NAPOMENA!


GODINA VI

> BROJ 4

> BROJ 3

> BROJ 2

> BROJ 1

GODINA V

> BROJ 6

> BROJ 5

> BROJ 4

> BROJ 3

> BROJ 2

> BROJ 1> KNJIGE

> LINKOVI

> IZRADA WEB STRANICA

Klikni za pregled priloga
PREGLED SVIH USLUGA ZA PODUZETNIKE KOJE SU VAM NA RAPOLAGANJU NA POSLOVNOM FORUMUKako proizvesti higijenski besprijekorne proizvode


Kuzmanović, Ž.

Zadaću svih proizvođača hrane: proizvoditi i stavljati na tržište higijenski besprijekorne proizvode, "zdrave" i održive, koji neće štetno djelovati na zdravlje potrošača, moguće je samo ispuniti sustavnim i discipliniranim pristupom kontroli hrane, uključujući najnovije znanstvene spoznaje. Postoje brojne metode provođenja nadzora nad proizvodnim procesom koje se koriste s manjim ili većim uspjehom. Svima im je zajedničko da su to složene procedure koje zahtijevaju angažiranje velikoga broja ljudi i golema materijalna sredstva. Stoga se započelo s primjenom HACCP - koncepcije. HACCP (prema engl. Hazard Analysis Critical Control Point) je analiza opasnosti i određivanje kritičnih kontrolnih točaka u cilju prevencije i kontrole moguće kontaminacije proizvoda. HACCP - sustav omogućava proizvođačima osiguranje zdravstvene ispravnosti hrane kontrolom proizvodnog procesa od njegovog početka do kraja. Ovaj koncept odnosi se na sve faze prehrambenog lanca od uzgoja, žetve, prerade, distribucije i pripreme hrane za potrošnju. Kako su neke od tih faza pogodnije za uvođenje HACCP - načela, pogoni za proizvodnju hrane su idealna mjesta za uvođenje HACCP - sustava kontrole u najvećem prihvatljivom opsegu. HACCP - sustav razvijen je radi identifikacije rizika po zdravlje ljudi i za uspostavu strategije sprečavanja njihove pojave. Omogućava nam prevenciju i kontrolu u svim fazama proizvodnje, a ne samo kroz ispitivanje gotova proizvoda. Izrada planova nadzora i proces implementacije HACCP - sustava zahtjeva timski rad stručnjaka različitih profila (mikrobiolozi, kemičari, djelatnici tehničkog održavanja, veterinari…). Osnova za ugradnju načela HACCP je utvrditi stanje u proizvodnim odjeljenjima, a pogoni koji imaju dobro razrađenu procesnu kontrolu to će lako i učinkovito učiniti.Cijeli članak je dostupan samo u tiskanom izdanju


Naslovnica

Riječ urednice

AKTUALNO

U povodu prijedloga Nacrta Zakona o hrani

TEHNLOGIJA

Umrežiti proteine

SUSTAV KVALITETE

Sustavi kvalitete u prehrambenoj industriji

IZ LITERATURE

Probiotici

IZVJEŠĆE IREKS AROMA D.D.

Stručni seminar o tekućem dimu tvrke: Ruitenberg Ingredients

IZ PRAKSE

Mikrobiološke analize gotovih jela od mesa i pilećih proizvoda

TRŽIŠTE MESA

Utjecaj proširenja EU na proizvodnju mesa peradi

Tržište svinja

TRŽIŠTE RIBE

Hrvatsko tržište

KAKVOĆA MESA

Geni čimbenici post-portalnih promjena kakvoće svinjskog mesa

KONTROLA PROIZVODNJE

Kako proizvesti higjenski besprijekorne proizvode

ZNANSTVENO - STRUČNI DIO

PRETHODNO PRIOPĆENJE

Higijenska ispravnost obarenih kobasica

STRUČNI RAD

Ocjena kakvoće izvorne dalmatinske dimljene pancete u Imotskoj krajini

REVIJALNI PRIKAZ

Održivost svježeg pilećeg mesa

STRUČNI PREGLED

Ostaci biološki djelatnih tvari (Rezidua, Bio-Rezidua) u namirnicama animalnog podrijetla

Prikaz iz literature

Upute autorimaAžurirano: 3. 3. 2021.MESO
PRVI HRVATSKI ČASOPIS O MESU

ZADRUŽNA ŠTAMPA d.d., Jakićeva 1, P.P. 910, Zagreb