Klikni za pregled priloga


> NASLOVNA STR.

> RATARSTVO

> GOVEDARSTVO

> SVINJOGOJSTVO

> PERADARSTVO

> VOĆE I POVRĆE

> ZAŠTITA BILJA

> EKOLOŠKA POLJ.

> MEHANIZACIJA

> ZAKONI I PROPISI
PREGLED SVIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

> Knjige (Literatura)

> Preporuke knjiga

> Analiza tla

> Veterina

> Investicije u poljoprivredi i izrada poslovnih planova

> Poslovna baza podataka

> Veterinarska ambulanta

> Agro marketing

> Web poljoprivreda

> OPG u Hrvatskoj

> Info prilozi

> Adresar i imenik

> Poslovni web katalog

> Posebne ponude i akcije

> Kontakt adrese
Poslovni web katalog Poslovni katalog Poslovni internet katalog

Ažurirano: 20. 1. 2021.
POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga


INTEGRALNA ZAŠTITA


Integralna zaštita predstavlja sistem zaštite bilja koji podrazumijeva korištenje svih raspoloživih metoda suzbijanja štetočinja, uzročnika bolesti i korova (uzgoj otpornih sorti, agrotehničke, mehaničke, biološke, kemijske i dr.) u cilju sprečavanja porasta njihove brojnosti preko granice kod koje dolazi do ekonomski značajnih šteta.

Dakle, ovim sistemom dozvoljava se izvjesno prisustvo štetočinja ali ispod ekonomskog praga štetnosti, ali ne i njihovo uništavanje po svaku cjenu. Prag štetnosti je stupanj napada štetnih organizama koji prijeti većim štetama na biljkama od vrijednosti poduzete zaštite. U vezi sa tim javlja se i pojam kritičnog broja koji predstavlja gustoću insekata, korova, broj pjega na lišću ili slično, kada se pristupa mjerama suzbijanja. Iz svega proizilazi da je prognozno-izveštajna služba, koja predviđa, prati i daje optimalne rokove za suzbijanje štetočinja, uzročnike bolesti i korova, veoma značajna u sistemu integralne zaštite bilja. U novije vrijeme se ponekad umjesto izraza integralna zaštita bilja koristi integralno upravljanje populacijom štetnih organizama.
Sprovođenjem mjera integralne zaštite smanjuje se broj kemijskih tretiranja, čime se čuva i omogućava veća aktivnost prirodnih neprijatelja. Njihova uloga je toliko važna da mnogi stručnjaci pod ovim pojmom podrazumijevaju samo kombinaciju primjene prirodnih neprijatelja i kemijske zaštite. Uzgajanje i ispuštanje prirodnih neprijatelja za sada je ograničeno i daleko je važnije sačuvati postojeće neprijatelje u prirodi i poboljšati njihovu destruktivnu ulogu na štetne organizme. Prilikom izbora pesticida za kemijsko suzbijanje treba voditi računa o njihovoj selektivnosti u odnosu na najvažnije prirodne neprijatelje štetočina u datoj kulturi. Također treba izbjegavati nepotrebno prekomjernu uporabu kemijskih sredstava. Suzbijanjem štetočina u zemljištu tretiranjem čitave površine uništavaju se skoro svi prirodni neprijatelji, a isti efekt se postiže unošenjem sredstava samo u zoni redova biljaka, čime se čuvaju brojni korisni organizmi.

Primjena sistema integralne zaštite bilja dovodi do manje uporabe pesticida, pa prema tome i jeftinije zaštite, što je krajnji cilj. U zasadima jabuke direktni troškovi zaštite mogu biti smanjeni i do 40%. Osim toga se smanjuje i zagađenje životne sredine.

Međutim, uvođenje i širenje ovakvog sistema zaštite do sada je ograničeno na manji broj ekonomski značajnih štetočina, te će kemijski način suzbijanja i u dogledno vrijeme ostati najvažniji. U praksi treba koristiti i kombinirati sve nepesticidne mjere, koje doprinose manjoj brojnosti štetnih organizama, a kada i pored toga oni dostignu pragove štetnosti odnosno kritične brojeve kao krajnja nužda ostaje primjena kemijskih mjera borbe, dakako, ukoliko nije riječ o ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji.

 

Ekološka poljoprivredaZAŠTITA BILJA

FUNGICIDI

HERBICIDI

INSEKTICIDI

RAZNA SREDSTVA

Osnovni pojmovi

Integralna zaštita

Štetnost pesticida

Popis zaštitnih sredstava

Štete od štetočinja

Knjiga: "Štetnici u tlu"

Bordoška juha

Ekološka poljoprivreda
Poslovni Forum d.o.o. za informatiku i poslovne usluge


Istraživanje tržišta - Izrada poslovnih planova - Izrada web stranica - Savjetovanje
Kontakt e-mail adrese i telefoni