Klikni za pregled priloga


> NASLOVNA STR.

> RATARSTVO

> GOVEDARSTVO

> SVINJOGOJSTVO

> PERADARSTVO

> VOĆE I POVRĆE

> ZAŠTITA BILJA

> EKOLOŠKA POLJ.

> MEHANIZACIJA

> ZAKONI I PROPISI
PREGLED SVIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

> Knjige (Literatura)

> Analiza tla

> Veterina

> Investicije u poljoprivredi i izrada poslovnih planova

> Poslovna baza podataka

> Agro marketing

> Web poljoprivreda

> OPG u Hrvatskoj

> Info prilozi

> Adresar i imenik

> Poslovni web katalog

> Posebne ponude i akcije

> Kontakt adrese
IZRADA WEB STRANICA

Novo u ponudi za poduzetnike: samostalna izrada web stranica. U svega nekoliko minuta, kreirajte vrhunsku web stranicu uz pomoć našeg CMS-a. Moderni dizajni za Vašu web stranice. Korištenje administracije slično je kao korištenje Facebooka, ne zahtjeva znanje kodiranja i programiranja. Započnite pisati, dodajte nekoliko fotografija te ostvarite svoju prvu web stranicu u trenu. Mijenjajte dizajn svoje stranice s lakoćom. Kreirajte web stranicu svoje tvrtke, web stranicu obrta, web stranicu udruge, započnite pisati blog...

Mobilna responzivnost web stranica predstavlja prilagođavanje web stranice svim uređajima (mobitel, tablet, računalo) i mora se implementirati na sve stranice. SEO optimizacija će omogućiti vašoj web stranici da se prikazuje u prvih deset rezultata na tražilicama (poput Google-a) za pojmove koje pretražuju vaši budući kupci.

Dizajn responzivnih web stranica, izrada CMS stranica, ugradnja web shopa, implementacija plaćanja karticama, ugradnja Google analyticsa, siguran hosting, prijava na tražilice, reklama na društvenim mrežama, ugradnja kontakt formulara za upite sa web stranica...

Iskoristite ponudu: izrada web stranica i hosting po najnižim cijenama. Besplatna prijava na tražilice, besplatni e-mail, besplatna podrška za internet marketing...

Ažurirano: 23. 4. 2021.
POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga

FUNGICIDI

 

ANVIL 5 SC


FUNGICID, formuliran kao koncentrirana suspenzija (SC)
PROIZVODI: SYNGENTA
DJELATNA TVAR: Heksakonazol 50 g/l
PRIMJENA: ANVIL 5 SC je sistemični fungicid za suzbijanje biljnih bolesti :

* pjegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke i kruške (Venturia spp.), pepelnice jabuke (Podosphera leucotricha), u koncentraciji od 0.05% (50 ml u 100 litara vode).
Preporuka - koristiti u kombinaciji s nekim od protektivnih, preventivnih fungicida protiv pjegavosti lišća i krastavosti plodova (Captan WP-50 ili Dithane M-45 ili Radocineb),a protiv pepelnice koristiti u kombinaciji s protektivnim fungicidom protiv pepelnice (Sumpor SC- 80).
* kozičavosti višnje (Blumeriella jaapii), paleži cvijeća i rodnih grančica koštičavog voća (Monilia laxa), u koncentraciji od 0.05-0.075% (50-75 ml u 100 litara vode).
Na višnji se primjenjuje u cvatnji i precvjetavanju, a ako se koristi nakon cvatnje, samo 1 puta.
* pepelnice vinove loze (Uncinula necator), u koncentraciji 0.025% (25 ml u 100 litara vode).
Preporuka - koristiti u kombinaciji s nekim od protektivnih fungicida protiv pepelnice (Sumpor SC-80).
* pepelnice krastavaca (Erysiphe cichoracearum), pepelnice na tikvama, dinjama i lubenicama (Sphaerotheca fuliginea), u koncentraciji 0.03-0.05% (30-50 ml u 100 litara vode).
* pepelnice hrasta (Microsphaera alphitoides), u koncentraciji od 0.02 i 0.03% (20 i 30 ml u 100 litara vode).

OTROVNOST Prema sadržaju i vrsti djelatne tvari sredstvo spada u III. skupinu otrova.

 
AVISO DF (metiram... 57% + cimoksanil ...4,8%)


Kombinirani fungicid za suzbijanje peronospore vinove loze u koncentraciji 0,25% (25 g u 10 l vode) i plamenjače krumpira u količini 2,5 kg/ha.

U istom nasadu može se koristiti najviše šest puta u toku vegetacije.

Karenca iznosi 21 dan za stolne sorte vinove loze, 42 dana za vinske sorte vinove loze, te 14 dana za krumpir.

Svrstan je u lll. skupinu otrova.

 
BAVISTIN FL (CHROMOZIN FL) (karbendazim ... 500 g/l)


Sistemični fungicid u obliku tekuće koncentrirane suspenzije.

Koristi se za suzbijanje bolesti:

na pšenici:
uzročnika parazitskog polijeganja pšenice u količini 0,25-0,35 l/ha (25-35 ml na 1.000 m2) u vrijeme busanja (stadiji razvoja 21-30 po ZCK Ijestvici), smeđe pjegavosti pljevica i lišća u količini 0,25- 0,35 l/ha (25-35 ml na 1.000 m2) u vrijeme klasanja (stadiji razvoja 47-54 po ZCK Ijestvici) i palež klasa u količini 0,25-0,3 l/ha (25-30 ml na 1.000 m2) u vrijeme cvatnje pšenice (stadij razvoja 59 po ZCK Ijestvici)

na suncokretu:
sive pjegavosti i bijele truleži u količini 1 l/ha uz utrošak vode od 400 l/ha (100 ml u 40 l vode na 1.000 m2) kod primjene sa zemlje ili 80-100 l/ha vode kod primjene iz zrakoplova

na šećernoj repi:
uzročnika pjegavosti lišća u količini 0,4-0,5 l/ha (40-50 ml u 40-60 l vode na 1.000 m2)

koštićavom voću:
uzročnika sušenja rodnih grančica i truleži plodova u koncentraciji 0,05% (5 ml u 10 l vode). Vrijeme primjeneje u početku cvatnje i u punoj cvatnji. Na istoj površini može se upotrijebiti najviše dva puta tijekom vegetacije.

Ne smije se koristiti za prskanje plodova nakon berbe, a prije uskladištenja. Ne smije se miješati s insekticidima na bazi DDVP-a. heptanofosa, te s kontaktnim herbicidima.

Karenca je 42 dana za pšenicu, suncokret i šećernu repu, a za koštičave voćke osigurana je dopuštenim vremenom primjene (do pune cvatnje).

Razvrstanje u III. skupinuotrova.

 
CAPTAN ST-S (kaptan...110g/I)


Fungicid u obliku tekuće suspenzije za vlažno tretiranje sjemena kukuruza.

Koristi se za vlažno tretiranje sjemena kukuruza, zbog suzbijanja fuzarioza i mjehuraste snijeti u količini 1 l na 100 kg sjemena kukuruza, uz dodatak 0,5 l vode.

Sredstvo se miješa sa sjemenom kukuruza tako dugo dok se ne postigne ravnomjerna pokrivenost zrna. Na taj način ono se stabilno veže za svako zrno. Djelovanje sredstva je dugotrajno, pa se smanjuje opasnost od zaraze u vrijeme klijanja sjemena i u nepovoljnim klimatskim uvjetima.

Tretirano sjeme u vrijeme sjetve i nakon sjetve ne smije se ostavljati na površini tla, ne smije se upotrebljavati za ishranu Ijudi, ptica, riba, divljači i domaćih životinja.

Karenca je osigurana vremenom i načinom primjene.

Razvrstan je u III. skupinu otrova.


 
CAPTAN WP-50


FUNGICID, formuliran kao močivo prašivo za suspenziju (WP)
PROIZVODI TOMEN Agro INC.
DJELATNA TVAR Kaptan................ 50%
PRIMJENA CAPTAN WP-50 je preventivni kontaktni fungicid za suzbijanje :

* pjegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke i kruške (Venturia spp.), narančaste pjegavosti lista šljive (Polystigma rubrum) i šupljikavosti lišća koštičavih voćaka (Stigmina carpophyla), u koncentraciji 0.2-0.3% (200-300 g u 100 litara vode).
* plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola), crne truleži grožđa (Guignardia bidwellii) u koncentraciji 0.2-0.3% (200-300 g u 100 litara vode).

