Poslovni forum - Naslovna stranica PONUDA ZA PODUZETNIKE
 Pregled svih proizvoda i usluga vezanih uz proizvode (NKP)

NACIONALNA KLASIFIKACIJA PROIZVODA (NKP)

Pregled proizvoda razvrstanih prema nomenklaturi proizvoda od posl. subjekata kojima je osnovna reg. djelatnost prema NKD:

Nomenklatura svih proizvoda

Pretraživanje

Upute i uvjeti


27 - Proizvodnja metala
271011000 - Sirovo željezo i zrcalno željezo u hljepčićima, blokovima ili ostalim primarnim oblicima. Proizvodi od željeza dobiveni izravnom redukcijom željezne rude i ostali proizvodi spužvastog željeza
271012000 - Granule i prah, od sirovog željeza, zrcalnog željeza, te željeza ili čelika
271013000 - Troska, šljaka, otpaci i ostaci od željeza
271020000 - Ferolegure
271031010 - Ingoti, ostali primarni oblici te dugački poluproizvodi za proizvodnju bešavnih cijevi (od nelegiranog čelika)
271031020 - Ostali ingoti, primarni oblici i dugački poluproizvodi uključujući blankove (od nelegiranog čelika)
271031090 - Ostali poluproizvodi (plosnati) od nelegiranog čelika
271032000 - Ingoti, ostali primarni oblici i poluproizvodi (od nerđajućeg čelika)
271033010 - Ingoti, ostali primarni oblici i dugački poluproizvodi za proizvodnju bešavnih cijevi (od legiranih čelika koji nisu nerđajući)
271033090 - Ostali ingoti, dugački poluproizvodi, te plosnati poluproizvodi od legiranih čelika
271041000 - Ravnovaljani proizvodi, osim hladnovaljanih, širine < 600 mm (od nerđajućeg čelika)
271042000 - Toplovaljana žica u nepravilnim namotima (od nerđajućeg čelika)
271043000 - Toplovaljane šipke i profili (od nerđajućeg čelika)
271050000 - Toplovaljani ravni i dugi proizvodi od čelika velike čvrstine
271060000 - Toplovaljani ravni proizvodi od čelika (osim od nerđajućeg i velike čvrstine)
271071000 - Hladnovaljani ravni proizvodi, širine = > 600 mm (osim od nerđajućeg čelika i čelika velike čvrstine
271072000 - Prevučeni ravni proizvodi, širine = > 600 mm (osim od nerđajućeg čelika i čelika velike čvrstine)
271081010 - Rebraste te ostale žice (s udubljenjima, žljebovima i slično) od nelegiranog čelika)
271081020 - Žice za armiranje betona (mreže od rebrastih žica)
271081090 - Ostale toplovaljane žice(od brzoreznog čelika, žice za pneumatske gume) od nelegiranog čelika)
271082000 - Toplovaljana žica u nepravilnim namotima (od legiranog čelika, osim od nerđajućeg čelika i čelika velike čvrstine
271083000 - Toplovaljane šipke (od čelika, osim od nerđajućeg čelika i čelika velike čvrstine)
271091000 - Teški profili
271092000 - Brušene ploče, zavareni profili i tračnički materijal, od čelika
271099000 - Industrijske usluge za sirovo željezo i čelik, te ferolegure
272110000 - Cijevi i šuplji profili od lijevanoga željeza
272120000 - Lijevani pribor od željeza i čelika
272199000 - Industrijske usluge za cijevi i pribor za cijevi od lijevanog željeza
272210010 - Bešavne cijevi i šuplji profili, od čelika (osim nerđajućega) hladnovučeni ili hladnovaljani, za preciznu primjenu
272210020 - Bešavne cijevi (hladno nedovršene) i šuplji profili, od željeza i čelika (osim nerđajućega), vanjskog presjeka 168,3 mm ili manjeg
272210030 - Bešavne cijevi (hladno nedovršene) i šuplji profili, od željeza i čelika (osim nerđajućega), vanjskog presjeka većeg od 168,3 mm ali ne većeg od 406,4 mm
272210040 - Cijevi (koje nisu hladnovučene ili hladnodovršene) i šuplji profili, od željeza i čelika (osim nerđajućega) otvorenih ili zavarenih, zakovanih ili na sličan način zatvorenih spojeva, vanjskog promjera <=406,4 mm, koji nisu kružnog poprečnog presjeka
272210050 - Cijevi (koje nisu hladnovučene ili hladnodovršene) i šuplji profili, od čelika (osim nerđajućega) otvorenih ili zavarenih, zakovanih ili na sličan način zatvorenih spojeva, vanjskog promjera <=406,4 mm, kružnog poprečnog presjeka, koji nisu za preciznu primjenu, nepocinčane
