> Naslovna
> Pregled najvažnijih zakona


POREZNI SUSTAV RH

> 1. DRŽAVNI POREZI
  > 1.1. Porez na dodanu vrijednost
 > 1.2. POSEBNI POREZI
  > 1.2.1 Poseban porez na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove
  > 1.2.2 Poseban porez na naftne derivate
  > 1.2.3 Poseban porez na alkohol
  > 1.2.4 Poseban porez na pivo
  > 1.2.5 Poseban porez na bezalkoholna pića
  > 1.2.6 Poseban porez na duhan i duhanske proizvode
  > 1.2.7 Poseban porez na kavu
  > 1.2.8 Poseban porez na luksuzne proizvode
  > 1.2.9 Porez na premije osiguranja od automobilske odgovornosti

> 2. ŽUPANIJSKI POREZI
  > 2.1 Porez na nasljedstva i darove
  > 2.2 Porez na cestovna motorna vozila
  > 2.3 Porez na plovila
  > 2.4 Porez na automate za zabavne igre

> 3. GRADSKI ILI OPĆINSKI POREZI
  > 3.1 Porez na potrošnju
  > 3.2 Porez na kuće za odmor
  > 3.3 Porez na tvrtku ili naziv
  > 3.4 Porez na korištenje javnih površina
  > 3.5 Porez na neobrađeno obradivo poljoprivredno zemljište
  > 3.6 Porez na nekorištene poduzetničke nekretnine
  > 3.7 Porez na neizgrađeno građevno zemljište
  > 3.8 Prirez porezu na dohodak

> 4. ZAJEDNIČKI POREZI
  > 4.1 Porez na dobit
  > 4.2 Porez na dohodak
  > 4.3 Porez na promet nekretnina


> Pregled najvažnijih zakona

 POREZNI SUSTAV REPUBLIKE HRVATSKE


Pratite ovaj link za NOVI pregled poreznih propisa >>Arhiva

  1.1. POREZ NA DODANU VRIJEDNOST
Porezni obveznik 1. Poduzetnik (fizička i pravna osoba) koja isporučuje dobra ili obavlja usluge
2. Uvoznik
3. Izvoznik za izvozne isporuke dobara i oplemenjenih dobara, uključujući prijevozne i sve druge otpremne usluge koje nisu naplaćene u skladu s prtxtima o deviznom i vanjskotrgovinskom poslovanju
4. Izdavatelj računa ako na računu za isporučena dobra i obavljene usluge izdvojeno iskaže PDV iako za to nije ovlašten (osim kad ispravi račun izdan primatelju u skladu s odredbama Zakona)
5. Domaći poduzetnik kojem uslugu obavi poduzetnik sa sjedištem u inozemstvu
6. Iznimno, tijela državne vlasti, tijela državne i lokalne samouprave, političke stranke, sindikati i komore ako obavljaju djelatnost, a neoporezivanje te djelatnosti dovelo bi do stjecanja neopravdanih povlastica.
Osnovica / predmet oporezivanja Naknada za isporučena dobra ili obavljene usluge
Porez na dodanu vrijednost plaća se:

1. na isporuke svih vrsta dobara (proizvoda, roba, novoizgrađenih građevina, opreme i sl.) i sve obavljene usluge u tuzemstvu

2. na vlastitu potrošnju

3. na isporuke dobara i obavljene usluge bez naknade i s osobnim popustom

4. na uvoz dobara u tuzemstvo

Porezna stopa (iznos) 0 i 22%
Zakoni Zakon o porezu na dodanu vrijednost
Opći Porezni Zakon
Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost

 


  1.2.1. POSEBAN POREZ NA OSOBNE AUTOMOBILE, OSTALA MOTORNA VOZILA, PLOVILA I ZRAKOPLOVE
Porezni obveznik Uvoznik ili proizvođač (nova motorna vozila, plovila i zrakoplovi)
Kupac ili stjecatelj (rabljena motorna vozila, plovila i zrakoplovi)
Osnovica / predmet oporezivanja Prodajna cijena osobnih automobila i motocikala
Plovila – dužine do 8 metara i snage motora preko 35 KW
Plovila – dužina preko 8 metara (zavisno o dužini plovila)
Zrakoplovi – zavisno o broju sjedala
Upotrebljavani osobni automobili, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplovi
Porezna stopa (iznos) Prodajna cijena osobnih automobila i motocikala

