NAPOMENA!


GODINA VI

> BROJ 4

> BROJ 3

> BROJ 2

> BROJ 1

GODINA V

> BROJ 6

> BROJ 5

> BROJ 4

> BROJ 3

> BROJ 2

> BROJ 1> KNJIGE

> LINKOVI

> IZRADA WEB STRANICA

Klikni za pregled priloga
PREGLED SVIH USLUGA ZA PODUZETNIKE KOJE SU VAM NA RAPOLAGANJU NA POSLOVNOM FORUMUIZRADA WEB STRANICA

Samostalna izrada web stranica. U svega nekoliko minuta, kreirajte vrhunsku web stranicu uz pomoć našeg CMS-a. Moderni dizajni za Vašu web stranice. Korištenje administracije slično je kao korištenje Facebooka, ne zahtjeva znanje kodiranja i programiranja. Započnite pisati, dodajte nekoliko fotografija te ostvarite svoju prvu web stranicu u trenu. Mijenjajte dizajn svoje stranice s lakoćom. Kreirajte web stranicu svoje tvrtke, web stranicu obrta, web stranicu udruge, započnite pisati blog...

Mobilna responzivnost predstavlja prilagođavanje web stranice svim uređajima (mobitel, tablet, računalo) i mora se implementirati na sve stranice. SEO optimizacija će omogućiti vašoj web stranici da se prikazuje u prvih deset rezultata na tražilicama (poput Google-a) za pojmove koje pretražuju vaši budući kupci.

Dizajn responzivnih web stranica, izrada CMS stranica, ugradnja web shopa, implementacija plaćanja karticama, ugradnja Google analyticsa, siguran hosting, prijava na tražilice, reklama na društvenim mrežama, ugradnja kontakt formulara za upite sa web stranica...EFSA – The European Food Safety Authority

Havranek, T.


Hrvatski sabor je donio odluku o proglašenju Zakona o hrani koji je stupio na snagu 1. kolovoza 2003. godine. Članci 91 – 100 ovog zakona odnose se na Hrvatsku agenciju za hranu.
Zakon o hrani donesen je u skladu s načelom usklađivanja s europskim zakonodavstvom što olakšava uključivanje hrvatskog gospodarstva na europsko i svjetsko tržište. Primjena tog načela omogućuje ispunjavanje obveze iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (članak 73) koji je Republika Hrvatska potpisala s Europskom unijom.

Europsko tijelo za sigurnost hrane

Propis kojim se u Europskoj zajednici postavljaju temeljna načela i zahtjevi zakona o hrani i uspostava Europskog tijela za sigurnost hrane (European Food Safety Authority) usvojen je 28. siječnja 2002. godine. Kao što je postavljeno u Propisu (Regulation 178/2002/EC) najbitniji zadatak ovog tijela je osiguranje neovisnoga znanstvenog mišljenja, potpore i uspostava mreže za suradnju s takvim tijelima u državama članicama. Ovo tijelo će procjenjivati rizike koji su u vezi s prehrambenim lancem i javnosti će davati obavijesti o riziku.

EFSA ima šest glavnih zadataka:

1. da na zahtjev Povjerenstva, Europskog parlamenta i država članica osigura neovisno znanstveno mišljenje o sigurnosti hrane i drugih pitanja koja su u vezi s hranom kao što su dobrobit i zdravlje životinja, zdravlje biljaka, GMO-i i prehrana, kao osnovu za odluke upravljanja rizikom;
2. daje mišljenje o tehničkim pitanjima kao potpora politici razvoja i zakonodavstva koje se odnosi na prehrambeni lanac
3. skupljanje i analiza podataka o načinu ishrane, izloženosti i druge obavijesti koje se odnose na bilo koji mogući rizik koji je potrebno pratiti u prehrambenom lancu u Europskoj zajednici
4. prepoznavanje i rano upozoravanje na nadolazeće rizike
5. potpora Povjerenstvu u slučaju krize
6. obavješćivanje javnosti o svim pitanjima za koje je nadležna.

EFSA se sastoji od četiri odvojena dijela:

• Menagement Board – Upravno vijeće
• Executive Director – Izvršni direktor
• Advisory Forum – Savjetodavno vijeće
• Co-ordinating Scientific Committee and eight scientific panels –
   Znanstveno vijeće i osam znanstvenih pododbora

Upravno vijeće utvrđuje proračun EFSE, radne programe i prati njihovo ostvarivanje. Imenuje članove znanstvenog odbora, pododbora, članove administracije i osoblja za komunikaciju.

Izvršni direktor je Geoffrey Podget, prijašnji ravnatelj Agencije za standardizaciju hrane, Velika Britanija (UK's Food Standard Agency). Imenovan je direktorom u prosincu 2002. godine za razdoblje od pet godina. Upravlja EFSOM i imenuje tehničko, znanstveno, administrativno i osoblje za komunikaciju.

Savjetodavno vijeće sačinjavaju predstavnici nacionalnih agencija za hranu država članica, ako ona postoji, ili nacionalnih dužnosnika zaduženih za pitanja sigurnosti hrane. Pomaže izvršnom direktoru i nastoji poboljšati koordinaciju i komunikaciju među državama članicama koje se često bave s istim pitanjima sigurnosti hrane na nacionalnoj razini.

Znanstveno vijeće i osam znanstvenih pododbora pomažu EFSI neovisnim znanstvenim i tehničkim mišljenjima pri provedbi procjene rizika.

