POKLON BON u vrijednosti 500 kuna
Besplatni poklon bon u vrijednosti 500 kuna koji možete iskoristiti Vi ili ga pokloniti drugoj osobi ili poslovnom subjektu. Pravi poklon za Vas ili Vaše poslovne partnere koji možete iskoristiti kako bi unaprijedili svoje poslovanje i marketing.
Link na poklon bon - Iskoristite popuste!
 

 

 
IZRADA WEB STRANICA ZA PODUZETNIKE
Izrada web stranica po izuzetno povoljnim cijenama. Izrada internet stranica koje možete uvijek samostalno ažurirati bez ikakvih dodatnih troškova. Objavite neograničeni broj tekstova, objavite sve ponude, akcije, oglase, kataloge...
Link za opširnije informacije o povoljnoj izradi kvalitetnih CMS web stranica
 

 

 
PRIMJERI UGOVORA, POSLOVNIH PLANOVA, IMENICI
Korisni primjeri ugovora, obrasci, primjeri poslovnih planova, imenici za direktni marketing, usluga sastavljanja imenika i baza podataka po Vašim potrebama, pretraživanje baza podataka, trgovačko zastupanje i posredovanje...
Informirajte se o našim uslugama - Isplati se!
 

 

 

 
NAPOMENA!
U nastavku je sadržaj web stranice koja je izrađena prije dosta vremena. S obzirom na protek vremena, neke od informacija možda više nisu aktualne. Za aktualne i ažurirane informacije, posjetite naslovnu stranicu ovog web portala.
Link na naslovnu stranicu web portala www.poslovniforum.hr
 

 
Poslovni forum - Naslovna stranica PONUDA ZA PODUZETNIKE
 Pregled svih proizvoda i usluga vezanih uz proizvode (NKP)

NACIONALNA KLASIFIKACIJA PROIZVODA (NKP)

Pregled proizvoda razvrstanih prema nomenklaturi proizvoda od posl. subjekata kojima je osnovna reg. djelatnost prema NKD:

Nomenklatura svih proizvoda

Pretraživanje

Upute i uvjeti


24 - Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda
241111010 - Argon
241111020 - Dušik
241111030 - Kisik
241111090 - Ostali industrijski plinovi
241112010 - Ugljični dioksid, plinoviti ili tekući
241112020 - Ugljični dioksid, kruti
241112030 - Dušikovi oksidi
241112090 - Ostali anorganski kisikovi spojevi nemetala
241113000 - Tekući i komprimirani zrak
241199000 - Industrijske usluge za industrijske plinove
241211000 - Cinkov oksid i peroksid; titanov oksid
241212000 - Kromovi, manganovi, olovni i bakreni oksidi i hidroksidi
241213000 - Ostali metalni oksidi, hidroksidi i peroksidi
241221010 - Kisele i nagrizne boje i pripravci na njihovoj osnovi
241221020 - Osnovne boje i pripravci na njihovoj osnovi
241221030 - Izravne boje i pripravci na njihovoj osnovi
241221040 - Ostale sintetske organske tvari za bojenje
241221050 - Lak-boje; pripravci na osnovi lak-boja
241221090 - Ostale sintetične organske tvari za bojenje i lak-boje, te njihovi preparati
241222010 - Ekstrakti za štavljenje biljnoga podrijetla: tanini, njihove soli, eteri, esteri i ostali derivati
241222090 - Ostali ekstrakti za štavljenje biljnoga podrijetla; tanini i njihovi derivati; tvari za bojenje biljnoga i životinj. podrijetla
241223000 - Sintetične organske i anorganske tvari za štavljenje; preparati za štavljenje d. n.
241224100 - Pigmenti i pripravci na osnovi titanovog dioksida
241224200 - Pigmenti i pripravci na osnovi kromovih i kadmijevih spojeva; ostali
241299000 - Industrijske usluge za kolorante i pigmente
241311010 - Sumpor, sublimirani ili taloženi, koloidni sumpor
241311020 - Ugljik (ugljena čađa i ostali oblici ugljika, d. n.)
241311090 - Ostali nemetali (metaloidi)
241312000 - Halogeni i sumporni spojevi nemetala
241313000 - Alkalni i zemnoalkalni metali; metali rijetki u zemlji, skandij i itrij; živa
241314010 - Klorovodična kiselina, tehnička
241314020 - Klorovodična kiselina, kemijski čista
241314030 - Sumporna kiselina
241314040 - Fosforna kiselina i polifosforne kiseline
241314050 - Oksidi bora; borna kiselina; anorganske kiseline (isklj. fluorovodik)
241314060 - Silicijev dioksid
241314090 - Ostalo, iz potkategorije, d.n.
241315010 - Natrijev hidroksid (kaustična soda), kruti
241315020 - Kalijev hidroksid (kaustična potaša), kruti
241315030 - Hidrazin i hidroksilamin i njihove anorganske soli
241315090 - Ostalo, iz potkategorije, d.n.
241321010 - Kloridi (isklj. amonijev klorid)
241321090 - Fluoridi, fluorosilikati, fluoraluminati i ostale složene soli fluora; ostali metalni halogenati
241322010 - Hipokloriti i kloriti; hipobromiti (isklj. kalcijeve)
241322020 - Komercijalni kalcijev hipoklorit i ostali kalcijevi hipokloriti; ostali klorati i perklorati
241331010 - Sulfati (isklj. aluminijev i barijev)
241331090 - Ostalo, iz potkategorije, d.n.
241332010 - Trinatrijevi, kalijevi i kalcijevi i ostali fosfati; polifosfati isklj. kalcijev hidrogenortfosfat (triamonijev; mono- ili dinatrijev),
241332090 - Ostalo, iz potkategorije, d.n.
