Klikni za pregled priloga


> NASLOVNA STR.

> RATARSTVO

> GOVEDARSTVO

> SVINJOGOJSTVO

> PERADARSTVO

> VOĆE I POVRĆE

> ZAŠTITA BILJA

> EKOLOŠKA POLJ.

> MEHANIZACIJA

> ZAKONI I PROPISI
PREGLED SVIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

> Knjige (Literatura)

> Analiza tla

> Veterina

> Investicije u poljoprivredi i izrada poslovnih planova

> Poslovna baza podataka

> Agro marketing

> Web poljoprivreda

> OPG u Hrvatskoj

> Info prilozi

> Adresar i imenik

> Poslovni web katalog

> Posebne ponude i akcije

> Kontakt adrese
IZRADA WEB STRANICA

Novo u ponudi za poduzetnike: samostalna izrada web stranica. U svega nekoliko minuta, kreirajte vrhunsku web stranicu uz pomoć našeg CMS-a. Moderni dizajni za Vašu web stranice. Korištenje administracije slično je kao korištenje Facebooka, ne zahtjeva znanje kodiranja i programiranja. Započnite pisati, dodajte nekoliko fotografija te ostvarite svoju prvu web stranicu u trenu. Mijenjajte dizajn svoje stranice s lakoćom. Kreirajte web stranicu svoje tvrtke, web stranicu obrta, web stranicu udruge, započnite pisati blog...

Mobilna responzivnost web stranica predstavlja prilagođavanje web stranice svim uređajima (mobitel, tablet, računalo) i mora se implementirati na sve stranice. SEO optimizacija će omogućiti vašoj web stranici da se prikazuje u prvih deset rezultata na tražilicama (poput Google-a) za pojmove koje pretražuju vaši budući kupci.

Dizajn responzivnih web stranica, izrada CMS stranica, ugradnja web shopa, implementacija plaćanja karticama, ugradnja Google analyticsa, siguran hosting, prijava na tražilice, reklama na društvenim mrežama, ugradnja kontakt formulara za upite sa web stranica...

Iskoristite ponudu: izrada web stranica i hosting po najnižim cijenama. Besplatna prijava na tražilice, besplatni e-mail, besplatna podrška za internet marketing...

Ažurirano: 23. 4. 2021.
POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga


HERBICIDI


BANVEL 480 S (dikamba... 480 g/l)


Translokacijski herbicid u obliku tekućeg koncentrata za otopinu. Namijenjen je za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova:

u kukuruzu za zrno i silažu u količini 0,5-0,7 l/ha uz utrošak vode 100-400 l/ha (50-70 ml u 10-40 l vode na 1.000 m2). Koristi se nakon nicanja kada kukuruz razvije 3-5 listova. Ne smije se koristiti u sjemenskom kukuruzu.

na strništima na kojima neće biti sjetva u istoj godini, za suzbijanje višegodišnjih širokolisnih korova kao što su: osjak, svinjak, mračnjak, dikica, šćirevi, slak i drugi, u količini 1-1,5 l/ha (100-150 ml na 1.000 m2), u vrijeme cvatnje korova.

Ne smije se miješati s insekticidima. Ne smije se koristiti na lakim pješčanim i skeletnim tlima te u kraškim područjima. Širokolisne kulture su osjetljive na dikambu, zato treba spriječiti zanošenje prilikom primjene preparata. Na tlu, koje je prskano nižom količinom sredstva ne smije se sijati slijedeći usjev najmanje 60 dana.

Prskani korovi ne smiju se koristiti za ishranu mliječne stoke. Karenca je 70 dana za silažni kukuruz.

Razvrstanje u III. skupinu otrova.

 BASAGRAN 600 (bentazon... 600 g/l)


Kontaktni herbicid u obliku tekućeg koncentrata za otopinu.

Namijenjen je za suzbijanje sjemenskih širokolisnih korova, te za smanjenje zakorovljenosti nekim višegodišnjim širokolisnim korovima u soji, grašku, grahu, lucerni, krumpiru i pšenici.

Vrijeme primjene je kada korovi imaju 2-4 lista.

u soji se koristi u količini 3 l/ha (300 ml na 1.000 m2) kad je treća troliska potpuno razvijena

u grašku se koristi u količini 2,4 l/ha (24 ml na 100 m2) kad je grašak visine 8-10 cm, odnosno kad je razvijena prva troliska

u lucerni se koristi u količini 2,5 l/ha (250 ml na 1.000 m2), kada je lucerna visoka 10-12 cm

u krumpiru se koristi u količini 1,5-2 l/ha (15-20 ml na 100 m2) kada je krumpir visok 10-15 cm

u pšenici se koristi u količini 3 l/ha (300 ml na 1.000 m2), kada je pšenica u fazi busanja pa do pojave drugog koljenca

Kod primjene pri višim tempraturama može doći do prolazne manje fitotoksičnosti.

Sredstvo se ne smije miješati s graminicidima, organofosfornim insekticidima i dušičnim gnojivima, radi fitotoksičnosti za kultivirano bilje.

Ne smije se koristiti na ranim sortama graha, graška i krumpira. Nakon preoravanja prskanih površina ili kada se usjevi rano skidaju, ponovo se mogu sijati žitarice, soja ili lucerna.

Karenca je 42 dana za grašak, lucernu, krumpir i grah, 63 dana za soju i žitarice.

Razvrstan je u lll. skupinu otrova.

 
BASAGRAN SUPER (bentazon...480g/l)


Kontaktni herbicid u obliku tekućeg koncentrata za otopinu. Namijenjen je za suzbijanje sjemenskih širokolisnih korova i za smanjenje zakorovljenosti nekim višegodišnjim širokolisnim korovima:

u grašku- primjenom nakon pojave prve troliske

u kukuruzu - neovisno o razvojnoj fazi usjeva

Koristi se u količini 1,5-2 l/ha uz utrošak vode od najmanje 250 l/ha (150-200 ml u 25 l vode na 1.000 m2). Primjenjuje se kada korovi imaju razvijena 2-4 lista. Ako se primjeni na starije korove, doći će do njihove regeneracije.

Ne smije se primjenjivati na ranim sortama graška. Može se koristiti najviše dva puta godišnje na istoj površini u razdvojenoj (split) primjeni. Ne smije se miješati s fosfornoorganskim insekticidima, uljnim sredstvima i dušičnim gnojivima. Širokolisne kulture su osjetljive na preparat, stoga treba spriječiti zanošenje na susjedne kulture.

Karenca je 42 dana za grašak, a 56 dana za kukuruz.

Razvrstan je u lll. skupinu otrova.

 
BASTIONAL ( haloksifop ester ....108 g/l)


Selektivni sistemični herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih korova i samonikle pšenice u

šećernoj repi

suncokretu

soji

uljanoj repici

Za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih korova koristi se u količini 0,5-1 l/ha (5-10 ml na 100 m2), kada uskolisni korovi razviju tri lista, pa do početka busanja.

Za suzbijanje višegodišnjih uskolisnih korova: pirike visine 15-25 cm i divljeg sirka visine 20-30 cm koristi se u količini 1-1,5 l/ha (10-15 ml na 100 m2).

Napomena: primjenjivati uz utrošak vode od 200-400 l/ha.

U Zapadnoj Europi koristi se u luku, kupusnjačama, mrkvi, krumpiru, cikli, češnjaku i rajčici.

Karenca: u uljaricama primjeniti do cvatnje a ostalo OVP

Razvrstan je u III. skupinu otrova.


 
BETAMIN-T

HERBICID, formuliran kao koncentrirana suspenzija (SC)
PROIZVODI: HERBOS d.d. SISAK
DJELATNA TVAR

Kloridazon.... 430 g/l
PRIMJENA BETAMIN-T je selektivni sistemični herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u šećernoj repi, stočnoj repi, cikli i sjemenskoj repi :

* prije sjetve u aridnim područjima
, u dozi 6 l/ha uz utrošak 200-400 l/ha vode, uz unošenje sredstva u tlo na dubinu 2-5 cm.
* poslije sjetve, a prije nicanja repe u humidnim područjima, u dozi 5 l/ha na lakšim i 6 l/ha na težim i humusom bogatijim tlima.
* u dvije razdvojene (split) doze i to 3 l/ha prije sjetve uz inkorporaciju i 3 l/ha u vrijeme kada usjev ima 2-4 prava lista, a korovi nemaju više od 2 lista (kotiledon).

Radi proširenja spektra djelovanja može se miješati s drugim herbicidima koji se koriste u šečernoj repi.
OTROVNOST Prema sadržaju i vrsti djelatne tvari sredstvo spada u III. skupinu otrova.

 
BETHA CA (fenmedifam...80g/l+desmedifam...80 g/l)


Kombinirani kontaktni herbicid u obliku tekućeg koncentrata za emulziju. Namijenjen je za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u šećernoj i stočnoj repi. Koristi se u količini 6 l/ha uz utrošak vode 200-300 l/ha (600 ml u 20-30 l vode na 1.000 m2). Vrijeme primjene je poslije nicanja usjeva, kada repa razvije 2-3 prava lista, a korovi 1-3 lista.

Sredstvo se može koristiti u kombinaciji s herbicidima na osnovi etofumesata, klopiralida, metamitrona i kloridazona, pri čemu se koristi u količini 5 l/ha, u vrijeme kada repa ima 3-4 prava lista.

U kombinaciji s herbicidima na osnovi etofumesata ili kloridazona može se koristiti i u razdvojenoj (split) primjeni, tj. dva puta po 2,5 l/ ha Betha CA + 1 l/ha sredstva na osnovi etofumesata ili 2,5 l/ha Betha CA +1,3 l/ha Pyramina turbo.

Prvi puta se primjenjuje kada repa razvije 2 prava lista, a drugi puta 7-10 dana kasnije.

Sredstvo treba primijeniti pri temperaturama nižim od 20°C, jer zbog većeg sadržaja emulgatora može doći do pojave fitotoksičnosti.

Karenca je 91 dan za šećernu i stočnu repu.

Razvrstanje u III. skupinu otrova.


 
BETHA PLUS
(fenmedifam...60g/l + desmedifam...60g/l + etofumesat...60g/l)


Kombinirani herbicid u obliku tekućeg koncentrata za emulziju. Namijenjen je za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u šećernoj repi. Koristi se:

u razdvojenoj aplikaciji, trokratno, u količini 1,5+1,5+1,5 l/ha (150+150+150 ml na 1.000 m2)
Prvi puta se primjenjuje kada je većina korova u fazi kotiledona, a šećerna repa ima razvijena dva prava lista. Prskanje se ponavlja nakon 5-10dana, ukoliko je većina korova još u fazi kotiledona. Ako je šećerna repa u fazi kotiledona, BETHA PLUS koristi se u smanjenim količinama, najviše 1 l/ha (100 ml na 1.000 m2).

u razdvojenoj (split) aplikaciji, dvokratno, u količini 2,5+2,5 l/ha (250+250 ml na1.000 m2). Prvo prskanje je kada većina širokolisnih korova ima razvijena dva prava lista, s tim da i šećerna repa mora imati razvijena dva prava lista. Ako se zbog neujednačenog nicanja šećerna repa nalazi i u fazi kotiledona, količine preparata moraju se smanjiti. Drugo prskanje je nakon 7-14 dana, ali korovi ne smiju imati više od dva prava lista.

jednokratno u količini 5 l/ha (500 ml na 1.000 m2). Prskanje se obavlja kada repa ima četiri prava lista, a korovi ne smiju imati više od četiri prava lista. Sredstvo može izazvati prolaznu fitotoksičnost u obliku odumiranja vrhova i rubova listova, te depresivnog utjecaja na porast repe.

Ne smije se primjenjivati pri temperaturama višim od 20°C, kao niti ako se očekuju noćni mrazovi.

Nakon vađenja repe obavezno je dublje oranje.

Pšenica se ne smije sijati iste jeseni.

Karenca: 91 dan za šećernu repu.

Razvrstan je u lll. skupinu otrova.

 
BRAVO

HERBICID, formuliran kao tekući koncentrat za emulziju (EC)
PROIZVODI: HERBOS d.d. SISAK
DJELATNA TVAR: Alaklor........... 640 g/l
PRIMJENA BRAVO je herbicid za suzbijanje jednogodišnjih travnih i nekih širokolisnih korova u :

* kukuruzu (bez podusjeva), u dozi od 4-6 l/ha. Suzbijanje se može provoditi :
o nakon sjetve, a prije nicanja usjeva.
o prije sjetve uz plitku inkorporaciju u sušnim područjima ili ako se očekuje duže sušno razdoblje.
o nakon nicanja do pojave 3 lista kukuruza, ali prije nicanja ili u vrijeme nicanja korova.
Radi proširenja spektra djelovanja na širokolisne korova, Bravo se može kombinirati sa herbicidima : Radazinom T-50 (3-5 l/ha Brava + 1.5 l/ha Radazina T-50 u aridnim područjima odnosno 3-5 l/ha Brava + 2 l/ha Radazina T-50 u humidnim područjima).
* soji i suncokretu, u dozi 4-6 l/ha, tretiranjem nakon sjetve, a prije nicanja usjeva. Radi proširenja spektra djelovanja na širokolisne korove može se koristiti u kombinaciji sa herbicidima Prohelan-T i Afalon (4-5 l/ha Brava + 1,5-2 l/ha Prohelana ili 4-5 l/ha Brava + 1.5-2 kg/ha Afalona).
* uljanoj repici, u dozi 4-5 l/ha, tretiranjem nakon sjetve, a prije nicanja usjeva.

Manje količine sredstva primjenjuju se na lakšim, a veće na težim i humusom bogatijim tlima.
Radi proširenja spektra djelovanja na širokolisne korove Bravo se može koristiti u kombinaciji sa drugim herbicidima .
OTROVNOST Prema sadržaju i vrsti djelatne tvari sredstvo spada u III. skupinu otrova.

