Klikni za pregled priloga


> NASLOVNA STR.

> RATARSTVO

> GOVEDARSTVO

> SVINJOGOJSTVO

> PERADARSTVO

> VOĆE I POVRĆE

> ZAŠTITA BILJA

> EKOLOŠKA POLJ.

> MEHANIZACIJA

> ZAKONI I PROPISI
PREGLED SVIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

> Knjige (Literatura)

> Preporuke knjiga

> Analiza tla

> Veterina

> Investicije u poljoprivredi i izrada poslovnih planova

> Poslovna baza podataka

> Veterinarska ambulanta

> Agro marketing

> Web poljoprivreda

> OPG u Hrvatskoj

> Info prilozi

> Adresar i imenik

> Poslovni web katalog

> Posebne ponude i akcije

> Kontakt adrese
Poslovni web katalog Poslovni katalog Poslovni internet katalog

Ažurirano: 20. 1. 2021.
POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga

 
ZAKONI I PROPISI


IGNORANTIA IURIS NOCET
(nepoznavanje prava škodi)


Zakon o poljoprivredi
Zakon o poljoprivrednom zemljištu
Zakon o stočarstvu
Zakon o veterinarstvu
Zakon o dobrobiti životinja
Naredba o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametni. bolesti
Uredba o ciljnoj cijeni svježeg sirovog mlijeka
Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati objekti za klanje
   životinja...
Zakon o sanitarnoj inspekciji
Pravilnik: valenje domaće peradi i pernate divljači
Pravilnik o uvjetima i načinu korištenja sredstava za kreditiranje razvitka i obnove poljoprivrede
Pravilnik o načinu obavljanja veterinarsko - sanitarnog pregleda i
   kontrole nojeva
Pravilnik o zaštiti gljiva
Pravilnik o uvjetima i načinu prijevoza životinja
Pravilnik o upisu u upisnik poljoprivrednih gospodarstava
Objava naziva referentnog laboratorija za provjeru rada ovlaštenih
   laboratorija za ispitivanje kakvoće svježeg sirovog mlijeka
Naredba o zabrani uporabe proteina podrijetlom od preživača
Odluka o dopuštenoj visini tehnološkog manjka, kala, kvara, rasipa
   i loma u peradarstvu i proizvodnji jaja
Zabrana uvoza i provoza peradi iz Nizozemske
Zakon o državnoj potpori u poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu
Pravilnik o kakvoći svježeg sirovog mlijeka
Pravilnik o kakvoći stočne hrane 
Pravilnik o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima kojima moraju
   udovoljavati objekti registrirani za obradu, preradu i uskladištenje
   proizvoda životinjskog podrijetla na obiteljskim poljoprivrednim
   gospodarstvima
Pravilnik o postupku i načinu davanja odobrenja za stavljanje u
   promet gotovog veterinarskog lijeka, ljekovitog dodatka i
   veterinarsko-medicinskog proizvoda
Zakon o gnojivima i poboljšivačima tla
Uredba o ciljnoj cijeni utovljenih svinja
Pravilnik o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima za izlov, uzgoj,
   pročišćavanje i stavljanje u promet živih školjkaša
Pravilnik o pošiljkama životinja i proizvoda životinjskog podrijetla
   koje podliježu veterinarsko-zdravstvenoj kontroli...
Pravilnik o obveznom označavanju i upisu u jedinstveni registar
   domaćih životinja te vođenju evidencija
Pravilnik o mjerama za monitoring određenih tvari i njihovih rezidua
   u živim životinjama i proizvodima životinjskog podrijetla

OZNAČAVANJE I UPIS U JEDINSTVENI REGISTAR DOMAĆIH
   ŽIVOTINJA I VOĐENJE EVIDENCIJE 
PRAVILNIK O OZNAČAVANJU PASA 
ZAKONSKA REGULATIVA EKOLOŠKE PROIZVODNJE
PREGLED DRUGIH ZNAČAJNIH ZAKONA
PRETRAŽIVANJE NARODNIH NOVINA
Zakoni i propisi

Zakon o poljoprivredi

Zakon o poljoprivrednom zemljištu

Zakon o stočarstvu

Zakon o veterinarstvu

Zakon o dobrobiti životinja

Zakon o vinu

Naredba o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti

Uredba o ciljnoj cijeni svježeg sirovog mlijeka

Uredba o ciljnoj cijeni utovljenih svinja

Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati objekti za klanje životinja...

Zakon o sanitarnoj inspekciji

Pravilnik: valenje domaće peradi i pernate divljači

Pravilnik o uvjetima i načinu korištenja sredstava za kreditiranje razvitka i obnove poljoprivrede

Pravilnik o načinu obavljanja veterinarsko - sanitarnog pregleda i kontrole nojeva

Pravilnik o zaštiti gljiva

Pravilnik o uvjetima i načinu prijevoza životinja

Pravilnik o upisu u upisnik poljoprivrednih gospodarstava

Objava naziva referentnog laboratorija za provjeru rada ovlaštenih laboratorija za ispitivanje kakvoće svježeg sirovog mlijeka

Naredba o zabrani uporabe proteina podrijetlom od preživača

Odluka o dopuštenoj visini tehnološkog manjka, kala, kvara, rasipa i loma u peradarstvu i proizvodnji jaja

Zabrana uvoza i provoza peradi iz Nizozemske

Zakon o državnoj potpori u poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu

Pravilnik o kakvoći svježeg sirovog mlijeka

ZAKONSKA REGULATIVA EKOLOŠKE PROIZVODNJE

Pravilnik o kakvoći stočne hrane

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva poljoprivrede i šumarstva

Zakon o popisu poljoprivrede 2003

Metodologija za popis poljoprivrede 2003

Pravilnik o kapitalnim ulaganjima

Popis ekoloških proizvođača

Metodologija za procjenu štete od elementarnih nepogoda

PREGLED DRUGIH ZNAČAJNIH ZAKONA


Poslovni Forum d.o.o. za informatiku i poslovne usluge


Istraživanje tržišta - Izrada poslovnih planova - Izrada web stranica - Savjetovanje
Kontakt e-mail adrese i telefoni