241333010 - Dinatrijev karbonat
241333020 - Natrijev hidrogenkarbonat (natrijev bikarbonat)
241333030 - Kalijevi karbonati
241333090 - Ostalo, iz potkategorije, d.n.
241341010 - Dikromati natrija, kalija i ostali dikromati; kromati i peroksikromati (isklj. cinkove i olovne)
241341020 - Manganiti, manganati i permanganati
241341090 - Ostale soli oksimetalnih i peroksimetalnih kiselina; koloidni plemeniti metali 24
241342010 - Destilirana i elektrovodljiva voda i voda slične čistoće
241342090 - Ostali anorganski spojevi; amalgami, osim od plemenitih metala
241351000 - Teška voda, ostali izotopi i njihovi anorganski i organski spojevi, bez obzira na to jesu li kemijski definirani, osim radioaktivnih
241352000 - Cijanidi, oksidi cijanida i kompleksni cijanidi; fulminati, cijanati, tiocijanati; silikati; borati; perborati; ostale soli anorganskih kiselina ili peroksikiselina
241353000 - Vodikov peroksid
241354000 - Fosfidi; karbidi; hidridi; nitridi; azidi; silicidi, boridi
241355000 - Spojevi metala rijetkih u zemalja, itrija i skandija
241356000 - Pročišćeni sumpor, osim sublimiranoga, taloženog i koloidnog
241357000 - Prženi željezni pirit
241358000 - Piezoelektrični kremen; ostalo sintetsko i rekonstruirano drago i poludrago kamenje, neobrađeno
241399000 - Industrijske usluge za ostale anorganske osnovne kemikalije
241411010 - Nezasićeni aciklički ugljikovodici; etilen
241411020 - Nezasićeni aciklički ugljikovodici; propen (propilen)
241411030 - Nezasićeni aciklički ugljikovodici (isklj. etilen, propen, buten, buta-1.3-dien i izopren)
241411090 - Ostali aciklički ugljikovodici
241412010 - Benzen
241412020 - Toluen
241412030 - O-ksilen
241412040 - P-ksilen
241412050 - M-ksilen i mješavina izomera ksilena
241412090 - Ostali ciklički ugljikovodici
241413010 - Diklorometan (metilenklorid)
241413020 - Kloroform (triklormetan)
241413030 - Ugljični tetraklorid
241413040 - Vinilklorid (kloretilen)
241413050 - Trikloretilen
241413090 - Ostali klorirani derivati acikličkih ugljikovodika
241414000 - Sulfonirani, nitrirani i nitrozirani derivati ugljikovodika, halogenirani ili nehalogenirani
241415000 - Ostali derivati ugljikovodika
241421000 - Industrijski masni alkoholi
241422010 - Metanol (metilni alkohol)
241422020 - Propan-1-ol (propil-alkohol) i propan-2-ol (izopropil-alkohol)
241422090 - Ostali monohidroksilni alkoholi
241423010 - Etilen-glikol (etandiol)
241423090 - Ostali dioli, polialkoholi, ciklički alkoholi i njihovi derivati
241424000 - Fenoli; fenolni alkoholi i derivati fenola
241431010 - Industrijske monokarbonske masne destilirane kiseline (isklj. stearinsku, oleinsku i od talovog ulja)
241431020 - Industrijske monokarbonske masne kiseline (isklj. stearinsku, oleinsku i od talovog ulja, destilirane)
241431090 - Ostale industrijske monokarbonske masne kiseline; kisela ulja od rafinacije
241432010 - Etilni acetat
241432020 - Mravlja kiselina
241432030 - Octena kiselina jestiva
241432040 - Octena kiselina tehnička
241432090 - Ostale zasićene acikličke monokarbonske kiseline i njihovi derivati
241433010 - Akrilna kiselina i njene soli i ostale monokarboksilne kiseline
241433020 - Oksalna, azelainska, maleinska, ostale, ciklanska, ciklenska kiselina, soli
241433090 - Ostale nezasićene acikličke monokarbonske, ciklanske, ciklenske i cikloterpenske kiseline; polikarbonske kiseline i njihovi derivati
241434010 - Limunska kiselina, njezine soli i esteri
241434020 - Karbonska kiselina s alkoholnom, fenolnom, aldehidnom ili ketonskom funkcijom
241434090 - Ostale aromatske polikarbonske i karbonske kiseline s dodatnom kisikovom funkcijom; njihovi derivati, osim salicilne kiseline i njenih soli
241441000 - Spojevi s aminofunkcijom
241442000 - Aminospojevi s kisikovom funkcijom, osim lizina i glutaminske kiseline
241443000 - Ureini; spojevi s ugljičnom funkcijom, spojevi s nitrilnom funkcijom; njihovi derivati
241444000 - Spojevi s ostalim dušičnim funkcijama
241451010 - Organski sumporni spojevi (isklj. ditiokarbonate (ksantate), tiokarbamate i ditiokarbamate, tiuram mono-, di- ili tetrasulfide, metionine)
241451090 - Ostali organski sumporni spojevi i ostali organsko-anorganski spojevi
241452000 - Heterociklički spojevi, d. n.; nukleinske kiseline i njihove soli
241453000 - Esteri fosforne kiseline i esteri ostalih anorganskih kiselina i njihove soli; njihovi derivati
241461010 - Metanal (formaldehid)
241461090 - Ostali spojevi s aldehidnom funkcijom
241462010 - Aceton
241462090 - Ostali spojevi s ketonskom i kinonskom funkcijom
241463010 - Dietil eter
241463090 - Ostali eteri, organski peroksidi, epoksidi, acetali, poluacetali i njihovi derivati
241464000 - Enzimi i ostali organski spojevi, d. n.
