Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge
Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja.
Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV
Iskoristite ponudu za BESPLATNU izradu web stranica - Link na opširnije

OPIS MOGUĆNOSTI CMS STRANICA

SADRŽAJ (MENU) I STRANICE
- Mogućnost kreiranja neograničenog broja web stranica (članaka)
- Samostalno kreiranje potrebnih kategorija i potkategorija
- Mogućnost dijeljenja kategorija u potkategorije
- U svaku kategoriju možete dodati neograničeni broj stranica
- Samostalno ažuriranje svih članaka, kategorija i sadržaja
- Jednostavno kreiranje modernih foto-galerija
- Jednostavno objavljivanje YouTube video priloga
- Print verzija svake stranice prilagođena za ispis
- Svaka stranica je optimizirana za Google i druge tražilice

VIJESTI
- Posebna cjelina za dodavanje neograničenog broja vijesti
- Automatski prikaz najnovijih vijesti u obliku pokretnog teksta
- Arhiva vijesti sa brzim pregledom po naslovima i pretraživanjem
- Osim vijesti možete objaviti i bilo koji drugi tekst ili slike
- Mogućnost kreiranja foto i video galerija, PDF, Word dokumenata

KATALOG
- Web katalog za tablično predstavljanje proizvoda ili usluga
- Mogućnost predstavljanja nekretnina, apartmana, oglasa...
- Mogućnost otvaranja neograničenog broja kataloških kategorija
- Mogućnost samostalnog kreiranja karakteristika i opisa
- Mogućnost dodavanja linka za opširnije informacije, web shop...
- Slanja upita putem kontakt forme (narudžbe, rezervacije...)

DIZAJN
- Samostalni odabir gotovih predložaka (dizajna)
- Preko 240 gotovih dizajna koje možete samostalno mijenjati
- Izmjena slika u zaglavlju i svih drugih grafičkih elemenata
- Mogućnost kreiranja samostalne uvodne stranice u web portal
- Samostalno uređivanje dodatnih oglasnih prostora na stranicama
- Zastavice kao linkovi prema verzijama na stranim jezicima
- Mogućnost pretraživanja svih objavljenih članaka i vijesti
- Responsive web design - Stranice su prilagođene za mobitele

ADMINISTRATORSKI DIO
- Jednostavno upravljanje svim sadržajima, dizajnom stranica
- Unos i ažuriranje tekstova i slika putem WYSIWYG HTML alata
- Podrška za Google Analytics i slične aplikacije
- Samostalna detaljna statistika ugrađena u sam CMS
- Indikatori indeksiranosti na Google tražilici
- Mogućnost nadogradnje sustava sa drugim modulima
- Kompletna administracija je na hrvatskom jeziku

Iskoristite ponudu za BESPLATNU izradu web stranica - Link na opširnije

 

 

 
NAPOMENA!
U nastavku je sadržaj web stranice koja je izrađena prije dosta vremena. S obzirom na protek vremena, neke od informacija možda više nisu aktualne. Za aktualne i ažurirane informacije, posjetite naslovnu stranicu ovog web portala.
Link na naslovnu stranicu web portala www.poslovniforum.hr
 

 


NAPOMENA!


GODINA VI

> BROJ 4

> BROJ 3

> BROJ 2

> BROJ 1

GODINA V

> BROJ 6

> BROJ 5

> BROJ 4

> BROJ 3

> BROJ 2

> BROJ 1> KNJIGE

> LINKOVI

> IZRADA WEB STRANICA

Klikni za pregled priloga
PREGLED SVIH USLUGA ZA PODUZETNIKE KOJE SU VAM NA RAPOLAGANJU NA POSLOVNOM FORUMUPOSTUPAK S DLAKAVOM DIVLJAČI NAKON ODSTRELA, A U CILJU POBOLJŠANJA ODRŽLJIVOSTI MESA DIVLJAČI
(DIVLJAČINE)

