Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge
Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja.
Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV
Iskoristite ponudu za BESPLATNU izradu web stranica - Link na opširnije

OPIS MOGUĆNOSTI CMS STRANICA

SADRŽAJ (MENU) I STRANICE
- Mogućnost kreiranja neograničenog broja web stranica (članaka)
- Samostalno kreiranje potrebnih kategorija i potkategorija
- Mogućnost dijeljenja kategorija u potkategorije
- U svaku kategoriju možete dodati neograničeni broj stranica
- Samostalno ažuriranje svih članaka, kategorija i sadržaja
- Jednostavno kreiranje modernih foto-galerija
- Jednostavno objavljivanje YouTube video priloga
- Print verzija svake stranice prilagođena za ispis
- Svaka stranica je optimizirana za Google i druge tražilice

VIJESTI
- Posebna cjelina za dodavanje neograničenog broja vijesti
- Automatski prikaz najnovijih vijesti u obliku pokretnog teksta
- Arhiva vijesti sa brzim pregledom po naslovima i pretraživanjem
- Osim vijesti možete objaviti i bilo koji drugi tekst ili slike
- Mogućnost kreiranja foto i video galerija, PDF, Word dokumenata

KATALOG
- Web katalog za tablično predstavljanje proizvoda ili usluga
- Mogućnost predstavljanja nekretnina, apartmana, oglasa...
- Mogućnost otvaranja neograničenog broja kataloških kategorija
- Mogućnost samostalnog kreiranja karakteristika i opisa
- Mogućnost dodavanja linka za opširnije informacije, web shop...
- Slanja upita putem kontakt forme (narudžbe, rezervacije...)

DIZAJN
- Samostalni odabir gotovih predložaka (dizajna)
- Preko 240 gotovih dizajna koje možete samostalno mijenjati
- Izmjena slika u zaglavlju i svih drugih grafičkih elemenata
- Mogućnost kreiranja samostalne uvodne stranice u web portal
- Samostalno uređivanje dodatnih oglasnih prostora na stranicama
- Zastavice kao linkovi prema verzijama na stranim jezicima
- Mogućnost pretraživanja svih objavljenih članaka i vijesti
- Responsive web design - Stranice su prilagođene za mobitele

ADMINISTRATORSKI DIO
- Jednostavno upravljanje svim sadržajima, dizajnom stranica
- Unos i ažuriranje tekstova i slika putem WYSIWYG HTML alata
- Podrška za Google Analytics i slične aplikacije
- Samostalna detaljna statistika ugrađena u sam CMS
- Indikatori indeksiranosti na Google tražilici
- Mogućnost nadogradnje sustava sa drugim modulima
- Kompletna administracija je na hrvatskom jeziku

Iskoristite ponudu za BESPLATNU izradu web stranica - Link na opširnije

 

 

 
NAPOMENA!
U nastavku je sadržaj web stranice koja je izrađena prije dosta vremena. S obzirom na protek vremena, neke od informacija možda više nisu aktualne. Za aktualne i ažurirane informacije, posjetite naslovnu stranicu ovog web portala.
Link na naslovnu stranicu web portala www.poslovniforum.hr
 

 

Klikni za pregled priloga


> NASLOVNA STR.

> RATARSTVO

> GOVEDARSTVO

> SVINJOGOJSTVO

> PERADARSTVO

> VOĆE I POVRĆE

> ZAŠTITA BILJA

> EKOLOŠKA POLJ.

> MEHANIZACIJA

> ZAKONI I PROPISI
PREGLED SVIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

> Knjige (Literatura)

> Preporuke knjiga

> Analiza tla

> Veterina

> Investicije u poljoprivredi i izrada poslovnih planova

> Poslovna baza podataka

> Veterinarska ambulanta

> Agro marketing

> Web poljoprivreda

> OPG u Hrvatskoj

> Info prilozi

> Adresar i imenik

> Poslovni web katalog

> Posebne ponude i akcije

> Kontakt adrese
Poslovni web katalog Poslovni katalog Poslovni internet katalog

Ažurirano: 15. 7. 2020.
POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet uslugaMINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA


Na temelju članka 22. stavka 1. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 70/97. i 105/01.), ministar poljoprivrede i šumarstva donosi

PRAVILNIK
o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima kojima moraju udovoljavati objekti registrirani za obradu, preradu i uskladiŠtenje proizvoda Životinjskog podrijetla na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima

(NN 149/03)


Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se posebni veterinarsko-zdravstveni uvjeti koji se odnose na uređenje, opremu, način rada, djelatnike i higijenu u objektima registriranim za obradu, preradu i uskladištenje proizvoda životinjskog podrijetla na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima (u daljnjem tekstu: OPG).

