Poslovni forum - Naslovna stranica PONUDA ZA PODUZETNIKE
 Pregled svih proizvoda i usluga vezanih uz proizvode (NKP)

NACIONALNA KLASIFIKACIJA PROIZVODA (NKP)

Pregled proizvoda razvrstanih prema nomenklaturi proizvoda od posl. subjekata kojima je osnovna reg. djelatnost prema NKD:

Nomenklatura svih proizvoda

Pretraživanje

Upute i uvjeti


20 - Drvo i proizvodi od drva i pluta (osim namještaja);
        predmeti od slame i pletarskih materijala

201010010 - Željeznički i tramvajski pragovi od hrasta, neimpregnirani
201010020 - Željeznički i tramvajski pragovi od bukve, neimpregnirani
201010030 - Skretnička građa od hrasta, neimpregnirana
201010040 - Skretnička građa od bukve, neimpregnirana
201010050 - Građa od crnogorice, piljena ili rezana po duljini; odrezana ili ljuštena; debljine veće od 6 mm i spojena na krajevima ili brušena
201010060 - Građa od crnogorice; piljena ili rezana po duljini; odrezana ili ljuštena; debljine veće od 6 mm, blanjana (isklj. spojenu na krajevima i brušenu)
201010070 - Drvo od smreke (Picea abies Karst.) i jele (Abies alba Mill.), neobrađeno
201010080 - Drvo od smreke (Picea abies Karst.) i jele (Abies alba Mill.), blanjano ili brušeno
201010090 - Drvo od smreke (Picea abies Karst.) i jele (Abies alba Mill.), grubo krojeni elementi (blanjani ili brušeni)
201010100 - Drvo od bora (Pinus sylvestris L.)
201010110 - Drvo od hrasta, debljine veće od 6 mm (isklj. hrastove blokove, trake i frize), neobrađeno
201010120 - Drvo od bukve, debljine veće od 6 mm, neobrađeno
201010130 - Drvo od jasena, debljine veće od 6 mm, neobrađeno
201010140 - Drvo od ostalih tvrdih listača, debljine veće od 6 mm (isklj. crnogorična i tropska drva), neobrađeno
201010150 - Hrastovi elementi, debljine veće od 6 mm (isklj. hrastove blokove, trake i frize), gubo krojeni ali dalje neobrađivani
201010160 - Bukovi elementi, debljine veće od 6 mm, gubo krojeni ali dalje neobrađivani
201010170 - Jasenovi elementi, debljine veće od 6 mm, gubo krojeni ali dalje neobrađivani
201010180 - Elementi od ostalih tvrdih listača, debljine veće od 6 mm (isklj. crnogorična i tropska drva i hrastove blokove, trake i frize), gubo krojeni ali dalje neobrađivani
201010190 - Drvo od topole, debljine veće od 6 mm, neobrađeno
201010200 - Drvo od ostalih mekih listača (isklj. crnogorična i tropska drva), debljine veće od 6 mm, neobrađeno
201010210 - Elementi od topole, debljine veće od 6 mm, gubo krojeni ali dalje neobrađivani
201010220 - Elementi od ostalih mekih listača (isklj. crnogorična i tropska drva), debljine veće od 6 mm, gubo krojeni ali dalje neobrađivani
201010230 - Građa od hrasta, debljine veće od 6 mm (isklj. hrastove blokove, trake i frize), blanjana ili brušena
201010240 - Građa od bukve, debljine veće od 6 mm, blanjana ili brušena
201010250 - Građa od jasena, debljine veće od 6 mm, blanjana ili brušena
201010260 - Građa od ostalih tvrdih listača, debljine veće od 6 mm (isklj. crnogorična i tropska drva), blanjana ili brušena, blanjana ili brušena
201010270 - Hrastovi elementi, debljine veće od 6 mm (isklj. hrastove blokove, trake i frize), gubo krojeni, blanjani ili brušeni
201010280 - Bukovi elementi, debljine veće od 6 mm, gubo krojeni, blanjani ili brušeni
201010290 - Jasenovi elementi, debljine veće od 6 mm, gubo krojeni, blanjani ili brušeni
201010300 - Elementi ostalih tvrdih listača, debljine veće od 6 mm (isklj. crnogorična i tropska drva), gubo krojeni, blanjani ili brušeni
201010310 - Građa od topole, debljine veće od 6 mm, blanjana ili brušena
201010320 - Građa od ostalih mekih listača, debljine veće od 6 mm (isklj. crnogorična i tropska drva i hrastove blokove, trake i frize), blanjana ili brušena
201010330 - Elementi ostalih mekih listača (isklj. crnogorična i tropska drva i hrastove blokove, trake i frize), gubo krojeni, blanjani ili brušeni
201010340 - Blokovi, trake i frize za parket od hrasta