241471000 - Derivati biljnog podrijetla i smolni proizvodi
241472010 - Briketi drvenog ugljena
241472020 - Retortni ugljen
241472090 - Ostali drveni ugljen
241473010 - Smole i koks od smole, dobiveni od katrana kamenoga ugljena ili drugih mineralnih katrana
241473090 - Ostala ulja i drugi proizvodi destilacije katrana kamenoga ugljena na visokoj temperaturi; katranska smola i koks od katranske smole
241480000 - Ostatne lužine iz proizvodnje drvne celuloze, osim talovog ulja
241499000 - Industrijske usluge za ostale organske osnovne kemikalije
241510010 - Dušična kiselina; sulfonitrične kiseline
241510020 - Amonijak, bezvodni
241510030 - Amonijak u vodenoj otopini
241520010 - Nitriti
241520020 - Kalijev nitrat
241520090 - Amonijev klorid i ostali amonijevi karbonati
241530010 - Urea koja sadrži >45% dušika u težini suhog bezvodnog proizvoda (isklj. u tabletama i sličnim oblicima ili u pakiranju težine<=10 kg)
241530020 - Amonijev sulfat (isklj. u tabletama i sličnim oblicima ili u pakiranju težine<=10 kg)
241530030 - Amonijev nitrat (isklj. u tabletama i sličnim oblicima ili u pakiranju težine<=10 kg)
241530090 - Ostala dušična mineralna ili kemijska gnojiva
241540000 - Fosfatna mineralna ili kemijska gnojiva
241550000 - Kalijeva mineralna ili kemijska gnojiva
241560000 - Gnojiva životinjskoga ili biljnog podrijetla, d. n.
241570000 - Natrijev nitrat
241580010 - Gnojiva u tabletama i sličnim oblicima ili u pakiranju težine <=10 kg
241580020 - Količina gnojiva koja sadrži dušik, fosfor i kalij, s masenim udjelom dušika većim od 10% u suhom bezvodnom proizvodu
241580030 - Količina gnojiva koja sadrži dušik, fosfor i kalij, s masenim udjelom dušika manjim od uključujući 10% u suhom bezvodnom proizvodu
241580090 - Ostala gnojiva, d. n.
241599000 - Industrijske usluge za kemijska mineralna gnojiva i dušične spojeve
241610010 - Polietilen specifične težine <0.94; u primarnim oblicima (isklj. linearni)
241610090 - Ostali polimeri etilena, u primarnim oblicima
241620010 - Ekspandirani polistiren; u primarnim oblicima
241620020 - Polistiren, normalni; u primarnim oblicima (isklj. ekspandirani polistiren)
241620030 - Polistiren, modificirani; u primarnim oblicima (isklj. ekspandirani polistiren)
241620090 - Ostali polimeri stirena, u primarnim oblicima
241630010 - Neplastificirani polivinil-klorid pomiješan s drugim tvarima; u primarnim oblicima
241630020 - Plastificirani polivinil-klorid pomiješan s drugim tvarima; u primarnim oblicima
241630090 - Ostali polimeri vinilklorida i drugih halogeniranih olefina, u primarnim oblicima
241640010 - Alkidne smole; u primarnim oblicima
241640020 - Poliesteri; u primarnim oblicima (isklj. poliacetale, polietere, epoksidne smole, polikarbonate, alkidne smole, polietilen-tereftalat, ostale nezasićene poliestere)
241640090 - Ostali polieteri i poliesteri; polikarbonati, alkidne i epoksidne smole
241651000 - Polimeri propilena i drugih olefina, u primarnim oblicima
241652010 - Polimeri vinil-acetata; u vodenoj disperziji; u primarnim oblicima
241652090 - Ostali polimeri vinilacetata i drugih vinilestera, te ostali vinilpolimeri, u primarnim oblicima
241653010 - Polimetilni metakrilat; u primarnim oblicima
241653020 - Akrilni polimeri; u primarnim oblicima (isklj. polimetilni metakrilat)
241654000 - Poliamidi, u primarnim oblicima
241655000 - Urea smole; tioureje i melaminske smole, u primarnim oblicima
241656010 - Poliuretanske pjene, meke; u primarnim oblicima
241656020 - Poliuretanske pjene, tvrde; u primarnim oblicima
241656090 - Ostale amino smole, fenolne smole i poliuretani, u primarnim oblicima
241657000 - Silikoni, u primarnim oblicima
241658000 - Ostala plastika, u primarnim oblicima, d. n.
