NAPOMENA!


GODINA VI

> BROJ 4

> BROJ 3

> BROJ 2

> BROJ 1

GODINA V

> BROJ 6

> BROJ 5

> BROJ 4

> BROJ 3

> BROJ 2

> BROJ 1> KNJIGE

> LINKOVI

> IZRADA WEB STRANICA

Klikni za pregled priloga
PREGLED SVIH USLUGA ZA PODUZETNIKE KOJE SU VAM NA RAPOLAGANJU NA POSLOVNOM FORUMUU POVODU PRIJEDLOGA NACRTA ZAKONA O HRANI

Prof.dr.sc. Mirza HadžiosmanovićPovjerenstvo Ministarstva poljoprivrede i šumarstva tijekom ožujka 2003. godine uputilo je na mišljenje Nacrt prijedloga Zakona o hrani. Nacrt je dostavljen institucijama i pojedincima da se izjasne o predloženom tekstu koji treba uputiti u zakonsku proceduru. Veterinarska služba, uključujući Veterinarski fakultet, Hrvatski veterinarski institut, Hrvatsku veterinarsku komoru i Hrvatsko veterinarsko društvo "1893", održala je zajednički sastanak te je svoja mišljenja dostavila Povjerenstvu za izradu Zakona o hrani.

U mišljenju se naglašava da je Europska unija svoju legislativu u području hrane podredila zdravstvenoj ispravnosti i sigurnosti te istaknula potrebu boljeg ustroja veterinarsko-sanitarnog nadzora nad namirnicama animalnog podrijetla. Iz toga proističu obveze usuglašavanja veterinarske službe u skladu sa svjetskim trendovima pod motom "Od staje do stola". Istaknuta je potreba donošenja Zakona o hrani u smislu početka harmonizacije hrvatskih propisa s propisima Europske Unije. Zakon treba donijeti jer je njegovo donošenje i usuglašavanje garancija jednakosti pristupa u zaštiti zdravlja i ekonomskih interesa potrošača.

Mišljenje o Nacrtu prijedloga zakona koji je predložen početkom godine veterinarska služba iznijela je dne 26.03. 2002. godine, te u povodu Okruglog stola održanog 10.07. 2002. godine na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, te zajedno s Hrvatskom veterinarskom komorom i Hrvatskim veterinarskim društvom "1893" u dopisu od 19.11. 2002. godine. Tada je naglašeno da Zakon treba respektirati europske dokumente i asocijacije te da treba biti usuglašen u svim svojim dijelovima s naputcima u Bijeloj knjizi o sigurnosti hrane (White paper on Food Safety, Brussels) i drugim dokumentima EU.

Također, Zakon ne bi trebao obuhvatiti problematiku stočne hrane, već bi je trebalo regulirati drugim usuglašenim propisima, kao i hranu za kućne ljubimce koja predloženim tekstom nije obuhvaćena.
Nadalje, u dosadašnjoj stručnoj terminologiji pojam "zdravstvene ispravnosti hrane" definiran je Zakonom o zdravstvenoj ispravnosti namirnica i predmeta opće upotrebe (NN RH 1/97) dok je higijenska ispravnost definirana Zakonom o veterinarstvu (NN RH 70/97) i drugim popratnim veterinarskim propisima, te da ti pojmovi do sada nisu usuglašeni.

U pogledu osnivanja Agencije za hranu znanstveni odbori (čl. 88) nisu na odgovarajući način osmišljeni, te nedostaju odbori za namirnice animalnog podrijetla, odbori za stočnu hranu i hranu za kućne ljubimce, a nazivi nekih odbora ne pogađaju suštinu osnivanja Agencije i njenu ulogu u zaštiti zdravlja potrošača.
Također, postoji nesuglasje s prijedlogom razgraničavanja nadležnosti nadzora sanitarne i veterinarske inspekcije (Dodatak 1. Zakona) jer se neki poslovi nad namirnicama animalnog podrijetla nelogično stavljaju pod ingerencije sanitarne inspekcije, a drugi (nad namirnicama biljnog podrijetla) pod nadzor veterinarske inspekcije.

Nesuglasje postoji i u uvodnom obrazloženju za donošenje Zakona (str. 12.) gdje se ističe "...da će kroz iduće tri godine Agencija preuzeti nadležne inspekcije za kontrolu zdravstvene ispravnosti hrane..." što je u Zakonu taksativno navedeno u čl. 100. tč 4. U veterinarskoj struci prevagnulo je mišljenje da agencija treba osmišljavati i koordinirati poslove upravljanja rizikom i druge aktivnosti Ministarstva zdravstva i Ministarstva poljoprivrede i šumarstva kao i rad inspekcijskih službi te da inspekcijski nadzor treba ishodišno ostati u okvirima nadležnih Ministarstava.

Iz svega navedenog proizlazi da veterinarska struka prihvaćanjem ovakvog Prijedloga zakona neće moći cjelovito i kontinuirano pratiti zdravlje životinja niti držati pod kontrolom bolesti koje se putem namirnica animalnog podrijetla mogu prenijeti na ljude. Na način kako je to predloženo u spomenutom Nacrtu dio veterinarske struke odjeljuje se i prelazi pod ingerenciju vladine Agencije za hranu bez odgovarajuće povezanosti i povećava se "riziko" za zdravlje ljudi i životinja. Svi poslovi Uprave za veterinarstvo koji se odnose na zaštitu zdravlja životinja prvenstveno su u službi zaštite ljudskog zdravlja i ekonomskog interesa potrošača te se ne mogu na ovaj način izdvajati. U okolnostima značajnih poremećaja proizvodnje i prometa namirnica, nekritičnog uvoza, pojave katastrofalnih epidemija bolesti zajedničkih ljudima i životinjama (GSE i dr.) važno je upozoriti hrvatsku javnost na opasnost ovako pripremljenog Prijedloga nacrta zakona o hrani.


Cijeli članak je dostupan samo u tiskanom izdanjuNaslovnica

Riječ urednice

AKTUALNO

U povodu prijedloga Nacrta Zakona o hrani

TEHNLOGIJA

Umrežiti proteine

SUSTAV KVALITETE

Sustavi kvalitete u prehrambenoj industriji

IZ LITERATURE

Probiotici

IZVJEŠĆE IREKS AROMA D.D.

Stručni seminar o tekućem dimu tvrke: Ruitenberg Ingredients

IZ PRAKSE

Mikrobiološke analize gotovih jela od mesa i pilećih proizvoda

TRŽIŠTE MESA

Utjecaj proširenja EU na proizvodnju mesa peradi

Tržište svinja

TRŽIŠTE RIBE

Hrvatsko tržište

KAKVOĆA MESA

Geni čimbenici post-portalnih promjena kakvoće svinjskog mesa

KONTROLA PROIZVODNJE

Kako proizvesti higjenski besprijekorne proizvode

ZNANSTVENO - STRUČNI DIO

PRETHODNO PRIOPĆENJE

Higijenska ispravnost obarenih kobasica

STRUČNI RAD

Ocjena kakvoće izvorne dalmatinske dimljene pancete u Imotskoj krajini

REVIJALNI PRIKAZ

Održivost svježeg pilećeg mesa

STRUČNI PREGLED

Ostaci biološki djelatnih tvari (Rezidua, Bio-Rezidua) u namirnicama animalnog podrijetla

Prikaz iz literature

Upute autorimaAžurirano: 3. 3. 2021.MESO
PRVI HRVATSKI ČASOPIS O MESU

ZADRUŽNA ŠTAMPA d.d., Jakićeva 1, P.P. 910, Zagreb