ZAKON O DRŽAVNOJ POTPORI U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I ŠUMARSTVU

DODATAK I.

 

IZRAČUN UKUPNOG OBUJMA POSLOVANJA POLJOPRIVREDNOG GOSPODARSTVA

 

Proizvodnja

Jedinica

mjere

Količina

proizvodnje

 

 

Koeficijent

 

Obujam poslovanja

[proizvodna jedinica]

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Žitarice

ha

 

x

1,0

=

 

Uljarice

ha

 

x

1,4

=

 

Krumpir (merkantilni)

ha

 

x

2,5

=

 

Šećerna repa

ha

 

x

1,4

=

 

Duhan

ha

 

x

2,5

=

 

Povrće i gljive

ha

 

x

5,0

=

 

Vinogradi

ha

 

x

6,0

=

 

Voće

ha

 

x

5,0

=

 

Stabla maslina

broj

 

x

0,02

=

 

Hmelj

ha

 

x

4,0

=

 

Lavanda, ljekovito bilje

ha

 

x

4,0

=

 

Sjemenski usjevi

ha

 

x

5,0

=

 

Ostali poljoprivredni usjevi

ha

 

x

1,0

=

 

Goveda (do 2 godine starosti)

broj

 

x

0,5

=

 

Goveda (iznad 2 godine starosti)

broj

 

x

1,0

=

 

Ovce, ovnovi, koze, jarčevi

broj

 

x

0,15

=

 

Pčelinje zajednice

broj

 

x

0,05

=

 

Kunići

broj

 

x

0,005

=

 

Nojevi

broj

 

x

0,5

=

 

Konji (do 2 godine starosti)

broj

 

x

0,8

=

 

Konji (iznad 2 godine starosti)

broj

 

x

1,2

=

 

Magarci, mazge, mule

broj

 

x

0,8

=

 

Svinje (do 50 kg)

broj

 

x

0,1

=

 

Svinje (više od 50 kg)

broj

 

x

0,3

=

 

Kokoši

broj

 

x

0,005

=

 

Pilići

broj

 

x

0,002

=

 

Purani

broj

 

x

0,007

=

 

Ostala perad

broj

 

x

0,005

=

 

 

UKUPNO

 

Ukupan obujam poslovanja =

 

 

 

 

METODOLOGIJA:

1.      U kolonu 3. upisuju se ha korištene površine, broj stabla maslina i broj stoke i peradi pojedinog poljoprivrednog gospodarstva.

2.      Pojedini obujam poslovanja izračunava se množenjem količine proizvodnje iz kolone 3. s koeficijentom u koloni 5.

3.      U izračunu ukupnog obujma poslovanja poljoprivrednog gospodarstva zbraja se obujam poslovanja pojedinih proizvodnji.


DODATAK II.

 

Opis

Jedinica

Osnovno plaćanje po jedinici (kn)

Područja s težim uvjetima gospodarenja (kn)

Model poticanja proizvodnje

 

 

 

Poticanje ratarskih kultura

 

 

 

Krušna žita, pivarski ječam i soja

ha

1.650

 

Stočna žita

ha

1.250

 

Uljarice

ha

2.250

 

Krmno bilje

ha

1.250

 

Šećerna repa

ha

3.000

 

Duhan

kg

5,00

 

Povrće

ha

1.250

 

Povrće za industrijsku preradu

ha

3.000

 

Ljekovito bilje

ha

1.250

 

Poljoprivreno sjeme I. skupine

 

 

 

      - pšenice, pšenoraži, raži, ječma i zobi

kg

0,25

 

      - kukuruza

kg

2,60

 

      - šećerne repe

sjem.jedinica

66,60

 

      - soje

kg

1,10

 

      - suncokreta

kg

7,40

 

      - uljane repice

kg

5,00

 

      - duhana

kg

5.650

 

      - krumpira

kg

1,00

 

Poljoprivredno sjeme II. skupine

ha

3.000

 

Poticanje sadnog materijala, višegodišnjih nasada i maslinova ulja

 

 

 

Sadni materijal

kom

1,00

 

Vinogradi (godišnja plaćanja)

ha

1.250

1.690

Vinogradi  (podizanje nasada)

ha

28.000

37.800

Voćarstvo i hmelj (godišnja plaćanja)

ha

1.250

 

