POKLON BON u vrijednosti 500 kuna
Besplatni poklon bon u vrijednosti 500 kuna koji možete iskoristiti Vi ili ga pokloniti drugoj osobi ili poslovnom subjektu. Pravi poklon za Vas ili Vaše poslovne partnere koji možete iskoristiti kako bi unaprijedili svoje poslovanje i marketing.
Link na poklon bon - Iskoristite popuste!
 

 

 
IZRADA WEB STRANICA ZA PODUZETNIKE
Izrada web stranica po izuzetno povoljnim cijenama. Izrada internet stranica koje možete uvijek samostalno ažurirati bez ikakvih dodatnih troškova. Objavite neograničeni broj tekstova, objavite sve ponude, akcije, oglase, kataloge...
Link za opširnije informacije o povoljnoj izradi kvalitetnih CMS web stranica
 

 

 
PRIMJERI UGOVORA, POSLOVNIH PLANOVA, IMENICI
Korisni primjeri ugovora, obrasci, primjeri poslovnih planova, imenici za direktni marketing, usluga sastavljanja imenika i baza podataka po Vašim potrebama, pretraživanje baza podataka, trgovačko zastupanje i posredovanje...
Informirajte se o našim uslugama - Isplati se!
 

 

 

 
NAPOMENA!
U nastavku je sadržaj web stranice koja je izrađena prije dosta vremena. S obzirom na protek vremena, neke od informacija možda više nisu aktualne. Za aktualne i ažurirane informacije, posjetite naslovnu stranicu ovog web portala.
Link na naslovnu stranicu web portala www.poslovniforum.hr
 

 

Klikni za pregled priloga
PREGLED SVIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

ZAŠTITA POTROŠAČA

Zakon o zaštiti potrošača

> Zaštita potrošača

> Novi Zakon o zaštiti potrošača

> Stari Zakon o zaštiti potrošača


Zaštita potrošača

Ugovor o prodaji - pojam i obilježja, prava i obveze

Što nije zaštita potrošača?

Zakon o općoj sigurnosti proizvoda

Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti

Odluka Ustavnog suda o načinu naplate parkiranja

Trgovačko pravo

INFO Prilozi

Zaštita potrošača

Pretraživanje baze podataka

Izrada web stranica i baza podataka

Adresar

Pregled drugih važnijih zakona i propisa!


Upišite se u mailing listu
Poslovnog Foruma
Saznajte prvi novosti!
Ime:

E-mail:Ažurirano: 17. 10. 2019.POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga


ODLUKA I RJEŠENJE USTAVNOG SUDA O ORGANIZACIJI I NAČINU NAPLATE PARKIRANJAUstavni sud Republike Hrvatske,
u sastavu Jasna Omejec, dopredsjednik Suda, te suci Marijan Hranjski, Petar Klarić, Mario Kos, Jurica Malčić, Ivan Matija, Ivan Mrkonjić, Željko Potočnjak, Agata Račan, Emilija Rajić, Vice Vukojević i Milan Vuković, odlučujući o prijedlogu Lovorke Kušan iz Ivanić Grada za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti drugog propisa, na sjednici održanoj dana 4. srpnja 2001. godine, donio je


ODLUKU i RJEŠENJE

I. Pokreće se postupak za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom te se ukida članak 15. stavak 1. Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja (»Službeni glasnik Grada Zagreba«, broj 5/95).

II. Ne prihvaća se prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom članaka 11., 12., 13., 14., 15. stavka 2. i 16. Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja.

III. Ova odluka i rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.

IV. Ova odluka i rješenje objavit će se u »Službenom glasniku Grada Zagreba«.


Obrazloženje

1. Lovorka Kušan iz Ivanić Grada podnijela je ovom Sudu prijedlog za ocjenu zakonitosti članaka 11., 12., 13., 14., 15. i 16. Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja (u nastavku: Od­luka).

U prijedlogu je navedeno da su osporeni članci u suprotnosti s odredbama članka 270. Zakona o obveznim odnosima (»Narodne novine«, broj 53/91, 73/91, 3/94, 7/96 i 112/99, u nastavku: ZOO). Naime, predlagateljica navodi da, u skladu s člankom 270. stavkom 3. ZOO, ugovorna kazna ne može biti ugovorena za novčane obveze. Kako je u navedenoj Odluci određeno da povreda ugovora o parkiranju povlači ugovornu kaznu te su propisane pretpostavke koje trebaju biti ispunjene, kao i visina kazne, predlagateljica smatra da je time navedena Odluka u suprotnosti s odredbama ZOO.

Prijedlog je djelomično osnovan.

2. Osporavanu Odluku donijela je Gradska skupština Grada Zagreba na teme­lju članka 1. stavka 2. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, broj 84/92, 5/93 i 26/93) i članka 21. alineje 2. Privremenog statuta Grada Zagreba.

Odredbom članka 1. stavka 2. Zakona o sigurnosti prometa na cestama određeno je da općine, odnosno Grad Zagreb, uređuju promet na području općine, odnosno Grada Zagreba, osim na javnim cestama, u skladu s odredbama tog Zakona.

