Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge
Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja.
Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV
Iskoristite ponudu za BESPLATNU izradu web stranica - Link na opširnije

OPIS MOGUĆNOSTI CMS STRANICA

SADRŽAJ (MENU) I STRANICE
- Mogućnost kreiranja neograničenog broja web stranica (članaka)
- Samostalno kreiranje potrebnih kategorija i potkategorija
- Mogućnost dijeljenja kategorija u potkategorije
- U svaku kategoriju možete dodati neograničeni broj stranica
- Samostalno ažuriranje svih članaka, kategorija i sadržaja
- Jednostavno kreiranje modernih foto-galerija
- Jednostavno objavljivanje YouTube video priloga
- Print verzija svake stranice prilagođena za ispis
- Svaka stranica je optimizirana za Google i druge tražilice

VIJESTI
- Posebna cjelina za dodavanje neograničenog broja vijesti
- Automatski prikaz najnovijih vijesti u obliku pokretnog teksta
- Arhiva vijesti sa brzim pregledom po naslovima i pretraživanjem
- Osim vijesti možete objaviti i bilo koji drugi tekst ili slike
- Mogućnost kreiranja foto i video galerija, PDF, Word dokumenata

KATALOG
- Web katalog za tablično predstavljanje proizvoda ili usluga
- Mogućnost predstavljanja nekretnina, apartmana, oglasa...
- Mogućnost otvaranja neograničenog broja kataloških kategorija
- Mogućnost samostalnog kreiranja karakteristika i opisa
- Mogućnost dodavanja linka za opširnije informacije, web shop...
- Slanja upita putem kontakt forme (narudžbe, rezervacije...)

DIZAJN
- Samostalni odabir gotovih predložaka (dizajna)
- Preko 240 gotovih dizajna koje možete samostalno mijenjati
- Izmjena slika u zaglavlju i svih drugih grafičkih elemenata
- Mogućnost kreiranja samostalne uvodne stranice u web portal
- Samostalno uređivanje dodatnih oglasnih prostora na stranicama
- Zastavice kao linkovi prema verzijama na stranim jezicima
- Mogućnost pretraživanja svih objavljenih članaka i vijesti
- Responsive web design - Stranice su prilagođene za mobitele

ADMINISTRATORSKI DIO
- Jednostavno upravljanje svim sadržajima, dizajnom stranica
- Unos i ažuriranje tekstova i slika putem WYSIWYG HTML alata
- Podrška za Google Analytics i slične aplikacije
- Samostalna detaljna statistika ugrađena u sam CMS
- Indikatori indeksiranosti na Google tražilici
- Mogućnost nadogradnje sustava sa drugim modulima
- Kompletna administracija je na hrvatskom jeziku

Iskoristite ponudu za BESPLATNU izradu web stranica - Link na opširnije

 

 

 
NAPOMENA!
U nastavku je sadržaj web stranice koja je izrađena prije dosta vremena. S obzirom na protek vremena, neke od informacija možda više nisu aktualne. Za aktualne i ažurirane informacije, posjetite naslovnu stranicu ovog web portala.
Link na naslovnu stranicu web portala www.poslovniforum.hr
 

 


NAPOMENA!


GODINA VI

> BROJ 4

> BROJ 3

> BROJ 2

> BROJ 1

GODINA V

> BROJ 6

> BROJ 5

> BROJ 4

> BROJ 3

> BROJ 2

> BROJ 1> KNJIGE

> LINKOVI

> IZRADA WEB STRANICA

Klikni za pregled priloga
PREGLED SVIH USLUGA ZA PODUZETNIKE KOJE SU VAM NA RAPOLAGANJU NA POSLOVNOM FORUMUSTRUČNI RAD

