Klikni za pregled priloga


> NASLOVNA STR.

> RATARSTVO

> GOVEDARSTVO

> SVINJOGOJSTVO

> PERADARSTVO

> VOĆE I POVRĆE

> ZAŠTITA BILJA

> EKOLOŠKA POLJ.

> MEHANIZACIJA

> ZAKONI I PROPISI
PREGLED SVIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

> Knjige (Literatura)

> Preporuke knjiga

> Analiza tla

> Veterina

> Investicije u poljoprivredi i izrada poslovnih planova

> Poslovna baza podataka

> Veterinarska ambulanta

> Agro marketing

> Web poljoprivreda

> OPG u Hrvatskoj

> Info prilozi

> Adresar i imenik

> Poslovni web katalog

> Posebne ponude i akcije

> Kontakt adrese
Poslovni web katalog Poslovni katalog Poslovni internet katalog

Ažurirano: 3. 3. 2021.
POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga
Na temelju članka 11. stavka 1. točke 18. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 70/97., 105/01.), ministar poljoprivrede i šumarstva donosi

NAREDBU

O ZABRANI UVOZA U REPUBLIKU HRVATSKU I PROVOZA PREKO PODRUČJA REPUBLIKE HRVATSKE PERADI I PROIZVODA OD PERADI PODRIJETLOM IZ NIZOZEMSKE


I.

Zabranjuje se uvoz u Republiku Hrvatsku i provoz preko područja Republike Hrvatske:

a) svih vrsta peradi i pernate divljači;

b) rasplodnih i konzumnih jaja;

c) proizvoda od peradi

podrijetlom iz Nizozemske, radi sprječavanja unošenja u Republiku Hrvatsku bolesti – influenca peradi (Avian influenza).

Zabrana iz stavka prvog ove točke odnosi se i na pošiljke žive peradi i pernate divljači, rasplodnih i konzumnih jaja i proizvoda od peradi koji potječu iz drugih zemalja, ako se prevoze preko područja Nizozemske.

II.

Zabrana iz točke I. ove Naredbe ne odnosi se na pošiljke:

a) proizvoda od peradi i pernate divljači koji su tijekom proizvodnje podvrgnuti toplinskoj obradi u hermetički zatvorenoj ambalaži sa Fo vrijednosti 3 i više;

b) proizvoda od jaja koji su prije ili tijekom proizvodnje podvrgnuti toplinskoj obradi sušenja u proizvodnji jaja u prahu, pasterizacije ili sterilizacije.

III.

Ova Naredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 322-01/03-01/20
Urbroj: 525-01-03-1/LJ.Z.
Zagreb, 6. ožujka 2003.

Ministar
poljoprivrede i šumarstva
mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.

 Narodne novine ; 36/2003Napomena:
Ovo je primjer jedne od naredbi, o zabrani uvoza i provoza određenih životinja, a godišnje ih se u RH donese nekoliko desetina, te je potrebno stalno pratiti "Narodne novine" kako bi se znalo aktualno stanje.
Pregled drugih najvažnijih zakona

Veterinarska ambulanta
Knjiga o uzgoju pasa
Poljoprivreda u Sloveniji

Zakoni i propisi

Zakon o poljoprivredi

Zakon o poljoprivrednom zemljištu

Zakon o stočarstvu

Zakon o veterinarstvu

Zakon o dobrobiti životinja

Zakon o vinu

Naredba o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti

Uredba o ciljnoj cijeni svježeg sirovog mlijeka

Uredba o ciljnoj cijeni utovljenih svinja

Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati objekti za klanje životinja...

Zakon o sanitarnoj inspekciji

Pravilnik: valenje domaće peradi i pernate divljači

Pravilnik o uvjetima i načinu korištenja sredstava za kreditiranje razvitka i obnove poljoprivrede

Pravilnik o načinu obavljanja veterinarsko - sanitarnog pregleda i kontrole nojeva

Pravilnik o zaštiti gljiva

Pravilnik o uvjetima i načinu prijevoza životinja

Pravilnik o upisu u upisnik poljoprivrednih gospodarstava

Objava naziva referentnog laboratorija za provjeru rada ovlaštenih laboratorija za ispitivanje kakvoće svježeg sirovog mlijeka

Naredba o zabrani uporabe proteina podrijetlom od preživača

Odluka o dopuštenoj visini tehnološkog manjka, kala, kvara, rasipa i loma u peradarstvu i proizvodnji jaja

Zabrana uvoza i provoza peradi iz Nizozemske

Zakon o državnoj potpori u poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu

Pravilnik o kakvoći svježeg sirovog mlijeka

ZAKONSKA REGULATIVA EKOLOŠKE PROIZVODNJE

Pravilnik o kakvoći stočne hrane

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva poljoprivrede i šumarstva

Zakon o popisu poljoprivrede 2003

Metodologija za popis poljoprivrede 2003

Pravilnik o kapitalnim ulaganjima

Popis ekoloških proizvođača

Metodologija za procjenu štete od elementarnih nepogoda

PREGLED DRUGIH ZNAČAJNIH ZAKONA


Poslovni Forum d.o.o. za informatiku i poslovne usluge


Istraživanje tržišta - Izrada poslovnih planova - Izrada web stranica - Savjetovanje
Kontakt e-mail adrese i telefoni