272210060 - Cijevi (koje nisu hladnovučene ili hladnodovršene) i šuplji profili, od čelika (osim nerđajućega) otvorenih ili zavarenih, zakovanih ili na sličan način zatvorenih spojeva, vanjskog promjera <=406,4 mm, kružnog poprečnog presjeka, koji nisu za preciznu primjenu, pocinčane
272210090 - Ostale bešavne cijevi i šuplji profili od željeza i čelika
272220010 - Prirubnice od čelika (uklj. nerđajući) nelijevane
272220020 - Obrađeni pribor za cijevi od čelika, nelijevan (uklj. pribor od nerđajućeg čelika, koljena, lukove)
272220030 - Pribor za cijevi od čelika (uklj. nerđajući) osim obrađenog ili čelno zavarenog, nelijevan
272220040 - Čelno zavarena koljena i lukovi, od čelika (uklj. nerđajući) nelijevani
272220090 - Ostali pribor za cijevi od željeza i čelika
272299000 - Industrijske usluge za cijevi i šuplje profile od željeza i čelika
273110000 - Ostale šipke od željeza i nelegiranog čelika
273120000 - Profili od željeza i nelegiranog čelika; ostale šipke od ostaloga legiranog čelika
273130000 - Šipke i profili od nerđajućeg čelika; profili od legiranog čelika
273199000 - Industrijske usluge za hladno vučene proizvode
273210000 - Hladnovaljani plosnati proizvodi od čelika, neprevučeni, širine < 600 mm
273220000 - Hladnovaljani plosnati proizvodi od čelika, premazani, platinirani ili prevučeni, širine < 600 mm
273299000 - Industrijske usluge za hladnovaljane uske vrpce
273311010 - Hladnooblikovani profili, dobiveni od plosnatih proizvoda, od nelegiranog čelika, neprevučeni
273311090 - Hladnooblikovani profili od željeza i nelegiranog čelika, ostali
273312000 - Hladnooblikovani profili od nerđajućeg čelika
273399000 - Industrijske usluge za hladnooblikovane profile od željeza, nelegiranog i nerđajućeg čelika
273411010 - Žica od željeza ili nelegiranog čelika koja sadrži <0,25% ugljika, uklj. rebrastu žicu, isklj. upletenu žicu, bodljikavu žicu za ograde, izoliranu električnu žicu
273411090 - Žica od željeza i nelegiranog čelika, ostala
273412000 - Žica od nerđajućeg čelika i ostalih legura čelika
273499000 - Industrijske usluge za žicu
274110000 - Srebro, grubo obrađeno, kao poluproizvod ili u prahu
274120010 - Zlato (uklj. platinirano) neobrađeno ili u prahu za nemonetarne svrhe
274120020 - Monetarno zlato (ukljućujući platinirano)
274120090 - Ostalo zlato (uključujući platinirano) u obliku poluproizvoda za nemonetarne svrhe
274130000 - Platina, grubo neobrađena, kao poluproizvod ili u prahu
274140000 - Obični metali ili srebro, pozlaćeni, ali dalje neobrađeni, osim kao poluproizvod
274150000 - Obični metali, posrebreni i obični metali, srebro i zlato, prevučeni platinom ali dalje neobrađeni, osim kao poluproizvod
274161000 - Otpaci i ostaci od zlata i pozlaćenih metala
274162000 - Otpaci i ostaci od platine i ostalih plemenitih metala
274199000 - Industrijske usluge za plemenite metale
274211010 - Slitine aluminija iz sekundarnih sirovina
274211020 - Slitine aluminija, lijevane
274211030 - Slitine aluminija za prešanje
274211090 - Ostali aluminij (sirovi nelegirani, te slitine aluminija u primarnom obliku)
274212000 - Aluminijev oksid (osim umjetnog korunda)
274221000 - Aluminijev prah i ljuskice
274222010 - Šipke i profili od aluminija, nelegirani (isklj. šipke i profile pripremljene za uporabu u konstrukcijama)
274222020 - Šipke, profili i šuplji profili od slitina aluminija (isključujući šipke i profile pripremljene za uporabu u konstrukcijama)
274223010 - Žica od nelegiranog aluminija (isklj. izolirane električne žice i kablove, užad i konope pojačane aluminijskom žicom, upletene žice i kablove)
274223020 - Žica od slitina aluminija (isklj. izolirane električne žice i kablove, užad i konope pojačane aluminijskom žicom, upletene žice i kablove)