3. U konkretnoj Odluci određeno je da korisnik parkiranja zaključuje s Javnim poduzećem »Zagreb-parking« ugovor o korištenju parkirališta, prihvaćajući opće uvjete ugovora propisane ovom Odlukom.

U navedenom ugovoru, koji se sklapa između korisnika parkirališta i Javnog poduzeća »Zagreb-parking«, jedna strana daje na korištenje parkirno mjesto, a druga strana za to je obvezna platiti cijenu sata parkiranja na tom prostoru.

4. Odredbom članka 270. stavka 1. ZOO određen je pojam ugovorne kazne: »Vjerovnik i dužnik mogu ugovoriti da će dužnik platiti vjerovniku određenu novčanu svotu ili pribaviti neku drugu materijalnu korist ako ne ispuni svoju obvezu ili ako zakasni s njezinim ispunjenjem«.

Odredba članka 270. stavka 3. ZOO imperativne je naravi te određuje da ugovorna kazna ne može biti ugovorena za novčane obveze.

5. Odredbom članka 11. u stavku 1. propisano je da vlasnik vozila zaključuje s Javnim poduzećem »Zagreb-parking« ugovor o korištenju parkirališta prihvaćajući opće uvjete ugovora propisane ovom Odlukom. U stavku 2. te odredbe navodi se da je parkirna karta isprava kojom korisnik parkirališta dokazuje da je platio odgovarajuću naknadu prema zoni parkiranja te da se na parkiralištu zadržava u okviru dopuštenog vremena. Stavkom 3. članka 11. Odluke isključuje se obveza čuvanja vozila, kao i odgovornost »Zagreb-parkinga« za oštećenje ili krađu vozila.

U članku 12. Odluke određeno je da korisnik parkirališta čini povredu ugovora o parkiranju, koja povlači ugovorenu kaznu.

Odredbom članka 13. Odluke određeno je da se za povredu ugovora iz ove Odluke plaća ugovorna kazna u dvadesetorostrukom iznosu cijene jednog sata parkira­nja u točno određenim slučajevima te u peterostrukom iznosu cijene jednog sata parkira­nja za povrede u drugim, Odlukom određenim, slučajevima.

Člankom 15. Odluke određeno je ako korisnik parkiranja ne postupi u roku po nalogu izdanom u skladu sa člankom 14. Odluke, dužan je, pored iznosa iz naloga, u daljnjih osam dana platiti dodatnu ugovornu kaznu u iznosu 80 kuna.
Tko podliježe plaćanju ugovorne kazne navedeno je u članku 16. Odluke.

7. Razmatrajući odredbe osporavane Odluke, navode predlagateljice, kao i mjerodavne pravne norme, Ustavni sud Republike Hrvatske je utvrdio da odredba članka 15. stavka 1. nije u suglasju sa zakonom i Ustavom Republike Hrvatske.

Navedenom odredbom propisano je ako korisnik parkiranja ne postupi u roku po nalogu izdanom u skladu sa člankom 14. ove odluke da je dužan, pored iznosa iz naloga, u daljnjih osam dana platiti dodatnu ugovornu kaznu u iznosu od 80 kuna, na što će ga se u nalogu upozoriti.

Dakle, tom odredbom ugovorna kazna propisana je za novčanu obvezu, a što je protivno odredbi članka 270. stavka 3. ZOO.

8. Glede odredbi članaka 11., 12., 13., 14., 15. stavka 2. i 16., Ustavni sud je utvrdio da nisu u suprotnosti sa zakonom i Ustavom.

Naime, navedenim odredbama ugovorna kazna je propisana za točno određena činjenja, odnosno nečinjenja korisnika parkirališta. Naime, člankom 12. Odluke određeno je da povreda ugovora o parkiranju povlači ugovornu kaznu ako: korisnik parkirališta ne istakne parkirnu kartu na vjetrobranskom staklu vozila, koristi parkirnu kartu koja ne odgovara zoni parkiranja, prekorači dopušteno vrijeme parkiranja, u parkirnu kartu unese netočne podatke o vremenu korištenja parkiranja ili na drugi način dovede u zabludu osobu ovlaštenu za kontrolu parkiranja.

Dakle, u konkretnom slučaju, ugovorna kazna nije propisana za novčane obveze kako to podnositeljica u prijedlogu navodi.

Ugovorna kazna, propisana u navedenim odredbama, određena je u zakonskim okvirima te njezinim propisivanjem nisu povrijeđene odredbe ZOO.

Sadržaj navedenih odredbi nije u suprotnosti s Ustavom i zakonom jer u njima donositelj Odluke ne prelazi okvire danog mu ovlaštenja niti propisuje uvjete protivno odgovarajućim zakonskim odredbama.

9. Slijedom iznijetog, na temelju članaka 41. stavka 1. i 53. stavka 1. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 99/99), odlučeno je i riješeno kao u izreci.

Broj: U-II-393/2000
Zagreb, 4. srpnja 2001.                                                      Objavljeno u: N.N.  63/01

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Dopredsjednik Suda
dr. sc. Jasna Omejec, v. r.


Što nije zaštita potrošača?