Poslovni forum - Naslovna stranica PONUDA ZA PODUZETNIKE
 Pregled svih proizvoda i usluga vezanih uz proizvode (NKP)

NACIONALNA KLASIFIKACIJA PROIZVODA (NKP)

Pregled proizvoda razvrstanih prema nomenklaturi proizvoda od posl. subjekata kojima je osnovna reg. djelatnost prema NKD:

Nomenklatura svih proizvoda

Pretraživanje

Upute i uvjeti


22 - Izdavačka i tiskarska djelatnost; te umnožavanje snimljenih zapisa
221110010 - Knjige, brošure, leci i sličan tiskani materijal, u pojedin. listovima, samo izdane ili izdane i tiskane u vlastitoj tiskari
221121010 - Školske knjige, samo izdane ili izdane i tiskane u vlastitoj tiskari
221121020 - Dječje knjige, samo izdane ili izdane i tiskane u vlastitoj tiskari (isklj. dječje slikovnice; knjige za crtanje i bojenje)
221121030 - Knjige, prigodne knjižice i brošure beletristike; lijepe književnosti i izdanja klasika, samo izdane ili izdane i tiskane u vlastitoj tiskari
221121040 - Knjige, prigodne knjižice i brošure društvenih znanosti, samo izdane ili izdane i tiskane u vlastitoj tiskari
221121050 - Knjige, prigodne knjižice i brošure znanosti i tehnologije, samo izdane ili izdane i tiskane u vlastitoj tiskari
221121060 - Nacionalni, regionalni, lokalni imenici, telefonski, teleks, telefaks-imenici
221121070 - Priručnici koji sadrže informacije
221121080 - Tiskane knjige, brošure, leci i sličano, albumi i knjige za djecu
221121090 - Dječje slikovnice, knjige za crtanje i bojenje samo izdane ili izdane i tiskane u vlastitoj tiskari
221121190 - Knjige, brošure, leci i slično (uklj. internacionalne, profesionalne i izvozne imenike), ostale; tiskane
221122000 - Knjige, brošure, leci i slično; elektronički
221131000 - Rječnici i enciklopedije, te njihovi serijski dijelovi koje izlaze u nastavcima, samo izdani ili izdani i tiskani u vlastitoj tiskari
221132000 - Rječnici i enciklopedije, te njihovi serijski dijelovi koje izlaze u nastavcima; elektronički
221141000 - Zemljopisne karte, hidrografske i slične karte, u obliku knjige; tiskani
221142000 - Atlasi i ostale knjige zemljopisnih karata; elektronički
221151000 - Globusi i zemljopisne, hidrografske i slične karte, tiskane osim u obliku knjige; tiskani
221152000 - Zemljopisne karte, hidrografske i slične karte, osim u obliku knjiga; elektronički
221161000 - Prodaja oglasnog prostora u knjigama; tiskanog
221162000 - Prodaja oglasnog prostora u knjigama; elektroničkog
221199000 - Industrijske usluge za knjige
221210000 - Novine, časopisi i ostale periodične publikacije, koje izlaze najmanje četiri puta tjedno, (uklj. oglasni dodatak), tiskane
221212000 - Novine, časopisi i ostale periodične publikacije, koje izlaze najmanje četiri puta tjedno; elektroničke
221221000 - Prodaja oglasnog prostora u novinama, časopisima i ostalim periodičnim publikacijama, koje izlaze najmanje četiri puta tjedno; tiskanog
221222000 - Prodaja oglasnog prostora u novinama, časopisima i ostalim periodičnim publikacijama, koje izlaze najmanje četiri puta tjedno; elektroničkog
221299000 - Industrijske usluge za novine, časopise i ostale periodične publikacije, koje izlaze najmanje četiri puta tjedno
221311010 - Novine koje izlaze manje od četiri puta tjedno (uklj. oglasni dodatak), tiskane
221311020 - Časopisi i ostale periodične publikacije, koje izlaze manje od četiri puta tjedno (uklj. oglasni dodatak), tiskane
221312010 - Novine koje izlaze manje od četiri puta tjedno; elektroničke
221312020 - Časopisi i ostale periodične publikacije, koje izlaze manje od četiri puta tjedno; elektroničke
221321000 - Prodaja oglasnog prostora u novinama, časopisima i ostalim periodičnim publikacijama, koje izlaze manje od četiri puta tjedno; tiskanog