Voćarstvo I. skupina  i hmelj (podizanje nasada)

ha

20.000

27.000

Voćarstvo II. skupina (podizanje nasada)

ha

14.000

18.900

Masline

stablo

16

 

Masline (podizanje nasada)

ha

20.000

27.000

Maslinovo ulje

litra

4,00

 

Lavanda (godišnja plaćanja)

ha

1.250

 

Lavanda (podizanje nasada)

ha

14.000

 

Poticanje stočarstva i stočarskih proizvoda

 

 

 

Mlijeko (kravlje)

litra

0,65

1,05

Mlijeko (ovčje i kozje)

litra

1,00

1,35

Utovljena junad

grlo

800

-

Utovljene svinje

grlo

100

-

Mliječne krave

grlo

800

1.080

Krave u sustavu krava tele

grlo

1.500

2.025

Uzgoj ženske teladi i ždrebadi

(jednokratno)

grlo

1.500

-

Bikovi za rasplod (jednokratno)

grlo

3.900

-

Rasplodne ovce, ovnovi, koze i jarčevi

grlo

200

-

Rasplodne krmače

grlo

300

-

Nerasti za rasplod (jednokratno)

grlo

1.000

 

Rasplodne kobile i pastusi

grlo

1.350

-

Pčelinje zajednice

košnica

90

-

Livade i pašnjaci

stoka/ha

100

 

Poticanje uzgoja autohtone pernate divljači

 

 

 

Pilići autohtone pernate divljači

komada

8,00

 

Poticanje ekološke proizvodnje

 

 

-

Ekološka proizvodnja                                                       

DODATAK IV.

 

Poticanje ribarstva

 

 

 

Uzgoj autohtonih vrsta bijele morske ribe

kg

5,40

7,30

Uzgoj školjaka - dagnje

kg

0,80

-

Uzgoj školjaka - kamenice

kom

0,50

 

Riblja mlađ 

kom

0,25

-

Uzgoj slatkovodne ribe I. skupine

kg

3,50

-

Uzgoj slatkovodne ribe II. skupine

kg

4,80

-

Ulov male plave ribe

kg

0,35

-

Prerada slatkovodne i male plave ribe 

kg

2,30

3,10

Model potpore dohotku

kn/osiguraniku

7.200

 

Model ruralnog razvitka

 

 

 

Program očuvanja izvornih i zaštićenih pasmina

 

 

 

Goveda

grlo

3.000

 

Konji

grlo

2.000

 

Svinje

grlo

700

 

Ovce

grlo

350

 

Magarci

grlo

600

 

Purani

grlo

90

 

    


     DODATAK III.

 

 

Opis

 

Jedinica

 

Minimalna poticana količina

 

GODINA

 

2003

2004

2005

Model poticanja proizvodnje

 

 

 

 

Poticanje ratarskih kultura

 

 

 

 

Krušna žita i pivarski ječam (za svaku pojedinu kulturu minimalno 1 ha)

ha

3,00

3,00

3,00

Soja

ha

1,00

2,00

3,00

Stočna žita (za svaku pojedinu kulturu minimalno 1 ha)

ha

3,00

3,00

3,00

Uljarice (za svaku pojedinu kulturu minimalno 0,5 ha)

ha

1,00

2,00

3,00

Krmno bilje (ukupno za sve kulture)

ha

1,00

2,00

3,00

Šećerna repa

ha

1,00

2,00

3,00

Duhan

kg

sva isporučena količina

Povrće  (za svaku pojedinu kulturu minimalno 0,25 ha)

ha

0,50

0,50

0,50

Povrće za industrijsku preradu (za svaku pojedinu kulturu minimalno 0,25 ha)

ha

0,50

0,50

0,50

Merkantilni krumpir

ha

1,00

1,50

2,00

Ljekovito bilje (za svaku pojedinu kulturu)

ha

0,50

1,00

1,00

Poljoprivredno sjeme

ha, kg, sj. jed.

svo priznato sjeme

Poticanje sadnog materijala, višegodišnjih nasada i maslinovog ulja

 

 

 

 

