POKLON BON u vrijednosti 500 kuna
Besplatni poklon bon u vrijednosti 500 kuna koji možete iskoristiti Vi ili ga pokloniti drugoj osobi ili poslovnom subjektu. Pravi poklon za Vas ili Vaše poslovne partnere koji možete iskoristiti kako bi unaprijedili svoje poslovanje i marketing.
Link na poklon bon - Iskoristite popuste!
 

 

 
IZRADA WEB STRANICA ZA PODUZETNIKE
Izrada web stranica po izuzetno povoljnim cijenama. Izrada internet stranica koje možete uvijek samostalno ažurirati bez ikakvih dodatnih troškova. Objavite neograničeni broj tekstova, objavite sve ponude, akcije, oglase, kataloge...
Link za opširnije informacije o povoljnoj izradi kvalitetnih CMS web stranica
 

 

 
PRIMJERI UGOVORA, POSLOVNIH PLANOVA, IMENICI
Korisni primjeri ugovora, obrasci, primjeri poslovnih planova, imenici za direktni marketing, usluga sastavljanja imenika i baza podataka po Vašim potrebama, pretraživanje baza podataka, trgovačko zastupanje i posredovanje...
Informirajte se o našim uslugama - Isplati se!
 

 

 

 
NAPOMENA!
U nastavku je sadržaj web stranice koja je izrađena prije dosta vremena. S obzirom na protek vremena, neke od informacija možda više nisu aktualne. Za aktualne i ažurirane informacije, posjetite naslovnu stranicu ovog web portala.
Link na naslovnu stranicu web portala www.poslovniforum.hr
 

 

Klikni za pregled priloga


> NASLOVNA STR.

> RATARSTVO

> GOVEDARSTVO

> SVINJOGOJSTVO

> PERADARSTVO

> VOĆE I POVRĆE

> ZAŠTITA BILJA

> EKOLOŠKA POLJ.

> MEHANIZACIJA

> ZAKONI I PROPISI
PREGLED SVIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

> Knjige (Literatura)

> Preporuke knjiga

> Analiza tla

> Veterina

> Investicije u poljoprivredi i izrada poslovnih planova

> Poslovna baza podataka

> Veterinarska ambulanta

> Agro marketing

> Web poljoprivreda

> OPG u Hrvatskoj

> Info prilozi

> Adresar i imenik

> Poslovni web katalog

> Posebne ponude i akcije

> Kontakt adrese
Poslovni web katalog Poslovni katalog Poslovni internet katalog

Ažurirano: 17. 10. 2019.
POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet uslugaMINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA


Na temelju članka 22. stavka 1. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 70/97. i 105/01.), ministar poljoprivrede i šumarstva donosi

PRAVILNIK
o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima kojima moraju udovoljavati objekti registrirani za obradu, preradu i uskladiŠtenje proizvoda Životinjskog podrijetla na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima

(NN 149/03)


Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se posebni veterinarsko-zdravstveni uvjeti koji se odnose na uređenje, opremu, način rada, djelatnike i higijenu u objektima registriranim za obradu, preradu i uskladištenje proizvoda životinjskog podrijetla na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima (u daljnjem tekstu: OPG).

Članak 2.

Dozvoljava se obrada, prerada i uskladištenje proizvoda životinjskog podrijetla u objektima na OPG-ima registriranim za:

1. obradu mlijeka i proizvodnju mliječnih proizvoda (sira);

2. punjenje i pakiranje meda;

3. sortiranje i pakiranje jaja;

4. proizvodnju tradicionalnih mesnih proizvoda:

– trajnih suhomesnatih proizvoda i slanine;

– trajnih i kuhanih kobasica;

– čvaraka i domaće svinjske masti.

Odobrena djelatnost iz stavka 1. ovog članka može se obavljati i u prostorijama za obradu, preradu i uskladištenje proizvoda životinjskog podrijetla, smještenim u sklopu stambenog objekta.

Članak 3.

U objektima/prostorijama iz članka 2. ovog Pravilnika dozvoljeno je koristiti sirovine odnosno proizvode dobivene isključivo od životinja:

– uzgojenih na vlastitom OPG-u; ili

– koje su najmanje tri mjeseca u tovu na vlastitom OPG-u.

