Poslovni forum - Naslovna stranica PONUDA ZA PODUZETNIKE
 Pregled svih proizvoda i usluga vezanih uz proizvode (NKP)

NACIONALNA KLASIFIKACIJA PROIZVODA (NKP)

Pregled proizvoda razvrstanih prema nomenklaturi proizvoda od posl. subjekata kojima je osnovna reg. djelatnost prema NKD:

Nomenklatura svih proizvoda

Pretraživanje

Upute i uvjeti


19 - Štavljenje i obrada kože; proizvodnja kovčega i torbi, ručnih torbica, sedlarskih i remenarskih proizvoda i obuće
191011000 - Semiš-koža
191012000 - Lakirana koža i lakirana lamelirana koža; metalizirana koža
191021010 - Štavljene goveđe kože, obrađene nakon štavljenja, za obuću, bez dlake, cijele
191021020 - Štavljene goveđe kože, obrađene nakon štavljenja, za ostale namjene, bez dlake, cijele
191021090 - Ostale štavljene goveđe kože, bez dlake, cijele
191022010 - Štavljene goveđe kože, neobrađene nakon štavljenja, necijele
191022020 - Pune štavljene goveđe kože, leđa, necijele
191022030 - Cijepane štavljene goveđe kože, leđa, za obuću, necijele
191022040 - Cijepane štavljene goveđe kože, leđa, za ostale namjene, necijele
191022050 - Ostale štavljene goveđe kože, obrađene nakon štavljenja, osim za obuću, bez dlake, necijele
191022090 - Štavljene goveđe kože, bez dlake, necijele, d. n.
191023000 - Štavljene kože kopitara, bez dlake
191031000 - Ovčje i janjeće kože, bez dlake
191032000 - Kozje i jareće kože, bez dlake
191033010 - Svinjske kože, bez dlake, neobrađene nakon štavljenja
191033020 - Svinjske kože bez dlake, pergament-kože i obrađene nakon štavljenja (isklj. semiš kože, lakirane kože, lakirane laminirane kože i metalizirane kože)
191033090 - Ostale svinjske kože, bez dlake
191041000 - Koža životinja bez dlake, štavljena ali dalje neobrađivana (isklj. semiš-kožu, lakiranu i lakiranu laminiranu kožu i metaliziranu goveđu kožu, kožu kopitara, ovčju i janjeću, kozju i jareću kožu te svinjsku kožu)
191042000 - Umjetna (rekonstituirana) koža s osnovom od kože ili kožnih vlakana; u pločama, listovima ili vrpcama
191050000 - Otpaci od štavljene kože, prašina, prah i brašno od štavljene kože
191099000 - Industrijske usluge za kožu
192011000 - Sedlarski i remenarski proizvodi, za sve vrste životinja, od svih vrsta materijala (uklj. konope za hamove, uzice za vođenje, koljenice, brnjice, podmetače i jastuke za sedla, torbe-bisage, kaputiće za pse i slično)
192012010 - Putni i ručni kovčezi, neseseri, torbe za spise, aktovke, školske torbe i slično od kože, umjetne i lakirane kože, plastike i tekstila, aluminija i sličnih materijala
192012020 - Ručne torbe od kože, umjetne (rekonstituirane) kože, lakirane kože, plastičnih, tekstilnih i drugih materijala (uklj. i one bez ručnih drški)
192012030 - Proizvodi koji se obično nose u džepu ili ručnoj torbi
192012040 - Aktovke, mape, kutije za nakit i slično, d. n.
192012050 - Putni setovi (neseseri) za toaletnu uporabu, šivanje ili čišćenje obuće i odjeće (isklj. set za pedikuru)
192013000 - Narukvice, remeni i slično, za ručne satove te njihovi dijelovi (uklj. od kože, umjetne kože ili plastike) (isklj. od plemenitih metala)
192014010 - Ostali proizvodi od kože ili od umjetne (rekonstituirane) kože uklj. proizvode od kože, za strojeve i drugu tehničku uporabu
192014090 - Ostali proizvodi od kože ili od umjetne (rekonstituirane) kože, d. n.
192099000 - Industrijske usluge za kovčege, ručne torbice i slično; sedlarske i remenarske proizvode
193011010 - Nepromočiva obuća s potplatima i licem (gornjištem), od gume
193011020 - Nepromočiva obuća s potplatima i licem (gornjištem), od plastike
193012010 - Sandale, s potplatima i licem (gornjištem) od gume ili plastike
193012090 - Ostala obuća s potplatima i licem (gornjištem), od gume ili plastike
193013010 - Muška obuća za ulicu s licem (gornjištem) od kože (uklj. čizme i cipele; isklj. nepromočivu obuću, obuću sa zaštitnom metalnom kapicom)
