NAPOMENA!


GODINA VI

> BROJ 4

> BROJ 3

> BROJ 2

> BROJ 1

GODINA V

> BROJ 6

> BROJ 5

> BROJ 4

> BROJ 3

> BROJ 2

> BROJ 1> KNJIGE

> LINKOVI

> IZRADA WEB STRANICA

Klikni za pregled priloga
PREGLED SVIH USLUGA ZA PODUZETNIKE KOJE SU VAM NA RAPOLAGANJU NA POSLOVNOM FORUMU

NAPOMENA!


CJENIK USLUGE OGLAŠAVANJA ZA 2003. GODINU U ČASOPISU "MESO"


1/1 unutarnja strana (color)                   5.000,00 kn.
1/1 druga strana omot (color)                6.500,00 kn.
1/1 stranica omot-predzadnja (color)      6.500,00 kn.
1/1 zadnja stranica omota (color)           8.000,00 kn.
2/2 sredina časopisa(color)                    7.000,00 kn.
1/2 unutarnja stranica (color)                 3.500,00 kn.
1/1 unutarnja stranica (crno-bijela)         3.000,00 kn.
1/3 unutarnja stranica (color)                 2.500,00 kn.
1/4 unutarnja stranica (color)                 2.000,00 kn.
2/1 reportažna stranica                          8.000,00 kn.
4/1 reportažna stranica                        12.000,00 kn.

Poslovni oglas u obliku pisane reportaže, u cijenu uključeno angažiranje novinara i fotografa za jednostavnija snimanja.
Prijelom kao uobičajeni članci.

U CIJENU SVIH OGLASA UKLJUČEN GRAFIČKI DIZAJN PREMA DOGOVORU IZ DONEŠENOG MATERIJALA
(Molimo materijale, dijapozitive, fotografije
- 21 cm širina, 29,8 cm dužina za 1 stranicu)

Popusti

5% na tri uzastopna oglašavanja
15% na ugovor i oglašavanje u šest brojeva uzastopno

Način plaćanja
Do petnaest dana po izdanju magazina i prema dogovoru.

Žiro račun: 2382001-1100047014 Centar banka
Pošt. Pret. 910
Tel: (01) 4922-931, 4829-070, 4829-071
Adresa: Zadružna Štampa d.d., Savska 11, Zagreb

 

DEVIZNI CJENIK USLUGE OGLAŠAVANJA ZA 2003. GODINU U ČASOPISU "MESO"


1/1 unutarnja strana (color)                    680 EUR
1/1 druga strana omot (color)                 880 EUR
1/1 stranica omot-predzadnja (color)       880 EUR
1/1 zadnja stranica omota (color)         1.100 EUR
2/2 sredina časopisa (color)                    950 EUR
1/2 unutarnja stranica (color)                  480 EUR
1/1 unutarnja stranica (crno-bijela)         410 EUR
1/3 unutarnja stranica (color)                 350 EUR
1/4 unutarnja stranica (color)                 270 EUR
2/1 reportažna stranica                       1.100 EUR
4/1 reportažna stranica                       1.650 EUR

Poslovni oglas u obliku pisane reportaže, u cijenu uključeno angažiranje novinara i fotografa za jednostavnija snimanja.
Prijelom kao uobičajeni članci.

U CIJENU SVIH OGLASA UKLJUČEN GRAFIČKI DIZAJN PREMA DOGOVORU IZ DONEŠENOG MATERIJALA
(molimo materijale, dijapozitive, fotografije…)

Popusti uz dostavu narudžbe ili ugovora:

5% na tri uzastopna oglašavanja
15% na ugovor i oglašavanje u šest brojeva uzastopno

Način plaćanja

Do petnaest dana po izdanju magazina i prema dogovoru.

Devizni ž-r: 700100-56300-7625 Centar banka
Pošt. Pret. 910
Tel: (01) 4922-931, 4829-070, 4829-071
Adresa: Zadružna Štampa d.d., Savska 11, Zagreb


 
Poslovni web katalog Poslovni web katalog Poslovni web imenik

Ažurirano: 20. 1. 2021.MESO
PRVI HRVATSKI ČASOPIS O MESU

ZADRUŽNA ŠTAMPA d.d., Jakićeva 1, P.P. 910, Zagreb