Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge
Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja.
Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV
Iskoristite ponudu za BESPLATNU izradu web stranica - Link na opširnije

OPIS MOGUĆNOSTI CMS STRANICA

SADRŽAJ (MENU) I STRANICE
- Mogućnost kreiranja neograničenog broja web stranica (članaka)
- Samostalno kreiranje potrebnih kategorija i potkategorija
- Mogućnost dijeljenja kategorija u potkategorije
- U svaku kategoriju možete dodati neograničeni broj stranica
- Samostalno ažuriranje svih članaka, kategorija i sadržaja
- Jednostavno kreiranje modernih foto-galerija
- Jednostavno objavljivanje YouTube video priloga
- Print verzija svake stranice prilagođena za ispis
- Svaka stranica je optimizirana za Google i druge tražilice

VIJESTI
- Posebna cjelina za dodavanje neograničenog broja vijesti
- Automatski prikaz najnovijih vijesti u obliku pokretnog teksta
- Arhiva vijesti sa brzim pregledom po naslovima i pretraživanjem
- Osim vijesti možete objaviti i bilo koji drugi tekst ili slike
- Mogućnost kreiranja foto i video galerija, PDF, Word dokumenata

KATALOG
- Web katalog za tablično predstavljanje proizvoda ili usluga
- Mogućnost predstavljanja nekretnina, apartmana, oglasa...
- Mogućnost otvaranja neograničenog broja kataloških kategorija
- Mogućnost samostalnog kreiranja karakteristika i opisa
- Mogućnost dodavanja linka za opširnije informacije, web shop...
- Slanja upita putem kontakt forme (narudžbe, rezervacije...)

DIZAJN
- Samostalni odabir gotovih predložaka (dizajna)
- Preko 240 gotovih dizajna koje možete samostalno mijenjati
- Izmjena slika u zaglavlju i svih drugih grafičkih elemenata
- Mogućnost kreiranja samostalne uvodne stranice u web portal
- Samostalno uređivanje dodatnih oglasnih prostora na stranicama
- Zastavice kao linkovi prema verzijama na stranim jezicima
- Mogućnost pretraživanja svih objavljenih članaka i vijesti
- Responsive web design - Stranice su prilagođene za mobitele

ADMINISTRATORSKI DIO
- Jednostavno upravljanje svim sadržajima, dizajnom stranica
- Unos i ažuriranje tekstova i slika putem WYSIWYG HTML alata
- Podrška za Google Analytics i slične aplikacije
- Samostalna detaljna statistika ugrađena u sam CMS
- Indikatori indeksiranosti na Google tražilici
- Mogućnost nadogradnje sustava sa drugim modulima
- Kompletna administracija je na hrvatskom jeziku

Iskoristite ponudu za BESPLATNU izradu web stranica - Link na opširnije

 

 

 
NAPOMENA!
U nastavku je sadržaj web stranice koja je izrađena prije dosta vremena. S obzirom na protek vremena, neke od informacija možda više nisu aktualne. Za aktualne i ažurirane informacije, posjetite naslovnu stranicu ovog web portala.
Link na naslovnu stranicu web portala www.poslovniforum.hr
 

 

Klikni za pregled priloga
PREGLED SVIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

ZAŠTITA POTROŠAČA

Zakon o zaštiti potrošača

> Zaštita potrošača

> Novi Zakon o zaštiti potrošača

> Stari Zakon o zaštiti potrošača


Zaštita potrošača

Ugovor o prodaji - pojam i obilježja, prava i obveze

Što nije zaštita potrošača?

Zakon o općoj sigurnosti proizvoda

Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti

Odluka Ustavnog suda o načinu naplate parkiranja

Trgovačko pravo

INFO Prilozi

Zaštita potrošača

Pretraživanje baze podataka

Izrada web stranica i baza podataka

Adresar

Pregled drugih važnijih zakona i propisa!