ZNAČENJE NALAZA EHINOKOKA PRI VETERINARSKO-SANITARNOM PREGLEDU MESA

M. Hadžiosmanović , L. Kozačinski

Sažetak

Iako organi i tkiva invadirani ehinokokima nisu neposredno štetni za zdravlje ljudi, posredno mogu biti veoma opasni. Ljudi se najčešće invadiraju hranom ili vodom koja je zagađena fekalijama psa koje sadržavaju zrele proglotide tenije Echinococcus granulosus. Prema izvješću Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo broj oboljelih ljudi u poslejdnjih desetak godina raste tako da je 1994. godine registrirano 11 oboljelih, a 2002. godine oboljele su 32 osobe. U pogledu izravnih šteta što ih uzrokuje ehinokokoza, prema podacima iz 1979. godine zbog ehinokokoznih promjena odbačeno je u Hrvatskoj više od 400 tona jetre i pluća zaklanih životinja. Prema izvješću Uprave za veterinarstvo Republike Hrvatske za 1998 godinu pri veterinarsko-sanitarnom pregledu životinja za klanje ehinokokoza je utvrđena u ukupno 55 699 svinja, 521 praseta, 366 goveda, 20 teladi i 29 ovaca i koza. Tijekom 2000. godine ehinokokoza je utvrđena u 3315 goveda, 12 teladi, 78 svinja, 65 prasadi te 12 ovaca i koza, a u 2001. godini utvrđena je u 624 goveda, 10 teladi, 53 526 svinja, 1567 prasadi, 71 ovci i kozi te u 53 janjadi. Među mjerama za suzbijanje ehinokokoze valja istaknuti kontrolu pasa lutalica i obveznu dehelmintizaciju, zabranu uvođenja i držanja pasa u klaonici; higijensku dispoziciju konfisciranih organa i otpadaka i temeljitu pretragu organa na ehinokoke. Zbog potencijalne opasnosti širenja ehinokokoze pri klanju svinja, ovaca i koza za vlastite potrebe, naročito u tzv. ehinokokoznim distriktima, potrebno je uvođenje obveznog veterinarsko-sanitarnog pregleda svih životinja za klanje i mesa.

Ključne riječi: veterinarsko-sanitarni pregled, Echinococcus granulosus


Summary

The meaning of Echinococcosis during veterinary-sanitary examination of fresh meat


Although the organs and tissues invaded by echinococci are not directly harmful for the health of humans, indirectly they can be very dangerous. Humans are most frequently invaded by food or water being contaminated with faeces of dogs containing mature proglottides of Echinococcus granulosus tenia. According to the report of Croatian National Institute of Public Health, the number of human echinococcosis increased in last 1o years, from 11 cases in 1994 to 32 cases in 2002. Concerning the estimation of direct losses caused by echinococcosis, according to data from 1979. in Croatia more than 400 tons of liver and lungs of slaughtered animals were rejected due to echinococcoid changes. According to the report of Veterinary Directorate of the Republic of Croatia from 1998, during veterinary-sanitary examinations of animals for slaughtering, echinococcosis was established in total 55,699 swine, 521 piglets, 366 cattle, 20 calves and 29 sheep and goats. During the year 2000. echinococcsis was found at 3315 cattle, 12 calves, 78 pigs, 65 piglets and 12 sheep and goats, and in the year 2001. in 624 cattle, 10 calves, 53 526 pigs, 1567 piglets, 71 sheep and goats, and 53 lambs. Among the measures for eradication and control echinococcosis, the control of stray dogs and obligatory control and eradication of helminthes should be pointed out as well as the ban of introduction and holding the dogs in slaughterhouses, sanitary disposition of confiscated organs and offal and the extensive analysis of organs to echinococci. Due to the possible danger of echinococcosis spreading at slaughtering od swine, sheep and goats for own use, and particularly in so called echinococcosis districts, the introduction of veterinary-sanitary examination and control of all animals for slaughtering and meat is obligatory.

Key word: veterinary-sanitary control, Echinococcus granulosus

* Rad je nadopuna članka objavljenog u časopisu Veterinarska stanica, 32 (4) 2001.


Dr.sc. Mirza Hadžiosmanović, redoviti profesor,
Dr. sc. Lidija Kozačinski, docent, Zavod za higijenu i tehnologiju animalnih namirnica, Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Heinzelova 55, Zagreb
Cijeli članak dostupan je u tiskanom izdanju


Naslovnica

AKTUALNO

Influenca (gripa) ptica - problem globalnih razmjera

TEHNLOGIJA

Soljenje u proizvodnji trajnih proizvoda (II)

STRUČNJACI ODGOVARAJU

IZ LITERATURE I PRAKSE

Dijetalne masti i meso

ODABRANE STRANICE

Zaštita potrošača - Zakon o zaštiti potrošača

HRANIDBA

Punomasna, pržena (tostirana) soja u hranidbi mliječnih krava

NOVA VIZIJA

Nova vizija i informatička rješenja za mesnu industriju


ZNANSTVENO - STRUČNI DIO

ZNANSTVENI RAD

Dinamika i predviđanje antioksidacijske aktivnosti tijekom proizvodnje mesnih proizvoda

STRUČNI RAD

Značenje nalaza ehinokoka pri veterinarsko-sanitarnom pregledu mesa

PREGLEDNI RAD

Trihineloza - zonoza svjetskog razmjera

STRUČNI RAD

Trihineloza u Imotskoj krajini

STRUČNI RAD

Sivi puh (Glis glis Linnaeus, 1776), od ulova do namirnice


Prikaz iz literature

Obavijesti

Upute autorima

Ažurirano: 15. 7. 2020.MESO
PRVI HRVATSKI ČASOPIS O MESU

ZADRUŽNA ŠTAMPA d.d., Jakićeva 1, P.P. 910, Zagreb