Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge
Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja.
Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV
Iskoristite ponudu za BESPLATNU izradu web stranica - Link na opširnije

OPIS MOGUĆNOSTI CMS STRANICA

SADRŽAJ (MENU) I STRANICE
- Mogućnost kreiranja neograničenog broja web stranica (članaka)
- Samostalno kreiranje potrebnih kategorija i potkategorija
- Mogućnost dijeljenja kategorija u potkategorije
- U svaku kategoriju možete dodati neograničeni broj stranica
- Samostalno ažuriranje svih članaka, kategorija i sadržaja
- Jednostavno kreiranje modernih foto-galerija
- Jednostavno objavljivanje YouTube video priloga
- Print verzija svake stranice prilagođena za ispis
- Svaka stranica je optimizirana za Google i druge tražilice

VIJESTI
- Posebna cjelina za dodavanje neograničenog broja vijesti
- Automatski prikaz najnovijih vijesti u obliku pokretnog teksta
- Arhiva vijesti sa brzim pregledom po naslovima i pretraživanjem
- Osim vijesti možete objaviti i bilo koji drugi tekst ili slike
- Mogućnost kreiranja foto i video galerija, PDF, Word dokumenata

KATALOG
- Web katalog za tablično predstavljanje proizvoda ili usluga
- Mogućnost predstavljanja nekretnina, apartmana, oglasa...
- Mogućnost otvaranja neograničenog broja kataloških kategorija
- Mogućnost samostalnog kreiranja karakteristika i opisa
- Mogućnost dodavanja linka za opširnije informacije, web shop...
- Slanja upita putem kontakt forme (narudžbe, rezervacije...)

DIZAJN
- Samostalni odabir gotovih predložaka (dizajna)
- Preko 240 gotovih dizajna koje možete samostalno mijenjati
- Izmjena slika u zaglavlju i svih drugih grafičkih elemenata
- Mogućnost kreiranja samostalne uvodne stranice u web portal
- Samostalno uređivanje dodatnih oglasnih prostora na stranicama
- Zastavice kao linkovi prema verzijama na stranim jezicima
- Mogućnost pretraživanja svih objavljenih članaka i vijesti
- Responsive web design - Stranice su prilagođene za mobitele

ADMINISTRATORSKI DIO
- Jednostavno upravljanje svim sadržajima, dizajnom stranica
- Unos i ažuriranje tekstova i slika putem WYSIWYG HTML alata
- Podrška za Google Analytics i slične aplikacije
- Samostalna detaljna statistika ugrađena u sam CMS
- Indikatori indeksiranosti na Google tražilici
- Mogućnost nadogradnje sustava sa drugim modulima
- Kompletna administracija je na hrvatskom jeziku

Iskoristite ponudu za BESPLATNU izradu web stranica - Link na opširnije

 

 

 
NAPOMENA!
U nastavku je sadržaj web stranice koja je izrađena prije dosta vremena. S obzirom na protek vremena, neke od informacija možda više nisu aktualne. Za aktualne i ažurirane informacije, posjetite naslovnu stranicu ovog web portala.
Link na naslovnu stranicu web portala www.poslovniforum.hr
 

 

Klikni za pregled priloga


> NASLOVNA STR.

> RATARSTVO

> GOVEDARSTVO

> SVINJOGOJSTVO

> PERADARSTVO

> VOĆE I POVRĆE

> ZAŠTITA BILJA

> EKOLOŠKA POLJ.

> MEHANIZACIJA

> ZAKONI I PROPISI
PREGLED SVIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

> Knjige (Literatura)

> Preporuke knjiga

> Analiza tla

> Veterina

> Investicije u poljoprivredi i izrada poslovnih planova

> Poslovna baza podataka

> Veterinarska ambulanta

> Agro marketing

> Web poljoprivreda

> OPG u Hrvatskoj

> Info prilozi

> Adresar i imenik

> Poslovni web katalog

> Posebne ponude i akcije

> Kontakt adrese
Poslovni web katalog Poslovni katalog Poslovni internet katalog

Ažurirano: 9. 7. 2020.
POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga
UREDBA

O CILJNOJ CIJENI SVJEŽEG SIROVOG MLIJEKA


Članak 1.

Ovom Uredbom određuje se ciljna cijena svježeg sirovog kravljeg, ovčjeg i kozjeg mlijeka (u daljnjem tekstu: mlijeko) i način njegova obračuna.

Članak 2.

Ciljna cijena mlijeka standardne kakvoće koje se stavlja na tržište Republike Hrvatske, isporučenog na mjestu otkupa iznosi po litri za:

– kravlje mlijeko 1,798 kuna;

– ovčje mlijeko 4,620 kuna;

– kozje mlijeko 2,384 kune.

Mlijeko standardne kakvoće je ono koje udovoljava zahtjevima kakvoće iz članka 5., 6., 7. i 8. Pravilnika o kakvoći svježeg sirovog mlijeka (»Narodne novine«, broj 102/2000), te u pogledu sadržaja mliječne masti i bjelančevina, odnosno broja mikroorganizama i somatskih stanica sadrži kod:

– kravljeg mlijeka 3,7% mliječne masti i 3,2% bjelančevina, te u 1 ml ima 400.000 somatskih stanica i 100.000 mikroorganizama;

– ovčjeg mlijeka 6,0% mliječne masti i 4,0% bjelančevina, te u 1 ml ima 1.500.000 mikroorganizama;

– kozjeg mlijeka 3,5% mliječne masti i 2,6% bjelančevina, te u 1 ml ima 1.500.000 mikroorganizama.

Članak 3.