 BRAVO RADAZIN T (SE)

HERBICID, formuliran kao tekuća koncentrirana suspenzija (SC)
PROIZVODI: HERBOS d.d. SISAK
DJELATNA TVAR Alaklor.......... 336 g/l Atrazin.......... 144 g/l
PRIMJENA:

BRAVO RADAZIN T (SE) je kombinirani herbicid, a koristi se za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova u kukuruzu :

* u aridnim područjima, u dozi od 5-7 l/ha, ovisno o tipu tla.
* u humidnim područjima, u dozi 5-8 l/ha, ovisno o tipu tla :
o 5-6 l/ha na lakšim tlima
o 6-7 l/ha na srednje teškim tlima
o 7-8 l/ha na teškim tlima

Tretira se nakon sjetve, a prije nicanja usjeva. Može se primjeniti u ranom post-emergence roku ( do 3 lista kukuruza). U slučaju ponika korova, za poboljšanje djelovanja preporučuje se herbicidu dodati 1-2 l/ha Bijelog ulja.
OTROVNOST Prema sadržaju i vrsti djelatne tvari sredstvo spada u III. skupinu otrova.

 
BUTISAN - S (metazaklor... 500 g/l)


Zemljišni herbicid u obliku koncentrirane suspenzije.

Namijenjenje za suzbijanje uskolisnih i nekih širokolisnih korova:

u uljanoj repici sijanoj u jesen ili u proljeće. Koristi se u količini 2-2,5 l/ha (200-250 ml na 1.000 m2) na lakšim i srednje teškim tlima i 2,5-3 l/ha (250-300 ml na 1.000 m2) na teškim tlima. Prskanje treba obaviti poslije sjetve, a prije nicanja usjeva.

u bijelom i crvenom kupusu koristi se u količini 2 l/ha (20 ml na 100 m2) na lakšim i srednje teškim tlima, 2,5 l/ha (25 ml na 100 m2) na teškim tlima.

Prska se 8-10 dana nakon presađivanja kupusa. U uvjetima navo-dnjavanja koristi se u količini 2 l/ha preparata. Ako je tlo loše obrađeno može se pojaviti fitotoksičnost i prorjeđen sklop uljane repice. Zbog toga tlo treba dobro pripremiti tako da sjeme uljane repice bude prekriveno slojem zemlje debljine 1,5-2,5 cm. Kod izrazito obilnih oborina može doći do prolaznog zastoja u rastu. U slučaju preoravanja uljane repice u proljeće se mogu sijati pšenica, ječam, šećerna repa, kukuruz, uljana repica i saditi krumpir.

Karenca je 70 dana za kupus.

Razvrstan je u lll. skupinu otrova.

 CAMBIO (bentazon...320g/l + dikamba90g/l)


Kombinirani herbicid u obliku tekućeg koncentrata za otopinu. Namijenjen je za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova i smanjenje zakorovljenosti nekim višegodišnjim širokolisnim korovima u kukuruzu za zrno i silažu.

Primjenjuje se nakon nicanja kukuruza i korova u količini 2-2,5 l/ha (200-250 ml na 1.000 m2) u 200-400 l/ha vode (20-40 I na 1.000 m2). Vrijeme prskanja je kada kukruz ima 2-5 listova. Veća količina sredstva se koristi protiv višegodišnjih širokolisnih korova, kao i protiv jednogodišnjih širokolisnih korova kada imaju više od 4 lista.

Ne preporuča se primjena u sjemenskom kukuruzu.

Ne smije se miješati s insekticidima i svim kiselim preparatima. Nakon prskanja najmanje 6 sati ne bi smjela pasti kiša.

Karencaje 42 dana za silažni kukuruz i 63 dana za kukuruz za zrno.

Razvrstan je u lll. skupinu otrova.

 
COMMAND 4-E (klomazon...480g/l)


Zemljišni herbicid u obliku koncentrata za emulziju. Namijenjen je za suzbijanje širokolisnih korova: poljskog jarmena, bijele lobode, rusomače, mrtve koprive, poljske potočnice, velikog dvornika, mišjakinje, divlje rotkve, limundžika i drugih, te nekih jednogodišnjih uskolisnih korova: koštana, samoniklih žita i muhara. Koristi se:


u soji u količini 0,75-1 l/ha (75-100 ml na 1.000 m2) primjenom nakon sjetve, a prije nicanja soje. Radi proširenja djelovanja na korove, može se primjenjivati u slijedećim kombinacijama:

-COMMAND 4-E 0,5-0,75 l/ha (50-75 ml na 1.000 m2) + TOR 70 WP 0,3-0,5 kg/ha (30-50 g na 1.000 m2)

Na lakšim tlima koristi se manja, a na težim, humusom bogatijim tlima veća količina preparata. TOR 70 WP ne smije se u soji koristiti na lakim pjeskovitim tlima.


u uljanoj repici u količini 0,2-0,25 l/ha (20-25 ml na 1.000 m2) poslije sjetve, a prije nicanja repice i korova. Može se kombinirati s herbicidima na osnovi trifluralina.


u duhanu u količini 1 l/ha (100 ml na 1.000 m2) prije presađivanja bez ili s unošenjem u tlo (inkorporacijom). Pojava izbjeljenih donjih listova ne utječe na urod i kakvoću duhana.


u krumpiru u količini 0,15-0,2 l/ha (15-20 ml na 1.000 m2) u kombinaciji s 0,5-0,75 kg/ha (50-75 g na 1.000 m2) TOR 70 WP primjenom nakon sadnje, a prije nicanja krumpira. Ne koristi se u proizvodnji mladog krumpira.

Nakon primjene u propisanoj količini u soji i duhanu smiju se sijati:

nakon 18 mjeseci: šećerna i stočna repa

nakon 9 mjeseci: kukuruz, grah i grašak, te saditi rajčica

nakon 16 mjeseci; proso, zob, lucerna i rajčica iz sjemena

nakon 12 mjeseci: ostali ratarski usjevi.

Karenca je 91 dan za krumpir, a za ostale kulture osigurana je vremenom primjene.

Razvrstan je u lll. skupinu otrova.

 
CIATRAL-ALA

HERBICID, formuliran kao tekuća koncentrirana suspenzija (SC)
PROIZVODI: HERBOS d.d. SISAK
DJELATNA TVAR: Alaklor............. 310 g/l Linuron........... 120 g/l Atrazin.............. 65 g/l
PRIMJENA CIATRAL-ALA je kombinirani herbicid, a koristi se za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova uključujući i rezistentne korove na triazine (Chenopodium spp. - loboda, Amaranthus spp. - štir) u :

* kukuruzu, u dozi od 7-9 l/ha.

Na težim tipovima tla i tlima s većim sadržajem humusa primjenjuje se viša preporučena doza. Ne smije se primjenjivati na lakim tlima zbog moguće pojave fitotoksičnosti nakon jakih kiša.
Tretiranje se obavlja nakon sjetve, a prije nicanja usjeva.
OTROVNOST Prema sadržaju i vrsti djelatne tvari sredstvo spada u III. skupinu otrova.

 
CIATRAL SCZ (SE)

HERBICID, formuliran kao tekuća koncentrirana suspenzija (SC)
PROIZVODI: HERBOS d.d. SISAK
DJELATNA TVAR: Alaklor............ 360 g/l Atrazin............ 140 g/l Cijanazin........... 75 g/l
PRIMJENA

CIATRAL SCZ (SE) je kombinirani herbicid za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova uključujući i rezistentne korove na triazine - loboda ( Chenopodium spp ), štir ( Amaranthus spp. ) Primjenjuje se u kukuruzu ( bez podusjeva ) u humidnim područjima, u dozi 6-8 l/ha, ovisno o tipu tla :

* 6 l/ha na srednje teškim i onim lakšim tlima koja sadrže iznad 1.5% humusa
* 7 l/ha na težim tlima
* 8 l/ha na glinastim tlima

Tretira se nakon sjetve, a prije nicanja kukuruza.
OTROVNOST Prema sadržaju i vrsti djelatne tvari sredstvo spada u III. skupinu otrova.


 
DEHERBAN A     (2,4-D...464g/l)


Translokacijski herbicid u obliku tekućeg koncentrata za otopinu. Namijenjen je za suzbijanje većine jednogodišnjih širokolisnih korova kao što su: loboda, poljska gorušica, obični kostriš, divlja rotkva, poljski mak, obična konica, rusomača, obični svinjak, poljska čestika, šćir i dr. Suzbija i neke višegodišnje širokolisne korove kao što su: poljski osjak, sivkasta grbica, poljski slak i dr.

Koristi se u:

strnim žitaricama (osim zobi i bez podusjeva) u količini 1,5-2,5 l/ha (150-250 ml na 1.000 m2. Vrijeme primjene je od sredine busanja pa do početka vlatanja (fenofaze 25-30 po ZCK Ijestvici). U zobi može utjecati na smanjenje uroda.

kukuruzu (bez podusjeva) u količini 1-1,5 l/ha (100-150 ml na 1.000 m2). Vrijeme primjene je kada kukuruz razvije 3-4 lista.

livadama i pašnjacima (bez leguminoza) u količini 2,5-3 l/ha (250-300 ml na 1.000 m2) za popravljanje sastava krmnih trava. Vrijeme primjene je kada je većina trava u punom busanju.

Deherban A se primjenjuje kada su temperature iznad 5°C i kada nema opasnosti od noćnih mrazova.

Širokolisne kulture su osjetljive na Deherban A. Kod rada treba spriječiti zanošenje sredstva na susjedne širokolisne kulture, Ako se primjenjuje izvan navedenih fenofaza razvoja usjeva, izaziva de-formacije usjeva i smanjuje urod.

Karenca je 28 dana za ispašu i košnju.

Razvrstanje u III. skupinu otrova.

 
DEHERBAN M       (MCPA... 450 g/l)
Translokacijski herbicid u obliku tekućeg koncentrata za otopinu. Namijenjen je za suzbijanje većine jednogodišnjih širokolisnih korova kao što su: poljska gorušica, poljska koljenika, mala kopriva, divlja loboda, poljska čestika, poljski mak, divlja rotkva, poljska krika, rusomača, svinjak, čestoslavica, dvornik, uljana ogrštica, crna pomoćnica, žabnjak, modri različak, lobode, čvorasti smrdelj i nekih višegodišnjih širokolisnih korova kao što su: poljski osjak, sivkaste grbice te poljski slak i neke druge:


u strnim žitaricama bez podusjeva, u količini 1,5-2,5 l/ha (150-250 ml na 1.000 m2). Primjenjuje se u vrijeme punog busanja (fenofaze 25-30 po ZCK Ijestvici).


na livadama i pašnjacima bez leguminoza u količini 2-3 l/ha (200-300 ml na 1.000 m2). Primjenjuje se kada se većina trava nalazi u fazi punog busanja. Najbolji uspjeh postiže se kada korovi imaju 2-4 lista.


livadama i pašnjacima (bez leguminoza) u količini 2,5-3 l/ha (250-300 ml na 1.000 m2) za popravljanje sastava krmnih trava. Vrijeme primjene je kada je većina trava u punom busanju.

Sredstvo se primjenjuje kada su temperature iznad 5 C i kada ne postoji opasnost od noćnih mrazova. Navedene količine preparata koriste se uz utrošak vode 100-400 l/ha, odnosno 10-40 l na 1.000 m2.

Širokolisne kulture su osjetljive na Deherban M, stoga treba spriječiti zanošenje na širokolisne kulture i nasade. Ukoliko se primjenjuje izvan navedenih fenofaza razvoja usjeva, izaziva deformacije i smanjuje urod.

Karenca je 28 dana za ispašu i košnju.

Razvrstan je u lll. skupinu otrova.

 
DEHERBAN COMBI-MD     (mekoprop...400g/l+2,4-D... 150g/l)


Translokacijski herbicid u obliku tekućeg koncentrata za otopinu. Namijenjen je za suzbijanje širokolisnih korova, uključujući i priljepaču-broćiku. Koristi se:


u stnim žitaricama, (pšenici i ječmu bez podusjeva) u količini 4 l/ha (400 ml na 1.000 m2). Prskati treba od punog busanja pa do početka vlatanja (fenofaze 22-30 po ZCK Ijestvici).


u livadama i pašnjacima, bez leguminoza, za popravljanje sastava krmnih trava u količini 4-5 l/ha (400-500 ml na 1.000 m2). Vrijeme primjene je kada su trave u punom busanju.

Prskati treba kada su temperature iznad 5°C i kada se ne očekuju noćni mrazovi. Širokolisne kulture su osjetljive na preparat, stoga treba spriječiti zanošenje na susjedne širokolisne kulture. Nije dovoljno efikasan za kamilicu i smrdulju.

Karenca je 28 dana za ispašu i košnju.

Razvrstan je u lll. skupinu otrova.

 DEHERBAN FLUID (mekoprop... 570 g/l)


Translokacijski herbicid u obliku tekućeg koncentrata za otopinu. Namijenjen je za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova uključujući i priljepaču-broćiku, mišjakinju, lobodu, rusomaču, divlju rotkvu i dr.
Koristi se u:


strnim žitaricama (pšenici i ječmu bez podusjeva) u količini 4 l/ha (400 ml na 1.000 m2). Vrijeme primjene je od sredine busanja do pojave prvog koljenca (fenofaze 25-31 po ZCK Ijestvici).


livadama i pašnjacima bez leguminoza, radi popravljanja sastava trava, u količini 4 l/ha, prskanjem kada se većina trava nalazi u fazi busanja.

Ne preporuča se miješanje s insekticidima u obliku koncentarata za emulziju. Širokolisne kulture su osjetljive na Deherban fluid, zbog toga kod prskanja treba spriječiti zanošenje na susjedne širokolisne kulture i nasade.

Prska se kada su temperature iznad 5°C i kada se ne očekuju noćni mrazovi.

Razvrstan je u III. skupinu otrova.

