POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Želite poboljšati svoje poslovanje, povećati prodaju? Imate sve manje kupaca? Slaba je potražnja za vašim uslugama? Opada vam promet i dobit? Svakim danom imate sve manje posla? Provjerite ponudu naših marketing usluga. Izrada web stranica, cijena vrlo povoljna.
Link na pregled ponude - Poslovne usluge za poduzetnike
 

 

 
IZRADA WEB STRANICA, POVOLJNO I KVALITETNO
Izrada web stranica po izuzetno povoljnim cijenama. Izrada internet stranica koje možete uvijek samostalno ažurirati bez ikakvih dodatnih troškova. Objavite neograničeni broj tekstova, objavite sve ponude, akcije, oglase, kataloge...
Link za opširnije informacije o povoljnoj izradi kvalitetnih CMS web stranica
 

 

 
POSLOVNE INFORMACIJE, SAVJETI I ANALIZE
Potražite sve informacije o poslovanju u Hrvatskoj, pravne, porezne i druge savjete, informacije o internet oglašavanju i marketingu, rezultate istraživanja tržišta, poslovne analize, informacije o kreditima za poduzetnike, poticajima...
Kontaktirajte nas ukoliko su Vam potrebne poslovne informacije
 

 

 
PRIMJERI UGOVORA, POSLOVNIH PLANOVA, IMENICI
Korisni primjeri ugovora, obrasci, primjeri poslovnih planova, imenici za direktni marketing, usluga sastavljanja imenika i baza podataka po Vašim potrebama, pretraživanje baza podataka, trgovačko zastupanje i posredovanje...
Informirajte se o našim uslugama - Isplati se!
 

 

Pretraživanje baze podataka
Internet velesajam - Pregled usluga

PRETRAŽIVANJE
svih objavljenih tekstovaUSLUGE

> Upis u bazu podataka

> Primjer upisa u bazu podataka HR gospodarstva

> Pretraživanje baze podataka

> Predstavljanje i povezivanje poslovnih subjekata

> Izrada poslovnih planova i investicijskih projekata

> Istraživanje tržišta

> Marketing

> Web design

> Press clipping

Aktualnosti


> Kontinentalni turizam


Poslovni savjetnik


Pregled svih usluga za poduzetnike

WEB HOSTING

Pregled najvažnijih zakona i propisa

Poslovni web katalog Poslovni web katalog Poslovni web katalog

AGENDA 2005IZRADA WEB STRANICA

Naručite izradu modernih web stranica. U svega nekoliko minuta, kreirajte vrhunsku web stranicu uz pomoć naših CMS web stranica. Moderni dizajni za Vaše web stranice. Korištenje CMS web stranica slično je kao korištenje Facebooka, ne zahtjeva znanje kodiranja i programiranja. Započnite pisati, dodajte nekoliko fotografija i imate brzo svoju prvu web stranicu. Mijenjajte dizajn svoje stranice s lakoćom. Kreirajte web stranicu svoje tvrtke, web stranicu obrta, web stranicu udruge, započnite pisati blog...

Mobilna responzivnost web stranica je prilagođavanje web stranice svim preglednicima (mobitel, tablet, računalo) i mora se implementirati na sve web stranice. Besplatna optimizacija za tražilice; SEO optimizacija omogućava vašoj web stranici da se prikazuje u prvih deset rezultata na tražilicama za pojmove koje pretražuju vaši budući kupci.

Dizajn responzivnih web stranica, registracija domene, izrada CMS stranica, ugradnja web shopa, implementacija plaćanja karticama, ugradnja Google analyticsa, siguran hosting, prijava na tražilice, reklama na društvenim mrežama, ugradnja kontakt formulara za upite sa web stranica...

Iskoristite ponudu: izrada web stranica i hosting po najnižim cijenama. Besplatna prijava na tražilice, besplatni e-mail, besplatna .hr domena, besplatna podrška za internet marketing...

>> Link na ponudu za izradu web stranica >>

POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga

valuta jed. srednji tečaj
EUR 1 7,395440
SIT 100 3,104719
USD 1 6,055879

Pregled svih usluga za poduzetnike

WEB HOSTING

Pregled najvažnijih zakona i propisa

Poslovni web katalog Poslovni web katalog Poslovni web katalog

POSLOVNI FORUM u izboru za najbolje web stranice
OBRT - POSLOVANJE OBRTNIKA

Pregled korisnih informacija za one koji tek žele postati obrtnici, kao i za več registrirane obrtnike. Ovaj pregled obuhvaća i popis zakona i propisa koji reguliraju rad obrtnika. Adresar Obrtničkih komora.

Obavljanje obrta u Republici Hrvatskoj regulirano je Zakonom o obrtu.

Obrt je samostalno i trajno obavljanje svih dopuštenih gospodarskih djelatnosti kao slobodnih, vezanih i povlaštenih obrta, od strane fizičkih osoba sa svrhom postizanja dobiti proizvodnjom , prometom ili pružanjem usluga na tržištu.
Obrtnik je fizička osoba koja obavlja jednu ili više dopuštenih gospodarskih djelatnosti u svoje ime i za svoj račun, a pritom se može koristiti i radom drugih osoba.
Osim fizičkih osoba i trgovačka društva posluju po odredbama Zakona o obrtu ako svoju djelatnost ili dio djelatnosti obavljaju na obrtnički način, a osnovno je pravilo da je dopuštena svaka gospodarska djelatnost koja nije zakonom izričito zabranjena. Temeljni je podzakonski akt za prepoznavanje koje su to dopuštene gospodarske djelatnosti jest Odluka o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti ( N K D ).

UVJETI ZA OBAVLJANJE OBRTA
Fizička osoba koja želi obavljati obrt mora prijaviti upis u obrtni registar nadležnom županijskom uredu i njegovim ispostavama odnosno uredu Grada Zagreba i steći status obrtnika, a to može ako ispunjava slijedeće opće uvjete:
- da je državljanin Republike Hrvatske,
- da je punoljetna i da nije djelomično ili potpuno lišena poslovne sposobnosti,
- da udovoljeva općim zdravstvenim uvjetima i posebnim zdravstvenim sposobnostima ako je to propisano,
- da joj pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja obrta dok ta mjera traje,
- da ima pravo korištenja prostorom ako je to potrebno za obavljanje obrta.

Posebani uvjeti:
- stručna osposobljenost ili položen majstorski ispit za obavljenje vezanih obrta. Obrtnik koji ne ispunjava ovaj poseban uvjet, može obavljati vezani obrt ako zaposli djelatnika koji udovoljava ovom uvjetu.
- povlastica za obavljanje povlaštenih obrta.

Na kraju ovog pregleda dat je popis vezanih i povlaštenih obrta.

Prema Zakonu o obrtu, obrti mogu biti:
a) slobodni obrti - svi oni obrti za koje se kao uvjet ne traži stručna osposobljenost ili majstorski ispit, odnosno svi obrti koji nisu obuhvačeni posebnim podzakonskim aktima. Za obvaljanje slobodnih obrta fizička osoba mora udovoljavati jedino općim uvjetima,
b) vezani obrti - za koji se kao uvjet za obavljanje traži i poseban uvjet stručne osposobljenosti ili majstorski ispit (odnosno odgovarajuća stručna sprema). Taksativni popis vezanih obrta vidljiv je i na kraju ovog pregleda,
c) povlašteni obrti - koje obrtnik ili trgovačko društvo smije obavljati samo na temelju povlastice koju izdaje nadležno ministarstvo. Za obavljanje povlaštenih obrta obrtnik mora imati povlasticu, što znači da prvo mora udovoljiti općim uvjetima i uvjetu spreme za dobivanje obrtnice, a nakon dobivanja obrtnice podnijeti zahtjev za izdavanje-dobivanje povlastice.

Popis vezanih obrta koji se mogu obavljati temeljem stručne osposobljenosti ili majstorskog ispita i povlaštenih obrta koje obrtnik može obavljati tek pošto mjerodavno ministarstvo, ovisno o vrsti obrta, izda obrtniku povlasticu, dan je u Pravilniku vezanim i povlaštenim obrtima ( Narodne novine br. 31/95 ), a isti popis dajemo i na kraju ovog pregleda.

OTVARANJE OBRTA
Za obavljanje slobodnih i vezanih obrta obrtnik mora imati obrtnicu izdanu od ureda za gospodarstvo koji vodi obrtni registar u koji se obrt upisuje.
Za obavljanje povlaštenih obrta obrtnik mora dobiti posebnu povlasticu izdanu od nadležnog ministarstva ovisno o vrsti obrta koji vodi registar povlastica u koji se povlastica upisuje.

