NAPOMENA!


GODINA VI

> BROJ 4

> BROJ 3

> BROJ 2

> BROJ 1

GODINA V

> BROJ 6

> BROJ 5

> BROJ 4

> BROJ 3

> BROJ 2

> BROJ 1> KNJIGE

> LINKOVI

> IZRADA WEB STRANICA

Klikni za pregled priloga
PREGLED SVIH USLUGA ZA PODUZETNIKE KOJE SU VAM NA RAPOLAGANJU NA POSLOVNOM FORUMUIZRADA WEB STRANICA

Samostalna izrada web stranica. U svega nekoliko minuta, kreirajte vrhunsku web stranicu uz pomoć našeg CMS-a. Moderni dizajni za Vašu web stranice. Korištenje administracije slično je kao korištenje Facebooka, ne zahtjeva znanje kodiranja i programiranja. Započnite pisati, dodajte nekoliko fotografija te ostvarite svoju prvu web stranicu u trenu. Mijenjajte dizajn svoje stranice s lakoćom. Kreirajte web stranicu svoje tvrtke, web stranicu obrta, web stranicu udruge, započnite pisati blog...

Mobilna responzivnost predstavlja prilagođavanje web stranice svim uređajima (mobitel, tablet, računalo) i mora se implementirati na sve stranice. SEO optimizacija će omogućiti vašoj web stranici da se prikazuje u prvih deset rezultata na tražilicama (poput Google-a) za pojmove koje pretražuju vaši budući kupci.

Dizajn responzivnih web stranica, izrada CMS stranica, ugradnja web shopa, implementacija plaćanja karticama, ugradnja Google analyticsa, siguran hosting, prijava na tražilice, reklama na društvenim mrežama, ugradnja kontakt formulara za upite sa web stranica...PRIKAZ IZ LITERATURE
 

Marcinčak, S., P. Bystricky, P. Turek, P. Popelka, D. Mate, J. Sokol, J. Nagy, P. Durčak (2003): The effect of natural antioxsidants on oxidative processes in pork meat. Učinak prirodnih antioksidanata na oksidacijske procese u svinjskom mesu. Folia Veterinaria 47, 4: 215-217.

Autori su istražili utjecaj prirodnih antioksidanasa ekstrakta ružmarina (u 96 % tnom alkoholu) u kombinaciji s askorbinskom i mliječnom kiselinom na oksidacijske procese u nesoljenom svinjskom mesu pohranjenom 24, 48, 72 , 96 i 144 sata na 4 °C. Obje kombinacije su imale antioksidativan učinak izražen nižom peroksidnom i tiobarbiturnom vrijednošću u usporedbi s kontrolnim uzorkom bez antioksidanasa (P<0.05). Najveći antioksidacijski učinak imao je ružmarin u kombinaciji s askorbinskom kiselinom.     

 

 

            Elmossalami, M. K., A. M. Darwish, S. Elbaz (2004): Trichinella spiralis in approved swine carcasses and susceptability of chicken, ducks and geese to infestation. Nalaz Trichinella spiralis u pretraženim trupovima svinja i prijemljivost pilića, pataka i gusaka na invaziju. Fleischwirtschaft International, 2/2004, 96-98.

Metodom trihineloskopije pretraženo je 500 uzoraka svinjskih ošita i niti u jednom od njih nije utvrđena Trichinella spiralis. Isti uzorci su ponovno pretraženi metodom umjetne probave. U 2.2 % uzoraka bile su utvrđene larve Trichinella spiralis.

Nakon pokusnog invadiranja bijelih miševa larvama T. spiralis, njihovim invadiranim mišićjem je hranjeno 20 pilića, pataka i gusaka. Nakon 4 tjedna je ponovljeno invadiranje peradi. Istovremeno je izdvojeno po 5 kontrolnih ptica od svake vrste. Nakon 30, 60, 90 i 120 dana žrtvovano je po 5 pilića, pataka i gusaka čije je mišićje pretraženo metodom umjetne probave, dok je s kontrolnim pticama to učinjeno na kraju pokusa. Niti u jednom pretraženom uzorku nije bila utvrđena Trichinella spiralis. 

 

 

Rozycki, M. (2003): Differentiation of species of gelatin origin by electrophoresis and PCR. Razlikovanje podrijetla želatine upotrebom elektroforeze i PCR-a. Hygiena alimentorum XXIV. Poultry, eggs, fish and game-sources of safe foods, Štrbske Pleso, 4-6 June 2003. Proceedings, Štrbske Pleso, 196-202.