Konjević, D.SAŽETAK

U ovome radu prikazan je cjelokupan postupak sa odstrijeljenom divljači, a u cilju poboljšanja održivosti mesa divljači. Naglasak je stavljen na sam postupak neposredno nakon odstrela, odnosno prije dostavljanja trupla u objekte za hlađenje i obradu. Odstrel divljači predstavlja završnu mjeru uzgojnog rada kojom izuzimamo iz uzgoja nepoželjnu, prekobrojnu divljač, ili divljač na vrhuncu razvoja. Obzirom odstrel podrazumijeva usmrćivanje divljači van klaonice i podalje od objekata za hlađenje i obradbu trupova, lovstvo kao tradicionalna disciplina razvilo je tijekom niza godina skup radnji s konačnim ciljem poboljšanja održivosti divljačine nakon odstrela. Ovlaštenik prava lova dužan je u roku od 12 sati izvijestiti nadležnu veterinarsku službu o izvršenom odstrelu. Odstrijeljenu dlakavu divljač neophodno je odmah po odstrelu eviscerirati, a nakon toga u što kraćem vremenskom periodu dostaviti u objekt za hlađenje. U naredna 24
sata potrebno je trupla divljači dostaviti u objekt za rasijecanje i obradbu. Tijekom navedenog postupka provodi se veterinarsko-sanitarni pregled mesa divljači. Pregledavač mora utvrditi da li je divljač uginula ili je odstrijeljena, da li je sumnjiva na oboljenje te utvrditi da li je meso svježe, odnosno je li zahvaćeno procesima gnjilenja. Meso divljači može se okarakterizirati kao higijenski ispravno ili higijenski neispravno za prehranu ljudi. Ovisno o tome neophodno ga je i propisno obilježiti. Pored svega s lovačkog stajališta valja naglasiti nužnost primjerene obradbe pojedinih dijelova tijela divljači koji su okarakterizirani kao trofeji.
Ključne riječi: odstrel, dlakava divljač, evisceracija, održivost divljačine, veterinarsko-sanitarni pregled,
trofeji
SUMMARY

AFTER SHOOTING PROCEDURE WITH FURRY GAME, WITH PURPOSE TO IMPROVE SUSTAINABILITY OF GAME MEAT

This paper presents a complete procedure with shot game, in order to improve sustainability of game meat. The accent is mainly on the procedure immediately after hunting; before the carcasses are delivered to the cooling and dressing objects. Game hunting is a final measure of rearing, with a purpose to exclude from the rearing system undesirable and over numbered game or game on the top of its development. Considering that game hunting means a killing of game outside of the slaughter house and usually far away from the cooling and dressing objects, ‘’Hunting’’ as a traditional discipline has developed a complex deed with final goal to improve sustainability of game meat after hunting. The owner of hunting permission is obligate to inform authorized veterinary service within 12 hours after hunt. It is necessary to immediately eviscerate carcasses of furry game, and after that to deliver them to the cooling object as soon as possible. In the next 24 hours it is necessary to deliver the carcasses to the dressing object. At the same time the veterinary inspection of the meat is conducted and inspector has to determine weather is game shot or is died under natural causes, is there any suspicion of disease, as well as to determine weather the meat is fresh or is affected by putrefaction. After inspection, game meat can be defined as hygienically proper or not proper for human consumption. According to this characterization meat has to be properly signed. And finally, from the hunter’s point of view it has to be mentioned that some parts of game body, e. g. trophies, have specific demands for adequate procedure.
Key words: hunt, furry game, evisceration, game meat sustainability, veterinary inspection, trophiesCijeli članak je dostupan samo u tiskanom izdanjuNaslovnica

Riječ urednice

AKTUALNO

Okrugli stol "Veterinarsko javno zdravstvo - jamstvo zdravlja potrošača"

TEHNLOGIJA

RAUCHFASER SYSTEM - jednostavno i dobro

IZ LITERATURE I PRAKSE

Trajne kobasice

TRŽIŠTE MESA

Poljska očekuje ulazak u članstvo Europske unije

UZGOJ ŽIVOTINJA

Uzgoj kunića

KAKVOĆA MESA

Utjecaj hranidbe na kakvoću svinjetine

ZNANSTVENO - STRUČNI DIO

ZNANSTVENI RAD

Higijenska kakvoća proizvoda od jaja

REVIJALNI RAD

Geni za povećanu mišićavost ovaca i goveda

REVIJALNI PRIKAZ

Konzerviranje namirnica ionizacijskim zračenjem

STRUČNI RAD

Postupak s dlakavom divljači nakon odstrela, a u cilju poboljšanja održljivosti mesa divljači (divljačine)

STRUČNI RAD

Insekti uzročnici mijaza i njihovo suzbijanje

Prikaz iz literature

Obavijesti

Upute autorima
Ažurirano: 21. 9. 2020.MESO
PRVI HRVATSKI ČASOPIS O MESU

ZADRUŽNA ŠTAMPA d.d., Jakićeva 1, P.P. 910, Zagreb