241660000 - Otpaci, strugotine i ostaci od plastike
241699000 - Industrijske usluge za plastiku u primarnim oblicima
241710010 - Sintetički kaučuk (isklj. lateks)
241710090 - Ostali sintetički kaučuk
241799000 - Industrijske usluge za sintetični kaučuk u primarnim oblicima
242011010 - Insekticidi na osnovi biljnih proizvoda; biološki: pripremljeni u oblike ili pakiranja za maloprodaju ili kao pripravci ili proizvodi
242011020 - Insekticidi na osnovi karbamata; pripremljeni u oblike ili pakiranja za maloprodaju ili kao pripravci ili proizvodi
242011030 - Insekticidi na osnovi organofosfornih proizvoda; pripremljeni u oblike ili pakiranja za maloprodaju ili kao pripravci ili proizvodi
242011040 - Insekticidi na osnovi piretroida; pripremljeni u oblike ili pakiranja za maloprodaju ili kao pripravci ili proizvodi
242011050 - Insekticidi na osnovi mineralnih ulja; pripremljeni u oblike ili pakiranja za maloprodaju ili kao pripravci ili proizvodi
242011060 - Insekticidi pakirani za maloprodaju ili kao pripravci/proizvodi (isklj. na osnovi biljnih proizvoda, kloriranih ugljikovodika, karbamata, organofosfornih proizvoda, piretroida, mineralnih ulja)
242011090 - Ostali insekticidi i akaricidi; pripremljeni u oblike ili pakiranja za maloprodaju ili kao pripravci ili proizvodi
242012010 - Herbicidi na osnovi fenoksi-fitohormonskih proizvoda; pripremljeni u oblike ili pakiranja za maloprodaju ili kao pripravci ili proizvodi
242012020 - Atrazin (minimum 90% tehničke čistoće)
242012030 - Ostali herbicidi na osnovi triazina; pripremljeni u oblike ili pakiranja za maloprodaju ili kao pripravci ili proizvodi
242012040 - Herbicidi na osnovi amida; pripremljeni u oblike ili pakiranja za maloprodaju ili kao pripravci ili proizvodi
242012050 - Herbicidi na osnovi karbamata; pripremljeni u oblike ili pakiranja za maloprodaju ili kao pripravci ili proizvodi
242012060 - Herbicidi na osnovi derivata dinitroanilina; pripremljeni u oblike ili pakiranja za maloprodaju ili kao pripravci ili proizvodi
242012070 - Herbicidi na osnovi uree; uracila i sulfoniluree; pripremljeni u oblike ili pakiranja za maloprodaju ili kao pripravci ili proizvodi
242012080 - Herbicidi pakirani za maloprodaju ili kao pripravci/proizvodi isklj. na osnovi fenoksi-fitohormona, triazina, amida, karbamata, derivata dinitroanilina, uree, uracila, sulfoniluree
242012090 - Ostali herbicidi, pripremljeni u oblike ili pakiranja za maloprodaju ili kao pripravci ili proizvodi
242013010 - Sredstva protiv klijanja pripremljena u oblike ili pakiranja za maloprodaju ili kao pripravci ili proizvodi
242013020 - Regulatori rasta biljaka pripremljeni u oblike ili pakiranja za maloprodaju ili kao pripravci ili proizvodi
242014010 - Dezinficijensi pripremljeni u oblike ili pakiranja za maloprodaju ili kao pripravci ili proizvodi (isklj. one na osnovi kvarternih amonijevih soli, one na osnovi halogeniranih spojeva)
242014090 - Ostali dezinficijensi pripremljeni u oblike ili pakiranja za maloprodaju ili kao pripravci ili proizvodi
242015010 - Anorganski fungicidi; baktericidi i sredstva za obradu sjemena; pripremljeni u oblike ili pakiranja za maloprodaju ili kao pripravci ili proizvodi
242015020 - Fungicidi; baktericidi i sredstva za obradu sjemena na osnovi ditiokarbamata; pripremljeni u oblike ili pakiranja za maloprodaju ili kao pripravci ili proizvodi
242015030 - Fungicidi; baktericidi i sredstva za obradu sjemena na osnovi benzimidazola; pripremljeni u oblike ili pakiranja za maloprodaju ili kao pripravci ili proizvodi
242015040 - Fungicidi; baktericidi i sredstva za obradu sjemena na osnovi triazola ili diazola; pripremljeni u oblike ili pakiranja za maloprodaju ili kao pripravci ili proizvodi
242015050 - Fungicidi; baktericidi i sredstva za obradu sjemena na osnovi diazina ili morfolina; pripremljeni u oblike ili pakiranja za maloprodaju ili kao pripravci ili proizvodi
242015060 - Ostali fungicidi, baktericidi i sredstva za obradu sjemena
242015070 - Rodenticidi anti-koagulanti; pripremljeni u oblike ili pakiranja za maloprodaju ili kao pripravci ili proizvodi (uklj. brodifacoum; chlorophacinone; coumatetralyl)
242015090 - Ostali rodenticidi i slični proizvodi pripremljeni u oblike ili pakiranja za maloprodaju ili kao pripravci ili proizvodi
242099000 - Industrijske usluge za pesticide i druge agrokemijske proizvode
243011010 - Boje i lakovi; na osnovi akrilnih ili vinilnih polimera dispergiranih ili otopljenih u vodenom mediju (uklj. emajle i lakove)
243011020 - Ostale boje, lakovi dispergirani ili otopljeni u vodenom mediju - za unutrašnju uporabu
243011030 - Ostale boje, lakovi dispergirani ili otopljeni u vodenom mediju - za vanjsku uporabu
243011090 - Ostale boje i lakovi na osnovi akrilnih i vinilnih polimera, u vodenom mediju
243012010 - Boje i lakovi, na osnovi poliestera dispergirani/ otopljeni u nevodenom mediju, masenog udjela otapala >50% od mase otopine uklj. emajle i lakove
243012020 - Boje i lakovi, na osnovi poliestera dispergirani/ otopljeni u nevodenom mediju uklj. emajle i lakove isklj. gdje je maseni udio otapala >50% od mase otopine
243012030 - Boje i lakovi, na osnovi akrilnih ili vinilnih polimera dispergirani/otopljeni u nevodenom mediju, masenog udjela otapala >50% od mase otopine uklj. emajle i lakove
243012040 - Ostale boje i lakovi na osnovi akrilnih polimera
243012050 - Boje i lakovi: otopine d. n.