Obrtnik podnosi prijavu za upis u obrtni registar koji vodi nadležni županijski ured. Uz prijavu se najčešće prilažu ove isprave i dokazi:
- o pravu uporabe prostora ( ovjereni ugovor o zakupu ili Vlasnički list, ako je potrebno za obavljanje obrta )
- o stručnoj spremi, odnosno o stručnoj osposobljenosti ( ili izjava da će zaposliti radnika koji ima taj uvjet )
- o radnoj dozvoli za strance - uvjerenje od suca za prekršaje
- potvrda centra za socijalni rad
- uvjerenje o radnoj sposobnosti (lječnički pregled)
- izjava o početku obavljanja obrta

Uz prijavu se popunjavaju registarski listovi koji se mogu kupiti u "Narodnim novinama":
- RL 1 - podaci o obrtu
- RL 2 - podaci o izdvojenom pogonu
- RL 3 - podaci o djelatnostima obrta

Moguče su i druge isprave prema posebnim zakonima, naročito kod vezanih i povlaštenih obrta, npr.:
- za javni cestovni prijevoz - vozačka dozvola i preslika prometne dozvole za vozilo, zanimanje tehničar cestovnog prometa itd
- za taxi - uvjerenje o položenom ispitu kojim se provjerava poznavanje kulturnih, gospodarskih, društveno-zabavnih i drugih podataka o gradu, poznavanje dužnosti i prava autotaksi prijevoznika, navršena 21 godina života, imati vozačku dozvolu najmanje dvije godine
- za ribare - zapisnik Lučke kapetanije o pregledu ribolovnih alata i plovidbenu dozvolu za čamac
- za obavljanje trgovačke djelatnosti potrebno je ishodovati rješenje o minimalno-tehničkim uvjetima za poslovni prostor i sredstva rada, temeljem čl.17 Zakona o trgovini (NN RH br.11/96)
- za ugostitelje - dokaz o pravu korištenja ugostiteljskog objekta ( kupoprodajni ugovor, izvadak iz zemljišnih knjiga kao dokaz o pravu vlasništva, ugovor o zakupu ), dokaz o stručnoj spremi odnosno stručnoj osposobljenosti za voditelja poslovanja, svjedodžba o završnom ispitu srednje škole ili uvjerenje o stručnoj osposobljenosti za samostalnog ugostitelja s dokazom o jednoj godini radnog iskustva na poslovima u ugostiteljstvu, a dokazuje se preslikom radne knjižice, odnosno potvrdom mirovinsko-invalidskog osiguranja ili ovjerenom potvrdom mirovinsko-invalidskog osiguranja ili ovjerenom potvrdom drugog ugostitelja kao dokaz da je godinu dana radio na poslovima u ugostiteljstvu, dokaz o ispravnosti električnih instalacija, izvješće o ispitivanju učinkovitosti ventilacije, izvješće o buci, izvješće o onečišćenju zraka od štetnih emisija (samo za ugostiteljske objekte u kojima se pripremaju i uslužuju jela), izvješće o zvučnoj izolaciji za ugostiteljske objekte u kojima se iza 23 sata izvodi glazba, zabavni i artistički program, a ne nalaze se izvan naseljenih mjesta i uz uvjet da nisu u stambenom objektu, nalaz o zdravstvenoj ispravnosti vode, ako se radi o ugostiteljskom objektu koji se prvi puta otvara, dokaz o nepropusnosti vodovodne i kanalizacijske instalacije ukoliko se radi o ugostiteljskom objektu koji se prvi put otvara, dokaz o nepropusnosti septičke jame za ugostiteljske objekte koji su smješteni na područjima koja nisu spojena na javnu kanalizacionu mrežu, dokaz o nepropusnosti plinskih instalacija...

Potrebno je priložiti i uplatnice o uplačenim troškovima, i to:
-za obrtnicu: 500 kuna
-upravne pristojbe...

Nadležni županijski ured dužan je izdati obrtnicu odnosno rješenje kojim se odbija zahtjev za izdavanje obrtnice u roku 15 dana od dana uredno podnesenog zahtjeva.
Ako nadležni županijski ured u navedenom roku ne izda obrtnicu odnosno rješenje kojim se odbija izdavanje obrtnice, fizička osoba može, ako smatra da ispunjava uvjete propisane Zakonom, započeti s obavljanjem obrta o čemu prethodno pismeno izvješćuje nadležni županijski ured.

SJEDIŠTE OBRTA
Sjedište obrta je mjesto u kojem se obavlja obrt, a ako se obrt obavlja u više mjesta, sjedište je u jednom od mjesta koje obrtnik odredi. Kada za obavljanje obrta nije potreban prostor sjedište obrta je mjesto u kojem obrtnik ima prebivalište. Promjenu sjedišta obrta obrtnik prijavljuje županijskom uredu za gospodarstvo koji o tome donosi rješenje i upisuje promjenu u obrtni registar.

TVRTKA OBRTA
Tvrtka je ime pod kojim obrt posluje. Tvrtka sadrži naziv obrta, oznaku obrta i sjedište, a može sadržavati posebne oznake. Tvrtka se mora istaknuti na ulazu u sjedište obrta i izdvojene pogone u kojima se obavlja obrt. Zakonom o obrtu propisano je da se na tvrtku obrta odgovarajuće primjenjuju odredbe Zakona o trgovačkim društvima, stoga tvrtka mora biti na hrvatskom jeziku ili na nekom od mrtvih jezika (latinski, grčki...)

POSLOVANJE OBRTA
Obrtnik može obavljati samo one obrte koji su obuhvaćeni obrtnicom, u slučaju povlaštenih obrta samo one za koje je dobio povlasticu. Obrtnik je dužan voditi poslovne knjige. Poslovne knjige na temelju kojih porezni obveznici utvrđuju dohodak su Knjiga primitaka i izdataka i Knjiga prometa.
Obrtnik odgovara za obaveze koje koje nastaju u obavljanju obrta cjelokupnom unesenom imovinom koja je potrebna za obavljanje obrta teodgovara za zakonitost obavljanja obrta i rada djelatnika koje zapošljava.
Slobodni ili vezani obrt, obrtnik može voditi sam ili putem poslovođe koji mora biti u radnom odnosu kod obrtnika. Poslovođa vodi obrt u ime i za račun obrtnika. Obrt se može obavljati u više izdvojenih pogona u kojima obrtnik mora imenovati poslovođu.
Obavljanje obrta u izdvojenom pogonu obrtnik prijavljuje županijskom uredu za gospodarstvo na čijem se području izdvojeni pogon nalazi koji o tome donosi rješenje i obavještava županijski ured na čijem se području nalazi sjedište obrta koji to upisuje u obrtni registar.
U slučaju smrti ili gubitka poslovne sposobnosti, supružnik, djeca i ostali nasljednici mogu nastaviti voditi obrt do prijenosa obrtnice kao privremeni poslovođa.
Ako nasljednici žele nastaviti voditi obrt putem poslovođe, dužni su to prijaviti nadležnom županijskom uredu u roku 30 dana od okončanja ostavinskog postupka odnosno od dana pravomoćnosti sudske odluke o lišenju poslovne sposobnosti.
Obrtnik može privremeno obustaviti obavljanje obrta u trajanju do jedne godine o čemu pismeno izvještava županijski ured za gospodarstvo u roku 30 dana od dana obustave kao i ponovnom početku obavljanja obrta najkasnije u roku 7 dana po isteku vremena obustave. Ova izvješća nadležni županijski ured upisuje u obrtnički registar.