Osnovat će se osam znanstvenih pododbora:
●pododbor za aditive, poboljšivače i materijale u dodiru s namirnicama
●pododbor za aditive i proizvode ili tvari koje se upotrebljavaju za ishranu životinja
●pododbor za zdravlje biljaka, proizvode za zaštitu biljaka i njihove zaostatke
●pododbor za genetički modificirane organizme
●pododbor za dijetetske proizvode, prehranu i alergije
●pododbor za biološke opasnosti (uključujući i slučajeve TSE/BSE)
●pododbor za kontaminante u prehrambenom lancu
●pododbor za zdravlje i dobrobit životinja

Znanstveno vijeće odgovara za koordinaciju koja je potrebna da bi se osiguralo podudaranje znanstvenog mišljenje u različitim skupinama. Ono će se sastojati od voditelja znanstvenih pododbora i šest neovisnih stručnjaka koji nisu članovi ni jednog od navedenih pododbora.

Izričiti je zadatak EFSE da pazi i prepoznaje moguće izvore proturječnih znanstvenih mišljenja. U slučaju da EFSA prepozna moguće proturječnosti, mora osigurati da sve informacije koje se odnose na taj slučaj budu dostavljene svima kojih se to mišljenje tiče. Proturječnost se mora riješiti na taj način da se usvoje najprikladnije mjere.

EFSA je neovisno tijelo s autonomnim pravima organizacije i obavješćivanja. Članovi upravljačkog vijeća, savjetodavnog vijeća i znanstvenih pododbora moraju djelovati neovisno. U tu svrhu oni svake godine potpisuju izjavu o obvezi i izjavu o sukobu interesa.

EFSA ima odvojeni zakonodavni entitet, neovisan o drugim institucijama zajednice. To znači da izvršni direktor nije odgovoran povjerenstvu ili drugim institucijama zajednice, ili nacionalnim, već samo Upravnom vijeću. Odgovornost za odluke upravljanja rizikom, predlaganje i usvajanje zakona i kontrola ostaje u politički odgovornim institucijama kao što je to utvrđeno u Ugovoru o osnivanju Europske zajednice iz prosinca 2002. godine (Treaty establishing European Community, Offical Journal, December 2002).

Ovlasti EFSE su široke. EFSA pokriva sva pitanja koja se tiču prehrambenog lanca i ima izravni i neizravni učinak na sigurnost hrane uključujući zdravlje biljaka i zdravlje i dobrobit životinja. Također osigurava znanstveno mišljenje u svim slučajevima koji se tiču genetički modificiranih organizama zbog znanstvene dosljednosti.

Procjenjivanje rizika i obavješćivanje javnosti

Glavna obveza EFSE je osiguranje neovisnoga znanstvenog mišljenja o svemu što izravno ili neizravno utječe na sigurnost hrane. EFSA također daje mišljenje o genetički modificiranim organizmima koji nisu namijenjeni ljudskoj prehrani i životinjskoj ishrani, i o određenim vidovima prehrane.

Dok EFSA daje Europskom povjerenstvu procjene proizvoda, tvari, procesa i stanja, Povjerenstvo predlaže mjere koje treba poduzeti.

U slučajevima kada je neophodno proslijediti informaciju javnosti, EFSA ima presudnu ulogu. EFSA će uz pomoć nacionalnih predstavnika iz Savjetodavnog vijeća potrošačima na razumljiv način objasni svaki slučaj i rizik koji iz njega proistječe.

U EFSI je trenutno zaposleno 250 osoba tako da će do kraja 2004. godine raditi punim kapacitetom. Uspostavljeno je Savjetodavno vijeće koje se sastoji od predstavnika država članica kao i promatrača iz novih država kandidata pristupnica.

EFSA ima proračun od oko 40 milijuna EUR. Navedena sredstva će osiguravati Zajednica na prijedlog Povjerenstva nakon što proračun odobri Vijeće i Europski parlament.Mr.sc. Tea Havranek, dipl. ing., Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo, Ul. grada Vukovara 78, Zagreb


Naslovnica

AKTUALNO

EFSA - The European Food Safety Authority

Ciljevi, svrha i prvi rezultati hrvatskog susatava žurnog obavještavanja

TEHNLOGIJA

IFFA (International Flaisch und Flaischwirtschaft Ausstellung)

IZ PRAKSE

Osvrt na Večernjakovu Kulenijadu 2004." u Požegi

ODABRANE STRANICE

Management

UZGOJ ŽIVOTINJA

Uzgoj pernate divljači - Divlja patka

STRUČNJACI ODGOVARAJU

Stručnjaci odgovaraju


ZNANSTVENO - STRUČNI DIO

ZNANSTVENI RAD

Sadržaj bakra, cinka, kadmija, olova i žive u mišićnom tkivu pastrva

STRUČNI RAD

Kudoa sp. u filetima oslića

STRUČNI RAD

Butirometrijsko određivanje masti u mišićju šarana

STRUČNI RAD

Meso puža u ljudskoj prehrani

STRUČNI RAD

Zdravstvena ispravnost, sigurnost i higjena hrane (namirnica)


Prikaz iz literature

Obavijesti

Upute autorima

Ažurirano: 19. 9. 2021.MESO
PRVI HRVATSKI ČASOPIS O MESU

Poslovni forum d.o.o. - Usluge izrade web stranica