Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge
Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja.
Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV
Iskoristite ponudu za BESPLATNU izradu web stranica - Link na opširnije

OPIS MOGUĆNOSTI CMS STRANICA

SADRŽAJ (MENU) I STRANICE
- Mogućnost kreiranja neograničenog broja web stranica (članaka)
- Samostalno kreiranje potrebnih kategorija i potkategorija
- Mogućnost dijeljenja kategorija u potkategorije
- U svaku kategoriju možete dodati neograničeni broj stranica
- Samostalno ažuriranje svih članaka, kategorija i sadržaja
- Jednostavno kreiranje modernih foto-galerija
- Jednostavno objavljivanje YouTube video priloga
- Print verzija svake stranice prilagođena za ispis
- Svaka stranica je optimizirana za Google i druge tražilice

VIJESTI
- Posebna cjelina za dodavanje neograničenog broja vijesti
- Automatski prikaz najnovijih vijesti u obliku pokretnog teksta
- Arhiva vijesti sa brzim pregledom po naslovima i pretraživanjem
- Osim vijesti možete objaviti i bilo koji drugi tekst ili slike
- Mogućnost kreiranja foto i video galerija, PDF, Word dokumenata

KATALOG
- Web katalog za tablično predstavljanje proizvoda ili usluga
- Mogućnost predstavljanja nekretnina, apartmana, oglasa...
- Mogućnost otvaranja neograničenog broja kataloških kategorija
- Mogućnost samostalnog kreiranja karakteristika i opisa
- Mogućnost dodavanja linka za opširnije informacije, web shop...
- Slanja upita putem kontakt forme (narudžbe, rezervacije...)

DIZAJN
- Samostalni odabir gotovih predložaka (dizajna)
- Preko 240 gotovih dizajna koje možete samostalno mijenjati
- Izmjena slika u zaglavlju i svih drugih grafičkih elemenata
- Mogućnost kreiranja samostalne uvodne stranice u web portal
- Samostalno uređivanje dodatnih oglasnih prostora na stranicama
- Zastavice kao linkovi prema verzijama na stranim jezicima
- Mogućnost pretraživanja svih objavljenih članaka i vijesti
- Responsive web design - Stranice su prilagođene za mobitele

ADMINISTRATORSKI DIO
- Jednostavno upravljanje svim sadržajima, dizajnom stranica
- Unos i ažuriranje tekstova i slika putem WYSIWYG HTML alata
- Podrška za Google Analytics i slične aplikacije
- Samostalna detaljna statistika ugrađena u sam CMS
- Indikatori indeksiranosti na Google tražilici
- Mogućnost nadogradnje sustava sa drugim modulima
- Kompletna administracija je na hrvatskom jeziku

Iskoristite ponudu za BESPLATNU izradu web stranica - Link na opširnije

 

 

 
NAPOMENA!
U nastavku je sadržaj web stranice koja je izrađena prije dosta vremena. S obzirom na protek vremena, neke od informacija možda više nisu aktualne. Za aktualne i ažurirane informacije, posjetite naslovnu stranicu ovog web portala.
Link na naslovnu stranicu web portala www.poslovniforum.hr
 

 

Klikni za pregled priloga


> NASLOVNA STR.

> RATARSTVO

> GOVEDARSTVO

> SVINJOGOJSTVO

> PERADARSTVO

> VOĆE I POVRĆE

> ZAŠTITA BILJA

> EKOLOŠKA POLJ.

> MEHANIZACIJA

> ZAKONI I PROPISI
PREGLED SVIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

> Knjige (Literatura)

> Preporuke knjiga

> Analiza tla

> Veterina

> Investicije u poljoprivredi i izrada poslovnih planova

> Poslovna baza podataka

> Veterinarska ambulanta

> Agro marketing

> Web poljoprivreda

> OPG u Hrvatskoj

> Info prilozi

> Adresar i imenik

> Poslovni web katalog

> Posebne ponude i akcije

> Kontakt adrese
Poslovni web katalog Poslovni katalog Poslovni internet katalog

Ažurirano: 2. 12. 2020.
POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga


GOVEDARSTVO

PROGENI TEST NA MLIJEČNE OSOBINE

Za izračun kod progenog testa na mliječne osobine koriste se podaci o proizvodnji mlijeka u prvoj (standardnoj) laktaciji, pri čemu se koriste podaci o količini mlijeka (kg), količini masti (kg) i postotku masti kćeri bikova za koje se provodi testiranje.

Podaci se redovno prikupljaju na terenu (“Organizacija kontrole mliječnosti AT – metodom”, a na velikim farmama metodom A – 4).
AT metoda kontrole mliječnosti temelji se na podatku o količini mlijeka u jednoj mužnji i projekciji količine mlijeka druge mužnje u istom danu.

