Klikni za pregled priloga


> NASLOVNA STR.

> RATARSTVO

> GOVEDARSTVO

> SVINJOGOJSTVO

> PERADARSTVO

> VOĆE I POVRĆE

> ZAŠTITA BILJA

> EKOLOŠKA POLJ.

> MEHANIZACIJA

> ZAKONI I PROPISI
PREGLED SVIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

> Knjige (Literatura)

> Preporuke knjiga

> Analiza tla

> Veterina

> Investicije u poljoprivredi i izrada poslovnih planova

> Poslovna baza podataka

> Veterinarska ambulanta

> Agro marketing

> Web poljoprivreda

> OPG u Hrvatskoj

> Info prilozi

> Adresar i imenik

> Poslovni web katalog

> Posebne ponude i akcije

> Kontakt adrese
Poslovni web katalog Poslovni katalog Poslovni internet katalog

Ažurirano: 3. 3. 2021.
POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga
UREDBA

O CILJNOJ CIJENI SVJEŽEG SIROVOG MLIJEKA


Članak 1.

Ovom Uredbom određuje se ciljna cijena svježeg sirovog kravljeg, ovčjeg i kozjeg mlijeka (u daljnjem tekstu: mlijeko) i način njegova obračuna.

Članak 2.

Ciljna cijena mlijeka standardne kakvoće koje se stavlja na tržište Republike Hrvatske, isporučenog na mjestu otkupa iznosi po litri za:

– kravlje mlijeko 1,798 kuna;

– ovčje mlijeko 4,620 kuna;

– kozje mlijeko 2,384 kune.

Mlijeko standardne kakvoće je ono koje udovoljava zahtjevima kakvoće iz članka 5., 6., 7. i 8. Pravilnika o kakvoći svježeg sirovog mlijeka (»Narodne novine«, broj 102/2000), te u pogledu sadržaja mliječne masti i bjelančevina, odnosno broja mikroorganizama i somatskih stanica sadrži kod:

– kravljeg mlijeka 3,7% mliječne masti i 3,2% bjelančevina, te u 1 ml ima 400.000 somatskih stanica i 100.000 mikroorganizama;

– ovčjeg mlijeka 6,0% mliječne masti i 4,0% bjelančevina, te u 1 ml ima 1.500.000 mikroorganizama;

– kozjeg mlijeka 3,5% mliječne masti i 2,6% bjelančevina, te u 1 ml ima 1.500.000 mikroorganizama.

Članak 3.

Ciljna cijena mlijeka dobije se kad se osnovna cijena uskladi s klasom iz članka 5. ove Uredbe, a kod kravljeg mlijeka i brojem somatskih stanica.

Članak 4.

Obračun osnovne cijene mlijeka obavlja se na temelju postotnog udjela mliječne masti i bjelančevina, te njihove jedinične novčane vrijednosti prema formuli:

OCM = (M x v1) + (B x v2)

gdje je:

OCM = osnovna cijena mlijeka

M = % udio masti u mlijeku

B = % udio bjelančevina u mlijeku

v1 = novčana vrijednost masne jedinice, koja iznosi kod:

– kravljeg mlijeka 0,236 kuna

– ovčjeg mlijeka 0,270 kuna

– kozjeg mlijeka 0,280 kuna

v2 = novčana vrijednost jedinice bjelančevine, koja iznosi kod

– kravljeg mlijeka 0,289 kuna

– ovčjeg mlijeka 0,750 kuna

– kozjeg mlijeka 0,546 kuna.

Članak 5.