 
DICURAN FORTE 80-WP (klortoluron 79,25% + triasulfuron 0,75%)


Selektivni kombinirani herbicid u obliku koncentrata za suspenziju. Namijenjen je za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih korova kao što su: stršac, lisičji repak, Ijujevi i većine jednogodišnjih širokolisnih korova kao što su: priljepača - broćika, Ijubica, čestoslavica, čvorasti smrdelj, kamilica i smrdulja u:


ozimoj pšenici u količini 2 kg/ha (200 g na 1.000 m2) primjenom prije nicanja i u količini 1,5 kg/ha (150 g na 1.000 m2) primjenom poslije nicanja, kada pšenica razvije dva lista.


ozimom ječmu u količini 1,5 kg/ha (150 g na 1.000 m2) primjenom poslije nicanja ječma.

Primjenjuje se poslije nicanja usjeva kada korovi nemaju više od 3-4 lista. U proljeće se može primijeniti u vrijeme kada ozima pšenica ili ječam razviju 3 lista pa do završetka busanja (fenofaze 13-29 prema ZCK Ijestvici).

Treba izbjegavati primjenu kod kasne sjetve ili kad neposredno poslije primjene postoji opasnost od mraza.

U slučaju preoravanja treba obaviti dublje oranje, nakon čega se smiju sijati samo jara pšenica i kukuruz. Iste godine ujesen smiju se sijati ozima uljana repica, pšenica i ječam, a u proljeće iduće godine kukuruz, soja, repa, krumpir, grašak, bijeli grah, bob, lan, leća i žitarice.

Karenca je osigurana vremenom primjene.

Razvrstan je u lll. skupinu otrova.

 DIKOCID


HERBICID, formuliran kao tekući koncentrat za otopinu (SL)
PROIZVODI: HERBOS d.d. SISAK
DJELATNA TVAR: 2,4-D (u obliku amino soli)............... 464 g/l
PRIMJENA: DIKOCID je sistemični herbicid, a rabi se za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova - loboda (Chenopodium spp.), pepeljuga (Atriplex patula), poljska gorušica (Sinapis arvensis), obični kostriš (Senecio vulgaris), divlja rotkva (Raphanus raphanistrum), divlji mak (Papaver rhoeas), konica (Galinsoga parviflora), rusomača (Capsela bursa-pastoris) i višegodišnjih širokolisnih korova svinjak (Sonchus arvensis), poljski mošnjak (Thlaspi arvense), osjak (Cirsium arvense), sivkasta grbica (Lepidium draba), te djelomično poljski slak (Convolvulus arvensis) i kiselica ili štavelj (Rumex crispus) u :

* strnim žitaricama (izuzev zobi i pšenoraži i bez podusjeva), udozi 1,5-2,5 l/ha, tretiranjem u fazi punog busanja pa do početka vlatanja (faze F, G, H).
* kukuruzu(bez podusjeva), udozi 1-1,5 l/ha, tretiranjem kada kukuruz ima 3-4 lista, odnosno visine15-20 cm.
* livadama i pašnjacima (bez leguminoza), u dozi 2,5-3,0 l/ha kao povremena mjera za popravljanje sastava krmnih trava. Primjenjuje se kada je većina trava u fazi punog busanja ili nakon prvog otkosa kada ponovno dođu u fazu busanja.

OTROVNOST Prema sadržaju i vrsti djelatne tvari sredstvo spada u III. skupinu otrova.

 DUAL GOLD 960 EC (S- metolaklor .. 960 g/l)
Zemljišni herbicid u obliku koncentrata za emulziju. Namijenjen je za suzbijanje jednogodišnjih sjemenskih travnih korova kao što su: obični koštan, obična svračica, muharike, divlje proso, te nekih jednogodišnjih sjemenskih širokolisnih korova u kukuruzu, soji, suncokretu, šećernoj repi i duhanu.Djelomično suzbija divlji sirak iz sjemena.

Sredstvo se koristi u:


kukuruzu - nakon sjetve, a prije nicanja na:

-lakim tlima u količini 1-1,2 l/ha (100-120 ml na 1.000 m2)

-srednje teškim tlima u količini 1,2-1,4 l/ha (120-140 ml na 1.000 m2)

-teškim tlima u količini 1,5 l/ha (150 ml na 1.000 m2)

-nakon nicanja u količini 1,3 l/ha (130 ml na 1.000 m2)


šećernoj repi, soji, suncokretu i duhanu - nakon sjetve, a prije nicanja na:

-lakim tlima u količini 0,8-1 l/ha (80-100 ml na 1.000 m2)

-srednje teškim tlima u ko!ičini 1-1,2 l/ha (100-120 ml na 1.000 m2)

-teškim tlima u količini 1,3 l/ha (130 ml na 1.000 m2)

Sredstvo se smije koristiti samo jednom godišnje na istoj površini. U slučaju preoravanja ili ranije žetve od prskanja do sjetve žitarica treba proći 4 mjeseca. Sredstvo se ne smije upotrebljavati u sjemenskom kukuruzu.

Karenca je 56 dana za silažni kukuruz i stočnu repu, a za kukuruzno zrno, suncokret, soju i šećernu repu osigurana je vremenom upotrebe.

Razvrstan je u III. skupinu otrova.

 
DYNAM 75 WG (oksasulfuron ...75%)


Herbicid u obliku vodotopivih granula - koncentrat za suspenziju. Namijenjen je za suzbijanje sjemenskih širokolisnih i uskolisnih korova u soji. Na korove djeluje preko lista i korijena. Koristi se u količini 80-100 g/ha u 100-400 l vode/ha uz dodatak 0,2% pomoćnog sredstva za prianjanje.

Prskati treba kada soja razvije 1-4 troliske, a korovi su u razvojnim stadijima od kotiledona do najviše 6 listova (visine 5-8 cm).

Odlično suzbija slijedeće korove: mračnjak, šćir, bijela loboda, obični kužnjak, samonikli suncokret, veliki dvornik, divlja rotkva, poljska gorušica, crna pomoćnica, obični crijevac, obična dikica, divlji sirak iz sjemena i dr. Ima dobro djelovanje i na obični koštan, posebno ako se prska u razvojnom stadiju 1-3 lista. U povoljnim prilikama smanjuje i zakorovljenost muharikama.

Ne preporuča se primjena u postrnoj soji.

Žitarice se mogu sijati nakon tri mjeseca, a ostali usjevi osam mjeseci nakon primjene.

Ne smije se miješati s Basagranom i svim graminicidima. Graminicide koristiti jedan dan prije ili sedam dana poslije Dynama 75 WG. Prolazna fitotoksičnost se može pojaviti u duljem hladnom i kišovitom vremenu. Preparat se smije koristiti samo prije početka cvatnje soje.

Razvrstanje u III. skupinu otrova.


 
ETO 20 EC (etofumesat...20g/l)


Selektivni herbicid u obliku tekućeg koncentrata za emulziju.

Koristi se za suzbijanje:


jednogodišnjih širokolisnih i uskolisnih korova u šećernoj repi, u količini 5-10 I/ha (0,5-1 l na 1.000 m2) primjenom poslije sjetve a prije nicanja usjeva, uz utrošak vode 300-400 l/ha.

Može se koristiti i poslije nicanja šećerne repe u kombinaciji: BETHA CAl 5 l/ha + ETO 20 EC 5 l/ha, u vrijeme kada je repa razvila 3-4 prava lista, uz uvjet da temperatura zraka ne prelazi 20°C. Bolja djelotvornost i selektivnost ove kombinacije postiže se razdvojenom (split) aplikacijom. Prvo prskanje je kada repa i korovi imaju 2-4 lista, a drugo 7-10 dana kasnije s pola količine navedene za kombinaciju.


travnih korova u travama, koje se koriste za proizvodnju sjemena. Suzbija slijedeće korove: mišji repak, slakoperku, divlju zob, stoklasu, vlasnjaču, zeleni muhar, proso, broćiku-priljepaču, svračicu, mišjakinju, svinjak-krlić, šćir i samonikla žita.

Koristi se u količinama:

a) u engleskom Ijulju, talijanskom Ijulju i trstikastoj vlasulji u količini 7,5 l/ha (750 ml na 1000 m2) poslije sjetve, a prije nicanja ili u količini 10 l/ha (1 l na 1.000 m2) kada navedene trave razviju 2-3 lista

b) u mačjem repku i klupčastoj oštrici u količini 10 l/ha (1 l na 1.000 m2) primjenom 60 dana nakon nicanja usjeva

c) u crvenoj vlasulji, vlasnjači i običnoj vlasulji u količini 10 l/ha (1 l na 1.000 m2).

Primjenjuje se u fazi punog busanja i to tek slijedeće godine nakon zasnivanja usjeva. Za sve trave koristi se 300-400 l/ha vode.

Ukoliko se šećerna repa mora preorati, na prskanoj površini može se opet sijati samo šećerna repa.

Karenca je osigurana vremenom primjene (OVP).

Razvrstan je u II. skupinu otrova. 
ERADICANE 6 – E

HERBICID, formuliran kao tekući koncentrat za emulziju (EC)
PROIZVODI: SYNGENTA
DJELATNA: TVAR EPTC........ 720 g/l     Diklormid....... 65,4 g/l
PRIMJENA: ERADICANE 6-E je selektivni sistemični herbicid koji se koristi za suzbijanje jednogodišnjih travnih korova - koštana (Echinochloa crus-galli), muharika (Setaria spp.), divljeg sirka iz sjemena (Sorghum halepense) i dr., te nekih širokolisnih korova - europskog mračnjaka (Abuthilon theophrasti), crne pomoćnice (Solanum nigrum), bijele lobode (Chenopodium album), hrapavog štira (Amaranthus retroflexus)) u:

* merkantilnom i silažnom kukuruzu,u dozi 4-8 l/ha, ovisno o tipu tla :
o 4 l/ha na lakšim tlima
o 6 l/ha na srednje teškim tlima
o 8 l/ha na težim tlima kao i tlima s sadržajem humusa većim od 2,5%

U najvišoj dozi ujedno smanjuje i zakorovljenost s Agropyron repens - pirikom i Cynodon dactilon - zubačom.
Primjenjuje se prije sjetve kukuruza, uz obaveznu inkorporaciju (unošenje u tlo) na dubinu 5 - 8 cm. Zbog izražene hlapljivosti sredstva inkorporaciju treba obaviti odmah kako bi se izbjegli gubici sredstva.
Radi proširenja spektra djelovanje na druge širokolisne korove može se kombinirati sa nekim atrazinskim herbicidom (npr. Radazin T-50) koji se primjenjuje odvojeno, nakon sjetve kukuruza :
o 5 l/ha Eradicane 6-E (prije sjetve) + 1, 5 kg/ha Radazin T-50 (nakon sjetve), u aridnim područjima.
o 5 l/ha Eradicane 6-E (prije sjetve) + 2 - 2, 5 kg/ha Radazin T-50 (nakon sjetve), u humidnim područjima.

Na isti način mogu se koristiti i drugi herbicidi dopušteni u kukuruzu.
* lucerni, u dozi 4-6l/ha. Manje doze koriste se na lakšim, a veće na težim i humusom bogatijim tlima.

Primjenjuje se prije sjetve lucerne, na dobro pripremljeno tlo, uz obavezno unošenje u tlo(inkorporacija) na dubinu 5-8 cm. Inkorporaciju treba obaviti odmah nakon primjene sredstva.
OTROVNOST Prema sadržaju i vrsti djelatne tvari sredstvo spada u III. skupinu otrova.

 
FLEX

HERBICID, formuliran kao tekući koncentrat za otopinu (SL)
PROIZVODI: SYNGENTA
DJELATNA: TVAR Fomesafen..... 250 g/l   Okvašivač........... 30%
PRIMJENA: FLEX je selektivni (korektivni) herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova - mračnjaka (Abutilon theophrasti), štira (Amaranthus spp.), ambrozije ili partizanke (Ambrosia artemisifolia), broćike (Galium aparine), dvornika (Polygonum spp.), mlječike (Euphorbia supina), dikice (Xanthium pensylvanicum) u :

* soji, u dozi 1-1,5 l/ha ovisno o stupnju zakorovljenosti i fenofazi korova, uz utrošak vode 300-400 l/ha.

Primjenjuje se kada soja razvije 1-2 trolista uz uvjet da korovi nemaju više od 2-4 lista.
U praksi se vrlo često primjenjuje u split aplikaciji (2 x 0.6 l/ha).
OTROVNOST Prema sadržaju i vrsti djelatne tvari sredstvo spada u III. skupinu otrova.

 FOCUS ULTRA   (cikloksidim...100g/l)


Sistemični translokacijski herbicid u obliku tekućeg uljnog koncentrata za emulziju.

Namijenjen je za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskoli-snih korova u soji, suncokretu, šećernoj repi, krumpiru i uljanoj repici. Prskanje se obavlja kada su jednogodišnji uskolisni korovi u fazi 3-5 listova, a višegodišnji uskolisni korovi 20-30 cm visine, odnosno pred klasanje.

Koristi se u količini 1-1,5 l/ha (10-15 ml na 100 m2) za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih korova, a 3-4 l/ha (30-40 ml na 100 m2) za suzbijanje višegodišnjih uskolisnih korova. U krumpiru se smije primijeniti najviše 2,5 l/ha (25 ml na 100 m2).

Kod prskanja traktorskom prskalicom, koristi se 100-180 l vode na ha. Treba spriječiti zanošenje sredstva na kukuruz i žitarice. Radi proširenja spektra djelovanja može se miješati s Pyraminom turbo i Betanalom.

Primjena u soji, suncokretu i uljanoj repici, dozvoljena je do cvatnje. Ne smije se primjenjivati u proizvodnji mladog krumpira.

Karenca je 56 dana za krumpir, a u šećernoj repi i uljaricama osigurana je vremenom primjene.

Razvrstan je u lll. skupinu orova.

 FOLAR 525 FW    (terbutilazin...345g/l + glifosat...180g/l)


Kombinirani herbicid u obliku koncentrirane suspenzije. Namijenjen je za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u nasadima vinograda viših uzgojnih oblika i nasadima jabuka i krušaka (osim kruške čija je podloga dunja), starijim od 4 godine. Primjenjuje se u količini 6-8 l/ha uz utrošak 200 l vode/ha (600-800 ml u 20 l vode na 1.000 m2), kada korovi dosegnu visinu 15 cm.

Sredstvo se smije primjeniti samo jednom godišnje.

