Klikni za pregled priloga


> NASLOVNA STR.

> RATARSTVO

> GOVEDARSTVO

> SVINJOGOJSTVO

> PERADARSTVO

> VOĆE I POVRĆE

> ZAŠTITA BILJA

> EKOLOŠKA POLJ.

> MEHANIZACIJA

> ZAKONI I PROPISI
PREGLED SVIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

> Knjige (Literatura)

> Analiza tla

> Veterina

> Investicije u poljoprivredi i izrada poslovnih planova

> Poslovna baza podataka

> Agro marketing

> Web poljoprivreda

> OPG u Hrvatskoj

> Info prilozi

> Adresar i imenik

> Poslovni web katalog

> Posebne ponude i akcije

> Kontakt adrese
IZRADA WEB STRANICA

Novo u ponudi za poduzetnike: samostalna izrada web stranica. U svega nekoliko minuta, kreirajte vrhunsku web stranicu uz pomoć našeg CMS-a. Moderni dizajni za Vašu web stranice. Korištenje administracije slično je kao korištenje Facebooka, ne zahtjeva znanje kodiranja i programiranja. Započnite pisati, dodajte nekoliko fotografija te ostvarite svoju prvu web stranicu u trenu. Mijenjajte dizajn svoje stranice s lakoćom. Kreirajte web stranicu svoje tvrtke, web stranicu obrta, web stranicu udruge, započnite pisati blog...

Mobilna responzivnost web stranica predstavlja prilagođavanje web stranice svim uređajima (mobitel, tablet, računalo) i mora se implementirati na sve stranice. SEO optimizacija će omogućiti vašoj web stranici da se prikazuje u prvih deset rezultata na tražilicama (poput Google-a) za pojmove koje pretražuju vaši budući kupci.

Dizajn responzivnih web stranica, izrada CMS stranica, ugradnja web shopa, implementacija plaćanja karticama, ugradnja Google analyticsa, siguran hosting, prijava na tražilice, reklama na društvenim mrežama, ugradnja kontakt formulara za upite sa web stranica...

Iskoristite ponudu: izrada web stranica i hosting po najnižim cijenama. Besplatna prijava na tražilice, besplatni e-mail, besplatna podrška za internet marketing...

Ažurirano: 23. 4. 2021.
POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga
 
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 9. stavka 2. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 66/2001 i 83/2002), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 23. listopada 2003. donijela

UREDBU
o ciljnoj cijeni utovljenih svinjaČlanak 1.

Ovom Uredbom određuje se ciljna cijena utovljenih svinja domaće proizvodnje koje se nude na tržištu Republike Hrvatske.

Članak 2.

Ciljna cijena utovljenih svinja određuje se na temelju postotnog udjela mišićnog tkiva utvrđenog klasiranjem svinjskih polovica na liniji klanja.

Klasiranje svinjskih polovica na liniji klanja obavlja se na temelju Pravilnika o utvrđivanju kategorija i klasa svinjskih trupova i polovica (»Narodne novine«, broj 119/99).

Članak 3.

Obračun ciljne cijene utovljenih svinja obavlja se na temelju težine žive mase, postotnog udjela mišićnog tkiva i jedinice njegove novčane vrijednosti prema formuli:CS = cijena utovljenih svinja,

ΣŽT= zbirna težina žive mase utovljenih svinja,

MT = prosječni udio mišićnog tkiva,

VMT = novčana vrijednost jedinice udjela mišićnog tkiva.

Članak 4.

Novčana vrijednost jedinice udjela mišićnog tkiva iznosi 0,18 kuna, a odnosi se na:

– pojedinačni obračun ciljne cijene utovljenih svinja kod kojih je utvrđeni udio mišićnog tkiva 50 % ili više,

– zbirni obračun ciljne cijene utovljenih svinja, gdje se u izračun uzima zbirna težina žive mase isporučenih utovljenih svinja, te prosječna vrijednost udjela njihovog mišićnoga tkiva.

Novčana vrijednost jedinice mišićnog tkiva iz stavka 1. ovoga članka ne odnosi se na svinje kod kojih je utvrđena pojedinačna težina žive mase, a udio mišićnog tkiva je manji od 50 %. Utvrđivanje novčane vrijednosti za ovu skupinu svinja obavlja se na temelju slobodne pogodbe između prodavatelja i kupca.

Članak 5.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

(Objavljeno u NN; 28.10.2003.)


Klasa: 307-03/03-01/03
Urbroj: 5030116-03-1
Zagreb, 23. listopada 2003.

Predsjednik
Ivica Račan, v. r.
Zakoni i propisi

Zakon o poljoprivredi

Zakon o poljoprivrednom zemljištu

Zakon o stočarstvu

Zakon o veterinarstvu

Zakon o dobrobiti životinja

Zakon o vinu

Naredba o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti

Uredba o ciljnoj cijeni svježeg sirovog mlijeka

Uredba o ciljnoj cijeni utovljenih svinja

Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati objekti za klanje životinja...

Zakon o sanitarnoj inspekciji

Pravilnik: valenje domaće peradi i pernate divljači

Pravilnik o uvjetima i načinu korištenja sredstava za kreditiranje razvitka i obnove poljoprivrede

Pravilnik o načinu obavljanja veterinarsko - sanitarnog pregleda i kontrole nojeva

Pravilnik o zaštiti gljiva

Pravilnik o uvjetima i načinu prijevoza životinja

Pravilnik o upisu u upisnik poljoprivrednih gospodarstava

Objava naziva referentnog laboratorija za provjeru rada ovlaštenih laboratorija za ispitivanje kakvoće svježeg sirovog mlijeka

Naredba o zabrani uporabe proteina podrijetlom od preživača

Odluka o dopuštenoj visini tehnološkog manjka, kala, kvara, rasipa i loma u peradarstvu i proizvodnji jaja

Zabrana uvoza i provoza peradi iz Nizozemske

Zakon o državnoj potpori u poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu

Pravilnik o kakvoći svježeg sirovog mlijeka

ZAKONSKA REGULATIVA EKOLOŠKE PROIZVODNJE

Pravilnik o kakvoći stočne hrane

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva poljoprivrede i šumarstva

Zakon o popisu poljoprivrede 2003

Metodologija za popis poljoprivrede 2003

Pravilnik o kapitalnim ulaganjima

Popis ekoloških proizvođača

Metodologija za procjenu štete od elementarnih nepogoda

PREGLED DRUGIH ZNAČAJNIH ZAKONA


Poslovni Forum d.o.o. za informatiku i poslovne usluge


Istraživanje tržišta - Izrada poslovnih planova - Izrada web stranica - Savjetovanje
Kontakt e-mail adrese i telefoni