PRESTANAK OBRTA
Obrt prestaje:
- odjavom,
- po sili zakona.
Prestanak obrta odjavom utvrđuje se danom navedenim u odjavi.
Razlozi prestanka obrta po sili zakona navedeni su u Zakonu o obrtu:
- smrću obrtnika ako se ne nastavi vođenje obrta od strane nasljednika,
- ako je obrtnik pravomoćnom sudskom presudom osuđen na kaznu zatvora za kazneno djelo povezano s obavljanjem obrta,
- ako obrtnik koji sam ne ispunjava uvjete iz Zakona o obrtu ne zaposli radnika koji udovoljava tim uvjetima,
- ako obrtnik ne započne obavljati obrt u roku godine dana o dana izdavanja obrtnice, izuzev obrtnika s okupiranih područja dok traju te okolnosti,
- ako obrtnik, odnosno trgovačko društvo ne imenuje poslovođu u skladu s odredbama Zakona o obrtu,
- ako je obrtniku izrečena zaštitna mjera ili mjera sigurnosti zabrane obavljanja obrta za vrijeme duže od tri mjeseca,
- ako obrtnik protivno odredbi članka 33. Zakona o obrtu obustavi obavljanje obrta dulje od mjesec dana,
- ako obrtnik ne započne s obavljanjem obrta u roku od 30 dana nakon isteka roka privremene obustave obavljanja obrta, izuzev obrtnika s okupiranih područja dok traju te okolnosti,
- ako sud časti Hrvatske obrtničke komore donese odluku o prestanku obavljanja obrta,
- ako nadležno ministarstvo oduzme obrtniku povlasticu,
- ako nadležno tijelo utvrdi da je obrtniku izdana obrtnica na temelju lažnih isprava,
- ako nadležno tijelo utvrdi da nisu ispunjeni uvjeti iz članka 8. Zakona o obrtu (zaposliti najmanje jednog radnika koji ispunjava uvjete...),
- ako nadležno tijelo naknadno utvrdi da nisu ispunjeni uvjeti iz članka 3. i 5. Zakona o obrtu (opći i posebni uvjeti za otvaranje obrta, vidi Zakon o obrtu).
 
Prestanak obrta po sili zakona utvrđuje rješenjem nadležni županijski ured za gospodarstvo i po pravomoćnosti rješenja briše obrt iz registra.

OBRTNIK KAO TRGOVAC - POJEDINAC
Trgovac pojedinac je fizička osoba koja samostalno obavlja gospodarsku djelatnost u skladu s propisima o obrtu i upisana je u trgovačkom registru kao trgovac pojedinac.
Upis u trgovački registar može tražiti onaj obrtnik čiji je godišnji prihod veći od 500.000 DEM izražen u kunama (iznosi su u DEM jer je tako i navedeno u samom Zakonu o obrtu).
U trgovački registar mora se upisati samo onaj obrtnik čiji godišnji prihod prelazi protuvrijednst 4.000.000 DEM.
Obrtnik čiji je prihod veći od spomenute protuvijednosti dužan je zatražiti upis u trgovački registar u roku 60 dana nakon podnošenja godišnjih financijskih izvještaja kojima je iskazan takav prihod. Prijava za upis u trgovački registar mora sadržavati i tvrtku, sjedište i predmet te naziv registra i broj pod kojim je fizička osoba upisana kao obrtnik.
Prijavi se prilaže:
- izvod iz obrtnog registra
- godišnje financijsko izviješće kojim se dokazuje ostvaren godišnji prihod.
Svojstvo trgovca pojedinca stječe se upisom u trgovački registar, a gubi se brisanjem iz trgovačkog registra do kojeg može doći:
- na temelju prijave koju podnese trgovac pojedinac kada za njega više ne postoji obaveza da bude upisan u trgovački registar (god. prihod manji od 4.000.000 DEM)
- po službenoj dužnosti tj. odlukom registarskog suda o brisanju iz trgovačkog registra trgovca pojedinca kad on više ne ispunjava uvjete za upis.

POREZI I DOPRINOSI
Porezi

Obrtnici u novom poreznom sustavu mogu biti oporezivani u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak i Zakonom o porezu na dobit. (Porezni sustav Republike Hrvatske)
U pravilu obrtnici plaćaju porez na dohodak po stopi od 20% od porezne osnovice do visine trostrukog iznosa osnovnog osobnog odbitka, a na višak porezne osnovice preko tog iznosa porez se plaća po stopi 35%.
U gradovima s više od 40.000 stanovnika plaća se i prirez na porez na dohodak.
Međutim, obrtnik može plaćati porez na dobit ako ostvari bilo koji od sljedeća četiri uvjeta:
- da u prethodnoj kalendarskoj godini ima ukupni prihod veći od protuvrijednosti 500.000 DEM
- da u prethodnoj kalendarskoj godini ima dohodak veći od protuvrijednosti 75.000 DEM
- da ima dugotrajnu imovinu veću od protuvrijednosti 500.000 DEM
- da u prethodnoj kalendarskoj godini prosječno zapošljava više od 30 radnika.
Neovisno o navedenom, ako obrtnik ne ispunjava niti jedan od spomenutih uvjeta, on može na temelju vlastite izjave, koja se dostavlja nadležnoj ispostavi Porezne uprave prije početka kalendarske godine, zatražiti da želi plaćati porez na dobit. U tom je slučaju dužan voditi knjige i sastavljati financijske izvještaje po propisima o računovodstvu i po posebnim propisima.
Stopa poreza na dobit iznosi 35%.
Odluku o tome na koji će način plaćati porez moraju donijeti sami obrtnici imajući u vidu različite stope poreza, prirez, kao i različite knjigovodstvene te porezne evidencije koje moraju voditi po pravilnicima o poslovnim knjigama, bilo po Zakonu o računovodstvu i posebnim računovodstvenim propisima.

Za vrijeme mirovanja obrta, obrtnici su oslobođeni plaćanja poreza na dohodak, odnosno poreza na dobit. Dio djelatnosti koje se obavljaju povremeno, koju vrše građani osobno i neposredno za građane oporezuje se od svakog pojedinačnog računa ( npr. održavanje zgrada, nosači, perači rublja i sl.).
Pri nabavi repromaterijala obrtnici koji obavljaju proizvođačku djelatnost ne plaćaju porez na promet uz zadovoljavanje uvjeta propisanih Zakonom ( izjava, narudžbenica, račun, negotovinsko plaćanje ).
Nabava opreme (osnovnih sredstava) oslobođena je plaćanja poreza na promet, ali uz uvjete propisane zakonom ( izjava, narudžbenica, račun, negotovinsko plaćanje ).
Porez na promet plaća se po stopama i na način kako to vrijedi za poduzeća ( svi su izjednačeni ). Porez na promet plaća se i za proizvode i usluge prema rokovima i na način kako je to regulirano posebnim zakonom, odnosno Pravilnikom .
Obrtnici koji pružaju usluge građanima te proizvođači kada prodaju svoje proizvode krajnjem potrošaču dužni su obračunati i naplatiti porez na promet usluga. Osnovica za obračun je fakturirana usluga odnosno cijena proizvoda.

Doprinosi

Pored poreza obrtnici plaćaju i doprinose za svoje mirovinsko i zdravstveno osiguranje, prema stopama i osnovicama koje se posebno utvrđuju.

Danom upisa u obrtni registar obrtnici postaju članovi Hrvatske obrtničke komore. Članstvo je obvezno. Hrvatska obrtnička komora donijela je Odluku o stopi i osnovici za plaćanje doprinosa HOK koja je objavljena u Narodnim novinama, te prema toj odluci obveznici plaćanja komorskog doprinosa jesu obrtnici tj. fizičke osobe koje dohodak odnosno dobit ostvaruju obavljanjem obrta.

VANJSKOTRGOVINSKO POSLOVANJE
Zakonom o trgovini obavljanje poslova vanjske trgovine dopušta se svim pravnim osobama, pa dakle i fizičke osobe koje nisu osnovale radnju ili poljoprivredno gospodarstvo sa svojstvom pravne osobe, mogu obavljati vanjskotrgovačko poslovanje za svoje potrebe.
Prema tome, obrtnici mogu kupovati u inozemstvu opremu odnosno sredstva za rad, uključujući i plovila, domaće životinje, sirovine, repromaterijal, rezervne dijelove, ambalažu, potrošni i reklamni materijal i sl. Pretpostavka za to je da imaju otvoren devizni račun kod banke ovlaštene za poslove s inozemstvom. Pri tome je nužno upozoriti da obrtnik u ovom slučaju otvara račun kao "pravna osoba", a ne fizička osoba - građanin. 
Za uvoz ove opreme potrebno je prethodno ishoditi dozvolu koju izdaje Hrvatska gospodarska komora. 
Zahtjev se podnosi nakon javno oglašenog natječaja za prikupljanje zahtjeva. Uz zahtjev potrebno je priložiti sve što se u natječaju od ponuđača traži. Svoje pravo na uvoz obrtnik dokazuje potvrdom o obavljanju djelatnosti koje izdaje županijski organ nadležan za poslove gospodarstva. Na temelju predračuna ili kataloga odnosno drugog dokaza o tome kakvo se osnovno sredstvo uvozi može se u carinarnicama ili kod špeditera saznati odgovarajući režim uvoza.
Postoji i mogućnost prihvaćanja robe na doradu i u druge svrhe ( privremeni uvoz ).
Prema Zakonu o deviznom poslovanju omogućeno je obrtnicima da za potrebe uvoza devize kupuju u poslovnim bankama. Također je propisano da se devize ostvarene izvozom moraju unijeti u zemlju i ustupiti bankama. Prilikom uvoza na robu se plaća carina prema stopi iz carinske tarife za određenu robu, pristojba za carinsko evidentiranje (jedan posto) iznos za izravnavanje poreskog opterećenja i posebna taksa.
Vrijednost robe uvećana za carine i sve pristojbe čini osnovicu za plaćanje poreza na promet (uglavnom dvadeset posto). Porez na promet jedinstven je za poduzeća i obrtnike. Od poreza na promet oslobođeni su proizvođači, uz uvijet pismene izjave ( kao i za bezporeznu nabavu u zemlji ). Poslovi vanjskotrgovinskog prometa regulirani su još i brojnim podzakonskim propisima i aktima te raznim uputstvima što upućuje da je najbolje prije svakog uvoznog ili izvoznog posla zatražiti precizne informacije od carinarnice ili špedicija.