Karenca je 70 dana za vinovu lozu jabuku i krušku.

Razvrstan je u III. skupinu otrova.


 
FUSILADE FORTE

HERBICID, formuliran kao tekući koncentrat za emulziju (EC)
PROIZVODI: SYNGENTA
DJELATNA TVAR: Fluazifop-p-butil................................ 150 g/l
PRIMJENA: FUSILADE FORTE je sistemični, selektivni hebicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih korova nakon njihova nicanja u :

* ratarskim usjevima (šečernoj i stočnoj repi, soji, suncokretu, uljanoj repici, stočnom grašku, duhanu).
* povrtlarskim usjevima (krumpiru, grašku, grahu, kupusnjačama, luku, rajčici, paprici, mrkvi i cikli).
* višegodišnjim nasadima
o koštičavo i jezgričavo voće.
o sitno jagodičasto voće (jagoda, ribizl, malina, ogrozd).
o vinova loza.
o rasadnici drvenastog ukrasnog bilja počevši od prve godine uzgoja

Tretiranje se obavlja u optimalnim fenofazama razvoja korova :

* jednogodišnji travni korovi tretiraju se u dozi 0,8-1 l/ha kada su u razvojnom stadiju 2-4 lista.
* višegodišnji travni korovi
o sirak (Sorghum halepense) tretira se u dozi 1,3-1,5 l/ha kada je visine 15-20 cm.
o pirika (Agropyron repens) tretira se u dozi 1,5-2 l/ha kada je visine 10-20 cm.
o zubača (Cynodon dactylon) tretira se u dozi 2,0 l/ha kada je visine 10-20 cm.

Veće doze se primjenjuju u starijim razvojnim stadijima korova i u nepovoljnim uvjetima (suša, visoke temperature).
OTROVNOST Prema sadržaju i vrsti djelatne tvari sredstvo spada u III. skupinu otrova.

 
FUSILADE SUPER

HERBICID, formuliran kao tekući koncentrat za emulziju (EC)
PROIZVODI SYNGENTA
DJELATNA TVAR Fluazifop-p-butil............................. 120,9 g/l
PRIMJENA FUSILADE SUPER je sistemični, selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih korova, kada su korovi nikli odnosno kada su u stadiju intenzivnog porasta (3-5 listova) u:

* ratarskim (šećernoj i stočnoj repi, soji, suncokretu, uljanojrepici,stočnom grašku) i povrtlarskim (krumpir, grašak, grah, kupusnjače, luk, rajčica, paprika, mrkva i cikla) usjevima :

o u dozi 1-2 l/ha za suzbijanje jednogodišnjih travnih korova.
o u dozi 2-4 l/ha za suzbijanje višegodišnjih travnih korova.
Isti učinak postiže se i uz manji utrošak vode(100-200 l/ha), npr. divlji sirak (Sorghum halepense) može se suzbiti u dozi od 2 l/ha kada je visine 15-20 cm.
* vinovoj lozi, koštićavim i jezgričavim voćkama, sitnom jagodičastom voću (ribizl, malina, ogrozd) i rasadnicima drvenastog ukrasnog bilja, u dozi 4-6 l/ha.
Niža doza (4 l/ha) se primjenjuje ukoliko je prethodno obavljena međuredna obrada i usitnjavanje rizoma, a onda se želi prijeći na kemijski način suzbijanja korova. U tom slučaju, korovi moraju ponovno biti u intenzivnom porastu (3-5 listova).
* jagodama, u dozi 1,5 l/ha.
Dozvoljena su najviše dva tretiranja, prvo tretiranje prije cvatnje i drugo poslije berbe.
* duhanu, u dozi 2 l/ha.

OTROVNOST Prema sadržaju i vrsti djelatne tvari sredstvo spada u III. skupinu otrova.

 
GALAXY (bentazon... 360 g/l + aciflurofen 75,5 g/l)


Kontaktni i rezidualni herbicid u obliku koncentrata za otopinu. Namijenjen je za suzbijanje širokolisnih korova u soji. Prskanje se obavlja nakon pojave prve troliske soje, kada korovi imaju 2-5 listova. Koristi se u količini 1,5-2 l/ha (150-200 ml na 1.000 m2) uz utrošak vode 200-400 l/ha (20-40 l na 1.000 m2). Potrebno je spriječiti zanošenje preparata na susjedne širokolisne kulture. Ne smije se prskati kada su temperature iznad 21°C. Ne smije se miješati s preparatima za suzbijanje uskolisnih korova.

Karenca je osigurana vremenom i načinom primjene.

Razvrstan je u lll. skupinu otrova.


 
GALIUM

HERBICID, formuliran kao tekući koncentrat za otopinu (SL)
PROIZVODI: HERBOS d.d. SISAK
DJELATNA TVAR:
 Diklorprop..... 310 g/l Mekoprop..... 160 g/l MCPA............. 100 g/l
PRIMJENA: GALIUM je sistemični (hormonalni) herbicid za suzbijanje većine jednogodišnjih širokolisnih korova (uključujući i Galium aparine - broćiku) i nekih višegodišnjih širokolisnih korova u :

* strnim žitaricama
(bez mahunarki kao podusjeva), u dozi od 4 l/ha, tretiranjem u vrijeme punog busanja pa do pojave prvog koljenca usjeva (fenofaze F,G,H i I).
* livadama i pašnjacima (bez mahunarki), u dozi 5-6 l/ha, kao povremena mjera za popravljanje sastava krmnih trava. Primjenjuje se u fazi busanja trava ili poslije prvog otkosa.

OTROVNOST Prema sadržaju i vrsti djelatne tvari sredstvo spada u III. skupinu otrova.

 
GESAGARD 500 FL (prometrin... 500 g/l)
Zemljišni herbicid u obliku tekućeg koncentrata za suspenziju. Namijenjen je za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u soji, suncokretu, grašku, krumpiru i pamuku.

Koristi se:

u soji, suncokretu i grašku u količini 1,5-3 l/ha (150-300 ml u 10-40 I vode na 1.000 m2). Vrijeme primjene je nakon sjetve, a prije nicanja usjeva. Sjetvu soje treba obaviti na veću dubinu.

u krumpiru u količini 2-3 l/ha (200-300 ml u 10-40 l vode na 1.000 m2) primjenom poslije sadnje, a prije nicanja krumpira.

Manje količine sredstva koriste se na srednje teškim, a veće na teškim i humusom bogatijim tlima. Korovi su najosjetljiviji u fazi nicanja. Za dobro djelovanje preparata potrebno je dobro pripremIjeno tlo - fine mrvičaste strukture i da nije presuho.

Slijedeći usjev može se sijati 5 mjeseci nakon primjene sredstva, osim uljane repice i lucerne koje se ne preporučuje sijati ujesen iste godine. U sušnim područjima može biti perzistentan kao i atrazin.

Karenca je 70 dana za krumpir, a u ostalim kulturama osigurana je vremenom primjene.

Razvrstan je u lll. skupinu otrova.

 
GESAPRIM 500 FL   (atrazin... 500 g/l)


Zemljišni herbicid u obliku tekuće koncentrirane suspenzije. Namijenjen je za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u kukuruzu i sirku. U sušnim područjima (s prosječnom godišnjom količinom padalina manjom od 750 mm) koristi se u količini od 2 l/ha (200 ml u 10-40l vode na 1.000 m2), a u vlažnim područjima (s prosječnom količinom padalina većom od 750 mm) u količini 3 l/ha (300 ml u 10-40 l vode na 1.000 m2).

U kukuruzu koji se uzgaja u monokulturi (bez podusjeva) u sušnim područjima u količini 3 l/ha (300 ml u 10-40 l vode na 1.000 m2) i vlažnim područjima u količini 4 l/ha (400 ml u 10-40 l vode na 1.000 m2).

Primjenjuje se odmah nakon sjetve, a prije nicanja ili nakon nicanja do razvoja trećeg lista kukuruza. U sušnim područjima i u sušnim godinama, prije sjetve pšenice obavezno je duboko oranje.

Za proširenje spektra djelovanja koristi se u kombinacijama s ne-triazinskim herbicidima.

Karenca je 63 dana za kukuruz u zrnu i sirak. Kukuruz se ne smije silirati prije mliječne zriobe.

Razvrstan je u lll. skupinu otrova.


 

GRAMOXONE

HERBICID, formuliran kao tekući koncentrat za otopinu (SL)
PROIZVODI SYNGENTA
DJELATNA TVAR Parakvat-kation.................................. 200 g/l
PRIMJENA GRAMOXONE je neselektivni kontaktni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova, kao i za suzbijanje nadzemnih dijelova višegodišnjih korova u :

* voćnjacima viših uzgojnih oblika
, u dozi 3-5 l/ha, tretiranjem kad su korovi dostignu visinu 8-15 cm, uz utrošak vode 100-400 l/ha.
* nasadima vinove loze visokih uzgojnih oblika, u dozi 3-5 l/ha, uz utrošak vode 100-400 l/ha, tretiranjem kada korovi dostignu visinu 15 cm.
* šumskim nasadima (svih vrsta drveća) i šumskim rasadnicima, u dozi 3-5 l/ha i to :
o u rasadnicima, tretiranjem 3 dana prije sadnje ili sjetve na srednje teškim i teškim tlima, a na lakim tlima 7 dana prije sjetve ili sadnje, uz napomenu da se u manjoj dozi primjenjuje kada su korovi u fazi 4 lista, a u većoj kada su korovi viši od 15 cm i u slučajevima kada su najzastupljeniji travni korovi.
o u šumskim nasadima, tretiranjem između redova uređajima sa štitnicima i niskim tlakom.

OTROVNOST Prema sadržaju i vrsti djelatne tvari sredstvo spada u I. skupinu otrova.

 HERBOKOR

HERBICID, formuliran kao vodotopivi koncentrat (SL)
PROIZVODI HERBOS d.d. SISAK
DJELATNA TVAR Glifosat (u obliku izopropil amino soli)..... 640 g/l
PRIMJENA HERBOKOR je neselektivni sistemični herbicid za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova te višegodišnjih korova s dubokim korijenom - rizomima -gomoljima :

A) Primjenom uz utrošak vode 200-400 l/ha

* na strništima
, za suzbijanje pirike (Agropyron repens), divljeg sirka (Sorghum halepense), zubače (Cynodon dactylon), šilja (Cyperus rotundus) i dr., u dozi 4-10 l/ha, kada korovi razviju lisnu masu i dostignu visinu 15-40 cm, pred cvatnju i u cvatnji, kada je silazno kolanje asimilata najintezivnije.
Površine na kojima je primjenjeno sredstvo ne smiju se obrađivati najmanje 7 dana, a kod suzbijanja otpornih višegodišnjih korova, 2-3 tjedna.
* u vinogradima i voćnjacima (jabuka, kruška, marelica, šljiva, višnja, maslina) u količini :
o 2-4 l/ha, za suzbijanje jednogodišnjih korova,
o 4-8 l/ha, za suzbijanje višegodišnjih korova
o 8-12 l/ha, za suzbijanje višegodišnjih korova sa izrazito dubokim korijenom ili rizomima u punoj vegetaciji

Sredstvo se primjenjuje kada korovi imaju dobro razvijenu lisnu masu, tj. kod visine korova 15-40 cm. Ne smije se koristiti u mladom voćnjaku i vinogradu (do 2 godine) dok je kora zelena, odnosno sve dok još nije formirana prava kora voćaka i vinove loze.
* za predžetveno suzbijanje korova u žitaricama (pšenici, ječmu, raži, zobi) i za desikaciju uljane repice, tretiranjem najkasnije 14 dana prije žetve žitarica ili uljane repice, u dozi 2-4 l/ha. Slama sa tretiranih površina ne smije se koristiti za pravljenje komposta u proizvodnji povrća i gljiva i za silažu.
* za obnovu livada i pašnjaka, tretiranjem u vrijeme kad korovi i livadne trave intenzivno rastu, u dozi 2-4 l/ha za suzbijanje jednogodišnjih korova i 4-10 l/ha za suzbijanje višegodišnjih korova.
* u suhim kanalima (III. i IV. reda) ili u povremeno plavljenim kanalima i močvarama koje se nakon odvodnje privode kulturi, u dozi 4-8 l/ha, uz napomenu da djelovanje sredstva traje 14-21 dan, te se u tom periodu ne smiju kositi ili obrađivati. Voda se snmije puštati u kanale najranije 7 dana nakon primjene sredstva.
* na neobrađenim površinama, primjenom u vrijeme pune vegetacije, u dozi 5-12 l/ha
* zeljastih i drvenastih korova na željezničkim prugama, u dozi 8-12 l/ha
* u šumskim nasadima, primjenom iz zrakoplova radi suzbijanja drvenastih korova bukve, hrasta, graba, breze, vrbe i dr., u količini :
o 5-6 l/ha uz utrošak vode 75-100 l/ha u nasadima bijelog i crnog bora
o 6-7 l/ha uz utrošak vode 75 l/ha u nasadima smreke i
o 7-8 l/ha uz utrošak vode 75 l/ha kod priprema površina za pošumljavanje
* u šumskim rasadnicima, tretiranjem između redova sadnica, u vegetaciji, uz obveznu uporabu štitnika, u dozi 4,5 l/ha. Sredstvo se primjenjuje s uređajima koji rade s niskim tlakom.
* u sadnicama smreke i bora, u dozi 6 l/ha, tretiranjem po cijeloj površini, u vrijeme potpunog mirovanja četinjača, a rasta korova
* u mladim nasadima četinjača za suzbijanje drvenastih korova :
o tretiranjem na drvenaste korove tijekom vegetacije uz uporabu štitnika, u koncentraciji od 2%
o tretiranjem po cijeloj površini početkom jeseni kada su sadnice u fazi završnog rasta, u koncentraciji od 1%
* za suzbijanje izdanaka i izboja na listača, tretiranjem panjeva odmah nakon sječe stabala (svibanj-prosinac), 15%-tnom otopinom sredstva.
* poslije čiste sječe šume, u pripremi površina za sadnju :
o tretiranjem izdanaka i izbojaka u punoj vegetaciji u periodu intenzivnog rasta, u koncentraciji 1%,
o tretiranjem svježe posječenih panjeva u periodu kolovoz-rujan, u koncentraciji od 2%

************
Količina primjenjenog sredstva ovisi o stupnju zakorovljenosti i o vrsti korova. Za najvažnije vrste iznosi :
o 4 l/ha za suzbijanje pirike (Agropyron repens).
o 4-5 l/ha za suzbijanje divljeg sirka (Sorghum halepense), poljskog osjaka (Cirsium arvense), kudrave kiselice (Rumex crispus), konjskog štavelja (Rumex obtusifolius), divljeg pelina (Artemisia vulgaris), maslačka (Taraxacum officinale) i bazjana (Aegopodium podagraria).
o 6-8 l/ha za suzbijanje kupine (Rubus spp.), poljskog osjaka (Cirsium arvense)i okruglog šilja (Cyperus rotondus).
o 8-10 l/ha za suzbijanje zubače (Cynodon dactylon)
. Primjenjuje se pred cvatnju i u doba cvatnje korova, kad je silazno kolanje asimilata najintezivnije tamo gdje je to moguće polučiti sa navedenim rokovima primjene.