OTROVNOST Prema sadržaju i vrsti djelatne tvari sredstvo spada u III. skupinu otrova.

 
CHAMPION


FUNGICID, formuliran kao močivo prašivo za suspenziju (WP)
PROIZVODI AGTROL Chemical Products
DJELATNA TVAR Bakar (iz bakrenog hidroksida) ........ 50%
PRIMJENA CHAMPION je preventivni kontaktni fungicid za suzbijanje biljnih bolesti :

* plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola), crvenila lišća vinove loze (Pseudopeziza trachephilla) i crne truleži grožđa (Guignardia bidwellii), u koncentraciji 0.35-0.4% (350-400 g u 100 litara vode).
* kovrčavosti lišća breskve (Taphrina deformans), u koncentraciji od 0.5% (500 g u 100 l vode), šupljikavosti lišća koštičavih voćaka (Stigmina carpophila), tretiranjem u vrijeme mirovanja vegetacije, do početka bubrenja pupova, u koncentraciji 0.5-1% (0.5-1 kg u 100 litara vode).
* truleži rodnih grančica (Monilia laxa) na koštičavom voću, u koncentraciji 1% (1 kg u 100 litara vode), u vrijeme mirovanja vegetacije.
* pjegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke i kruške (Venturia spp.), u koncentraciji od 0.7% (700 g u 100 litara vode), za vrijeme mirovanja vegetacije (fenofaza A-AB) ili vrijeme bubrenja pupova pa do pojave ružičastih pupoljaka (fenofaza E2), u koncentraciji od 0.25% (250 g u 100 litara vode).
* plamenjače hmelja (Pseudoperonospora humuli), u koncentraciji 0.35-0.4% (350-400 g u 100 litara vode).
* plamenjače krumpira i rajčice (Phytophthora infestans) i crne pjegavosti krumpira i rajčice (Alternaria solani), u dozi 3.5-4 kg/ha.
* plamenjače luka (Peronospora destructor), u dozi 3.5 kg/ha, uz napomenu da se ne smije koristiti u mladom salatnom luku nego samo u luku za proizvodnju glavica.
* bakterijske pjegavosti graha (Xanthomonas campestris f. sp. phaseoli), u koncentraciji od 0.5% (500 g u 100 litara vode)

OTROVNOST Prema sadržaju i vrsti djelatne tvari sredstvo spada u III. skupinu otrova.

 
CHORUS 75 WG (ciprodinil... 75%)


Fungicid s preventivnim i kurativnim djelovanjem u obliku samotopivih granula - koncentrat za suspenziju.

Koristi se za suzbijanje krastavosti plodova jabuke preventivno prije cvatnje u koncentraciji 0,02% (2 g u 10 l vode), a nakon cvatnje u koncentraciji 0,02-0,03% (2-3 g u 10 l vode). Razmak između dva prskanja je 7-10 dana. U istom nasadu smije se koristiti najviše četiri puta u toku vegetacije.

Karenca je 35 dana.

Razvrstan je u lll.skupinu otrova.

 
CHROMODIN S-65 (dodinacetat... 65%)


Preventivni i kurativni fungicid lokalne sistemičnosti (dubinskog djelovanja) u obliku koncentrata za suspenziju.

Namijenjen je za suzbijanje:

krastavosti lista i ploda jabuke i kruške te crvene paleži lišća ribiza u koncentraciji 0,06-0,1 % (6-10 g u 10 l vode)

kozičavosti lišća višnje i trešnje u koncentraciji 0,08-0,1% (8-10 g u 10 l vode)

kovrčavosti lista breskve u koncentraciji 0,1-0,2% (10-20 g u 10 l vode) u vrijeme otvaranja pupova.

U manjoj koncentraciji koristi se za preventivnu, a u većoj za kurativnu zaštitu.

Karenca je 21 dan za jabuku, krušku, ribiz, višnju i trešnju, a kod breskve je osigurana vremenom primjene.

Izbjegavati prskanje kod temperatura zraka iznad 25°C.

Razvrstan je u III skupinu otrova.


 
CHROMOSUL 80 (sumpor... 80%)


Kontaktni fungicid u obliku topivih mikrogranula - koncentrat za suspenziju.

Koristi se za suzbijanje:

pepelnice vinove loze u koncentraciji 0,3% (30 g u 10 l vode) preventivno i 0,3-0,5% (30-50 g u 10 l vode) kod pojave bolesti

pepelnice jabuke u koncentraciji 0,5-0,6% (50-60 g u 10 l vode) prije cvatnje i 0,3-0,5% (30-50 g u 10 l vode) nakon cvatnje

pepelnice breskve u koncentraciji 0,5-0,6% (50-60 g u 10 l vode) prije cvatnje i 0,3-0,4% (30-40 g u 10 l vode) nakon cvatnje

pepelnice hmelja u koncentraciji 0,4% (40 g u 10 l vode)

pepelnice na povrtlarskim kulturama u koncentraciji 0,2-0,4% (20-40 g u 10 l vode)

pepelnice na ružama i na cvijeću (begonije, cinerahe, krizanteme i hortenzije) u koncentraciji 0,2% (20 g u 10 l vode)

Na istoj površini sredstvo se može koristiti najviše četiri puta u toku vegetacije. Na temperaturama ispod 16°C djelotvornost mu je smanjena. Zbog znatno manje hlapivosti sumpora, manja koncentracija koristi se prije pojave bolesti, a veća kada se bolest pojavi.

Treba izbjegavati primjenu u punoj cvatnji loze.

Karenca je 7 dana za krastavce, grašak i hmelj, 14 dana za ostalo povrće i voćke, 28 dana za vinovu lozu i 42 dana za ratarske usjeve.

Razvrstan je u lll. skupinu otrova.


 
CHROMOTIRAM 480 ST (tiram ... 480 g/l)


Kontaktni preventivni fungicid za suzbijanje saprofitskih i parazitskih gljivica, tretiranjem sjemena prije sjetve:

pšenice, za suzbijanje smrdljive snijeti (Tilletia sp. ) i smanjenje zaraze s fuzariozama (Fusarium spp.) u dozi od 230 ml na 100 kg sjemena

kukuruza, za suzbijanje saprofitskih gljivica na sjemenu i iz tla (Aspergillus spp., Penicillium spp. i dr.)

-za primjenu na sjemenu majčinskih linija koristi se crveno obojeni pripravak
-za primjenu na sjemenu očinskih linija koristi se plavo obojeni pripravak;

rajčice, za suzbijanje saprofitskih gljivica na sjemenu i iz tla (Alternaria spp., Aspergillus spp., Penicillium spp., i dr.) te za smanjenje zaraze s Fusarium spp., u dozi od 520 ml na 100 kg sjemena;

mrkve, za suzbijanje saprofitskih gljivica na sjemenu i iz tla (Alternaria spp., Aspergillus spp., Penicillium spp., i dr.), te za smanjenje zaraze s Fusarium spp., u dozi od 610 ml na 100 kg sjemena;

kupusa, za suzbijanje saprofitskih gljivica na sjemenu i iz tla (Aspergillus spp., Penicillium spp..) i Alternaria brassicicola, te za smanjenje zaraze s Fusarium spp., u dozi od 550 ml na 100 kg sjemena;

graha, za suzbijanje saprofitskih gljivica na sjemenu i iz tla (Alternaria spp., Aspergillus spp., Penicillium spp., i dr.) te za smanjenje zaraze s Fusarium spp., u dozi od 230 ml na 100 kg sjemena;

Radi ravnomjernog nanošenja sredstva na sjeme, na 100 kg sjemena dodaje se 500 ml vode.


 
CUPRABLAU Z (bakar...35% + zink...2%)


Kontaktni preventivi fungicid u obliku koncentrata za suspenziju. Namijenjen je za suzbijanje bolesti u vinogradarstvu, voćarstvu, hmeljstvu i povrtlarstvu.