243012060 - Boje i lakovi na osnovi alkidnoaminskih polimera
243012070 - Boje i lakovi na osnovi poliuretanskih polimera
243012080 - Boje i lakovi na osnovi epoksidnih polimera
243012090 - Boje i lakovi, nepigmentirani na osnovi nitroceluloze
243012100 - Boje i lakovi, pigmentirani na osnovi nitroceluloze
243012110 - Boje i lakovi za brodogradnju
243012190 - Ostale boje i lakovi na osnovi sintetičkih polimera, d. n.; ostalo
243021000 - Pripravljeni pigmenti, opacifijenti (sredstva za odbijanje svjetla) i koloranti, staklasti emajli i glazure, presvlake, tekući keramički lakovi i slični preparati; frite od stakla
243022010 - Jednokomponentni staklarski kitovi, kitovi za cijepljenje, smolni cementi, mase za brtvljenje i ostali kitovi
243022020 - Dvokomponentni staklarski kitovi, kitovi za cijepljenje, smolni cementi, mase za brtvljenje i ostali kitovi
243022030 - Ostali staklarski kitovi, kitovi za cijepljenje, smolni cementi, mase za brtvljenje; ostali kitovi
243022040 - Nevatrostalni pripravci za površinsku obradu pročelja, unutarnjih zidova, podova, stropova ili slično
243022050 - Organska složena otapala i razrjeđivači koji se rabe u spajanju s premazima i tintama (isklj. na osnovi butilnog acetata)
243022090 - Ostale boje i lakovi; pripremljeni sikativi (razrjeđivači i ost. sredstva za skidanje premaza i lakova)
243023010 - Boje za umjetničko slikarstvo; nastavu; ili pismoslikare; bojila; boje za zabavu i za nijansiranje u tabletama; tubama, lončićima; bočicama; ili zdjelicama (isklj. u setovima)
243023090 - Ostale boje za umjetničko slikarstvo, nastavu, označavanje, nijansiranje, zabavu i slično
243024010 - Crne grafičke boje: za litografiju
243024020 - Crne grafičke boje: za fleksografiju
243024030 - Crne grafičke boje: ostale
243024040 - Ostale grafičke boje: za litografiju
243024050 - Ostale grafičke boje: za fleksografiju
243024060 - Ostale grafičke boje: ostale
243099000 - Industrijske usluge za boje, lakove i slične premaze, grafičke boje i kitove
244110010 - Salicilna kiselina i njezine soli
244110090 - O-Acetilsalicilna kiselina; njezine soli i esteri i esteri salicilne kiseline i njihove soli
244120010 - Kolin i njegove soli
244120020 - Lecitini i ostali fosfoaminolipidi
244120090 - Ostali lizin, glutaminska kiselina i njihove soli; kvarterne amonijeve soli i hidroksidi; fosfoaminolipidi; amidi, njihovi derivati i soli
244131000 - Laktoni, d. n., heterociklički spojevi samo s heteroatomom ili heteroatomima dušika, koji u strukturi sadrže nekondenzirani pirazolov prsten, piramidinov prsten, piperazinov prsten nekondenzirani triazinov prsten ili fenatiazinov prsten, ali dalje nekondenzirani
244132000 - Sulfonamidi
244140000 - Šećeri kemijski čisti, d. n.; šećerni eteri i esteri, te njihove soli
244151010 - Vitamin C i njegovi derivati; nepomiješani
244151090 - Ostali provitamini, vitamini i njihovi derivati Ph
244152000 - Hormoni i njihovi derivati; ostali steroidi koji se primarno koriste kao hormoni
244153000 - Glikozidi, biljni alkaloidi, njihove soli, eteri, esteri i ostali derivati
244154010 - Tetraciklini i njihovi derivati; i njihove soli
244154020 - Azitromicin
244154090 - Ostali antibiotici
244160000 - Žlijezde i ostali organi; njihovi ekstrakti i ostale tvari ljudskog ili životinjskog podrijetla, d. n.
244199000 - Industrijske usluge za osnovne farmaceutske sirovine
244211010 - Lijekovi koji sadrže peniciline ili njihove derivate, u dozama ili pakiranju za maloprodaju
244211020 - Lijekovi koji sadrže polusintetske peniciline ili njihove derivate, u dozama ili pakiranju za maloprodaju
244211030 - Lijekovi koji sadrže streptomicine ili njihove derivate, u dozama ili pakiranju za maloprodaju
244211040 - Tuberkulostatici, pakirani za maloprodaju
244211050 - Sulfonamidi – gotovi lijekovi, pakirani za maloprodaju
244211060 - Lijekovi koji sadrže ostale antibiotike (isklj. tuberkulostatike i sulfonamide), pakirani za maloprodaju
244211090 - Ostali lijekovi koji sadrže peniciline i druge antibiotike
244212010 - Lijekovi koji sadrže inzulin ali ne antibiotike; za terapijsku ili profilaktičku uporabu; pripremljeni u odmjerenim dozama ili za maloprodaju
244212020 - Lijekovi za liječenje respiratornog sustava, koji sadrže kortikosteroidne hormone, njihove derivate i njima strukturom analogne, pripremljeni u odmjerenim dozama ili za maloprodaju
244212030 - Lijekovi za liječenje kožnih bolesti, koji sadrže kortikosteroidne hormone, njihove derivate i njima strukturom analogne, pripremljeni u odmjerenim dozama ili za maloprodaju
244212040 - Ostali lijekovi koji sadrže kortikosteroidne hormone, njihove derivate i njima strukturom analogne, pripremljeni u odmjerenim dozama ili za maloprodaju
244212090 - Ostali lijekovi koji sadrže hormone ali ne antibiotike
244213010 - Analgetici koji sadrže alkaloide ili njihove derivate, pakirane za maloprodaju
244213020 - Lijekovi za liječenje digestivnog sustava, koji sadrže alkaloide ili njihove derivate, pakirane za maloprodaju
244213030 - Antihiperzentivi koji sadrže alkaloide ili njihove derivate, pakirane za maloprodaju
244213040 - Ostali lijekovi koji sadrže alkaloide ili njihove derivate, pakirane za maloprodaju
244213050 - Lijekovi koji sadrže vitamine; provitamine; derivate i njihove mješavine; za terapijsku ili profilaktičku uporabu; pripremljeni u odmjerenim dozama ili za maloprodaju
244213060 - Psihofarmaci koji sadrže pomiješane i nepomiješane proizvode, pakirani za maloprodaju, d. n.
244213070 - Antiaritmici koji sadrže pomiješane i nepomiješane proizvode, pakirani za maloprodaju, d. n.