274224010 - Ploče, limovi i vrpce od aluminija, debljine veće od 0,2 mm
274224020 - Ploče, limovi i vrpce od slitina aluminija, debljine veće od 0,2 mm
274225000 - Folije od aluminija (bez podloge) debljine do uključujući 2 mm
274226010 - Cijevi od nelegiranog aluminija (isklj. šuplje profile, pribor za cijevi, savitljive cijevi, cijevi koje se koriste u konstrukcijama; kao dijelovi motora ili vozila, ili slično)
274226020 - Cijevi od slitina aluminija, isklj. šuplje profile, pribor za cijevi, savitljive cijevi, cijevi koje se koriste u konstrukcijama; kao dijelovi motora ili vozila, ili slično
274226090 - Aluminijske cijevi i pribor za cijevi, ostali
274231000 - Pepeo i ostaci, koji sadrže uglavnom aluminij
274232000 - Otpaci i ostaci od aluminija
274299000 - Industrijske usluge za aluminij i proizvode od aluminija
274311000 - Olovo, sirovo
274312000 - Cink, sirov
274313000 - Kositar, sirov
274321000 - Žica, šipke i profili od olova
274322000 - Limovi, trake i folije od olova; prah i ljuskice od olova
274323000 - Cijevi i pribor za cijevi od olova
274324000 - Prašina, prah i ljuskice, od cinka
274325000 - Šipke, profili i žica od cinka; limovi, trake i folije, od cinka
274326000 - Cijevi i pribor za cijevi od cinka
274327000 - Žica, šipke i profili od kositra
274328000 - Limovi, trake i folije od kositra; prah i ljuskice od kositra
274329000 - Cijevi i pribor za cijevi od kositra
274331000 - Pepeo i ostaci koji sadrže uglavnom cink i olovo
274332000 - Otpaci i ostaci od olova, cinka i kositra
274399000 - Industrijske usluge za olovo, cink, kositar i njihove proizvode
274411000 - Bakrenac; cementni bakar
274412000 - Nerafinirani bakar; anode od bakra za elektrolitičko rafiniranje
274413000 - Rafinirani bakar i bakrene legure, sirove bakrene predlegure
274421000 - Prah i ljuskice od bakra
274422000 - Šipke i profili od bakra
274423000 - Žica od bakra
274424000 - Limovi i trake od bakra, debljine veće od 0,15 mm
274425000 - Folije od bakra, debljine do uklj. 0,15 mm
274426000 - Bakrene cijevi i pribor za cijevi od bakra
274431000 - Pepeo i ostaci koji sadrže uglavnom bakar
274432000 - Otpaci i ostaci od bakra
274499000 - Industrijske usluge za proizvode od bakra
274511000 - Niklov kamenac, sinterirani nikleni oksidi i ostali međuproizvodi metalurgije nikla
274512000 - Nikl, sirov
274521000 - Prah i ljuskice od nikla
274522000 - Žica, šipke i profili od nikla
274523000 - Limovi, trake i folije od nikla
274524000 - Cijevi i pribor za cijevi od nikla
274530010 - Kermet i njegovi proizvodi, otpaci i lomljevina (isklj. kermete koji sadrže raskoljive ili radioaktivne supstance, te karbide)
274530090 - Metali, obojeni, ostali te proizvodi od njih
274541000 - Pepeo i ostaci, koji sadrže uglavnom vanadij i ostale metale i metalne spojeve
274542000 - Otpaci i ostaci od nikla
274599000 - Industrijske usluge za proizvode od ostalih obojenih metala
275111010 - Dijelovi cestovnih vozila, od temperiranog lijeva isklj. dijelove za tračnička vozila, te za građevinarske strojeve
275111090 - Usluge lijevanja temperiranoga (kovkastog) lijeva za ostale primjene
275112010 - Dijelovi cestovnih vozila, od nodularnog lijeva
275112020 - Ostali dijelovi klipnih motora i mehaničkih pogona, od nodularnoga lijeva
275112030 - Nodularni lijev za strojnu i mehaničku primjenu, osim za klipne motore
275112040 - Nodularni lijev za dijelove lokomotiva, vagona, osim za cestovna vozila, kućišta kugličnih ležaja, obične osovine, klipne motore, spojke, zupčanike, koloturnike, strojeve
275112090 - Usluge lijevanja nodularnog lijeva za ostale primjene
275113010 - Dijelovi cestovnih vozila, od sivog lijeva, isklj. dijelove za tračnička vozila, te dijelove za građevinarska vozila