Upotrebljava se:

1. u vinogradarstvu:

protiv plamenjače vinove loze, crvene paleže lišća vinove loze i crne truleži grožđa u koncentraciji 0,3% (30 g u 10 l vode)

2. u voćarstvu:

-protiv krastavosti lišća i plodova jabuke i kruške:

a)

u vrijeme mirovanja vegetacije u koncentraciji 0,8% (80 g u 10 l vode)


b)
u vrijeme kretanja vegetacije do fenofaze "mišje uši" u koncentraciji 0,5% (50 g u 10 l vode) i

c)
od faze "mišje uši" do faze ružičasti pup, u koncentraciji 0,3% (30 g u 10 I vode)

-kovrčavosti lišća breskve i šupljikavosti lišća koštičavih voćaka u koncentraciji 0,8% (80 g u 10 l vode) primjenom samo u vrijeme mirovanja vegetacije

u hmeljstvu protiv plamenjače hmelja u koncentraciji 0,3% (30 g u 10 l vode)

u povrtlarstvu protiv plamenjače krumpira i rajčice u koncentraciji 0,3-0,4% lli u količini 3-4 kg/ha (30-40 g u 10 l vode na 100 m2)

Na krumpiru i rajčici smije se primjeniti najviše dva puta na istoj površini tijekom vegetacije, a na voćkama, vinovoj lozi i hmelju najviše tri puta godišnje.
Ne preporuča se primjenjivati u vrijeme cvatnje vinove loze i u vegetaciji voćaka.

Karenca je 14 dana za krumpir, rajčicu i hmelja 35 dana za vinovu lozu.
Trava iz nasada u kojem je primjenjeno sredstvo ne smije se koristiti za ishranu stoke.

Razvrstan je u III. skupinu otrova.


 
CUPROLINE

FUNGICID, formuliran kao tekuća koncentrirana suspenzija (SC)
PROIZVODI HERBOS d.d. SISAK
DJELATNA TVAR Bakar (iz bakrenog hidroksida)..... 348 g/l
PRIMJENA CUPROLINE je preventivni kontaktni fungicid za suzbijanje biljnih bolesti :

* plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola), crvene paleži lišća vinove loze (Pseudopeziza tracheiphilla) i crne truleži grožđa (Guignardia bidwellii), od kretanja vegetacije do početka cvatnje u koncentraciji od 0.3% (300 ml u 100 litara vode) i nakon cvatnje vinove loze u koncentraciji od 0.45% (450 ml u 100 litara vode).
* pjegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke i kruške (Venturia spp.) :
o u mirovanju vegetacije, u koncentraciji od 0.65% (650 ml u 100 litara vode).
o u kretanju vegetacije do fenofaze "mišje uši" u koncentracji od 0.45% (450 ml u 100 l vode).
o od fenofaze "mišje uši" do fenofaze roza pupa, u koncentraciji od 0.25% (250 ml u 100 l vode).
* kovrčavosti lišća breskve (Taphrina deformans) i šupljikavosti lišća breskve (Stigmina carpophila), tretiranjem samo u vrijeme mirovanja vegetacije do početka bubrenja pupova breskve, u koncentraciji 0.7% (700 ml u 100 l vode).
* kozičavosti lišća višnje i trešnje (Blumeriella jaapii) tretiranjem u vrijeme mirovanja vegetacije u koncentraciji 0.35-0.4% (350-400 ml u 100 litara vode).
* plamenjače krumpira, rajčice i patlidžana (Phytophthora infestans) i crne pjegavosti lišća krumpira i rajčice (Alternaria solani), u dozi 4-4,5 kg/ha.
* plamenjače luka (Peronospora destructor) , u koncentraciji od 0,3-0,4% (300-400 ml u 100 l vode).
* plamenjače krastavaca, lubenica i bundeva (Pseudoperonospora cubensis), u koncentraciji 0,3-0,4% (300-400 ml u 100 l vode). Krastavci se smiju tretirati samo do početka cvatnje.
* plamenjače hmelja (Pseudoperonospora humuli), u koncentraciji 0.35-0.45% (350-450 ml u 100 l vode).

OTROVNOST Prema sadržaju i vrsti djelatne tvari sredstvo spada u III. skupinu otrova.

 
DITHANE M-45


FUNGICID, formuliran kao močivo prašivo za suspenziju (WP)
PROIZVODI ROHM & HAAS Com.
DJELATNA TVAR Mankozeb......... 80%
PRIMJENA DITHANE M-45 je preventivni kontaktni fungicid za suzbijanje biljnih bolesti :

* plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola), crne pjegavosti vinove loze (Phomopsis viticola), u koncentraciji 0.2-0.25% (200-250 g u 100 l vode).
* pjegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke i kruške (Venturia spp.), u koncentraciji 0.25% (250 g u 100 l vode).
* kozičavosti lišća višnje i trešnje (Blumeriella jaapii), u koncentraciji 0.2-0.25% (200-250 g u 100 l vode).
Na višnji i trešnji smije se primjeniti samo poslije berbe.
* smeđe pjegavosti lišća i pljevica pšenice (Septoria spp.), u dozi od 3.5 kg/ha i rđe pšenice (Puccinia spp.), u dozi od 2 kg/ha, uz utrošak vode 350-500 l/ha, tretiranjem u fenofazi kasnog vlatanja pa do početka klasanja.
* plamenjače duhana (Peronospora tabacina), u koncentraciji 0.2-0.25% (200-250 g u 100 l vode).
* plamenjače krumpira i rajčice (Phytophtora infestans) i crne pjegavosti lišća krumpira i rajčice (Alternaria solani), u dozi 2-2,5 kg/ha.

OTROVNOST Prema sadržaju i vrsti djelatne tvari sredstvo spada u III. skupinu otrova.

 
DITHANE S-60

FUNGICID, formuliran kao prašivo za zaprašivanje sjemena (PSj.)
PROIZVODI ROHM & HAAS Com.
DJELATNA TVAR Mankozeb........... 60%
PRIMJENA DITHANE S-60 je preventivni, kontaktni fungicid za suzbijanje biljnih bolesti koje se prenose sjemenom za primjenu na sjemenu :

* pšenice, za suzbijanje smrdljive snijeti (Tilletia spp.) i gljiva iz roda Fusarium (Fusarium spp.), u dozi od 200 g/100 kg sjemena.
* kukuruza, za suzbijanje mjehuraste snijeti (Ustilago maydis), uzročnika truleži korijena, stabiljke i klipa (Gibberella zeae i Fusarium moniliforme) i sive pjegavosti lista kukuruza (Helminthosporium turcicum), u dozi od 200 g/100 kg sjemena.
* šećerne repe, za suzbijanje uzročnika paleži klice (Phoma betae i Fusarium spp.) i pjegavosti lišća (Cercospora beticola), u dozi od 800 g/100 kg sjemena.
* riže, za suzbijanje plamenjače riže (Pericularia oryzae) i gljiva iz roda Fusarium (Fusarium spp.), u dozi 250-300 g/100 kg sjemena.

Sredstvo treba primjenivati mokrim (slurry) postupkom, uz dodatak 600 ml vode na 100 kg sjemena.
Tretirano sjeme ne smije se koristiti za ishranu ili u druge svrhe.
OTROVNOST Prema sadržaju i vrsti djelatne tvari sredstvo spada u III. skupinu otrova.


 
DIVIDEND 030 FS (difenkonazol... 30g/l)


Sistemični fungicid u obliku tekućeg koncentrata za suspenziju.

Namijenjenje za zaštitu sjemena i klica ozime pšenice od:

-smrdljive i prašne snijeti pšenice,

-smeđe pjegavosti lista,

-helmintosporioze klijanaca

-fuzarioza

Koristi se u količini 200 ml sredstva na 100 kg sjemena, uz dodatak 600 ml vode na 100 kg sjemena.

Karenca je osigurana vremenom i načinom primjene.

Razvrstan je u lll. skupinu otrova.

 
DUETT (epoksikonazol...125g/l + karbendazim...125g/l)


Sistemični fungicid u obliku tekućeg koncentrata za suspenziju. Ima preventivno i kurativno djelovanje, a koristi se u pšenici i ječmu, za suzbijanje:

-pepelnice,

-smeđe pjegavosti,

-mrežaste pjegavosti,

-smanjenje zaraze paleži klasa pšenice u količini 0,8-1 l/ha (0,8-100 ml na 1.000 m2), te u šećernoj repi za suzbijanje pjegavosti lista i pepelnice u količini 0,75 l/ha (75 ml na 1.000 m2)

Karenca je 42 dana za pšenicu i ječam.

Razvrstan je u lll.skupinu otrova.