B) Primjenom uz smanjeni utrošak vode 100-200 l/ha

* prije pripreme za sjetvu kukuruza, suncokreta, krumpira i šećerne repe,
za suzbijanje:
o jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova, kada su visine 5-10 cm, u dozi 1,5-2 l/ha,
o pirike (Agropyron repens), kada je visine 10-25 cm, u dozi 2-3 l/ha,
o poljskog osjaka (Cirsium arvense), u stadiju razvoja pune rozete (visine 15-25 cm), u dozi 3-4 l/ha,
Obrada tla i sjetva mogu se obaviti 5 dana nakon primjene sredstva.
Nije dozvoljeno koristiti HERBOKOR prije sjetve šećerne repe na laganim pjeskovitim tlima.
* nakon žetve/berbe poljoprivrednih kultura (strnište, berba povrća), za suzbijanje :
o pirike (Agropyron repens) kada je visine 10-25 cm, u dozi 2-3 l/ha,
o poljskog osjaka (Cirsium arvense), u stadiju razvoja pune rozete (visine 15-25 cm), u dozi 3-5 l/ha,
o divljeg sirka (Sorghum halepense), kada je visine 15-30 cm, te slaka (Convolvulus spp.) kada je visine 20-40 cm, u dozi 5-6 l/ha.
* u vinogradima i voćnjacima visokih uzgojnih oblika (jabuka, kruška, marelica i maslina), za suzbijanje:
o jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova, kada su visine 10-15 cm, u dozi 1,5-2 l/ha,
o pirike(Agropyron repens), kada je visine 10-25 cm, u dozi 2-3 l/ha
o poljskog osjaka (Cirsium arvense), u razvojnom stadiju pune rozete (visine 20-40 cm), u dozi 3-4 l/ha,
o poljskog slaka (Convolvulus arvensis), kada je visine 20-40 cm, u dozi 5-6 l/ha,
o divljeg sirka (Sorghum halepense), kada je visine 15-30 cm, u dozi 5-6 l/ha,
o zubače (Cynodon dactylon), kada je visine 10-25 cm,razdvojenom (split) primjenom, dva puta u dozi 2.5 l/ha
Ne smije se koristiti u mladom voćnjaku i vinogradu (do 2 godine) dok je kora zelena, odnosno sve dok još nije formirana prava kora voćaka i vinove loze.

Primjenom HERBOKORA sa smanjenim količinama vode može se uštedjeti na količini sredstva. Preduvjeti za ovaj način primjene ovog sredstva su: ispravna prskalica, sapnice kojima se može precizno primjeniti 100-200 l vode po hektaru, podešen radni tlak, prilagođena brzina traktora.
Šest sati iza primjene Herbokora ne smije pasti kiša jer u protivnom djelotvornost sredstva može biti smanjena.
OTROVNOST Prema sadržaju i vrsti djelatne tvari sredstvo spada u III. skupinu otrova.

 
HERBOLAN EC

HERBICID, formuliran kao tekući koncentrat za emulziju (EC)
PROIZVODI HERBOS d.d. SISAK
DJELATNA TVAR Trifluralin........ 640 g/l
PRIMJENA HERBOLAN EC je zemljišni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih i nekih travnih korova u :

* suncokretu, soji, uljanoj repici, grahu (izuzev ranih sorti).
* kupusu, kelju i cvjetači.

Sredstvo se primjenjuje, ovisno o tipu tla, u dozi 1-2,5 l/ha. Više doze se primjenjuju na težim tipovima tala i tlima sa većim sadržajem humusa (iznad 3%).
Tretiranje se obavlja prije sjetve ili sadnje uz obavezno unošenje u tlo (inkorporaciju) na dubinu 5-8 cm.
Radi proširenja spektra djelovanja može se kombinirati sa drugim herbicidima.
OTROVNOST Prema sadržaju i vrsti djelatne tvari sredstvo spada u III. skupinu otrova.
 
HERBOTROF

HERBICID, formuliran kao tekući koncentrat za emulziju (EC)
PROIZVODI: HERBOS d.d. SISAK
DJELATNA TVAR: Acetoklor....... 768 g/l Diklormid....... 128 g/l
PRIMJENA: HERBOTROF je selektivni zemljišni herbicid za suzbijanje sjemenskih travnih korova - koštana (Echinochloa crus-galli), muharika (Setaria spp.), svračice (Digitaria sanguinalis), divljeg sirka iz sjemena (Sorghum halepense) i nekih širokolisnih korova - štira (Amaranthus spp.), crne pomoćnice (Solanum nigrum), velikog dvornika (Polygonum persicaria), obične konice (Galinsoga parviflora), lobode (Chenopodium album), ambrozije (Ambrosia elatior) u kukuruzu (bez podusjeva) :

* tretiranjem nakon sjetve, a prije nicanja kukuruza (ili prije sjetve kukuruza uz plitko unošenje u tlo na 2-5 cm)
, u dozi 2-3 l/ha. Radi proširenja djelovanja na širokolisne sjemenske korove može se koristiti u kombinaciji sa RADAZINOM T-50 :
o prije sjetve: 2-3 l/ha HERBOTROF-a + 2 l/ha RADAZIN-a
o nakon sjetve, a prije nicanja: 2-3 l/ha HERBOTROF-a + 1.5-2 l/ha RADAZIN-a
Na područjima gdje je došlo do rezistentnosti lobode ili štira na artazin, preporučuju se kombinacije: 2-3 l/ha HERBOTROFA-a + 1-1,5 l/ha RADAZIN-a T-50 + 1-1,5 l/ha ili RACER-a 25 EC
* tretiranjem nakon nicanja do 3 lista kukuruza, a prije nicanja ili u nicanju korova, u dozi 2,0-2,5 l/ ha.

Radi proširenja spektra djelovanja na širokolisne sjemenske korove, Herbotrof se može kombinirati sa Radazinom T-50 (2-2.5 l/ha HERBOTROF-a + 1.5 l/ha RADAZINA T-50).
U slučaju da je došlo do ponika korova, za povećanje djelotvornosti, preporučuje se dodati 1-2 l/ha BIJELOG ULJA.
U manjim preporučenim dozama koristi se na lakšim i humusom siromašnijimtlima, a u većim dozama na težim i humusom bogatijim tlima, te protiv otpornijih vrsta korova (divlji sirak iz sjemena).
OTROVNOST Prema sadržaju i vrsti djelatne tvari sredstvo spada u III. skupinu otrova.

 
HERKULES 480 SL     (glifosat...480g/l)


Neselektivni sistemični herbicid u obliku tekućeg koncentrata za otopinu. Namijenjen je za suzbijanje višegodišnjih korova s dubo-kim korijenom, rizomima i gomoljima, te jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova, primjenom uz utrošak 200-400 l vode (20-40 l na 1.000m2):

na strništima, za suzbijanje pirike, divljeg sirka, zubače, slaka, okruglog šilja i drugih, u količini 8-10 l/ha (800-1.000 ml na 1.000 m2). Primjenjuje se kada korovi razviju lisnu masu i dostignu visinu 15-40 cm, pred cvatnju i u cvatnji. Površina na kojima je primjenjeno sredstvo ne smije se obrađivati najmanje 7 dana, a kod suzbijanja otpornih višegodišnjih korova 2-3 tjedna.

u voćnjacima i vinogradima (jabuka, krušaka, marelica, šljiva, višanja i maslina) za suzbijanje:

- jednogodišnjih korova koristi se u količini 2-4 l/ha (200-400 ml na 1.000 m2)
- višegodišnjih korova koristi se u količini 4-8 l/ha (400-800 ml na 1.000 m2)
- višegodišnjih korova s izrazito dubokim korijenom ili rizomima, u punoj vegetaciji koristi se u količini 8-12 l/ha (0,8-1,2 l na 1.000 m2)

Najkasnije 10 dana prije primjene sredstva moraju se u voćnjaku i vinogradu ukloniti izboji ili preniske grane i povezati loza. Rane nastale uklanjanjem izboja moraju biti osušene i kalirane.

Sredstvo se primjenjuje kad korovi imaju dobro razvijenu lisnu masu, tj. kod visine korova 15-40 cm.

Sredstvo se smije primjenjivati u voćnjacima starijim od 2 godine, tj. ne smije se koristiti u mladom voćnjaku ili vinogradu sve dok je kora voćaka i vinove loze zelena.

U nasadima koštičavih voćaka sredstvo se smije primijeniti samo uz korištenje štitnika, čija je uloga da spriječi dodir sredstva s listovima i korom.

U vinovoj lozi sredstvo se smije primjeniti do završetka cvatnje, a u voćnjacima najkasnije u roku 90 dana od početka cvatnje.


za predžetveno suzbijanje korova u žitaricama (pšenici, ječmu, raži, zobi) i desikaciju uljane repice primjenom 14 dana prije žetve žitarica ili uljane repice u količini 2-4 l/ha (200-400 ml na 1.000 m2). Slama s površina na kojima je primjenjeno sredstvo ne smije se koristiti za pripremanje komposta namijenjenog proizvodnji povrća i gljiva.


za obnovu livada i pašnjaka - primjenom u doba intenzivnog rasta korova i livadnih trava, u količini 2-4 l/ha (200-400 ml na 1.000 m2) za suzbijanje jednogodišnjih korova i 4-10 l/ha (0,4-1 l na 1.000 m2) za suzbijanje višegodišnjih korova. Ponovna sjetva trava moguća je 14 dana nakon primjene sredstva. Ispaša i košnja za nemliječne domaće životinje dozvoljena je nakon 7 dana.


u suhim kanalima (I II. i IV. reda) ili u povremeno plavljenim kanalima i močvarama koje se nakon odvodnje privode kulturi, u količini 4-8 l/ha (400-800 ml na 1.000 m2) uz napomenu da djelovanje sredstva traje 14-21 dan, te se u tom periodu ne smiju kositi ili obrađivati. Voda se smije puštati u kanale najranije 7 dana nakon primjene sredstva.


na neobrađenim površinama, primjenom u vrijeme pune vegetacije korova, u količini 5-12 l/ha (0,5-1,2 l na 1.000 m2)


na željezničkim prugama protiv zeljastih i drvenastih korova, u količini 8-12 l/ha (0,8-1,2 l na 1.000 m2)


u šumskim nasadima, primjenom iz zrakoplova radi suzbijanja drvenastih korova bukve, hrasta, graba, breze, vrbe i dr. u količini:

a) u nasadima bijelog i crnog bora u količini 5-6 l/ha uz utrošak 75-100 l vode/ha
b) u nasadima smreke u količini 6-7 l/ha uz utrošak 75 l vode/ha
c) kod pripreme površina za pošumljavanje u količini 7-8 l/ha uz utrošak 75 l vode /ha

U količini 7l/ha sredstvo nije dovoljno djelotvorno na javor.


u šumskim rasadnicima, primjenom između redova sadnica, u vegetaciji, uz obaveznu upotrebu štitnika, u količini 4,5 l/ha (450 ml na 1.000 m2) - u sadnicama smreke i bora, u količini 6 l/ha uz utrošak 500l vode/ha (600 ml u 50l vode na 1.000 m2), primjenom po cijeloj površini u vrijeme potpunog mirovanja četinjača, a rasta korova. U vrijeme prskanja četinjače moraju biti u potpunom mirovanju.


u šumskim rasadnicima, primjenom između redova sadnica, u vegetaciji, uz obaveznu upotrebu štitnika, u količini 4,5 l/ha (450 ml na 1.000 m2)


u sadnicama smreke i bora, u količini 6 l/ha uz utrošak 500l vode/ha (600 ml u 50l vode na 1.000 m2), primjenom po cijeloj površini u vrijeme potpunog mirovanja četinjača, a rasta korova. U vrijeme prskanja četinjače moraju biti u potpunom mirovanju.


za suzbijanje izdanaka i izboja listača, prskanjem panjeva odmah poslije sječe stabala, u razdoblju od svibnja do prosinca, 15%-tnom otopinom sredstva uz uvjet, da se sredstvo primjenjuje na udaljenosti najmanje 300 m od izvorišta voda i da površine nisu izrazito erozivne


u mladim nasadima četinjača - za suzbijanje drvenastih korova:

a) primjenom na drvenaste korove tijekom cijele vegetaclje, uz uporabu štitnika, u koncentraciji 2% (100 ml u 5 l vode na 100m2), ili

b) primjenom po cijeloj površini početkom jeseni, kad su sadnice u fazi završnog rasta, u koncentraciji 1% (50 ml u 5 l vode na 100 m2)


poslije čiste sječe šuma, u pripremi površina za sadnju:

a) prskanjem izdanaka i izbojaka u punoj vegetaciji u razdoblju in-tenzivnog rasta, u koncentraciji 1 % (50 ml u 5 l vode na 100 m2)
b) prskanjem svježe posječenih panjeva u razdoblju od kolovoza do rujna, u koncentraciji 2% (100 ml u 5 l vode na 100 m2)

Količina primjenjenog sredstva ovisi o stupnju zakorovljenosti i za najvažnije vrste iznosi:


za suzbijanje pirike u količini 4 l/ha (40 ml na 100 m2)


za suzbijanje divljeg sirka, poljskog osjaka, kudrave kiselice, konjskog štavelja, divljeg pelina, maslačka i bazjana u količini 4-5 l/ha (40-50 ml na 100 m2)


za suzbijanje kupine, poljskog slaka i okruglog šilja u količini 6-8 l/ha (60-80 ml na 100 m2)


za suzbijanje zubače u količini 8-10 l/ha (80-100 ml na 100 m2)

Sredstvo se smije primijeniti najviše dva puta godišnje na istoj površini. Sredstvo je fitotoksično za sve biljne vrste, ukoliko dospije na zelene dijelove biljke.

