NAPOMENA!


GODINA VI

> BROJ 4

> BROJ 3

> BROJ 2

> BROJ 1

GODINA V

> BROJ 6

> BROJ 5

> BROJ 4

> BROJ 3

> BROJ 2

> BROJ 1> KNJIGE

> LINKOVI

> IZRADA WEB STRANICA

Klikni za pregled priloga
PREGLED SVIH USLUGA ZA PODUZETNIKE KOJE SU VAM NA RAPOLAGANJU NA POSLOVNOM FORUMUIZRADA WEB STRANICA

Samostalna izrada web stranica. U svega nekoliko minuta, kreirajte vrhunsku web stranicu uz pomoć našeg CMS-a. Moderni dizajni za Vašu web stranice. Korištenje administracije slično je kao korištenje Facebooka, ne zahtjeva znanje kodiranja i programiranja. Započnite pisati, dodajte nekoliko fotografija te ostvarite svoju prvu web stranicu u trenu. Mijenjajte dizajn svoje stranice s lakoćom. Kreirajte web stranicu svoje tvrtke, web stranicu obrta, web stranicu udruge, započnite pisati blog...

Mobilna responzivnost predstavlja prilagođavanje web stranice svim uređajima (mobitel, tablet, računalo) i mora se implementirati na sve stranice. SEO optimizacija će omogućiti vašoj web stranici da se prikazuje u prvih deset rezultata na tražilicama (poput Google-a) za pojmove koje pretražuju vaši budući kupci.

Dizajn responzivnih web stranica, izrada CMS stranica, ugradnja web shopa, implementacija plaćanja karticama, ugradnja Google analyticsa, siguran hosting, prijava na tražilice, reklama na društvenim mrežama, ugradnja kontakt formulara za upite sa web stranica...STRUČNI RAD
Zdravstvena ispravnost, sigurnost i higijena hrane (namirnica)


Hadžiosmanović1, M., L. Kozačinski1, Ž. Cvrtila1


SAŽETAK

Zakonom o hrani koji je donesen u srpnju 2003. god. Vlada R. Hrvatske prihvatila je kriterije zdravstvene ispravnosti, sigurnosti i higijene hrane propisane zakonodavstvom EU. Zakon donosi niz novina definirajući postojeće i uvodeći nove pojmove i organizacijske promjene u kontroli hrane. To se odnosi na kontrolu i analizu rizika, novu hranu, službenu i laboratorijsku kontrolu uključujući i hranu za životinje, te osnivanje Hrvatske agencije za hranu. U pogledu opasnosti namirnica za zdravlje ljudi, prema podacima HZZJ za 2002.god.,ona je povećana u odnosu na proteklih nekoliko godina te je zabilježen porast ukupnog broja oboljelih od bolesti koje se prenose hranom. Laboratorijska ispitivanja pokazala su da je zdravstvena ispravnost hrane iz uvoza prosječno bolja od one domaće proizvodnje. Za unapređenje postojećeg stanja neophodno je unaprijediti sustav "žurnog obavještavanja", rad inspekcijskih službi i kontrolnih laboratorija, ažurirati poslove Hrvatske agencije za hranu i ubrzati donošenje popratnih propisa.

Ključne riječi: zdravstvena ispravnost, sigurnost hrane, higijena hrane

SUMMARY

Health safety and hygienic quality of food products
By the Food law of July 2003, the Government of the Republic of Croatia has accepted the criteria relative to the health safety and hygienic quality of food products in compliance with the legislation in force in the EU. The Food law contains a series of novelties, defines the existing and introduces novel concepts and organisation changes in the control of food products. This refers to the control and analysis of risks, new food products, official and laboratory control, including animals feed, and the establishment of the Croatian food agency. As regards the risk that food products pose to human health, and according to data recorded by the Croatian Public health Institute in 2002, the incidence of food transmitted diseases shows an upward trend in comparison with the preceding years. Laboratory tests have shown that health quality and safety of imported food products is better on an average compared with home produced food products. In order to improve the present situation it is indispensable to undertake certain activities for the improvement of the “emergency information” system, work of inspection services and control laboratories, to update the activities of the Croatian food agency and to accelerate the establishment and implementation of the accompanying regulations.
Key words: health safety, food security, food hygiene

* Rad je prezentiran na 30. stručnom skupu zdravstvenih ekologa s međunarodnim sudjelovanjem na temu «Ekologija, Hrvatska, Europa», Zagreb, 14. – 16. travnja 2004. godine1) Dr.sc. Mirza Hadžiosmanović, redovni profesro, dr.sc. Lidija Kozačinski, docent; mr.sc. Željka Cvrtila, asistent, Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za higijenu i tehnologiju animlanih namirnica, Zagreb, Heinzelova 55Naslovnica

AKTUALNO

EFSA - The European Food Safety Authority

Ciljevi, svrha i prvi rezultati hrvatskog susatava žurnog obavještavanja

TEHNLOGIJA

IFFA (International Flaisch und Flaischwirtschaft Ausstellung)

IZ PRAKSE

Osvrt na Večernjakovu Kulenijadu 2004." u Požegi

ODABRANE STRANICE

Management

UZGOJ ŽIVOTINJA

Uzgoj pernate divljači - Divlja patka

STRUČNJACI ODGOVARAJU

Stručnjaci odgovaraju


ZNANSTVENO - STRUČNI DIO

ZNANSTVENI RAD

Sadržaj bakra, cinka, kadmija, olova i žive u mišićnom tkivu pastrva

STRUČNI RAD

Kudoa sp. u filetima oslića

STRUČNI RAD

Butirometrijsko određivanje masti u mišićju šarana

STRUČNI RAD

Meso puža u ljudskoj prehrani

STRUČNI RAD

Zdravstvena ispravnost, sigurnost i higjena hrane (namirnica)


Prikaz iz literature

Obavijesti

Upute autorima

Ažurirano: 19. 9. 2021.MESO
PRVI HRVATSKI ČASOPIS O MESU

Poslovni forum d.o.o. - Usluge izrade web stranica