 
GALBEN-C


FUNGICID, formuliran kao močivo prašivo za suspenziju (WP)
PROIZVODI ISAGRO SpA
DJELATNA TVAR Benalaksil ......... 4,2%
Bakar (iz bakrenog oksiklorida)........ 33%
PRIMJENA GALBEN-C je kombinirani, sistemično-kontaktni fungicid za suzbijanje biljnih bolesti :

* plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola), u koncentraciji 0.4-0.5% (400-500 g u 100 l vode). Kod osjetljivih sorata s primjenom treba započeti nakon cvatnje kako bi se izbjegao negativan utjecaj fungicida na oplodnju.
* plamenjače rajčice i krumpira (Phytophtora infestans), u dozi 5-6 kg/ha.
* plamenjače luka (Peronospora destruktor), u dozi 5 kg/ha. Ne smije se koristiti u mladom luku za salatu.

OTROVNOST Prema sadržaju i vrsti djelatne tvari sredstvo spada u III. skupinu otrova.

 
GALBEN-M


FUNGICID, formuliran kao močivo prašivo za suspenziju (WP)
PROIZVODI ISAGRO SpA
DJELATNE TVARI
Benalaksil............. 8%
Mankozeb........... 65%
PRIMJENA GALBEN-M je kombinirani, sistemični-kontaktni fungicid za suzbijanje biljnih bolesti:

* plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola), u koncentraciji 0.2-0.25% (200-250 g u 100 l vode).
* plamenjače (Phytophtora infestans) na krumpiru, u dozi 2-2,5 kg/ha i na rajčici, u dozi 2,5-3 kg/ha.
* plamenjače krastavaca (Pseudoperonospora cubensis), samo na salatnom krastavcu, u koncentraciji 0,4-0,6% (400-600 g u 100 l vode).
* plamenjače duhana (Peronospora tabacina), u dozi 2.5-3 kg/ha ili u koncentraciji 0.25-0.3% (250-300 g u 100 l vode). Sredstvo treba primjeniti u rasadu duhana tri dana prije presađivanja. U polju se primjenjuje prvi put kad duhan razvije 4 lista, a zatim u razmacima od 14 dana.
* plamenjače soje (Peronospora manshurica), u dozi 1.5-2.5 kg/ha.

OTROVNOST Prema sadržaju i vrsti djelatne tvari sredstvo spada u III. skupinu otrova.


 
HERBOFENTIN

FUNGICID, formuliran kao koncentrirana suspenzija (SC)
PROIZVODI HERBOS d.d. SISAK
DJELATNA TVAR Fentin hidroksid................................. 500g/l
PRIMJENA HERBOFENTIN je kontaktni fungicid za suzbijanje biljnih bolesti :

* pjegavosti lišća šečerne repe (Cercospora beticola)
* plamenjače krumpira, rajčice i patlidžana (Phytophtora infestans)
* pjegavosti lišća celera (Septoria apii)

Sredstvo se primjenjuje u dozi od 0,6-0,7 l/ha.
U praksi se najčešće koristi u kombinaciji sa sistemicima.
OTROVNOST Prema sadržaju i vrsti djelatne tvari sredstvo spada u II. skupinu otrova.

 
HERBOZIN FL

FUNGICID, formuliran kao koncentrirana suspenzija (FL)
PROIZVODI HERBOS d.d. SISAK
DJELATNA TVAR Karbendazim... 500g/l
PRIMJENA HERBOZIN FL je sistemični fungicid za suzbijanje biljnih bolesti :

* sive pjegavosti suncokreta (Phomopsis spp.) i bijele truleži suncokreta (Sclerotinia sclerotiorum), u dozi od 1 l/ha uz 400 l vode/ha primjenom s tla ili 80-120 l vode/ha primjenom iz zrakoplova.
* pjegavosti lišća šečerne repe (Cercospora beticola), u dozi od 0,4-0,5 l/ha.
* smeđe pjegavosti pljevica i lišća pšenice (Septoria nodorum) u klasanju pšenice u dozi od 0,25-0,36 l/ha.
* uzročnika polijeganja žitarica (Pseudocercosporella herpotrichoides) u busanju pšenice, u dozi od 0,25-0,36 l/ha.
* fuzarioze klasa (Fusarium spp.) u cvatnji pšenice, u dozi od 0,25-0,3 l/ha.
* paleži cvijeta i truleži plodova koštičavog voća (Monolia laxa), u koncentaciji od 0,05% (50 ml u 100 l vode).

U praksi se najčešće koristi u kombinaciji sa sistemicima (Impact).
OTROVNOST Prema sadržaju i vrsti djelatne tvari sredstvo spada u IV. skupinu otrova.

 
HERBOPAKT

FUNGICID, formuliran kao tekuća koncentrirana suspenzija (SC)
PROIZVODI HERBOS d d SISAK
DJELATNA TVAR Flutriafol....... 125 g/l
PRIMJENA
HERBOPAKT je kontaktni i sistemični folijarni fungicid za suzbijanje biljnih bolesti :

* pepelnice (Erysiphae graminis) i rđe (Puccinia spp.) pšenice i ječma,
u dozi od 1 l/ha.
* U ovoj količini značajno smanjuje zarazu slijedećih bolesti: pjegavosti lišća i klasa pšenice (Septoria spp.), fuzarioza (Fusarium spp.), uz ročnika polijeganja žita (Pseudocercosporella spp.), mrežaste pjegavosti lista ječma (Pyrenophora teres), sive pjegavosti lista ječma (Rynchosporium spp.), pjegavosti lišća šećerne repe (Cercospora beticola),
u dozi od 0.5 l/ha.

OTROVNOST Prema sadržaju i vrsti djelatne tvari sredstvo spada u III. skupinu otrova.

 
IMPACT

FUNGICID, formuliran kao tekuća koncentrirana suspenzija (SC)
PROIZVODI SYNGENTA
DJELATNA TVAR Flutriafol........... 125g/l
PRIMJENA IMPACT je kontaktni i sistemični fungicid za suzbijanje biljnih bolesti:

* pepelnice (Erysiphae graminis) i rđe (Puccinia spp.) pšenice i ječma, u dozi od 1 l/ha.
U ovoj količini znatno smanjuje napad pjegavosti lišća i klasa pšenice (Septoria spp.), fuzarioza (Fusarium spp.), uzročnika polijeganja žita (Pseudocercosporella spp.), mrežaste pjegavosti (Pyrenopohra teres), sive pjegavosti lista ječma (Rynchosporium spp.).
* pjegavosti lišća šečerne repe (Cercospora beticola), u dozi od 0,5 l/ha.

OTROVNOST Prema sadržaju i vrsti djelatne tvari sredstvo spada u III. skupinu otrova.

 
IMPACT 25 SC

FUNGICID, formuliran kao tekuća koncentrirana suspenzija (SC)
PROIZVODI SYNGENTA
DJELATNA TVAR Flutriafol........ 250 g/l
PRIMJENA IMPACT 25 SC je kontaktni i sistemični fungicid za suzbijanje biljnih bolesti :

* pepelnice (Erysiphae graminis) i rđe (Puccinia spp.) pšenice i ječma, u dozi od 0.5 l/ha.
U ovoj količini značajno smanjuje napad pjegavosti lišća i klasa pšenice (Septoria spp.), fuzarioza (Fusarium spp.), uzročnika polijeganja žita (Pseudocercosporella spp.), mrežaste pjegavosti (Pyrenophora teres), sive pjegavosti lista ječma (Rynchosporium spp.)
* pjegavosti lišća šečerne repe (Cercospora beticola), u dozi od 0.25 l/ha.

OTROVNOST Prema sadržaju i vrsti djelatne tvari sredstvo spada u III. skupinu otrova.

 
IMPACT-C

FUNGICID, formuliran kao tekuća koncentrirana suspenzija (SC)
PROIZVODI SYNGENTA
DJELATNA TVAR Flutriafol............ 94 g/l
Karbendazim.. 150 g/l
PRIMJENA IMPACT-C je kombinirani kontaktno-sistemični fungicid za suzbijanje biljnih bolesti:

* pepelnice (Erysiphae graminis) i rđe (Puccinia spp.) pšenice i ječma i za smanjenje zaraze uzročnicima paleži klasa (Fusarium spp.), te polijeganja i lomljivosti stabiljke (Pseudocercosporella herpotrichoides), u dozi 1.2 l/ha, uz utrošak vode 200 l/ha.
* bijele truleži suncokreta (Sclerotinia sclerotiorum), sive pjegavosti suncokreta (Phomopsis helianthi) i sive plijesni suncokreta (Botrytis cinerea), u dozi 1.2 l/ha. Prvi put se primjenjuje u fenofazi butonizacije, a drugi put u punoj cvatnji.