Članak 2.

Dozvoljava se obrada, prerada i uskladištenje proizvoda životinjskog podrijetla u objektima na OPG-ima registriranim za:

1. obradu mlijeka i proizvodnju mliječnih proizvoda (sira);

2. punjenje i pakiranje meda;

3. sortiranje i pakiranje jaja;

4. proizvodnju tradicionalnih mesnih proizvoda:

– trajnih suhomesnatih proizvoda i slanine;

– trajnih i kuhanih kobasica;

– čvaraka i domaće svinjske masti.

Odobrena djelatnost iz stavka 1. ovog članka može se obavljati i u prostorijama za obradu, preradu i uskladištenje proizvoda životinjskog podrijetla, smještenim u sklopu stambenog objekta.

Članak 3.

U objektima/prostorijama iz članka 2. ovog Pravilnika dozvoljeno je koristiti sirovine odnosno proizvode dobivene isključivo od životinja:

– uzgojenih na vlastitom OPG-u; ili

– koje su najmanje tri mjeseca u tovu na vlastitom OPG-u.

Klanje životinja iz vlastitog uzgoja ili tova na OPG-u za potrebe proizvodnje namirnica za prodaju dozvoljeno je isključivo u klaoničkim objektima registriranim u skladu sa Zakonom o veterinarstvu.

Članak 4.

Uporaba objekata/prostorija iz članka 2. ovog Pravilnika, kao i opreme namijenjene za proizvodnju namirnica, dozvoljena je samo uz prethodnu registraciju objekta, u skladu sa Zakonom o veterinarstvu.

Objekte/prostorije i opremu iz stavka 1. ovog članka nije moguće koristiti u druge svrhe.

Članak 5.

Za odobrenje djelatnosti i upis u Upisnik odobrenih objekata, u skladu sa Zakonom o veterinarstvu, potrebno je priložiti:

– tehničko-tehnološki projekt s tlocrtom i opisom prostorija;

– položajni nacrt prostorija;

– opis opreme;

– sirovinsku bilancu;

– asortiman proizvoda;

– postupke sanitacije objekta i opreme;

– opis opskrbe vodom za piće.

Članak 6.

Za provođenje svakodnevnih postupaka sanitacije prostora/prostorija, opreme i pribora, prije, za vrijeme i nakon završetka rada, a u svrhu sprečavanja kontaminacije namirnica, odgovoran je vlasnik objekta.

Članak 7.

U objektima iz članka 2. ovog Pravilnika određen je maksimalni godišnji opseg proizvodnje, i to:

1. prerada svinjskog mesa u količini od 7.500 kilograma odnosno maksimalno 50 svinja godišnje;

2. prerada ovčjeg, kozjeg i kravljeg mlijeka do 50.000 litara godišnje;

3. proizvodnja meda do 1.000 kilograma godišnje.

Članak 8.

Namirnice proizvedene na OPG-u mogu se stavljati u promet na sljedeći način:

1. prodajom na vlastitom OPG-u;

2. u vlastitoj turističkoj ponudi u okviru ugostiteljskog objekta;

3. u vlastitoj ili zajedničkoj trgovini (više proizvođača) izvan OPG-a, na određenoj lokaciji koja je odobrena kod nadležnog tijela;

4. na tržnicama ili prodajnim izložbama.

Članak 9.

Osobe koje rade u proizvodnim prostorijama, u kojima dolaze u izravni dodir sa sirovinama i proizvodima za vrijeme rada, moraju:

– brinuti o osobnoj higijeni i čistoći;

– nositi svijetlu radnu odjeću i obuću;

– kosu zaštititi kapom ili maramom.

U radnoj odjeći i obući nije dozvoljeno napuštati prostorije odnosno prostor za proizvodnju namirnica.

Osobe koje rade u proizvodnji namirnica moraju biti zdravstveno pregledane u skladu s važećim propisima Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske.

Članak 10.

Površina oko objekta iz članka 2. ovog Pravilnika mora biti pokrivena betonom ili asfaltom, a krug ograđen prikladnom ogradom.

Članak 11.

Otpad životinjskog podrijetla koji nastaje u proizvodnji na OPG-u treba:

– sakupljati u za to određene zatvorene kontejnere;

– odstranjivati iz proizvodnih prostorija odnosno prostora odmah nakon završenog rada;

– osigurati propisan način neškodljivog uklanjanja.

Članak 12.

Otpadne vode nastale tijekom proizvodnje treba odvoditi izravno u kanalizaciju ili sabirnu jamu.

Članak 13.