Osnovica – prodajna cijena

Poseban porez

preko

do

 
0 50.000,00 10 %
50.000,00 100.000,00 5.000,00 + 15% preko 50.000,00
100.000,00 150.000,00 12.500,00 + 20% preko 100.000,00
150.000,00 200.000,00 22.500,00 + 25% preko 150.000,00
200.000,00 250.000,00 35.000,00 + 30% preko 200.000,00
250.000,00 300.000,00 50.000,00 + 35% preko 250.000,00
300.000,00 350.000,00 67.500,00 + 40% preko 300.000,00
350.000,00   87.500,00 + 45% preko 350.000,00

Posebni porez na osobne automobile i motocikle koji se ne smatraju novim povećava se za 50%, a za osobne automobile preko 1.600 cm3 i motocikle preko 250 cm3 za 100%


Plovila – dužine do 8 metara i snage motora preko 35 KW

Bez kabine 6.000,00 kn
S kabinom 15.000,00 kn

Plovila – dužina preko 8 metara (zavisno o dužini plovila)

Bez kabine 6.000,00 - 48.000,00 kn
S kabinom 15.000,00 - 150.000,00 kn

Zrakoplovi – zavisno o broju sjedala

7.000,00 - 300.000,00 kn


Upotrebljavani osobni automobili, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplovi

5%

 

Zakoni Zakon o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove Narodne Novine 139/97, 105/99, 55/00, 127/00 i 107/01, pročišćeni tekst 136/02
Opći porezni zakon

 


  1.2.2. POSEBAN POREZ NA NAFTNE DERIVATE
Porezni obveznik Proizvođač i uvoznik naftnih derivata i nadležno tijelo državne uprave za robne zalihe
Osnovica / predmet oporezivanja Naftni derivati po litri (pri temperaturi od +15°C) ili kilogramu neto težine
Porezna stopa (iznos) litra Od 0,00 do 2,40 kn
kilogram Od 0,00 do 1,40 kn
Zakoni Zakon o posebnom porezu na naftne derivate Narodne novine 55/00, 101/00, 27/01 i 107/01, pročišćeni tekst 136/02
Opći Porezni Zakon
Pravilnik o primjeni Zakona o posebnom porezu na naftne derivate Narodne novine 63/00 i 119/01
Pravilnik o primjeni Zakona o posebnom porezu na naftne derivate što se odnosi na eurodizel - dizelsko gorivo obojeno plavom bojom Narodne novine 63/00 i 119/01

 


  1.2.3. POSEBAN POREZ NA ALKOHOL
Porezni obveznik Proizvođač i uvoznik alkohola ili alkoholnih pića
Osnovica / predmet oporezivanja Litra apsolutnog alkohola u etilnom alkoholu, destilatima i alkoholnim pićima izraženo u volumnim postocima pri temperaturi od 20°C
Alkohol u vinu
Porezna stopa (iznos) Litra apsolutnog alkohola u etilnom alkoholu, destilatima i alkoholnim pićima izraženo u volumnim postocima pri temperaturi od 20°C 60,00 kn
Alkohol u vinu 0,00 kn
Zakoni Zakon o posebnom porezu na alkohol Narodne novine 51/94, 141/98, 55/00, 67/01 i 107/01, pročišćeni tekst 136/02
Opći Porezni Zakon
Pravilnik o primjeni Zakona o posebnom porezu na alkohol Narodne novine 119/01

 


  1.2.4. POSEBAN POREZ NA PIVO
Porezni obveznik Proizvođač i uvoznik piva
Osnovica / predmet oporezivanja Hektolitar proizvedenog ili uvezenog piva
Porezna stopa (iznos) Alkoholno pivo 200,00 kn
Bezakoholno pivo 60,00 kn
Zakoni Zakon o posebnom porezu na pivo Narodne novine 51/94, 139/97, 55/00 i 107/01, pročišćeni tekst 136/02
Opći Porezni Zakon
Pravilnik o primjeni Zakona o posebnom porezu na pivo Narodne novine 59/94, 109/96, 46/98 i 119/01

 