OTROVNOST Prema sadržaju i vrsti djelatne tvari sredstvo spada u III. skupinu otrova.

 
KONKER (vinklozolin...250g/l+karbendazim...165g/l)


Kombinirani fungicid u obliku koncentrirane suspenzije.

Koristi se za suzbijanje bolesti:

na višnji i drugim koštičavim voćkama, protiv paleži cvijeta i rodnih grana u koncentraciji 0,10-0,15% (10-15 ml u 10 l vode). Dozvoljena su najviše dva prskanja, prvo u početku cvatnje i drugo u punoj cvatnji.

u suncokretu protiv sive plijesni, bijele truleži, tamne pjegavosti i sive pjegavosti u količini 1,5 l/ha (150 ml na 1.000 m2). Dozvoljena su dva prskanja, prvo u butonizaciji i drugo u punoj cvatnji

Karenca je 42 dana za suncokret, a na koštičavim voćkama osigu- rana je vremenom primjene.

Razvrstan je u lll. skupinu otrova.

 
MERPAN 50 WP (kaptan... 50%)


Kontaktni fungicid u obliku koncentrata za suspenziju. Namijenjen je za suzbijanje:

- plamenjače vinove loze,

- crne truleži grožđa,

- krastavosti lista i ploda jabuke,

- šupljikavosti lišća koštičavog voća i

- narančaste pjegavosti lišća šljive u koncentraciji 0,2-0,3% (20-30 g u 10 l vode).

Ne smije se miješati s bordoškom juhom, uljnim formulacijama i kiselim insekticidima (dimetoat, diklorvos, endosulfan, heptafos).

Na koštičavom voću koristi se do pune cvatnje i poslije berbe, tri puta. Na višnji koristi se najviše dva puta. Na jezgričavom voću nema ograničenja.

Karenca je 21 dan za jezgričavo i koštičavo voće, 35 dana za vinovu lozu.

Razvrstan je u lll. skupinu otrova.


 
MODRA GALICA

FUNGICID, kristali za pripremu bordoške suspenzije
PROIZVODI: HERBOS d.d. SISAK
DJELATNA TVAR: Bakar ( bakreni kation).......... najmanje 25%
PRIMJENA: MODRA GALICA služi za pripremu Bordoške suspenzije koja se rabi kao preventivni kontaktni fungicid. Omjer Modre galice i gašenog vapna je 1:1,2-1,3; sa živim vapnom omjer je 1:0,4; a sa hidratiziranim vapnom 1:0,55. Previše vapna smanjuje djelotvornost, a premalo vapna je uzrok kiselosti suspenzije, što izaziva palež biljaka. Zato reakciju pripremljene suspenzije (pH-treba biti 7) treba kontrolirati indikator papirićima. Ovako pripremljena Bordoška suspenzija se primjenjuje za suzbijanje biljnih bolesti:

* plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) i crvene paleži lišća vinove loze (Pseudopeziza trachephila), tretiranjem samo poslije cvatnje u koncentraciji 1-1.5% (1-1.5 kg u 100 litara vode) bordoške suspenzije. Kod manje osjetljivih sorata može se koristiti i prije cvatnje vinove loze, u koncentraciji od 0.75% (750 g u 100 l vode) bordoške suspenzije.
* pjegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke i kruške (Venturia spp.), tretiranjem u vrijeme mirovanja vegetacije, u koncentraciji od 1.5% (1.5 kg u 100 l vode) ili najkasnije do fenofaze "mišje uši", u koncentraciji od 1% (1 kg u 100 l vode), ili od fenofaze "mišje uši" do fenofaze "ružičasti pup", u koncentraciji 0.5% (500 g u 100 l vode) bordoške suspenzije.
* kovrčavosti lišća breskve (Taphrina deformans) i šupljikavosti lišća koštičavih voćaka (Stigmina carpophila), tretiranjem u toku mirovanja vegetacije, u koncentraciji 1.5% (1.5 kg u 100 l vode) bordoške suspenzije.
* za dezinfekciju rana na voćkama i ukrasnom drveću protiv gljive Sphaeropsis malorum, u koncentraciji od 2% (2 kg u 100 l vode).
* plamenjače krumpira i rajčice (Phytophthora infestans), plamenjače luka (Peronospora destruktor), plamenjače kupusa (Peronospora parasitica), pjegavosti lišća celera (Septoria apiicola), pjegavosti lišća rajčice (Septoria lycopersici), u koncentraciji 1-1,5% (1-1.5 kg u 100 l vode) tj. u dozi 10-15 kg/ha bordoške suspenzije.
* plamenjače hmelja (Pseudoperonospora humuli), u koncentraciji 1-1.5% (1-1.5 kg u 100 l vode) bordoške suspenzije. U poslijednjoj primjeni koristi se u koncentraciji od 1% (1 kg u 100 l vode).

OTROVNOST Prema sadržaju i vrsti djelatne tvari sredstvo spada u III. skupinu otrova.

 POLYRAM DF (metiram...80%)


Kontaktni fungicid u obliku vodotopivih mikro granula. Koristi se za suzbijanje:

plamenjače vinove loze u koncentraciji 0,25% (25 g u 10 l vode)

krastavosti lista i ploda jabuke u koncentraciji 0,25% (25 g u 10 I vode)

plamenjače krumpira i rajčice u količini 2 kg/ha (20 g u 10 l vode na 100 m2)

sive pjegavosti i crne pjegavosti na suncokretu u količini 2 kg/ ha (200 g na 1.000 m2). Prvo prskanje provodi se u vrijeme butonizacije, a drugo u punoj cvatnji.

Na suncokretu se smije najviše dva puta primijeniti u toku vegeta-cije, a tri puta na rajčici. Na vinovoj lozi i jabučastom voću broj prskanja se ne ograničava.

Karenca je 14 dana za rajčicu i krumpir, 21 dan za stolne sorte grožđa i jabučasto voće, 42 dana za suncokret i vinske sorte vinove loze.

Razvrstan je u lll. skupinu otrova.


 
RADOCINEB

FUNGICID, formuliran kao močivo prašivo za suspenziju (WP)
PROIZVODI HERBOS d.d SISAK
DJELATNA TVAR Cineb .................... 65%
PRIMJENA RODOCINEB je preventivni, kontaktni fungicid za suzbijanjebiljnih bolesti :

* plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola), i crne truleži grožđa (Guignardia bidwellii), u koncentraciji 0.3% (300 g u 100 l vode).
* krastavosti plodova jabuka i krušaka (Venturia spp.), u koncentraciji 0.3% (300 g u 100 l vode).
* plamenjače šljive (Polystigma rubrum) i rđe šljive (Puccinia pruni- spinosae), u koncentraciji 0.3% (300 g u 100 l vode).
* šupljikavosti lišća koštičavih voćaka (Stigmina carpophila), u koncentraciji 0.2-0.3% (200-300 g u 100 l vode).
* plamenjače krumpira, rajčice i patlidžana (Phytoraphtora infestans), u koncentraciji od 0,2- 0,3% (200-300 g u 100 l vode) ili u dozi 2-3 kg/ha.
* plamenjače hmelja (Pseudoperonospora humuli), u koncentraciji od 0.2-0.3% (200-300 g u 100 l vode), tretiranjem samo prije početka cvatnje.
* plamenjače duhana (Peronospora tabacina), u koncentraciji od 0.4% (400 g u 100 l vode).
* parazitskih gljivica samo u proizvodnji rasada, potapanjem rasada u 0,2%-tnu suspenziju ili zalijevanjem tla u gredicama 0,3%-tnom suspenzijom, u količini od 4 l/m2 pripremljene suspenzije. uz napomenu da je dozvoljeno samo jedno tretiranje tijekom vegetacje.

OTROVNOST Prema sadržaju i vrsti djelatne tvari sredstvo spada u III. skupinu otrova.

 
RIAS 300 EC (propikonazol...150g/l + difenkonazol.......150g/l)


Sistemični fungicid u obliku tekućeg koncentrata za emulziju.