Osnovna cijena mlijeka usklađuje se korištenjem ispravka vrijednosti za mlijeko standardne kakvoće (3,7% mliječne masti i 3,2% bjelančevina za kravlje, 6,0% mliječne masti i 4,0% bjelančevina za ovčje, odnosno 3,5% mliječne masti i 2,6% bjelančevina za kozje mlijeko), zavisno od klase u koju je razvrstano glede broja mikroorganizama, a za kravlje mlijeko i na osnovu broja somatskih stanica prema sljedećoj tablici:

Ispravak

vrije-
dnost

Kravlje mlijeko

Ovčje i kozje mlijeko


Razvrstava­­nje u klase

Broj

som
atskih

stanica

Ispravak

vrijed-
nosti


Razvrstavanje
 u klase

Klasa

Broj

Klasa

Broj

 

mikro
organizama

 

mikro
organizama

1,15

E

 80.000

 400.000

1,10

E

1.200.000

1,00

I

 100.000

 400.000

1,00

I

 1.500.000

0,95

II

 400.000

 600.000

0,95

II

6.000.000

0,90

III

> 400.000

> 600.000

0,90

III

> 6.000.000


Pri određivanju ispravka vrijednosti kravlje mlijeko se razvrstava u onaj razred kod kojeg je utvrđena niža klasa, odnosno veći broj somatskih stanica.

Članak 6.

Obračunata cijena kravljeg mlijeka umanjuje se za 0,1798 kuna po litri, ako ono sadrži manje od 3,4% mliječne masti ili manje od 3,1% bjelančevina.

Članak 7.

Ako kravlje mlijeko sadrži više od 4,3% mliječne masti i 4,0%  bjelančevina obračun se obavlja kao da ono ima 4,3% mlliječne masti i 4,0% bjelančevina.

Članak 8.

Mlijeko bez utvrđenih parametara kakvoće iz članka 2. ove Uredbe ne može se otkupljivati.

Članak 9.

Ova Uredba stupa na snagu 1. siječnja 2003. godine i objavljuje se »Narodnim novinama«.

Klasa: 307-03/02-01/01
Urbroj: 5030116-02-1
Zagreb, 19. prosinca 2002.

Predsjednik
Ivica Račan, v. r.


"Narodne novine"; 156/02

(VLADA REPUBLIKE HRVATSKE na temelju članka 9. stavka 2.  Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 66/2001 i 83/2002), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 19. prosinca 2002. godine donijela je UREDBU O CILJNOJ CIJENI SVJEŽEG SIROVOG MLIJEKA)
 Zakoni i propisi

Zakon o poljoprivredi

Zakon o poljoprivrednom zemljištu

Zakon o stočarstvu

Zakon o veterinarstvu

Zakon o dobrobiti životinja

Zakon o vinu

Naredba o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti

Uredba o ciljnoj cijeni svježeg sirovog mlijeka

Uredba o ciljnoj cijeni utovljenih svinja

Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati objekti za klanje životinja...

Zakon o sanitarnoj inspekciji

Pravilnik: valenje domaće peradi i pernate divljači

Pravilnik o uvjetima i načinu korištenja sredstava za kreditiranje razvitka i obnove poljoprivrede

Pravilnik o načinu obavljanja veterinarsko - sanitarnog pregleda i kontrole nojeva

Pravilnik o zaštiti gljiva

Pravilnik o uvjetima i načinu prijevoza životinja

Pravilnik o upisu u upisnik poljoprivrednih gospodarstava

Objava naziva referentnog laboratorija za provjeru rada ovlaštenih laboratorija za ispitivanje kakvoće svježeg sirovog mlijeka

Naredba o zabrani uporabe proteina podrijetlom od preživača

Odluka o dopuštenoj visini tehnološkog manjka, kala, kvara, rasipa i loma u peradarstvu i proizvodnji jaja

Zabrana uvoza i provoza peradi iz Nizozemske

Zakon o državnoj potpori u poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu

Pravilnik o kakvoći svježeg sirovog mlijeka

ZAKONSKA REGULATIVA EKOLOŠKE PROIZVODNJE

Pravilnik o kakvoći stočne hrane

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva poljoprivrede i šumarstva

Zakon o popisu poljoprivrede 2003

Metodologija za popis poljoprivrede 2003

Pravilnik o kapitalnim ulaganjima

Popis ekoloških proizvođača

Metodologija za procjenu štete od elementarnih nepogoda

PREGLED DRUGIH ZNAČAJNIH ZAKONA


Poslovni Forum d.o.o. za informatiku i poslovne usluge


Istraživanje tržišta - Izrada poslovnih planova - Izrada web stranica - Savjetovanje
Kontakt e-mail adrese i telefoni