Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge
Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja.
Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV
Iskoristite ponudu za BESPLATNU izradu web stranica - Link na opširnije

OPIS MOGUĆNOSTI CMS STRANICA

SADRŽAJ (MENU) I STRANICE
- Mogućnost kreiranja neograničenog broja web stranica (članaka)
- Samostalno kreiranje potrebnih kategorija i potkategorija
- Mogućnost dijeljenja kategorija u potkategorije
- U svaku kategoriju možete dodati neograničeni broj stranica
- Samostalno ažuriranje svih članaka, kategorija i sadržaja
- Jednostavno kreiranje modernih foto-galerija
- Jednostavno objavljivanje YouTube video priloga
- Print verzija svake stranice prilagođena za ispis
- Svaka stranica je optimizirana za Google i druge tražilice

VIJESTI
- Posebna cjelina za dodavanje neograničenog broja vijesti
- Automatski prikaz najnovijih vijesti u obliku pokretnog teksta
- Arhiva vijesti sa brzim pregledom po naslovima i pretraživanjem
- Osim vijesti možete objaviti i bilo koji drugi tekst ili slike
- Mogućnost kreiranja foto i video galerija, PDF, Word dokumenata

KATALOG
- Web katalog za tablično predstavljanje proizvoda ili usluga
- Mogućnost predstavljanja nekretnina, apartmana, oglasa...
- Mogućnost otvaranja neograničenog broja kataloških kategorija
- Mogućnost samostalnog kreiranja karakteristika i opisa
- Mogućnost dodavanja linka za opširnije informacije, web shop...
- Slanja upita putem kontakt forme (narudžbe, rezervacije...)

DIZAJN
- Samostalni odabir gotovih predložaka (dizajna)
- Preko 240 gotovih dizajna koje možete samostalno mijenjati
- Izmjena slika u zaglavlju i svih drugih grafičkih elemenata
- Mogućnost kreiranja samostalne uvodne stranice u web portal
- Samostalno uređivanje dodatnih oglasnih prostora na stranicama
- Zastavice kao linkovi prema verzijama na stranim jezicima
- Mogućnost pretraživanja svih objavljenih članaka i vijesti
- Responsive web design - Stranice su prilagođene za mobitele

ADMINISTRATORSKI DIO
- Jednostavno upravljanje svim sadržajima, dizajnom stranica
- Unos i ažuriranje tekstova i slika putem WYSIWYG HTML alata
- Podrška za Google Analytics i slične aplikacije
- Samostalna detaljna statistika ugrađena u sam CMS
- Indikatori indeksiranosti na Google tražilici
- Mogućnost nadogradnje sustava sa drugim modulima
- Kompletna administracija je na hrvatskom jeziku

Iskoristite ponudu za BESPLATNU izradu web stranica - Link na opširnije

 

 

 
NAPOMENA!
U nastavku je sadržaj web stranice koja je izrađena prije dosta vremena. S obzirom na protek vremena, neke od informacija možda više nisu aktualne. Za aktualne i ažurirane informacije, posjetite naslovnu stranicu ovog web portala.
Link na naslovnu stranicu web portala www.poslovniforum.hr
 

 


NAPOMENA!


GODINA VI

> BROJ 4

> BROJ 3

> BROJ 2

> BROJ 1

GODINA V

> BROJ 6

> BROJ 5

> BROJ 4

> BROJ 3

> BROJ 2

> BROJ 1> KNJIGE

> LINKOVI

> IZRADA WEB STRANICA

Klikni za pregled priloga
PREGLED SVIH USLUGA ZA PODUZETNIKE KOJE SU VAM NA RAPOLAGANJU NA POSLOVNOM FORUMUPRIKAZ IZ LITERATURE
 

Marcinčak, S., P. Bystricky, P. Turek, P. Popelka, D. Mate, J. Sokol, J. Nagy, P. Durčak (2003): The effect of natural antioxsidants on oxidative processes in pork meat. Učinak prirodnih antioksidanata na oksidacijske procese u svinjskom mesu. Folia Veterinaria 47, 4: 215-217.

Autori su istražili utjecaj prirodnih antioksidanasa ekstrakta ružmarina (u 96 % tnom alkoholu) u kombinaciji s askorbinskom i mliječnom kiselinom na oksidacijske procese u nesoljenom svinjskom mesu pohranjenom 24, 48, 72 , 96 i 144 sata na 4 °C. Obje kombinacije su imale antioksidativan učinak izražen nižom peroksidnom i tiobarbiturnom vrijednošću u usporedbi s kontrolnim uzorkom bez antioksidanasa (P<0.05). Najveći antioksidacijski učinak imao je ružmarin u kombinaciji s askorbinskom kiselinom.     

 

 

            Elmossalami, M. K., A. M. Darwish, S. Elbaz (2004): Trichinella spiralis in approved swine carcasses and susceptability of chicken, ducks and geese to infestation. Nalaz Trichinella spiralis u pretraženim trupovima svinja i prijemljivost pilića, pataka i gusaka na invaziju. Fleischwirtschaft International, 2/2004, 96-98.

Metodom trihineloskopije pretraženo je 500 uzoraka svinjskih ošita i niti u jednom od njih nije utvrđena Trichinella spiralis. Isti uzorci su ponovno pretraženi metodom umjetne probave. U 2.2 % uzoraka bile su utvrđene larve Trichinella spiralis.

