NAPOMENA!


GODINA VI

> BROJ 4

> BROJ 3

> BROJ 2

> BROJ 1

GODINA V

> BROJ 6

> BROJ 5

> BROJ 4

> BROJ 3

> BROJ 2

> BROJ 1> KNJIGE

> LINKOVI

> IZRADA WEB STRANICA

Klikni za pregled priloga
PREGLED SVIH USLUGA ZA PODUZETNIKE KOJE SU VAM NA RAPOLAGANJU NA POSLOVNOM FORUMUIZRADA WEB STRANICA

Samostalna izrada web stranica. U svega nekoliko minuta, kreirajte vrhunsku web stranicu uz pomoć našeg CMS-a. Moderni dizajni za Vašu web stranice. Korištenje administracije slično je kao korištenje Facebooka, ne zahtjeva znanje kodiranja i programiranja. Započnite pisati, dodajte nekoliko fotografija te ostvarite svoju prvu web stranicu u trenu. Mijenjajte dizajn svoje stranice s lakoćom. Kreirajte web stranicu svoje tvrtke, web stranicu obrta, web stranicu udruge, započnite pisati blog...

Mobilna responzivnost predstavlja prilagođavanje web stranice svim uređajima (mobitel, tablet, računalo) i mora se implementirati na sve stranice. SEO optimizacija će omogućiti vašoj web stranici da se prikazuje u prvih deset rezultata na tražilicama (poput Google-a) za pojmove koje pretražuju vaši budući kupci.

Dizajn responzivnih web stranica, izrada CMS stranica, ugradnja web shopa, implementacija plaćanja karticama, ugradnja Google analyticsa, siguran hosting, prijava na tražilice, reklama na društvenim mrežama, ugradnja kontakt formulara za upite sa web stranica...PRIKAZ IZ LITERATURE


Bažulić, D, G. Stuhne, M. Grubelić, J. Sapunar-Postružnik, H. Kubala Drinčić, D. Majnarić: Valjanost screening testa za određivanje sulfonamida. Validity of screening test for deterimation of sulphonamides. Veterinarski dani 2002. Znanstveno-stručno savjetovanje s međunardonim sudjelovanjem. Rovinj, 17.20. listopada 2002. Zbornik sažetaka, str. 57-58

Sulfonamidi imaju značajnu ulogu u tretiranju bakterijskih bolesti u veterinarskoj medicini. Koriste se i kao aditivi u krmivu uglavnom kod uzgoja svinja i goveda. U kombinaciji s inhibitorima dihidrofolat reduktaze kao što je trimetoprim, sulfonamidi nalaze primjenu u tretiranju intestinalnih infekcija, mastitisa, upala pluća i dr. Radi svega navedenog ne začuđuje pojava njihovih ostataka u mesu, mlijeku, jajima ili prerađevinama. U ovom radu iznosimo rezultate provjere valjanosti screening testa za brzo dokazivanje prisutnosti sulfonamida u mlijeku. U tu smo svrhu koristili hrvatski proizvod LabSULFAmilk za dokazivanje prisutnosti sulfonamida u količinama od 100 ppb i više. Radi se o kolorimetrijskom testu, a ocjenu njegove valjanosti proveli smo na temelju: istinitosti navoda o provedbi i osjetljivosti kako je navedeno u uputama, tehničkoj izvodljivosti testa te mogućoj škodljivosti testa na analitičara i okoliš. Valjanost je testirana na uzorcima kojima je dodana poznata količina i vrsta sulfonamida kao i na uzorcima koji su sadržavali sulfonamide, a provjera je obavljena korištenjem HPLC metode. Dobivene rezultate možemo sažeti u slijedeće: pridržavanjem uputa moguće je u jednom satu u deset uzoraka mlijeka dokazati prisutnost sulfonamida ako kada je količina ovih lijekova jednaka ili veća od 100 ppb, tj. upravo na razini dopuštene, testovi nisu očitovali lažno pozitivne ili lažno negativne rezultate, testove je lako izvesti i nisu potrebne dodatne kemikalije, a od pribora valja osigurati epruvete, ljevčiće za filtriranje, filtar papir, stalak za epruvete i staklene štapiće. S obzirom na koncentraciju spojeva koji se nalaze u testovima ne treba očekivati negativne učinke na analitičare i okoliš ako se u laboratoriju pridržava uobičajenih mjera opreza pri radu.