201010390 - Ostalo drvo obrađeno po dužini piljenjem, rezanjem ili ljušteno, debljine veće od 6 mm, d. n.
201021010 - Letvice i slično, za okvire za slike, dekoraciju, namještaj, kontunuirano oblikovane, nesastavljene, od crnogoričnog drva
201021020 - Ostala piljena građa, kontinuirano oblikovana, nesastavljena, od crnogoričnog drva
201021030 - Bukove frize za parkete ili drvene podne blokove, trajno oblikovani (isklj. nesastavljene)
201021040 - Jasenove frize za parkete ili drvene podne blokove, trajno oblikovani (isklj. nesastavljene)
201021050 - Blokovi, trake i frize za parkete ili drvene podne blokove, trajno oblikovani (isklj. nesastavljene), od ostalog necrnogoričnog drva
201021090 - Ostalo necrnogorično drvo trajno oblikovano (isklj. blokove; trake i frize za parkete ili drvene podne blokove, nesastavljene), d.n.
201022000 - Drvna vuna; drvno brašno
201023010 - Iverje, trijeske i slično (ogrjevno drvo), od necrnogoričnog drva
201023020 - Iverje, trijeske i slično (ogrjevno drvo), od crnogoričnog drva
201031000 - Grubo obrađeno drvo, ispunjeno ili drugačije zaštićeno bojom, kreozotom ili drugim sredstvima
201032000 - Željeznički i tramvajski pragovi (skretnička građa) od drva, impregnirani
201040010 - Piljevina
201040020 - Otpaci i ostaci od drva, uklj. aglomerate u trupcima (klade), brikete, kuglice ili slične forme, osim piljevine
201090000 - Usluge impregniranja drva na bazi najma i ugovora
202011010 - Neoplemenjene šperploče samo od drvnih listova pojedinačne debljine sloja =<6 mm, s najmanje jednim vanjskim slojem od tvrdog drva (isklj. tropsko drvo)
202011020 - Oplemenjene šperploče samo od drvnih listova pojedinačne debljine sloja =<6 mm, s najmanje jednim vanjskim slojem od tvrdog tvrdog drva (isklj. tropsko drvo)
202011030 - Oplemenjene šperploče samo od drvnih listova pojedinačne debljine sloja =<6 mm, s najmanje jednim vanjskim slojem od mekog drva
202011090 - Ostale šperploče samo od drvnih listova pojedinačne debljine sloja =<6 mm, s najmanje jednim vanjskim slojem od ostalog drva (uklj. tropsko)
202012010 - Ostale šperploče, furnirane ploče sa sredinom od drva (blok, letve, lajsne), neoplemenjene
202012020 - Ostale šperploče, furnirane ploče sa sredinom od drva (blok, letve, lajsne),oplemenjene
202012090 - Ostale šperploče, furnirske panel-ploče i ostali slojeviti proizvodi od drva, d.n.
202013010 - Ploče iverice i slične ploče od drva, neobrađene ili brušene (isklj. wafer-ploče ili ploče s usmjerenim vlaknima)
202013020 - Ploče iverice i slične ploče od drva, ostale (uklj. wafer-ploče), neoplemenjene
202013030 - Ploče iverice i slične ploče od drva, ostale (uklj. wafer-ploče), oplemenjene
202013090 - Ostale ploče iverice i slične ploče od drva i ostalih drvenastih (ligninskih) materijala
202014010 - Ploče vlaknatice, gustoće >0.8 g/cm3 (isklj. mehanički neobrađene ili površinski neprevučene)
202014090 - Ostale ploče vlaknatice od drva i ostalih drvenastih (ligninskih) materijala
202015000 - Usluge dovršavanja ploča i panela
202021010 - Listovi furnira i listovi za šperploče i ostalo drvo piljeno po dužini, rezano ili ljušteno, debljine do uklj. 6 mm, spojeno na krajevima, blanjano ili brušeno, od hrasta
202021020 - Listovi furnira i listovi za šperploče i ostalo drvo piljeno po dužini, rezano ili ljušteno, debljine do uklj. 6 mm, spojeno na krajevima, blanjano ili brušeno, od bukve
202021030 - Ostali listovi furnira i listovi za šperploče i ostalo drvo piljeno po dužini, rezano ili ljušteno, debljine do uklj. 6 mm, spojeno na krajevima, blanjano ili brušeno, od ostalog drva (isklj. od bukve i hrasta)
202021040 - Listovi furnira i listovi za šperploče, piljeni po duljini, rezani ili ljušteni, debljine do uklj. 6 mm (isklj. spojene na krajevima, blanjane ili brušene), od hrasta
202021050 - Listovi furnira i listovi za šperploče, piljeni po duljini, rezani ili ljušteni, debljine do uklj. 6 mm (isklj. spojene na krajevima, blanjane ili brušene), od topole