POSLOVNI PROSTOR
Obavljanje zanatske, ugostiteljske i trgovačke djelatnosti uvjetovano je i posjedovanjem odgovarajućeg poslovnog prostora. Poslovni prostor može biti vlastiti ili unajmljen dok poslovni prostor u društvenom vlasništvu daje se u najam nakon provedene licitacije.
Do poslovnog prostora u stambenim zonama može se doći kupnjom novoizgrađenih lokala ili prijenosom vlasništva. Dio zanatskih djelatnosti (uglavnom tihi obrti, intelektualne usluge i slično) mogu se obavljati i u stanu. Popis tih djelatnosti vidljiv je na kraju ovog pregleda.
Poslovni prostor mora udovoljavati određenim uvjetima kako u pogledu visine tako i opremljenosti (obrada podova, zidova, sanitarije) te sigurnošću instalacija.
Za zanatske djelatnosti osnovni akt je Pravilnik o zaštiti na radu za radne i pomoćne prostorije i prostore ("Narodne novine" 6 /84);
za ugostiteljske djelatnosti Pravilnik o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata ("Narodne novine" 57/95), a za
trgovačke djelatnosti Pravilnik o minimalnim tehničkim uvjetima za poslovne prostorije u kojima se obavlja promet robe i usluga u prometu roba ("Narodne novine" br. 38/85, 30/91, 33/91).
Za zanatske djelatnosti prostorije moraju biti visine 3 m za djelatnosti koje razvijaju agresivne plinove i prašinu, visine 2,8 m ako su osigurani mikroklimatski uvjeti te visine 2,5 m za administrativne poslove, za skladišta ili ako se u tim prostorijama radnici zadržavaju manje od dva sata dnevno u jednoj smjeni. Veličina prostorije mora osigurati 10 m3 zračnog prostora i 2 m2 slobodne površine po svakom uposlenom. 
Za ugostiteljske djelatnosti uvjeti se odredjuju ovisno o kategoriji lokala.
Za trgovačke djelatnosti i najizraženije predstavnike prodavaonice odredjeni su  minimalni uvjeti: visina 2,8 m odnosno izuzetno 2,5 m ( uz mehaničko provjeravanje ), površina prodajnog dijela ne smije biti manja od 12 m2.
Prodavaonica mora biti opremljena tako da se prodavačima i kupcima osigurava nesmetano kretanje. Prodavaonica mora imati odgovarajuće pomoćne prostorije ( skladište, prostor za odlaganje smeća, garderobe i dr.).
Prodaja robe može se vršiti i u kiosku. Kiosk mora biti visok najmanje 2,8 m sa 10m3 zračnog prostora te 2m2 slobodne površine poda. Kiosk ne može imati manje od 4 m2.

ZAPOŠLJAVANJE RADNIKA
Obrtnik može:
-raditi sam, odnosno uz pomoć članova uže obitelji, ili
-raditi sam, voditi obrt i zapošljavati druge, ili
-biti samo vlasnik obrta s time da zapošljava druge, uključujući i poslovođu u radnom odnosu koji će umjesto njega voditi obrt, ili
-raditi sam, ali vođenje slobodnog obrta (za koji se kao uvjet ne traži stručna osposobljenost ili majstorski ispit), ili vezanog obrta za koji se kao uvjet traži stručna osposobljenost ili majstorski ispit prepustiti poslovođi u radnom odnosu.

Obrtnik koji zapošljava radnike zaključuje s njima ugovor o radu. Ugovor o radu mora biti u skladu s kolektivnim ugovorom i zakonom (Zakon o radu).
Članovi porodičnog domaćinstva obrtnika mogu pomagati u radnji bez zasnivanja radnog odnosa. Članovima porodičnog domaćinstva u smislu ovog zakona smatraju se bračni drug, djeca, roditelji, usvojeni i usvojitelji, pastorčad i osobe koje je obrtnik dužan uzdržavati.
Zasnivanje radnih odnosa te prava i obaveze s tim u vezi regulirani su Zakonom o radu te granskim kolektivnim ugovorima. 

UDRUŽENJA OBRTNIKA
Danom upisa obrtnika u obrtni registar upisani obrtnik postaje član udruženja obrtnika. Udruženje obrtnika osnovni je oblik organiziranja obrtnika sa ciljem da se unaprijede djelatnosti obrtnika, usklade pojedinačni interesi članova,razvijaju poslovni običaji, sudjeluje u utvrdjivanju razvojne politike i izradi društvenih planova razvoja jedinica lokalne samouprave, pokreću inicijative za donošenje zakona, propisa i drugih mjera koje utječu na uvjete privredjivanja i brži razvoj obrta te rješavaju ostala pitanja od značaja za osobni rad.
Udruženja obrtnika uključena su u komorski sistem putem Područne obrtničke komore i Hrvatske obrtničke komore. Udruženja, područne obrtničke komore i HOK djeluju putem skupština, izvršnih odbora i odbora (sekcija) po djelatnostima. Administrativno-stručne poslove za ove asocijacije obavljaju stručne službe (sa jednim ili više izvršilaca).

 


PRILOZI

IZ PRAVILNIKA O VEZANIM I POVLAŠTENIM OBRTIMA I NAČINU IZDAVANJA POVLASTICA ( "Narodne novine" br. 87 / 2001 )

POPIS VEZANIH OBRTA

Oznaka prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti / Naziv vezanog obrta / Naziv zanimanja / Složenost

