Poslovni forum - Naslovna stranica PONUDA ZA PODUZETNIKE
 Pregled svih proizvoda i usluga vezanih uz proizvode (NKP)

NACIONALNA KLASIFIKACIJA PROIZVODA (NKP)

Pregled proizvoda razvrstanih prema nomenklaturi proizvoda od posl. subjekata kojima je osnovna reg. djelatnost prema NKD:

Nomenklatura svih proizvoda

Pretraživanje

Upute i uvjeti


10 - Vađenje ugljena i lignita; vađenje treseta
101011000 - Kameni ugljen, neaglomeriran
101012000 - Briketi i slična kruta goriva od kamenog ugljena
101013000 - Usluge povezane s vađenjem kamenog ugljena
102010000 - Lignit i mrki ugljen
103010000 - Treset/briketi od treseta (goriv meki ili komprimirani, fosilni sedimentni talog biljnog podrijetla, uklj. briket od treseta,
                   drobljenjem treseta pod velikim pritiskom)Nomenklatura svih proizvoda - Sadržaj
10 - Vađenje ugljena i lignita; vađenje treseta
11 - Vađenje sirove nafte i zemnoga plina; uslužne djelat. u vezi s vađenjem nafte i plina
12 - Vađenje uranovih i torijevih ruda
13 - Vađenje metalnih ruda
14 - Vađenje ostalih ruda i kamena
15 - Proizvodnja hrane i pića
16 - Proizvodnja duhanskih proizvoda
17 - Proizvodnja tekstila
18 - Proizvodnja odjeće; dorada i bojenje krzna
19 - Štavljenje i obrada kože; proizvodnja kovčega i torbi, ručnih torbica, sedlarskih i remenarskih proizvoda i obuće
20 - Drvo i proizvodi od drva i pluta (osim namještaja); predmeti od slame i pletarskih materijala
21 - Proizvodnja celuloze, papira i proizvoda od papira
22 - Izdavačka i tiskarska djelatnost; te umnožavanje snimljenih zapisa
23 - Proizvodnja koksa, naftnih derivata i nuklearnoga goriva
24 - Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda
25 - Proizvodnja proizvoda od gume i plastike
26 - Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda
27 - Proizvodnja metala
28 - Proizvodnja proizvoda od metala, osim strojeva i opreme
29 - Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.
30 - Proizvodnja uredskih strojeva i računala
31 - Proizvodnja električnih strojeva i aparata, d. n.
32 - Proizvodnja radiotelevizijskih i komunikacijskih aparata i opreme
33 - Proizvodnja medicinskih, preciznih i optičkih instrumenata te satova
34 - Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica
35 - Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava
36 - Proizvodnja namještaja, ostala prerađivačka industrija, d. n.
37 - Sekundarne sirovine
40 - Opskrba električnom energijom, plinom, parom i toplom vodom
41 - Skupljanje, pročišćavanje i distribucija vode
99 - Drugdje nigdje nenavedeno
 PRETRAŽIVANJEUpute i uvjeti  UPUTE I UVJETI


Primjeri pretraživanja; npr.

metal, stroj, tekstil, proizvod, elektri, ostali, usluge, kamen, aparat, alat, vozila, motor, lim, sol, stol, pod, malo, za, plin, dijelovi...


Trenirke, skijaška odijela, kupaće gaće ili kostimi, Muške ili dječačke košulje, od pamuka, Meso, te jestivi otpaci i ostaci peradi, zamrznuti, Bilježnice, od papira i kartona, Kolor-šamponi, boje za kosu, izbjeljivači, Ostali proizvodi od cementa i betona, Dijelovi pneumatskih pogonskih strojeva i motora, Strojevi za ofset tisak, Ostali strojevi za računalnu obradu podataka, Ostali dijelovi i pribor, d. n., za motorna vozila, Složivi spremnici, kutijice i ostala ambalaža, Netkani tekstil, Kobasice i slični proizvodi, Boje i lakovi