Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge
Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja.
Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV
Iskoristite ponudu za BESPLATNU izradu web stranica - Link na opširnije

OPIS MOGUĆNOSTI CMS STRANICA

SADRŽAJ (MENU) I STRANICE
- Mogućnost kreiranja neograničenog broja web stranica (članaka)
- Samostalno kreiranje potrebnih kategorija i potkategorija
- Mogućnost dijeljenja kategorija u potkategorije
- U svaku kategoriju možete dodati neograničeni broj stranica
- Samostalno ažuriranje svih članaka, kategorija i sadržaja
- Jednostavno kreiranje modernih foto-galerija
- Jednostavno objavljivanje YouTube video priloga
- Print verzija svake stranice prilagođena za ispis
- Svaka stranica je optimizirana za Google i druge tražilice

VIJESTI
- Posebna cjelina za dodavanje neograničenog broja vijesti
- Automatski prikaz najnovijih vijesti u obliku pokretnog teksta
- Arhiva vijesti sa brzim pregledom po naslovima i pretraživanjem
- Osim vijesti možete objaviti i bilo koji drugi tekst ili slike
- Mogućnost kreiranja foto i video galerija, PDF, Word dokumenata

KATALOG
- Web katalog za tablično predstavljanje proizvoda ili usluga
- Mogućnost predstavljanja nekretnina, apartmana, oglasa...
- Mogućnost otvaranja neograničenog broja kataloških kategorija
- Mogućnost samostalnog kreiranja karakteristika i opisa
- Mogućnost dodavanja linka za opširnije informacije, web shop...
- Slanja upita putem kontakt forme (narudžbe, rezervacije...)

DIZAJN
- Samostalni odabir gotovih predložaka (dizajna)
- Preko 240 gotovih dizajna koje možete samostalno mijenjati
- Izmjena slika u zaglavlju i svih drugih grafičkih elemenata
- Mogućnost kreiranja samostalne uvodne stranice u web portal
- Samostalno uređivanje dodatnih oglasnih prostora na stranicama
- Zastavice kao linkovi prema verzijama na stranim jezicima
- Mogućnost pretraživanja svih objavljenih članaka i vijesti
- Responsive web design - Stranice su prilagođene za mobitele

ADMINISTRATORSKI DIO
- Jednostavno upravljanje svim sadržajima, dizajnom stranica
- Unos i ažuriranje tekstova i slika putem WYSIWYG HTML alata
- Podrška za Google Analytics i slične aplikacije
- Samostalna detaljna statistika ugrađena u sam CMS
- Indikatori indeksiranosti na Google tražilici
- Mogućnost nadogradnje sustava sa drugim modulima
- Kompletna administracija je na hrvatskom jeziku

Iskoristite ponudu za BESPLATNU izradu web stranica - Link na opširnije

 

 

 
NAPOMENA!
U nastavku je sadržaj web stranice koja je izrađena prije dosta vremena. S obzirom na protek vremena, neke od informacija možda više nisu aktualne. Za aktualne i ažurirane informacije, posjetite naslovnu stranicu ovog web portala.
Link na naslovnu stranicu web portala www.poslovniforum.hr
 

 

Klikni za pregled priloga


> NASLOVNA STR.

> RATARSTVO

> GOVEDARSTVO

> SVINJOGOJSTVO

> PERADARSTVO

> VOĆE I POVRĆE

> ZAŠTITA BILJA

> EKOLOŠKA POLJ.