Capita, R., C. Alonso-Calleja, M.D. Garcia-Fernandez, B. Moreno: Microbiological quality of retail poultry carcasses in Spain. Mikrobiološka kakvoća pilećih trupova na maloprodajnom tržištu u Španjolskoj. J. Food Prot. 64 (12) 1961-1966, 2001. (Izvorni znanstveni članak)
U radu su prikazani rezultati istraživanja mikrobiološke kakvoće pilećih trupova uzorkovanih iz maloprodaje. Mikrobiološka pretraga izvršena je na isječcima kože prsiju s pilećih trupova. Utvrđene su sljedeće bakterije (srednja vrijednost): psihrotrofne bakterije (4,84 log10 cfu/g), Pseudomonas spp., (4,11 log10 cfu/g), P. fluorescens (3,32 log10 cfu/g), Enterococcus spp. (2,72 log10 cfu/g), Micrococcus spp. (3,80 log10 cfu/g), S. aureus (3,67 log10 cfu/g) te gljivice i plijesni (2,99 log10 cfu/g). Pri tome je utvrđeni broj psihrotrofnih bakterija, odnosno Pseudomonas vrsta te gljivica i plijesni bio značajno viši u uzorcima iz supermarketa (pileći trupovi su u prodaji u prosjeku 2-3 dana), od onih uzorkovanih u specijaliziranim prodavaonicama mesa peradi u kojima se piletina rasproda u kratkom vremenu od 4-16 sati. Međutim, u potonjim je uzorcima utvrđen veći broj enterokoka i mikrokoka što ukazuje na višu temperaturu pohrane pilećeg mesa. Kako su enterokoki bakterije otporne na vanjske utjecaje, njihov je nalaz u mesu pokazatelj neprimjerenih uvjeta pohrane koje drugi mikroorganizmi (koliformi, npr.) ne preživljavaju. Jedino je utvrđeni broj S. aureus bio veći od vrijednosti određenih mikrobiološkim normama za pileće meso.

C. Varga, V. Strelec, M. Volk: Proizvodni rezultati i kakvoća okusa mesa pilića koji u prehrani nisu dobivali životinjske bjelančevine. IV. simpozij "Peradarski dani 2001" s međunarodnim sudjelovanjem. Poreč. 16-19. svibnja 2001. Zbornik, str. 90- 93.
U radu je istražena mogućnost prehrane pilića brojlera upotrebom krmnih smjesa bez životinjskih bjelančevina i krmnih masti uz dodatak sojine sačme (46%, 42%, 43% bjelančevina). Proizvodni rezultati dobiveni u pokusu (6 pokusnih grupa) pokazuju najbolju prosječnu masu u pilića pokusnih skupina B (3497 g) i C (3464 g). Obje skupine su hranjene bez dodatka kafilerijskih bjelančevina i krmnih masti uz dodatak 46 %-tne sojine sačme, a skupini C je dodano i sojino ulje. Uspoređivanjem senzorskih svojstava (boja, miris, okus i tekstura) ustanovljene su neznatne razlike u poejdinim istraživanim parametrima. Autori smatraju da su razlike u ocjeni vanjskog izgleda trupa djelomično posljedica klaoničke obrade na liniji klanja. Svi su ispitivani uzorci bili specifičnih organoleptičkih svojstava (boja, miris i okus) kakva se očekuju od kvalitetnog pilećeg mesa.

Hang'ombe, B. , M., N. R. Sharma, E. Skjerve, L. M. Tuchili: Isolation of bacteria during processing of chicken carcasses for the market in Lusaka, Zambia. Izolacija bakterija tijekom klaoničke obrade pilića za tržište u Lusaki u Zambiji. Vet. arhiv 69, 191-197, 1999.
Istraživanje je izvršeno u klaonici peradi u Lusaki u Zambiji te su utvrđene i opisane bakterije nađene u zaklanoj peradi koja se iz klaonice dostavlja u prodavaonice na malo. U truplima pilića ustanovljene su bakterije iz 13 različitih rodova: Escherichia coli (41,7%), Staphylococcus spp. (2,49%), Pseudomonas spp. (6,71%), Klebsiella spp. (1,91%), Salmonella spp. (20,53%), Citrobacter spp. (6,71%), Acinatobacter spp. (0.58%), Proteus spp. (9.02%), Flavobacterium spp. (1,15%), Streptococci spp. (1,72%), Alcaligenes spp. (0,77%), Micrococcus spp. (3,84%) i Bacillus spp. (2,88%). Dobiveni rezultati pokazuju da zaklana perad koja dolazi na tržište u Zambiji predstavlja moguću opasnost i izvor patogenih bakterija za potrošače. Stoga se preporuča mnogo veća higijenska kontrola u klaonicama peradi kako bi se spriječilo bakterijsko zagađenje piletine.Cijeli članak dostupan je u tiskanom izdanju Naslovnica

Riječ urednice

AKTUALNO

Obljetnica Večernjakove kulenijade

Otvorena prva klaonica nojeva u RH

TEHNLOGIJA

pH vrijednost - kriterij za ispravan odabir mesa

NUTRICIONIZAM

Lipidi i zdravlje ljudi

Novi proizvod IREKS AROME - BOMES

TRŽIŠTE MESA

Proizvodnja i potrošnja mesa peradi do 2030. godine

Teško stanje na tržištu svinja

TRŽIŠTE RIBE

Slatkovodna riba iz ribogojilišta

NOVOSTI

U dvije godine Perutnina Ptuj - PIPO Čakovec udvostručila broj zaposlenih

Zagrebački Velesajam

ZNANSTVENO - STRUČNI DIO

ZNANSTVENI RAD

Utjecaj odmaranja junadi prije klanja na temperaturu i boju mesa

STRUČNI RAD

Učestalost grešaka klaoničke obrade i upotrebljivosti mesa peradi na području Velike Gorice

STRUČNI RAD

Bakteriološka ispravnost čvaraka na zagrebačkim tržnicama

STRUČNI PREGLED

Kulen - baština za budućnost

Prikaz iz literature

Obavijesti

Upute autorimaAžurirano: 29. 11. 2022.MESO
PRVI HRVATSKI ČASOPIS O MESU

Poslovni forum d.o.o. - Usluge izrade web stranica