Namijenjen je za primjenu u:

šećernoj repi za suzbijanje pjegavosti lista u količini 0,3 l/ha (30 ml na 1.000 m2). Prvo prskanje obavlja se kod pojave prvih znakova bolesti, a drugo prskanje nakon tri tjedna.

ozimoj pšenici za smanjenje zaraze uzročnikom smeđe pjegavosti pljevica, primjenom u vrijeme klasanja do pune cvatnje (stadij razvoja 55-68 prema ZCK Ijestvici) u količini 0,5 l/ha (50 ml na 1.000 m2).

Na istoj površini smije se primjeniti najviše dva puta godišnje.

Karenca je 21 dan za korjen šećerne repe, 35 dana za lišće šećerne repe ako se koristi za silažu i 42 dana za ozimu pšenicu.

Razvrstan je u lll. skupinu otrova.

 
RIDOMIL GOLD MZ 68 WP (mefenoksam...4% + mankozeb ...64%)


Kombinirani sistemično-kontaktni fungicid u obliku koncentrata za suspenziju.

Namijenjen je za suzbijanje:

plamenjače vinove loze u koncentraciji 0,25% (25 g u 10 l vode). Primjenjuje se kada izboji dostignu 5-8 cm, pa do poslije cvatnje. Smije se primjeniti najviše 3 puta godišnje.

plamenjače na krumpiru u količini 2,5 kg/ha (25 g u 10 l vode na 100 m2). Smije se primjeniti najviše 2 puta godišnje.

plamenjače na rajčici u količini 3 kg/ha (30 g u 10 l vode na 100 m2). Smije se primjeniti najviše 2 puta godišnje.

plamenjače na patlidžanu u količini 3 kg/ha (30 g u 10 l vode na 100 m2). Smije se primjeniti 2 puta godišnje.

plamenjače duhana u količini 2,5 kg/ha (250 g na 1.000 m2). Smije se primjeniti 2 puta godišnje.

Karenca je 21 dan za krumpir i rajčicu (u polju i zaštićenom prostoru) i stolne sorte vinove loze, 28 dana za duhan, 42 dana za vinske sorte vinove loze. Za zadnje prskanje ne smije se miješati s močivim sumporom (karenca je 56 dana).

Razvrstan je u lll. skupinu otrova.

 RIDOMIL GOLD PLUS 42,5 WP (bakar...40%+mefenoksam ...2,5%)


Sistemično-kontaktni fungicid u obliku koncentrata za suspenziju.

Namijenjen je za suzbijanje:

peronospore vinove loze u koncentraciji 0,4% (40 g u 10 l vode). Smije se primjeniti 4 puta u vegetaciji u razmacima od 10-14 dana.

Karenca je 35 dana za vinovu lozu.

Razvrstan je u lll. skupinu otrova.

 
RIVAL (fosetil aluminij... 50,6% + folpet... 25,7%)


Kombinirani sistemično-kontaktni fugicid za suzbijanje bolesti:

plamenjače vinove loze u koncentraciji 0,3-0,4%

cme pjegavosti rozgve u koncentraciji 0,3%

Karenca:

42 vinova loza

Napomena:

razmaci primjene za suzbijanje plamenjača iznose najmanje 14 dana

Za suzbijanje crne pjegavosti rozgve primjenjuje se u fenofazi D-E (po Baggiolini-u) odnosno7-21 po decimalnoj skali

Pripremljeno škropivo ne ostavljati duže vrijeme već ga potrošiti u jednom danu

Otrovnost: razvrstan je u III skupinu otrova.

 
RONILAN DF (vinklozolin... 50%)


Kombinirani fungicid u obliku vodotopivih mikrogranula, koncentrat za suspenziju.

Koristi se na:

vinovoj lozi za suzbijanje sive plijesni u količini 1 kg/ha (10 g u 10 l vode na 100 m2). Prvo prskanje je u vrijeme cvatnje, a posljednje 28 dana prije berbe. Najviše se četiri puta smije primjeniti u istom nasadu.

višnji i drugim koštičavim voćkama, za suzbijanje uzročnika sušenja grančica i truleži ploda, u koncentraciji 0,15% (15 gu 10 l vode) primjenom u vrijeme cvatnje. Smije se primijeniti samo jednom godišnje u istom nasadu.

jagodama, za suzbijanje sive plijesni u količini 1,5 kg/ha (15 g u 10 l vode na 100 m2). Na istoj površini smije se primjeniti najviše tri puta godišnje.

uljanoj repici i suncokretu za suzbijanje bijele truleži suncokreta i raka uljane repice, te sive plijesni u količini 1 kg/ha uz utrošak vode 400-600 l/ha (100 g u 40-60 l vode na 1.000 m2). Na istoj površini smije se primjeniti najviše dva puta godišnje.

salati, za suzbijanje sive plijesni i bijele truleži u količini 0,6 kg/ha (6 g u 10 l vode na 100 m2) primjenom u vrijeme kada salata razvije 4-5 listova. Na istoj površini smije se primjeniti najviše dva puta godišnje.

luku, grašku, rajčici i krastavcima za suzbijanje sive plijesni u količini 1-2 kg/ha (10-20 g u 10 l vode na 100 m2). Ne smije se koristiti u proizvodnji krastavaca za kiseljenje. Na istoj površini smije se primjeniti najviše dva puta godišnje.

tulipanima i gladiolama za suzbijanje sive plijesni potapanjem lukovica u 0,2%-tnu suspenziju sredstva u trajanju od 15 minuta.

krizantemama za suzbijanje sive plijesni u koncentraciji 0,05% (5 g u 10 l vode) prskanjem u vrijeme otvaranja pupova.

Kod naklijavanja salate i nakon primjene na kompostu za uzgoj salate sredstvo može biti fitotoksično.

Karenca je 7 dana za krastavce za salatu, 14 dana za jagode, 21 dan za rajčicu, 28 dana za vinovu lozu, luk i grašak, 35 dana za salatu, 42 dana za višnju i drugo koštičavo voće, suncokret i uljanu repicu.

Razvrstan je u III. skupinu otrova.

 
RUBIGAN EC (fenarimol... 120g/l)


Sistemični fungicid u ob!iku tekućeg koncentrata za emulziju.

Namijenjen je za suzbijanje:

pepelnice i krastavosti plodova jabuke u koncentraciji 0,03-0,04% (3-4 ml u 10 l vode) uz utrošak vode 1500-2000 l/ha ili u količini 0,6-0,8 l/ha sredstva. Kurativna primjena protiv krastavosti jabuke preporučuje se samo ako postoji antifuzikladijska služba. Ne preporučuje se sredstvo koristiti samo, već u kombinaciji s nekim od kontaktnih fungicida. Smije se primijeniti najviše četiri puta godišnje u istom nasadu.

pepelnice vinove loze u koncentraciji 0,02% (2 ml u 10 l vode) uz utrošak vode od 1000 l/ha, ili u količini 0,2 l/ha sredstva. Radi sprečavanja otpornosti (rezistencije) sredstvo se preporuča koristiti u kombinaciji s drugim kontaktnim fungicidima namijenjenim suzbijanju pepelnice vinove loze. Primjenjuje se dva do tri puta godišnje, u vrijeme najvećeg pritiska bolesti, neposredno prije ili poslje cvatnje vinove loze. Sredstvo se koristi samo za preventivnu namjenu.

pepelnice na krastavcima, lubenicama, dinjama i tikvama u koncentraciji 0,02-0,03% u staklenicima i plastenicima ili u količini 0,2-0,3 l/ha sredstva za primjenu u polju (2-3 ml u 10 l vode na 100m2)

pepelnice ruža, u koncentraciji 0,03% (3 ml u 10l vode) Sredstvo može izazvati na osjetljivim sortama jabuka (Zlatni delišes) mrežavost plodova, ako se primjenjuje u razdoblju od cvatnje do 21 dan nakon cvatnje.

Karenca je 7 dana za krastavce (u polju i zaštićenom prostoru) lubenice, dinje i tikve, 21 dan za jabuke i 35 dana za vinovu lozu.

Razvrstan je u lll. skupinu otrova.


