Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge
Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja.
Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV
Iskoristite ponudu za BESPLATNU izradu web stranica - Link na opširnije

OPIS MOGUĆNOSTI CMS STRANICA

SADRŽAJ (MENU) I STRANICE
- Mogućnost kreiranja neograničenog broja web stranica (članaka)
- Samostalno kreiranje potrebnih kategorija i potkategorija
- Mogućnost dijeljenja kategorija u potkategorije
- U svaku kategoriju možete dodati neograničeni broj stranica
- Samostalno ažuriranje svih članaka, kategorija i sadržaja
- Jednostavno kreiranje modernih foto-galerija
- Jednostavno objavljivanje YouTube video priloga
- Print verzija svake stranice prilagođena za ispis
- Svaka stranica je optimizirana za Google i druge tražilice

VIJESTI
- Posebna cjelina za dodavanje neograničenog broja vijesti
- Automatski prikaz najnovijih vijesti u obliku pokretnog teksta
- Arhiva vijesti sa brzim pregledom po naslovima i pretraživanjem
- Osim vijesti možete objaviti i bilo koji drugi tekst ili slike
- Mogućnost kreiranja foto i video galerija, PDF, Word dokumenata

KATALOG
- Web katalog za tablično predstavljanje proizvoda ili usluga
- Mogućnost predstavljanja nekretnina, apartmana, oglasa...
- Mogućnost otvaranja neograničenog broja kataloških kategorija
- Mogućnost samostalnog kreiranja karakteristika i opisa
- Mogućnost dodavanja linka za opširnije informacije, web shop...
- Slanja upita putem kontakt forme (narudžbe, rezervacije...)

DIZAJN
- Samostalni odabir gotovih predložaka (dizajna)
- Preko 240 gotovih dizajna koje možete samostalno mijenjati
- Izmjena slika u zaglavlju i svih drugih grafičkih elemenata
- Mogućnost kreiranja samostalne uvodne stranice u web portal
- Samostalno uređivanje dodatnih oglasnih prostora na stranicama
- Zastavice kao linkovi prema verzijama na stranim jezicima
- Mogućnost pretraživanja svih objavljenih članaka i vijesti
- Responsive web design - Stranice su prilagođene za mobitele

ADMINISTRATORSKI DIO
- Jednostavno upravljanje svim sadržajima, dizajnom stranica
- Unos i ažuriranje tekstova i slika putem WYSIWYG HTML alata
- Podrška za Google Analytics i slične aplikacije
- Samostalna detaljna statistika ugrađena u sam CMS
- Indikatori indeksiranosti na Google tražilici
- Mogućnost nadogradnje sustava sa drugim modulima
- Kompletna administracija je na hrvatskom jeziku

Iskoristite ponudu za BESPLATNU izradu web stranica - Link na opširnije

 

 

 
NAPOMENA!
U nastavku je sadržaj web stranice koja je izrađena prije dosta vremena. S obzirom na protek vremena, neke od informacija možda više nisu aktualne. Za aktualne i ažurirane informacije, posjetite naslovnu stranicu ovog web portala.
Link na naslovnu stranicu web portala www.poslovniforum.hr
 

 

Klikni za pregled priloga


> NASLOVNA STR.

> RATARSTVO

> GOVEDARSTVO

> SVINJOGOJSTVO

> PERADARSTVO

> VOĆE I POVRĆE

> ZAŠTITA BILJA

> EKOLOŠKA POLJ.

> MEHANIZACIJA

> ZAKONI I PROPISI
PREGLED SVIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

> Knjige (Literatura)

> Preporuke knjiga

> Analiza tla

> Veterina

> Investicije u poljoprivredi i izrada poslovnih planova

> Poslovna baza podataka

> Veterinarska ambulanta

> Agro marketing

> Web poljoprivreda

> OPG u Hrvatskoj

> Info prilozi

> Adresar i imenik

> Poslovni web katalog

> Posebne ponude i akcije

> Kontakt adrese
Poslovni web katalog Poslovni katalog Poslovni internet katalog

Ažurirano: 14. 8. 2020.
POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga


NN 13/02

PRAVILNIK

O POSTUPKU I UVJETIMA ZA STJECANJE
ZNAKA EKOLOŠKOG PROIZVODA


I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.Ovim Pravilnikom propisuje se postupak i uvjeti za dobivanje znaka ekološkog proizvoda, način njegove dodjele te oblik i sadržaj znaka ekološkog proizvoda.Članak 2.Znak ekološkog proizvoda (u daljnjem tekstu: znak “ekoproizvod”) dodjeljuje se za ekološke proizvode koji su proizvedeni sukladno propisima i pravilima za ekološku proizvodnju, koji su stručno nadzirani i za koje je izdana potvrdnica da su proizvedeni sukladno s propisanim temeljnim zahtjevima za ekološku proizvodnju.Članak 3.Ekološki proizvodi moraju biti označeni znakom ekološkog proizvoda prije stavljanja u promet.

Označavanje ekoloških proizvoda znakom “ekoproizvod” obavlja proizvođač u ekološkoj proizvodnji (u daljnjem tekstu: proizvođač), zastupnik stranog proizvođača ili uvoznik.

Nanošenjem znaka “ekoproizvod” jamči se da je proizvod bio stručno nadziran i da je potvrđen na propisan način, te da je za njega izdana potvrdnica o sukladnosti s temeljnim zahtjevima za ekološku proizvodnju.Članak 4.Znak “ekoproizvod” okruglog je oblika.