193013020 - Ženska obuća za ulicu s licem (gornjištem) od kože (uklj. čizme i cipele; isklj. nepromočivu obuću, obuću sa zaštitnom metalnom kapicom)
193013030 - Dječja obuća za ulicu, s licem (gornjištem) od kože
193013040 - Muške sandale, s licem (gornjištem) od kože
193013050 - Ženske sandale, s licem (gornjištem) od kože
193013060 - Dječje sandale, s licem (gornjištem) od kože
193013070 - Papuče, s licem (gornjištem) od kože
193013080 - Obuća s licem (gornjištem) od kože, s drvenim ili plutenim potplatom
193014010 - Papuče i ostala kućna obuća
193014020 - Obuća s gumenim, plastičnim ili kožnim potplatima i licem (gornjištem) od tekstila (isklj. sportsku i kućnu obuću)
193014090 - Ostala obuća s licem (gornjištem) od tekstila, osim sportske obuće
193021000 - Skijaške čizme i obuća za skijaško trčanje; čizme za daskanje na snijegu
193022000 - Sportska obuća s potplatima od gume ili plastike i licem (gornjištem) od tekstila (uklj. cipele za tenis, košarku i gimnastiku i ostale sportove)
193023010 - Sportska obuća s potplatima i licem (gornjištem) od gume ili plastike (isklj. nepromočivu obuću, skijaške čizme i cipele za skijaško trčanje)
193023020 - Sportska obuća s potplatima i licem (gornjištem) od kože (isklj. skijaške čizme i cipele za skijaško trčanje)
193031010 - Obuća s potplatima od gume, plastike ili kože i licem (gornjištem) od kože; i metalnom zaštitnom kapicom
193031090 - Ostala obuća s metalnom zaštitnom kapicom
193032010 - Cipele s drvenim potplatom i licem (gornjištem) od kože (isklj. s unutrašnjim đonom i metalnom zaštitnom kapicom)
193032090 - Ostala obuća s drvenim potplatom, raznovrsna specijalna i ostala obuća, d. n.
193040010 - Lica (gornjišta) i dijelovi obuće od kože (isklj. s krutim ulošcima)
193040020 - Lica (gornjišta) i dijelovi obuće od ostalih materijala (isklj. s krutim ulošcima, od kože)
193040030 - Potplati i pete, od gume ili plastike
193040040 - Drveni dijelovi obuće (isklj. lice - gornjište)
193040050 - Dijelovi obuće od ostalih materijala (isklj. lice - gornjište)
193099000 - Industrijske usluge za obućuNomenklatura svih proizvoda - Sadržaj
10 - Vađenje ugljena i lignita; vađenje treseta
11 - Vađenje sirove nafte i zemnoga plina; uslužne djelat. u vezi s vađenjem nafte i plina
12 - Vađenje uranovih i torijevih ruda
13 - Vađenje metalnih ruda
14 - Vađenje ostalih ruda i kamena
15 - Proizvodnja hrane i pića
16 - Proizvodnja duhanskih proizvoda
17 - Proizvodnja tekstila
18 - Proizvodnja odjeće; dorada i bojenje krzna
19 - Štavljenje i obrada kože; proizvodnja kovčega i torbi, ručnih torbica, sedlarskih i remenarskih proizvoda i obuće
20 - Drvo i proizvodi od drva i pluta (osim namještaja); predmeti od slame i pletarskih materijala
21 - Proizvodnja celuloze, papira i proizvoda od papira
22 - Izdavačka i tiskarska djelatnost; te umnožavanje snimljenih zapisa
23 - Proizvodnja koksa, naftnih derivata i nuklearnoga goriva
24 - Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda
25 - Proizvodnja proizvoda od gume i plastike
26 - Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda
27 - Proizvodnja metala
28 - Proizvodnja proizvoda od metala, osim strojeva i opreme
29 - Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.
30 - Proizvodnja uredskih strojeva i računala
31 - Proizvodnja električnih strojeva i aparata, d. n.
32 - Proizvodnja radiotelevizijskih i komunikacijskih aparata i opreme
33 - Proizvodnja medicinskih, preciznih i optičkih instrumenata te satova
34 - Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica
35 - Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava
36 - Proizvodnja namještaja, ostala prerađivačka industrija, d. n.
37 - Sekundarne sirovine
40 - Opskrba električnom energijom, plinom, parom i toplom vodom
41 - Skupljanje, pročišćavanje i distribucija vode
99 - Drugdje nigdje nenavedeno
 PRETRAŽIVANJEUpute i uvjeti  UPUTE I UVJETI