> MEHANIZACIJA

> ZAKONI I PROPISI
PREGLED SVIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

> Knjige (Literatura)

> Preporuke knjiga

> Analiza tla

> Veterina

> Investicije u poljoprivredi i izrada poslovnih planova

> Poslovna baza podataka

> Veterinarska ambulanta

> Agro marketing

> Web poljoprivreda

> OPG u Hrvatskoj

> Info prilozi

> Adresar i imenik

> Poslovni web katalog

> Posebne ponude i akcije

> Kontakt adrese
Poslovni web katalog Poslovni katalog Poslovni internet katalog

Ažurirano: 28. 9. 2020.
POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga


GOVEDARSTVO

VOĐENJE PODATAKA U GOVEDARSTVU I PROIZVODNJI MLIJEKA

Vođenje podataka o odvijanju proizvodnje i postignutim rezultatima nužno je za analiziranje i ocjenjivanje uspješnosti bavljenja goveda-rstvom i pri proizvodnji mlijeka. Vođenje podataka omogućava postizanje maksimalnih financijskh rezultata te je nužno i za svako poljoprivredno obiteljsko gospodarstvo koje želi postići ekonomski isplativu proizvodnju.
O važnosti vođenja podataka u bavljenju govedarstvom i pri proizvodnji mlijeka, navodi se i u publikaciji Hrvatskog zavoda za poljoprivrednu savjetodavnu službu, "Vođenje podataka na farmi za proizvodnju mlijeka" u kojoj se navodi, citiramo:
"Vođenje podataka o rezultatima poslovanja vrlo je bitan dio menagementa mliječne farme. Bez takvih podataka gotovo je nemoguće analizirati vlastito poslovanje i ocjeniti je li ono uspješno."

U istom izdanju se navodi i: "Postoje li na našim farmama za proizvodnju mlijeka takvi odnosno slični podaci koji bi mogli pomoći u izračunavanju financijskih učinaka u proizvodnji mlijeka? Možemo reći da ne postoje ili su pak vrlo rijetki.

Zašto je tako? Pretpostavka je da je to posljedica prirodne odbojnosti prema papirologiji i birokraciji ili pak tradicionalnog načina razmišljanja: "...kaj bum ja sa time".
Međutim, treba znati da u zapadnoj Europi ne postoji ozbiljniji farmer koji ne vodi podatke o svojoj farmi jer on želi znati koliko je zaradio ili zašto je pak poslovao sa gubitkom."

Za neznanje ne postoji opravdanje, a naročito se ne može očekivati da se neznanje i nepostojanje želje da se usvajaju nova znanja uzimaju za opravdanje u nekonkurentnosti u tržišnom poslovanju.
U Hrvatskoj postoji razvijena mreža poljoprivredno savjetodavne službe te niz stručne literature iz svih grana poljoprivredne proizvodnje.
Obiteljska poljoprivredna gospodarstva moraju svoje poslovanje prilagoditi novim uvjetima privređivanjima u sklopu tržišne ekonomije ukoliko žele proizvoditi za tržište i ostvariti profitabilnu proizvodnju.

Za postizanje profitabilne proizvodnje, nužno je i planiranje u sklopu ekonomske analize i planiranja poslovanja obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva radi postizanja proizvodnje konkurentnih kvalitetnih proizvoda uz što niže troškove proizvodnje.
 

 
Za planiranje, analiziranje i ocjenu poslovanja pri uzgoju stoke i proizvodnji mlijeka evidentiraju se i prate podaci prema slijedećem:

EVIDENCIJA O REPRODUKCIJSKOM I ZDRAVSTVENOM STANJU STADA
Primjer obrasca za vođenje evidencije o reprodukcijskom i zdravstvenom stanju stada. Redovnim vođenjem evidencije pravovremeno se mogu uočiti i eventualna odstupanja što pomaže u prevenciji i otklanjaju problema. Iz obrasca je jasno vidljivo koji se podaci bilježe, na koji način te u koju svrhu. Opširnije.

VOĐENJE PODATAKA O PRIHODIMA I TROŠKOVIMA
Evidentiranjem svih prihoda i rashoda može se tromjesečno, kvartalno, polugodišnje ili godišnje sagledati ekonomska isplativost proizvodnje ili planirati nova proizvodnja za naredne cikluse.

