PREGLED SVIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

MANAGEMENT

> Motivacijske tehnike

> Upravljanje ljudskim potencijalima

> Primjer uporabe motivacijskih tehnika

> Razlikovanje pojmova

> Managerski stilovi

> Osnove pregovaranja

> Donošenje odluka

> Literatura I

> Literatura II

> Literatura III

> Vaši prilozi

KONTAKT PODACI ZA
Poslovni forum d.o.o.

Link na web stranicu sa svim e-mail adresama i telefonima
Pitanja, narudžbe, savjeti...


BAZA PODATAKA

POSLOVNI FORUM

WEB KATALOG

ADRESAR

ZAKONI

USLUGE


Marketing - Knjige

Pregled najvažnijih zakona i propisa


IZRADA WEB STRANICA

Samostalna izrada web stranica. U svega nekoliko minuta, kreirajte vrhunsku web stranicu uz pomoć našeg CMS-a. Moderni dizajni za Vašu web stranicu. Korištenje administracije slično je kao Facebooka, ne zahtjeva znanje kodiranja i programiranja. Započnite pisati, dodajte nekoliko fotografija te ostvarite svoju prvu web stranicu u trenu. Mijenjajte dizajn svoje stranice s lakoćom. Kreirajte web stranicu svoje tvrtke, web stranicu obrta, web stranicu udruge, započnite pisati blog...

Mobilna responzivnost predstavlja prilagođavanje web stranice svim uređajima (mobitel, tablet, računalo) i mora se implementirati na sve stranice. SEO optimizacija će omogućiti vašoj web stranici da se prikazuje u prvih deset rezultata na tražilicama (poput Google-a) za pojmove koje pretražuju vaši budući kupci.

Dizajn responzivnih web stranica, izrada CMS stranica, ugradnja web shopa, implementacija plaćanja karticama, ugradnja Google analyticsa, siguran hosting, prijava na tražilice, ugradnja kontakt formulara za upite sa web stranica...POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga


LITERATURA ZA PODUZETNIKE

Literatura abecednim redom


MENEDŽMENT

Bahtijarević-Šiber, F.; Borović, S.; Buble, M.; Dujanić, M., Kapustić, S.: Organizacijska teorija, Informator, Zagreb, 1991.
Buble, M.: Management, Ekonomski fakultet Split, Split, 1993.
Oldcorn, R.: Menadžment, Svjetlost, Sarajevo, 1990.
Weihrich, H.& Koontz, H.: Menedžment, MATE, Zagreb, 1994.


Literatura obrađuje slijedeće teme:

Osnove teorije i prakse svjetskog menedžmenta. Evolucija misli o menedžmentu, menedžment i društvo. Osnove svjetskog menedžmenta, priroda i svrha planiranja. Ciljevi, strategije, politike i pretpostavke planiranja. Odlučivanje i planiranje u svijetu, organiziranje u poduzetništvu. Organizacijska struktura, stvaranje dijelova organizacije. Linijske i službovne ovlasti i decentralizcija. Učinkovito organiziranje i organzacijska kultura. Organiziranje u svijetu i kadrovsko popunjavanje, upravljanje i odabir ljudskih resursa. Ocjenjivanje rezultata i strategija u karijeri. Upravljanje promjenama kroz razvitak menedžera i organizacijski razvitak. Vođenje, ljudski čimbenici i motivacija. Vodstvo , odbori i skupno odlučivanje. Komunikacija i tehnike kontrole i informacijske tehnologije. Proizvodnost i upravljanje proizvodnim funkcijama. Sveukupna kontrola i kretanje prema budućnosti kroz preventivnu kontrolu. jvc
Svjetsko kontroliranje i svjetski izazovi i razvijanje vrsnih menedžera.
MENEDŽMENT INFORMACIJSKI SUSTAV

Collin, S.: Kako radi multimedia, Znak, Zagreb, 1995.
Gilad, B.; Gilad, T.: The Business Intelligence System, MACOM, American Management Association, New York, 1998
Pavlić, M.: Razvoj informacijskih sustava - projektiranje..., Znak, Zagreb, 1996.
Pulić, A.: Elementi informacijske ekonomije, Birotehnika, Zagreb, 1992.
Sprague, R. H. jr.; Watson, H. J.: Decision Suport for Management, Prentice Hall, Inc., Englewood Cliffs, 1996
Srića,V.: Menedžment informacijski sustav, Informator, Zagreb, 1995.
Strahonja, V. i drugi: Projektiranje informacijskih sustava, Zavod za informatičku djelatnost Hrvatske i INA-INFO, Zagreb, 1992.
Uzelac, J.: Informatizacija menedžmenta, Ekonomski fakultet Rijeka


Literatura obrađuje slijedeće teme:

Menedžment i informacijski sustav u uvjetima informacijske ekonomije i informacijskog poduzeća. Pojam, ciljevi, zadaća, struktura i funkcija integralnog menedžment informacijskog sustava. Menedžment funkcija kao polazište kreiranja i razvoja njezine informatizacije. Strukture i funkcije podsustava MIS-a u potpori menedžmenta poduzeća. Strategija i metodologija istraživanja i izgradnje menedžment informacijskog sustava, njegovo funkcioniranje i održavanje.
MENEDŽMENT U TRGOVINI

Cox, R., Brittain, P.: Retail Management, J.Pitman Publishing, London, 1988
Davidson, W., Sweeney, D., Stamfi, R.: Retailing Management, John Wiley & Sons, New York, 1988
Gopal, C., Cyress, M.: Integrated Distribution Management, Irwin, Homewood, 1993
Levy, M.; Weitz, B.A.: Retailing Management, Irwin, Boston, 1992.
Vouk, R.: Poslovno upravljanje u trgovini, MATE i Ekonomski fakultet Zagreb, Zagreb, 1995.


Literatura obrađuje slijedeće teme:

Pojam i osnovne funkcije procesa upravljanja trgovinskog poduzeća. Razine upravljanja i potrebne vještine za različite razine upravljanja, organizacija trgovinskog sustava (kanala) i funkcije maloprodavača i veleprodavača. Značaj klasifikacije trgovinske strukture i teorija institucionalnih promjena u trgovini na poslovno upravljanje u trgovini. Strategijsko upravljanje u trgovini strategijske alternative rasta i profitabilnosti trgovinskog poduzeća. Utjecaj promjena u okolini na strategijske odluke trgovinskog poduzeća. Utjecaj ponašanja, potrošača na razvoj efektivne strategije trgovinskog poduzeća. Financijska strategija trgovinskog poduzeća. Organizacijska struktura trgovinskog poduzeća. Upravljanje asortimanom trgovačke robe, cijenama i zalihama u trgovini. Komunikacijska strategija trgovinskog poduzeća i strategija prezentacije trgovačke robe. Nabava trgovačke robe. Upravljanje uslugama potrošaču i upravljanje ljudskim resursima u trgovini. Ocjena efektivnosti razvoja i ostvarenja trgovinske strategije i etička i pravna pitanja trgovinske prakse.
MIKROEKONOMIJA

Frank, H. R.: Microeconomics and Behavior, 2nd, McGraw Hill, New York, 1994
Koutsoyiannis, A.: Moderna mikroekonomika, MATE, Zagreb, 1996.
Pindyck, R. S.; Rubenfield, D.: Microeconomics, Macmillan Publishing Co., 1998
Salvatore, D.: Ekonomija za menedžere u svjetskoj privredi, MATE, Zagreb, 1994.


Literatura obrađuje slijedeće teme:

Koncept koristi i troškova u donošenju odluka. Teorije ponašanja potrošača, tržišna potražnja, teorija proizvodnje i troškova. Parcijalne ravnoteže: savršena konkurencija, monopol i diskriminacija cijena, monopolistička konkurencija i sporazumni i nesporazumni oligopol. Određivanje cijena faktora proizvodnje i raspodjele dohotka. Teorija opće ravnoteže. Pareto efikasnost i pojam društvenog blagostanja. Nedostaci tržišta i uloga države u suvremenim gospodarstvima i načini korekcije tržišnih nedostataka. Negativne i pozitivne eksternalije, vlasnička prava i javna dobra.
PROIZVODNI I OPERATIVNI MENEDŽMENT

Gaither, N.: Production and Operations Management, The Dryden Press, International ed., 1992
Gašparović, V.; Uvod u ekonomiku i organizaciju proizvodnje, Informator, Zagreb, 1987.
Žugaj, M., Strahonja, V.: Informacijski sustavi proizvodnje, Informator, Zagreb, 1992.


Literatura obrađuje slijedeće teme:

Karakteristike proizvodnje i njezini aspekti. Osnove industrijske organizacijei razvoj proizvodnih koncepcija. Značaj i mjesto proizvodnih strategija u poslovnim i razvojnim strategijama poduzeća. Ekonomika proizvodnje: Optimalni obujam proizvodnje-teorijski aspekti. Tržišna i tehnološka svojstva proizvoda, tipizacija, unifikacija i standardizacija. Proces razvoja novog proizvoda i životni vijek proizvoda. Ekonomičnost i optimalnost asortimana; Organizacija proizvodnje: Elementi proizvodnog procesa. Pojam proizvodnog i tehnološkog procesa. Studij rada i analiza vremena. Faze proizvodnog procesa. Planiranje proizvodnje. Priprema konstrukcijska, tehnološka i operativna proizvodnje. Neposredno izvršenje proizvodnje. Tehnička kontrola. Unutrašnji transport. Funkcija održavanja. Funkcija vođenja kvalitete. Novi pravci u organizaciji proizvodnje. Strategijske kompjuterski integriranih proizvodnih i poslovnih procesa. Strategijske alijanse u I&R, neposrednoj proizvodnji i marketingu.ANALIZA POSLOVANJA PODUZEĆA

Arens, A.; Loebbecke, J.: Auditing: An Integrated Approach, Prentice Hall, Englewood Cliffs, N.Y.
Foster, G.: Financial Statement Analysis, Prentice Hall International, Englewood Cliffs, N.Y., 1986
Kovačević, R.: Revizija u tržišnom gospodarstvu, Informator, Zagreb, 1993.
Osmanagić-Bedenik, N.: Potencijali poduzeća, Alineja, Zagreb, 1993.
Popović, Ž.; Vitezić, N.: Revizija i analiza, 2003


Literatura obrađuje slijedeće teme:

Uvod u analizu, svrha i cilj analize. Pokazatelji i sustavi pokazatelja. Metode analize. Analiza boniteta poduzeća: metodika i metodologija ocjenjivanja boniteta. Analiza na bazi kvantitativnih činjenica: analiza financijskog rezultata, analiza prihoda, analiza troškova, analiza efikasnosti, analiza kratkotrajne i dugotrajne imovine, analiza solventnosti i likvidnosti, analiza izvora sredstava, analiza financijske sposobnosti i zaduženosti. Analiza na bazi ostalih nemjerljivih činjenica: analiza okruženja, analiza funkcija u poduzeću. Analiza, dijagnoza i prognoza potencijala poduzeća: snaga i slabost poduzeća, prilike, rizici i šanse kao preduvjet i osnova daljnjeg razvoja i strateških mogućnosti poduzeća; Revizija. Uvod u reviziju: svrha i cilj revizije, vrste revizije, zakonski i institucionalni preduvjeti, revizijska profesija. Revizijski standardi: opći standardi, standardi izvođenja i standardi izvješćivanja. Metodologija revizijskog postupka: planiranje revizije, procjena sustava internih kontrola i kontrolnih rizika, dokazi i ostala dokumentacijska osnova, metode uzoraka. Revizijski izvještaj i mišljenje: sadržaj i struktura izvještaja, vrste mišljenja. Neobavezne revizije. Interna revizija.ANTROPOLOGIJA I PSIHOLOGIJA MENEDŽMENTA

Bahtijarević-Šiber, F.: Organizacijska teorija, Informator, Zagreb, 1991.
Borović, S., Sikavica, P.: Teorija odlučivanja, Informator, Zagreb, 1991.
Kolesarić: Uvod u psihologiju, GZH, Zagreb, 1991.
Petz: Psihologija rada, Školska knjiga, Zagreb, 1979.