275113020 - Dijelovi kućišta kugličnih ležaja i običnih osovina, od sivog lijeva (isklj. kućišta s ležajima)
275113030 - Ostali dijelovi klipnih motora i mehaničkih pogona, od sivog lijeva
275113040 - Sivi lijev za strojnu i mehaničku primjenu, osim za klipne motore
275113050 - Sivi lijev za dijelove lokomotiva, vagona, osim za cestovna vozila, kućišta kugličnih ležaja, obične osovine, klipne motore, spojke, zupčanike, koloturnike, strojeve
275113090 - Ostale usluge lijevanja sivog lijeva (dijelovi prijenosnih osovina, koljenastih osovina, te mjenjača brzine)
275210010 - Čelični lijev za cestovna vozila, osim za tračnička vozila te građevinarska vozila
275210020 - Čelični lijev za dijelove kućišta kugličnih ležaja i običnih osovina (isklj. kućišta s ugrađenim kugličnim ili valjkastim ležajima
275210030 - Ostali dijelovi klipnih motora i mehaničkih pogona
275210040 - Čelični lijev za strojnu i mehaničku primjenu, osim za klipne motore, mlazne motore, plinske turbine, opreme za dizanje i prijenos, te strojeve i vozila za uporabu u građevinarstvu
275210090 - Ostale usluge lijevanja čelika (dijelovi tračničkih vozila)
275310010 - Dijelovi cestovnih vozila isklj. tračnička vozila te vozila za uporabu u građevinarstvu, od lijeva lakih metala
275310020 - Lijev od lakih metala za strojnu i mehaničku primjenu osim za klipne motore, mlazne motore, plinske turbine, opreme za dizanje i prijenos tereta, te strojeva i vozila za uporabu u građevinarstvu
275310030 - Dijelovi za ostale primjene
275310090 - Usluge lijevanja lakih metala, ostale
275410010 - Dijelovi kućišta kugličnih ležaja i običnih osovina (isklj. kućišta s ugrađenim ležajima) od lijeva obojenih metala, osim od lakih
275410020 - Dijelovi lijeva od obojenih metala, osim od lakih, za strojnu i mehaničku primjenu isklj. za klipne motore
275410030 - Dijelovi za ostale primjene
275410090 - Usluge lijevanja ostalih obojenih metala, ostaleNomenklatura svih proizvoda - Sadržaj
10 - Vađenje ugljena i lignita; vađenje treseta
11 - Vađenje sirove nafte i zemnoga plina; uslužne djelat. u vezi s vađenjem nafte i plina
12 - Vađenje uranovih i torijevih ruda
13 - Vađenje metalnih ruda
14 - Vađenje ostalih ruda i kamena
15 - Proizvodnja hrane i pića
16 - Proizvodnja duhanskih proizvoda
17 - Proizvodnja tekstila
18 - Proizvodnja odjeće; dorada i bojenje krzna
19 - Štavljenje i obrada kože; proizvodnja kovčega i torbi, ručnih torbica, sedlarskih i remenarskih proizvoda i obuće
20 - Drvo i proizvodi od drva i pluta (osim namještaja); predmeti od slame i pletarskih materijala
21 - Proizvodnja celuloze, papira i proizvoda od papira
22 - Izdavačka i tiskarska djelatnost; te umnožavanje snimljenih zapisa
23 - Proizvodnja koksa, naftnih derivata i nuklearnoga goriva
24 - Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda
25 - Proizvodnja proizvoda od gume i plastike
26 - Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda
27 - Proizvodnja metala
28 - Proizvodnja proizvoda od metala, osim strojeva i opreme
29 - Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.
30 - Proizvodnja uredskih strojeva i računala
31 - Proizvodnja električnih strojeva i aparata, d. n.
32 - Proizvodnja radiotelevizijskih i komunikacijskih aparata i opreme
33 - Proizvodnja medicinskih, preciznih i optičkih instrumenata te satova
34 - Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica
35 - Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava
36 - Proizvodnja namještaja, ostala prerađivačka industrija, d. n.
37 - Sekundarne sirovine
40 - Opskrba električnom energijom, plinom, parom i toplom vodom
41 - Skupljanje, pročišćavanje i distribucija vode
99 - Drugdje nigdje nenavedeno
 PRETRAŽIVANJEUpute i uvjeti  UPUTE I UVJETI