Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge
Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja.
Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV
Iskoristite ponudu za BESPLATNU izradu web stranica - Link na opširnije

OPIS MOGUĆNOSTI CMS STRANICA

SADRŽAJ (MENU) I STRANICE
- Mogućnost kreiranja neograničenog broja web stranica (članaka)
- Samostalno kreiranje potrebnih kategorija i potkategorija
- Mogućnost dijeljenja kategorija u potkategorije
- U svaku kategoriju možete dodati neograničeni broj stranica
- Samostalno ažuriranje svih članaka, kategorija i sadržaja
- Jednostavno kreiranje modernih foto-galerija
- Jednostavno objavljivanje YouTube video priloga
- Print verzija svake stranice prilagođena za ispis
- Svaka stranica je optimizirana za Google i druge tražilice

VIJESTI
- Posebna cjelina za dodavanje neograničenog broja vijesti
- Automatski prikaz najnovijih vijesti u obliku pokretnog teksta
- Arhiva vijesti sa brzim pregledom po naslovima i pretraživanjem
- Osim vijesti možete objaviti i bilo koji drugi tekst ili slike
- Mogućnost kreiranja foto i video galerija, PDF, Word dokumenata

KATALOG
- Web katalog za tablično predstavljanje proizvoda ili usluga
- Mogućnost predstavljanja nekretnina, apartmana, oglasa...
- Mogućnost otvaranja neograničenog broja kataloških kategorija
- Mogućnost samostalnog kreiranja karakteristika i opisa
- Mogućnost dodavanja linka za opširnije informacije, web shop...
- Slanja upita putem kontakt forme (narudžbe, rezervacije...)

DIZAJN
- Samostalni odabir gotovih predložaka (dizajna)
- Preko 240 gotovih dizajna koje možete samostalno mijenjati
- Izmjena slika u zaglavlju i svih drugih grafičkih elemenata
- Mogućnost kreiranja samostalne uvodne stranice u web portal
- Samostalno uređivanje dodatnih oglasnih prostora na stranicama
- Zastavice kao linkovi prema verzijama na stranim jezicima
- Mogućnost pretraživanja svih objavljenih članaka i vijesti
- Responsive web design - Stranice su prilagođene za mobitele

ADMINISTRATORSKI DIO
- Jednostavno upravljanje svim sadržajima, dizajnom stranica
- Unos i ažuriranje tekstova i slika putem WYSIWYG HTML alata
- Podrška za Google Analytics i slične aplikacije
- Samostalna detaljna statistika ugrađena u sam CMS
- Indikatori indeksiranosti na Google tražilici
- Mogućnost nadogradnje sustava sa drugim modulima
- Kompletna administracija je na hrvatskom jeziku

Iskoristite ponudu za BESPLATNU izradu web stranica - Link na opširnije

 

 

 
NAPOMENA!
U nastavku je sadržaj web stranice koja je izrađena prije dosta vremena. S obzirom na protek vremena, neke od informacija možda više nisu aktualne. Za aktualne i ažurirane informacije, posjetite naslovnu stranicu ovog web portala.
Link na naslovnu stranicu web portala www.poslovniforum.hr
 

 

Klikni za pregled priloga


> NASLOVNA STR.

> RATARSTVO

> GOVEDARSTVO

> SVINJOGOJSTVO

> PERADARSTVO

> VOĆE I POVRĆE

> ZAŠTITA BILJA

> EKOLOŠKA POLJ.

> MEHANIZACIJA

> ZAKONI I PROPISI
PREGLED SVIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

> Knjige (Literatura)

> Preporuke knjiga

> Analiza tla

> Veterina

> Investicije u poljoprivredi i izrada poslovnih planova

> Poslovna baza podataka

> Veterinarska ambulanta

> Agro marketing

> Web poljoprivreda

> OPG u Hrvatskoj

> Info prilozi

> Adresar i imenik

> Poslovni web katalog

> Posebne ponude i akcije

> Kontakt adrese
Poslovni web katalog Poslovni katalog Poslovni internet katalog

Ažurirano: 14. 8. 2020.
POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga


NN 13/02

PRAVILNIK
O STRUČNOM NADZORU U EKOLOŠKOJ PROIZVODNJI


Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje oblik, sadržaj i način vođenja zapisa o proizvodnji, način i metodologija provođenja stručnog nadzora ekološke proizvodnje, sadržaj zapisnika o obavljenom stručnom nadzoru i izvješća o radu nadzorne stanice.