202021060 - Listovi furnira i listovi za šperploče, piljeni po duljini, rezani ili ljušteni, debljine do uklj. 6 mm (isklj. spojene na krajevima, blanjane ili brušene), od bukve
202021070 - Listovi furnira i listovi za šperploče, piljeni po duljini, rezani ili ljušteni, debljine do uklj. 6 mm (isklj. spojene na krajevima, blanjane ili brušene), od ostalih mekih listača (isklj. hrast i topulu)
202021190 - Ostali listovi furnira i listovi za šperploče i ostalo drvo piljeno po dužini, sječeno ili ljušteno, debljine do uklj. 6 mm m3;
202022010 - Zgusnuto drvo u blokovima, pločama, trakama ili profilima
202022090 - Ostalo zgusnuto (sabijeno) drvo u blokovima, pločama, trakama ili profilima
203011010 - Prozori s nevezanim krilima i njihovi okviri, od drva
203011020 - Prozori s vezanim krilima i njihovi okviri, od drva
203011030 - Krovni prozori, od drva
203011040 - Ostali prozori i njihovi okviri (uklj. francuske prozore), od drva kom.
203011050 - Vanjska ulazna vrata, dovratnici i pragovi, od drva, blanjani kom.
203011060 - Balkonska vrata, dovratnici i pragovi, od drva, blanjani
203011070 - Unutarnja vrata (bez okvira) i njihovi pragovi, blanjani
203011080 - Okviri za unutarnja vrata, blanjani
203011090 - Krila za vrata, blanjana
203011100 - Slijepi okviri, blanjani komadi
203011110 - Ostala vrata, dovratnici i pragovi, od drva, blanjani
203011120 - Vanjska ulazna vrata, dovratnici i pragovi, od drva, obrađeni
203011130 - Balkonska vrata, dovratnici i pragovi, od drva, obrađeni kom.
203011140 - Unutarnja vrata (bez dovratnika) i pragovi, obrađeni
203011150 - Dovratnici za unutarnja vrata, obrađeni
203011160 - Garažna vrata, dovratnici i pragovi, od drva, obrađeni
203011170 - Krila za vrata, obrađena kom.
203011180 - Slijepi dovratnici, obrađeni
203011190 - Ostala vrata, dovratnici i pragovi, od drva, obrađeni
203011200 - Vanjska ulazna vrata, dovratnici i pragovi, od drva (isklj. blanjani i obrađeni), ostali
203011210 - Balkonska vrata, dovratnici i pragovi, od drva (isklj. blanjani i obrađeni), ostali
203011220 - Unutarnja vrata (bez dovratnika) i pragovi, od drva (isklj. blanjani i obrađeni), ostali
203011230 - Okviri od drva (isklj. blanjani i obrađeni), ostali kom.
203011240 - Ostala vrata, dovratnici i pragovi, od drva (isklj. blanjani i obrađeni), ostali, d. n.
203012010 - Parketne ploče od drva za mozaik-parket
203012020 - Hrastov parket, masiv
203012030 - Bukov parket, masiv
203012040 - Jasenov parket, masiv
203012050 - Ostali parket, masiv
203012060 - Hrastov lamel parket (bez podloge)
203012070 - Bukov lamel parket (bez podloge)
203012080 - Jasenov lamel parket (bez podloge)
203012090 - Ostali lamel parket (bez podloge)
203012100 - Hrastov lamel parket, s podlogom
203012110 - Bukov lamel parket, s podlogom
203012120 - Jasenov lamel parket, s podlogom
203012130 - Ostali lamel parket, s podlogom
203012140 - Hrastov lam parket
203012150 - Bukov lam parket
203012160 - Jasenov lam parket
203012170 - Ostali lam parket
203012180 - Oplata od drva za betonske radove
203012190 - Crjepovi (šindra), od drva
203013010 - Građevinska stolarija i elementi od drva, za podove
203013020 - Građevinska stolarija i elementi od drva, za zidove
203013030 - Građevinska stolarija i elementi od drva, za stubišta
203013090 - Ostala građevinska stolarija i elementi od drva (uklj. i za saune), d. n.
203020000 - Montažne kuće od drva m2; kom.
203090000 - Instalacijski radovi (montaža) vlastito proizvedene građevne stolarije i vlastito proizvedenih montažnih kuća od drva
203099000 - Industrijske usluge za montažne kuće od drva
204011010 - Ravne palete i paletni obruči, od drva
204011020 - Boks-palete i ostala utovarna ambalaža, od drva
204012010 - Sanduci; kutije; gajbe; bubnjevi i slična ambalaža od drva (isklj. bubnjeve za kabele), od četinjača
204012020 - Ostali sanduci; kutije; gajbe; bubnjevi i slična ambalaža od drva (isklj. bubnjeve za kabele), od ostalog drva
204012030 - Bubnjevi za kablove, od drva