Literatura obrađuje slijedeće teme:

Priroda potreba, pojam motiva i motivacije, teorije motivacije. Organizacija okoline i razvoj stavova. Struktura organizacije i grupa. Organizacija i inter-personalni odnosi. Autoritet i odgovornost, teorije rukovođenja. Racionalno odlučivanje kao maksimiranje korisnosti. Teorija igara (odlučivanje u kompeticijskim i konfliktnim uvjetima).
BANKARSKO I BURZOVNO PRAVO

Gorenc, V.: Trgovačko pravo - društva, Zagreb, 1994.
Gorenc, V.: Trgovačko pravo - ugovori, Zagreb 1993.
Ledić, D.: Moderno trgovačko pravo
Rastovčan, P., Luger-Katušić, R.: Vrijednosni papiri-mjenica i ček, Informator, Zagreb, 1988.
Rosenberg, Lj.: Pravo međunarodnih plaćanja (I i II dio), Informator, Zagreb, 1974-75.


Literatura obrađuje slijedeće teme:

Subjekti bankarskog i burzovnog prava. Pravo bankarskih poslova i vrijednosnih papira. Burzovno pravo. Trgovački ugovori. Pravo međunarodnih plaćanja i pravo rješavanje sporova.
BANKE I BANKARSKO POSLOVANJE


Jurman, A.: Bankarstvo, Ekonomski fakultet Rijeka, Rijeka, 1992.
Jurman, A.: Neki aspekti utvrđivanja i provođenja politike likvidnosti i solventnosti banke, Zbornik radova Ekonomskog fakulteta Rijeka, broj 10, Ekonomski fakultet Rijeka, Rijeka, 1992.
Jurman, A.: Politika formiranja optimalne strukture portfelja, vrijednosnih papira hrvatskih banaka, Zbornik radova Ekonomskog fakulteta Rijeka, broj 12, Ekonomski fakultet Rijeka, Rijeka, 1994.
Jurman, A.: Politika formiranja trajnog kapitala banke, Zbornik radova Ekonomskog fakulteta Rijeka, broj 11 suplement, Ekonomski fakultet Rijeka, Rijeka, 1993.
Jurman, A.: Poslovna politika bank v vlogi multiplikacije kreditov in depozitov, Bančni vesnik, broj 12, Ljubljana, 1992.
Katunarić, A.: Banka-principi i praksa, CIP, Zagreb, 1988. (odabrana poglavlja)
Koch, T.: Bank Management, Dryden Presse, 1992.
Leko, V.; Mates, N.: Rječnik bankarstva i financija, Masmedia, Zagreb, 1993.


Literatura obrađuje slijedeće teme:

Pojam i vrste banaka i drugih financijskih organizacija. Gospodarski značaj, povijest i razvoj banaka u svijetu i u Hrvatskoj. Bankovni sustav Hrvatske i načela bankarskog poslovanja. Regulacija, nacionalna regulacija, supervizija banaka. Osnivanje, vlasništvo i upravljanje bankom. Vrijednost banke. Motivi i zadaci bankarskog menedžmenta. Nazor, kontrola i odnosi banaka i središnje banke, kontrolnih organa i ostalih institucija. Kapital i struktura kapitala banke: teorija i regulacija. Poslovanje banke, prihodi i rashodi. Politika raspodjele dobitka i mjerenje uspješnosti poslovanja banke. Temeljni bankarski poslovi: mobilizacija sredstava u zemlji i iz inozemstva, ulaganje u kreditne i nekreditne plasmane, neutralni ili posrednički poslovi, vlastiti i ostali bankarski poslovi.
EKONOMETRIJA

Brown, W. S.: Introducing econometrics, West Publishing Co, 1991
Kmenta, J.: Počela ekonometrije, MATE, Zagreb, 1997.


Literatura obrađuje slijedeće teme:

Ciljevi ekonometrije i etape ekonometrijskog istraživanja. Ekonometrijski modeli, pojam modela, specificiranje ekonometrijskog modela. Opći ekonometrijski model gospodarstva, varijable i linearnost modela. Problemi pripreme ulaznih podataka. Značajke pristupa analizi gospodarskih pojava ekonometrijskim modelima; Model s jednom jednadžbom i opći linearni regresijski model. Ocjenjivanje regresijskog modela i pretpostavke metode najmanjih kvadrata. Testiranje hipoteza o parametrima u modelu. Autokorelacija. Generalizirana metoda najmanjih kvadrata. Multikolinearnost. Heteroskedastičnost. Primjena modela jedne jednadžbe. Predviđanje modelom; Simultani model: Strukturana i reducirana forma. Problemi identifikacije. Rekurzivni modeli. Indirektna metoda najmanjih kvadrata (ILS). Dvoetapna metoda najmanjih kvadrata (2SLS). Troetapna metoda najmanjih kvadrata (3SLS). Primjena simultanih modela; Simulacijski modeli: Metoda simulacije. Osnove metodologije. Primjena u ekonomiji.EKONOMIKA INDUSTRIJE

Crkvenac, M.: Ekonomika industrije i gospodarski razvoj Hrvatske, Informator, Zagreb, 1993. (odabrana poglavlja)
Grupa autora (redaktor I. Družić): Hrvatsko gospodarstvo (poglavlje 10 - Industrijaska politika), Politička kultura, Zagreb, 1998.
Radošević, S.; Konkurentni izazov Hrvatske, u knjizi: Industrijska politika i konkurentna prednost Hrvatske, Ekonomski institut Zagreb, Zagreb, 1995.


Literatura obrađuje slijedeće teme:

Teorijske osnove industrijalizacije. Industrija i gospodarski razvoj, čimbenici razvoja industrije, politika industrijalizacije, industrijska politika Hrvatske, strukturno prilagođavanje u industriji. Elementi razvoja konkurentnosti industrije, razvojna strategija industrije u Europi i u svijetu.EKONOMIKA I POLITIKA MEĐUNARODNE RAZMJENE

Mucchielli, J. L.: Principes d'Economie Internationale, Economica, Paris, 1997.
Strahinja, D.: Politika i strategija međunarodne razmjene, Ekonomski fakultet Rijeka
Trošt, F.: Zunanjetrgovinska politika - Splošni del, Ekonomski fakultet Ljubljana, 1993.


Literatura obrađuje slijedeće teme:

Teorija međunarodne razmjene, te pojam i specifičnosti međunarodne razmjene. Teorija slobodne trgovine i međunarodna specijalizacija, ravnoteža cijena u međunarodnoj razmjeni. Izvozna ponuda i uvozna potražnja. Međunarodni ekonomski tijekovi, učinci i korisnost međunarodne ekonomske razmjene. Politika međunarodne razmjene, elementi vanjskotrgovinske politike. Razvoj politike međunarodne razmjene. Merkantilizam, liberalizam, novi liberalizam, protekcionizam, novi protekcionizam. Regionalizacija i globalizacija, instrumenti vanjskotrgovinske politike. Vrste i funkcije carina, metode za određivanje carina, gospodarsko-politička uloga carina, neposredni i posredni učinci carina. Necarinski oblici zaštite i poticaja. Administrativni protekcionizam, izvozne premije i subvencije, količinska ograničenja i drugi vanjskotrgovinski režimi. Valutni i devizni instrumenti. Međunarodni trgovinski sustav, međunarodne trgovinske organizacije i sporazumi. GATT i Svjetska trgovinska organizacija. Bilateralno i multilateralno uređenje svjetskog trgovinskog sustava. Trgovinski sporazumi i trgovinski ugovori. Trgovinski protokoli, sporazumi o slobodnoj trgovini i carinskoj uniji. Republika Hrvatska u međunarodnom trgovinskom sustavu, Hrvatska i međunarodni trgovinski sporazumi. Analiza uspješnosti hrvatskog gospodarstva u međunarodnoj razmjeni.
EKONOMIKA OKOLIŠA

Andrew, R. W. et al.: Environmental Science, Longman, London, 1996
Cairncross, F. Green Inc.: The Economist, London, 1995
Črnjar, M.: Ekonomija i zaštita okoliša, Školska knjiga, Zagreb, 1997.
Field, B. C.: Environmental Economics, McGraw-Hill, New York, 1994
Horvat, O. L. et al.: Osnove prava okoliša, Državna uprava za zaštitu okoliša, Zagreb, 1997.
Schmidheing, S.: Svjetski poslovni savjet: Novim smjerom, Društvo za unapređenje kvalitete života, Zagreb, 1995.
Turner, R. K.; Pearce, D.: Environmental Economics, Harvester Wheatsheaf, London, 1994


Literatura obrađuje slijedeće teme:

Ekonomija i eklologija kao znanost u funkciji zaštite okoliša, relevantne značajke ekonomike okoliša i ekologije, analitička oruđa ekonomike okoliša, statistika u znanosti o okolišu, metoda vrednovanja okoliša, monitoring okoliša i procjena rizika . Gospodarstvo i okoliš, opće granice gospodarskog rasta, gospodarske funkcije okoliša, gospodarstvo zatvorenog kruga, održivi gospodarski razvoj. Ekonomski aspekti zaštite okoliša, ekonomske štete od zagađenja okoliša, metode procjene šteta, internalizacija ekoloških eksternalija, upotreba tržišnih mehanizama u upravljanju okolišem, ekonomsko-ekološko bilanciranje. Politika zaštite okoliša, ciljevi te politike, načela i nositelji politike, međunarodni aspekti politike, politika u različitim zemljama, politika zaštite okoliša u Hrvatskoj, propisi o zaštiti okoliša. Ekonomika zaštite okoliša u poduzeću, utjecaj ekološke politike na poslovnu politiku, racionalno korištenje resursa, skološki incidenti u poduzeću, uloga menedžmenta u zaštiti okoliša.
EKONOMIKA OSIGURANJA


Frančišković, I., Zelenika, R.: Teorija i praksa osiguranja, Ekonomski fakultet u Rijeci-Croatia osiguranje d.d., Zagreb, 1996. (u tisku)
Frančišković, I.: Kako uspješno prodavati osiguranje, Croatia osiguranje d.d., Zagreb, 1989.
Frančišković, I.: Marketing s promocijom u osiguranju, Štampa, Šibenik, 1986.
Frančišković, I.: Osiguranje u tržišnom gospodarstvu, Croatia osiguranje d.d., Zagreb, 1992.
Jakaša, B.: Pravo osiguranja, Zagreb, 1984.
Pavić, D.: Pomorsko osiguranje, (knjiga I i II), Croatia osiguranje d.d., Zagreb, 1986.
Petranović, V.: Osiguranje i reosiguranje, Informator, Zagreb, 1984.