Objekt na OPG-u koji je kod nadležnog tijela registriran za proizvodnju tradicionalnih mesnih proizvoda, ovisno o tehnologiji proizvodnje, mora imati:

1. rashladnu komoru ili hladnjak za hlađenje i čuvanje mesa odgovarajuće veličine i kapaciteta;

2. prostoriju za proizvodnju dozvoljenih proizvoda od mesa;

3. prostoriju za dimljenje i zrenje;

4. rashladnu komoru ili hladnjak za čuvanje gotovih proizvoda;

5. ormar za držanje začina, dodataka i ostalih potrepština u proizvodnji;

6. prostor ili ormar za čuvanje materijala za pakiranje i opremanje.

Članak 14.

Objekt na OPG-u registriran za preradu mlijeka mora imati:

1. prostoriju za sabiranje;

2. prostoriju za proizvodnju sira (sirarnicu) s opremom za hlađenje i uskladištenje;

3. prostoriju za oblikovanje i cijeđenje te zrenje sira (zrionicu);

4. hladnjak za gotove proizvode.

Članak 15.

Objekt na OPG-u registriran za sortiranje i pakiranje jaja treba imati:

1. hladnjaču ili hladnjak za držanje jaja, ovisno o kapacitetu proizvodnje;

2. prostor za sortiranje i pakiranje jaja.

Članak 16.

Objekt na OPG-u registriran za punjenje i pakiranje meda mora imati:

1. prostoriju za prihvat te punjenje i pakiranje meda;

2. prostor za uskladištenje meda.

Članak 17.

Objekti iz članka 2. ovog Pravilnika moraju imati:

– podove i zidove od materijala koji omogućuje lako čišćenje, pranje i dezinfekciju;

– izdvojeni prostor ili ormar za držanje pribora i sredstava za mehaničku i kemijsku sanitaciju;

– izdvojen prostor ili ormar za skladištenje materijala za pakiranje (kartonska ambalaža, papir za pakiranje, posude, folije itd.);

– materijal za pakiranje mora biti skladišten na policama ili podmetačima, a razmak od podne površine mora iznositi najmanje 30 cm;

– potrebnu ventilaciju (prirodnu ili umjetnu);

– obveznu zaštitu od ulaska insekata, glodavaca i neugodnih mirisa.

Članak 18.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 322-01/03-01/602
Urbroj: 525-06-03-01
Zagreb, 15. rujna 2003.

Ministar
mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.
Veterinarsko-zdravstveni uvjeti kojima moraju udovoljavati objekti registrirani za obradu, preradu i uskladištenje proizvoda životinjskog podrijetla na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima

Poljoprivreda - Poljoprovreda - Poljoprivreda
 


Zakoni i propisi

Zakon o poljoprivredi

Zakon o poljoprivrednom zemljištu

Zakon o stočarstvu

Zakon o veterinarstvu

Zakon o dobrobiti životinja

Zakon o vinu

Naredba o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti

Uredba o ciljnoj cijeni svježeg sirovog mlijeka

Uredba o ciljnoj cijeni utovljenih svinja

Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati objekti za klanje životinja...

Zakon o sanitarnoj inspekciji

Pravilnik: valenje domaće peradi i pernate divljači

Pravilnik o uvjetima i načinu korištenja sredstava za kreditiranje razvitka i obnove poljoprivrede

Pravilnik o načinu obavljanja veterinarsko - sanitarnog pregleda i kontrole nojeva

Pravilnik o zaštiti gljiva

Pravilnik o uvjetima i načinu prijevoza životinja

Pravilnik o upisu u upisnik poljoprivrednih gospodarstava

Objava naziva referentnog laboratorija za provjeru rada ovlaštenih laboratorija za ispitivanje kakvoće svježeg sirovog mlijeka

Naredba o zabrani uporabe proteina podrijetlom od preživača

Odluka o dopuštenoj visini tehnološkog manjka, kala, kvara, rasipa i loma u peradarstvu i proizvodnji jaja

Zabrana uvoza i provoza peradi iz Nizozemske

Zakon o državnoj potpori u poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu

Pravilnik o kakvoći svježeg sirovog mlijeka

ZAKONSKA REGULATIVA EKOLOŠKE PROIZVODNJE

Pravilnik o kakvoći stočne hrane

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva poljoprivrede i šumarstva

Zakon o popisu poljoprivrede 2003

Metodologija za popis poljoprivrede 2003

Pravilnik o kapitalnim ulaganjima

Popis ekoloških proizvođača

Metodologija za procjenu štete od elementarnih nepogoda

PREGLED DRUGIH ZNAČAJNIH ZAKONA


Poslovni Forum d.o.o. za informatiku i poslovne usluge


Istraživanje tržišta - Izrada poslovnih planova - Izrada web stranica - Savjetovanje
Kontakt e-mail adrese i telefoni