Klanje životinja iz vlastitog uzgoja ili tova na OPG-u za potrebe proizvodnje namirnica za prodaju dozvoljeno je isključivo u klaoničkim objektima registriranim u skladu sa Zakonom o veterinarstvu.

Članak 4.

Uporaba objekata/prostorija iz članka 2. ovog Pravilnika, kao i opreme namijenjene za proizvodnju namirnica, dozvoljena je samo uz prethodnu registraciju objekta, u skladu sa Zakonom o veterinarstvu.

Objekte/prostorije i opremu iz stavka 1. ovog članka nije moguće koristiti u druge svrhe.

Članak 5.

Za odobrenje djelatnosti i upis u Upisnik odobrenih objekata, u skladu sa Zakonom o veterinarstvu, potrebno je priložiti:

– tehničko-tehnološki projekt s tlocrtom i opisom prostorija;

– položajni nacrt prostorija;

– opis opreme;

– sirovinsku bilancu;

– asortiman proizvoda;

– postupke sanitacije objekta i opreme;

– opis opskrbe vodom za piće.

Članak 6.

Za provođenje svakodnevnih postupaka sanitacije prostora/prostorija, opreme i pribora, prije, za vrijeme i nakon završetka rada, a u svrhu sprečavanja kontaminacije namirnica, odgovoran je vlasnik objekta.

Članak 7.

U objektima iz članka 2. ovog Pravilnika određen je maksimalni godišnji opseg proizvodnje, i to:

1. prerada svinjskog mesa u količini od 7.500 kilograma odnosno maksimalno 50 svinja godišnje;

2. prerada ovčjeg, kozjeg i kravljeg mlijeka do 50.000 litara godišnje;

3. proizvodnja meda do 1.000 kilograma godišnje.

Članak 8.

Namirnice proizvedene na OPG-u mogu se stavljati u promet na sljedeći način:

1. prodajom na vlastitom OPG-u;

2. u vlastitoj turističkoj ponudi u okviru ugostiteljskog objekta;

3. u vlastitoj ili zajedničkoj trgovini (više proizvođača) izvan OPG-a, na određenoj lokaciji koja je odobrena kod nadležnog tijela;

4. na tržnicama ili prodajnim izložbama.

Članak 9.

Osobe koje rade u proizvodnim prostorijama, u kojima dolaze u izravni dodir sa sirovinama i proizvodima za vrijeme rada, moraju:

– brinuti o osobnoj higijeni i čistoći;

– nositi svijetlu radnu odjeću i obuću;

– kosu zaštititi kapom ili maramom.

U radnoj odjeći i obući nije dozvoljeno napuštati prostorije odnosno prostor za proizvodnju namirnica.

Osobe koje rade u proizvodnji namirnica moraju biti zdravstveno pregledane u skladu s važećim propisima Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske.

Članak 10.

Površina oko objekta iz članka 2. ovog Pravilnika mora biti pokrivena betonom ili asfaltom, a krug ograđen prikladnom ogradom.

Članak 11.

Otpad životinjskog podrijetla koji nastaje u proizvodnji na OPG-u treba:

– sakupljati u za to određene zatvorene kontejnere;

– odstranjivati iz proizvodnih prostorija odnosno prostora odmah nakon završenog rada;

– osigurati propisan način neškodljivog uklanjanja.

Članak 12.

Otpadne vode nastale tijekom proizvodnje treba odvoditi izravno u kanalizaciju ili sabirnu jamu.

Članak 13.

Objekt na OPG-u koji je kod nadležnog tijela registriran za proizvodnju tradicionalnih mesnih proizvoda, ovisno o tehnologiji proizvodnje, mora imati:

1. rashladnu komoru ili hladnjak za hlađenje i čuvanje mesa odgovarajuće veličine i kapaciteta;

2. prostoriju za proizvodnju dozvoljenih proizvoda od mesa;

3. prostoriju za dimljenje i zrenje;

4. rashladnu komoru ili hladnjak za čuvanje gotovih proizvoda;

5. ormar za držanje začina, dodataka i ostalih potrepština u proizvodnji;

6. prostor ili ormar za čuvanje materijala za pakiranje i opremanje.