Želatinu čine polipeptidi nastali djelomičnom hidrolizom kolagena kostiju i kože goveda i/ili kože svinja, te daljnjim tretiranjem kiselinom i/ili lužinom, ispiranjem, filtracijom, ionskom izmjenom i sterilizacijom. U aminokiselinskom sastavu kolagena prevladava glicin (35%). Ostale značajne aminokiseline su alanin sa 11 %, prolin 12 %, hidroksiprolin 9 % te hidroksilizin. Struktura kolagena je stabilizirana vodikovim i drugim vezama što ovisi o dobi životinje. Proizvodnja želatine uključuje 3 glavna procesa i 3 tipa sirovine: tretiranje kiselinom goveđih kostiju i koža te svinjskih koža, tretiranje lužinom goveđih kostiju i kože te obradu kostiju toplinom i tlakom. Želatina ima široko pdručje primjene zbog sposobnosti želiranja, povezivanja i zgušćivanja. Koristi se u proizvodnji mliječnih deserata, sladoleda, jogurta i pjenušavih mliječnih proizvoda. Pojavom goveđe spongiformne encefalopatije potrošači iziskuju proizvodnju namirnica bez goveđe želatine u svom sastavu. Cilj istraživanja bio je usporediti uspješnost postupaka za određivanje vrsta tkiva (životinjske vrste) korištenih u proizvodnji želatine.

 

Lohajova, L., J. Nagy, P. Popelka, J. Sokol, M. Korenek (2003): Drug residues in eggs. Ostaci lijekova u jajima. Hygiena alimentorum XXIV. Poultry, eggs, fish and game-sources of safe foods, Štrbske Pleso, 4-6 June 2003. Proceedings, Štrbske Pleso, 370-372.

Antimikrobni preparati koriste se u animalnoj proizvodnji zbog liječenja, profilakse ili povećanja produktivnosti životinja. U intenzivnom farmskom uzgoju peradi antibiotici se koriste u terapijske i profilaktičke svrhe. Dodatak nekih antibiotika u hranu u niskim koncentracijama kroz duži period trebao bi osigurati ekonomski dobitak zbog boljeg prirasta i konverzije hrane. Smatralo se da antibiotici povećavaju produktivnost djelujući na probavnu mikrofloru. S druge strane, u proteklih 25 godina se intenzivno izvješćuje o bakterijskoj rezistenciji na antibiotike. Rezistentni sojevi bakterija razlog su neuspješnosti u liječenju što može dovesti do kraja ere antibiotika. Mnogobrojna istraživanja dokazala su identičnost bakterije Salmonella enteritidis u ljudi i jajima, te otpornost prema istim antibioticima, što pokazuje da su jaja potencijalni izvor infekcije za ljude. Sustavno praćenje ostataka lijekova u animalnim tkivima može uvelike pomoći u reviziji korištenih antimikrobnih preparata u liječenju životinja. 

                                                                                                Nevijo Zdolec

Naslovnica

AKTUALNO

EFSA - The European Food Safety Authority

Ciljevi, svrha i prvi rezultati hrvatskog susatava žurnog obavještavanja

TEHNLOGIJA

IFFA (International Flaisch und Flaischwirtschaft Ausstellung)

IZ PRAKSE

Osvrt na Večernjakovu Kulenijadu 2004." u Požegi

ODABRANE STRANICE

Management

UZGOJ ŽIVOTINJA

Uzgoj pernate divljači - Divlja patka

STRUČNJACI ODGOVARAJU

Stručnjaci odgovaraju


ZNANSTVENO - STRUČNI DIO

ZNANSTVENI RAD

Sadržaj bakra, cinka, kadmija, olova i žive u mišićnom tkivu pastrva

STRUČNI RAD

Kudoa sp. u filetima oslića

STRUČNI RAD

Butirometrijsko određivanje masti u mišićju šarana

STRUČNI RAD

Meso puža u ljudskoj prehrani

STRUČNI RAD

Zdravstvena ispravnost, sigurnost i higjena hrane (namirnica)


Prikaz iz literature

Obavijesti

Upute autorima

Ažurirano: 19. 9. 2021.MESO
PRVI HRVATSKI ČASOPIS O MESU

Poslovni forum d.o.o. - Usluge izrade web stranica