Poslovni forum - Naslovna stranica PONUDA ZA PODUZETNIKE
 Pregled sviih proizvoda i usluga vezanih uz proizvode (NKP)

NACIONALNA KLASIFIKACIJA PROIZVODA (NKP)

Pregled proizvoda razvrstanih prema nomenklaturi proizvoda od posl. subjekata kojima je osnovna reg. djelatnost prema NKD:

Nomenklatura svih proizvoda

Pretraživanje

Upute i uvjeti


34 - Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica
341011000 - Benzinski motori, obujma manjeg od uključujući 1 000 cm3, za vozila
341012000 - Benzinski klipni motori za vozila, obujma >1 000 cm3
341013000 - Klipni motori s paljenjem na kompresiju i s unutarnjim izgorijevanjem (dizel i poludizel) (isklj. za tramvajske ili željezničke kompozicije)
341021000 - Osobna vozila s benzinskim motorom, obujma manjega od 1 500 cm3
341022000 - Osobna vozila s benzinskim motorom, obujma većega od 1 500 cm3, nova
341023000 - Osobna vozila, s dizelskim i poludizelskim motorom, nova
341024000 - Ostala motorna vozila za prijevoz osoba, d. n.
341025000 - Motorna vozila za prijevoz osoba, rabljena
341030000 - Motorna vozila, za prijevoz više od uključujući 10 osoba
341041000 - Vozila za prijevoz robe, s dizelskim i poludizelskim motorom, nova
341042000 - Vozila za prijevoz robe, s benzinskim motorom; ostala vozila za prijevoz robe
341043000 - Motorna vozila za prijevoz robe, rabljena
341044000 - Cestovni traktori, za poluprikolice
341045000 - Šasije s ugrađenim motorima za traktore, motorne automobile i druga motorna vozila uglavnom za prijevoz osoba, terenska vozila i vozila posebne namjene (uklj. trkaće automobile)
341051000 - Damperi (samoistovarivači) za vožnju izvan cestovne mreže
341052000 - Teretna vozila s dizalicom
341053000 - Motorna vozila posebno napravljena za vožnju po snijegu, vozila za golf i slična vozila
341054010 - Vatrogasna vozila
341054020 - Motorna vozila posebne namjene, d. n. (npr. za odvoz automobila, itd.)
341054090 - Ostala motorna vozila za posebnu uporabu, d. n.
341091000 - Usluge instaliranja (montaže) polusastavljenih konstrukcija za motorna vozila, unutar proizvodnog procesa
341092000 - Usluge sastavljanja kompletnih konstrukcija za motorna vozila, unutar proizvodnog procesa
342010000 - Karoserije za motorna vozila
342021010 - Zamjenljivi sanduci
342021020 - Kontejneri za prijevoz otpadaka
342021090 - Ostali kontejneri specijalno građeni za jednu ili više vrsta prijevoza
342022010 - Kamp-prikolice težine >750 kg a <=3500 kg (uklj. poluprikolice za kampiranje) (isklj. sklopive kamp-prikolice)
342022020 - Kamp-prikolice težine >3500 kg
342022090 - Ostale prikolice i poluprikolice za stanovanje i kampiranje
342023010 - Poluprikolice-cisterne
342023020 - Jednoosovinske prikolice-cisterne
342023030 - Ostale prikolice za prijevoz robe
342023090 - Ostale prikolice i poluprikolice za prijevoz robe
342030010 - Šasije za prikolice, poluprikolice i druga nesamokretna vozila
342030090 - Ostali dijelovi prikolica, poluprikolica i dr. nesamokretnih vozila
342070000 - Usluge remonta (servisa), sklapanja, opremanja i radova na karoseriji za motorna vozila
342080000 - Usluge opremanja karavana i mobilnih auto-kuća
342090000 - Usluge popravaka i održavanja kontejnera
343011000 - Dijelovi prikladni samo ili uglavnom za motore s paljenjem na svjećice i s unutarnjim izgorijevanjem (isklj. za zrakoplovne motore)
343012000 - Dijelovi prikladni samo ili uglavnom za motore s kompresijskim paljenjem i s unutarnjim izgorijevanjem
343020010 - Montirane obloge za kočnice na nosaču
343020020 - Kočnice i servo-kočnice i njihovi dijelovi (isklj. montirane obloge kočnica na nosaču)
343020030 - Hladionici za motorna vozila
343020040 - Prigušivački lonci i ispušne cijevi
343020050 - Mjenjači brzina i dijelovi upravljačkoga mehanizma
343020060 - Upravljači (volani), upravljački stupovi i kutije
343020070 - Prijenosni dijelovi i komponente, osim mjenjačkih kutija i pogonskih osovina
343020090 - Ostali dijelovi i pribor, d. n., za motorna vozila
343030000 - Sigurnosni pojasevi, dijelovi i pribor za karoserije
343090000 - Usluge sklapanja dijelova i pribora za motorna vozila, d. n.Nomenklatura svih proizvoda - Sadržaj
10 - Vađenje ugljena i lignita; vađenje treseta
11 - Vađenje sirove nafte i zemnoga plina; uslužne djelat. u vezi s vađenjem nafte i plina
12 - Vađenje uranovih i torijevih ruda
13 - Vađenje metalnih ruda
14 - Vađenje ostalih ruda i kamena
15 - Proizvodnja hrane i pića
16 - Proizvodnja duhanskih proizvoda
17 - Proizvodnja tekstila
18 - Proizvodnja odjeće; dorada i bojenje krzna
19 - Štavljenje i obrada kože; proizvodnja kovčega i torbi, ručnih torbica, sedlarskih i remenarskih proizvoda i obuće
20 - Drvo i proizvodi od drva i pluta (osim namještaja); predmeti od slame i pletarskih materijala
21 - Proizvodnja celuloze, papira i proizvoda od papira
22 - Izdavačka i tiskarska djelatnost; te umnožavanje snimljenih zapisa
23 - Proizvodnja koksa, naftnih derivata i nuklearnoga goriva
24 - Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda
25 - Proizvodnja proizvoda od gume i plastike
26 - Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda
27 - Proizvodnja metala
28 - Proizvodnja proizvoda od metala, osim strojeva i opreme
29 - Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.
30 - Proizvodnja uredskih strojeva i računala
31 - Proizvodnja električnih strojeva i aparata, d. n.
32 - Proizvodnja radiotelevizijskih i komunikacijskih aparata i opreme
33 - Proizvodnja medicinskih, preciznih i optičkih instrumenata te satova
34 - Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica
35 - Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava
36 - Proizvodnja namještaja, ostala prerađivačka industrija, d. n.
37 - Sekundarne sirovine
40 - Opskrba električnom energijom, plinom, parom i toplom vodom
41 - Skupljanje, pročišćavanje i distribucija vode
99 - Drugdje nigdje nenavedeno
 PRETRAŽIVANJEUpute i uvjeti  UPUTE I UVJETI