221322000 - Prodaja oglasnog prostora u novinama, časopisima i ostalim periodičnim publikacijama, koje izlaze manje od četiri puta tjedno; elektroničkog
221399000 - Industrijske usluge za novine, časopise i ostale periodične publikacije, koje izlaze manje od četiri puta tjedno
221411010 - Gramofonske ploče, sa zvučnim zapisom, promjera 30 cm
221411020 - Compact discs (CD) i DVD-u, sa zvučnim zapisom, promjera 12 cm
221411090 - Izdavanje gramofonskih ploča,CD-eova i DVD-ova, sa zvučnim zapisom, ostali
221412010 - Izdavanje magnetskih vrpci, sa snimljenim zvučnim zapisom, širine <=4 mm
221412020 - Izdavanje magnetskih vrpci sa snimljenim zvučnim zapisom, širine >4 mm ili <=6.5 mm
221421000 - Glazbene note, tiskane ili u rukopisu, uvezane ili ne, ilustrirane ili neilustrirane samo izdane ili tiskane i izdane u vlastitoj tiskari (uklj. note za slijepe)
221422000 - Glazbene note; elektroničke
221499000 - Industrijske usluge za zvučne zapise
221511010 - Tiskane ili ilustrirane poštanske karte samo izdane ili izdane i tiskane u vlastitoj tiskari (isklj. one tiskane ili ukrašene reljefnim motivima, jednostavne poštanske karte)
221511020 - Ostale tiskane ili ilustrirane poštanske karte
221511090 - Ostale tiskane poštanske karte, d.n.
221512000 - Ilustrirane poštanske razglednice; čestitke i karte s osobnim porukama i slično; elektronički
221513000 - Slike, gravure i fotografije, samo izdane ili izdane i tiskane u vlastitoj tiskari
221514000 - Slike, gravure i fotografije; elektroničke
221515010 - Preslikači (decalcomanias), uklj. preslikače za staklo (vitrifiable)
221515020 - Kalendari svih vrsta, tiskani, uklj. kalendarske blokove
221516000 - Preslikači (decalcomanias); kalendari; elektronički
221521000 - Prodaja oglasnog prostora za razglednice, čestitke, slike i slične materijale; tiskanog
221522000 - Prodaja oglasnog prostora za razglednice, čestitke, slike i slične materijale; elektroničkog
221599000 - Industrijske usluge za razglednice, čestitke, slike i slične materijale
222110010 - Tiskanje novina, časopisa i ostalih periodičnih publikacija, koje izlaze najmanje četiri puta tjedno
222211000 - Neiskorištene poštanske marke; biljezi i slične marke; čekovi; banknote i slično
222212010 - Tiskanje poslovnih (komercijalnih) kataloga (uklj. i za prodaju tiskanih proizvoda)
222212020 - Ostali tiskani poslovni (komercijalni) materijal i slično (isklj. poslovne kataloge)
222213010 - Ostali tiskani materijal, tiskan u neprekinutoj formi
222213020 - Vozne karte, ulaznice i karte za priredbe, tiketi lutrije i ostali tiketi
222213030 - Ostali tiskani materijal: za osobne i poslovne svrhe (isklj. u neprekinutoj formi)
222213090 - Ostali tiskani materijal, ostali
222220010 - Registri, knjigovodstvene knjige, podsjetnici, knjige narudžbi i primitka, od papira i kartona
222220020 - Blokovi za bilješke, blokovi za pisanje i memorandum-blokovi, od papira i kartona
222220030 - Dnevnici, od papira i kartona
222220040 - Bilježnice, od papira i kartona
222220050 - Uvezi za knjige, fascikli i mape za spise (isklj. korice za knjige), od papira i kartona
222220060 - Kontinuirani poslovni obrasci u više primjeraka, uklj. setove s umetkom karbon papira, NCR-papira i slično
222220070 - Poslovni obrasci u više primjeraka, uklj. u pojedinačnim listovima, s umetkom karbon papira, NCR-papira i slično (osim kontinuiranih)
222220090 - Službene knjige (adresari, telefonski imenici i slično), albumi za uzorke, sloj bugačice, omoti za knjige i ostali proizvodi od papira i kartona
222231000 - Tiskanje knjiga, brošura, dječjih slikovnica ili knjiga za bojenje i glazbenih nota tiskanih ili u rukopisu
222232010 - Tiskanje novina koje izlaze <4 puta tjedno, uklj. novinski dodatak, isklj. prigodne umetke
