NAPOMENA!


GODINA VI

> BROJ 4

> BROJ 3

> BROJ 2

> BROJ 1

GODINA V

> BROJ 6

> BROJ 5

> BROJ 4

> BROJ 3

> BROJ 2

> BROJ 1> KNJIGE

> LINKOVI

> IZRADA WEB STRANICA

Klikni za pregled priloga
PREGLED SVIH USLUGA ZA PODUZETNIKE KOJE SU VAM NA RAPOLAGANJU NA POSLOVNOM FORUMUIZRADA WEB STRANICA

Samostalna izrada web stranica. U svega nekoliko minuta, kreirajte vrhunsku web stranicu uz pomoć našeg CMS-a. Moderni dizajni za Vašu web stranice. Korištenje administracije slično je kao korištenje Facebooka, ne zahtjeva znanje kodiranja i programiranja. Započnite pisati, dodajte nekoliko fotografija te ostvarite svoju prvu web stranicu u trenu. Mijenjajte dizajn svoje stranice s lakoćom. Kreirajte web stranicu svoje tvrtke, web stranicu obrta, web stranicu udruge, započnite pisati blog...

Mobilna responzivnost predstavlja prilagođavanje web stranice svim uređajima (mobitel, tablet, računalo) i mora se implementirati na sve stranice. SEO optimizacija će omogućiti vašoj web stranici da se prikazuje u prvih deset rezultata na tražilicama (poput Google-a) za pojmove koje pretražuju vaši budući kupci.

Dizajn responzivnih web stranica, izrada CMS stranica, ugradnja web shopa, implementacija plaćanja karticama, ugradnja Google analyticsa, siguran hosting, prijava na tražilice, reklama na društvenim mrežama, ugradnja kontakt formulara za upite sa web stranica...STRUČNI RAD

ZNAČENJE NALAZA EHINOKOKA PRI VETERINARSKO-SANITARNOM PREGLEDU MESA

M. Hadžiosmanović , L. Kozačinski

Sažetak

Iako organi i tkiva invadirani ehinokokima nisu neposredno štetni za zdravlje ljudi, posredno mogu biti veoma opasni. Ljudi se najčešće invadiraju hranom ili vodom koja je zagađena fekalijama psa koje sadržavaju zrele proglotide tenije Echinococcus granulosus. Prema izvješću Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo broj oboljelih ljudi u poslejdnjih desetak godina raste tako da je 1994. godine registrirano 11 oboljelih, a 2002. godine oboljele su 32 osobe. U pogledu izravnih šteta što ih uzrokuje ehinokokoza, prema podacima iz 1979. godine zbog ehinokokoznih promjena odbačeno je u Hrvatskoj više od 400 tona jetre i pluća zaklanih životinja. Prema izvješću Uprave za veterinarstvo Republike Hrvatske za 1998 godinu pri veterinarsko-sanitarnom pregledu životinja za klanje ehinokokoza je utvrđena u ukupno 55 699 svinja, 521 praseta, 366 goveda, 20 teladi i 29 ovaca i koza. Tijekom 2000. godine ehinokokoza je utvrđena u 3315 goveda, 12 teladi, 78 svinja, 65 prasadi te 12 ovaca i koza, a u 2001. godini utvrđena je u 624 goveda, 10 teladi, 53 526 svinja, 1567 prasadi, 71 ovci i kozi te u 53 janjadi. Među mjerama za suzbijanje ehinokokoze valja istaknuti kontrolu pasa lutalica i obveznu dehelmintizaciju, zabranu uvođenja i držanja pasa u klaonici; higijensku dispoziciju konfisciranih organa i otpadaka i temeljitu pretragu organa na ehinokoke. Zbog potencijalne opasnosti širenja ehinokokoze pri klanju svinja, ovaca i koza za vlastite potrebe, naročito u tzv. ehinokokoznim distriktima, potrebno je uvođenje obveznog veterinarsko-sanitarnog pregleda svih životinja za klanje i mesa.

Ključne riječi: veterinarsko-sanitarni pregled, Echinococcus granulosus


Summary

The meaning of Echinococcosis during veterinary-sanitary examination of fresh meat


Although the organs and tissues invaded by echinococci are not directly harmful for the health of humans, indirectly they can be very dangerous. Humans are most frequently invaded by food or water being contaminated with faeces of dogs containing mature proglottides of Echinococcus granulosus tenia. According to the report of Croatian National Institute of Public Health, the number of human echinococcosis increased in last 1o years, from 11 cases in 1994 to 32 cases in 2002. Concerning the estimation of direct losses caused by echinococcosis, according to data from 1979. in Croatia more than 400 tons of liver and lungs of slaughtered animals were rejected due to echinococcoid changes. According to the report of Veterinary Directorate of the Republic of Croatia from 1998, during veterinary-sanitary examinations of animals for slaughtering, echinococcosis was established in total 55,699 swine, 521 piglets, 366 cattle, 20 calves and 29 sheep and goats. During the year 2000. echinococcsis was found at 3315 cattle, 12 calves, 78 pigs, 65 piglets and 12 sheep and goats, and in the year 2001. in 624 cattle, 10 calves, 53 526 pigs, 1567 piglets, 71 sheep and goats, and 53 lambs. Among the measures for eradication and control echinococcosis, the control of stray dogs and obligatory control and eradication of helminthes should be pointed out as well as the ban of introduction and holding the dogs in slaughterhouses, sanitary disposition of confiscated organs and offal and the extensive analysis of organs to echinococci. Due to the possible danger of echinococcosis spreading at slaughtering od swine, sheep and goats for own use, and particularly in so called echinococcosis districts, the introduction of veterinary-sanitary examination and control of all animals for slaughtering and meat is obligatory.

Key word: veterinary-sanitary control, Echinococcus granulosus

* Rad je nadopuna članka objavljenog u časopisu Veterinarska stanica, 32 (4) 2001.


Dr.sc. Mirza Hadžiosmanović, redoviti profesor,
Dr. sc. Lidija Kozačinski, docent, Zavod za higijenu i tehnologiju animalnih namirnica, Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Heinzelova 55, Zagreb
Cijeli članak dostupan je u tiskanom izdanju


Naslovnica

AKTUALNO

Influenca (gripa) ptica - problem globalnih razmjera

TEHNLOGIJA

Soljenje u proizvodnji trajnih proizvoda (II)

STRUČNJACI ODGOVARAJU

IZ LITERATURE I PRAKSE

Dijetalne masti i meso

ODABRANE STRANICE

Zaštita potrošača - Zakon o zaštiti potrošača

HRANIDBA

Punomasna, pržena (tostirana) soja u hranidbi mliječnih krava

NOVA VIZIJA

Nova vizija i informatička rješenja za mesnu industriju


ZNANSTVENO - STRUČNI DIO

ZNANSTVENI RAD

Dinamika i predviđanje antioksidacijske aktivnosti tijekom proizvodnje mesnih proizvoda

STRUČNI RAD

Značenje nalaza ehinokoka pri veterinarsko-sanitarnom pregledu mesa

PREGLEDNI RAD

Trihineloza - zonoza svjetskog razmjera

STRUČNI RAD

Trihineloza u Imotskoj krajini

STRUČNI RAD

Sivi puh (Glis glis Linnaeus, 1776), od ulova do namirnice


Prikaz iz literature

Obavijesti

Upute autorima

Ažurirano: 25. 9. 2022.MESO
PRVI HRVATSKI ČASOPIS O MESU

Poslovni forum d.o.o. - Usluge izrade web stranica