244213080 - Antianginalitici koji sadrže pomiješane i nepomiješane proizvode, pakirani za maloprodaju, d. n.
244213090 - Lijekovi za liječenje kardiovaskularnog sustava, koji sadrže pomiješane i nepomiješane proizvode, pakirani za maloprodaju, d. n.
244213100 - Antireumatici, koji sadrže pomiješane i nepomiješane proizvode, pakirani za maloprodaju, d. n.
244213110 - Anestetici, koji sadrže pomiješane i nepomiješane proizvode, pakirani za maloprodaju, d. n.
244213120 - Ostali lijekovi koji sadrže pomiješane i nepomiješane proizvode, pakirani za maloprodaju, d. n.
244213190 - Ostali lijekovi koji sadrže alkaloide i njihove derivate ali ne hormone niti antibiotike
244221010 - Antiserumi
244221020 - Zamjena za krvnu plazmu
244221030 - Imunoglobulini
244221040 - Ostale frakcije krvi
244221050 - Cjepiva za humanu medicinu
244221060 - Cjepiva za veterinarsku medicinu
244222000 - Kemijska sredstva za kontracepciju, na osnovi hormona i spermicida
244223010 - Kontrastna sredstva za radiografska ispitivanja; dijagnostički reagensi namijenjeni za primjenu na pacijentima
244223090 - Ostali dijagnostički reagensi i ostali farmaceutski proizvodi
244224000 - Ljepljivi zavoji, kirurški katgut i slični proizvodi; kutije za prvu pomoć
244225000 - Otpaci i ostaci farmaceutskih pripravaka
244299000 - Industrijske usluge za farmaceutske pripravke
245110010 - Glicerol (uklj. sintetički) (isklj. sirove vode i lužine)
245110090 - Ostali glicerin
245120010 - Anionska površinski aktivna sredstva (isklj. sapun)
245120020 - Organska površinski aktivna sredstva (isklj. sapun, anionska, kationska, neionska)
245120090 - Ostala organska površinski aktivna sredstva, osim sapuna
245131010 - Sapun i organski površinski aktivni proizvodi u štapićima, itd., za toaletnu uporabu
245131020 - Sapun i organski površinski aktivni proizvodi u štapićima, itd., za industriju
245131030 - Sapun i organski površinski aktivni proizvodi u štapićima, itd., ostali
245131040 - Sapuni u oblicima isklj. štapiće, komadiće ili lijevane oblike, papir, vatu, pust i netkani tekstilni materijal impregniran ili prevučen sapunom/deterdžentom, pahuljice, granule ili prah
245131090 - Ostali sapuni i organska površinski aktivna sredstva i preparati, koji se koriste kao sapun
245132010 - Površinsko-aktivni pripravci; s dodatkom ili bez dodatka sapuna; pakirani za maloprodaju (isklj. one koji se rabe kao sapun)
245132020 - Pripravci za pranje i čišćenje, pakirani za maloprodaju: za glavno pranje
245132030 - Pripravci za pranje i čišćenje, pakirani za maloprodaju: za osjetljivo pranje
245132040 - Pripravci za pranje i čišćenje, pakirani za maloprodaju: za pranje posuđa
245132050 - Pripravci za pranje i čišćenje, pakirani za maloprodaju: ostali
245132060 - Površinski aktivni pripravci; s dodatkom ili bez dodatka sapuna; nepakirani za maloprodaju (isklj. one za uporabu kao sapun)
245132070 - Pripravci za pranje i čišćenje, nepakirani za maloprodaju: tepiha, tepiha od zida do zida
245132080 - Pripravci za pranje i čišćenje, nepakirani za maloprodaju: modernih podova
245132090 - Pripravci za pranje automobila, nepakirani za maloprodaju
245132100 - Pripravci za pranje prozora, nepakirani za maloprodaju
245132110 - Pripravci za pranje WC-a, nepakirani za maloprodaju
245132120 - Ostali pripravci za pranje i čišćenje, nepakirani za maloprodaju
245141000 - Preparati za parfimiranje i dezodoriranje prostorija (uklj. mirisne pripravke koji se rabe za vjerske obrede)
245142010 - Umjetni i pripremljenii voskovi (uklj. pečatne voskove) (isklj. kemijski modificirani lignit, polietilen-glikol)
245142090 - Ostali umjetni i pripremljeni voskovi
245143010 - Politure, laštila i slični pripravci za obuću
245143020 - Politure, laštila i slični pripravci za održavanje podova ili ostale drvenarije
245143030 - Politure, laštila i slični pripravci za održavanje drvenog namještaja
245143090 - Ostale politure i laštila za obuću, namještaj, podove, karoserije, staklo, metal
245144000 - Paste i praškovi za ribanje i ostali pripravci za ribanje (čišćenje)
245199000 - Industrijske usluge za glicerin; sapune i deterdžente, sredstva za čišćenje i poliranje
245211010 - Parfemi
245211090 - Toaletne vode; ostali
245212010 - Pripravci za šminkanje usana
245212020 - Pripravci za šminkanje očiju
245213010 - Ostali pripravci za uljepšavanje: pripravci za njegu ruku
245213020 - Ostali pripravci za uljepšavanje: pripravci za njegu nogu
245214000 - Puderi; bilo kompaktni ili ne; za kozmetičku uporabu (uklj. talk-puder)
245215010 - Ostali pripravci za uljepšavanje: pripravci za čišćenje lica uključujući odstranjivače šminke
245215020 - Ostali pripravci za uljepšavanje: pripravci za njegu lica - losioni, kreme, posebni obrađivači
245215030 - Ostali pripravci za uljepšavanje: pripravci za njegu tijela - losioni, kreme (uklj. za djecu)
245215040 - Ostali pripravci za uljepšavanje: pripravci za zaštitu od sunca
245215090 - Ostali pripravci za uljepšavanje: ostali
245216010 - Šamponi
245216020 - Pripravci za trajno kovrčanje ili ispravljanje kose
245216030 - Lakovi za kosu
245217010 - Regeneratori za kosu
245217020 - Losioni i pjene za uređivanje kose
245217030 - Kreme za kosu, briljantini
245217040 - Kolor-šamponi, boje za kosu, izbjeljivači
245217050 - Ostali pripravci koji se rabe za kosu
