POKLON BON u vrijednosti 500 kuna
Besplatni poklon bon u vrijednosti 500 kuna koji možete iskoristiti Vi ili ga pokloniti drugoj osobi ili poslovnom subjektu. Pravi poklon za Vas ili Vaše poslovne partnere koji možete iskoristiti kako bi unaprijedili svoje poslovanje i marketing.
Link na poklon bon - Iskoristite popuste!
 

 

 
IZRADA WEB STRANICA ZA PODUZETNIKE
Izrada web stranica po izuzetno povoljnim cijenama. Izrada internet stranica koje možete uvijek samostalno ažurirati bez ikakvih dodatnih troškova. Objavite neograničeni broj tekstova, objavite sve ponude, akcije, oglase, kataloge...
Link za opširnije informacije o povoljnoj izradi kvalitetnih CMS web stranica
 

 

 
PRIMJERI UGOVORA, POSLOVNIH PLANOVA, IMENICI
Korisni primjeri ugovora, obrasci, primjeri poslovnih planova, imenici za direktni marketing, usluga sastavljanja imenika i baza podataka po Vašim potrebama, pretraživanje baza podataka, trgovačko zastupanje i posredovanje...
Informirajte se o našim uslugama - Isplati se!
 

 

 

 
NAPOMENA!
U nastavku je sadržaj web stranice koja je izrađena prije dosta vremena. S obzirom na protek vremena, neke od informacija možda više nisu aktualne. Za aktualne i ažurirane informacije, posjetite naslovnu stranicu ovog web portala.
Link na naslovnu stranicu web portala www.poslovniforum.hr
 

 
Poslovni forum - Naslovna stranica PONUDA ZA PODUZETNIKE
 Pregled svih proizvoda i usluga vezanih uz proizvode (NKP)

NACIONALNA KLASIFIKACIJA PROIZVODA (NKP)

Pregled proizvoda razvrstanih prema nomenklaturi proizvoda od posl. subjekata kojima je osnovna reg. djelatnost prema NKD:

