Poslovni forum - Naslovna stranica PONUDA ZA PODUZETNIKE
 Pregled sviih proizvoda i usluga vezanih uz proizvode (NKP)

NACIONALNA KLASIFIKACIJA PROIZVODA (NKP)

Pregled proizvoda razvrstanih prema nomenklaturi proizvoda od posl. subjekata kojima je osnovna reg. djelatnost prema NKD:

Nomenklatura svih proizvoda

Pretraživanje

Upute i uvjeti


32 - Proizvodnja radiotelevizijskih i komunikacijskih aparata i opreme
321011000 - Nepromjenljivi kondenzatori jalove snage >0.5 kVA
321012010 - Drugi nepromjenljivi kondenzatori (isklj. od tantala, aluminija, jedno ili višeslojni keramički, papirni ili plastični)
321012090 - Nepromjenjivi kondezatori od tantala, aluminija, jedno i višeslojni keramički, papirni i plastični
321013000 - Promjenljivi kondenzatori (uklj. namjestive)
321020010 - Nepromjenljivi ugljeni otpornici, snage <=20 W (isklj. otporne grijače, fotootpornike)
321020020 - Nežičani promjenljivi otpornici (uklj. reostate, potenciometre i trimere)
321020090 - Ostali električni otpornici, osim grijaćih otpornika, d. n.
321030000 - Tiskani krugovi
321041000 - Katodne cijevi za televizijske prijemnike; cijevi za televizijske kamere; ostale katodne cijevi
321042000 - Magnetronske, klistronske, mikrovalne cijevi i ostale elektroničke cijevi
321051000 - Diode; tranzistori; tiristori; diakelementi i triakelementi
321052010 - Poluvodičke svjetlosne diode (LED)
321052020 - Poluvodički elementi, fotoosjetljivi; solarne ćelije, fotodiode, fototranzistori, itd.
321052030 - Montirani piezoelektrični kristali (uklj. kvarc, oscilator i rezonatore)
321052090 - Poluvodički elementi (isklj. fotoosjetljive poluvodičke elemente, fotonaponske ćelije, tiristore, diakelemente, triakelemente, diode i svjetlosne diode)
321061000 - Kartice s ugrađenim elektroničkim integriranim krugom («pametne kartice»)
321062000 - Ostali elektronički integrirani krugovi kom.
321071000 - Dijelovi električnih kondenzatora
321072000 - Dijelovi otpornika, reostata i potenciometara (isklj. otporne grijače)
321073000 - Dijelovi elektroničkih cijevi i drugih elektroničkih komponenti, d. n.
321091000 - Usluge vezane uz tiskane krugove
321092000 - Usluge vezane uz proizvodnju elektroničkih integriranih krugova
322011010 - Odašiljači za radiodifuziju i televiziju bez ugrađenoga prijamnika
322011020 - Odašiljači za radiotelefoniju i radiotelegrafiju s ugrađenim prijemnikom
322012000 - Televizijske kamere (uklj. TV-kamere zatvorenog kruga) (isklj. kamkordere)
322020010 - Kućne telefonske i telegrafske centrale
322020020 - Javne telefonske i telegrafske centrale
322020090 - Ostali električni uređaji za žičanu telefoniju i telegrafiju; videofoni
322030000 - Dijelovi električnih telefonskih i telegrafskih uređaja
322091000 - Instaliranje televizijskih i radijskih odašiljača
322092000 - Održavanje i popravak televizijskih i radijskih odašiljača
322099000 - Industrijske usluge za televizijske odašiljače i radioodašiljače, te uređaje za žičanu telefoniju i telegrafiju
323011000 - Radioprijamnici (osim za motorna vozila) koji mogu raditi bez vanjskog izvora
323012000 - Radioprijamnici koji ne mogu raditi bez vanjskog izvora snage
323020000 - Televizijski prijamnici
323031000 - Gramofoni, kasetofoni i ostali aparati za reprodukciju zvuka
323032000 - Magnetofoni i ostali aparati za snimanje zvuka
323033000 - Aparati za snimanje i reprodukciju slike; videokamere za statičke slike i ostale videokamere; digitalni fotoaparati
323041000 - Mikrofoni i njihovi stalci (isklj. bežične mikrofone s predajnikom)
323042000 - Zvučnici; slušalice za glavu, uho i kombinirani setovi mikrofona i slušalica
323043000 - Električna audiofrekvencijska pojačala; električni setovi za pojačanje zvuka
323044000 - Prijamnici za radiotelefoniju i radiotelegrafiju, d. n.
323051000 - Dijelovi i pribor zvučne opreme i videoopreme
323052000 - Antene svih vrsta i njihovi dijelovi; dijelovi radioprijamnika i odašiljača; dijelovi radarske opreme
323091000 - Instaliranje profesionalne radijske, televizijske, zvučne i videoopreme
323092000 - Održavanje i popravak profesionalne radijske, televizijske, zvučne i videoopreme
323099000 - Industrijske usluge za televizijske prijamnike i radioprijamnike; aparate za snimanje i reprodukciju zvuka i slike te prateće opremeNomenklatura svih proizvoda - Sadržaj
10 - Vađenje ugljena i lignita; vađenje treseta
11 - Vađenje sirove nafte i zemnoga plina; uslužne djelat. u vezi s vađenjem nafte i plina
12 - Vađenje uranovih i torijevih ruda
13 - Vađenje metalnih ruda
14 - Vađenje ostalih ruda i kamena
15 - Proizvodnja hrane i pića
16 - Proizvodnja duhanskih proizvoda
17 - Proizvodnja tekstila
18 - Proizvodnja odjeće; dorada i bojenje krzna
19 - Štavljenje i obrada kože; proizvodnja kovčega i torbi, ručnih torbica, sedlarskih i remenarskih proizvoda i obuće
20 - Drvo i proizvodi od drva i pluta (osim namještaja); predmeti od slame i pletarskih materijala
21 - Proizvodnja celuloze, papira i proizvoda od papira
22 - Izdavačka i tiskarska djelatnost; te umnožavanje snimljenih zapisa
23 - Proizvodnja koksa, naftnih derivata i nuklearnoga goriva
24 - Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda
25 - Proizvodnja proizvoda od gume i plastike
26 - Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda
27 - Proizvodnja metala
28 - Proizvodnja proizvoda od metala, osim strojeva i opreme
29 - Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.
30 - Proizvodnja uredskih strojeva i računala
31 - Proizvodnja električnih strojeva i aparata, d. n.
32 - Proizvodnja radiotelevizijskih i komunikacijskih aparata i opreme
33 - Proizvodnja medicinskih, preciznih i optičkih instrumenata te satova
34 - Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica
35 - Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava
36 - Proizvodnja namještaja, ostala prerađivačka industrija, d. n.
37 - Sekundarne sirovine
40 - Opskrba električnom energijom, plinom, parom i toplom vodom
41 - Skupljanje, pročišćavanje i distribucija vode
99 - Drugdje nigdje nenavedeno
 PRETRAŽIVANJEUpute i uvjeti  UPUTE I UVJETI