  1.2.5. POSEBAN POREZ NA BEZALKOHOLNA PIĆA
Porezni obveznik Proizvođač i uvoznik bezalkoholnog pića
Osnovica / predmet oporezivanja Hektolitar proizvedenog ili uvezenog bezalkoholnog pića
Porezna stopa (iznos) 40,00 kn
Zakoni Zakon o posebnom porezu na bezalkoholna pića Narodne novine 51/94, 139/97 i 107/01, pročišćeni tekst 136/02
Opći Porezni Zakon
Pravilnik o obračunavanju i plaćanju posebnog poreza na bezalkoholna pića, iskazivanju i dostavljanju izvješća te oslobađanju od plaćanja posebnog poreza Narodne novine 59/94, 109/96 i 119/01

 


  1.2.6. POSEBAN POREZ NA DUHAN I DUHANSKE PROIZVODE
Porezni obveznik Proizvođač i uvoznik duhanskih proizvoda
Osnovica / predmet oporezivanja Cigarete paketić cigareta od 20 kom.
Ostali duhanski proizvodi 1000 g duhana
cigara 1 kom
paketić cigarilosa
Porezna stopa (iznos)

Cigarete

paketić cigareta od 20 kom. od 5,00 do 8,90 kn

Ostali duhanski proizvodi

1000 g duhana 38.00 kn
cigara 1 kom 1.10 kn
paketić cigarilosa 4.40 kn
Zakoni Zakon o posebnom porezu na duhanske proizvode Narodne novine 51/94, 56/95, 67/99, 105/99, 55/00 i 107/01, pročišćeni tekst NN 136/02
Opći Porezni Zakon Narodne novine 127/00 86/01
Pravilnik o posebnom porezu na duhanske proizvode i rukovanje markicama za njihovo obilježavanje Narodne novine 112/99, 50/00 i 119/01

 


  1.2.7. POSEBAN POREZ NA KAVU
Porezni obveznik Pravna ili fizička osoba koja u carinsko područje RH uvozi, unosi ili prima kavu
Osnovica / predmet oporezivanja Kilogram neto težine kave, odnosno prerađevine kave
Porezna stopa (iznos) od 5,00 do 20,00 kn
Zakoni Zakon o posebnom porezu na kavu Narodne novine 139/97, 55/00, 59/00 i 107/01, pročišćeni tekst 136/02
Opći Porezni Zakon
Pravilnik o posebnom porezu na kavu Narodne novine 73/00 i 119/01

 


  1.2.8. POSEBAN POREZ NA LUKSUZNE PROIZVODE
Porezni obveznik Pravna i fizička osoba – proizvođač i uvoznik luksuznih proizvoda
Osnovica / predmet oporezivanja Prodajna vrijednost proizvoda bez PDV-a (satova, nakita i srodnih proizvoda, odjeće i obuće od krzna i kože reptila, oružja, pirotehničkih proizvoda i ostalo), a kod uvoza carinska osnovica
Porezna stopa (iznos) 30%
Zakoni Zakon o posebnom porezu na luksuzne proizvode Narodne novine 105/99 i 114/01, pročišćeni tekst 136/02
Opći Porezni Zakon
Pravilnik o posebnom porezu na luksuzne proizvode Narodne novine 112/99 i 119/01

 


  1.2.9. POREZ NA PREMIJE OSIGURANJA OD AUTOMOBILSKE ODGOVORNOSTI
Porezni obveznik Društva za osiguranje koja s pravnim i fizičkim osobama sklapaju ugovore i naplaćuju premije osiguranja od automobilske odgovornosti izravno ili neizravno preko posrednika ili zastupnika
Osnovica / predmet oporezivanja Premija osiguranja od automobilske odgovornosti koju društvo za osiguranje utvrđuje pravnoj ili fizičkoj osobi pri sklapanju ugovora o obveznom osiguranju cestovnih motornih vozila
Porezna stopa (iznos) 15%
Zakoni Zakon o porezu na premije osiguranja od automobilske odgovornosti Narodne novine 107/01
Pravilnik o obliku i sadržaju obrazaca za evidentiranje i izvješćivanje o obračunatom i plaćenom porezu na premije osiguranja od automobilske odgovornosti Narodne novine 14/02

 