Ciljna cijena mlijeka dobije se kad se osnovna cijena uskladi s klasom iz članka 5. ove Uredbe, a kod kravljeg mlijeka i brojem somatskih stanica.

Članak 4.

Obračun osnovne cijene mlijeka obavlja se na temelju postotnog udjela mliječne masti i bjelančevina, te njihove jedinične novčane vrijednosti prema formuli:

OCM = (M x v1) + (B x v2)

gdje je:

OCM = osnovna cijena mlijeka

M = % udio masti u mlijeku

B = % udio bjelančevina u mlijeku

v1 = novčana vrijednost masne jedinice, koja iznosi kod:

– kravljeg mlijeka 0,236 kuna

– ovčjeg mlijeka 0,270 kuna

– kozjeg mlijeka 0,280 kuna

v2 = novčana vrijednost jedinice bjelančevine, koja iznosi kod

– kravljeg mlijeka 0,289 kuna

– ovčjeg mlijeka 0,750 kuna

– kozjeg mlijeka 0,546 kuna.

Članak 5.

Osnovna cijena mlijeka usklađuje se korištenjem ispravka vrijednosti za mlijeko standardne kakvoće (3,7% mliječne masti i 3,2% bjelančevina za kravlje, 6,0% mliječne masti i 4,0% bjelančevina za ovčje, odnosno 3,5% mliječne masti i 2,6% bjelančevina za kozje mlijeko), zavisno od klase u koju je razvrstano glede broja mikroorganizama, a za kravlje mlijeko i na osnovu broja somatskih stanica prema sljedećoj tablici:

Ispravak

vrije-
dnost

Kravlje mlijeko

Ovčje i kozje mlijeko


Razvrstava­­nje u klase

Broj

som
atskih

stanica

Ispravak

vrijed-
nosti


Razvrstavanje
 u klase

Klasa

Broj

Klasa

Broj

 

mikro
organizama

 

mikro
organizama

1,15

E

 80.000

 400.000

1,10

E

1.200.000

1,00

I

 100.000

 400.000

1,00

I

 1.500.000

0,95

II

 400.000

 600.000

0,95

II

6.000.000

0,90

III

> 400.000

> 600.000

0,90

III

> 6.000.000


Pri određivanju ispravka vrijednosti kravlje mlijeko se razvrstava u onaj razred kod kojeg je utvrđena niža klasa, odnosno veći broj somatskih stanica.

Članak 6.

Obračunata cijena kravljeg mlijeka umanjuje se za 0,1798 kuna po litri, ako ono sadrži manje od 3,4% mliječne masti ili manje od 3,1% bjelančevina.

Članak 7.

Ako kravlje mlijeko sadrži više od 4,3% mliječne masti i 4,0%  bjelančevina obračun se obavlja kao da ono ima 4,3% mlliječne masti i 4,0% bjelančevina.

Članak 8.

Mlijeko bez utvrđenih parametara kakvoće iz članka 2. ove Uredbe ne može se otkupljivati.

Članak 9.

Ova Uredba stupa na snagu 1. siječnja 2003. godine i objavljuje se »Narodnim novinama«.

Klasa: 307-03/02-01/01
Urbroj: 5030116-02-1
Zagreb, 19. prosinca 2002.

Predsjednik
Ivica Račan, v. r.


"Narodne novine"; 156/02

(VLADA REPUBLIKE HRVATSKE na temelju članka 9. stavka 2.  Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 66/2001 i 83/2002), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 19. prosinca 2002. godine donijela je UREDBU O CILJNOJ CIJENI SVJEŽEG SIROVOG MLIJEKA)
 Zakoni i propisi

Zakon o poljoprivredi

Zakon o poljoprivrednom zemljištu

Zakon o stočarstvu

Zakon o veterinarstvu

Zakon o dobrobiti životinja

Zakon o vinu

Naredba o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti

Uredba o ciljnoj cijeni svježeg sirovog mlijeka

Uredba o ciljnoj cijeni utovljenih svinja

Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati objekti za klanje životinja...

Zakon o sanitarnoj inspekciji

Pravilnik: valenje domaće peradi i pernate divljači

Pravilnik o uvjetima i načinu korištenja sredstava za kreditiranje razvitka i obnove poljoprivrede

Pravilnik o načinu obavljanja veterinarsko - sanitarnog pregleda i kontrole nojeva

Pravilnik o zaštiti gljiva

Pravilnik o uvjetima i načinu prijevoza životinja

Pravilnik o upisu u upisnik poljoprivrednih gospodarstava

Objava naziva referentnog laboratorija za provjeru rada ovlaštenih laboratorija za ispitivanje kakvoće svježeg sirovog mlijeka

Naredba o zabrani uporabe proteina podrijetlom od preživača

Odluka o dopuštenoj visini tehnološkog manjka, kala, kvara, rasipa i loma u peradarstvu i proizvodnji jaja

Zabrana uvoza i provoza peradi iz Nizozemske

Zakon o državnoj potpori u poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu

Pravilnik o kakvoći svježeg sirovog mlijeka

ZAKONSKA REGULATIVA EKOLOŠKE PROIZVODNJE

Pravilnik o kakvoći stočne hrane

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva poljoprivrede i šumarstva

Zakon o popisu poljoprivrede 2003

Metodologija za popis poljoprivrede 2003

Pravilnik o kapitalnim ulaganjima

Popis ekoloških proizvođača

Metodologija za procjenu štete od elementarnih nepogoda

PREGLED DRUGIH ZNAČAJNIH ZAKONA


Poslovni Forum d.o.o. za informatiku i poslovne usluge


Istraživanje tržišta - Izrada poslovnih planova - Izrada web stranica - Savjetovanje
Kontakt e-mail adrese i telefoni