Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge
Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja.
Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV
Iskoristite ponudu za BESPLATNU izradu web stranica - Link na opširnije

OPIS MOGUĆNOSTI CMS STRANICA

SADRŽAJ (MENU) I STRANICE
- Mogućnost kreiranja neograničenog broja web stranica (članaka)
- Samostalno kreiranje potrebnih kategorija i potkategorija
- Mogućnost dijeljenja kategorija u potkategorije
- U svaku kategoriju možete dodati neograničeni broj stranica
- Samostalno ažuriranje svih članaka, kategorija i sadržaja
- Jednostavno kreiranje modernih foto-galerija
- Jednostavno objavljivanje YouTube video priloga
- Print verzija svake stranice prilagođena za ispis
- Svaka stranica je optimizirana za Google i druge tražilice

VIJESTI
- Posebna cjelina za dodavanje neograničenog broja vijesti
- Automatski prikaz najnovijih vijesti u obliku pokretnog teksta
- Arhiva vijesti sa brzim pregledom po naslovima i pretraživanjem
- Osim vijesti možete objaviti i bilo koji drugi tekst ili slike
- Mogućnost kreiranja foto i video galerija, PDF, Word dokumenata

KATALOG
- Web katalog za tablično predstavljanje proizvoda ili usluga
- Mogućnost predstavljanja nekretnina, apartmana, oglasa...
- Mogućnost otvaranja neograničenog broja kataloških kategorija
- Mogućnost samostalnog kreiranja karakteristika i opisa
- Mogućnost dodavanja linka za opširnije informacije, web shop...
- Slanja upita putem kontakt forme (narudžbe, rezervacije...)

DIZAJN
- Samostalni odabir gotovih predložaka (dizajna)
- Preko 240 gotovih dizajna koje možete samostalno mijenjati
- Izmjena slika u zaglavlju i svih drugih grafičkih elemenata
- Mogućnost kreiranja samostalne uvodne stranice u web portal
- Samostalno uređivanje dodatnih oglasnih prostora na stranicama
- Zastavice kao linkovi prema verzijama na stranim jezicima
- Mogućnost pretraživanja svih objavljenih članaka i vijesti
- Responsive web design - Stranice su prilagođene za mobitele

ADMINISTRATORSKI DIO
- Jednostavno upravljanje svim sadržajima, dizajnom stranica
- Unos i ažuriranje tekstova i slika putem WYSIWYG HTML alata
- Podrška za Google Analytics i slične aplikacije
- Samostalna detaljna statistika ugrađena u sam CMS
- Indikatori indeksiranosti na Google tražilici
- Mogućnost nadogradnje sustava sa drugim modulima
- Kompletna administracija je na hrvatskom jeziku

Iskoristite ponudu za BESPLATNU izradu web stranica - Link na opširnije

 

 

 
NAPOMENA!
U nastavku je sadržaj web stranice koja je izrađena prije dosta vremena. S obzirom na protek vremena, neke od informacija možda više nisu aktualne. Za aktualne i ažurirane informacije, posjetite naslovnu stranicu ovog web portala.
Link na naslovnu stranicu web portala www.poslovniforum.hr
 

 


NAPOMENA!


GODINA VI

> BROJ 4

> BROJ 3

> BROJ 2

> BROJ 1

GODINA V

> BROJ 6

> BROJ 5

> BROJ 4

> BROJ 3

> BROJ 2

> BROJ 1> KNJIGE

> LINKOVI

> IZRADA WEB STRANICA

Klikni za pregled priloga
PREGLED SVIH USLUGA ZA PODUZETNIKE KOJE SU VAM NA RAPOLAGANJU NA POSLOVNOM FORUMUZNANSTVENI RAD

SADRŽAJ BAKRA, CINKA, KADMIJA, OLOVA I ŽIVE U MIŠIĆNOM TKIVU PASTRVA (Salmo trutta m. fario L.) I ŠKOBALJA (Chondrostoma nasus L.) IZLOVLJENIH IZ UNE, VRBASA I DRINE