Literatura obrađuje slijedeće teme:

Relevantne značajke osiguranja, postanak, funkcije i razvoj osiguranja, važnost osiguranja u nacionalnom gospodarstvu. Vrste osiguranja prema predmetu osiguranja, načinu nastanka, prirodi rizika i izravnavanju rizika. Sudionici u sustavu osiguranja. Elementi ugovora o osiguranju i drugi važniji pojmovi u sustavu osiguranja, važnija obilježja imovinskog osiguranja, osiguranje industrije, civilna osiguranja, osiguranje poljoprivrede i osiguranje motornih vozila, transportnog osiguranja, pomorsko kargo i kasko osiguranje, osiguranje kontejnera, osiguranje vozarine, sve o ugovoru o transportnom osiguranju i ispravama u osiguranju, generalna i partikularna havarija, osiguranje u nepomorskom transportu, osiguranja osoba, osiguranje života i osiguranje od posljedica nesretnog slučaja, ostalih vrsta osiguranja: reosiguranje, klupsko osiguranje, osiguranje u vanjskoj trgovini, kreditno osiguranje, osiguranje pravnog odnosa, ekonomska načela osiguranja specifičnost prodaje osiguranja.
EKONOMIKA PODUZETNIŠTVA


Bangs, D.: Kako napraviti poslovni plan, 1998.
Hisrich, R.; Peters, M.: Entrepreneurship, 1998
Timmons, J. A.: New Venture Creation, 1990


Literatura obrađuje slijedeće teme:

Povijesni razvoj poduzetništva, priroda i važnost poduzetništva i elementi poduzetničkog procesa. Uloga poduzetništva u gospodarskom razvoju, poduzetnička profesija i infrastruktura. Institucije poduzetničke infrastrukture, projektne, konzalting i inžinjering institucije, financijske agencije i institucije za financijska posredovanja, poduzetnički inkubatori, tehnološki parkovi. Malo i srednje poduzetništvo. Posebnosti malog i srednjeg poduzetništva. Individualno poduzetništvo. Kreativnost i poslovne ideje. Poslovni plan, marketing plan, financijski plan. Izvori kapitala i neformalno tržište kapitala. Pripremanje i osnivanje novog poduzeća, donošenje poslovnih odluka o razvoju novog poduzeća. Poslovna strategija novog poduzeća i rezultati poduzetničkih odluka. Utvrđivanje vrijednosti poduzeća.
EKONOMIKA PROMETA I POMORSTVA

Button, K. J.: Transport Economics, Heinemam, London, 1997
Locklin, P.: Economics of Transportation, R. D. Irwin Inc. Hommewood, Illinois, 1997
Zelenika, R.: Ekonomika pomorskog prometa, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka,
Zelenika, R.; Jakomin, L.: Suvremeni transportni sustavi, Ekonomski fakultet u Rijeci, Rijeka, 1995.


Literatura obrađuje slijedeće teme:

Relevantna obilježja o ekonomici, prometu i pomorstvu, pojam i sadržaj ekonomike. Pojmovi transporta, prometa, komunikacije, pomorstvo, pomorski promet, pomorsko gospodarstvo, morsko brodarstvo. Struktura prometnog sustava i elementi prometnog sustava po vertikali i horizontali. Sprega između prometnog sustava i sustava okruženja. Ekonomske značajke: pomorskog, cestovnog, željezničkog, zračnog, riječnog, poštanskog, telekomunikacijskog, cjevovodnog i žičarskog prometa: Za svaku granu prometa izučavat će se važnost, infrastruktura, suprastruktura, vrste, ugovori, isprave o prijevozu, tržište, tarife, regulacija, deregulacija, liceralizacija, politika, organizacija, menedžment. Konvencionalni, kombinirani i multimodalni transport. Suvremene tehnologije transporta. Sustav pomorstva, važnost pomorskog sustava u nacionalnom gospodarstvu. Proizvodne djelatnosti pomorskog gospodarstva i prometne (uslužne) djelatnosti pomorskog gospodarstva.EKONOMIKA TRGOVINE


Grupa autora: Konkurentnost Hrvatske - Oblikovanje politike restrukturiranja, Ekonomski fakultet Zagreb, Zagreb, 1995.
Kandžija, V.; Bezić, H.: Ekonomika trgovine
Porter, M. E.: The Competitive Advantage of Nations, The Free Press, New York, 1990
Sabolović, D.; Presečan, T. (ured.): Hrvatska u međunarodnoj ekonomiji, Mikrorad i Ekonomski fakultet Zagreb, Zagreb, 1994.
Trošt, F.: Zunanjetrgovinska politika, Ekonomski fakultet Ljubljana, Ljibljana, 1993.


Literatura obrađuje slijedeće teme:

Nastanak i razvoj trgovine, ciljevi, koristi i funkcije trgovine, razlike između unutrašnje i vanjske trgovine. Razvoj trgovinske politike, trgovinska politika u sklopu ekonomske politike, trgovinska strategija. Trgovinski sustavi općenito i svjetski trgovinski sustav. Ciljevi, sredstva i mehanizmi. Subjekti u domaćoj i međunarodnoj trgovini, mikroekonomska i makroekonomska struktura. Oblici organiziranja, međunarodne trgovinske organizacije i udruge. Ekonomski učinci trgovine, učinci na razvoj tržišta i tržišne ekonomije, učinci na razvoj proizvodnje i potrošnje, učinci na blagostanje. Metode, instrumenti i mehanizmi mjerenja uspješnosti trgovine i trgovinske politike i analiza konkurentnosti. Trgovinska politika Hrvatske i izabranih zemalja, trgovinska pozicija Hrvatske na svjetskom tržištu. Komparacija i rezultati trgovinske politike tranzicijskih zemalja, istočnoazijskih "tigrova", zemalja članica EU, ostalih razvijenih zemalja i zemalja u razvoju.FILOZOFIJA RACIONALNOG DJELOVANJA


Miščević, N.; Smokrović, N.: Kompjutor, mozak i ljudski um, Rijeka, ICR 1990.
Smokrović, N.: Logika i prirodno zaključivanje, Zagreb, Filozofska istraživanja
Yates, J.F.: Judgement and decision making, Prentice Hall, New Jersey 1990.


Literatura obrađuje slijedeće teme:

Psihološke pretpostavke racionalnosti: Odnos uma i tijela, ljudski um i kompjutor, kompjuterska paradigma. Pojam kognitivne arhitekture, teorija racionalnosti i njena ograničenja: Normativni pristup racionalnosti (kako bi trebali odlučivati?). Teorija pune racionalnosti, pojam ograničene racionalnosti, deskriptivni pristup racionalnosti, heuristike i pristranosti. Objašnjenja grešaka u odlučivanju, teorija kompetencije i performance, teorija dostupnosti, odlučivanje ograničeno na domenu.
FINANCIJSKA ANALIZA I REVIZIJA

Bernstein, L. A.: Financial Statement Analysis, IRWIN, Englewood Cliffs, N.Y., 1993
Helfert, E. A.: Tehnike financijske analize, SRFDA, Zagreb, 1997.
Kovačević, R.: Revizija u tržišnom gospodarstvu, Informator, Zagreb, 1993.
Popović, Ž.; Vitezić. N.: Revizija i analiza


Literatura obrađuje slijedeće teme:

Financijska analiza, svrha i cilj financijske analize - financijski sustav u okviru poslovnog sustava: kreditiranje, vlastito financiranje, investiranje, rizici, uloga analize spram ciljeva menedžmenta; Sredstva i metode financijske analize - analitička sredstva u rekonstruiranju poslovnih aktivnosti i transakcija poduzeća, važnost cash-flowa i ostalih izvora informacija, metode analize: uspoređivanja, raščlanjivanja, analiza trenda, analiza omjera, interpretacija financijskih informacija; Područja financijske analize - analiza kratkoročne likvidnosti (kratkoročna imovina i obveze), analiza strukture kapitala i dugoročna likvidnost (vlastiti kapital, investiranje, poslovna udruživanja i ulaganja), analiza rezultata poslovanja (prihoda i rashoda), analiza tijeka gotovine i financijsko predviđanje, analiza tržišta (procjena i predviđanje zarade po dionici); Komparativna financijska analiza (sadržaj i model). Revizija: Uvod - uloga revizije u tržišnom gospodarstvu, revizijska profesija i institucionalni preduvjeti; Revizijski standardi - opće prihvaćeni revizijski standardi. Kodeks profesionalne etike; Revizija financijskih izvještaja - tehnologija revizijskog postupka - planiranje, dokazi i radni papiri, interne kontrole i kompjutorski informacijski sustav, revizijsko uzorkovanje, testovi kontrole i testovi dokaza, revizijski izvještaj i mišljenja; Oblici ispitivanja malih poduzeća (review, dogovoreni postupci, kompilacije).
FINANCIJSKA MATEMATIKA

Fogel, H. R., Ganapathy, S.: Financial Econometrics for Researchers in Finance and Accounting, Prentice-Hall, 1982
Stancl, D. L., Stancl, M. L.: Brief Calculus for Management and the Life and Social Sciences, IRWIN, Homewood, 1988
Vujković, T.: Financijska matematika, Perspective, Zagreb, 1994.


Literatura obrađuje slijedeće teme:

Postotni račun, efekt mijenjanja baze. Formule postotnog računa, kamatni račun, jednostavni i složeni kamatni račun. Kontinuirano ukamaćivanje i diskontiranje. Neke specijalne primjene kontinuiranog ukamaćivanja. Revalorizacija i ukamaćivanje glavnice, otplata kredita, vječna renta. Otplata kredita varijabilnim i konstantnim anuitetima. Ekonomska ocjena investicijskog projekta, razdoblje povrata investiranih sredstava. Neto sadašnja vrijednost. Benefit-Cost omjer. Interna stopa rentabilnosti.
FINANCIJSKA TRŽIŠTA I BURZOVNO POSLOVANJE

Andrijanić, I.: Poslovanje na robnim burzama, Mikrorad, Zagreb, 1997.
Fabozzi, F. J.; Modigliani, F.: Capital Markets: Institutions and Instruments, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, 1996
Foley, B. J.: Tržišta kapitala, MATE, Zagreb, 1993.
Giddy, I. H.: Global Financial Markets, D. C. Heath and Co., Lexington, Massachusetts, 1994
Lovrinović, I.: Novčano tržište, srce financijskog tržišta, O-tisak, Zagreb, 1997.
Madura, J.: Financial Markets and Institutions, West Publishing Company, St. Paul, MN, 1998
Prohaska, Z.: Analiza vrijednosnih papira, Infoinvest, Zagreb, 1996.
Vukina, T.: Osnove trgovanja terminskim ugovorima i opcijama, Infoinvest, Zagreb, 1996.


Literatura obrađuje slijedeće teme:

Pojam, funkcija i vrste financijskih tržišta, tržište novca, tržište kratkoročnih vrijednosnih papira, tržište kratkoročnih kredita, međubankovno tržište novca. Tržište kapitala, tržište obveznica, tržište dionica, tržište dugoročnih kredita, ostala tržišta dugoročnih vrijednosnih papira. Terminska financijska tržišta: tržišta opcija, futuresa i swapova. Nacionalna financijska tržišta, tržišta novca i tržišta kapitala u razvijenim zemljama, tržišta novca i tržišta kapitala u tranzicijskim zemljama, tržišta novca i tržišta kapitala u Republici Hrvatskoj. Financijsko tržište zemalja Europske monetarne unije. Devizna tržišta, osnovne funkcije i operacije na deviznom tržištu. Burze: osnovne vrste, robne, novčane, burze vrijednosnih papira i burze usluga, javne i privatne. Rizici ulaganja na financijskom tržištu. Međunarodno financijsko tržište: međunarodno tržište novca, međunarodno tržište kapitala. Tržište euronovca, eurodepoziti, eurobanke. Međunarodno tržište kapitala: tržište euroobveznica, eurokredita i eurodionica, tržište inozemnih obveznica, međunarodno devizno tržište, efikasnost tržišta vrijednosnih papira, procesi globalizacije, deregulacije i sekuritizacije, financijske inovacije. Financijske institucije, depozitne i nedepozitne financijske institucije. Depozitne institucije, banke, štedionice, štedno-kreditne zadruge. Nedepozitne financijske institucije, investicijski fondovi (otvoreni, zatvoreni i privatizacijski), mirovinski fondovi, osiguravajuća društva i ostale financijske institucije. Kuponska privatizacija u zemljama u tranziciji i Republici Hrvatskoj te njezin utjecaj na razvoj financijskih tržišta. Financijski instrumenti: kratkoročni vrijednosni papiri, dugoročni vrijednosni papiri, izvedeni financijski instrumenti. Kratkoročni vrijednosni papiri: blagajnički zapisi, certifikati o depozitu, komercijalni zapisi, bankovni akcepti. Metode analiza vrijednosnih papira: metode analize obveznica, metode analize dionica, metode analize izvedenih vrijednosnih papira. Vrijednosni papiri u tranzicijskim zemljama i u Republici Hrvatskoj.
GOSPODARSTVO HRVATSKE

Bogunović, A.; Sharma, S.: Narodno gospodarstvo, Osnove teorije i prakse, Zagreb, 1995.
Grupa autora (redaktor I. Družić): Hrvatsko gospodarstvo, Ekonomski fakultet Zagreb i Politička kultura Zagreb, 1998.
Jovančević, R.: Gospodarska politika Hrvatske i Europska unija, Ekonomski fakultet Zagreb i Mekron promet d.o.o., Zagreb, 1998.
Pašalić, Ž.: Tržište i gospodarstvena politika, Školska knjiga, Zagreb, 1994.
Sirotković, J.: Hrvatsko gospodarstvo, Zagreb, 1996.
Stipetić, V.; Cicvarić, A.; Grahovac, P: Ekonomika narodnog gospodarstva, FotoSoft, Zagreb, 1991.