POLJOPRIVREDA, LOV I ŠUMARSTVO
01122.00 Skupljanje šumskih gljiva Sakupljač gljiva 2
PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA
15110.00 Proizvodnja, obrada i konzerviranje mesa Mesar 5
15510.00 Prerada mlijeka i proizvodnja sira Mljekar 5
15610.01 Proizvodnja mlinarskih proizvoda – mljevenje žitarica: proizvodnja brašna, drobine, prekrupe ili Mlinar 3 kuglica od pšenice, raži, zobi, kukuruza i drugih žitarica
15810.01 Proizvodnju kruha, peciva Pekar 5
15810.02 Proizvodnja pekarskih kolača, savijača, pita Slastičar 5 Pekar 5
15820.00 Proizvodnja dvopeka i keksa, proizvodnja trajnog peciva i Pekar 5 pekarskih kolača Slastičar 5
PROIZVODNJA TEKSTILA I TEKSTILNIH PROIZVODA PROIZVODNJA ODJEĆE; DORADA I BOJENJE KRZNA
18100.01 Proizvodnja muške i dječje kožne odjeće, po mjeri Krojač muške odjeće 5
18100.02 Proizvodnja ženske i dječje odjeće, po mjeri Krojač ženske odjeće 5
18210.01 Proizvodnja muških radnih odijela, po mjeri Krojač muške odjeće 5
18210.02 Proizvodnja ženskih radnih odijela, po mjeri Krojač ženske odjeće 5
18222.01 Proizvodnja ostale vanjske odjeće – muške i dječačke, po mjeri Krojač muške odjeće 5
18210.02 Proizvodnja ostale vanjske odjeće – ženske i djevojačke, po mjeri Krojač ženske odjeće 5
18230.00 Proizvodnja rublja, po mjeri Krojač ženske odjeće 5 Krojač muške odjeće 5
18241.00 Proizvodnja odjeće za dojenčad i malu djecu i sportske odjeće, Krojač ženske odjeće 5 po mjeri Krojač muške odjeće 5
18242.01 Proizvodnja pribora za odjeću – proizvodnja šešira i kapa Klobučar 5
18300.00 Proizvodnja proizvoda od krzna Krznar 5 
PROIZVODNJA KOŽE I PROIZVODA OD KOŽE
19200.01 Proizvodnja kovčega i torbi, ručnih torbica Galanterist 3
19302.00 Proizvodnja obuće po narudžbi i u vrlo malim serijama Obućar 5 
PRERADA DRVA I PROIZVODA OD DRVA
20300.01 Proizvodnja građevne stolarije i elemenata – drvenih traverza, Tesar 5 greda, i krovnih konstrukcija
20300.02 Proizvodnja građevne stolarije – vrata prozora, stubišta i sl. Stolar 5
20300.03 Proizvodnja građevne stolarije – proizvodnja parketa Parketar 2
20501.01 Proizvodnja raznovrsnih jednostavnih proizvoda od drva – drški i dijelova za alat, metli i četki Drvogalanterist 2
20510.02 Proizvodnja drvotokarskih proizvoda (drveni kalupi za obuću, Drvotokar 2 vješalice, figurice, intarzije i dr.) 
PROIZVODNJA CELULOZE, PAPIRA I KARTONA; PROIZVODA OD PAPIRA I KARTONA; IZDAVAČKA I TISKARSKA DJELATNOST
22150.01 Izrada fotografija, gravura, razglednica, postera, plakata, reprodukcija umjetničkih fotografija bez voznih redova i Fotograf 5 obrazaca 25120.00 Protektiranje vanjskih guma Vulkanizer 2 DI. PROIZVODNJA OSTALIH NEMETALNIH MINERALNIH PROIZVODA 26100.00 Proizvodnja stakla i proizvoda od stakla Staklar 5
26700.00 Rezanje, oblikovanje i obrada kamena Klesar 5 
PROIZVODNJA METALA I PROZVODA OD METALA
27500.00 Lijevanje metala Ljevač 5
28110.00 Proizvodnja, održavanje i popravak metalnih konstrukcija i njihovih dijelova Strojobravar 5
28120.00 Proizvodnja građevinske stolarije od metala Bravar 5 Strojobravar 5
28200.00 Proizvodnja, održavanje i popravak cisterni, rezervoara i sličnih Kotlar 5 posuda od metala; proizvodnja radijatora i kotlova za centralno Bravar 5 grijanje
28300.01 Proizvodnja parnih kotlova, osim kotlova za centralno grijanje s Kotlar 5 toplom vodom Bravar 5
28400.00 Kovanje, prešanje, štancanje i valjanje metala, metalurgija praha Kovač 5
28520.01 Tokarenje, struganje Tokar 5
28520.02 Elektrozavarivanje Elektrozavarivač 2
28520.03 Zavarivanje plinom Zavarivač plinom 2
28520.04 Brušenje alata Brusač alata 2
28610.00 Proizvodnja sječiva Alatničar 3
28620.00 Proizvodnja alata Alatničar 5
28630.00 Proizvodnja brava i okova Bravar 5
28752.01 Proizvodnja raznih proizvoda od metala – žljebova i sl. Limar 5 limarskih proizvoda 
PROIZVODNJA STROJEVA I UREĐAJA D.N.
29100.01 Proizvodnja, održavanje i popravak strojeva za proizvodnju i Strojobravar 5 korištenje mehaničke energije
29110.01 Proizvodnja, održavanje i popravak brodskih motora i Brodski mehaničar 5 njihovih dijelova
29200.00 Prozvodnja, popravak i montiranje dijelova, elemenata i sklopova Strojobravar 5 za strojeve opće namjene
29300.00 Proizvodnja, održavanje i popravak strojeva za poljoprivredu i Mehaničar poljoprivredne šumarstvo mehanizacije 5
29540.01 Proizvodnja, održavanje i popravak šivaćih strojeva i njihovih glava Precizni mehaničar 5
29560.01 Proizvodnja, popravak i montiranje strojnih dijelova, elemenata Strojobravar 5 i sklopova
29600.01 Proizvodnja, popravak i održavanje lakog vatrenog oružja Puškar 5
29710.00 Proizvodnja, popravak i održavanje električnih aparata za kućanstvo Elektromehaničar 5
29720.01 Izrada i montaža peći i kamina Pećar 5 
PROIZVODNJA ELEKTRIČNE I OPTIČKE OPREME
30010.01 Proizvodnja, popravak i održavanje mehaničkih uredskih strojeva Precizni mehaničar 5
30010.02 Proizvodnja, popravak i održavanje električnih uredskih strojeva Elektroničar mehaničar 5
30020.00 Proizvodnja, popravak i održavanje računala (kompjutora) i druge opreme za obradu podataka Elektroničar mehaničar 5
31200.00 Proizvodnja, popravak i održavanje opreme za distribuciju i Elektromehaničar 5 kontrolu električne energije Elektroinstalater 5
31620.00 Proizvodnja, popravak i održavanje ostale električne opreme Elektromehaničar 5
32000.00 Proizvodnja, popravak i održavanje radiotelevizijskih i Elektroničar mehaničar 5 komunikacijskih aparata i opreme
33100.01 Proizvodnja, popravak i održavanje instrumenata i aparata za Elektroničar mehaničar 5 primjenu u medicinske, kirurške, zubarske i veterinarske svrhe – elektrodijagnostičkih aparata
33100.02 Proizvodnja, popravak i održavanje instrumenata i aparata za Precizni mehaničar 5 primjenu u medicinske, kirurške, zubarske i veterinarske svrhe – mehaničkih aparata
33100.03 Proizvodnja i popravak ortopedskih cipela Ortopedski obućar 5
33200.01 Proizvodnja, popravak i održavanje osjetljivih laboratorijskih vaga Precizni mehaničar 5
33200.02 Proizvodnja, popravak i održavanje mikroskopa i mjerila za Precizni mehaničar 5 lom svjetlosti
33200.03 Proizvodnja, popravak i održavanje aparata za mjerenje Elektroničar mehaničar 5 električnih veličina
33200.04 Proizvodnja, popravak i održavanje mjerila za opskrbljivanje Precizni mehaničar 5 vodom, plinom i benzinom
33200.05 Proizvodnja, popravak i održavanje mjerila za opskrbljivanje strujom Elektromehaničar 5
33200.06 Proizvodnja, popravak i održavanje instrumenata i aparata za Precizni mehaničar 5 izvođenje kemijskih i fizikalnih analiza – mehanički instrumenti
33200.07 Proizvodnja, popravak i održavanje instrumenata i aparata za Elektroničar mehaničar 5 izvođenje kemijskih i fizikalnih analiza – električni aparati
33200.08 Proizvodnja, popravak i održavanje instrumenata i aparata za Precizni mehaničar 5 mjerenje i provjeru protoka, razine tlaka i drugih promjenjivih veličina tekućina i plinova, mjerača protoka, mjerila razine, manometara, mjerača topline
33200.09 Proizvodnja, popravak i održavanje raznih mjernih, kontrolnih Precizni mehaničar 5 mjernih, kontrolnih ili testirajućih instrumenata, aparata ili strojeva, hidrometara, termometara, barometara i sl. mehanički instrumenti
33200.10 Proizvodnja, popravak i održavanje raznih električnih, mjernih, Elektroničar mehaničar 5 kontrolnih ili regulacijskih instrumenata, aparata ili uređaja za procesno instrumentacijske i druge namjene
33200.11 Proizvodnja, popravak i održavanje raznih električnih mjernih, kontrolnih ili regulaciojskih instrumenata, aparata ili uređaja za procesno instrumentacijske i druge namjene u protueksplozijskoj zaštiti, Elektroničar mehaničar
33400.01 Proizvodnja, popravak i održavanje optičkih instrumenata i fotografske opreme, Precizni mehaničar 5 
33400.02 Proizvodnja i popravak naočala Očni optičar 5
33500.00 Proizvodnja i popravak satova Urar 5 
PROIZVODNJA PRIJEVOZNIH SREDSTAVA
35100.01 Gradnja i popravak drvenih brodova i čamaca Graditelj drvenih brodova 5
35100.02 Gradnja i popravak plastičnih brodova i čamaca Graditelj plastičnih plovila 5
35100.03 Gradnja i popravak metalnih brodova i čamaca Graditelj metalnih brodova 5 
OSTALA PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA
36100.01 Proizvodnja i popravak namještaja Stolar 5
36100.02 Tapetiranje i popravak tapetiranog namještaja Tapetar 5
36220.00 Proizvodnja i popravak nakita i srodnih proizvoda od plemenitih metala, Zlatar 5
36300.01 Proizvodnja instrumenata sa žicama – trzalačkih glazbenih instrumenata, Glazbalar za trzalačka glazbala 5
36300.02 Proizvodnja instrumenata sa žicama – gudačkih instr., Glazbalar za gudačka glazbala 5 
36300.03 Proizvodnja orgulja uključujući i harmonije i sl. klavijaturne Graditelj orgulja 5 
36630.01 Proizvodnja žigova za datiranje, pečaćenje ili numeriranje, ručnih Graver pečatorezac 2 naprava za otiskivanje natpisa ili gravura 
GRAĐEVINARSTVO
45211.01 Podizanje zgrada (visokogradnja) Zidar
5 45220.01 Podizanje krovnih konstrukcija Tesar 5
45220.02 Pokrivanje krovnih konstrukcija Krovopokrivač 5
45250.01 Armirački radovi – savijanje armatura Armirač 2
45250.03 Montaža i demontaža skela i radnih platformi Tesar 5 Zidar 5
45310.01 Elektroinstalacijski radovi Elektroinstalater 5
45310.02 Uvođenje u zgrade i druge građevinske objekte dizala i Elektromehaničar 5 pokretnih stepenica Strojobravar 5
45320.00 Izolacijski radovi Izolater 2
45330.01 Uvođenje u zgrade i druge građevinske objekte vodovodnih Vodoinstalater 5 instalacija i sanitarne opreme
45330.02 Uvođenje u zgrade i druge građevinske objekte plinskih instalacija, ispitivanje ispravnosti i nepropusnosti plinskih instalacija, te održavanje plinskih uređaja, Plinoinstalater 5
45330.03 Uvođenje u zgrade i druge građevinske objekte opreme i vodova Instalater grijanja i 5 grijanja, ventilacije, hlađenja te sustava za klimatizaciju i klimatizacije vlaženje zraka
45410.00 Fasadni i štukaturni radovi Fasader 5 Zidar 5
45430.01 Postavljanje zidnih ili podnih keramičkih, betonskih ili Keramičar 2 kamenih pločica
45430.02 Postavljanje parketa i drugih drvenih podnih obloga, Podopolagač 2 tapisona, linoleuma
45430.03 Postavljanje podnih i zidnih obloga od teraca, mramora, Teracer 2 granita i škriljca
45440.01 Unutrašnje i vanjsko bojenje zgrade i bojenje objekata niskogradnje Soboslikar-ličilac 5
45440.02 Postavljanje stakala, ogledala... Građevinski staklar 2
TRGOVINA NA VELIKO I MALO; POPRAVAK MOTORNIH VOZILA I MOTOCIKLA TE PREDMETA ZA OSOBNU UPORABU I KUĆANSTVO
52000.00 Trgovina na malo u specijaliziranoj prodavaonici Prodavač 3 Ekonomist 4 Srednja stručna sprema u odgovarajućem zanimanju 3+ Gimnazija 4++
52100.00 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama Prodavač 3 Ekonomist 4 Gimnazija 4++
52100.01 Prodaja robe u kiosku Pomoćni prodavač 2
50200.01 Održavanje i mehanički popravci motornih vozila Automehaničar 5
50200.02 Održavanje i električarski popravci motornih vozila Autoelektričar 5
50200.03 Održavanje i popravak karoserija Autolimar 5
50200.04 Prskanje i bojenje motornih vozila Autolakirer 5
50200.05 Popravci vanjskih i unutrašnjih guma te podešavanje i zamjena guma Vulkanizer 2
50404.00 Održavanje i popravak motocikala i njihovih dijelova i pribora Automehaničar 5
52740.01 Popravak bicikla Mehaničar za bicikle 2
UGOSTITELJSTVO
55110.00 Hotel, Hotelsko naselje, Aparthotel, Apartmansko naselje, Hotelsko Kuhar 5 – apartmansko naselje, Apartmani, Motel, Pansion, Omladinski Natkonobar 5 hotel, Omladinski hostel, s restoranom Hotelijersko-turistički tehničar 4 Hotelijer – ugostitelj 4
55120.00 Hotel, Hotelsko naselje, Aparthotel, Apartmansko naselje, Natkonobar 5 Hotelsko – apartmansko naselje, Apartmani, Motel, Omladinski Hotelijersko-turistički tehničar 4 hotel, Omladinski hostel, bez restorana Hotelijer – ugostitelj 4 Kuhar 3
55210.01 Omladinski hotel i hostel s restoranom Kuhar 5 Natkonobar 5 Hotelijersko-turistički tehničar 4 Hotelijer – ugostitelj 4
55210.02 Omladinski hotel i hostel bez restorana Kuhar 5 Natkonobar 5 Hotelijersko-turistički tehničar 4 Hotelijer – ugostitelj 4
55220.01 Kamp s restoranom Kuhar 5 Natkonobar 5 Hotelijersko-turistički tehničar 4 Hotelijer – ugostitelj 4
55220.02 Kamp bez restorana Konobar 3 Hotelijersko-turistički tehničar 4 Hotelijer – ugostitelj 4
55300.01 Restoran, Gostionica Kuhar 5
55300.02 Zdravljak, Zalogajnica Priprematelj jednostavnih 2 jela i slastica
55300.03 Pečenjarnica Pečenjar 2
55300.04 Objekti brze prehrane (fast food) Priprematelj jednostavnih 2 jela i slastica
55300.05 Pizzeria Priprematelj bureka i pizza 2
55300.06 Slastičarnica u kojoj se priprema i uslužuju slastice Slastičar 5
55300.07 Slastičarnica u kojoj se priprema i uslužuje sladoled Slastičar 3
55300.08 Slastičarnica u kojoj se samo uslužuju slastice Poslužitelj jela i pića 2 55400.01 Buffet, Pivnica Poslužitelj jela i pića 2 Priprematelj jednostavnih 2 jela i slastica
55400.02 Kavana Slastičar 3 Konobar 3 Kuhar 3
55400.03 Konoba, Krčma, Klet Priprematelj jednostavnih 2 jela i slastica Poslužitelj jela i pića 2
55400.04 Noćni klub, Noćni bar, Disco club, Disco bar, Caffe bar Priprematelj jednostavnih 2 jela i slastica Poslužitelj jela i pića 2
55400.05 Bistro Kuhar 3
55520.00 Opskrbljivanje pripremljenom hranom (catering) – pripremnica obroka Kuhar 3 
POSLOVANJE NEKRETNINAMA, IZNAJMLJIVANJE I POSLOVNE USLUGE
74120.01 Računovodstveni i knjigovodstveni poslovi Ekonomist 4
74700.01 Čišćenje dimnjaka, kamina, peći, štednjaka, peći za spaljivanje, Dimnjačar 5 kotlova, ventilacijskih ispušnih cijevi
93010.00 Pranje i kemijsko čišćenje tekstila i krznenih proizvoda Kemijski čistač 5
93020.01 Frizerski saloni Frizer 5
93020.02 Pedikerski saloni Pediker 5
93020.03 Kozmetički saloni Kozmetičar 5
93040.01 Masaža tijela Maser 2
93050.01 Cvjećarsko aranžerske usluge Cvjećar aranžer 2
93050.02 Pismoslikarske usluge Pismoslikar 5