222232020 - Tiskanje časopisa i periodičnih publikacija koje izlaze <4 puta tjedno, uklj. novinski dodatak, isklj. prigodne umetke
222232030 - Tiskanje zemljovida, hidrografskih i sličnih karata svih vrsta
222232040 - Tiskanje razglednica bez marke, dopisnica s osobnim pozdravima, porukama, najavama uklj. rođendanske čestitke, božićne čestitke itd.
222232050 - Tiskanje kalendara svih vrsta, uklj. kalendarske blokove (kalendare s listovima za trganje)
222232060 - Tiskanje slika, gravura, fotografija
222232070 - Tiskanje izravno na druge materijale osim papira, proizvoda na papirnoj bazi i tekstila (uklj. tiskanje na plastici, staklu, metalu, drvu i keramici)
222232090 - Tiskanje papira za preslikavanje i ostalih proizvoda, d. n.
222310010 - Knjigoveštvo i dovršavanje knjiga i sličnih proizvoda (previjanje, slaganje, lijepljenje, šivanje, orezivanje, ukoričavanje)
222310020 - Uvezivanje i dovršavanje brošura, magazina, kataloga, uzoraka i oglasne literature itd., uklj. previjanje, slaganje, lijepljenje, šivanje, orezivanje, ukoričavanje
222310030 - Uvezivanje i dovršavanje uklj. dovršavanje otisnutih papira ili otisnutog kartona, isklj. dovršavanje knjiga, brošura, magazina, kataloga, uzoraka i oglasa
222410000 - Slaganje, izrađivanje ploča za tisak, postavljanje uzoraka slova i slika kg; kom.
222420010 - Forme slova s tiskanjem slike
222420020 - Offset tiskarske ploče s tiskanjem
222420090 - Tiskarske forme, ostale
222510000 - Ostale usluge u vezi s tiskanjem
223110010 - Umnožavanje zvuka i slike na magnetnoj vrpci širine <=4 mm
223110090 - Umnožavanje zvuka i slike na drugim medijima (gramofonskoj ploči, magnetnoj vrpci širine >4 mm ali <=6,5 mm, CD-u, DVD-u i slično)
223210010 - Umnožavanje zvuka i videozapisa na magnetnoj vrpci širine >6,5 mm
223210090 - Umnožavanje zvuka i videozapisa na videodiskovima i ostalim videonosačima (uklj. magnetske vrpce)
223310000 - Usluge umnožavanja računalnih zapisa (softvera)Nomenklatura svih proizvoda - Sadržaj
10 - Vađenje ugljena i lignita; vađenje treseta
11 - Vađenje sirove nafte i zemnoga plina; uslužne djelat. u vezi s vađenjem nafte i plina
12 - Vađenje uranovih i torijevih ruda
13 - Vađenje metalnih ruda
14 - Vađenje ostalih ruda i kamena
15 - Proizvodnja hrane i pića
16 - Proizvodnja duhanskih proizvoda
17 - Proizvodnja tekstila
18 - Proizvodnja odjeće; dorada i bojenje krzna
19 - Štavljenje i obrada kože; proizvodnja kovčega i torbi, ručnih torbica, sedlarskih i remenarskih proizvoda i obuće
20 - Drvo i proizvodi od drva i pluta (osim namještaja); predmeti od slame i pletarskih materijala
21 - Proizvodnja celuloze, papira i proizvoda od papira
22 - Izdavačka i tiskarska djelatnost; te umnožavanje snimljenih zapisa
23 - Proizvodnja koksa, naftnih derivata i nuklearnoga goriva
24 - Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda
25 - Proizvodnja proizvoda od gume i plastike
26 - Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda
27 - Proizvodnja metala
28 - Proizvodnja proizvoda od metala, osim strojeva i opreme
29 - Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.
30 - Proizvodnja uredskih strojeva i računala
31 - Proizvodnja električnih strojeva i aparata, d. n.
32 - Proizvodnja radiotelevizijskih i komunikacijskih aparata i opreme
33 - Proizvodnja medicinskih, preciznih i optičkih instrumenata te satova
34 - Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica
35 - Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava
36 - Proizvodnja namještaja, ostala prerađivačka industrija, d. n.
37 - Sekundarne sirovine
40 - Opskrba električnom energijom, plinom, parom i toplom vodom
41 - Skupljanje, pročišćavanje i distribucija vode
99 - Drugdje nigdje nenavedeno
 PRETRAŽIVANJEUpute i uvjeti  UPUTE I UVJETI