Literatura obrađuje slijedeće teme:

Pojam i osnovna obilježja nacionalnog gospodarstva i gospodarsko-povijesna podloga razvoja Hrvatske. Ljudski i materijalni čimbenici proizvodnje i razvoja, stanovništvo, prirodni resursi, infrastruktura, proizvedeno društveno bogatstvo, tehnički napredak. Analiza makroekonomskih agregata: proizvodnja, potrošnja, investicije, uvoz i izvoz, zalihe, raspoloživa sredstva; Gospodarski sustav, pojam i osnovne komponente gospodarskog sustava. Primarna, sekundarna i interna raspodjela. Tržište. Cijene. Ekonomski odnosi s inozemstvom; Analiza gospodarske strukture i gospodarskog razvoja: Pokazatelji gospodarske razvijenosti. Sektorska struktura gospodarstva i struktura prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti. Analiza i politika razvoja primarnih, prerađivačkih i uslužnih djelatnosti. Prostorni i regionalni razvoj Hrvatske; Makroekonomska politika: Tipovi, ciljevi, nositelji i instrumenti. Monetarna politika i fiskalna politika. Vanjskotrgovinska politika. Socijalna politika. Politika zaštite okoliša.
INFORMATIČKA TEHNOLOGIJA


Srića, V.; Pavlić, M.; Treven, S.: Menedžer i informacijski sustavi, Zagreb, 1994.
Vaskevitch, D.: Klient/server strategije, Znak, Zagreb


Literatura obrađuje slijedeće teme:

Informacijska tehnologija poduzeća. Poslovni sustav kao prostor uporabe informacijske tehnologije. Sistematizacija komponenti informacijske tehnologije. Računalo kao integralna osnova informacijske tehnologije. Praktičan rad na računalu: tablični kalkulator Excel, baze podataka, uporaba suvremenih sistemskih i aplikativnih programa. Računalne mreže. Telekomunikacije. Multimedijalne tehnologije. Sklopovska oprema (hardver). Operativni sustavi. Aplikativni programi. Programski alati za razvoj informacijske tehnologije. Baze podataka. Informatizacije poslovnog sustava. Carnet i Internet. Uporaba informacijske tehnologije u informacijskom procesu. Projektiranje informcijske tehnologije. Izbor informacijske tehnologije. Čovjek i informacijske tehnologije. Utjecaj informacijske tehnologije na poslovni sustav. Stanje razvoja informacijske tehnologije. Trendovi razvoja informacijske tehnologije s implikacijama na poslovni sustav.

INFORMATIKA


Norton, P.: PC iznutra, Znak, Zagreb
Prelog, N.: Pogled kroz ekran, DRIP, Zagreb

Literatura obrađuje slijedeće teme:

Povijesni razvoj informatike, hardware i software, dijelovi elektroničnog računala, ulazno izlazne jedinice i mediji, modemi i mreže. Prezentacija podataka: bit, byte, memorija, kapacitet memorije. Osnove organizacije podataka: polje, slog, entitet, atribut, ključ. Redundancija. Suvremene metode i alati u razvoju automatiziranih informacijskih sustava. Dijagrami u informatici. Osnove kompjuterskih komunikacija. Sistemski software. Razvojni software. Aplikativni software. Kompatibilnost. Izbor software-a. Tipične pogreške kod nabavke i razvoja software-a. Operativni sustav. Obrada teksta i slike i baza podataka. Proračunske tablice.
JAVNE FINANCIJE

Jelčić, B. i suradnici (Arbutina, H., Lončarić-Hovat, O., Šimović, J.): Financijsko pravo, (posebni dio), Birotehnika, Zagreb, 1994.
Jelčić, B. i suradnici: Financijsko pravo i financijska znanost, (Opći dio), Birotehnika, Zagreb, 1994.
Jurković, P.: Fiskalna politika u ekonomskoj teoriji i praksi, Informator, Zagreb, 1989.
Musgrave, R.: Javne financije u teoriji i praksi, Institut za javne financije, Zagreb, 1993.
Sever, I. i suradnici: Sustav i politika lokalnog financiranja, Prilog teoriji i analizi lokalnih financija (na primjeru Županije primorsko-goranske), Ekonomski fakultet Rijeka - Znanstveno-istraživački centar, Rijeka, 1994.
Sever, I.: Javne financije, razvoj, osnove teorije, analiza, Ekonomski fakultet Rijeka, Rijeka, 1995.
Stiglitz, J.: Economics of the Public Sector, W. W. Norton and Comp., New York, 1988


Literatura obrađuje slijedeće teme:

Pojam javnih financija i javnog sektora i javnih potreba. Međuzavisnosti ekonomske razvijenosti i resursa za namirivanje javnih potreba. Osnove teorije javnih prihoda. Osnove teorije javnih izdataka. Osnove teorije javnog izbora. Porezni sustavi: Obilježja poreznih sustava. Porezni sustavi (modeli) razvijenih tržišnih ekonomija. Porezni sustavi (modeli) ekonomija u razvoju. Porezni sustavi kao izraz društveno političkog uređenja. Porezni sustav sa stajališta strukture; Fiskalna politika: Pojam, definicija, komponente i ciljevi fiskalne politike i fiskalnog sustava. Fiskalna politika i njezini mehanizmi. Skupine mjera fiskalne politike. Konjukturna fiskalna politika. Fiskalna politika u preraspodjeli ND-a. Fiskalna politika i ekonomski rast. Mjerenje učinaka fiskalne politike (metodologija analize). Politika oporezivanja. Sustav financiranja javnih potreba u Republici Hrvatskoj. Lokalne financije.
KVANTITATIVNE METODE ZA POSLOVNO ODLUČIVANJE

Anderson, D. R.; Sweney, D. J.; Williams, T. A.: Quantitative Methods for Business, West Publishing Company, 1995
Chiang, A. C.: Osnovne metode ekonomije, MATE, Zagreb, 1994.
Pindyck, R. S.; Rubenfeld, D. L.: Econometric models & Economic Forecast, McGraw Hill, 1991
Salvatore, D.: Ekonomija za menedžere u svjetskoj privredi, MATE, Zagreb. 1993.


Literatura obrađuje slijedeće teme:

Matematički uvod: Pojam baze. Transformacija baze. Bazična rješenja. Konveksni skupovi; Linearno programiranje: Definicija linearnog programiranja. Geometrija LP. Teorija dualnosti, ekonomska interpretacija dualiteta. Simpleks metoda. Tehnika umjetne baze. Dualna simpleks metoda. Problemi degeneracije i kruženja; Specijalni problemi: Problemi transporta i distribucije. Metode konstrukcije početnog bazičnog rješenja. Problem degeneracije. Metode rješavanja problema transporta. Problem asignacije. Mađarska metoda; Razlomljeno programiranje: Martoseva metoda. Geometrijska metoda. Optimizacija ekonomičnosti, produktivnosti i rentabilnosti; Cjelobrojno programiranje: Definicija. Primjena u investicijskom odlučivanju. Problem izbora projekata kao problem cjelobrojnog programiranja. Metoda odsjecajućih ravnina; Modeli za ekonomsku analizu i prognoziranje: Regresijski modeli. Ekonometrijski modeli. Ocjena i testiranje modela. Značajke pristupa analizi gospodarskih pojava ekonometrijskim modelima. Prognoziranje.MAKROEKONOMIJA

Babić, M.: Makroekonomija, VII. izdanje, Narodne novine, Zagreb, 1993.
Bogunović, A.; Sharma, S.: Narodno gospodarstvo, Art Studio, Zagreb, 1995.
Gordon, R. J.: Macroeconomics, McGraw-Hill, 1987
Sachs, R. J.: Macroeconomics, Prentice-Hall, New York, 1993
Salvatore, D.: Ekonomija za menedžere u svjetskoj privredi, MATE, Zagreb, 1994.


Literatura obrađuje slijedeće teme:

Metodološke osnove, ekonomska analiza i ekonomski modeli. Mikroekonomske osnove makroekonoske analize. Osnove društvenog računovodstva, računi društvenog proizvoda, računi financijskih tijekova, sustavi društvenih računa. Temeljni agregatni makroekonomski model. Funkcija potrošnje i funkcija štednje. Formuliranje i rješenje modela. Investicijski multiplikator. Modeli fiskalne politike. Funkcija investicija, investicije kao funkcija kamatnjaka. Funkcija razdiobe jaza. Neoklasična teorija investicija. Monetarna politika. Kvantitativna novčana teorija. Keynesijanska teorija potražnje za novcem. Funkcija potražnje za novcem. Ponuda novca - novčana masa. Model reguliranja kreditnog potencijala. Monetarni efekti fiskalne politike. Ravnoteža novčanih i robnih tokova. Politika stabilizacije. Pojam i instrumenti politike stabilizacije. Izbor politike stabilizacije. Problemi provođenja politike stabilizacije. Model otvorene privrede. Bilanca plaćanja. Utjecaj vanjske trgovine na nacionalni dohodak. Bilanca plaćanja i kretanja kapitala. Politika unutrašnje i vanjske ravnoteže. Uravnoteženje bilance plaćanja promjenom deviznog tečaja. Modeli inflacije. Vrste inflacije. Teorije inflacije potražnje. Inflacija troškova. Stagflacija. Posljedice inflacije. Osnove privrednog razvoja i modeli rasta. Pojam privrednog razvoja. Harrod-Domarov model rasta. Neoklasični model rasta.MARKETING

Assael, H.: Marketing, Principles & Strategy, The Dryden Press, New York, 1993
Cravens, D.W.: Strategic Marketing, Irwin, Boston, 1994
Dibb, S. i drugi: Marketing, Koncept i strategije, MATE, Zagreb, 1995.
Guiltinam, J.P., Paul, G.W.: Marketing Management, Strategies and Programs, McGraw, New York, 1994
Kotler, P.: Upravljanjem marketingom, I i II, Informator, Zagreb, 1993.
Rocco, F.: Marketinško upravljanje, Školska knjiga, Zagreb, 1994.


Literatura obrađuje slijedeće teme:

Polazište i osnova marketing koncepcije. Mikro i makro marketing okružje. Informativna osnova (formalne i neformalne informacije). Planiranje marketing aktivnosti poput analiza situacije, definiranje misije i ciljeva poslovanja, izbor ciljnih tržišta, selekcija, strategija i taktika. Razvoj programa nastupa na tržištu (politika proizvoda, politika cijena, politika distribucije, politika promocije). Kontrola i organizcija marketing aktivnosti. Marketing u drugim područjima (marketing usluga, institucionalni marketing, međunarodni marketing). Etika u marketingu.
MATEMATIKA U EKONOMIJI

Chiang, A.C., Osnovne metode matematičke ekonomije, MATE, Zagreb, 1994.
Krnić, Z., Šikić, Z.: Račun diferencijalni i integralni, (I dio), Školska knjiga, Zagreb, 1992.