 


POPIS POVLAŠTENIH OBRTA

RIBARSTVO
05011.00 Oceanski i morski ribolov Morski ribar 2*
05012.00 Slatkovodni ribolov Slatkovodni ribar 2*
05021.00 Morska mrijestilišta i ribnjaci Uzgajivač morskih riba i školjaka2*
05022.00 Slatkovodna mrijestilišta i ribnjaci Uzgajivač slatkovodne ribe 2*
RUDARSTVO
14100.01 Vađenje kamena – jednostavni rudarski radovi Rudar površinskog kopa 3
14100.02 Vađenje kamena – složeni rudarski radovi Rudarski tehničar 4
14200.01 Vađenje šljunka, pijeska i gline – jednostavni rudarski radovi Rudar površinskog kopa 3
14200.02 Vađenje šljunka, pijeska i gline – složeni rudarski radovi Rudarski tehničar 4
PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA
29600.01 Proizvodnja, popravak i održavanje lakog vatrenog oružja Puškar 5
GRAĐEVINARSTVO
45310.01 Elektroinstalacijski radovi Elektroinstalater 5 *
Uvođenje u zgrade i druge građevinske objekte telekomunikacijskih sustava
TRGOVINA NA VELIKO I MALO, POPRAVAK MOTORNIH VOZILA I MOTOCIKLA TE PREDMETA ZA OSOBNU UPORABU I KUĆANSTVO
52487.01 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavaonicama,  specijalizirana na malo oružjem i streljivom Puškar 5 Prodavač 3 Ekonomist 4 Gimnazija 4++
 