 
SABITHANE

FUNGICID, formuliran kao koncentrat za emulziju (EC)
PROIZVODI: ROHM & HAAS Com.
DJELATNA TVAR Dinokap ........... 325 g/l
Miklobutanil ..... 75 g/l
PRIMJENA: SABITHANE je kombinirani, sistemični i kontaktni fungicid, a rabi se za suzbijanje biljnih bolesti :

* pepelnice vinove loze (Uncinula necator), u koncentraciji od 0.03-0.035% (30-35 ml u 100 l vode), za preventivno tretiranje, i u koncentraciji 0.04% (40 ml u 100 l vode), za kurativno tretiranje.
* pepelnice (Erysiphe cichoracearum i Sphaerotheca fuliginosa) na krastavcima, lubenicama i tikvama, u koncentraciji od 0,045% (45 ml u 100 l vode). Primjenjuje se samo do prve cvatnje.

SABITHANE ima određeno akaricidno djelovanje. Višekratna primjena tijekom vegetacije spriječava razvitak grinja, da obično upotreba akaricida nije potrebna.
OTROVNOST Prema sadržaju i vrsti djelatne tvari sredstvo spada u II. skupinu otrova.

 
SANDOFAN F (folpet ...60%+oksadiksil... 20%)


Kombinirani sistemično-kontaktni fungicid u obliku koncentrata za suspenziju.

Namijenjen je za suzbijanje plamenjače vinove loze u koncentraciji 0,1-0,125% (10-12,5 g u 10 l vode).

Smije se primjeniti najviše tri puta u toku vegetacije.

Karenca je 35 dana za stolne sorte i 42 dana za vinske sorte vinove loze.

Razvrstan je u lll. skupinu otrova.

 SCORE 250 (difenkonazol... 250 g/l)


Sistemični fungicid u obliku koncentrata za emulziju. Koristi se za suzbijanje krastavosti i pepelnice jabuke preventivno u koncen-traciji 0,013% (1,3 ml u 10 l vode), a kurativno u koncentraciji 0,015% (1,5 ml u 10 l vode).

Prilikom primjene preporučamo dodati kontaktni fungicid u količini 2 kg/ha (STAR 80 WP, POLYRAM DF ili MERPAN 50 WP).

Karenca je 35 dana za jabuke. Sredstvo se smije tokom godine upotrijebiti za suzbijanje pepelnice najviše šest puta, a za suzbijanje krastavost najviše četiri puta u istom nasadu.

Razvrstanje u III. skupinu otrova.

 
STAR 80 WP (mankozeb...80%)


Preventivni kontaktni fungicid za suzbijanje slijedećih uzročnika bolesti:

plamenjača vinove loze u konc. 0,2 - 0,25%

crna pjegavost vinove loze u konc. 0,2 - 0,25%

kozičavost lista trešnje i višnje u konc. 0,2 - 0,25%

plamenjača šljive u konc. 0,2 - 0,25%

plamenjača duhana u konc. 0,2 - 0,25%

krastavost plodova jabuke i kruške u konc. 0,25%

plamenjača krumpira u količini 2 - 2,5 kg/ha

plamenjača rajčice u količini 2 - 2,5 kg/ha

crna pjegavost lista krumpira u količini 2 - 2,5 kg/ha

crna pjegavost lista rajčiceu količini 2 - 2,5 kg/ha

smeđa pjegavost lista i pljevica u količini 3,5 kg/ha

hrđa strnih žitarica 2 kg/ha

Karenca:

14 rajčica (u polju i zaštićenom prostoru), krumpir
21 duhan, luk, jezgričavo i koštičavo voće, stolne sorte vin.loze
42 vinske sorte vin.loze, merkantilna pšenica

Otrovnost: razvrstan je u III skupinu otrova


 

STROBY WG (kresoksim-metil... 50%)


Preventivni kontaktni fungicid u obliku vodotopivih mikrogranula.

Namijenjen je za suzbijanje krastavosti i pepelnice na jabuci, te pepelnice na vinovoj lozi. Koristi se u koncentraciji 0,02% (2 g u 10 l vode). U jabuci se koristi preventivno od stadija "mišje uši", u blok sistemu, 3-5 prskanja uzastopno, a u lozi se koristi neposredno pred cvatnju i poslije cvatnje 2—4 puta.

Karenca je 35 dana.

Razvrstan je u lll. skupinu otrova.


 
SUMPOR PRAH

FUNGICID, formuliran kao prašivo za zaprašivanje (P)
PROIZVODI: HERBOS d.d SISAK
DJELATNA TVAR Sumpor (elementarni) ..................... 99.5%
PRIMJENA SUMPOR PRAH je kontaktni, preventivni fungicid za suzbijanje :

* pepelnice vinove loze (Uncinula necator), u dozi 15-25 kg/ha, zaprašivanjem u cvatnji pa do početka zriobe bobica.

SUMPOR PRAH ima vrlo dobro popratno djelovanje na štetne grinje.
OTROVNOST Prema sadržaju i vrsti djelatne tvari sredstvo se ne razvrstava u skupinu otrova.

 
SUMPOR SC-80

FUNGICID, formuliran kao tekuća koncentrirana suspenzija (SC)
PROIZVODI: HERBOS d.d SISAK
DJELATNA TVAR: Sumpor .......... 800 g/l
PRIMJENA: SUMPOR SC-80 je kontaktni fungicid za suzbijanje biljnih bolesti :

* pepelnice vinove loze (Uncinula necator), u koncentraciji od 0.3% (300 ml u 100 l vode), za preventivno tretiranje i 0.3-0.5% (300-500 ml u 100 l vode) za tretiranje u vrijeme prve pojave bolesti.
* pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha), u koncentraciji od 0.5-0.6% (500-600 ml u 100 l vode), tretiranjem prije cvatnje i u koncentraciji 0,3%, tretiranjem poslije cvatnje.
* pepelnice breskve (Sphaerotheca pannosa), u koncentraciji od 0.5-0.6% (500-600 ml u 100 l vode), tretiranjem prije cvatnje i u koncentraciji 0.3-0.4% (300-400 ml u 100 l vode), tretiranjem poslije cvatnje breskve.
* pepelnice hmelja (Sphaerotheca humuli), u koncentraciji 0.4% (400 ml u 100 l vode).
* pepelnice povrtnih kultura (Oidium spp.), u koncentraciji 0,3-0,4% (300-400 ml u 100 l vode).
* pepelnice ruža (Sphaerotheca pannosa var. rosae), u koncentraciji od 0.35% (350 ml u 100 l vode) i za suzbijanje pepelnica na drugom cvijeću (begonije, krizanteme, cinerarije i hortenzije) u koncentraciji od 0.2% (200 ml u 100 l vode).

SUMPOR SC-80 ima i određeno akaricidno djelovanje (djelomično sprečava razvitak grinja).
OTROVNOST Prema sadržaju i vrsti djelatne tvari sredstvo se ne razvrstava u skupinu otrova.

 
SWITCH 62,5 WG (ciprodinil... 37,5 + fludioksonil... 25%)


Kombinirani sistemični fungicid u obliku vodotopovih granula -koncentrat za suspenziju.

Namijenjen je za suzbijanje sive plijesni na vinovoj lozi. Koristi se u koncentraciji 0,08% (8 g u 10 l vode) uz utrošak 1.000 l/ha vode.

Prvi puta se primjenjuje u vrijeme cvatnje te kada dolazi do promjene boje i mekšanja bobica. U istom vinogradu smije se primijeniti najviše dva puta godišnje.

Karenca je 21 dan za vinovu lozu.

Razvrstan je u lll. skupinu otrova.

 
TILT 250 EC (propikonazol...250g/l)


Sistemični fungicid s preventivnim i kurativnim djelovanjem, u obliku koncentrata za emulziju. Namijenjen je za suzbijanje:

na pšenici i ječmu:

-pepelnice, rđe,

-mrežaste pjegavosti

-septorije

u količini 0,5 l/ha (50 ml na 1.000 m2) kod primjene s tla i 0,7 l/ha kod primjene iz aviona uz utrošak najmanje 50 l vode/ha.

na vinovoj lozi :

- pepelnice

u koncentraciji 0,01-0,015% (1-1,5 ml u 10 I vode). Niža koncentracija koristi se kod slabijeg, a viša kod jačeg napada bolesti. Razmaci između prskanja su 14 dana.

Ne preporučuje se miješati s kontaktnim herbicidima. U pšenici i ječmu smije se primijeniti najviše dva puta godišnje na istoj površini, a u vinovoj lozi najviše četiri puta.

Prilikom primjene nakon cvatnje vinove loze preporučamo dodati CHROMOSUL 80 u koncentraciji 0,2%

Karenca je 35 dana za žitarice i vinovu lozu.

Razvrstan je u lll. skupinu orova.