Literatura obrađuje slijedeće teme:

Elementi linearne algebre. Determinante i matrice. Sustavi linearnih jednadžbi i nejednadžbi. Linearni ekonomski modeli, problemi linearnog programiranja. Vektorski prostor Rn. Međusektorski modeli; Diferencijalni račun. Realni brojevi. Funkcije. Limes funkcije. Derivacije funkcije jedne i više varijabli. Taylorov red; Problemi optimuma. Ekstremi funkcije jedne i više varijabli. Vezani ekstremi. Funkcija proizvodnje, izokvante, supstitucija faktora, elastičnost supstitucije. Fakta proizvodnje. Funkcija korisnosti, optimalni izbor potrošača: Integralni račun i dinamička analiza. Nepravi integrali. Primjene; Diferencijalne jednadžbe 1. i 2. reda; Diferencijske jednadžbe. Modeli. Kvalitativna analiza.
MEĐUNARODNA EKONOMIJA


Baban, Lj.: Međunarodna ekonomija, Ekonomski fakultet Osijek, Osijek, 1998.
Babić, M.: Međunarodna ekonomija, MATE, Zagreb, 1993.
Krugman, P. R.; Obsfeld, M.: International Economics, Theory and Policy, Harper Collins Publishers, New York, 1991
Meier, G. M.: International Economics - The Theory of Policy, Oxford University Press, Oxford-New York, 1995


Literatura obrađuje slijedeće teme:

Teorija vanjske trgovine, sadržaj teorije vanjske trgovine, povijesni razvoj. Teorija apsolutnih prednosti i teorija usporednih prednosti. Plaće i tečajevi u teoriji usporednih prednosti. Heckscher-Ohlinova teorija vanjske trgovine. Teorem Rybczynskoga. Izjednačavanje cijena proizvodnih činitelja. Stolper-Samuelsonov teorem. Leontijevljev paradoks. Novije teorije vanjske trgovine. Kravisova teorija vanjske trgovine. Linderova teorija vanjske trgovine. Teorija životnog ciklusa proizvoda. Krivulja recipročne potražnje. Odnos cijena i uvjeti razmjene. Promjene odnosa cijena i njihov utjecaj na vanjsku trgovinu. Teorija vanjskotrgovinske politike: Teorija carinske zaštite. Neracinska ograničenja vanjske trgovine. Liberalizacija vanjske trgovine i ekonomske integracije. Unilateralno i bilateralno smanjenje carina. Multilateralni carinski sporazumi. Ekonomske integracije. Teorije međunarodnih ekonomskih integracija. Makroekonomski efekti međunarodne razmjene: Efekti vanjske trgovine na nacionalni dohodak. Utjecaj izvoza na nacionalni dohodak. Funkcija uvoza. Multiplikator vanjske trgovine. Ekonomski pokazatelji pokrivenosti uvoza izvozom. Ekonomski pokazatelji vanjskotrgovinskih struktura. Platnobilančna teorija i politika.: Tehnika i instrumenti međunarodnih plaćanja. Pojam i struktura bilance plaćanja. Oblici neravnoteže. Uravnoteženje bilance plaćanja. Međunarodni ekonomski sustav: MMF. Svjetska banka. GATT i Svjetska trgovinska organizacija. Europska unija i CEFTA. Republika Hrvatska u međunarodnom ekonomskom sustavu. Međunarodna ekonomska kretanja: Svjetska trgovina. Međunarodni ekonomski razvoj. Kapital i tehnologija u međunarodnoj razmjeni. Platnobilančna situacija i vanjska zaduženost. Obujam, struktura i usmjerenost međunarodne razmjene Hrvatske.
MEĐUNARODNE FINANCIJE

Babić, M.; Međunarodna ekonomija, MATE, Zagreb, 1996. (dio: Međunarodne financije)
Buckley, A.: Multinational Finance, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, 1996
Buckley, A.: The Essence of International Money, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, 1993
Euro i utjecaj na hrvatsko gospodarstvo, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, Zagreb, 1998.
Levi, M. D.: International Finance, The Markets and Financial Management of Multinational Business, McGraw-Hill, New York, 1996
Lovrinović, I.; Prohaska, Z.: Međunarodne financije, Sveučilište u Zagrebu, Sveučilište u Rijeci
Pilbeam, K.: International Finance, MacMillan Press Ltd, London, 1998
Shapiro, A. C.: Multinational Financial Management, Allyn and Bacon, London, 1996


Literatura obrađuje slijedeće teme:

Međunarodne financije i međunarodni platni promet: pojam i sadržaj, međunarodna likvidnost, međunarodni platni promet, sredstva i tehnike međunarodnog platnog prometa, značaj međunarodnog platnog prometa. Devizni tečajevi i devizno tržište, pojam intervalutarnog odnosa, devalvacija i revalvacija, devizni tečaj i devizno tržište, promptni i terminski tečaj, fiksni i fleksibilni devizni tečajevi, devizne špekulacije i devizna arbitraža, kamatna arbitraža, teorije određivanja deviznog tečaja, dugoročna i kratkoročna kretanja deviznih tečajeva, osiguranje od promjena deviznih tečajeva. Platna bilanca: pojam i sadržaj platne bilance, bilanca tekućih transakcija, bilanca kapitalnih transakcija, račun rezervi, pojam devizne bilance, analiza i financiranje platno-bilančnog salda, modeli uravnoteženja platne bilance, bilanca plaćanja Hrvatske. Međunarodno financijsko tržište: pojam, funkcije i vrste financijskih tržišta, tržišta novca i tržišta kapitala (primarna i sekundarna), eurotržište - tržište euronovca, euroobveznica, eurokredita i eurodionica, tržište inozemnih obveznica, međunarodno devizno tržište, efikasnost tržišta vrijednosnih papira, zajedničko financijsko tržište Europske unije (EU), financijska tržišta "istočno-europskih" zemalja, procesi globalizacije i financijske inovacije, međunarodni portfolio menedžment. Međunarodne financijske institucije i međunarodno kretanje kapitala: međunarodne monetarne i kreditne organizacije, Međunarodni monetarni fond (IMF), Svjetska banka (IBRD), IFC; IDA, EBRD, Europska investicijska banka, Specijalna prava vučenja (SDR), Europski monetarni sustav (EMS), Europska monetarna unija(EMU), ECU i EURO, međunarodno kretanje kapitala - sjever-jug i zapad-istok, oblici motivi, strukturne promjene i efekti kretanja kapitala, globalna dužnička kriza.
MEĐUNARODNI MARKETING

Hennessey, J.: Global Marketing Strategies, Houghton Milflin Co., Boston, 1995
Prevešić, J.; Ozretić-Došen, Đ.: Međunarodni marketing, Masmedia, Zagreb, 1994.
Subhash, C. J.: International Marketing Management, PWS-KENT, Boston, 1990
Valdani, E.: Marketing globale, EGEA, Milano, 1991.


Literatura obrađuje slijedeće teme:

Proces internacionalizacije poslovanja. Analiza snaga iz međunarodnog okružja, segmentacija međunarodnog tržišta. Izbor ciljnog tržišta i pozicioniranje ponude. Istraživanja za potrebe međunarodnog marketinga, razvoj strategija za nastup na međunarodnom tržištu (izvozne strategije, organiziranje proizvodnje u inozemstvu, strategije temeljene na vlasništvu). Dizajniranje taktičkih odluka za međunarodni marketing (međunarodna politika proizvoda, distribucije, cijena i promocije). Organizacija i kontrola međunarodnog marketinga.MEĐUNARODNO OSIGURANJE

Frančišković, I., Zelenika, R.: Teorija i praksa osiguranja, Ekonomski fakultet u Rijeci-Croatia osiguranje d.d., Zagreb, 1996. (u tisku)
Jakaša, B.: Pravo osiguranja, Zagreb, 1984.
Petranović, V.: Osiguranje i reosiguranje, Informator, Zagreb, 1984.


Literatura obrađuje slijedeće teme:

Relevantne značajke osiguranja. Međunarodno kargo osiguranje, pojam, funkcije i važnost kargo osiguranja, pojam elementi, oblik i načini sklapanja ugovora o osiguranju robe, ekonomsko - pravni odnosi sudionika u kargo osiguranju; isprave u kargo osiguranju; generalna i partikularna havarija; osiguranje robe u nepomorskom transportu; suosiguranje i reosiguranje; postupak likvidacije štete u kargo osiguranju; Međunarodno kasko osiguranje: pojam, funkcije i važnost kasko osiguranja; pojam, elementi, oblik i načini sklapanja ugovora o osiguranju brodova; ekonomsko-pravni odnosi sudionika u kasko osiguranju; isprave u kasko osiguranju; osiguranje brodova; dopunska osiguranja broda; osiguranje vozarine; osiguranje kontejnera; osiguranje brodova u gradnji; subrogacija osiguratelja; štete u pomorskom kasku; Osiguranje u vanjskoj trgovini: pojam, funkcije i važnost osiguranja u vanjskoj trgovini; pojam i elementi ugovora o osiguranju; ekonomskopravni odnosi sudionika osiguranja u vanjskoj trgovini; nekomercijalni i komercijalni rizici; robni rizici; financijski rizici; rizik transfera, tečajni, valutni i politički rizik; samoosiguranje; kreditno osiguranje.

MONETARNA EKONOMIJA

Mayer, T.; Duesenberry, J. S.; Aliber, R. Z.: Money, Banking and the Economy, W. W. Norton & Company, New York, 1993.
Miller, R. L.; VanHoose, D. V.: Moderni novac i bankarstvo, MATE, Zagreb, 1993.
Mishkin F. S.: The Economics of Money Banking and Financial Markets, Harper Collins Publishers, New York, 1992
Patinkin, D.: Money, Interest and Prices, An Integration of Monetary and Value Theory, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, 1991
Perišin, I., Šokman, A.: Monetarno-kreditna politika, Informator, Zagreb, 1997.
Prohaska, Z.: Analiza vrijednosnih papira, Infoinvest, Zagreb, 1996.
Ribnikar, I.; Božina, L.; Prohaska, Z.: Monetarna ekonomija, Sveučilište u Rijeci
Schönfelder, B.: Monetarno osamostaljivanje Hrvatske, Privredni vjesnik, Zagreb, 1995.


Literatura obrađuje slijedeće teme:

Teoretske osnove monetarne politike, pojam i definicija novca, novčani surogati, funkcije novca, kreditni novac, kreditna multiplikacija, novčani (valutni) sustavi. Novčani opticaj i novčana masa, monetarni agregati, tokovi formiranja novčane mase, depozitni i kreditni multiplikator, mikro i makro multiplikacija, monetarni multiplikator, globalna i sekundarna likvidnost. Monetarne teorije, ponuda i potražnja za novcem, kvantitativna teorija novca, (I. Fisher), Cambridgska formulacija (A. Marshall), shvaćanje J. M. Keynesa, novčana teorija Miltona Friedmana, imovinska teorija Jamesa Tobina, transmisijski mahanizam monetarne politike, novac u otvorenom narodnom gospodarstvu (Mundell-Fleming, R. Dornbush). Novac i inflacija: uvod u teoriju inflacije, pojam i vrsta, inflacija troškova i potražnje, uzroci i posljedice inflacije, deflacija, stagflacija, antiinflacijska politika. Banke i instrumenti monetarne politike: uloga i sadržaj monetarne politike centralne banke, sistemi i organizacija centralnih banaka u svijetu, politika eskontne stope, politika obaveznih rezervi, politika otvorenog tržišta, selektivna kreditna politika, ostali instrumenti monetarne politike, poslovno bankarstvo, osnovni bankarski poslovi, pasivni, aktivni i neutralni bankarski poslovi. Centralna banka i bankovni sustav Republike Hrvatske. Monetarno osamostaljenje Republike Hrvatske: funkcije centralne banke, monetarno reguliranje i supervizija banaka, ciljevi, zadaci i instrumenti monetarne politike, uvođenje vlastite valute, osiguranje depozita, devizna štednja, formiranje i upravljanje javnim dugom Republike Hrvatske. Financijski sustav: financijske institucije, financijska tržišta, financijski instrumenti, depozitne i nedepozitne financijske institucije, financijski sustav Republike Hrvatske. Novac u međunarodnim plaćanjima: devizni sustav i devizni tečajevi, devizno-valutni problemi razvijenih zemalja i EKU-a, međunarodni monetarni sustav, međunarodna likvidnost i međunarodna plaćanja.
OPOREZIVANJE PODUZEĆA

Caves, R.E.: Multinational Enterprise and Economic Analysis, Cambridge University Press, USA,
Fisher, L.: Grundlagen der Internationalen Betriebswirtschaftlichen Steuerlehre, Erich Schmidt Verlag, Berlin, 1974
OECD: Taxing Profit in a Global Economy, Paris, OECD, 1991
Sever, I.; Hadjina, B.: Učinci upravljanja porezom poduzeća s posebnim osvrtom na mala i srednja poduzeća, Zbornik radova Ekonomskog fakulteta Rijeka, broj 13/2, Rijeka, 1994.
Spajić, F., Došen, D.: Porez na dobit u Republici Hrvatskoj, Zagreb, Zajednica računovođa i financijskih djelatnika, 1996.
Van Horne, J.C.: Financial Management and Policy, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, Mate, Zagreb, 1993


Literatura obrađuje slijedeće teme:

Odnos ekonomsko - fiskalne politike i politike oporezivanja. Uloga poreza u upravljanju financijskom imovinom poduzeća. Vrste poreza i doprinosa poduzeća. Porezna bilanca poduzeća - struktura i funkcija. Oporezivanje obrtnika. Upravljanje porezima u funkciji razvoja (investiranje). Oporezivanje multinacionalnih kompanija.
OSNOVE EKONOMIJE

Dujanić, M.; Sundać, D.; Zrilić, N.: Fleksibilnost i adaptibilnost, IBCC, Rijeka, 1997.
Pulić, A; Sundać, D.: Intelektualni kapital, IBCC, Rijeka, 1998.
Samuelson, P.A.; Nordhouse, G.: Ekonomija, MATE, Zagreb, 1992.