Nomenklatura svih proizvoda

Pretraživanje

Upute i uvjeti


23 - Proizvodnja koksa, naftnih derivata i nuklearnoga goriva
231010000 - Koks i polukoks od ugljena, lignita ili treseta; retortni ugljen
231020000 - Katran dobiven destilacijom ugljena, lignita ili treseta; ostali mineralni katrani
231099000 - Industrijske usluge za proizvode koksnih peći
232011010 - Bezolovni benzin za motore, do 95 oktana
232011020 - Bezolovni benzin za motore, s više od uklj. 95 oktana
232011030 - Olovni benzin za motore (naftni destilat, 30oC do 220oC, posebno pripremljen za motore na paljenje svjećicom, koji sadrži TEL ili TML, za povećanje)
232011090 - Ostali motorni benzin (gazolin), uključujući avionski benzin
232012000 - Mlazno gorivo, benzinskoga (gazolinskog) tipa
232013010 - Laka nafta (laki destilat za uporabu u petrokemijskoj industriji)
232013020 - White spirit, denaturirani etilalkohol (rafinirani destilat nafte u rasponu nafte/kerozina)
232013090 - Ostala laka naftna ulja, laki derivati, d. n.
232014010 - Mlazno gorivo, petrolejskog (kerozinskog) tipa
232014020 - Petrolej (kerozin), za rasvjetu
232014030 - Petrolej (kerozin), za motore
232014090 - Ostali petrolej (kerozin), uključujući mlazno gorivo petrolejskog (kerozinskog) tipa
232015010 - Plinska dizelska goriva (koja se koriste za cestovni/željeznički prijevoz), vrlo laka
232015020 - Plinska dizelska goriva (koja se koriste za cestovni/željeznički prijevoz), laka
232015030 - Plinska dizelska goriva (koja se koriste za cestovni/željeznički prijevoz), srednja
232015040 - Plinska dizelska goriva (koja se koriste za cestovni/željeznički prijevoz), D2S
232015050 - Plinska loživa ulja (destilat nafte, 180o C do 380oC, za grijanje i proizvodnju pare), ekstra laka
232015060 - Plinska loživa ulja (destilat nafte, 180oC do 380oC, za grijanje i proizvodnju pare), laka, specijalna
232015090 - Ostala plinska ulja
232016000 - Ostala srednja naftna ulja; srednji derivati, d. n.
232017010 - Lako loživo ulje s manje od uklj. 1% sumpora
232017020 - Srednje loživo ulje s manje od uklj. 1% sumpora
232017030 - Teško loživo ulje s manje od uklj. 1% sumpora
232017040 - Lako loživo ulje s više od uklj. 1% sumpora
232017050 - Srednje loživo ulje s više od uklj. 1% sumpora
232017060 - Teško loživo ulje s više od uklj. 1% sumpora
232017090 - Ostala loživa ulja (loživo ulje za uporabu u petrokemijskoj industriji)
232018010 - Motorna ulja
232018090 - Ostala ulja i maziva
232021010 - Smjesa propan-butan, ukapljena
232021090 - Ostali naftni plinovi i ostali ugljikovodici, osim prirodnog plina
232022010 - Etan, proizveden rafiniranjem nafte
232022090 - Ostali rafinerijski plinovi
232031010 - Parafin
232031020 - Masti za podmazivanje
232031090 - Ostali voskovi
232032010 - Naftni koks, zeleni
232032020 - Naftni koks, kalcinirani
232032030 - Naftni koks krekirani, specijalni
232032040 - Naftni bitumen (crni ili tamnosmeđi kruti i polukruti termoplastični materijal s vodootpornim i samoljeplj. svojstvima)
232032090 - Ostali naftni proizvodi/ostaci (ostaci naftnih proizvoda d. n.)
232040000 - Otpaci od naftnih ulja
233011000 - Prirodni uran i njegovi spojevi
233012000 - Obogaćeni uran i plutonij, te njihovi spojevi
233013000 - Osiromašeni uran i torij, te njihovi spojevi
233014000 - Radioaktivni elementi i izotopi, te njihovi spojevi d. n.; radioaktivni ostaci
233020000 - Gorivi elementi (patrone), neozračeni, za nuklearne reaktore
233090000 - Usluge prerade radioaktivnog otpadaNomenklatura svih proizvoda - Sadržaj
10 - Vađenje ugljena i lignita; vađenje treseta
11 - Vađenje sirove nafte i zemnoga plina; uslužne djelat. u vezi s vađenjem nafte i plina
12 - Vađenje uranovih i torijevih ruda
13 - Vađenje metalnih ruda
14 - Vađenje ostalih ruda i kamena
15 - Proizvodnja hrane i pića
16 - Proizvodnja duhanskih proizvoda
17 - Proizvodnja tekstila
18 - Proizvodnja odjeće; dorada i bojenje krzna
19 - Štavljenje i obrada kože; proizvodnja kovčega i torbi, ručnih torbica, sedlarskih i remenarskih proizvoda i obuće
20 - Drvo i proizvodi od drva i pluta (osim namještaja); predmeti od slame i pletarskih materijala
21 - Proizvodnja celuloze, papira i proizvoda od papira
22 - Izdavačka i tiskarska djelatnost; te umnožavanje snimljenih zapisa
23 - Proizvodnja koksa, naftnih derivata i nuklearnoga goriva
24 - Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda
25 - Proizvodnja proizvoda od gume i plastike
26 - Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda
27 - Proizvodnja metala
28 - Proizvodnja proizvoda od metala, osim strojeva i opreme
29 - Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.
30 - Proizvodnja uredskih strojeva i računala
31 - Proizvodnja električnih strojeva i aparata, d. n.
32 - Proizvodnja radiotelevizijskih i komunikacijskih aparata i opreme
33 - Proizvodnja medicinskih, preciznih i optičkih instrumenata te satova
34 - Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica
35 - Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava
36 - Proizvodnja namještaja, ostala prerađivačka industrija, d. n.
37 - Sekundarne sirovine
40 - Opskrba električnom energijom, plinom, parom i toplom vodom
41 - Skupljanje, pročišćavanje i distribucija vode
99 - Drugdje nigdje nenavedeno
 PRETRAŽIVANJEUpute i uvjeti  UPUTE I UVJETI