245218010 - Sredstva za čišćenje zubi (uklj. zubne paste i sredstva za čišćenje umjetnog zubala)
245218020 - Pripravci za higijenu usta ili zubiju (uklj. paste za učvršćivanje umjetnog zubala; praškove i tablete; sredstva za ispiranje usta i parfimiranje usne šupljine, konac za čišćenje zubi) (isklj. zubne paste i sredstva za čišćenje umjetnog zubala)
245219010 - Losioni za prije brijanja, za brijanje i poslije brijanja
245219020 - Kreme i ostali pripravci za prije brijanja, za brijanje i poslije brijanja
245219030 - Dezodoransi za osobnu uporabu i pripravci protiv znojenja
245219040 - Parfimirane soli za kupanje i ostali pripravci za kupanje
245219050 - Pripravci za djecu, osim šampona, krema i pudera
245219090 - Ostali pripravci za osobnu uporabu (parfimiranje, toalet, depilatori...); ostalo
245299000 - Industrijske usluge za parfeme i toaletno-kozmetičke preparate
246111010 - Pripremljeni eksplozivi (isklj. barut)
246111090 - Barut; ostali
246112000 - Sigurnosni štapini; detonirajući štapini; kapsle; upaljači; električni detonatori
246113000 - Pirotehnički proizvodi za vatromete
246114000 - Signalne rakete, rakete protiv tuče, za signalizaciju u magli i drugi pirotehnički proizvodi, osim za vatromete
246199000 - Industrijske usluge za eksplozive
246210010 - Kazeinska ljepila
246210020 - Želatina i njezini derivati; želatina od ribljeg mjehura (isklj. kazeinska ljepila i koštana ljepila)
246210030 - Ljepila na osnovi škroba; dekstrina ili drugih modificiranih škrobova
246210040 - Pripremljena ljepila i druga pripremljena sredstva za lijepljenje, d. n.
246210090 - Ostala ljepila i želatine
246299000 - Industrijske usluge za ljepila i želatine
246310000 - Industrijske usluge za eterična ulja
246310010 - Koncentrati eteričnih ulja u mastima, vodeni destilati, itd.
246310020 - Vrste smjesa mirisnih tvari za uporabu u prehrambenoj industriji ili industriji pića
246310030 - Smjese mirisnih tvari (isklj. one vrste za uporabu u prehrambenoj industriji ili industriji pića)
246310090 - Ostala eterična ulja; mješavine mirisnih tvari
246411010 - Rentgenske ploče i ravni filmovi, osjetljivi na svjetlost i neosvijetljeni, od bilo kojeg materijala; ravni filmovi za trenutnu (brzu) fotografiju, osjetljivi na svjetlost i neosvijetljeni (isklj. papir, karton ili tekstil)
246411020 - Grafičke ploče i ravni filmovi, osjetljivi na svjetlost i neosvijetljeni, od bilo kojeg materijala; ravni filmovi za trenutnu (brzu) fotografiju, osjetljivi na svjetlost i neosvijetljeni (isklj. papir, karton ili tekstil)
246411030 - Ostale fotografske ploče i ravni filmovi, osjetljivi na svjetlost i neosvijetljeni, od bilo kojeg materijala; ravni filmovi za trenutnu (brzu) fotografiju, osjetljivi na svjetlost i neosvijetljeni (isklj. papir, karton ili tekstil)
246411040 - Fotografski filmovi u svicima; osjetljivi na svjetlost; neosvijetljeni od bilo kojeg materijala; filmovi u svicima za trenutnu (brzu) fotografiju, osjetljivi na svjetlost i neosvijetljeni (isklj. papir, karton ili tekstil)
246411050 - Fotografski papir; karton i tekstil, osjetljivi na svjetlost i neosjetljivi
246412000 - Kemijski pripravci za fotografsku uporabu, nepomiješani proizvodi za fotografsku uporabu pripremljeni u odmjerene dijelove ili pripremljeni u pakiranja za maloprodaju u obliku gotovom za uporabu (isklj. lakove, ljepila i sredstva za lijepljenje)
246499000 - Industrijske usluge za kemijske materijale za fotografsku uporabu
246510000 - Pripremljene nesnimljene podloge za zvučne ili slične zapise (isklj. fotografske ili kinematografske proizvode)
246599000 - Industrijske usluge za pripremljene nesnimljene podloge za zapise
246610000 - Životinjske ili biljne masti i ulja kemijski modificirana
246620010 - Tinte za pisanje i crtanje
246620020 - Tuševi za pisanje i crtanje
246620090 - Ostala sredstva za pisanje i crtanje, te ostala crnila
246631010 - Pripravci za podmazivanje isklj. pripravke koji sadrže <70% ulja dobivenog iz nafte/bitumenskih minerala, pripravke za obradu tekstila; kože i uklj. s dlakom i krzna
246631090 - Ostali preparati za podmazivanje
246632010 - Aditivi za mineralna ulja ili za druge tekućine koji se rabe za jednake namjene kao mineralna ulja (uklj. benzin) (isklj. pripravke protiv detonacije, aditive za ulja za podmazivanje)
246632090 - Ostali antidetonatorski preparati; aditivi za mineralna ulja i slični proizvodi
246633010 - Tekućine za hidraulične kočnice i ostale pripremljene tekućine za hidraulični prijenos; koji ne sadrže ili sadrže <70% masenog udjela naftnog ulja ili ulja dobivenih od bitumenskih minerala
246633020 - Pripravci protiv smrzavanja
246633030 - Ostale tekućine pripremljene za odleđivanje
246641000 - Peptoni i njihovi derivati; ostale bjelančevinaste tvari i njihovi derivati; kožni prah uklj. gluteline i prolamine, globuline, glicinine, keratine, nukleoproteide, proteinske izolate
246642010 - Složeni dijagnostički ili laboratorijski reagensi, uklj. papirno impregniranje ili premazivanje s dijagnostičkim ili laboratorijskim reagensima
246642090 - Ostale mase za modeliranje; smjese za zubne otiske, te drugi preparati za uporabu u zubarstvu na osnovi gipsa (sadre); preparati i punila za aparate za gašenje požara; pripremljene podloge za razvoj mikroorganizamai, d. n.