Literatura obrađuje slijedeće teme:

Pojam ekonomije i znanstveni pristup proučavanju. Temeljni elementi ponude i potražnje. Ponuda i potražnja na pojedinačnim tržištima. Potražnja i ponašanje potrošača. Proizvodnja i organizacija poduzeća. Analiza troškova. Ponuda i određivanje cijena na tržištima potpune konkurencije. Granični prihod i monopol. Oligopol i monopolistička konkurencija. Dohoci i određivanje cijena proizvodnih čimbenika. Nadnice i tržište rada. Potrošnja i investicije. Osnove agregatne ponude i potražnje. Model multiplikatora. Novac i poslovno (komercijalno) bankarstvo. Konjukturni ciklusi i nezaposlenost. Troškovi inflacije. Inflacija i zaposlenost. Fiskalna politika, deficiti i državni dug. Međunarodna trgovina.
OSNOVE EKONOMSKIH ISTRAŽIVANJA

Zelenika, R.: Metodologija i tehnologija izrade znanstvenog i stručnog djela, treće izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci i Ekonomski fakultet Univerze u Ljubljani, Rijeka, 1998.


Literatura obrađuje slijedeće teme:

Teorija znanosti, klasifikacija znanosti, znanstvene kategorije, znanstvena djelatnost i znanstveno istraživanje. Pojam i vrste djela na visokim učilištima, pojam i vrste znanstvenih metoda, tehnologija znanstvenog istraživanja. Dokumentacijska osnova rukopisa, jezično-stilska i terminološka obrada rukopisa, pisanje, grafička i tehnička priprema teksta.
POLITIKA PROIZVODA

Keller, G.: Design, Vjesnik, 1994.
Obraz, R.: Politika proizvoda, Informator, Zagreb, 1985.
Scheuing, E. E.: New Product Management, Merrill Publishing Co., 1989


Literatura obrađuje slijedeće teme:

Odrednice politike proizvoda (poslovna i razvojna politika poduzeća). Proizvod na tržištu (upravljanje životnim ciklusom proizvoda, difuzija i prihvaćanje proizvoda, modificiranja proizvoda, repozicioniranje proizvoda). Stvaranje novog proizvoda (generiranje ideja, selekcija ideja, poslovna analiza, razvoj proizvoda, pokusni marketing, komercijalizacija). Taktičke odluke vezano za novi proizvod (proizvodni miks, cijena, distribucija, promocija). Dizajn proizvoda (upravljanje dizajnom, čimbenici dizajna, elementi valorizacije).
POSLOVNA I RAZVOJNA POLITIKA PODUZEĆA

Gašparović, V.: Teorija rasta i upravljanje rastom poduzeća, Školska knjiga, Zagreb, 1996.
Goeffrey, H .A.; Block, S. B.: Fundamentals of Investment Management, Richard D. Irwin, Homewood, Boston, MA, 1993
Mencer, I.: Strategijsko planiranje u poduzeću (Poslovna i razvojna politika u poduzeću)
Novak, M.; Popović, Ž.: Razvojna politika, Informator, Zagreb, 1980.
Thomas, I. W. L.; David, H. J.: Strategic Management and Business Policy, Addison-Wesley, Publishing Company Reading-Ma, 1986


Literatura obrađuje slijedeće teme:

Poslovna, razvojna i investicijska politika poduzeća: vrste, ciljevi, načela, vremenska dimenzija. Teorije i metode proučavanja konjukturnih (gospodarskih) ciklusa. Uvjeti privređivanja i čimbenici razvoja poduzeća. Tehnički napredak. Konflikti, politike i izbor promjena organizacijske strukture poduzeća. Razvoj proizvoda, tehnologije i kapaciteta. Teorija životnog vijeka proizvoda. Teorija razvoja poduzeća. Izbor optimalne tehnologije. Krajnje granice učinkovitosti kapaciteta u poduzeću. Razvoj poduzeća: lokacija, metode mjerenja rasta, ovisnost rasta i ciljeva poslovanja, pravci razvoja i poslovni rizik investicijske odluke. Formiranje razvojne politike poduzeća: analiza ekonomskog položaja, ekonomski horizont, tempo rasta i razvojni program. Formiranje proizvodnog programa: prednosti i nedostaci širanja i sužavanja proizvodnog programa. Razvoj poduzeća i kadrovi: potreban broj i struktura djelatnika. Financiranje razvoja poduzeća. Međunarodni standardi sprovođenja sustava kakvoće u poduzeću prema ISO-9000.

POSLOVNA KIBERNETIKA

Langfelder, M.: Impresa cibernetica - L'impatto delle tecnologie dell'informazione sullo sviluppo organizzativo, Etaslibri, G. E. Fabbri, Milano, 1989.
Ritchie, B.; Marshall, D.; Eardley, A.: Information Systems - in Business, International Thomson Bosiness Press, London, 1998
Sauter, L. V.: Decision Support Systems: An Applied Managerial Approach, Amazon.com, 1997
Srića, V.: Principi modernog menedžmenta, Zagrebačka poslovna škola, 1992.
Srića, V.: Uvod u sistemski inženjering, Informator, Zagreb, 1988.
Uzelac, J.: Kibernetizacija poslovnog sustava - drugo prošireno izdanje, Ekonomski fakultet Rijeka


Literatura obrađuje slijedeće teme:

Kibernetika u kontekstu sustavnog mišljenja, teorije sustava, sustavnih znanosti; Pojam, nastajanje, razvoj, kategorije i značaj kibernetike za upravljanje poslovnim sustavima i procesima; Poduzeće kao sustav, metodološke osnove primjene sustavnog inženjerstva i kibernetike u upravljanju poduzećem; Kibernetizacija poslovnih sustava i procesa poduzeća u suvremenim uvjetima poslovanja; Informacijske tehnologije i informacijski sustavi u primjeni kibernetskih spoznaja na upravljanje poduzećem.

POSLOVNA ORGANIZACIJA

Drucker, P.F.: Managing in Turbulent Times, Harper & Row, New York, 1980
Hall, R.H.: Organizations - Structures, Processes and Outcomes, Prentice Hall Inc., Englewood Cliffs, New Jersey, 1987
Lipovec, F.: Razvita teorija organizacije, Založba Obzorja, Maribor, 1987.
Novak. M., Sikavica, P.: Poslovna organizacija. Informator, Zagreb
Žugaj, M., Cingula, M.: Osnove organizacije, Foing, Varaždin, 1992.


Literatura obrađuje slijedeće teme:

Značenje organizacije u suvremenom društvu, shvaćanja pojma organizacije, organizacija rada i organizacija poduzeća, pregled razvoja organizacijske teorije. Čimbenici oblikovanja organizacije, unutarnji čimbenici organizacije, vanjski čimbenici organizacije. Organizacijska teorija kontingencije - pretpostavke, implikacije i ograničenja: Organizacijska struktura: Pojam i proces nastajanja. Formalna i neformalna struktura. Elementi organizacijske strukture. Vrste - funkcionalna, divizionalna, matrična. Problem centralizacije i decentralizacije; Upravljanje i rukovođenje: Osnovne organizacijske uloge. Delegiranje autoriteta i odgovornosti. Razine rukovođenja. Stilovi rukovođenja. Odlučivanje. Razvoj institucije poduzeća. Poduzetništvo i poduzetnici. Integracije poduzeća. Organizacija poslovnih funkcija: Funkcija istraživanja i razvoja. Personalna funkcija. Proizvodna funkcija. Komercijalna funkcija. Financijska funkcija. Računovodstvena funkcija. Pomoćno-tehnički poslovi; Organizacijski problemi: Proces organizacijskih promjena. Uloga konflikta u oblikovanju organizacije. Postupak rješavanja organizacijskih problema. Organizacijski consulting.

POSLOVNA POLITIKA BANAKA

Heffernan, S.: Modern Banking in Theory and Practice, John Wiley and Sons, Chichester, New York, Brisbane, Toronto, Singapore, 1996
Jurman, A.: Politika formiranja optimalne strukture izvora financiranja u hrvatskim bankama, Zbornik radova Ekonomskog fakulteta Rijeka, broj 13, Rijeka, 1993.
Jurman, A.: Upravljanje rizikom kamatne stope u hrvatskim bankama, Zbornik radova Ekonomskog fakulteta Rijeka, broj 14, Rijeka, 1996.
Leko, V.; Matas, N.: Rječnik bankarstva i financija, Masmedia, Zagreb, 1993.
Miller, R. I. i drugi: Moderni novac i bankarstvo, MATE, Zagreb
Sinkey, J. F.: Commercial Bank Financial Management in the Financial Services Industry, Macmillan, New York, 1992


Literatura obrađuje slijedeće teme:

Pojam, načela i zadaci poslovne politike banaka. Determinante poslovne politike. Suvremene pojave i obilježja poslovne politike banaka u svijetu. Financijske inovacije (proizvodi i procesi). Tehnološka revolucija i bankarstvo, deregulacija, globalizacija, univerzalizacija, sekuritizacija. Politika formiranja izvora sredstava (vlastiti i tuđi, povratni i nepovratni, u domaćoj valuti i u stranim valutama, u zemlji i iz inozemstva, od fizičkih i od pravnih osoba itd.). Ulaganje sredstava u kreditne i nekreditne plasmane. Politika likvidnosti i solventnosti. Kamatna i tarifna politika. Upravljanje valutnim rizikom, kreditnim rizikom i rizikom kamatne stope. Upravljanje izvorima i plasmanima banke. Vanbilančni rizici. Platni promet u zemlji i prema inozemstvu (načela, instrumenti, tehnike). Specifične bankarske operacije na financijskom tržištu i vlastiti bankarski poslovi.
POSLOVNE FINANCIJE

Marković, I.: Poslovne financije, Ekonomski fakultet Rijeka
Orsag, S.: Financiranje emisijom vrijednosnih papira, RIFIN, Zagreb, 1997.
Van Horne, J. C.: Financijsko upravljanje i politika, MATE, Zagreb, 1997.
Van Horne, J. C.; Van Horne, S. B.: Financial Management Computer Applications, Prentice-Hall, Inc, Englewood Cliffs, New Jersey, 1989
Van Horne, J. C.; Wachowisz, J. M.: Osnove financijskog menedžmenta, MATE, Zagreb, 1999.
Veselica, V.: Financijski sustav u ekonomiji, Inženjerski biro, Zagreb, 1995.


