Pretraživanje baze podataka
Internet velesajam - Pregled usluga

PRETRAŽIVANJE
svih objavljenih tekstovaUSLUGE

> Upis u bazu podataka

> Primjer upisa u bazu podataka HR gospodarstva

> Pretraživanje baze podataka

> Predstavljanje i povezivanje poslovnih subjekata

> Izrada poslovnih planova i investicijskih projekata

> Istraživanje tržišta

> Marketing

> Web design

> Press clipping

Aktualnosti


> Projekt: Kontinentalni gospodarski resursi u funkciji razvitka turizma R. Hrvatske


Poslovni savjetnik


Pregled svih usluga za poduzetnike

WEB HOSTING

Pregled najvažnijih zakona i propisa

Poslovni web katalog Poslovni web katalog Poslovni web katalog

AGENDA 2005

Turizam - KroAdria

POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga

BANKARSKI UGOVORI
Ugovor o deponiranju vrijednosnih papira, ugovor o bankarskom tekućem računu, ugovor o sefu
BANKARSKI NOVČANI DEPOZIT
Otvaranje računa, otklanjanje dugovnog salda, vrste novčanih depozita, postojanje više računa, plaćanje kamate, štedna knjižica
KOMANDITNO DRUŠTVO
Pojam, osnivanje, sredstva osnivanja, vođenje poslova i zastupanje, imovina društva i njegova odgovornost, uređenje unutrašnjih odnosa, gospodarska svrha
BANKARSKI UGOVOR O KREDITU
Ugovor o kreditu na temelju zaloga vrijednosnih papira, akreditivi, bankarska garancija
ORGANIZACIJA RUKOVOĐENJA
Načini donošenja odluka, strateške, taktičke i operativne odluke
OBRAČUN AMORTIZCIJE
Popis dugotrajne imovine, obračunavanje amortizacije
HRVATSKA OBRTNIČKA KOMORA
Zadaće i poslovi komore, tijela komore
ANALIZA TRŽIŠTA
Analiza tržišta prodaje i tržišta nabave
INSTITUCIJE ZA TRGOVANJE DIONICAMA
Burze, uređena javna tržišta i društva za poslovanje vrijednosnim papirima
POREZNI PREKRŠAJI
Novčane kazne za porezne prekršaje
INVESTIRANJE - ZAJMOVI
Natjeaj za prikupljanje zahtjeva za odobrenje poduzetnikih zajmova
OTVARANJE OBRTA, OBRTNICA, POVLASTICA
Uvjeti za obavljanje obrta, otvaranje obrta, obrtnica, povlastica
OBRT I VRSTE OBRTA
Definicija obrta, glavne podjele
SLOBODNE ZONE I SLOBODNA SKLADIŠTA
U carinskom smislu takve zone i skladišta su za domaće tržište inozemstvo, a u svakom drugom smislu su dio državnog teritorija kojem pripadaju s tim da ne mogu biti naseljene
LEASING - OPĆENITO
Operativni i financijski leasing
1 2 >>Poslovni Forum

POSEBNI PRILOZI

> Preporuke

> Zakoni i propisi

> Izrada web stranica

> Zaštita potrošača

> TRGOVAČKO PRAVO

> Trgovački ugovori

> Porezni sustav RH

> Info prilozi

> NKD - Nac. kl. djelat.

> WEB KATALOG

> Obrtničke komore

> Obrtnička kartica

> Internet rječnik

> Management

> E-markering

> Europske integracije

> Savjetovanje o stilu

> Meso - časopis

> Poljoprivreda

> Razmjena bannera

> Besplatni prospekt

> Besplatne stranice

> NK proizvoda - Pdf

> Za trenutke odmora

> Trg. posredovanje

> Posrednička tržišta

> Odvjetničke tarife

> Aktualnosti

> Adresar

> Obrt

> CMS


POLJOPRIVREDA


Ažurirano
6. 12. 2019.


Poslovni Forum d.o.o. ® ©


Poslovne usluge, web usluge, marketing, ekonomija, financije, web dizajn
Kontakt podaci - E-mail - Telefon - Mobitel