Upišite se u mailing listu
Poslovnog Foruma
Saznajte prvi novosti!
Ime:

E-mail:Ažurirano: 15. 7. 2020.POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga


ODLUKA I RJEŠENJE USTAVNOG SUDA O ORGANIZACIJI I NAČINU NAPLATE PARKIRANJAUstavni sud Republike Hrvatske,
u sastavu Jasna Omejec, dopredsjednik Suda, te suci Marijan Hranjski, Petar Klarić, Mario Kos, Jurica Malčić, Ivan Matija, Ivan Mrkonjić, Željko Potočnjak, Agata Račan, Emilija Rajić, Vice Vukojević i Milan Vuković, odlučujući o prijedlogu Lovorke Kušan iz Ivanić Grada za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti drugog propisa, na sjednici održanoj dana 4. srpnja 2001. godine, donio je


ODLUKU i RJEŠENJE

I. Pokreće se postupak za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom te se ukida članak 15. stavak 1. Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja (»Službeni glasnik Grada Zagreba«, broj 5/95).

II. Ne prihvaća se prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom članaka 11., 12., 13., 14., 15. stavka 2. i 16. Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja.

III. Ova odluka i rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.

IV. Ova odluka i rješenje objavit će se u »Službenom glasniku Grada Zagreba«.


Obrazloženje

1. Lovorka Kušan iz Ivanić Grada podnijela je ovom Sudu prijedlog za ocjenu zakonitosti članaka 11., 12., 13., 14., 15. i 16. Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja (u nastavku: Od­luka).

U prijedlogu je navedeno da su osporeni članci u suprotnosti s odredbama članka 270. Zakona o obveznim odnosima (»Narodne novine«, broj 53/91, 73/91, 3/94, 7/96 i 112/99, u nastavku: ZOO). Naime, predlagateljica navodi da, u skladu s člankom 270. stavkom 3. ZOO, ugovorna kazna ne može biti ugovorena za novčane obveze. Kako je u navedenoj Odluci određeno da povreda ugovora o parkiranju povlači ugovornu kaznu te su propisane pretpostavke koje trebaju biti ispunjene, kao i visina kazne, predlagateljica smatra da je time navedena Odluka u suprotnosti s odredbama ZOO.

Prijedlog je djelomično osnovan.

2. Osporavanu Odluku donijela je Gradska skupština Grada Zagreba na teme­lju članka 1. stavka 2. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, broj 84/92, 5/93 i 26/93) i članka 21. alineje 2. Privremenog statuta Grada Zagreba.

Odredbom članka 1. stavka 2. Zakona o sigurnosti prometa na cestama određeno je da općine, odnosno Grad Zagreb, uređuju promet na području općine, odnosno Grada Zagreba, osim na javnim cestama, u skladu s odredbama tog Zakona.

3. U konkretnoj Odluci određeno je da korisnik parkiranja zaključuje s Javnim poduzećem »Zagreb-parking« ugovor o korištenju parkirališta, prihvaćajući opće uvjete ugovora propisane ovom Odlukom.

U navedenom ugovoru, koji se sklapa između korisnika parkirališta i Javnog poduzeća »Zagreb-parking«, jedna strana daje na korištenje parkirno mjesto, a druga strana za to je obvezna platiti cijenu sata parkiranja na tom prostoru.

4. Odredbom članka 270. stavka 1. ZOO određen je pojam ugovorne kazne: »Vjerovnik i dužnik mogu ugovoriti da će dužnik platiti vjerovniku određenu novčanu svotu ili pribaviti neku drugu materijalnu korist ako ne ispuni svoju obvezu ili ako zakasni s njezinim ispunjenjem«.

Odredba članka 270. stavka 3. ZOO imperativne je naravi te određuje da ugovorna kazna ne može biti ugovorena za novčane obveze.