VOĐENJE PODATAKA ZA PROIZVODNJU RATARSKIH KULTURA
Uzgoj stoke vezan je i uz proizvodnju hrane, dakle uz uzgoj ratarskih kultura te i ta proizvodnja predstavlja prihod, odnosno, vezana je uz troškove. Ukupni pregled troškova i prihoda poljoprivrednog gospodarstva nije moguć ukoliko se ne prati i uzgoj ratarskih kultura. Za svaku ratarsku kulturu potrebno je voditi posebnu evidenciju prema prikazanom primjeru i drugim adekvatnim evidencijama.
Vidi rubriku "Ratarstvo".
Matična knjiga biljne proizvodnje

PRAĆENJE KOLIČINE MLIJEKA U STADU
Redovno praćenje kolićine mlijeka važno je iz najmanje tri razloga: 1.) izračuna troškova, odnosno zarade,
2.) prilagodbe hranidbe muzne stoke,
3.) kao indikacija bolesti stoke ili drugih poremečaja.

EVIDENCIJA RASPLODNE PROIZVODNJE
Evidencija rasplodne proizvodnja važna je iz razloga što redovnim praćenjem laktacije za svaku pojedinu kravu, možemo uspoređivati laktacije pojedinih krava sa laktacijama drugih krava radi racionalnog planiranja rasplodne proizvodnje, proizvodnje mlijeka, mesa i sl.

EVIDENCIJA PROIZVODNJE MLIJEKA PO LAKTACIJI
Ovom evidencijom evidentiraju se laktacije, telenja, intervali telenja, kvalitata mlijeka, dnevni i godišnji prosjek proizvodnje mlijeka.

KALENDAR OSJEMENJIVANJA, ZASUŠENJA I TELENJA
Bilježenjem datuma osjemenjivanja kontrolira se:
-bređost (3 tjedna nakon osjemenjivanja),
-zasušenje (7 mjeseci nakon osjemenjivanja),
-planirano telenje (9 mjeseci nakon oplodnje).
Pored toga kalendar osjemenjivanja, zasušenja i telenja koristi se za prognoziranje tjeranja za naredno osjemenjivanje.


Pregled evidencija u Microsoft Excel formatu  Pregledi evidencija sastavljeni su prema metodologiji Hrvatskog zavoda za poljoprivrednu savjetodavnu službu.
Govedarstvo

Vođenje podataka u govedarstvu i proizvodnji mlijeka

Aktualno stanje u govedarstvu

Najniža dopuštena razina laktacijske proizvodnje mlijeka

Literatura

Kravlje ludilo

Suvremeno hranjenje stoke

Mastitis

Pravilnik o kakvoći svježeg sirovog mlijeka

Mikrobiološka kvaliteta mlijeka

Utjecaj hranidbe krava s dodatkom sojine sačme i ljuske

Mužnja kod krava

Muzilice

Zbog novih otkupnih cijena seljaci prodaju krave

Simmental / Holstein

Istarsko govedo

Higjenski uvjeti na farmama mliječnih krava

Zarazne bolesti

Bruceloza

Bedrenica 

TEST NA TOVNE OSOBINE I KAKVOĆU MESA

TEST NA VANJŠTINU GOVEDA

TEST NA MLIJEČNE OSOBINE

IZRAČUN UZGOJNE VRIJEDNOSTI KRAVA

Evidencija o reprodukcijskom i zdravstvenom stanju stada

Vođenje podataka o prihodima i troškovima

Vođenje podataka za proizvodnju ratarskih kultura

Pračenje kolićine mlijeka u stadu

Evidencija rasplodne proizvodnje

Evidencija proizvodnje mlijeka po laktaciji

Opširnije o evidencijama...

Mlijeko, dobivanje, čuvanje i kontrola

Dodaci stočnoj hrani na bazi gline

Utjecaj hranidbe životinja na okoliš

Mljekarstvo - literatura

Mlijeko - iz tiska

Stočarstvo - iz tiska

Silaža

Ovčarstvo

Zakoni i propisi
 
 


Poslovni web katalog Poslovni web katalog Poslovni web katalog

Poslovni Forum d.o.o. za informatiku i poslovne usluge


Istraživanje tržišta - Izrada poslovnih planova - Izrada web stranica - Savjetovanje
Kontakt e-mail adrese i telefoni