 
TILT CB 187,5 FW (karbendazim...125 g/l+propikonazoI... 62,5 g/l)


Kombinirani sistemični fungicid u obliku tekuće suspenzije.

Namijenjen je za suzbijanje bolesti žitarica:

-pepelnice

-hrđe

-sive pjegavosti lista ječma i raži

-smeđe pjegavosti lista žitarica

Smanjuje zarazu uzročnikom smeđe pjegavosti pljevica, čađavice, mrežastu pjegavost ječma i pjegavost lista žitarica, ako se primjeni u početku klasanja do pune cvatnje (fenofaze 51-65 po ZCK Ijestvici).

Smanjuje napad fuzarioze klasa, ako se primjenjuje od početka cvatnje do pune cvatnje (fenofaze 60-65 po ZCK Ijestvici).

Za smanjenje polijeganja žitarica primjenjuje se od završetka busanja pa do pojave drugog koljenca (fenofaze 29-32 po ZCK ljestvici).

Za sve namjene koristi se u količini od 2 l/ha uz utrošak 100-400 I vode/ha (200 ml u 10-40 I vode na 1.000 m2). Smije se primjeniti najviše dva puta godišnje na istoj površini. Ne preporučuje se miješanje s folijarnim gnojivima i kontaktnim herbicidima.

Karenca je 42 dana za žitarice.

Razvrstan je u lll. skupinu otrova.

 
TOPAS 100 EC (penkonazol...100g/l)


Sistemični fungicid u obliku koncentrata za emulziju.

Namijenjen je za suzbijanje pepelnice vinove loze i pepelnice jabuke u koncentraciji 0,025% (2,5 ml u 10 l vode).

Razmak između prskanja je najmanje 12 dana. U navedenoj koncentraciji suzbija i krastavost jabuke, samo kod slabijeg napada bolesti.

Karenca je 21 dan za jabuke i 35 dana za vinovu lozu. Na istoj površini može se upotrijebiti najviše četiri puta godišnje.

Razvrstan je u III. skupinu otrova.

 TOPAS - C 50 WP (kaptan... 47,5% + penkonazol... 2,5%)


Kombinirani fungicid u obliku koncentrata za suspenziju. Namijenjen je za suzbijanje pepelnice jabuke u koncentraciji 0,1% (10g u 10 l vode) te krastavosti lista i ploda jabuke i kruške u koncentraciji 0,1-0,15% (10-15 g u 10l vode). Niža koncentracija je za preventivno, a viša za kurativno prskanje do 70 sati od trenutka infekcije.

Na istoj površini može se upotrijebiti najviše šest puta godišnje.

Karenca je 21 dan za jabuke i kruške.

Razvrstan je u lll. skupinu otrova.


 
VITAVAX-200


FUNGICID, formuliran kao močivi prah za primjenu na sjemenu (PSj.)
PROIZVODI: UNIROYAL Chemical
DJELATNA TVAR: Tiram (TMTD) . 38.7%
Karboksin ....... 38.7%
PRIMJENA VITAVAX-200 je kombinirani fungicid za suzbijanje bolesti na sjemenu :

* pšenice, protiv smrdljive snijeti pšenice (Tilletia tritici),u dozi od 150 g/100 kg sjemena i za suzbijanje prašne snijeti pšenice (Ustilago tritici), u dozi 200-250 g/100 kg sjemena.
* ječma, protiv prašne snijeti ječma (Ustilago nuda), tvrde snijeti ječma (Ustilago hordei) i prugavosti ječma (Pyrenophora graminea) u dozi 200-250 g/100 kg sjemena.
* zobi, protiv prašne snijeti zobi (Ustilago avenae) i prugavosti plojke zobi (Pyrenophora avenae), u dozi 250 g/100 kg sjemena.
* pšenoraži (triticale), u dozi 200-250 g/100 kg sjemena

Primjenjuje se mokrim postupkom (slurry metodom), uz dodatak 600 ml vode na 100 kg sjemena.
Tretirano sjeme ne smije se koristiti za ishranu ili u druge svrhe.
OTROVNOST Prema sadržaju i vrsti djelatne tvari sredstvo spada u II. skupinu otrova.

 
VITAVAX 200-FF

FUNGICID, formuliran kao tekuća suspenzija za izravnu primjenu na sjemenu
PROIZVODI UNIROYAL Chemical
DJELATNA TVAR Tiram (TMTD) 200 g/l
Karboksin ...... 200 g/l
PRIMJENA VITAVAX 200-FF je kombinirani fungicid za zaštitu sjemena od biljnih bolesti, primjenom na sjemenu:

* pšenice, protiv smrdljive snijeti pšenice (Tilletia tritici), prašne snijeti pšenice (Ustilago tritici), sniježne plijesni (Fusarium nivale) i smeđe pjegavosti (Septoria nodorum), u dozi od 300 ml/100 kg sjemena.
* ječma, protiv prašne snijeti ječma (Ustilago nuda), tvrde snijeti ječma (Ustilago hordei), prugavosti plojke ječma (Pyrenophora graminea), mrežaste pjegavosti ječma (Pyrenophora teres) i fusarioze (Fusarium spp.), u dozi od 300 ml/100 kg sjemena.
* zobi, protiv prašne snijeti zobi (Ustilago avenae), prugavosti plojke zobi (Pyrenophora avenae) i fusarioze (Fusarium spp.), u dozi 200 ml/100 kg sjemena.
* kukuruza, protiv mjehuraste snijeti (Ustilago maydis), fusarioze (Fusarium spp.), Helminthosporium spp., saprofitskih gljivica (Aspergillus spp., Penicillium spp.) i Pythium spp., u dozi 200-500 ml/100 kg sjemena.
* soje, protiv fusarioze (Fusarium spp.), saprofitskih gljivica (Aspergillus spp., Penicillium spp.), Phomopsis spp. i Rhyzoctonia solani, u dozi od 250 ml/100 kg sjemena, uz napomenu da sredstvo ne djeluje negativno na formiranje kvržičnih bakterija, kojima se vrši inokulacija sjemena soje prije sjetve.
* šećerne repe, protiv Phoma spp., Rhyzoctonia spp., fusarioze (Fusarium spp.) i Pythium spp., u dozi od 500 ml/100 kg sjemena.
* uljane repice, protiv Phoma lingam, Rhyzoctonia spp., fusarioze (Fusarium spp.) i Pythium spp., u dozi od 500 ml/100 kg sjemena.
* riže, protiv smeđe pjegavosti riže (Helminthosporium oryzae), fusarioze (Fusarium spp.) i Pythium spp., u dozi od 250 ml/100 kg sjemena.
* pšenoraži (triticale), u dozi 250-300 ml/100 kg sjemena.

Tretirano sjeme ne smije se koristiti za ishranu ili u druge svrhe.
OTROVNOST Prema sadržaju i vrsti djelatne tvari sredstvo spada u III. skupinu otrova.

 
VITAVAX EXTRA


FUNGICID, formuliran kao tekuća suspenzija za izravnu primjenu na sjemenu
PROIZVODI UNIROYAL Chemical
DJELATNA TVAR Karboksin ....... 300 g/l
Tiabendazol ..... 25 g/l
Imazalil ............. 20 g/l
PRIMJENA VITAVAX EXTRA je kombinirani fungicid za zaštitu sjemena od biljnih bolesti, primjenom na sjemenu :

* ječma (ozimi i jari), protiv prugavosti plojke ječma (Helminthosporium gramineum), tvrde snijeti ječma (Ustilago nuda), mrežaste pjegavosti ječma (Helminthosporium teres), u dozi 200 ml/100 kg sjemena.

Tretirano sjeme ne smije se koristiti za ishranu ili u druge svrhe.
OTROVNOST Prema sadržaju i vrsti djelatne tvari sredstvo spada u III. skupinu otrova.

 


 

 

 

 

 ZAŠTITA BILJA

FUNGICIDI

HERBICIDI

INSEKTICIDI

RAZNA SREDSTVA

Osnovni pojmovi

Integralna zaštita

Štetnost pesticida

Popis zaštitnih sredstava

Štete od štetočinja

Knjiga: "Štetnici u tlu"

Bordoška juha

Ekološka poljoprivreda
Poslovni Forum d.o.o. za informatiku i poslovne usluge


Istraživanje tržišta - Izrada poslovnih planova - Izrada web stranica - Savjetovanje
Kontakt e-mail adrese i telefoni