Sadni materijal

kom

sav priznati sadni materijal

Vinogradi (godišnja plaćanja)

ha

0,25

0,25

0,25

Vinogradi  (podizanje nasada)

ha

0,25

0,25

0,25

Voćarstvo i hmelj (godišnja plaćanja)

ha

0,50

0,50

0,50

Voćarstvo I. skupina i hmelj (podizanje nasada)

ha

0,50

0,50

0,50

Voćarstvo II. skupina (podizanje nasada)

ha

0,50

0,50

0,50

Masline

stablo

50

50

50

Masline (podizanje nasada)

ha

0,50

0,50

0,50

Maslinovo ulje

litra

100

100

100

Lavanda (godišnja plaćanja)

ha

0,25

0,25

0,25

Lavanda (podizanje nasada)

ha

0,25

0,25

0,25

Poticanje stočarstva i stočarskih proizvoda

 

 

 

 

 

Mlijeko (kravlje)

Litra

6.000

9.000

12.000

 

Mlijeko (ovčje i kozje)

Litra

1.500

2.000

2.500

 

Utovljena junad

grlo

10

15

20

 

Utovljene svinje

grlo

25

50

80

 

Mliječne krave

grlo

3

4

5

 

Krave u sustavu krava tele

grlo

15

20

25

 

Uzgoj ženske teladi i ždrebadi (jednokratno)

grlo

3

3

3

 

Bikovi i nerasti za rasplod (jednokratno)

grlo

1

1

1

 

Ovce i ovnovi, odnosno koze i jarčevi za rasplod

grlo

15

20

25

 

Rasplodne krmače

grlo

5

7

10

 

Rasplodne kobile i pastusi

grlo

3

3

3

 

Pčelinje zajednice

košnica

30

35

40

 

Livade i pašnjaci

stoka/ha

 

 

 

Poticanje uzgoja autohtonih vrsta pernate divljači

 

 

 

 

Pilići autohtone pernate divljači

komada

6.000

6.000

6.000

Poticanje ekološke proizvodnje

 

 

 

 

Ekološka proizvodnja (ukupno za sve kulture)

ha

0,50

0,50

0,50

Poticanje ribarstva

 

 

 

 

Uzgoj autohtonih vrsta bijele morske ribe

kg

3.000

3.000

3.000

Uzgoj školjaka - dagnje

kg

3.000

3.000

3.000

Uzgoj školjaka - kamenice

kom

3.000

3.000

3.000

Riblja mlađ 

kom

100.000

100.000

100.000

Uzgoj slatkovodne ribe I.skupine

kg

3.000

3.000

3.000

Uzgoj slatkovodne ribe II.skupine

kg

2.000

2.000

2.000

Ulov male plave ribe

kg

50.000

50.000

50.000

Prerada slatkovodne i male plave ribe 

kg

10.000

10.000

10.000

Model ruralnog razvitka

 

 

 

 

Program očuvanja izvornih i zaštićenih pasmina

 

 

 

 

Goveda

grlo

1

1

1

Konji

grlo

1

1

1

Svinje

grlo

1

1

1

Ovce

grlo

1

1

1

Magarci

grlo

1

1

1

Purani

grlo

5

5

5

 


     DODATAK IV.

 

Opis

Jedinica

Osnovno plaćanje po jedinici (kn)

Područja s težim uvjetima gospodarenja (kn)

Poticanje ekološke proizvodnje

 

 

 

Ratarske kulture

ha

3.000

-

Sadni materijal, višegodišnji nasadi osim maslina

ha

3.000

 

Masline

stablo

20,8

 

Maslinovo ulje

litra

5,20

 

Pašnjaci, livade

ha/grlu

130

 

Stočarstvo i stočarski proizvodi

 

 

 

Mlijeko (kravlje)

litra

0,85

1,35

Mlijeko (ovčje i kozje)

litra

1,30

1,75

Utovljena junad

grlo

1.040

-

Utovljene svinje

grlo

130

-

Utovljena janjad i jarad

grlo

30

 

Utovljena perad

kljun

20

 

Mliječne krave

grlo

1.040

1.400

Krave u sustavu krava tele

grlo

2.630

 

Ovce,ovnovi, koze i jarčevi

grlo

260

-

Perad

kljun

20

 

Svinje

grlo

390

-

Konji

grlo

1.750

-

Pčelinje zajednice

košnica

115

-

Akvakultura

 

 

 

Uzgoj autohtonih vrsta bijele morske ribe

kg

7,00

-

Uzgoj školjaka – dagnje

kg

1,04

-

Uzgoj školjaka – kamenice

kom

0,65

 

Riblja mlađ 

kom

0,33

-

Uzgoj slatkovodne ribe I.skupine

kg

4,55

-

Uzgoj slatkovodne ribe II.skupine

kg

6,24

-