Klikni za pregled priloga


> NASLOVNA STR.

> RATARSTVO

> GOVEDARSTVO

> SVINJOGOJSTVO

> PERADARSTVO

> VOĆE I POVRĆE

> ZAŠTITA BILJA

> EKOLOŠKA POLJ.

> MEHANIZACIJA

> ZAKONI I PROPISI
PREGLED SVIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

> Knjige (Literatura)

> Preporuke knjiga

> Analiza tla

> Veterina

> Investicije u poljoprivredi i izrada poslovnih planova

> Poslovna baza podataka

> Veterinarska ambulanta

> Agro marketing

> Web poljoprivreda

> OPG u Hrvatskoj

> Info prilozi

> Adresar i imenik

> Poslovni web katalog

> Posebne ponude i akcije

> Kontakt adrese
Poslovni web katalog Poslovni katalog Poslovni internet katalog

Ažurirano: 1. 3. 2021.
POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga
ODLUKA
O DOPUŠTENOJ VISINI TEHNOLOŠKOG MANJKA, KALA, KVARA, RASIPA I LOMA U PERADARSTVU I PROIZVODNJI JAJA


Članak 1.
Odlukom o dopuštenoj visini tehnološkog manjka, kala, kvara, rasipa i loma u peradarstvu i proizvodnji jaja (u daljnjem tekstu: Odluka) utvrđuje se dopuštena visina manjka koji prema članku 25. stavak 3. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost ne podliježe oporezivanju.

Članak 2.
Pod manjkom u smislu ove Odluke razumijevaju se gubici na proizvodima koji nastanu kod uobičajenog postupka manipuliranja robom ili kao posljedica prirodnih utjecaja na robu i sirovine u prometu, poslovanju, proizvodnji i skladištenju te kao posljedica tehnološkog procesa u proizvodnji i obradi sirovina i roba.

Članak 3.
Dopušteni normativ gubitaka utvrđuje se na temelju iskustva struke do iznosa od:
___________________________________________________
Naziv proizvoda / tehnološki proces    Stopa  (%)
___________________________________________________
PROIZVODNJA PERADARSKOG MESA
- KOKOŠI TEŠKE LINIJE
1. kalo transporta 3,0
2. kalo u klaonici (brojleri) 28,5
3. mortalitet (godišnje, na ulazni broj)
- matieno jato:
uzgoj do 24 tjedna 8,0
roditelji - proizvodnja 38 tjedana 10,0
- tov brojlera do 42 tjedna 7,0
4. otpis rasplodnih jaja 2,0
PURANI
1. kalo klanja 18,5
2. mortalitet
- matieno jato
uzgoj do 30 tjedana 5,0
roditelji - proizvodnja 26 tjedana 2,0
- tov purana do 20 tjedana 11,5
3. otpis rasplodnih jaja 2,0
PATKE I GUSKE
1. mortalitet
- patke - tov do 7 tjedana 4,0
- guske - tov do 12 tjedana 4,0
2. kalo klanja
- patke 30,0
- guske 25,0
PROIZVODNJA JAJA - KOKOŠI LAKE LINIJE
1. kalo u proizvodnji i sortirnici 3,0
2. kalo u transportu 1,0
3. mortalitet (godišnje, na ulazni broj)
- matieno jato
uzgoj do 20 tjedana 5,0
roditelji - proizvodnja 44 tjedana 10,0
- hibridne pilenke - uzgoj 18 tjedana 5,0
- komercijalne nesilice - proizvodnja 12 mjeseci 12,0
4. otpis rasplodnih jaja 2,0

Članak 4.
Manjak prema ovoj Odluci može se utvrđivati:
- neposredno nakon nastajanja
- izvanrednim popisom robe
- redovitim popisom robe, odnosno na drugi način utvrđen općim aktom poduzetnika - poreznog obveznika.

Članak 5.
Manjak u skladu s ovom Odlukom utvrđuje komisija, odnosno ovlaštena osoba određena općim aktom poduzetnika - poreznog obveznika, i o tome sastavlja zapisnik.

Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u
»Narodnim novinama«.
Broj: I-224/3-2000.
Zagreb, 4. veljače 2000.

Narodne novine ; 21/2000Zakoni i propisi

Zakon o poljoprivredi

Zakon o poljoprivrednom zemljištu

Zakon o stočarstvu

Zakon o veterinarstvu

Zakon o dobrobiti životinja

Zakon o vinu

Naredba o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti

Uredba o ciljnoj cijeni svježeg sirovog mlijeka

Uredba o ciljnoj cijeni utovljenih svinja

Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati objekti za klanje životinja...

Zakon o sanitarnoj inspekciji

Pravilnik: valenje domaće peradi i pernate divljači

Pravilnik o uvjetima i načinu korištenja sredstava za kreditiranje razvitka i obnove poljoprivrede

Pravilnik o načinu obavljanja veterinarsko - sanitarnog pregleda i kontrole nojeva

Pravilnik o zaštiti gljiva

Pravilnik o uvjetima i načinu prijevoza životinja

Pravilnik o upisu u upisnik poljoprivrednih gospodarstava

Objava naziva referentnog laboratorija za provjeru rada ovlaštenih laboratorija za ispitivanje kakvoće svježeg sirovog mlijeka

Naredba o zabrani uporabe proteina podrijetlom od preživača

Odluka o dopuštenoj visini tehnološkog manjka, kala, kvara, rasipa i loma u peradarstvu i proizvodnji jaja

Zabrana uvoza i provoza peradi iz Nizozemske

Zakon o državnoj potpori u poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu

Pravilnik o kakvoći svježeg sirovog mlijeka

ZAKONSKA REGULATIVA EKOLOŠKE PROIZVODNJE

Pravilnik o kakvoći stočne hrane

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva poljoprivrede i šumarstva

Zakon o popisu poljoprivrede 2003

Metodologija za popis poljoprivrede 2003

Pravilnik o kapitalnim ulaganjima

Popis ekoloških proizvođača

Metodologija za procjenu štete od elementarnih nepogoda

PREGLED DRUGIH ZNAČAJNIH ZAKONA


Poslovni Forum d.o.o. za informatiku i poslovne usluge


Istraživanje tržišta - Izrada poslovnih planova - Izrada web stranica - Savjetovanje
Kontakt e-mail adrese i telefoni