Vanjski rub kruga zelene je boje. Ispod gornjeg dijela ruba ispisano je zelenim slovima EKOLOŠKI PROIZVOD HRVATSKE, a u donjem dijelu ORGANIC PRODUCT OF CROATIA.

U sredini znaka nalazi se trokut s tri stilizirane strelice crvene, žute i plave boje. Iznad lijeve stranice trokuta ispisano je crvenim slovima EKO HRVATSKA, a ispod donje stranice trokuta plavim slovima ECO CROATIA.

Središnju površinu trokuta prekriva djetelina s četiri lista zelene boje.

Grafički prikaz znaka “ekoproizvod” tiskan je uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

Članak 5.Znak “ekoproizvod” nanosi se na proizvod na način da je vidljiv, čitljiv i neizbrisiv.

Znak “ekoproizvod” nanosi se na proizvod utiskivanjem na proizvod, otiskivanjem znaka bojom koja se ne može izbrisati, naljepnicom ili privjesnicom.

Znak “ekoproizvod” nanosi se, u pravilu, na mjesta koja su lako pristupačna pogledu.II. POSTUPAK ZA DOBIVANJE ZNAKA “EKOPROIZVOD”

Članak 6.Postupak za dobivanje znaka “ekoproizvod” pokreće se podnošenjem pismenog zahtjeva za dodjelu znaka “ekoproizvod”, koji proizvođač podnosi Ministarstvu poljoprivrede i šumarstva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).Zahtjev mora sadržavati:

1. ime/naziv i adresu proizvođača te upisni broj iz pripadajućeg upisnika;

2. naziv proizvoda za koji se traži dodjela znaka “ekoproizvod”;

3. potvrdnicu izdanu od ovlaštene pravne osobe za provedbu postupka potvrđivanja;

4. ukupnu količinu proizvoda i/ili broj proizvoda za tržište te broj i veličinu pakovina.

Članak 7.Postupak za stjecanje znaka “ekoproizvod” provodi radno tijelo, koje sukladno odredbi članka 3. stavka 4. Zakona o ekološkoj proizvodnji poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, imenuje ministar poljoprivrede i šumarstva (u daljnjem tekstu: ministar).

Nakon provedenog postupka radno tijelo iz stavka 1. ovog članka predlaže ministru donošenje rješenja o dodjeli znaka “ekoproizvod”.Članak 8.Radno tijelo radi i odlučuje na sjednicama.

O donošenju prijedloga za dodjelu znaka “ekoproizvod”, članovi radnog tijela odlučuju javnim glasovanjem većinom glasova svih članova radnog tijela.

O svom radu radno tijelo vodi zapisnik.

Radno tijelo donosi poslovnik o svom radu.Članak 9.Radno tijelo može od proizvođača tražiti dopunu zahtjeva, ako zahtjev ne sadrži sve podatke iz članka 5. i 6. ovoga Pravilnika, i dodatne podatke ako su potrebni za donošenje rješenja o dodjeli znaka “ekoproizvod”.

Proizvođač može, ako procijeni da su pojedini podaci o proizvodu poslovna tajna, zatražiti da podaci budu dostupni samo radnom tijelu.

Radno tijelo dužno je čuvati poslovnu tajnu koja mu je povjerena u postupku dobivanja znaka “ekoproizvod”.

Članak 10.Znak “ekoproizvod” dodjeljuje se na 12 mjeseci, odnosno samo za jednu godinu proizvodnje.

Članak 11.Ako unutar roka na koji je znak “ekoproizvod” dodijeljen, proizvod prestane udovoljavati uvjetima na osnovi kojih je dodjeljen, radna grupa predložit će ministru donošenje rješenja o oduzimanju znaka “ekoproizvod”.Članak 12.Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Narodnim novinama”.
Klasa: 011-02/02-01/14

Urbroj: 525-1-02-1

Zagreb, 29. siječnja 2002.

 Ekološka poljoprivreda

Literatura za ekološku poljoprivredu

Prednosti ekološke proizvodnje

ZAKONSKA REGULATIVA EKOLOŠKE PROIZVODNJE

ZAKON O EKOLOŠKOJ PROIZVODNJI POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA

PRAVILNIK O EKOLOŠKOJ PROIZVODNJI U UZGOJU BILJA I U PROIZVODNJI BILJNIH PROIZVODA

PRAVILNIK O SUSTAVU OCJENJIVANJA SUKLADNOSTI U EKOLOŠKOJ PROIZVODNJI

PRAVILNIK O POSTUPKU I UVJETIMA ZA STJECANJE ZNAKA EKOLOŠKOG PROIZVODA

PRAVILNIK O PRERADI U EKOLOŠKOJ PROIZVODNJI

PRAVILNIK O EKOLOŠKOJ PROIZVODNJI ŽIVOTINJSKIH PROIZVODA

PRAVILNIK O DEKLARACIJI EKOLOŠKIH PROIZVODA

PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU UPISA U UPISNIKE EKOLOŠKE PROIZVODNJE POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA

PRAVILNIK O STRUČNOM NADZORU U EKOLOŠKOJ PROIZVODNJI
 
Prilozi iz tiska


Poslovni web katalog Poslovni web katalog Poslovni web katalog
Poslovni Forum d.o.o. za informatiku i poslovne usluge


Istraživanje tržišta - Izrada poslovnih planova - Izrada web stranica - Savjetovanje
Kontakt e-mail adrese i telefoni