NAPOMENA!


GODINA VI

> BROJ 4

> BROJ 3

> BROJ 2

> BROJ 1

GODINA V

> BROJ 6

> BROJ 5

> BROJ 4

> BROJ 3

> BROJ 2

> BROJ 1> KNJIGE

> LINKOVI

> IZRADA WEB STRANICA

Klikni za pregled priloga
PREGLED SVIH USLUGA ZA PODUZETNIKE KOJE SU VAM NA RAPOLAGANJU NA POSLOVNOM FORUMUIZRADA WEB STRANICA

Samostalna izrada web stranica. U svega nekoliko minuta, kreirajte vrhunsku web stranicu uz pomoć našeg CMS-a. Moderni dizajni za Vašu web stranice. Korištenje administracije slično je kao korištenje Facebooka, ne zahtjeva znanje kodiranja i programiranja. Započnite pisati, dodajte nekoliko fotografija te ostvarite svoju prvu web stranicu u trenu. Mijenjajte dizajn svoje stranice s lakoćom. Kreirajte web stranicu svoje tvrtke, web stranicu obrta, web stranicu udruge, započnite pisati blog...

Mobilna responzivnost predstavlja prilagođavanje web stranice svim uređajima (mobitel, tablet, računalo) i mora se implementirati na sve stranice. SEO optimizacija će omogućiti vašoj web stranici da se prikazuje u prvih deset rezultata na tražilicama (poput Google-a) za pojmove koje pretražuju vaši budući kupci.

Dizajn responzivnih web stranica, izrada CMS stranica, ugradnja web shopa, implementacija plaćanja karticama, ugradnja Google analyticsa, siguran hosting, prijava na tražilice, reklama na društvenim mrežama, ugradnja kontakt formulara za upite sa web stranica...STRUČNI RAD

Sivi puh (Glis glis Linnaeus, 1766),
od ulova do namirnice


Konjević, D., K. Krapinec


Sažetak

Sivi puh (Glis glis L.) je naša autohtona divljač iz reda glodavaca (Rodentia), porodice puhova (Myoxidae) i roda puh (Glis). Tradicija lova na puhove je iznimno stara i potječe još od vremena Rimskog Carstva. U Republici Hrvatskoj se lov na puhove do danas održao na području Gorskog kotara i Like. Za razliku od negdašnjeg pristupa, danas se sivi puh lovi isključivo posebno konstruiranim lovkama, pri čemu je za lov neophodno dobiti odgovarajuću dozvolu. Ulovljeni puhovi koriste se u prehrani, otopljena mast je tradicionalno korišteni preparat za tretiranje rana, a od krzna se izrađuju različiti predmeti. Najčešći specijaliteti od puhova mesa su gulaš, pečeni puh na ražnju i prženi puh. Gospodarenje sivim puhom u Republici Hrvatskoj primjer je održivog gospodarenja prirodnim bogatstvom, naravno u suradnji sa ispravnim iskorištavanjem šuma.

Ključne riječi: sivi puh, Glis glis, divljač, tradicija, Republika Hrvatska


Summary

Fat dormouse (Glis glis Linnaeus, 1766),
from hunting to groceries


Fat dormouse (Glis glis L.) is Croatian autochthonous game, which belongs to the order of rodents (Rodentia), family of dormice (Myoxidae) and genus dormouse (Glis). A tradition of dormice hunting is ancient and originates form the period of Roman Empire. In the Republic of Croatia, dormice hunting are still present on the areas of Gorski kotar and Lika. Differently to former approach, nowadays the exclusive hunting tools are special traps. Proper permissions are required for dormice hunting. Dormice gained through the hunting can be used in nutrition, dormice oil is a traditionally used in wound treatment, while fur can be used for different purpose. The most frequent specialities from dormice meat are goulash, grilled or fried dormouse. A fat dormouse management in the Republic of Croatia is an example of sustainable management of natural resources in cooperation with proper forest management.

Key words: fat dormouse, Glis glis, game, tradition, Republic of CroatiaDean Konjević, dr. vet. med., asistent-novak, Katedra za biologiju, patologiju i uzgoj divljači, Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Heinzelova 55, 10000 Zagreb, e-mail: dean.konjevic@vef.hr
Mr. sc. Krešimir Krapinec, dipl. ing. šum., asistent, Zavod za zaštitu šuma i lovstvo, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Svetošimunska 25, 10000 Zagreb, e-mail: krapinec@sumfak.hr
Cijeli članak dostupan je u tiskanom izdanju


Naslovnica

AKTUALNO

Influenca (gripa) ptica - problem globalnih razmjera

TEHNLOGIJA

Soljenje u proizvodnji trajnih proizvoda (II)

STRUČNJACI ODGOVARAJU

IZ LITERATURE I PRAKSE

Dijetalne masti i meso

ODABRANE STRANICE

Zaštita potrošača - Zakon o zaštiti potrošača

HRANIDBA

Punomasna, pržena (tostirana) soja u hranidbi mliječnih krava

NOVA VIZIJA

Nova vizija i informatička rješenja za mesnu industriju


ZNANSTVENO - STRUČNI DIO

ZNANSTVENI RAD

Dinamika i predviđanje antioksidacijske aktivnosti tijekom proizvodnje mesnih proizvoda

STRUČNI RAD

Značenje nalaza ehinokoka pri veterinarsko-sanitarnom pregledu mesa

PREGLEDNI RAD

Trihineloza - zonoza svjetskog razmjera

STRUČNI RAD

Trihineloza u Imotskoj krajini

STRUČNI RAD

Sivi puh (Glis glis Linnaeus, 1776), od ulova do namirnice


Prikaz iz literature

Obavijesti

Upute autorima

Ažurirano: 25. 9. 2022.MESO
PRVI HRVATSKI ČASOPIS O MESU

Poslovni forum d.o.o. - Usluge izrade web stranica