Članak 2.

Ekološka proizvodnja na poljoprivrednom gospodarstvu podliježe stručnom nadzoru u svim dijelovima proizvodnje.


Članak 3.

Proizvodnja se mora odvijati na proizvodnoj jedinici koja glede svojih parcela, proizvodnih mjesta i skladišta, mora biti jasno odvojena od svake druge jedinice koja ne proizvodi prema odredbama Zakona o ekološkoj proizvodnji poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i propisa donesenih na osnovi njega.

Članak 4.


Pogoni prerade i/ili pakiranja mogu biti dio proizvodne jedinice ako je njihova djelatnost ograničena na preradu i/ili pakiranje vlastite proizvodnje.


Članak 5.


Proizvođač mora predložiti plan proizvodnje, uzgoja ili sakupljanja po parcelama nadležnoj nadzornoj stanici prije prvog stručnog nadzora i svake daljnje godine proizvodnje.Članak 6.


Proizvođač vodi zapis o proizvodnji na proizvodnoj jedinici od početka proizvodnje do prodaje. Proizvođač, ili gdje je potrebno i treće osobe, mora osigurati potrebne dozvole u slučaju sakupljanja samoniklih biljaka.

Obrazac zapisa o proizvodnji naveden je u Prilogu 1. ovog Pravilnika i njegov je sastavni dio.Članak 7.


Proizvođač je dužan voditi zapise o proizvodnji i knjigovodstvo temeljeno na upisima i/ili potvrdama na osnovi kojih je nadzornoj stanici moguća provjera podrijetla, vrste i količine svih kupljenih i upotrebljenih materijala i njihovo korištenje.

O količinama proizvoda koje se izravno prodaju krajnjem korisniku potrebno je dnevno voditi knjige.

Proizvođač mora osigurati uvid nadzornoj stanici u svu dokumentaciju koja se vodi na proizvodnoj jedinici.


Članak 8.

Knjige proizvodne jedinice koja svoje poljoprivredne proizvode sama prerađuje, moraju sadržavati podatke navedene u Prilogu 1. ovog Pravilnika.Članak 9.


Prvi stručni nadzor obavlja nadzorna stanica na osnovi prijave proizvođača, a prije upisa u Upisnik proizvođača u ekološkoj proizvodnji poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda.

Pored nenajavljenih nadzornih pregleda, nadzorna stanica najmanje jednom godišnje mora obaviti sveobuhvatni pregled proizvodne jedinice.


Članak 10.

Kod prvog stručnog nadzora nadzorna stanica sastavlja zapisnik koji sadrži:

- potpuni opis proizvodne jedinice s podacima o proizvođaču, vrsti proizvodnje površinama, njihovom položaju, skladištima, proizvodnim mjestima i/ili područjima sakupljanja, a prema potrebi i o mjestima gdje se obavljaju određeni postupci prerade i/ili pakiranja i druge važne podatke potrebne za potvrđivanje ekološke proizvodnje.

Opis proizvodnje i odgovarajuće mjere unose se u zapisnik o obavljanom stručnom nadzoru, koji supotpisuje proizvođač ili voditelj proizvodnje.

Obrazac Zapisnika o prvom stručnom nadzoru u ekološkoj proizvodnji naveden je u Prilogu 2. koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.Članak 11.


Zapisnik o drugom i daljnjim stručnim nadzorima sadrži:

- podatke o proizvođaču i vrsti ekološke proizvodnje, podatke o materijalima, metodama i postupcima koji su primjenjivani tijekom proizvodnje odnosno promjene nastale u odnosu na prvi stručni nadzor;

- datum obavljanja stručnog nadzora;

- potpis osobe koja je obavila stručni nadzor i potpis proizvođača.