Alić B. , A. Milanović1 , F. Čaklovica1 , L. Saračević1

Sažetak

U radu autori iznose rezultate istraživanja esencijalnih (Cu i Z ) i toksičnih elemenata (Cd, Hg i Pb) u mišićnom tkivu pastrva i škobalja izlovljenih iz rijeka Une, Vrbasa i Drine. Ukupno je izlovljeno 404 ribe (334 pastrve i 70 škobalja)
Sadržaj Cu, Zn, Cd, Hg i Pb je određen metodom plamene atomske apsorpcione spektrofotometrije (AAS) (Cd - metodom standardnog dodatka i Hg - Magos-ovom metodom), a koncentracije su izračunate iz baždarne krive i izražene u mg/kg svježeg uzorka.
U mišićnom tkivu riba izlovljenih iz rijeka Une, Vrbasa i Drine, srednja vrijednost za Cu su bile približne, za Zn su bile nešto veće u tkivu riba iz Une i Vrbasa, za Cd su bile veće u tkivu riba iz Vrbasa i Drine, za Hg su bile približne u tkivu riba iz Une i Drine a veće u tkivu riba iz Vrbasa, a za Pb su vrijednosti bile približne.
Sadržaj teških metala u mišićnom tkivu riba u direktnoj vezi je sa zagađenjem rijeka. Od ove sve tri rijeke Una je najmanje zagađena. To potvrđuju dobivene srednje vrijednosti za bakar, cink, kadmij, živu i olovo, u mišićnom tkivu riba, izlovljenih uzvodno i nizvodno od naseljenih mjesta. Srednje vrijednosti za ispitivane elemente su veće nizvodno od naseljenih mjesta kod rijeke Une. Kod Vrbasa i Drine te vrijednosti su približne i uzvodno i nizvodno od naseljenih mjesta. To znači da je došlo do zagađenja njihovih vodotoka, pored drugih zagađivača i otpadnim vodama fabrika, koje su u blizini oba sliva.Summary

CONTENT OF THE COPPER, ZINC, CADMIUM, LEAD AND MERCURY IN MUSCLE TISSUE OF THE TROUT (Salmo trutta m. fario L.) AND NASES (Chondrostoma nasus L.) COUGHT IN RIVERS UNA, VRBAS AND DRINA

In the paper, authors are giving results of the research of the essential (Cu and Zn) and toxic (Cd, Pb and Hg) elements in the muscle tissue of trout and nases caught in rivers Una, Vrbas and Drina. Total number of caught fish was 404 (334 trout and 70 nases), 220 from river Una, 154 from river Vrbas and 30 from river Drina.
Content of the Cu, Zn, Pb and Hg was determined by flame atomic absorption spectrophotometer (AAS) method (Cd-standard addition method and Hg-Magos's method), concentrations have been calculated from calibration curve and given in mg/kg of the fresh sample.
In the muscle tissue of the fish caught from rivers Una, Vrbas and Drina, average value for the Cu were approximately similar, average value for the Zn was slightly higher in the muscle tissue of the fish from rivers Una and Vrbas, average value was also higher for the values of the Cd in rivers Vrbas and Drina, values for the Hg were close in rivers Una and Drina, but higher in muscle tissue of fish from river Vrbas and finally, values of the Pb were similar in all rivers.
1Mr. Bedrija Alić, istraživač suradnik; dr. Ante Milanović, redovni profesor; dr. Faruk Čaklovica, redovni profesor; dr. Lejla Saračević, redovni profesor, Zavod za higijenski nadzor namirnica i zaštitu životne okoline Veterinarski fakultet Univerziteta u Sarajevu


 

 

 
Naslovnica

AKTUALNO

EFSA - The European Food Safety Authority

Ciljevi, svrha i prvi rezultati hrvatskog susatava žurnog obavještavanja

TEHNLOGIJA

IFFA (International Flaisch und Flaischwirtschaft Ausstellung)

IZ PRAKSE

Osvrt na Večernjakovu Kulenijadu 2004." u Požegi

ODABRANE STRANICE

Management

UZGOJ ŽIVOTINJA

Uzgoj pernate divljači - Divlja patka

STRUČNJACI ODGOVARAJU

Stručnjaci odgovaraju


ZNANSTVENO - STRUČNI DIO

ZNANSTVENI RAD

Sadržaj bakra, cinka, kadmija, olova i žive u mišićnom tkivu pastrva

STRUČNI RAD

Kudoa sp. u filetima oslića

STRUČNI RAD

Butirometrijsko određivanje masti u mišićju šarana

STRUČNI RAD

Meso puža u ljudskoj prehrani

STRUČNI RAD

Zdravstvena ispravnost, sigurnost i higjena hrane (namirnica)


Prikaz iz literature

Obavijesti

Upute autorima

Ažurirano: 9. 7. 2020.MESO
PRVI HRVATSKI ČASOPIS O MESU

ZADRUŽNA ŠTAMPA d.d., Jakićeva 1, P.P. 910, Zagreb