NAPOMENA!


GODINA VI

> BROJ 4

> BROJ 3

> BROJ 2

> BROJ 1

GODINA V

> BROJ 6

> BROJ 5

> BROJ 4

> BROJ 3

> BROJ 2

> BROJ 1> KNJIGE

> LINKOVI

> IZRADA WEB STRANICA

Klikni za pregled priloga
PREGLED SVIH USLUGA ZA PODUZETNIKE KOJE SU VAM NA RAPOLAGANJU NA POSLOVNOM FORUMUIZRADA WEB STRANICA

Samostalna izrada web stranica. U svega nekoliko minuta, kreirajte vrhunsku web stranicu uz pomoć našeg CMS-a. Moderni dizajni za Vašu web stranice. Korištenje administracije slično je kao korištenje Facebooka, ne zahtjeva znanje kodiranja i programiranja. Započnite pisati, dodajte nekoliko fotografija te ostvarite svoju prvu web stranicu u trenu. Mijenjajte dizajn svoje stranice s lakoćom. Kreirajte web stranicu svoje tvrtke, web stranicu obrta, web stranicu udruge, započnite pisati blog...

Mobilna responzivnost predstavlja prilagođavanje web stranice svim uređajima (mobitel, tablet, računalo) i mora se implementirati na sve stranice. SEO optimizacija će omogućiti vašoj web stranici da se prikazuje u prvih deset rezultata na tražilicama (poput Google-a) za pojmove koje pretražuju vaši budući kupci.

Dizajn responzivnih web stranica, izrada CMS stranica, ugradnja web shopa, implementacija plaćanja karticama, ugradnja Google analyticsa, siguran hosting, prijava na tražilice, reklama na društvenim mrežama, ugradnja kontakt formulara za upite sa web stranica...PREGLEDNI RAD

TRIHINELOZA – zoonoza svjetskog razmjera

Marinculić, A., S. Legen


SAŽETAK

Trihineloza ljudi i životinja je značajan javno zdravstveni problem u svijetu. To se odnosi i na Republiku Hrvatsku u kojoj se trihineloza suzbija po Zakonu. Sprečavanje invazije ljudi se u svijetu pa i u nas temelji na već tradicionalnim metodama trihineloskopije i umjetne probave kao i opće naobrazbe pučanstva glede načina pripreme mesa. Rizik za invaziju svinja uzgajanih u modernim farmama je zanemariv stoga već je u Sad-u i Europskoj Uniji promovirana ideja o registraciji i evidentiranju farmi s dobrom proizvođačkom praksom u kojima je rizik od trihineloze gotovo zanemariv. Za napomenuti je da takav alternativni način kontrole bi se mogao provesti samo u nekim neendemskim područjima poput SAD-a i nekih država u sklopu Europske Unije. Prethodna zamisao Komisije Europske Unije o proglašavanju područja slobodnih od trihineloze (Trichinella -free area) je opovrgnuta posebice nakon što su u posljednje vrijeme dokazane nemogućnosti potpune kontrole u divljih životinja. Glede toga jedina moguća alternativa pored tradicionalne postmortalne pretrage je implementacija načela programa “Od štale do stola”

Ključne riječi: trihineloza, svinja, kontrolaTRICHINELOSIS – zoonosis of world proportion

SUMMARY

Trichinelosis among people and animals is a significant public health issue in the world. This also refers to the Republic of Croatia in which trichinelosis is kept under control by law. Prevention of invasion among people, in Croatia as well as in the world, is based on methods of trichineloscopy and artificial digestion, which have become traditional, as well as on comprehensive education of people in relation to meat preparation. The risk of invasion among pigs bred in modern farms is irrelevant, so the idea of registering and recording farms that have a good producing practice, where the risk of trichinelosis is almost negligible, has been promoted in the USA and EU. It is also important to mention that this alternative way of control could be implemented only in some non-endemic areas like the USA and some countries within the EU. The former idea about declaring Trichinella-free areas, supported by the European Union Comission, has been disproved, especially since impossibilities of complete control of wild animals have been proved. In regard to this, the only possible alternative, apart from the traditional post-mortal examinations, is the implementation of principles stated in «From stable to table» programme.
Key words: trichinelosis, pigs, controlDr.sc. Albert Marinculić, redoviti profesor, Zavod za parazitologiju i invazijske bolesti, Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Saša Legen, dr.vet.med., Veterinarska stanica Čakovec

Cijeli članak dostupan je u tiskanom izdanju

Naslovnica

AKTUALNO

Influenca (gripa) ptica - problem globalnih razmjera

TEHNLOGIJA

Soljenje u proizvodnji trajnih proizvoda (II)

STRUČNJACI ODGOVARAJU

IZ LITERATURE I PRAKSE

Dijetalne masti i meso

ODABRANE STRANICE

Zaštita potrošača - Zakon o zaštiti potrošača

HRANIDBA

Punomasna, pržena (tostirana) soja u hranidbi mliječnih krava

NOVA VIZIJA

Nova vizija i informatička rješenja za mesnu industriju


ZNANSTVENO - STRUČNI DIO

ZNANSTVENI RAD

Dinamika i predviđanje antioksidacijske aktivnosti tijekom proizvodnje mesnih proizvoda

STRUČNI RAD

Značenje nalaza ehinokoka pri veterinarsko-sanitarnom pregledu mesa

PREGLEDNI RAD

Trihineloza - zonoza svjetskog razmjera

STRUČNI RAD

Trihineloza u Imotskoj krajini

STRUČNI RAD

Sivi puh (Glis glis Linnaeus, 1776), od ulova do namirnice


Prikaz iz literature

Obavijesti

Upute autorima

Ažurirano: 25. 9. 2022.MESO
PRVI HRVATSKI ČASOPIS O MESU

Poslovni forum d.o.o. - Usluge izrade web stranica