 


 

DJELATNOSTI KOJE SE MOGU OBAVLJATI KAO SEZONSKI OBRTI

Sezonski obrti mogu se obavljati do šest mjeseci godišnje, neprekidno ili s prekidima. Fizička osoba može obavljati sezonski obrt ako ispunjava pored općih i posebne uvjete za obavljanje određene djelatnosti.
Postojeći obrti mogu se obavljati kao sezonski, što se evidentira kroz upis promjene u obrtnom registru nadležnog ureda državne uprave u županiji. ("Narodne novine" br. 21 / 01)

01.1 Uzgoj usjeva, vrtnoga i ukrasnog bilja
01.25.01 Skupljanje žaba, puževa i sl.
01.41 Uslužne djelatnosti u bi­ljnoj proizvodnji
05.01 Ribarstvo
05.02 Mrjestilišta i ribnjaci
15.1 Proizvodnja, prerada i konzerviranje mesa i mesnih proizvoda
15.2 Prerada i konzerviranje ribe i ribljih proizvoda
15.3 Prerada i konzerviranje voća i povrća
15.9 Proizvodnja pića
02.02.01 Sječa drva i usluge povezane s njima
36.22 Proizvodnja i popravak nakita i srodnih proizvoda od plemenitih metala
45 Građevinarstvo
52 Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima i popravaka predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
55 Hoteli i restorani
61 Vodeni prijevoz
63.3 Djelatnost putničkih agencija i turoperatora, ostale usluge turistima d. n.
63.22.1 Djelatnost navigacije vođenja i pristajanja brodova – održavanje sidrišta
71.2 Iznajmljivanje ostalih prijevoznih sredstava (motocikla, kamp prikolica, bicikla)
71.40 Iznajmljivanje predmeta za osobnu upotrebu u kućanstvu (predmeta za zabavu, pedalina, sportske opreme, knjiga)
92.33 Djelatnost sajmova i zabavnih parkova
92.62.2 Ostale sportske djelatnosti, osim marina (organiziranje i vođenje sportskih natjecanja na otvorenom za amatere, djelatnosti škola za sport i igre, sportsko-rekreativni ribolov)
92.72 Ostale rekreacijske djelatnosti
93.01 Pranje i kemijsko čišćenje tekstila i krznenih proizvoda
93.02 Frizerski saloni i saloni za uljepšavanje (masaža, manikiranje, pedikiranje, šminkanje i dr.)
93.04 Djelatnosti za njegu i održavanje tijela (kupelji, saune, solariji, toplice, saloni za mršavljenje, saloni za masažu, centri za održavanje tjelesne kondicije i dr.)
93.05.01 Ostale uslužne djelatnosti (čuvari parkirnih mjesta, nosači, izrada i prodaja suvenira i sl.)
93.05.02 Uslužno piljenje drva
93.05.03 Uslužno pečenje plodina
93.05.04 Obavljanje usluga poljoprivrednim strojevima
93.05.05 Otkupne stanice

 


OBRTI KOJI SE MOGU OBAVLJATI U STAMBENIM PROSTORIJAMA

U stambenim prostorijama mogu se obavljati slijedeći obrti ("Narodne novine" br. 101 / 95):
17401.01 Ručna izrada gotovih tekstilnih proizvoda od svih vrsta tekstilnih materijala, uključujući proizvodnju od pletenih i kukićanih tkanina
17541.03 Izrada ukrasnog pribora: vrpci, resa, pompona (loptica)...
17541.04 Izrada čipki u vrpcama ili u motivima vezenih tkanina
17720.01 Izrada pletenih i kukičanih pulovera, jakni, prsluka i sl. proizvoda - ručno pletenje
18100.01 Izrada po mjeri odjeće od kože i imitacije kože
18222.01 Izrada po mjeri ostale vanjske odjeće - šivanje po mjeri
18230.01 Izrada po mjeri šivanog rublja od tkanog, pletenog ili kukičanog tekstila, čipke itd. za muškarce, žene, djecu - izrada steznika i pojaseva
18242.01 Izrada šešira i kapa
18242.02 Izrada ostalih odjevnih predmeta: rukavica, remena, šalova, kravata; mrežica za kosu
18242.03 Izrada krznenih pokrivala za glavu
18300.02 Izrada proizvoda od krzna
19200.02 Izrada remena za satove, osim metalnih
19302.00 Izrada gornjih dijelova obuće i papuča
20510.00 Izrada okvira za slike
21250.03 Izrada sjenila za svjetiljke od papira i kartona
25240.02 Izrada sjenila za svjetiljke od plastike
26130.00 Slikanje na staklu
26150.03 Izrada staklenih sjenila za svjetiljke
26210.02 Oslikavanje figura i drugih ukrasnih keramičkih predmeta
36500.01 Izrada lutaka,odjeće i pribora za lutke
36500.02 Izrada životinjskih igračaka
36630.05 Izrada i presvlačenje dugmadi
36630.10 Izrada raznovrsnih proizvoda - izrada predmeta za uspomenu i suvenira,izrada umjetnog cvijeća od tkanine i papira i izrada cvjetnih aranžmana od umjetnog i suhog cvijeća
52700.01 Popravak predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo ukoliko nisu povezani s proizvodnjom, trgovinom na veliko ili trgovinom na malo
52720.00 Popravak električnih aparata za kućanstvo, uključujući radioopremu, televizijsku opremu i ostalu audioopremu i videoopremu
52730.00 Popravak satova i nakita
52740.00 Popravci precizno mehaničarski za optičke instrumente
52740.02 Krpanje i manje prepravljanje odjeće,te popravak čarapa
72100.00 Pružanje savjeta o računalnoj opremi (hardwave-u)
72200.00 Savjetovanje i pribavljanje programske opreme (software-a)
74120.00 Računovodstveni, knjigovodstveni poslovi te poslovi poreznog savjetovanja
74130.00 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mijenja
74200.01 Savjetovanje i drugi poslovi u arhitektonskoj djelatnosti
74200.02 Izrada nacrta strojeva i industrijskih postrojenja
74200.03 Inženjering, projektni menadžment i projektiranje u arhitekturi i građevinarstvu
74200.04 Izrada projekata za kondicioniranje zraka, hlađenje, projekata sanitarne kontrole i kontrole zagađivanja i projekata akustičnosti
74830.04 Prevođenje
74840.02 Poslovno posredništvo tj.dogovaranje kupnje ili prodaje manjih ili srednjih količina robe
74840.04 Modno dizajniranje tkanine, odjeće, obuće, nakita, namještaja i druge unutrašnje dekoracije, ostalih modnih proizvoda, kao i drugih proizvoda za osobnu potrošnju
74840.06 Djelatnost unutrašnjih dekoratera
74840.08 Djelatnost dizajnera štandova
93020.02 Masaža lica, manikiranje, pedikiranje, šminkanje...
Osim navedenih djelatnosti u stambenim prostorijama mogu se obavljati i druge djelatnosti čije obavljanje ne zahtijeva izmjenu postojećih uvjeta korištenja stambenog prostora.