  2.1. POREZ NA NASLJEDSTVA I DAROVE
Porezni obveznik Pravne i fizičke osobe koje u RH naslijede ili prime na dar ili steknu po drugoj osnovi bez naknade imovinu na koju se plaća porez na nasljedstva i darove.
Osnovica / predmet oporezivanja Iznos gotova novca te tržišna vrijednost financijske i druge imovine na dan utvrđivanja porezne obveze, nakon odbitka dugova i troškova što se odnose na imovinu na koju se plaća taj porez.
Plaća se na gotov novac, novčane tražbine i vrijednosne papire te na pokretnine ako im je pojedinačna tržišna vrijednost veća od 50.000,00 kn na dan utvrđivanja porezne obveze.
Porezna stopa (iznos) 5%
Zakoni Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
Opći Porezni Zakon

 


  2.2. POREZ NA CESTOVNA MOTORNA VOZILA
Porezni obveznik Pravne i fizičke osobe vlasnici registriranih putničkih automobila i motocikala
Osnovica / predmet oporezivanja Osobni automobili (do 10 godina starosti) i motocikli prema snazi motora iskazanoj u KW i godinama starosti vozila. Porez se plaća godišnje.
Porezna stopa (iznos) Automobil Od 200,00 kn do 1.500,00 kn
Motocikl Od 50,00 kn do 1.200,00 kn
Zakoni Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
Opći Porezni Zakon

 

 

 


 

  2.3. POREZ NA PLOVILA
Porezni obveznik Pravne i fizičke osobe vlasnici plovila
Osnovica / predmet oporezivanja Porez na plovila plaća se godišnje prema dužini plovila iskazanoj u metrima, ima li plovilo kabinu ili nema, te snazi motora iskazanoj u kW
Porezna stopa (iznos)

Plovila bez kabine

Od 100,00 kn do 600,00 kn
 

Plovila s kabinom na motorni pogon

Od 200,00 kn do 5.000,00 kn
 

Plovila s kabinom i pogonom na jedra

Od 200,00 kn do 4.000,00 kn
Zakoni Zakon o financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave
  Opći Porezni Zakon

 


  2.4. POREZ NA AUTOMATE ZA ZABAVNE IGRE
Porezni obveznik Pravna i fizička osoba koja automate za zabavne igre stavlja u uporabu u zabavnim klubovima, ugostiteljskim objektima, javnim objektima i drugim javnim prostorima
Osnovica / predmet oporezivanja Automati za zabavne igre (osim biljara koji imaju istaknutu markicu Hrvatskog biljarskog saveza)
Porezna stopa (iznos) 100,00 kn mjesečno po automatu
Zakoni Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
Opći Porezni Zakon
  Pravilnik o priređivanju zabavnih igara NN 86/01

 


  3.1. POREZ NA POTROŠNJU
Porezni obveznik Pravna i fizička osoba koja pruža ugostiteljske usluge
Osnovica / predmet oporezivanja Prodajna cijena pića koja se proda u ugostiteljskim objektima. Porez na potrošnju plaća se na potrošnju alkoholnih pića (prirodna vina, specijalna vina, vinjak, rakiju i žestoka pića), piva i bezalkoholna pića.
Porezna stopa (iznos) do 3%
Zakoni Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
Opći Porezni Zakon

 


  3.2. POREZ NA KUĆE ZA ODMOR
Porezni obveznik Pravne i fizičke osobe vlasnici kuća za odmor
Osnovica / predmet oporezivanja Četvorni metar korisne površine. Plaća se u godišnjem iznosu koji prtxtuje općina ili grad.
Porezna stopa (iznos) Od 5,00 kn do 15,00 kn
Zakoni Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
Opći Porezni Zakon

 


  3.3. POREZ NA TVRTKU ILI NAZIV
Porezni obveznik Pravne i fizičke osobe koje su obveznici poreza na dobit ili poreza na dohodak i registrirane su za obavljanje djelatnosti
Osnovica / predmet oporezivanja Tvrtka ili naziv. Plaća se u godišnjem iznosu koji prtxtuju općina ili grad.
Porezna stopa (iznos) Do 2.000,00 kn
Zakoni Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
  Opći Porezni Zakon

 


  3.4. POREZ NA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA
Porezni obveznik Pravne i fizičke osobe koje koriste javne površine
Osnovica / predmet oporezivanja Javna površina koja se koristi. Što se smatra javnom površinom svojom odlukom prtxtuje općina ili grad.
Porezna stopa (iznos) Visinu prtxtuje općina ili grad
Zakoni Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
  Opći Porezni Zakon