Karenca je 14 dana za desikaciju uljane repice i predžetvenu primjenu u žitaricama, a 35 dana za voćke i vinovu lozu.


 

INAKOR-T

HERBICID, formuliran kao tekuća koncentrirana suspenzija (SC)
PROIZVODI HERBOS d.d. SISAK
DJELATNA TVAR Atrazin............. 340 g/l Prometrin....... 160 g/l
PRIMJENA INAKOR-T je selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova i nekih uskolisnih korova u kukuruzu (bez podusjeva) :

* u aridnim područjima u dozi 2 l/ha
* u humidnim područjima u dozi 3 l/ha.

Preparat se koristi prije ili poslije sjetve, do pojave trećeg lista kukuruza odnosno 10 cm kukuruza. Korove suzbija u klijanju i nicanju. Najčešće preparat se koristi u kombinaciji s BRAVOM (radi proširenja spektra djelovanja na uskolisne korove).
OTROVNOST Prema sadržaju i vrsti djelatne tvari sredstvo spada u III. skupinu otrova.

 LONTREL 418 C (mekoprop-racemat... 380 g/l + klopiralid... 18g/l)
Kombinirani herbicid u obliku tekućeg koncentrata za otopinu. Namijenjen je za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u ozimim i jarim žitaricama uključujući i priljepaču - broćiku u:


ozimoj i jaroj pšenici i ječmu koristi se u količini 4-5 l/ha uz utrošak vode 100-400 l/ha (400-500 ml u 10-40l vode na 1.000 m2). Vrijeme primjene je od sredine busanja do početka vlatanja (fenofaze 25-30 prema ZCK Ijestvici).


jaroj zobi koristi se u količini 3-4 l/ha (300-400 ml u 10-40 I vode na 1.000 m2). Vrijeme primjene je od početka busanja do početka vlatanja (fenofaze 25-30 po ZCK Ijestvici).

Ne smije se primjenjivati pri temperaturama nižim od 50 C i kada se očekuju noćni mrazovi.

Prilikom rada potrebno je spriječiti zanošenje sredstva na susjedne širokolisne kulture. Ne smije se miješati s insekticidima. Slama s tretiranih površina ne smije se koristiti za pripremu komposta.

Karenca je osigurana vremenom primjene sredstva.

Razvrstan je u lll. skupinu otrova.

 LONTREL 300 (klopiralid...300g/l)
Sistemično-kontaktni herbicid u obliku tekućeg koncentrata za otopinu.

Namijenjen je za suzbijanje širokolisnih korova iz porodice glavočika: pelinolisne ambrozije, osjaka, kamilice, jarmena, samoniklog suncokreta, poljskog svinjaka, običnog kostriša, štitarki i mahunarki primjenom nakon nicanja usjeva, kada korovi imaju 2-6 listova u slijedećim kulturama:


šećernoj repi u količini 0,2-0,4 l/ha (20-40 ml u 10-40 l vode na 1.000 m2). Smije se primjenjivati istovremeno s herbicidima na osnovi fenmedifama, desmedifama, etofumesata i kloridazona. Ne smije se koristiti na sjemenskoj šećernoj repi.


merkantilnom kukuruzu u količini 0,2-0,33 l/ha (20-33 ml u 10-40 l vode na 1.000 m2). Smije se miješati s herbicidima na osnovi 2,4-D i dikambe.


ozimoj uljanoj repici u količini 0,2-0,33 l/ha (20-33 l u 10-40 l vode na 1.000 m2).

Manja količina sredstva koristi se kod mlađih, a veća kod starijih korova.

Potrebno je spriječiti zanošenje na susjedne širokolisne kulture. Nakon primjene sredstva ujesen iste godine i u proljeće iduće godine, ne smije se sijati: lucerna, djetelina, mrkva, peršin, pastrnjak, salata i rajčica, dok se grašak smije sijati nakon 16 mjeseci.

Karenca je 70 dana za merkantilni kukuruz, a u šećernoj repi i uljanoj repici osigurana je vremenom primjene.

Razvrstan je u lll. skupinu otrova.


 
METRIPHAR

HERBICID, formuliran u obliku dispergirajućih mikrogranula (WG)
PROIZVODI Chimac AGRIPHAR
DJELATNA TVAR metribuzin ....... 70 %
PRIMJENA

METRIPHAR je selektivni sistemični herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova - štir (Amatanthus spp.), obična loboda (Chenopodium album), dvornici (Polygonum spp.), svinjak (Sonchus spp.), kamilica (Matricaria spp.), mišjakinja (Stellaria media), kužnjak (Datura stramonium), te smanjenjenje brojnosti jednogodišnjih travnih korova - koštan (Echinochloa crus-galli), divlje proso (Panicum spp.), mišji repak (Alopecurus myosuroides), divlja zob (Avena fatua), ljulj (Lolium spp.), svračica (Digitaria sanquinalis), muharike (Setaria spp.) u :

* krumpiru
o tretiranjem nakon sadnje, a prije nicanja krumpira, u količini 0,75-1,5 kg/ha, ovisno o vrsti tla :
+ 0,75 kg/ha na lakim tlima
+ 1,0 kg/ha na srednje teškim tlima
+ 1,5 kg/ha na teškim i humusom bogatim tlima
o tretiranjem nakon nicanja, kada krumpir dosegne 5-10 cm visine (5-8 listova), u količini 0,5-0,75 kg/ha (izuzev ranih sorti i pjeskovitih tala) ovisno o vrsti tla :
+ 0,5 kg/ha na srednje teškim tlima
+ 0,75 kg/ha na teškim i humusom bogatim tlima
* soji
o tretiranjem nakon sjetve, a prije nicanja soje, u količini 0,5-1,0 kg/ha.
Zbog potpunijeg djelovanja na korove u sušnijim područjima može se primjeniti u dva tretiranja:

+ prvo tretiranje : prije sjetve soje, uz inkorporaciju, u količini 0,25 kg/ha
+ drugo tretiranje : nakon sjetve, a prije nicanja, u količini 0,25-0,5 kg/ha
Niže doze koristiti na srednje teškim, a veće na teškim i humusom bogatijim tlima.
Radi proširenja spektra djelovanja na travne korove, potreban mu je partner (jedan od registriranih graminicida).

* rajčici
o 8-10 dana nakon presađivanja, u količini 0,5-0,75 kg/ha.
* lucerni
o tretiranjem u vrijeme zimskog mirovanja vegetacije, samo u zasnovanoj (etabliranoj) lucerni, u količini 0,75-1,2 kg/ha, ovisno o vrsti tla.

OTROVNOST Prema sadržaju i vrsti djelatne tvari sredstvo spada u III. skupinu otrova.
 
MOTIVELL (nikosulfuron... 40 g/l)


Folijarni herbicid u obliku tekućeg koncentrata za suspenziju. Namijenjen je za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskoli-snih i jednogodišnjih širokolisnih korova u kukuruzu. Koristi se u količini 1-1,25 l/ha (100-125 ml na 1.000 m2). Manja količina se koristi za suzbijanje jednogodišnjih korova u ranijim razvojnim fazama, a veća količina u kasnijim stadijima razvoja sjemenskih, višegodišnjih uskolisnih korova. Ako je nicanje korova jednoliko koristi se jednokratno, kad kukuruz ima 3-6 listova, a ako je nicanje korova nejednoliko - produženo, preporuča se razdvojeno prskanje, dva puta po pola količine. Prvi puta primjenjuje se kada je kukuruz 10-15 cm visine, a drugi puta nakon 7-10 dana.

Korovi su najosjetljiviji u stadiju razvoja:


divlji sirak iz sjemena kad ima 3-5 listova


divlji sirak iz rizoma kad je visine 15-30 cm


pirika od 3 lista do 25 cm


koštan i muharike od stadija 1 lista do busanja


divlje proso i svračica kad imaju 1-3 lista


limundžik i loboda od nicanja do stadija dva lista


štir i veliki dvornik od nicanja do stadija četiri lista

U slučaju duže suše, smanjeno je upijanje aktivne tvari, pa je herbicidni učinak slabiji.

Za proširenje djelovanja može se kombinirati s herbicidima koji djeluju na širokolisne korove. Radi pobo!jšanja djelovanja dodaje se okvašivač.

Na površinama prskanim Motivellom slijedeći usjev može se sijati: ozima pšenica i raž nakon 4 mjeseca, jara pšenica i ječam nakon 8 mjeseci, grah, zob, soja, kukuruz šećeraci kokičar nakon 10 mjeseci i ostali usjevi nakon 12 mjeseci.

Karenca je 63 dana.

Razvrstan je u lll. skupinu otrova.


 
OPTICA TRIO

HERBICID, formuliran kao tekući koncentrat za otopinu (SL)
PROIZVODI: A.H.MARKS & Co. Ltd
DJELATNA TVAR:
(R)-Diklorprop - P............. 310 g/l
MCPA .............................. 160 g/l
(R)-Mekoprop - P.............. 130 g/l
PRIMJENA: OPTICA TRIO je sistemični (hormonalni) herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u ozimoj i jaroj pšenici i ječmu u dozi 1, 5 - 2, 5 l/ha, uz utrošak vode od 200 – 400 l/ha. Prskanje treba obaviti od sredine busanja pa do pojave prvog koljenca žitarica (fenofaze od G do J). Najbolji rezultati postižu se kada su korovi u mlađem razvojnim stadijima.
U slučaju jake zakorovljenosti vrstama Galium aparine – mačak ili priljepača (broćika) i Matricaria chamomilla (kamilica) herbicidu Optica Trio potrebno je dodati herbicid djelotvoran na spomenute korove.
OTROVNOST: Prema sadržaju i vrsti djelatne tvari sredstvo spada u III. skupinu otrova.

 
PRIMEXTRA GOLD 720 SC (S-metolaklor...400g/l+atrazin... 320 g/l)


Kombinirani zemljišni herbicid u obliku tekuće koncentrirane su-spenzije. Upotrebljava se u kukuruzu bez podusjeva, a namijenjen je za suzbijanje nekih jednogodišnjih travnih korova kao što su obični koštan, muharike, obična svračica i divlje proso, te jednogodišnjih širokolisnih korova kao što su bijela loboda, štir, pelinolisna ambrozija, veliki dvornik i drugi.

Sredstvo se primjenjuje:

a) nakon sjetve, a prije nicanja kukuruza na:

-lakim tlima u količini 3 l/ha uz utrošak 100-400 l vode/ha (300 ml u 10-40 I vode na 1.000 m2)

-srednje teškim tlima u količini 3,5-4 l/ha uz utrošak 100-400 l vode/ha (350 ml u 10-40 l vode na 1.000 m2)

-teškim tlima u količini 4 l/ha uz utrošak 100-400 l vode/ha (400 ml u 10-40 l vode na 1.000 m2)


nakon nicanja do 3 lista kukuruza, ali prije nicanja ili u nicanju korova u količini 3,5 l/ha (350 ml na 1.000 m2).

Kod primjene nakon nicanja sredstvo je manje djelotvorno nego kod primjene prije nicanja, posebno na muharike i divlje proso.

Sredstvo se smije samo jednom godišnje primjeniti na istoj površini. Kukuruz se ne smije silirati prije faze mliječne zriobe.

Karenca za zrno kukuruza osigurana je vremenom primjene.

Razvrstan je u lll. skupinu otrova.


 
PROHELAN-T

HERBICID, formuliran kao tekuća koncentrirana suspenzija (SC)
PROIZVODI: HERBOS d.d. SISAK
DJELATNA TVAR: Prometrin....... 500 g/l
PRIMJENA: PROHELAN-T je zemljišni i kontaktni herbicid, a koristi se za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u :

* soji, suncokretu i grašku, u dozi 1,5-3 l/ha, tretiranjem nakon sjetve, a prije nicanja usjeva.
* krumpiru, u dozi 2-3 l/ha, tretiranjem nakon sadnje, a prije nicanja krumpira.

Manje doze koriste se na lakšim tlima, a veće doze na težim tlima i tlima sa većim sadržajem humusa.
Može se miješati s drugim herbicidima za proširenje djelovanja.
OTROVNOST: Prema sadržaju i vrsti djelatne tvari sredstvo spada u III. skupinu otrova.

 
PYRAMIN TURBO   (kloridazon... 520g/l)


Selektivni sistemični herbicid u obliku tekuće koncentrirane suspenije. Namijenjen je za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u šećernoj i stočnoj repi.

Koristi se:

a) prije sjetve u sušnim područjima uz plitko unošenje u tlo (inkorporacija) na dubinu 2-5 cm, u količini 3,5-4 l/ha (350-400 ml na 1.000 m2) na lakšim, a 5 l/ha (500 ml na 1.000 m2) na težim i humusom bogatijim tlima.

b) poslije sjetve a prije nicanja repe u vlažnim područjima u količini 3,5-4 l/ha (350-400 ml na 1.000 m2) na lakšim i 5 l/ha (500 ml na 1.000 m2) na težim i humusom bogatijim tlima.
Radi proširenja djelovanja može se miješati s herbicidima na osnovi metolaklora, etofumesata. klopiralida, fenmedifama i desmedifama.

c) poslije nicanja repe, u fazi 2-4 prava lista repe kada korovi imaju 1-2 lista u količini 2,5 l/ha uz utrošak vode 250-300 l/ha (250 ml u 25-30 l vode na 1.000 m2)

U slučaju preoravanja usjeva smiju se sijati repa i cikla, a nakon 35 dana kukuruz i krumpir.