 

 


PROPISI IZ PODRUČJA UGOSTITELJSTVA

- ZAKON O UGOSTITELJSKOJ DJELATNOSTI ("Narodne novine", broj 46/97 pročišćeni tekst, 68/98, 92/01 i 117/01)
-(ne važe odredbe članka 46. stavak 2 i članka 47., vidi čl.80. Zakona o državnom inspektoratu, "Narodne novine", broj 76/99)
- Pravilnik o razvrstavanju, kategorizaciji, posebnim standardima i posebnoj kvaliteti smještajnih objekata iz skupine hoteli ("Narodne novine", broj 48/02 i 108/02)
- Pravilnik o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata ("Narodne novine", broj 57/95, 110/96, 24/97, 61/98, 137/98, 19/99, 39/99, 52/99, 43/00, 52/00, 57/00, 63/00, 18/01 i 33/01)
- Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja upisnika o minimalnim uvjetima i uvjetima za kategoriju ugostiteljskih objekata, te o obrascima zahtjeva ugostitelja i o obliku, sadržaju i načinu vođenja upisnika o minimalnim uvjetima i uvjetima za kategoriju objekata za pružanje ugostiteljskih usluga građana u domaćinstvu, te o obrascima zahtjeva građana ("Narodne novine", broj 3/96)
- Pravilnik o Upisniku o minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata koji se ne kategoriziraju i obrascu zahtjeva ugostitelja ("Narodne novine", broj 14/96, 30/96 i 75/97)
- Pravilnik o obrascu prijave i Upisniku o pružanju ugostiteljskih usluga u objektima zatvorenog tipa ("Narodne novine", broj 14/96, 39/96 i 75/97)
- Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja knjige gostiju i popisa gostiju ("Narodne novine", broj 14/96)
- Pravilnik o pružanju ugostiteljskih usluga u pokretnim objektima ("Narodne novine", broj 22/96 i 137/98)
- Pravilnik o pružanju ugostiteljskih usluga u seljačkom domaćinstvu ("Narodne novine", broj 22/96, 47/97, 38/96 (ispr), 25/99 i 29/00)
- Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja knjige žalbe ("Narodne novine, broj 52/96, 47/97 i 54/97 )

 


PROPISI IZ PODRUČJA TURIZMA


S obzirom da znatan dio obrtnika obavlja i turističke djelatnosti, donosimo i pregled propisa koji se odnose na turističku djelatnost.
- Zakon o turističkoj djelatnosti ("Narodne novine" broj 8/96, 19/96 (ispr) i 76/98),
(ne važi odredba članka 66 stavak 2, vidi čl. 80 Zakona o državnom inspektoratu "Narodne novine", broj 76/99)
- Pravilnik o stručnom ispitu za turističke vodiče i ispitnom programu za turističke pratitelje ("Narodne novine", broj 54/96)
- Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja knjige žalbe ("Narodne novine", broj 52/96, 47/97 i 54/97(ispr))
- Pravilnik o minimalno-tehničkim uvjetima i načinu pružanja usluga putničkih agencija ("Narodne novine", broj 62/96, 23/97 i 134/98)
- Pravilnik o Upisniku putničkih agencija ("Narodne novine", broj 62/96, 78/96 (ispr.) i 75/97)
- Pravilnik o Upisniku odobrenja za pružanje turističkih usluga građana ("Narodne novine", broj 62/96 i 75/97)
- Pravilnik o Upisniku turističkih vodiča ("Narodne novine", broj 62/96, ispr 78/96 i 75/97) - Pravilnik o Upisniku ugovora o zastupanju turističkih zastupnika ("Narodne novine", broj 62/96)
- Pravilnik o iskaznici turističkog vodiča ("Narodne novine", broj 62/96)
- Pravilnik o ispitnom programu za voditelja poslovnice, sastavu ispitne komisije i načinu polaganja stručnog ispita ("Narodne novine", broj 62/96)
- Pravilnik o identifikacijskom kodu putničke agencije ("Narodne novine", broj 78/96, 47/97 i 80/98)
- Pravilnik o stručnom ispitu za turističke animatore ("Narodne novine",broj 95/96, 39/00 i 81/00)
- Pravilnik o turističkim uslugama u nautičkom turizmu koje može pružati građanin ("Narodne novine", broj 109/96)
- Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji luka nautičkog turizma ("Narodne novine", broj 142/99, 47/00, 121/00, 45/01 i 108/01)
- Pravilnik o vrstama i kategorijama plovnih objekata nautičkog turizma ("Narodne novine", broj 11/97, 105/98, 38/99, 56/00 i 106/00)
- Zakon o turističkim zajenicama ("Narodne novine", broj 30/94)
- Pravilnik o proglašenju i razvrstavanju turističkih mjesta u razrede ("Narodne novine", broj 75/94, 69/97 i 60/98 i 78/99)
- Pravilnik o obrascima i načinu vođenja Upisnika turističkih zajednica ("Narodne novine", broj 45/94)
- Pravilnik o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice ("Narodne novine" 134/98, 23/99, 138/99 i 98/00)
- Zakon o boravišnoj pristojbi ("Narodne novine" broj 35/95 - pročišćeni tekst, (ispr) 42/95, (ispr) 52/95 i 64/00)
- Pravilnik o postupku prijave i odjave turista i načinu vođenja popisa turista ("Narodne novine", broj 45/94, 32/96 i 71/97)
- Uredba o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2001. godinu ("Narodne novine", broj 62/00)
- Uredba o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2002. godinu ("Narodne novine", broj 58/01)
- Naredba o razdobljima glavne sezone, predsezone, posezone i van sezone u turističkim mjestima ("Narodne novine, broj 83/95 i 95/95)
- Uredba o utvrđivanju visine godišnjeg paušalnog iznosa boravišne pristojbe za korisnike stalnog veza u luci nautičkog turizma za 2000. i 2001. godinu ("Narodne novine", broj 77/00)
- Uredba o utvrđivanju visine godišnjeg paušalnog iznosa boravišne pristojbe za korisnike stalnog veza u luci nautičkog turizma za 2002. godinu ("Narodne novine", broj 58/01)
- Zakon o članarinama u turističkim zajednicama ("Narodne novine" broj 35/95 i 52/95)
- Uputa u svezi plaćanja članarine turističkim zajednicama ("Narodne novine", broj 69/96)

Pregled poslovnih usluga za poduzetnike

Adresar Obrtničkih komora  

Registrirani korisnici Poslovnog Foruma mogu primati i druge potrebne informacije, kao i postavljati upite.
Želim postati korisnik Poslovnog Foruma!

Besplatna izrada osnovnih web stranica za poduzeća i obrtnike!  


 

 


POSEBNI PRILOZI

> Preporuke

> Zakoni i propisi

> Izrada web stranica

> Zaštita potrošača

> TRGOVAČKO PRAVO

> Trgovački ugovori

> Porezni sustav RH

> Info prilozi

> NKD - Nac. kl. djelat.

> WEB KATALOG

> Obrtničke komore

> Obrtnička kartica

> Internet rječnik

> Management

> E-markering

> Europske integracije

> Savjetovanje o stilu

> Meso - časopis

> Poljoprivreda

> Razmjena bannera

> Besplatni prospekt

> Besplatne stranice

> NK proizvoda - Pdf

> Za trenutke odmora

> Trg. posredovanje

> Posrednička tržišta

> Odvjetničke tarife

> Aktualnosti

> Adresar

> Obrt

> CMS


POLJOPRIVREDA


Ažurirano
21. 5. 2024.

 
IZRADA WEB STRANICA

Imati dobre web stranice danas je gotovo neizbježno za bilo koju tvrtku ili organizaciju koja želi biti prisutna na tržištu. Evo nekoliko razloga zašto bi tvrtka trebala imati web stranice:

Dostupnost 24/7: Web stranice su dostupne 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu, što omogućuje kupcima da se informiraju o proizvodima i uslugama tvrtke u bilo koje vrijeme.

Povećanje vidljivosti: Web stranice mogu pomoći tvrtkama da budu vidljivije na internetu, što može povećati broj posjetitelja i potencijalnih kupaca.

Predstavljanje tvrtke: Web stranice omogućuju tvrtkama da predstave svoje proizvode i usluge, povijest tvrtke, misiju i viziju, te da se razlikuju od konkurencije.

Komunikacija s kupcima: Web stranice omogućuju tvrtkama da komuniciraju s kupcima putem e-pošte, chatova, obrazaca za kontakt, društvenih mreža i drugih kanala komunikacije.

Prodaja proizvoda i usluga: Web stranice omogućuju tvrtkama da prodaju svoje proizvode i usluge online, što može biti vrlo profitabilno i prikladno za kupce.

Branding: Web stranice su važan alat za branding tvrtke, jer mogu pomoći u izgradnji prepoznatljivosti brenda, te u stvaranju pozitivne percepcije o tvrtki i njezinim proizvodima i uslugama.

Analitika i praćenje rezultata: Web stranice omogućuju tvrtkama da prate i analiziraju posjetitelje, te da bolje razumiju svoje kupce i poboljšaju svoje marketinške aktivnosti.

Sve u svemu, web stranice su važan alat za tvrtke koje žele biti konkurentne na tržištu, te komunicirati i prodavati svoje proizvode i usluge na najučinkovitiji način.

Link na našu ponudu za izradu web stranica - Provjerite!
 
Poslovni Forum d.o.o. ® ©


Poslovne usluge, web usluge, marketing, ekonomija, financije, web dizajn
Kontakt podaci - E-mail - Telefon - Mobitel