NAPOMENA!


GODINA VI

> BROJ 4

> BROJ 3

> BROJ 2

> BROJ 1

GODINA V

> BROJ 6

> BROJ 5

> BROJ 4

> BROJ 3

> BROJ 2

> BROJ 1> KNJIGE

> LINKOVI

> IZRADA WEB STRANICA

Klikni za pregled priloga
PREGLED SVIH USLUGA ZA PODUZETNIKE KOJE SU VAM NA RAPOLAGANJU NA POSLOVNOM FORUMU

 

IMPRESUM


Poslovni forum d.o.o. je u tijekom 2003. i 2004. godine besplatno objavljivao u dogovoru sa redakcijom Časopisa MESO izvode iz pojednih brojeva časopisa radi promocije istog.
Nakon broja 4/2004 više ne objavljujemo izvode iz navedenog časopisa s obzirom da redakcija istog više nije dostavljala materijal, niti je našla za shodno da nas izvjesti zašto više ne dostavlja izvode.
2007. godine (nakon tri godine) redakcija časopisa šalje nam e-mail sa "zahtjevom" da ove stranice izbrišemo, jer navodno stranice sadržavaju zastarjele informacije o članovima redakcije i kontakt podacima. Naravno da stranice sadržavaju "zastarjele" informacije jer su na njima informacije od 2004. godine što je jasno vidljivo u naslovnim podacima svakog članka. Web stranice su nastale radom Poslovnog foruma d.o.o. i Poslovni forum će donjeti odluku da li će i kada iste brisati, no to svakako neće raditi po osnovu neargumentiranih "zahtjeva".

NAPOMENA!Direktorica - glavna i odgovorna urednica
Katarina Lučić, dipl. oecc.

Redaktor
Doc. dr. sc. Lidija Kozačinski

Urednički kolegij
Prof. dr. sc. Branimir Čavlek,
Prof. dr. sc. Mirza Hadžiosmanović,
Prof. dr. sc. Branimir Mioković,
Prof. dr. sc. Marija Vučemilo

Stručni korektor
Mr. sc. Željka Cvrtila

Lektor
Tin Prpić, prof.

Izvršni urednik
Petar Bukovac

Tajnica redakcije
Mirjana Pereković

Izdavač
“Zadružna štampa” d.d.
Jakićeva 1, Zagreb
P. P. 910

Telefonski brojevi
tel./fax: 01 / 2301 - 347, 2316 - 050, 2316 - 060
e-mail: zadruzna-stampa@inet.hr

Grafičko oblikovanje
ACTIVE
Tomislava Krizmana 7, Zagreb
e-mail: active@active.hr
www.active.hr

Tisak
Offset Markulin, Zagreb

Web design
"Poslovni Forum", Rijeka
e-mail: info@poslovniforum.hr
www.poslovniforum.hrPretplata 6 brojeva
Hrvatska 450,00 kn
Inozemstvo 70 EUR


Časopis “MESO” prijavljen je u Odjelu upravnopravnih poslova
Ureda za priopćavanje Vlade Republike Hrvatske
pod brojem 504-02/3-99-01.

Prispjeli rukopisi podliježu recenziji. Uredništvo časopisa “MESO” pridržava pravo članke prilagoditi stilu magazina. Izdavač ne snosi odgovornost za stavove iz objavljenih članaka. Sadržaj magazina je potpuno autoriziran, te ni jedan njegov dio ne može biti reproduciran bez odobrenja izdavača. Rukopisi se ne vraćaju. Časopis izlazi dvomjesečno u 6 brojeva.


 

 Poslovni web katalog Poslovni web katalog Poslovni web imenik

Ažurirano: 17. 1. 2021.MESO
PRVI HRVATSKI ČASOPIS O MESU

ZADRUŽNA ŠTAMPA d.d., Jakićeva 1, P.P. 910, Zagreb