NAPOMENA!


GODINA VI

> BROJ 4

> BROJ 3

> BROJ 2

> BROJ 1

GODINA V

> BROJ 6

> BROJ 5

> BROJ 4

> BROJ 3

> BROJ 2

> BROJ 1> KNJIGE

> LINKOVI

> IZRADA WEB STRANICA

Klikni za pregled priloga
PREGLED SVIH USLUGA ZA PODUZETNIKE KOJE SU VAM NA RAPOLAGANJU NA POSLOVNOM FORUMUIZRADA WEB STRANICA

Samostalna izrada web stranica. U svega nekoliko minuta, kreirajte vrhunsku web stranicu uz pomoć našeg CMS-a. Moderni dizajni za Vašu web stranice. Korištenje administracije slično je kao korištenje Facebooka, ne zahtjeva znanje kodiranja i programiranja. Započnite pisati, dodajte nekoliko fotografija te ostvarite svoju prvu web stranicu u trenu. Mijenjajte dizajn svoje stranice s lakoćom. Kreirajte web stranicu svoje tvrtke, web stranicu obrta, web stranicu udruge, započnite pisati blog...

Mobilna responzivnost predstavlja prilagođavanje web stranice svim uređajima (mobitel, tablet, računalo) i mora se implementirati na sve stranice. SEO optimizacija će omogućiti vašoj web stranici da se prikazuje u prvih deset rezultata na tražilicama (poput Google-a) za pojmove koje pretražuju vaši budući kupci.

Dizajn responzivnih web stranica, izrada CMS stranica, ugradnja web shopa, implementacija plaćanja karticama, ugradnja Google analyticsa, siguran hosting, prijava na tražilice, reklama na društvenim mrežama, ugradnja kontakt formulara za upite sa web stranica...ZNANSTVENI RAD

SADRŽAJ BAKRA, CINKA, KADMIJA, OLOVA I ŽIVE U MIŠIĆNOM TKIVU PASTRVA (Salmo trutta m. fario L.) I ŠKOBALJA (Chondrostoma nasus L.) IZLOVLJENIH IZ UNE, VRBASA I DRINE

Alić B. , A. Milanović1 , F. Čaklovica1 , L. Saračević1

Sažetak

U radu autori iznose rezultate istraživanja esencijalnih (Cu i Z ) i toksičnih elemenata (Cd, Hg i Pb) u mišićnom tkivu pastrva i škobalja izlovljenih iz rijeka Une, Vrbasa i Drine. Ukupno je izlovljeno 404 ribe (334 pastrve i 70 škobalja)
Sadržaj Cu, Zn, Cd, Hg i Pb je određen metodom plamene atomske apsorpcione spektrofotometrije (AAS) (Cd - metodom standardnog dodatka i Hg - Magos-ovom metodom), a koncentracije su izračunate iz baždarne krive i izražene u mg/kg svježeg uzorka.
U mišićnom tkivu riba izlovljenih iz rijeka Une, Vrbasa i Drine, srednja vrijednost za Cu su bile približne, za Zn su bile nešto veće u tkivu riba iz Une i Vrbasa, za Cd su bile veće u tkivu riba iz Vrbasa i Drine, za Hg su bile približne u tkivu riba iz Une i Drine a veće u tkivu riba iz Vrbasa, a za Pb su vrijednosti bile približne.
Sadržaj teških metala u mišićnom tkivu riba u direktnoj vezi je sa zagađenjem rijeka. Od ove sve tri rijeke Una je najmanje zagađena. To potvrđuju dobivene srednje vrijednosti za bakar, cink, kadmij, živu i olovo, u mišićnom tkivu riba, izlovljenih uzvodno i nizvodno od naseljenih mjesta. Srednje vrijednosti za ispitivane elemente su veće nizvodno od naseljenih mjesta kod rijeke Une. Kod Vrbasa i Drine te vrijednosti su približne i uzvodno i nizvodno od naseljenih mjesta. To znači da je došlo do zagađenja njihovih vodotoka, pored drugih zagađivača i otpadnim vodama fabrika, koje su u blizini oba sliva.Summary

CONTENT OF THE COPPER, ZINC, CADMIUM, LEAD AND MERCURY IN MUSCLE TISSUE OF THE TROUT (Salmo trutta m. fario L.) AND NASES (Chondrostoma nasus L.) COUGHT IN RIVERS UNA, VRBAS AND DRINA

In the paper, authors are giving results of the research of the essential (Cu and Zn) and toxic (Cd, Pb and Hg) elements in the muscle tissue of trout and nases caught in rivers Una, Vrbas and Drina. Total number of caught fish was 404 (334 trout and 70 nases), 220 from river Una, 154 from river Vrbas and 30 from river Drina.
Content of the Cu, Zn, Pb and Hg was determined by flame atomic absorption spectrophotometer (AAS) method (Cd-standard addition method and Hg-Magos's method), concentrations have been calculated from calibration curve and given in mg/kg of the fresh sample.
In the muscle tissue of the fish caught from rivers Una, Vrbas and Drina, average value for the Cu were approximately similar, average value for the Zn was slightly higher in the muscle tissue of the fish from rivers Una and Vrbas, average value was also higher for the values of the Cd in rivers Vrbas and Drina, values for the Hg were close in rivers Una and Drina, but higher in muscle tissue of fish from river Vrbas and finally, values of the Pb were similar in all rivers.
1Mr. Bedrija Alić, istraživač suradnik; dr. Ante Milanović, redovni profesor; dr. Faruk Čaklovica, redovni profesor; dr. Lejla Saračević, redovni profesor, Zavod za higijenski nadzor namirnica i zaštitu životne okoline Veterinarski fakultet Univerziteta u Sarajevu


 

 

 
Naslovnica

AKTUALNO

EFSA - The European Food Safety Authority

Ciljevi, svrha i prvi rezultati hrvatskog susatava žurnog obavještavanja

TEHNLOGIJA

IFFA (International Flaisch und Flaischwirtschaft Ausstellung)

IZ PRAKSE

Osvrt na Večernjakovu Kulenijadu 2004." u Požegi

ODABRANE STRANICE

Management

UZGOJ ŽIVOTINJA

Uzgoj pernate divljači - Divlja patka

STRUČNJACI ODGOVARAJU

Stručnjaci odgovaraju


ZNANSTVENO - STRUČNI DIO

ZNANSTVENI RAD

Sadržaj bakra, cinka, kadmija, olova i žive u mišićnom tkivu pastrva

STRUČNI RAD

Kudoa sp. u filetima oslića

STRUČNI RAD

Butirometrijsko određivanje masti u mišićju šarana

STRUČNI RAD

Meso puža u ljudskoj prehrani

STRUČNI RAD

Zdravstvena ispravnost, sigurnost i higjena hrane (namirnica)


Prikaz iz literature

Obavijesti

Upute autorima

Ažurirano: 19. 9. 2021.MESO
PRVI HRVATSKI ČASOPIS O MESU

Poslovni forum d.o.o. - Usluge izrade web stranica