Karenca je 91 dan za šećernu i stočnu repu.

Razvrstan je u lll. skupinu otrova.

 
PYRADUR FL    (kloridazon...325g/l+metolaklor...185g/l)


Kombinirani herbicid u obliku tekuće koncentrirane suspenzije. Namijenjen je za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih i jednogodišnjih uskolisnih korova u šećernoj i stočnoj repi, te u cikli.

Primjenjuje se poslije sjetve, a prije nicanja usjeva u količini 6 l/ha (600 ml na 1.000 m2) na lakšim i 8 l/ha (800 ml na 1.000 m2) na srednje teškim i teškim tlima, uz utrošak vode 100-400 l/ha (10-40 l vode na 1.000 m2).

Karencaje 77 dana za ciklu i stočnu repu, a u šećernoj repi osigurana je vremenom primjene.

Razvrstan je u lll. skupinu otrova.


 
RACER 25-EC

HERBICID, formuliran kao tekući koncentrat za emulziju (EC)
PROIZVODI: SYNGENTA
DJELATNA TVAR: Flukloridon...... 250 g/l
PRIMJENA: RACER 25-EC je selektivni zemljišni herbicid, a koristi se za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova (Abuthilon theophrasti - europski mračnjak, Ambrosia elatior - ambrosija, limundžik, Polygonum spp. - dvornici, Xanthium spp. - dikice i dr.) i nekih travnih korova u :

* suncokretu, u dozi 2-3,5 l/ha (ovisno o tipu tla) :
o do 2 l/ha laka tla.
o 2.5 l/ha srednje teška tla.
o 3-3,5 l/ha teška tla i tla sa 3 i više % humusa.
Tretiranje se obavlja nakon sjetve, a prije nicanja suncokreta.
Radi proširenja spektra djelovanja na travne korove može se kombinirati sa drugim herbicidima. Ukoliko se koristi u kombinaciji s drugim herbicidima, RACER 25-EC se primjenjuje u dozi 1.5-2 l/ha.
* kukuruzu (bez podusjeva), tretiranjem nakon sjetve, a prije nicanja kukuruza. Koristi se najčešće u kombinaciji :
1-1,5 l/ha Racer 25 EC + 1-1,5 l/ha Radazin T-50 + 2-3 l/ha Trophy
* krumpiru, u dozi 2 l/ha, tretiranjem nakon sadnje, a prije nicanja krumpira.
Radi proširenja djelovanja može se kombinirati s drugim herbicidima u krumpiru.
Ukoliko se koristi u kombinaciji s drugim herbicidima RACER 25-EC se primjenjuje u dozi 1.5-2 l/ha.

OTROVNOST: Prema sadržaju i vrsti djelatne tvari sredstvo spada u III. skupinu otrova.

 RADAZIN EXTRA

HERBICID, formuliran kao tekuća koncentrirana suspenzija (SC)
PROIZVODI HERBOS d.d. SISAK
DJELATNA TVAR Acetoklor...... 350,0 g/l
Atrazin........... 212,0 g/l
Diklormid........ 58,3 g/l
PRIMJENA RADAZIN EXTRA je kombinirani herbicid za suzbijanje jednogodišnjih travnih korova-koštana (Echinochloa crus-galli), muharika (Setaria spp.), obične svračice (Digitaria sanquinalis), prosa (Panicum spp.) i divljeg sirka iz sjemena (Sorghum halepense) te jednogodišnjih širokolisnih korova - lobode (Chenopodium album), štira (Amaranthus spp.), partizanke ili ambrozije (Ambrosia elatior), dvornika (Polygonum persicaria) i dr. u :

* kukuruzu bez podusjeva, tretiranjem nakon sjetve, a prije nicanja kukuruza ili poslije nicanja do 3 lista kukuruza, u dozi:
o 4 l/ha u aridnim područjima i na lakšim tlima.
o 5 l/ha u humidnim područjima na srednje teškim, teškim i humusom bogatijim tlima.

U slučaju ponika korova (1-2 lista), za povećanje djelotvornosti, preporučuje se dodati 1-2 l/ha Bijelog ulja.
OTROVNOST Prema sadržaju i vrsti djelatne tvari sredstvo spada u III. skupinu otrova.
 
RADAZIN T-50

HERBICID, formuliran kao tekuća koncentrirana suspenzija (SC)
PROIZVODI HERBOS d.d. SISAK
DJELATNA TVAR Atrazin............. 500 g/l
PRIMJENA RADAZIN T-50 je zemljišni i kontaktni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u kukuruzu bez podusjeva (grah, bundeva) i sirku nakon sjetve, a prije nicanja usjeva, te poslije nicanja usjeva kada kukuruz ima razvijena 1-3 lista (visine 10 cm), u dozi :

* do 2 l/ha u aridnim područjima i do 3 l/ha u humidnim područjima, kada se koristi sam.
* do 1,2 l/ha u aridnim područjima odnosno do 2 l/ha u humidnim područjima, kada se primjenjuje u kombinaciji s drugim neatrazinskim herbicidima kao što su: Bravo, Herbotrof,Trophy, Racer 25 EC. U tim količinama ne ograničava sjetvu proljetnih kultura ni u sušnim godinama. Ako se u aridnim područjima koristi u kombinacijama sa drugim herbicidima, u količini 1-1.2 kg/ha, tada ne ograničava plodored.

U slučaju pojave rezistentnosti nekih korova, RADAZIN T-50 može se koristiti u kombinaciji sa Racerom 25-EC .
Radazin T-50 može se koristiti i u kasnijim stadijima razvoja kukuruza (do fenofaze 6 listova kukuruza), ali u reduciranoj dozi od 1 l/ha. U tom slučaju najčešće se koristi, samo za proširenje spektra djelovanja na širokolisne korove kao partner uz herbicide koji se koriste za suzbijanje sirka :
1 l/ha Radazina + 50 g/ha Tarot 25 DF + 0, 1 % Trend 90 ili 1-2 l/ha Bijelog ulja.
OTROVNOST Prema sadržaju i vrsti djelatne tvari sredstvo spada u III. skupinu otrova.
 
RADAZIN WP-50

HERBICID, formuliran kao močivo prašivo za suspenziju (WP)
PROIZVODI HERBOS d.d. SISAK
DJELATNA TVAR Atrazin.................. 50%
PRIMJENA RADAZIN WP-50 je zemljišni i kontaktni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u kukuruzu (bez podusjeva - grah, bundeva) i sirku, u dozi :

* 2 kg/ha u aridnim područjima.
* 3 kg/ha u humidnim područjima.

Primjenjuje se nakon sjetve kukuruza do fenofaze 3. lista kukuruza ( do 10 cm visine ).
Za proširenje spektra djelovanja na travne korove koristi se u kombinaciji s neatrazinskim sredstvima (Bravo, Trophy, Herbotrof), u dozi 1,2 kg/ha u aridnim i 2 kg/ha u humidnim područjima. U tim količinama ne ograničava sjetvu proljetnih usjeva niti u sušnim godinama.
Ako se u aridnim područjima koristi u kombinacijama sa drugim herbicidima , u količini 1-1.2 kg/ha, tada ne ograničava plodored.
OTROVNOST Prema sadržaju i vrsti djelatne tvari sredstvo spada u III. skupinu otrova.

 REGLONE FORTE

HERBICID, formuliran kao vodotopivi koncentrat (SL)
PROIZVODI SYNGENTA
DJELATNA TVAR Dikvat-kation ........ 150 g/l
N-etoksilirani masni amini .............. 150 g/l
PRIMJENA REGLONE FORTE je neselektivni kontaktni herbicid-desikant za :

* desikaciju cime sjemenskog i merkantilnog krumpira, u vrijeme biološke zrelosti usjeva, u dozi 4-5 l/ha, uz utrošak vode 400-500 l/ha
* desikaciju suncokreta, soje i uljane repice, u vrijeme biološke zrelosti usjeva, u dozi 2,5-3,5 l/ha, uz utrošak vode 400-600 l/ha ili 60-80 l vode /ha kod primjene iz zrakoplova,
* desikaciju sjemenske lucerne i djeteline, u vrijeme biološke zrelosti usjeva, u dozi 5-6 l/ha,
* suzbijanje korova u voćnjacima i vinogradima (samo viših uzgojnih oblika), u dozi 3-5 l/ha, primjenom u vrijeme kada su korovi visoki 10-15 cm.

OTROVNOST Prema sadržaju i vrsti djelatne tvari sredstvo spada u III. skupinu otrova.

 
RING 80 WG    (prosulfuron... 50% + primisulfuron-metil... 30%)


Kombinirani herbicid u obliku vodotopivih granula. Namijenjen je za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u kukuruzu bez podusjeva. Koristi se u količini 25-30 g/ha uz dodatak ovlaživača u količini 300 ml/ha. Koncentracija ovlaživača u škropivu treba biti 0,1%. Primjenjuje se nakon nicanja, kada kukuruz ima do 6 listova, a korovi najviše do 4 lista. Korove veće od četiri lista ne suzbija, već samo oštećuje.

Ring 80 WG odlično suzbija: hrapavi šćir, mračnjak, veliki dvor-nik, dvozub, mnogosjemenu lobodu i običnu dikicu. Bijelu lobodu suzbija od stadija kotiledona do stadija 2 lista, a u kasnijim stadijima (4 lista i više) suzbija djelomično.

Divlji sirak, piriku, poljski slak i šćav oštećuje i zaustavlja u rastu. Djelotvornost sredstva je slabija ako se primjeni u sušnom razdoblju ili ako su korovi u stresu zbog visokih ili niskih temperatura.

Na sjemenske uskolisne korove ne djeluje, zbog toga je za njihovo suzbijanje potrebno primijeniti neki od herbicida za primjenu prije nicanja, ili se kombinira s herbicidima na osnovi rimsulfurona ili nikosulfurona.

U slučaju preoravanja usjeva, nakon 28 dana smije se sijati samo kukuruz. U jesen se smiju sijati žitarice, a u proljeće iduće godine soja, grah i djetelina. Ostali usjevi smiju se sijati (saditi) tek 24 mjeseca nakon primjene sredstva.

Ne preporuča se primjena u sjemenskom kukuruzu.

Mora se spriječiti zanošenje sredstva na sve susjedne širokolisne usjeve.

Karenca je 49 dana za kukuruz.

Razvrstan je u III. skupinu otrova.


 
STARANE 250     (fluroksipir...250g/l)


Translokacijski herbicid u obliku tekućeg koncentrata za emulziju. Namijenjen je za suzbijanje širokolisnih korova u žitaricama, kukuruzu, voćnjacima, te pašnjacima i livadama.


u ozimoj pšenici suzbija slakasti dvornik, broćiku, mišjakinju i dr. Koristi se u količini 0,6-1,2 l/ha, ovisno o zakorovljenosti i to:

-0,6-0,8 l/ha (60-80 ml na 1.000 m2) kod slabije i umjerene zakorovljenosti

-0,8-1,2 l/ha (80-120 ml na 1.000 m2) kod izrazito velike zakorovljenosti i


u jarim žitaricama se koristi u količini 0,4-0,8 l/ha (40-80 ml na 1.000 m2). Prskanje se obavlja kada žitarice imaju tri lista pa do pojave ligule zadnjeg lista (fenofaze 13-39 po ZCK Ijestvici)

Za proširenje djelovanja koristi se 0,6 l/ha Starane 250 plus najniža preporučena količina nekog herbicida na bazi 2,4-D, MCPA ili bentazona.


u kukuruzu suzbija već navedene otporne širokolisne korove. Koristi se u količini 0,8 l/ha u 300-400 l vode/ha (80 ml u 30-40 l vode na 1.000 m2) prskanjem kada kukuruz ima 3-6 listova. Suzbija također crnu pomoćnicu i veliki slak.


u voćnjacima jezgričavog voća koristi se za suzbijanje otpornih širokolisnih korova s dubokim korjenovim sistemom, kao što su slak, šćav, kupina i drugi u količini 1,5-2 l/ha u 300-400 l vode/ha (150-200 ml u 30-40 l vode na 1.000 m2). Prska se u vrijeme intenzivnog porasta korova do početka cvatnje. Treba spriječiti zanošenje preparata na lišće i druge zelene dijelove voćaka.


na pašnjacima i livadama suzbija kupinu, šćav, maslačak i korivu. Koristi se u količini 1,5 l/ha (150 ml na 1.000 m2) prskanjem u vrijeme porasta korova sve do cvatnje. Šćav se najbolje suzbija prije prvog ili nakon drugog otkosa.

Slamu ne koristiti za pravljenje komposta. Spriječiti zanošenje sredstva na susjedne širokolisne kulture.

Karenca je 63 dana za žitarice, kukuruz, jezgričavo voće, 21 dan za ispašu, odnosno košnju.

Razvrstan je u lll. skupinu otrova.


 

TASK 64 WG

HERBICID, formuliran u obliku dispergirajućih mikrogranula (WG)
PROIZVODI SYNGENTA
DJELATNA TVAR Rimsulfuron ... 3,26%
Dikamba (u obliku natrijeve soli) ... 60,8%
PRIMJENA TASK 64 WG je kombinirani, sistemični selektivni herbicid za suzbijanje

* jednogodišnjih travnih korova - koštana (Echinochloa crus-galli), muharika (Setaria spp.), svračice (Digitaria sanquinalis), prosa (Panicum spp.), divlje zobi (Avena fatua), mišjeg repka (Alopecurus myosuroides),
* višegodišnjih travnih korova - divljeg sirka (Sorghum halepense) i pirike (Agropyron repens),
* jednogodišnjih širokolisnih korova - mračnjaka (Abutilon theophrasti), štira (Amaranthus spp.), limundžika (Ambrosia elatior), pepeljuge (Atriplex spp.), lobode (Chenopodium spp.), poljske gorušice (Sinapis arvensis), samoniklog suncokreta (Helianthus anuus), dvornika (Polygonum spp.), dikica (Xanthium spp.),
* višegodišnjih širokolisnih korova - poljskog osjaka (Cirsium arvense), slaka (Convolvulus arvesis), svinjka (Sonchus arvensis), ladoleža (Calystegia sepium) i dr.

u kukuruzu nakon nicanja kukuruza (3-6 listova) i korova .
Za postizanje najbolje učinkovitosti herbicida važno je tretiranje izvršiti u optimalnim fenofazama razvoja korova :

* jednogodišnj travni korovi (1-3 lista),
* jednogodišnji širokolisni korovi (2-4 lista),
* višegodišnji travni korovi (15-20 cm visine),
* višegodišnji širokolini korovi (4-6 listova,a slak i ladolež 15-20 cm visine).