Formula za izračun količine mlijeka u dvokratnoj mužnji ima slijedeći oblik:

MKD = MKM x f+C x (TL – 158)
MKD = količina mlijeka u kontrolnom danu

MKM = količina mlijeka u kontroli
f = faktor korekcije (tablica)
C = kovarijanta (tablica)
TL = trajanje dana do datuma posmatrane kontrole

Formula za izračun postotnog udjela masti u mlijeku tjekom cijelog kontrolnog dana:

F% = F%X x f
F% = postotni udio mliječne masti u mlijeku kontrolnog dana:
F%X = postotni udio mliječne masti u uzorku iz kontrole
f = faktor korekcije koji se uzima u istoj vrijednosti za jutarnju i večernju mužnju

Ukupna količina mlijeka računa se prema kalkulacijskoj metodi 2 (Pravilnik za ispitivanje mliječnosti krava).

Za svaki interval između dva uzastopna testiranja izrađuje se zasebna kalkulacija količine proizvedenog mlijeka zbrajanjem rezultata vaganja dva testna dana te djeljenjem sa dva.
Kvocjent se nakon toga množi s brojem dana između dva testiranja. Ukupan prinos proizvedenog mlijeka izračunava se zbrajanjem prinosa mlijeka izračunatih za sve intervale.

Ukupna količina masti i bjelančevina sadržanih u mlijeku dobiva se pribrajanjem parcijalnih rezultata o njihovoj količini te množenjem s brojem dana u odgovarajućem intervalu.

Prosječan postotak masti i bjelančevina sadržanih u mlijeku izračunava se množenjem ukupne količine masti i bjelančevina (u cijelim kilogramima) sa 100, a potom djeljenjem tog rezultata s ukupnom količinom mlijeka (u kilogramima).

Pri izračunu UV metodom otac – kćer (Sire model) koristi se slijedeći model:

Yijkl = Fi + Gj +Sjk + eijkl

Yijkl = mliječno svojstvo
Fi = fiksni utjecaj stada x godine x sezone
Gj = fiksni utjecaj genetske grupe i
Sjk = slučajni utjecaj bika j po grupi i
eijkl = neprotumačeni utjecaj
Vrijednost a = (4 – h2) / h2
Za navedena svojstva uzet je h2 = 0,25

UV bikova za pojedina svojstva (količina mlijeka, mliječne masti i postotak mliječne masti) računa se:

UVb = 2 x (Gj +Sjk)

Za objavu rezultata testiranja, potrebno je najmanje 10 kćeri po biku.


(Pravilnik o provođenju progenog testa za mliječna svojstva)

Izračun uzgojne vrijednosti krava

  


 Govedarstvo

Vođenje podataka u govedarstvu i proizvodnji mlijeka

Aktualno stanje u govedarstvu

Najniža dopuštena razina laktacijske proizvodnje mlijeka

Literatura

Kravlje ludilo

Suvremeno hranjenje stoke

Mastitis

Pravilnik o kakvoći svježeg sirovog mlijeka

Mikrobiološka kvaliteta mlijeka

Utjecaj hranidbe krava s dodatkom sojine sačme i ljuske

Mužnja kod krava

Muzilice

Zbog novih otkupnih cijena seljaci prodaju krave

Simmental / Holstein

Istarsko govedo

Higjenski uvjeti na farmama mliječnih krava

Zarazne bolesti

Bruceloza

Bedrenica 

TEST NA TOVNE OSOBINE I KAKVOĆU MESA

TEST NA VANJŠTINU GOVEDA

TEST NA MLIJEČNE OSOBINE

IZRAČUN UZGOJNE VRIJEDNOSTI KRAVA

Evidencija o reprodukcijskom i zdravstvenom stanju stada

Vođenje podataka o prihodima i troškovima

Vođenje podataka za proizvodnju ratarskih kultura

Pračenje kolićine mlijeka u stadu

Evidencija rasplodne proizvodnje

Evidencija proizvodnje mlijeka po laktaciji

Opširnije o evidencijama...

Mlijeko, dobivanje, čuvanje i kontrola

Dodaci stočnoj hrani na bazi gline

Utjecaj hranidbe životinja na okoliš

Mljekarstvo - literatura

Mlijeko - iz tiska

Stočarstvo - iz tiska

Silaža

Ovčarstvo

Zakoni i propisi
 
 


Poslovni web katalog Poslovni web katalog Poslovni web katalog

Poslovni Forum d.o.o. za informatiku i poslovne usluge


Istraživanje tržišta - Izrada poslovnih planova - Izrada web stranica - Savjetovanje
Kontakt e-mail adrese i telefoni