Nakon pokusnog invadiranja bijelih miševa larvama T. spiralis, njihovim invadiranim mišićjem je hranjeno 20 pilića, pataka i gusaka. Nakon 4 tjedna je ponovljeno invadiranje peradi. Istovremeno je izdvojeno po 5 kontrolnih ptica od svake vrste. Nakon 30, 60, 90 i 120 dana žrtvovano je po 5 pilića, pataka i gusaka čije je mišićje pretraženo metodom umjetne probave, dok je s kontrolnim pticama to učinjeno na kraju pokusa. Niti u jednom pretraženom uzorku nije bila utvrđena Trichinella spiralis. 

 

 

Rozycki, M. (2003): Differentiation of species of gelatin origin by electrophoresis and PCR. Razlikovanje podrijetla želatine upotrebom elektroforeze i PCR-a. Hygiena alimentorum XXIV. Poultry, eggs, fish and game-sources of safe foods, Štrbske Pleso, 4-6 June 2003. Proceedings, Štrbske Pleso, 196-202.

Želatinu čine polipeptidi nastali djelomičnom hidrolizom kolagena kostiju i kože goveda i/ili kože svinja, te daljnjim tretiranjem kiselinom i/ili lužinom, ispiranjem, filtracijom, ionskom izmjenom i sterilizacijom. U aminokiselinskom sastavu kolagena prevladava glicin (35%). Ostale značajne aminokiseline su alanin sa 11 %, prolin 12 %, hidroksiprolin 9 % te hidroksilizin. Struktura kolagena je stabilizirana vodikovim i drugim vezama što ovisi o dobi životinje. Proizvodnja želatine uključuje 3 glavna procesa i 3 tipa sirovine: tretiranje kiselinom goveđih kostiju i koža te svinjskih koža, tretiranje lužinom goveđih kostiju i kože te obradu kostiju toplinom i tlakom. Želatina ima široko pdručje primjene zbog sposobnosti želiranja, povezivanja i zgušćivanja. Koristi se u proizvodnji mliječnih deserata, sladoleda, jogurta i pjenušavih mliječnih proizvoda. Pojavom goveđe spongiformne encefalopatije potrošači iziskuju proizvodnju namirnica bez goveđe želatine u svom sastavu. Cilj istraživanja bio je usporediti uspješnost postupaka za određivanje vrsta tkiva (životinjske vrste) korištenih u proizvodnji želatine.

 

Lohajova, L., J. Nagy, P. Popelka, J. Sokol, M. Korenek (2003): Drug residues in eggs. Ostaci lijekova u jajima. Hygiena alimentorum XXIV. Poultry, eggs, fish and game-sources of safe foods, Štrbske Pleso, 4-6 June 2003. Proceedings, Štrbske Pleso, 370-372.

Antimikrobni preparati koriste se u animalnoj proizvodnji zbog liječenja, profilakse ili povećanja produktivnosti životinja. U intenzivnom farmskom uzgoju peradi antibiotici se koriste u terapijske i profilaktičke svrhe. Dodatak nekih antibiotika u hranu u niskim koncentracijama kroz duži period trebao bi osigurati ekonomski dobitak zbog boljeg prirasta i konverzije hrane. Smatralo se da antibiotici povećavaju produktivnost djelujući na probavnu mikrofloru. S druge strane, u proteklih 25 godina se intenzivno izvješćuje o bakterijskoj rezistenciji na antibiotike. Rezistentni sojevi bakterija razlog su neuspješnosti u liječenju što može dovesti do kraja ere antibiotika. Mnogobrojna istraživanja dokazala su identičnost bakterije Salmonella enteritidis u ljudi i jajima, te otpornost prema istim antibioticima, što pokazuje da su jaja potencijalni izvor infekcije za ljude. Sustavno praćenje ostataka lijekova u animalnim tkivima može uvelike pomoći u reviziji korištenih antimikrobnih preparata u liječenju životinja. 

                                                                                                Nevijo Zdolec

Naslovnica

AKTUALNO

EFSA - The European Food Safety Authority

Ciljevi, svrha i prvi rezultati hrvatskog susatava žurnog obavještavanja

TEHNLOGIJA

IFFA (International Flaisch und Flaischwirtschaft Ausstellung)

IZ PRAKSE

Osvrt na Večernjakovu Kulenijadu 2004." u Požegi

ODABRANE STRANICE

Management

UZGOJ ŽIVOTINJA

Uzgoj pernate divljači - Divlja patka

STRUČNJACI ODGOVARAJU

Stručnjaci odgovaraju


ZNANSTVENO - STRUČNI DIO

ZNANSTVENI RAD

Sadržaj bakra, cinka, kadmija, olova i žive u mišićnom tkivu pastrva

STRUČNI RAD

Kudoa sp. u filetima oslića

STRUČNI RAD

Butirometrijsko određivanje masti u mišićju šarana

STRUČNI RAD

Meso puža u ljudskoj prehrani

STRUČNI RAD

Zdravstvena ispravnost, sigurnost i higjena hrane (namirnica)


Prikaz iz literature

Obavijesti

Upute autorima

Ažurirano: 9. 7. 2020.MESO
PRVI HRVATSKI ČASOPIS O MESU

ZADRUŽNA ŠTAMPA d.d., Jakićeva 1, P.P. 910, Zagreb