5. Odredbom članka 11. u stavku 1. propisano je da vlasnik vozila zaključuje s Javnim poduzećem »Zagreb-parking« ugovor o korištenju parkirališta prihvaćajući opće uvjete ugovora propisane ovom Odlukom. U stavku 2. te odredbe navodi se da je parkirna karta isprava kojom korisnik parkirališta dokazuje da je platio odgovarajuću naknadu prema zoni parkiranja te da se na parkiralištu zadržava u okviru dopuštenog vremena. Stavkom 3. članka 11. Odluke isključuje se obveza čuvanja vozila, kao i odgovornost »Zagreb-parkinga« za oštećenje ili krađu vozila.

U članku 12. Odluke određeno je da korisnik parkirališta čini povredu ugovora o parkiranju, koja povlači ugovorenu kaznu.

Odredbom članka 13. Odluke određeno je da se za povredu ugovora iz ove Odluke plaća ugovorna kazna u dvadesetorostrukom iznosu cijene jednog sata parkira­nja u točno određenim slučajevima te u peterostrukom iznosu cijene jednog sata parkira­nja za povrede u drugim, Odlukom određenim, slučajevima.

Člankom 15. Odluke određeno je ako korisnik parkiranja ne postupi u roku po nalogu izdanom u skladu sa člankom 14. Odluke, dužan je, pored iznosa iz naloga, u daljnjih osam dana platiti dodatnu ugovornu kaznu u iznosu 80 kuna.
Tko podliježe plaćanju ugovorne kazne navedeno je u članku 16. Odluke.

7. Razmatrajući odredbe osporavane Odluke, navode predlagateljice, kao i mjerodavne pravne norme, Ustavni sud Republike Hrvatske je utvrdio da odredba članka 15. stavka 1. nije u suglasju sa zakonom i Ustavom Republike Hrvatske.

Navedenom odredbom propisano je ako korisnik parkiranja ne postupi u roku po nalogu izdanom u skladu sa člankom 14. ove odluke da je dužan, pored iznosa iz naloga, u daljnjih osam dana platiti dodatnu ugovornu kaznu u iznosu od 80 kuna, na što će ga se u nalogu upozoriti.

Dakle, tom odredbom ugovorna kazna propisana je za novčanu obvezu, a što je protivno odredbi članka 270. stavka 3. ZOO.

8. Glede odredbi članaka 11., 12., 13., 14., 15. stavka 2. i 16., Ustavni sud je utvrdio da nisu u suprotnosti sa zakonom i Ustavom.

Naime, navedenim odredbama ugovorna kazna je propisana za točno određena činjenja, odnosno nečinjenja korisnika parkirališta. Naime, člankom 12. Odluke određeno je da povreda ugovora o parkiranju povlači ugovornu kaznu ako: korisnik parkirališta ne istakne parkirnu kartu na vjetrobranskom staklu vozila, koristi parkirnu kartu koja ne odgovara zoni parkiranja, prekorači dopušteno vrijeme parkiranja, u parkirnu kartu unese netočne podatke o vremenu korištenja parkiranja ili na drugi način dovede u zabludu osobu ovlaštenu za kontrolu parkiranja.

Dakle, u konkretnom slučaju, ugovorna kazna nije propisana za novčane obveze kako to podnositeljica u prijedlogu navodi.

Ugovorna kazna, propisana u navedenim odredbama, određena je u zakonskim okvirima te njezinim propisivanjem nisu povrijeđene odredbe ZOO.

Sadržaj navedenih odredbi nije u suprotnosti s Ustavom i zakonom jer u njima donositelj Odluke ne prelazi okvire danog mu ovlaštenja niti propisuje uvjete protivno odgovarajućim zakonskim odredbama.

9. Slijedom iznijetog, na temelju članaka 41. stavka 1. i 53. stavka 1. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 99/99), odlučeno je i riješeno kao u izreci.

Broj: U-II-393/2000
Zagreb, 4. srpnja 2001.                                                      Objavljeno u: N.N.  63/01

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Dopredsjednik Suda
dr. sc. Jasna Omejec, v. r.


Što nije zaštita potrošača?