TASK 64 WG se može primjeniti u jednokratnoj i višekratnoj (split) primjeni.

* Jednokratna primjena
o doza : 300-400 g/ha.
Niža doza primjenjuje se ako su problem jednogodišnji korovi, ako su korovi u optimalnoj fenofazi rasta i razvoja te ako je manja zakorovljenost.
* Višekratna primjena (split aplikacija)
o prvo prskanje u dozi od 250 g/ha,
o drugo prskanje u dozi od 150 g/ha, ako dođe do novog ponika korova i u trenutku kada korovi dođu u optimalni stadij razvoja.
Prednost višekratnoj (split) primjeni dajemo u slučaju razvučenog nicanja korova (koštana i muharike).

Prskanje se obavlja uz utrošak vode od 200-300 l/ha, uz dodatak okvašivača (npr. Herbovit ili Trend 90 u konc. 0,1%).
OTROVNOST Prema sadržaju i vrsti djelatne tvari sredstvo spada u III. skupinu otrova.

 TERAZIN EXTRA

HERBICID, formuliran u obliku suspo emulzije (SE)
PROIZVODI HERBOS d.d SISAK
DJELATNA TVAR Terbutilazin 187,5 g/l
Acetoklor ....... 350 g/l
PRIMJENA TERAZIN EXTRA je kombinirani herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova - lobode (Chenopodium album), štira (Amaranthus spp.), dvornika (Polygonum persicaria), partizanke ili ambrozije (Ambrosia elatior) te jednogodišnjih travnih korova - koštana (Echinochloa crus-galli), muharika (Setaria spp.), obične svračice (Digitaria sanquinalis), prosa (Panicumspp.) i sirka iz sjemena (Sorghum halepense).

Primjenjuje se u :

* kukuruzu (bez podusjeva), tretiranjem nakon sjetve, a prije nicanja kukuruza ili nakon nicanja do 3 lista kukuruza, u dozi 4-5 l/ha, ovisno o tipu tla.

U slučaju ponika korova (1-2 lista) preporučuje se koristiti TERAZIN EXTRA uz dodatak Bijelog ulja (1-2 l/ha).
OTROVNOST Prema sadržaju i vrsti djelatne tvari sredstvo spada u III. skupinu otrova.

 
TERAZIN SC-50

HERBICID, formuliran kao tekuća koncentrirana suspenzija (SC)
PROIZVODI HERBOS d.d SISAK
DJELATNA TVAR Terbutilazin ... 500 g/l
PRIMJENA Terazin SC-50 je zemljišni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u kukuruzu (bez podusjeva) nakon sjetve

* prije nicanja kukuruza (pre-em)
u dozi :
o 1, 5 l/ha, u aridnim područjima
o 1.5-2.5 l/ha, u humidnim područjima , ovisno o tipu tla :
+ 1, 5 l/ha na lakšim tlima
+ 2 l/ha na srednje teškim tlima
+ 2, 5 l/ha na teškim tlima
Sredstvo se primjenjuje na golo tlo odnosno djeluje na korove koji još nisu nikli ili su u stadiju nicanja.
* nakon nicanja kukuruza (post-em)
o primjena u ranom post-emu (do trećeg lista kukuruza)
+ doza od 1,5-2 l/ha

Najbolju učinkovitost Terazin SC-50 postiže kada korov još nije niknuo ili je u fazi nicanja.
Radi proširenja spektra djelovanja na jednogodišnje travne korove koristi se u kombinaciji sa graminicidima (npr. Trophy - 2 l/ha).
U slučaju ponika korova (1-2 lista), za poboljšanje učinkovitosti, preporučujemo herbicidu dodati Bijelo ulje (1-2 l/ha).
OTROVNOST Prema sadržaju i vrsti djelatne tvari sredstvo spada u III. skupinu otrova.

 
TOR 70 WP (metribuzin ... 70%)
Herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih i uskolisnih korova:

u krumpiru

a) nakon sadnje a prije nicanja u količini 0,75-1,5 kg/ha i to:

-na lakim tlima 0,75 kg/ha ,
-na srednje teškim tlima 1,0 kg/ha -nateškim i humusnim tlima 1,5 kg/ha

b) nakon nicanja krumpira, kada krumpir dostigne visinu 5-10 cm tj. kada razvije 5-8 listova u količini:

-na srednje teškim tlima 0,5 kg/ha
-na teškim i humusnim tlima 0,75 kg/ha

u rajčici

8-10 dana nakon presađivanja u količini 0,5-0,75 kg/ha

u soji

a) nakon sjetve a prije nicanja soje, u količini 0,5-1,0 kg/ha

b) radi potpunijeg djelovanja u sušnim područjima sredstvo se može primjeniti u dva tretiranja i to:

- prvo- prije sjetve soje, uz inkorporaciju, u količini 0,25 kg/ha

- drugo- nakon sjetve a prije nicanja u količini 0,25-0,5 kg/ha ovisno o tipu tla

u lucerni

samo u zasnovanoj (etabliranoj) lucerni u količini 0,75-1,2 kg/ha ovisno o tipu tla, primjenom u vrijeme zimskog mirovanja.

Karenca: 42 dana krumpir i rajčica, OVP u soji i lucerni

Napomena:

-djelomično suzbija i višegodišnje korove
-u slučaju jače zakorovljenosti travama potrebo mu je dodati graminicid (DUAL GOLD 960 EC ili TROPHY)

Otrovnost: razvrstan je u lll skupinu otrova.

 
TORDON 22 K    (pikloram...245g/l)


Totalni herbicid - arboricid u obliku tekućeg koncentrata za otopinu.

Namijenjen je za suzbijanje:

jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova na nepoljoprivrednim površinama u količini 10-15 l/ha u 400 l/ha vode (100-150 ml u 4l vode na 100m2). Niža količina suzbija jednogodišnje, a viša višegodišnje širokolisne korove s dubljim korijenom. Ne suzbija uskolisne korove.

drvenastih korova, grmlja i šiblja (osim paprati) kao i nepoželjnih vrsta drveća, prskanjem u koncentraciji 0,25-1,25% (25-125 ml u 10 l vode) ovisno o otpornosti i starosti korova. Najbolji rezultati postižu se, ako se korovi prskaju kada su u najjačem porastu. Uspješno suzbija preko 200 vrsta drvenastih korova.

Spriječiti zanošenje sredstva na susjedne usjeve i nasade. Ne smije se koristiti u suhim kanalima.

Na prskanim površinama ne smije se godinu dana uzgajati, niti nadosađivati biljke. Za suzbijanje korova na livadama i pašnjacima smije se samo lokalno koristiti. Trava s prskanih površina ne smije se koristiti za ishranu mliječnih životinja.

Nalazi se izvan skupina otrova.


 
TREFLAN EC   (trifluralin... 480 g/l)


Zemljišni herbicid u obliku tekućeg koncentrata za emulziju. Namijenjen je za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i nekih širokolisnih korova u:


kupusu, kelju i cvjetači, prskanjem tla pripremljenog za sadnju prije presađivanja


suncokretu, soji, uljanoj repici, grahu (osim ranih sorti) i pamuku prskanjem prije sjetve.
Koristi se u količini 1-2,5 l/ha u ovisnosti o tipu tla:

-na lakšim tlima 1-1,5 l/ha (100-150 ml sredstva u 20-50 l vodena 1.000 m2)

-na srednje teškim tlima 2 l/ha (200 ml sredstva u 20-50 l vode na 1.000 m2)

-na teškim tlima i tlima bogatim humusom (iznad 3%) 2,5 l/ha (250 ml sredstva u 20-50 l vode na 1.000 m2)

Sredstvo se prska na dobro pripremljeno tlo prije sadnje ili sjetve Odmah nakon primjene potrebno ga je unijeti u tlo (inkorporirati) na dubinu od 5-8 cm, jer je sredstvo hlapivo i nestabilno na svjetlosti.

Za proširenje djelovanja na širokolisne korove mogu se primijeniti herbicidi koji imaju dozvolu u navedenim usjevima.

Ne smije se primjenjivati pri temperaturama nižim od 50 C i kada se očekuju noćni mrazovi.

Ne smije se koristiti u uzgoju mladog, korjenastog i lukovičastog povrća.

Karenca je 77 dana za kupusnjače, a za ostale kulture je osigurana dopuštenim vremenom primjene.

Razvrstan je u III. skupinu otrova.

 
TROPHY    (acetoklor... 768 g/l + diklormid... 128 g/l)


Zemljišni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih travnih i nekih širokolisnih korova korova u kukuruzu bez podusjeva.

Suzbija obični koštan, muharike, svračice, divIji sirak iz sjemena, štir, crnu pomoćnicu, veliki dvornik, običnu konicu, lobodu, pelinolisnu ambroziju.

Primjenjuje se:


a) u sušnim područjima prije sjetve kukuruza, uz plitko unošenje u tlo u količini 2-3 l/ha


b) nakon sjetve a prije nicanja kukuruza u količini 2-3 l/ha


c) nakon nicanja kukuruza do faze 3. lista u količini 2-2,5 l/ha

Radi proširenja djelovanja na širokolisne korove preporuča se miješati sa herbicidima na osnovi atrazina (GESAPRIM 500 FL).

Karenca:
za zrno kukuruza OVP za siliranje u fazi mliječne zriobe

Napomena: primjeniti jedanput godišnje na istoj površini

Otrovnost: razvrstan je u lll skupinu otrova


 

TRIFLUREX 48 EC

HERBICID, formuliran kao tekući koncentrat za emulziju (EC)
PROIZVODI AGAN CHEM. Man. Ltd.
DJELATNA TVAR Trifluralin ....... 640 g/l
PRIMJENA TRIFLUREX EC je zemljišni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih travnih i nekih širokolisnih korova u :

* suncokretu, soji, uljanoj repici, grahu (osim ranih sorti graha) i pamuku, tretiranjem prije sjetve, uz obaveznu inkorporaciju na dubinu 5-8 cm.

Sredstvo se primjenjuje ovisno o tipu tla, u dozi 1-2,5 l/ha, niže doze se primjenjuju na lakšim, a više na težim tlima.
Može se kombinirati s drugim herbicidima.
OTROVNOST Prema sadržaju i vrsti djelatne tvari sredstvo spada u III. skupinu otrova.

 TROPHY

HERBICID, formuliran kao tekući koncentrat za emulziju (EC)
PROIZVODI: SYNGENTA
DJELATNA TVAR: Acetoklor ........ 768 g/l  Diklormid ........ 128 g/l
PRIMJENA: TROPHY je selektivni zemljišni herbicid za suzbijanje sjemenskih travnih korova - koštana (Echinochloa crus-galli), muharika (Setaria spp.), svračice (Digitaria sanguinalis), divljeg sirka iz sjemena (Sorghum halepense) i nekih širokolisnih korova - štira (Amaranthus spp.), crne pomoćnice (Solanum nigrum), velikog dvornika (Polygonum persicaria), obične konice (Galinsoga parviflora), lobode (Chenopodium album), ambrozije (Ambrosia elatior) u kukuruzu (bez podusjeva) :

* tretiranjem nakon sjetve, a prije nicanja kukuruza (ili prije sjetve kukuruza uz plitko unošenje u tlo na 2-5 cm),
u dozi 2-3 l/ha.
Radi proširenja djelovanja na širokolisne sjemenske korove može se koristiti u kombinaciji sa Radazinom T-50 :
o prije sjetve : 2-3 l/ha Trophy-a + 2 l/ha Radazina.
o nakon sjetve, a prije nicanja : 2-3 l/ha Trophy-a + 1.5-2 l/ha Radazina.
Na područjima gdje je došlo do rezistentnosti lobode ili štira na atrazin, preporučuju se kombinacija 2-3 l/ha Trophy-a + 1-1,5 l/ha Radazina T-50 + 1-1,5 l/ha Racer 25 EC.
* tretiranjem nakon nicanja do 3 lista kukuruza, a prije nicanja ili u nicanju korova, u dozi 2,0-2,5 l/ha.

Radi proširenja spektra djelovanja na širokolisne sjemenske korove, Trophy se može kombinirati sa Radazinom T-50 (2-2.5 l/ha TROPHY-a + 1.5 l/ha Radazina T-50). U slučaju da je došlo do ponika korova, za povećanje djelotvornosti, preporučuje se dodati 1-2 l/ha Bijelog ulja.
U manjim preporučenim dozama koristi se na lakšim i humusom siromašnijim tlima, a u većim dozama na težim i humusom bogatijim tlima, te protiv otpornijih vrsta korova (divlji sirak iz sjemena).
OTROVNOST:
Prema sadržaju i vrsti djelatne tvari sredstvo spada u III. skupinu otrova.


 

 

 

 

 

 ZAŠTITA BILJA

FUNGICIDI

HERBICIDI

INSEKTICIDI

RAZNA SREDSTVA

Osnovni pojmovi

Integralna zaštita

Štetnost pesticida

Popis zaštitnih sredstava

Štete od štetočinja

Knjiga: "Štetnici u tlu"

Bordoška juha

Ekološka poljoprivreda
Poslovni Forum d.o.o. za informatiku i poslovne usluge


Istraživanje tržišta - Izrada poslovnih planova - Izrada web stranica - Savjetovanje
Kontakt e-mail adrese i telefoni