Literatura obrađuje slijedeće teme:

Osnove financijskog upravljanja, financijski koncept, financijski ekvilibrij, sadašnja i buduća vrijednost novca. Kratkoročno i dugoročno financiranje, financiranje emisijom kratkoročnih i dugoročnih vrijednosnih papira, opcijsko financiranje, trošak financiranja. Metode odabira kratkoročnih i dugoročnih izvora financiranja. Struktura kapitala i vrijednost poduzeća, optimalna struktura kapitala. Kratkoročna i dugoročna ulaganja u materijalnu i financijsku imovinu. Tržišna vrijednost i stopa prinosa od ulaganja u dionice i obveznice. Metode odabira investicijskih projekata. Ulaganje i optimalno upravljanje likvidnom imovinom (novcem, vrijednosnim papirima, potraživanjima i zalihama) i solventnošću. Uzroci i posljedice insolventnosti. Politika solventnosti. Politika dividendi, zadržanog dobitka i pričuva. Restrukturiranje i ekspanzija. Modeli restrukturiranja korporacija. Odvajanja i spajanja. Analiza financijskih izvješća i financijskih. Planiranje bilance, računa dobitka i gubitka i raspodjele financijskog rezultata. Planiranje potrebnog novca i novčanih tijekova. Metode financijske kontrole. Primjena računala u financijskom upravljanju.POSLOVNO KOMUNICIRANJE

Halliday, C. M.: Službeni Hayesov priručnik za modemske komunikacije, Znak, Zagreb.

Literatura obrađuje slijedeće teme:

Povezivanje kompjutora u mreže, lokalne mreže, mainframe, file server, klient server, mreže širokog dosega, protokoli, EDI (Electronic Data Interchange), itd. Značaj i prednosti EDI-a. Problemi prilikom uvođenja EDI-a. BBS-ovi. Elektronska pošta. Internet. Elektonske konferencije. Rad na daljinu. Organizacija posla koristeći kompjuterske komunikacije. Modem i fax modem. Distribuirane baze podataka. Hipermedijski prospekt. Hipermedijski katalog. Hipermedija u mreži. Prednosti komuniciranja uz pomoć računala u odnosu na tradicionalno komuniciranje.

POSLOVNO OKRUŽENJE PODUZEĆA

Buchholz, R.A.: Principles of environmental Management, Prentice Hall, London, 1992.
Sundać, D., Zrilić, N.: Fleksibilnost i adaptabilnost - komparativna prednost malih i srednjih poduzeća, Zbornik radova Ekonomskog fakulteta Rijeka, broj 13/2, Rijeka, 1995.
Sundać, D.: Informacija kao temeljni ekonomski resurs
Sundać, D.: Prilozi na novu ekonomsku znanost, Verzal, Rijeka, 1992.


Literatura obrađuje slijedeće teme:

Pojam i značaj poslovnog okruženja poduzeća. Međuutjecaj poslovnog okruženja i poduzeća. Bitni elementi strukture poslovnog okruženja: tržišna struktura, tehnološka struktura, ljudski resursi, socijalna struktura, nacionalno gospodarstvo Republike Hrvatske, prirodni resursi, proizvedeni resursi. Utjecaj drugih nacionalnih ekonomija, integracijskih zajednica i svjetske ekonomije na poslovanje poduzeća. Poduzeće u 21. stoljeću.
PRAVO MEĐUNARODNE TRGOVINE

Goldštajn, A.: Trgovačko ugovorno pravo, Zagreb, 1991.
Goldštajn, A.; Triva, S.: Međunarodna trgovačka arbitraža, Zagreb, 1987.
Ledić, D.: Moderno trgovačko pravo
Zelenika, R.: Međunarodna špedicija, Rijeka, 1995.


Literatura obrađuje slijedeće teme:

Pojam i predmet prava međunarodne trgovine. Povjesni razvitak prava međunarodne trgovine. Pravna vrela prava međunarodne trgovine. Autonomna pravna vrela međunarodne trgovine. UNCITRAL i bečka Konvencija o međunarodnoj prodaji robe. Međunarodna trgovačka komora (ICC-CCI). Međunarodni trgovački ugovori. Pravo međunarodnih plaćanja: akreditiv, bankovna garancija, inkaso posao, ostala sredstva i papiri u međunarodnim plaćanjima. Rješavanje sporova u pravu međunarodne trgovine.

PROJEKTIRANJE ORGANIZACIJE I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA

Bobek, Hauc, Semolič, Treven: Strateški management i projekti, Informator, Zagreb, 1991.
Brusa, Luigi: Strutture organizative d'impresa, Milano, 1986.
Buble, M.: Metodika organizacijskog projektiranja, Ekonomski fakultet Split, 1995.
Buble, M.: Projektiranje organizacije, Informator, Zagreb, 1982
Dujanić, M. : Progettazione dell'organizzazione e gestione di progetto, CIT, Lugano, 1993.
Galbraith, J.R.: Organization design, Addision-Wesley Publishing Company, 1977
Hauc, A.: Organiziranje projekata, Informator, Zagreb, 1982.
Kapustić, S.: Metodika organizacijskog projektiranja, Samobor, Zagreb, 1984.


Literatura obrađuje slijedeće teme:

Pokretanje postupka projektiranja organizacije, definiranje ciljeva, zadataka, potrebnog vremena, kadrova i sredstava. Procjena očekivanih učinaka. Istraživanje organizacije, metodika i provođenje istraživanja organizacije. Istraživanje organizacijske strukture, postupaka i sredstava. Metoda studija rada. Kompleksna analitička metoda. Analitička metoda ocjenjivanja organizacije poslovanja po procesnim funkcijama. Analiza prikupljenih podataka izrade elaborata o dijagnozi stanja organizacije. Projektiranje organizacije i projektiranje organizacijske strukture. Projektiranje organizacijskih oblika i projektiranje organizacijskih postupaka i organizacijskih sredstva. Projektiranje organizacije sistema rukovođenja. Organizacija i upravljanje projektima: Principi i koncepti projektiranja. Vrste projekata. Projektne faze. Uklapanje projektne strukture u organizacijsku strukturu (organiziranje projekata bez promjena u organizacijskoj strukturi, štabno organiziranje, matičko organiziranje, projektna zona i čista projektna organizacija). Organiziranje projektnih zona. Struktura projektnih zona, projektni manedžment. Schelle-ov model. Proces, problemi i projektno rješenje. Dinamičke promjene u okolini i projekti. Organizacija službe za organizaciju u poduzećima.
RAČUNOVODSTVO

Grupa autora (red. J. Deželjin): Računovodstvo, IV. izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, Zagreb, 1995.
Grupa autora (red. M. Habek): Računovodstvo poduzetnika s primjerima knjiženja prema međunarodnim računovodstvenim standardima, RRIF-plus, Zagreb, 1997.
Kontni plan, Ekonomski fakultet, Rijeka, 1998.
Međunarodni računovodstveni standardi 1996. (prijevod), Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, Zagreb, 1996.
Meigs, R. F.; Meigs W. B.: Računovodstvo: Temelj poslovnog odlučivanja (prijevod), MATE, Zagreb, 1999.


Literatura obrađuje slijedeće teme:

Računovodstvo i njegova uloga u suvremenim uvjetima. Sustavi i metode knjigovodstva. Imovina, dugovi i kapital. Bilanca. Bilančne promjene nad imovinom, dugovima i kapitalom. Rashodi i prihodi u poslovanju poduzeća. Bilančne promjene nad rashodima i prihodima. Račun dobiti i gubitka. Izvještaj o novčanim tijekovima. Bilješke. Izvještaj o promjeni glavnice. Knjigovodstvene isprave i poslovne knjige. Računovodstvo u uvjetima inflacije. Predzaključni i zaključni radovi. Računovodstveno obuhvaćanje poslovnih promjena primjenom računskog plana. Analiza financijskih izvještaja. Sustav interne kontrole u računovodstvu. Računovodstveni informacijski sustav.
RAČUNOVODSTVO FINANCIJSKIH INSTITUCIJA

Cole L. P.: Cost Analysis and Control in Banks, West Publising Company, St. Paul, USA, 1993
Cole L. P.: Management Accounting in Banks, West Publising Company, St. Paul, USA, 1992
Grupa autora: Računovodstvo financijskih institucija
Međunarodni računovodstveni standardi


Literatura obrađuje slijedeće teme:

Kontni plan banaka, štedionica i drugih financijskih institucija: Sadržaj računa u kontnom planu financijskih institucija. Kontni plan za povjereničke poslove financijskih institucija; Računovodstvene politike financijskih institucija: Priznavanje prihoda. Vrednovanje ulaganja i vrijednosnih papira. Izvanbilančne stavke. Utvrđivanje gubitaka o zajmovima i predujmovima. Otpisivanje nenaplativih zajmova i predujmova. Troškovi općih bankarskih rizika i računovodstveni postupak s takvim troškovima; Računovodstvo kratkoročnih i dugoročnih plasmana banaka: Računovodstvo deviznih sredstava i plasmana. Računovodstvo kratkoročnih i dugoročnih izvora banaka: Računovodstvo depozita, žiro i tekućih računa. Računovodstvo kratkoročnih kredita i dospjeća dugoročnih kredita. Računovodstvo izdanih kratkoročnih vrijednosnih papira i dospjeća po dugoročnim vrijednosnim papirima. Računovodstvo dugoročnih izvora sredstava. Računovodstvo redovnih deviznih računa, deviznih depozita, deviznih kredita i vrijednosnih papira u devizama. Specifičnosti računovodstva pojedinih financijskih institucija: Specifičnosti računovodstva Narodne banke, štedionica i štedno-kreditnih zadruga, osiguravajuća društava, mirovinskih fondova i investicijskih fondova. Račun dobiti i gubitka financijskih institucija. Bilanca finacijskih institucija. Izvješće o promjenama u financijskom položaju financijskih institucija. Ostale obavezne informacije računovodstva financijskih institucija.

RAČUNOVODSTVO TROŠKOVA

Barfield, J. T.; Raiborn, C. A.; Dalton, M. A.: Cost Accounting, West Publising Company, St. Paul, USA, 1991
Grupa autora: Računovodstvo poduzetnika, knjiga (I i II), RRIF, Zagreb, 1993.
Grupa autora: Računovodstvo, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, Zagreb, 1994.
Turk, I.: Stroškovno računovodstvo, Založba obzorja, Maribor, 1993.
Usry, M. F.; Hammer, L. H.: Cost Accounting, Planning and Control, College Division, Cincinnati, USA, 1991


Literatura obrađuje slijedeće teme:

Osnove računovodstva troškova: Osnove teorije troškova. Klasifikacija troškova. Odnos troškova i rashoda. Organizacija računovodstva troškova; Analiziranje i predviđanje troškova. Poluvarijabilni troškovi. Metode razdvajanja fiksnih od varijabilnih troškova; Upravljanje troškovima i kontrola troškova: Ciljevi upravljanja troškovima. Financijski rezultat, točka pokrića, granica sigurnosti, točka indiferencije. VCP analiza. Planiranje prodajne cijene pomoću točke pokrića. Kontribucijska marža za asortiman od više proizvoda. Odluka o odbacivanju proizvoda koji donosi gubitak, uvođenju novog proizvoda u proizvodni asortiman, proizvesti-kupiti, prodati ili dalje proizvoditi; Kalkulacije učinaka i usluga: Pojam, načela i ciljevi kalkulacije. Metode kalkulacije. Specifičnosti kalkulacije po pojedinim gospodarskim granama. Interni učinci i obračun sekundarnih troškova. Sustavi obračuna troškova: Sustavi obračuna po potpunim i djelomičnim troškovima. Specifičnosti obračuna troškova po pojedinim gospodarskim granama. Standardiziranje troškova: Uvjeti za obračun po standardnim troškovima. Standardiziranje materijala izrade, direktnog rada i općih troškova. Obračun po standardnim troškovima; Benefit-cost analiza: Suština benefit-cost analize. Benefit-cost pokazatelji. Konvencionalna benefit-cost metoda.
RAZVOJ EKONOMSKE TEORIJE

Barković: Nobelova nagrada za ekonomiju, Ekonomski fakultet Osijek, 1998.
Boras, I.: Nacija država, demokracija i regionalizam, Tržište, Zagreb, 1994.
Boras, I.: O etičkom aspektu poduzetništva, Pravni vjesnik, Osijek, 1-4, 1991.
Boras-Odobaša: Osnove ekonomske teorije - vodič kroz i oko studija, Pravni fakultet Osijek, 1996.
Boras-Odobaša: Osnove ekonomske teorije, Ekonomski fakultet Osijek, 1994.
Dragičević: Leksikon političke ekonomije, Informator, Zagreb, 1991.
Eckelund; Hebert: Povijest ekonomske teorije i metode, MATE, Zagreb, 1997.
Grupa autora (gl. urednik: Baletić, Z.): Ekonomski leksikon, Leksikografski zavod "Miroslav Krleža", Zagreb, 1995.
Lunaček, V.: Povijest ekonomskih doktrina, Pravni fakultet Zagreb, 1996.
Napoleoni, C.: Ekonomska misao XX. stoljeća, CKD, Zagreb, 1986.
Roll, E.: Povijest razvoja ekonomske teorije, Kultura, Zagreb, 1956.
Samuelson-Nordhaus: Ekonomija, MATE, Zagreb, 1992.
Schupmeter, J. A.: Povijest ekonomske analize, (I i II), Informator, Zagreb, 1975.