Obrazac zapisnika iz stavka 1. ovoga članka naveden je u Prilogu 3., koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.Članak 12.


Ako proizvodna jedinica prerađuje, pakira ili skladišti proizvode koji nisu ekološki proizvedeni mora:

- raspolagati odvojenim prostorima za skladištenje tih proizvoda prije i poslije proizvodnih postupaka,

- proizvodni postupci moraju se za cijelu seriju provoditi u zatvorenom krugu, i to prostorno i vremenski odvojeno od istovrsnih postupaka za ekološke proizvode.


Ako se proizvodni postupci iz stavka 1. ovoga članka ne provode često, moraju se prethodno prijaviti, u roku koji se određuje suglasno s nadzornom stanicom, koja određuje mjere potrebne za identifikaciju serija i izbjegavanje miješanja s proizvodima koji nisu dobiveni sukladno ekološkoj proizvodnji po posebnim propisima.Članak 13.


U slučaju sumnje, a radi dokazivanja moguće upotrebe i tragova nedopuštenih sredstava nadzorna stanica uzima uzorke.

Ako se analizom utvrdi da uzorak ne sadrži nedopuštena sredstva troškove analize podmiruje nadzorna stanica.

Ako se analizom potvrdi sumnja o upotrebi nedopuštenih sredstava, troškove analize podmiruje proizvođač.


Članak 14.


Nakon obavljenog svakog stručnog nadzora nadzorna stanica mora dostaviti Ministarstvu poljoprivrede i šumarstva i pravnoj osobi za provedbu postupka potvrđivanja.


Izvješće sadrži:

1. naziv proizvodne jedinice;

2. datum izvršenog stručnog nadzora;

3. osnovne podatke o vrsti proizvodnje;

4. ocjenu o potvrđivanju statusa proizvodne jedinice i/ili proizvoda;

5. primjedbe i prijedloge za dobivanje statusa u ekološkoj proizvodnji

6. potpis izvršitelja i ovlaštene osobe u nadzornoj stanici.


Članak 15.


Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Narodnim novinama”.Klasa: 011-02/02-01/19

Urbroj: 525-1-02-1

Zagreb, 29. siječnja 2002.

VAŽNO - PRIKAZ OBRAZACA !!!

 

 

 

 

 Ekološka poljoprivreda

Literatura za ekološku poljoprivredu

Prednosti ekološke proizvodnje

ZAKONSKA REGULATIVA EKOLOŠKE PROIZVODNJE

ZAKON O EKOLOŠKOJ PROIZVODNJI POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA

PRAVILNIK O EKOLOŠKOJ PROIZVODNJI U UZGOJU BILJA I U PROIZVODNJI BILJNIH PROIZVODA

PRAVILNIK O SUSTAVU OCJENJIVANJA SUKLADNOSTI U EKOLOŠKOJ PROIZVODNJI

PRAVILNIK O POSTUPKU I UVJETIMA ZA STJECANJE ZNAKA EKOLOŠKOG PROIZVODA

PRAVILNIK O PRERADI U EKOLOŠKOJ PROIZVODNJI

PRAVILNIK O EKOLOŠKOJ PROIZVODNJI ŽIVOTINJSKIH PROIZVODA

PRAVILNIK O DEKLARACIJI EKOLOŠKIH PROIZVODA

PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU UPISA U UPISNIKE EKOLOŠKE PROIZVODNJE POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA

PRAVILNIK O STRUČNOM NADZORU U EKOLOŠKOJ PROIZVODNJI
 
Prilozi iz tiska


Poslovni web katalog Poslovni web katalog Poslovni web katalog
Poslovni Forum d.o.o. za informatiku i poslovne usluge


Istraživanje tržišta - Izrada poslovnih planova - Izrada web stranica - Savjetovanje
Kontakt e-mail adrese i telefoni