 


  3.5. POREZ NA NEOBRAĐENO OBRADIVO POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE
Porezni obveznik Vlasnik ili zakupnik poljoprivrednog zemljišta ako zemljište ne obrađuju godinu dana
Osnovica / predmet oporezivanja Površina neobrađenog obradivog poljoprivrednog zemljišta izražena u hektarima. Općina ili grad prtxtuju poreznu osnovicu ovisno o veličini, klasi, kulturi i lokaciji neobrađenog obradivog poljoprivrednog zemljišta
Porezna stopa (iznos) Od 250,00 kn do 1.000,00 kn
Zakoni Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
  Opći Porezni Zakon

 


  3.6. POREZ NA NEKORIŠTENE PODUZETNIČKE NEKRETNINE
Porezni obveznik Fizička ili pravna osoba, vlasnik nekorištenih poduzetničkih nekretnina
Osnovica / predmet oporezivanja Korisna površina nekretnine izražena u četvornim metrima. Visinu poreza prtxtuje svojom odlukom općina ili grad
Porezna stopa (iznos) Od 5,00 do 15,00 kn
Zakoni Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
  Opći Porezni Zakon

 


  3.7. POREZ NA NEIZGRAĐENO GRAĐEVNO ZEMLJIŠTE
Porezni obveznik Fizička ili pravna osoba vlasnici neizgrađenog građevnog zemljišta
Osnovica / predmet oporezivanja  Visinu poreza prtxtuje svojom odlukom općina ili grad, ovisno o lokaciji, veličini i drugim okolnostima
Porezna stopa (iznos) Od 1,00 do 5,00 kn po četvornom metru
Zakoni Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
  Opći Porezni Zakon

 


  3.8. PRIREZ POREZU NA DOHODAK
Porezni obveznik Obveznici poreza na dohodak koji imaju prebivalište ili uobičajeno boravište na području općine/grada koji su prtxtali obvezu plaćanja prireza
Osnovica / predmet oporezivanja  Porez na dohodak
Porezna stopa (iznos)

1. Općina do 10%

2. Grad ispod 30.000 stanovnika do 12%

3. Grad iznad 30.000 stanovnika do 15%

4. Grad Zagreb do 30%

Zakoni Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
Opći Porezni Zakon

 


  4.1. POREZ NA DOBIT
Porezni obveznik 1. Trgovačko društvo i druga pravna osoba koja obavlja djelatnost radi stjecanja dobiti
2. Tuzemna poslovna jedinica inozemnog poduzetnika
3. Predstavništvo inozemnog poduzetnika za agencijske poslove u zračnom i drugom prometu ako na teritoriju RH ostvaruje prihode od prodaje karata, a međunarodnim ugovorima nije drugačije uređeno
4. Poduzetnik- fizička osoba koji ostvaruje dohodak od obrta, slobodnih zanimanja, poljoprivrede i šumarstva i drugih djelatnosti koje se oporezuju kao obrt u smislu Zakona o porezu na dohodak, ako podnese zahtjev mjerodavnoj ispostavi Porezne uprave da će umjesto poreza na dohodak plaćati porez na dobit
5. Svaki onaj poduzetnik na kojega se ne odnose odredbe članka 2. stavka 1. do 8. Zakona o porezu na dobit, niti je obveznik poreza na dohodak prema odredbama Zakona o porezu na dohodak.
6. Iznimno, tijela državne uprave, tijela područne (regionalne) samouprave, tijela lokalne samouprave, Hrvatska narodna banka, državne ustanove, ustanove jedinica područne (regionalne) samouprave, ustanove jedinica lokalne samouprave, državni zavodi, vjerske zajednice, političke stranke, sindikat, komore, udruge građana, zaklade i fondacije, ako obavljaju gospodarstvenu djelatnost, a neoporezivanje te djelatnosti bi dovelo do stjecanja neopravdanih povlastica na tržištu (obveznici su poreza na dobit za tu djelatnost)
POREZNA OSNOVICA/
PREDMET OPOREZIVANJA
1. Razlika između prihoda i rashoda što se utvrđuju u skladu sa Zakonom o porezu na dobit
2. Naknade za korištenje prava intelektualnog vlasništva, naknade za usluge istraživanja tržišta, poreznog savjetovanja, revizorske usluge i slično, dividende, udjele u dobiti i kamate inozemnim osobama koje nisu fizičke osobe
STOPA/IZNOS

1. 20% (za poreznu osnovicu pod brojem 1.)