Literatura obrađuje slijedeće teme:

Ekonomska misao u djelima antičkih filozofa: Babilon, Egipat, Izrael, Grčka, Rim. Srednjovjekovna filozofija o ekonomiji. Merkantilizam, fiziokratizam: uvod u ekonomsku znanost. Gospodarski liberalizam: klasična engleska politička ekonomija, Adam Smith, Ricardo, Maltus, John Stuart Mill i ostali sljedbenici, Marginalistička škola, Neoklasična škola. Vrijednost - novac - cijene: razvoj teorije od pojave ekonomske znanosti do danas. Razvoj teorije o novcu: klasične teorije, marksova teorija, suvremena teorija. Ekonomska teorija dvadesetog stoljeća: Keynes, Schumpeter, Galbraith, Samuelson i Friedman; neokeynesijanstvo i monetaristički puritanizam. Ekonomska teorija tzv. "socijalizma". Teorije gospodarskog rasta i inflacija kao opći problem suvremenog svijeta. Uvjetovanost i konzistentnost odnosa "mješovite ekonomije" i "sustava moderne demokracije". Pregled i eksplikacija temeljne pojmovne aparature suvremene ekonomske teorije. Nobelova nagrada za ekonomiju.
STATISTIKA

Čaval J.: Statističke metode u privrednim i društvenim istraživanjima, Rijeka
Makridakis, S, Wheelwright, S.C.: Forcasting Methods for Management, John Wiley and Sons, USA, 1989
Šošić, I.: Pregled formula iz statistike, Mikrorad, Zagreb, 1997.
Šošić, I.: Zbirka zadataka iz statistike, Mikrorad, Zagreb, 1998.
Šošić, I.; Serdar, V.: Uvod u statistiku, Školska knjiga, Zagreb


Literatura obrađuje slijedeće teme:

Definicija statistike. Statistički podaci. Uvod u odabrani statistički software. Analiza podataka metodama deskriptivne statistike. Tabeliranje. Poslovna grafika. Mjere centralne tendencije, disperzije, koncentracije, asimetrije i dr.; Elementi inferencijalne statistike: Vjerojatnost. Slučajna varijabla. Diskretne i kontinuirane distribucije vjerojatnosti. Uzorak. Procjenjivanje parametara i testiranje hipoteza. Regresijska i korelacijska analiza. Analiza vremenskih serija i prognoziranje: Modeli trendova. Standardna dekompozicija vremenske serije i njezina analiza u vremenskoj domeni. Prognostičke metode (naivne, metode izglađivanja, globalni prognostički modeli). Anketne metode. Statističke definicije odabranih opće gospodarskih i poslovnih kategorija.

STATISTIKA VANJSKE TRGOVINE

Bregar, L, Bešter, M.: Ekonomska statistika, Ekonomska fakulteta Ljubljana, Ljubljana, 1996.
Bregar, L., Dolšak, N.: Ekonomska statistika - Poslovna statistika - Študijski priročnik, Ekonomska fakulteta Ljubljana, Ljubljana, 1998.
International Financial Statistics, IMF, Washington, USA
Journal of Official Statistics, An International Review, Published by Statistics, Sweden
Main Economic Indicators, OECD, Paris, France
Republički zavod za statistiku Republike Hrvatske: Prilozi razvoju hrvatske statistike, Metodološke pripreme za primjenu europske klasifikacije djelatnosti NACE Rev.1, No. 1 i 2, Zagreb, 1992.
System of National Accounts, Brusseles/Luxembourg, New York, 1993
The World Bank, Economic Review, USA


Literatura obrađuje slijedeće teme:

Statistika međunarodnih organizacija. Hrvatski statistički ustroj i međunarodna statistika (Europska zajednica, Ujedinjeni narodi, Svjetska banka i dr.). Problemi usporedbi europskih i hrvatskih statističkih standarda, klasifikacija, normi, metodoloških naputaka i sl. Statistika stanovništva. Statistika radne snage i zaposlenosti. Statistika cijena i odnosi razmjene. Statistika produktivnosti rada. Međunarodne usporedbe. Gospodarski agregati proizvodnje u Hrvatskoj i njihova usporedba s međunarodnim standardima. Indeks industrijske proizvodnje; Statistika potrošnje i životnog standarda: Međunarodne usporedbe potrošnje i životnog standarda.
STRATEGIJSKI MENEDŽMENT

Greenley, G. E.: Strategic Management, Prentice-Hall, New York, 1989
Hofer, C. W.; Murray Jr, E. A.; Charan, R.; Pitts, R. A: Strategic Management (a Casebook in Policy and Planning), West Publishing Co. St. Paul, 1984.
Sundać, D.; Zrilić, N.: Fleksibilnost i adaptabilnost poduzeća u strategijskom menedžmentu
Sundać, D.; Zrilić, N.: Fleksibilnost i adaptabilnost poduzeća u strateškom menedžmentu, Zbornik radova Ekonomskog fakulteta Rijeka, broj 13/1, Rijeka, 1994.
Sundać, D.; Zrilić, N.: Fleksibilnost i adaptabilnost poduzeća, Zbornik radova Ekonomskog fakulteta Rijeka, broj 11-suplement, Rijeka, 1993.
Thompson Jr., A. A.; Strickland III, A. J.: Strategic Management (Concepts and Cases), Richard, D. Irwin Inc., 1990

Literatura obrađuje slijedeće teme:

Analiza okruženja, analiza postojeće strategije i financijskog stanja. Razumijevanje konkurencije. Razumijevanje tržišne strukture. Određenje filozofije funkcioniranja poduzeća. Modus operandi filozofije poduzeća. Određenje ciljeva poduzeća. Planiranje strategije. Razvoj alternativa strategije. Evaluacija alternativnih strategija. Selekcija strategija do izbora optimalne strategije. Implementacija strategije. Operacionalizacija strategije. Kontrola izvršenja i učinka strategije.
ŠPEDICIJA I LOGISTIKA

Wood, F. D. et al.: International Logistics, International Thomson Publishing, New York et al., 1997
Zelenika, R.: Međunarodna špedicija, Ekonomski fakultet Rijeka, Rijeka, 1996.
Zelenika, R.: Prometne i logističke znanosti u kaleidoskopu kopatibilnosti i komplementarnosti, "Naše more", Veleučilište u Dubrovniku, Dubrovnik, god. 45, 1998., 1-2, p. 57-71.
Zelenika, R.: Suvremeni transportni sustavi, Ekonomski fakultet Rijeka, Rijeka, 1995.
Zelenika, R.; Frančišković, I.: Ekonomika osiguranja, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci i Croatia osiguranje d.d. Zagreb, Rijeka (u tisku)


Literatura obrađuje slijedeće teme:

Relevantna obilježja špedicije i logistike. Određenje pojmova: špedicija, špediter, podšpediter, međušpediter, međunarodna špedicija, međunarodni špediter. Osnovne značajke logistike: pojam logistike, globalni, mega, makrologistički, mikrologistički i metalologistički sustavi; Logističke prateće djelatnosti: Logistički osnovni i specijalni poslovi međunarodnog špeditera. Konvencionalni, kombinirani i multimodalni transport. Suvremene transportne tehnologije: paletizacija, kontejnerizacija, RO-RO, LO-LO, RO-LO, LASH i HUCKEPACK. Prometna čvorišta, luke, pristaništa i terminali. Ukrcajno-prekrcajno-iskrcajni i skladišni poslovi. Transportno osiguranje. Prometnoagencijski poslovi. Poslovna logistika: Koncepcija poslovne logistike. Upravljanje logističkim procesima i sustavima. Logistički informacijski sustav. Organiziranje logističkih djelatnosti. Špediter i upravljanje prometnologističkim procesima i sustavima. Pravne osnove špediterskoprometnih i drugih logističkih djelatnosti.

TEORIJA ODLUČIVANJA

Božić, D.: EXCEL za WINDOWS, napredno korištenje, Klik, Zagreb, 1995.
Chiang, A. C.: Osnovne metode matematičke ekonomije, Mate, Zagreb, 1994.
Ledermann, W., (edd.): Handbook of Applicable Mathematics, Vol. VI, Statistics, Part A, J. Wiley, New York, 1989
Limić, N.; Pašagić, H.; Rnjak, C.: Linearno i nelinearno programiranje, Informator, Zagreb, 1978.
MathCAD, User's Guide, Mathsoft, Inc., Cambridge, MA 02139, 1990


Literatura obrađuje slijedeće teme:

Upoznavanje matematičkoekonomskih mogućnosti ekspertnih programskih paketa MathCAD, LINDO, EXCEL.. Odluka. Proces odlučivanja. Metode i tehnike odlučivanja. Odlučivanje i upravljanje ekonomskim procesima. Matematičkoekonomski modeli procesa odlučivanja i njihova software-ska instalacija (EXCEL). Ekonomske aplikacije. Praktikum. (optimizacije u proizvodnju, transportu, trgovini, financijama, paketima, LINDO, EXCEL). Temelji nelinearnog programiranja. Funkcional. Optimizacija funkcionala. Odlučivanje u upravljanju nelinearnim ekonomskim procesima. Odlučivanje pri riziku. Odlučivanje uz prisutnost neizvjesnosti. Izgradnja matematičkoekonomskih modela odlučivanja unutar ekspertnog integriranog business paketa EXCEL. Studij kompjutorski integriranih matematičkoekonomskih modela odlučivanja CVP.ing, OPTIM.ing, optimalnog upravljanja ekonomskim procesima.

TEORIJA ORGANIZACIJE

Grupa autora: Organizacijska teorija, Informator, Zagreb, 1991.
Razni aktualni članci.
Žugaj, M.; Cingula, M.: Temelji organizacije, Foing, Varaždin, 1992.


Literatura obrađuje slijedeće teme:

Uvod u organizacijsku teoriju i povijest organizacijske teorije. Organizacijska struktura. Ljudska dimenzija organizacije. Projektna organizacijska struktura i teorija odlučivanja.
TRGOVAČKO PRAVO

Barbić, J.: Trgovačka društva, Varaždin, 1991
Goldštajn, A.: Trgovačko ugovorno pravo, Zagreb, 1991
Gorenc; Mlikontin; Tomić; Zaninović: Poduzetništvo i tržište, Zagreb, 1992
Ledić, D.: Kontrola općih uvjeta poslovanja i zaštite potrošača u ugovorima o prodaji, 1987


Literatura obrađuje slijedeće teme:

Poslovno trgovačko i poduzetničko pravo, subjekti poslovnog prava, trgovački registar, prestanak subjekta. Međunarodno poslovno pravo Europske unije. Obvezno i ugovorno pravo. Pravo industrijskog vlasništva. Bankarski poslovi i pravo vrijednosnih papira. Rješavanje sporova i ponašanja na tržištu.