204012040 - Hrastove kace, bačve, vjedra, itd. i njihovi dijelovi, od drva, za tekuće terete
204012050 - Kace, bačve, vjedra, itd. i njihovi dijelovi, od ostaloga drva (isklj. hrastovo), za tekuće terete
204090000 - Usluge popravaka i održavanja ambalaže od drva i paleta
204099000 - Industrijske usluge za ambalažu od drva i palete
205111010 - Postolarski kalupi, od drva
205111020 - Držalice za metle i četke, od drva
205111090 - Ostali alati, tijela i držala za alate, tijela i držala za metle i četke, kalupi za cipele i čizme, od drva
205112000 - Stolno i kuhinjsko posuđe i pribor, od drva
205113000 - Sitni galanterijski proizvodi od drva, intarzije od drva, kutije za nakit i pribor za jelo, kipići i ostali ukrasi, od drva
205114010 - Drveni okviri za slike, fotografije, zrcala i slične proizvode
205114020 - Mrtvački sanduci od drva
205114090 - Ostali predmeti od drva, d.n.
205190000 - Usluge popravaka i održavanja ostalih proizvoda od drva, d. n.
205190000 - Usluge popravaka i održavanja ostalih proizvoda od drva, d. n.
205199000 - Industrijske usluge za ostale proizvode od drva, d. n.
205199000 - Industrijske usluge za ostale proizvode od drva, d. n.
205211000 - Prirodno pluto, okorano ili grubo uobličeno (kao: blokovi, ploče, listovi i trake); drobljeno, granulirano ili mljeveno pluto; otpaci od pluta
205212000 - Proizvodi od prirodnoga pluta t
205213010 - Čepovi od aglomeriranog pluta za pjenušava i kvalitetna vina proizvedena u posebnim regijama (uklj. s diskovima od prirodnog pluta)
205213020 - Čepovi od aglomeriranog pluta za ostala vina (isklj. za pjenušava i kvalitetna vina proizvedena u posebnim regijama)
205213090 - Ostali blokovi, ploče, listovi i trake, pločice svih oblika, čvrsti valjci, od aglomeriranoga pluta
205214000 - Aglomerirano pluto; proizvodi od aglomeriranog pluta, d. n.
205215010 - Košarački, pletarski i ostali proizvodi od biljnoga materijala
205215020 - Košarački, pletarski i ostali proizvodi od ostalih materijala (isklj. biljni)
205215030 - Pletenice i slični proizvodi od pletarskog materijala
205299000 - Industrijske usluge za proizvode od pluta, slame i pletarskih materijalaNomenklatura svih proizvoda - Sadržaj
10 - Vađenje ugljena i lignita; vađenje treseta
11 - Vađenje sirove nafte i zemnoga plina; uslužne djelat. u vezi s vađenjem nafte i plina
12 - Vađenje uranovih i torijevih ruda
13 - Vađenje metalnih ruda
14 - Vađenje ostalih ruda i kamena
15 - Proizvodnja hrane i pića
16 - Proizvodnja duhanskih proizvoda
17 - Proizvodnja tekstila
18 - Proizvodnja odjeće; dorada i bojenje krzna
19 - Štavljenje i obrada kože; proizvodnja kovčega i torbi, ručnih torbica, sedlarskih i remenarskih proizvoda i obuće
20 - Drvo i proizvodi od drva i pluta (osim namještaja); predmeti od slame i pletarskih materijala
21 - Proizvodnja celuloze, papira i proizvoda od papira
22 - Izdavačka i tiskarska djelatnost; te umnožavanje snimljenih zapisa
23 - Proizvodnja koksa, naftnih derivata i nuklearnoga goriva
24 - Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda
25 - Proizvodnja proizvoda od gume i plastike
26 - Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda
27 - Proizvodnja metala
28 - Proizvodnja proizvoda od metala, osim strojeva i opreme
29 - Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.
30 - Proizvodnja uredskih strojeva i računala
31 - Proizvodnja električnih strojeva i aparata, d. n.
32 - Proizvodnja radiotelevizijskih i komunikacijskih aparata i opreme
33 - Proizvodnja medicinskih, preciznih i optičkih instrumenata te satova
34 - Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica
35 - Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava
36 - Proizvodnja namještaja, ostala prerađivačka industrija, d. n.
37 - Sekundarne sirovine
40 - Opskrba električnom energijom, plinom, parom i toplom vodom
41 - Skupljanje, pročišćavanje i distribucija vode
99 - Drugdje nigdje nenavedeno
 PRETRAŽIVANJEUpute i uvjeti  UPUTE I UVJETI