Članak 14.

Objekt na OPG-u registriran za preradu mlijeka mora imati:

1. prostoriju za sabiranje;

2. prostoriju za proizvodnju sira (sirarnicu) s opremom za hlađenje i uskladištenje;

3. prostoriju za oblikovanje i cijeđenje te zrenje sira (zrionicu);

4. hladnjak za gotove proizvode.

Članak 15.

Objekt na OPG-u registriran za sortiranje i pakiranje jaja treba imati:

1. hladnjaču ili hladnjak za držanje jaja, ovisno o kapacitetu proizvodnje;

2. prostor za sortiranje i pakiranje jaja.

Članak 16.

Objekt na OPG-u registriran za punjenje i pakiranje meda mora imati:

1. prostoriju za prihvat te punjenje i pakiranje meda;

2. prostor za uskladištenje meda.

Članak 17.

Objekti iz članka 2. ovog Pravilnika moraju imati:

– podove i zidove od materijala koji omogućuje lako čišćenje, pranje i dezinfekciju;

– izdvojeni prostor ili ormar za držanje pribora i sredstava za mehaničku i kemijsku sanitaciju;

– izdvojen prostor ili ormar za skladištenje materijala za pakiranje (kartonska ambalaža, papir za pakiranje, posude, folije itd.);

– materijal za pakiranje mora biti skladišten na policama ili podmetačima, a razmak od podne površine mora iznositi najmanje 30 cm;

– potrebnu ventilaciju (prirodnu ili umjetnu);

– obveznu zaštitu od ulaska insekata, glodavaca i neugodnih mirisa.

Članak 18.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 322-01/03-01/602
Urbroj: 525-06-03-01
Zagreb, 15. rujna 2003.

Ministar
mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.
Veterinarsko-zdravstveni uvjeti kojima moraju udovoljavati objekti registrirani za obradu, preradu i uskladištenje proizvoda životinjskog podrijetla na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima

Poljoprivreda - Poljoprovreda - Poljoprivreda
 


Zakoni i propisi

Zakon o poljoprivredi

Zakon o poljoprivrednom zemljištu

Zakon o stočarstvu

Zakon o veterinarstvu

Zakon o dobrobiti životinja

Zakon o vinu

Naredba o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti

Uredba o ciljnoj cijeni svježeg sirovog mlijeka

Uredba o ciljnoj cijeni utovljenih svinja

Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati objekti za klanje životinja...

Zakon o sanitarnoj inspekciji

Pravilnik: valenje domaće peradi i pernate divljači

Pravilnik o uvjetima i načinu korištenja sredstava za kreditiranje razvitka i obnove poljoprivrede

Pravilnik o načinu obavljanja veterinarsko - sanitarnog pregleda i kontrole nojeva

Pravilnik o zaštiti gljiva

Pravilnik o uvjetima i načinu prijevoza životinja

Pravilnik o upisu u upisnik poljoprivrednih gospodarstava

Objava naziva referentnog laboratorija za provjeru rada ovlaštenih laboratorija za ispitivanje kakvoće svježeg sirovog mlijeka

Naredba o zabrani uporabe proteina podrijetlom od preživača

Odluka o dopuštenoj visini tehnološkog manjka, kala, kvara, rasipa i loma u peradarstvu i proizvodnji jaja

Zabrana uvoza i provoza peradi iz Nizozemske

Zakon o državnoj potpori u poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu

Pravilnik o kakvoći svježeg sirovog mlijeka

ZAKONSKA REGULATIVA EKOLOŠKE PROIZVODNJE

Pravilnik o kakvoći stočne hrane

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva poljoprivrede i šumarstva

Zakon o popisu poljoprivrede 2003

Metodologija za popis poljoprivrede 2003

Pravilnik o kapitalnim ulaganjima

Popis ekoloških proizvođača

Metodologija za procjenu štete od elementarnih nepogoda

PREGLED DRUGIH ZNAČAJNIH ZAKONA


Poslovni Forum d.o.o. za informatiku i poslovne usluge


Istraživanje tržišta - Izrada poslovnih planova - Izrada web stranica - Savjetovanje
Kontakt e-mail adrese i telefoni