2. 15% (za poreznu osnovicu pod brojem 2.)

Zakoni Zakon o porezu na dobit
Pravilnik o porezu na dobit

 


  4.2. POREZ NA DOHODAK
Porezni obveznik Fizička osoba koja ostvaruje dohodak, i to:
Tuzemni porezni obveznik:
1. Dohodak o nesamostalnog rada (dohodak od plaće, mirovine, naknada, potpora i nagrada iznad prtxtanih iznosa i premija od osiguranja koje plaća poslodavac)
2. Dohodak od samostalne djelatnosti (dohodak od obrta, slobodnih zanimanja, poljoprivrede i šumarstva i drugih samostalnih djelatnosti)
3. Dohodak od imovine i imovinskih prava (dohodak od najma i zakupa pokretnina i nekretnina, najma stanova, soba i postelja turistima i putnicima, otuđenja nekretnina i imovinskih prava i ustupanja imovinskih prava)
4. Dohodak od kapitala (dohodak od dividendi, udjela u dobiti, izuzimanja, dodjele i opcijske kupnje vlastitih dionica i kamata)
5. Dohodak od osiguranja (dohodak od životnog osiguranja i dobrovoljnog mirovinskog osiguranja)
Inozemni porezni obveznik:
1. Dohodak od nesamostalnog rada koji se isplaćuje u tuzemstvu ili koji je isplaćen za rad u tuzemstvu
2. Dohodak od poslovne jedinice u tuzemstvu
3. Dohodak od nesamostalnog rada zastupnika u tuzemstvu
4. Dohodak od nekretnina i pripadajućih stvari i prava koje se nalaze u tuzemstvu
5. Dohodak od imovinskih prava koja se koriste u tuzemstvu uz naknadu
6. Dohodak od vlastitih ili čarter pomorskih brodova ili zrakoplova koji se koriste za otpremu iz tuzemnih luka
7. Dohodak od samostalne djelatnosti (isporuke dobara ili usluga) koje su obavljene u tuzemstvu ili u inozemstvu, a služe za obavljanje djelatnosti u tuzemstvu
POREZNA OSNOVICA/
PREDMET OPOREZIVANJA

Tuzemni porezni obveznik

Ukupni iznos dohotka koji porezni obveznik ostvari u tuzemstvu i u inozemstvu umanjen za preneseni gubitak i umanjen za osobni odbitak

Inozemni porezni obveznik

Ukupni iznos dohotka koji porezni obveznik ostvari u tuzemstvu umanjen za preneseni gubitak ostvaren u tuzemstvu i umanjen za osobni odbitak

Porezna stopa (iznos) 15% do 30.000,00 kn godišnje (do 2.500,00 kn mjesečno)
25% od 30.000,00 kn do 75.000,00 kn godišnje (od 2.500,00 kn do 6.250,00 kn mjesečno)
35% iznad 75.000,00 kn godišnje (iznad 6.250,00 kn mjesečno)
Zakoni Zakon o porezu na dohodak Narodne novine 127/00
Pravilnik o porezu na dohodak Narodne novine 54/01, 140/03

   


  4.3. POREZ NA PROMET NEKRETNINA
Porezni obveznik Stjecatelj nekretnine
Osnovica / predmet oporezivanja Porezna osnovica je tržišna vrijednost nekretnine u trenutku stjecanja. Predmet oporezivanja je promet nekretnina. Prometom nekretnina ne smatra se stjecanje novosagrađenih nekretnina koje se oporezuju prema Zakonu o porezu na dodanu vrijednost.
Porezna stopa (iznos) 5%
Zakoni Zakon o porezu na promet nekretnina Narodne novine 69/97 i Odluka USRH Narodne novine 26/00
Opći Porezni Zakon
Pravilnik o obliku i sadržaju prijave poreza na promet nekretnina Narodne novine 28/01

 


Pratite ovaj link za NOVI pregled poreznih propisa >>