246643000 - Kemijski elementi u obliku diskova, pločica i kemijski spojevi dopirani za uporabu u elektronici
246644000 - Aktivni ugljen
246645010 - Pripravci za pranje i čišćenje, pakirani za maloprodaju: tvornički oplemenjivači
246645020 - Sredstva za doradu, itd., za uporabu u tekstilnoj industriji (isklj. tvorničke oplemenjivače)
246645030 - Sredstva za doradu, itd., za uporabu u papirnoj industriji
246645040 - Sredstva za doradu, nosači boja i ostali pripravci, d. n.
246645090 - Ostala sredstva za doradu, itd., na osnovi škrobnih tvari
246646010 - Pripravci za površinsku obradu metala
246646090 - Ostali pripremljeni ubrzivači vulkanizacije za gumu; složeni plastifikatori i stabilizatori za gumu i plastiku; katalitički preparati, d. n.; mješani alkilbenzini i miješani alkilnaftaleni, d. n.
246647010 - Pripremljeni aditivi za cemente; žbuke ili betone
246647090 - Ostala pripravljena veziva za ljevaoničke kalupe i jezgre; kemijski proizvodi
246648010 - Antikorozijski pripravci koji sadrže amine kao aktivnu komponentu
246648020 - Pripravci za sprječavanje i uklanjanje vodenog kamenca i slični pripravci
246648030 - Pripravci za elektrogalvanizaciju
246648040 - Pomoćni proizvodi za uporabu u ljevaonicama (isklj. pripremljena vezivna sredstava za ljevaoničke kalupe ili jezgre)
246648050 - Smjese koje sadrže perhalogenirane derivate acikličkih ugljikovodika koji sadrže dva ili više različitih halogena (isklj. njihove perhalogenate koji sadrže samo fluor i klor)
246648090 - Ostali raznovrsni kemijski proizvodi, d. n.
246699000 - Industrijske usluge za ostale kemijske proizvode, d. n.
247011000 - Kablovi od sintetičnih filamenata i rezanih sintetičnih vlakana, negrebenanih i nečešljanih
247012000 - Sintetična pređa, velike čvrstoće, od najlona i drugih poliamida ili poliestera
247013000 - Teksturirana pređa i ostala jednonitna pređa
247014000 - Sintetični monofilamenti; uske vrpce i slično, od sintetičnih tekstilnih materijala
247021000 - Kablovi od celularnih i ostalih umjetnih filamenata i rezanih celularnih i ostalih umjetnih vlakana, negrebenih i nečešljanih
247022000 - Umjetna pređa, velike čvrstoće, od viskoznog rajona
247023000 - Celularna i ostala umjetna teksturirana i jednonitna pređa
247024000 - Celularni i ostali umjetni monofilamenti; vrpce i slično, od celularnih i ostalih umjetnih tekstilnih materijala
247030000 - Otpaci od sintetičnih i umjetnih vlakana
247099000 - Industrijske usluge za umjetna i sintetična vlaknaNomenklatura svih proizvoda - Sadržaj
10 - Vađenje ugljena i lignita; vađenje treseta
11 - Vađenje sirove nafte i zemnoga plina; uslužne djelat. u vezi s vađenjem nafte i plina
12 - Vađenje uranovih i torijevih ruda
13 - Vađenje metalnih ruda
14 - Vađenje ostalih ruda i kamena
15 - Proizvodnja hrane i pića
16 - Proizvodnja duhanskih proizvoda
17 - Proizvodnja tekstila
18 - Proizvodnja odjeće; dorada i bojenje krzna
19 - Štavljenje i obrada kože; proizvodnja kovčega i torbi, ručnih torbica, sedlarskih i remenarskih proizvoda i obuće
20 - Drvo i proizvodi od drva i pluta (osim namještaja); predmeti od slame i pletarskih materijala
21 - Proizvodnja celuloze, papira i proizvoda od papira
22 - Izdavačka i tiskarska djelatnost; te umnožavanje snimljenih zapisa
23 - Proizvodnja koksa, naftnih derivata i nuklearnoga goriva
24 - Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda
25 - Proizvodnja proizvoda od gume i plastike
26 - Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda
27 - Proizvodnja metala
28 - Proizvodnja proizvoda od metala, osim strojeva i opreme
29 - Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.
30 - Proizvodnja uredskih strojeva i računala
31 - Proizvodnja električnih strojeva i aparata, d. n.
32 - Proizvodnja radiotelevizijskih i komunikacijskih aparata i opreme
33 - Proizvodnja medicinskih, preciznih i optičkih instrumenata te satova
34 - Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica
35 - Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava
36 - Proizvodnja namještaja, ostala prerađivačka industrija, d. n.
37 - Sekundarne sirovine
40 - Opskrba električnom energijom, plinom, parom i toplom vodom
41 - Skupljanje, pročišćavanje i distribucija vode
99 - Drugdje nigdje nenavedeno
 PRETRAŽIVANJEUpute i uvjeti  UPUTE I UVJETI