NAPOMENA!


GODINA VI

> BROJ 4

> BROJ 3

> BROJ 2

> BROJ 1

GODINA V

> BROJ 6

> BROJ 5

> BROJ 4

> BROJ 3

> BROJ 2

> BROJ 1> KNJIGE

> LINKOVI

> IZRADA WEB STRANICA

Klikni za pregled priloga
PREGLED SVIH USLUGA ZA PODUZETNIKE KOJE SU VAM NA RAPOLAGANJU NA POSLOVNOM FORUMUPRIKAZ IZ LITERATURE


A. Gavrilović (2002): Kadmij i olovo u mekanom tkivu kamenica. Vet. stanica 33, 323 – 329.
Onečišćenje okoliša toksičnim metalima kao što su kadmij i olovo zahtijeva pojačan oprez na uzgajalištima kamenica širom svijeta. U radu je prikazan utjecaj različitih čimbenika na tkivne koncentracije navedenih zagađivača u jestivu dijelu školjkaša te razmotrena upotreba tih organizama kao pokazatelja stupnja onečišćenja okoliša. Također su prikazani poznati toksični učinci kadmija i olova na organizam kamenica.


D. Majnarić, Ž. Bažulić, V. Jaki: Nalaz ostataka antibiotika i sulfonamida u tovne peradi. V. simpozij “Peradarski dani 2003” s međunarodnim sudjelovanjem. Poreč, 14–17. svibnja 2003. Zbornik radova, str. 112–114.
Tijekom četiri mjeseca autori su pretražili 56 farmi tovnih pilića na prisustvo rezidua antibiotika, a od tog broja i 16 farmi na prisustvo rezidua sulfonamida. Pilići su dostavljeni radi pretrage na salmonelu, 14 dana prije završetka tova, te su pretraženi i na rezidue antibiotika i sulfonamida.
Za određivanje rezidua korišteni su “screening” testovi. Za antibiotike autori su koristili mikrobiološku metodu s Bacillus stearothermophilus (Merck, Darmstadt, Njemačka), a za sulfonamide komercijalni test LabSULFA (Frank Analab d.o.o., Zagreb, Hrvatska).
Rezidue antibiotika ustanovljene su na 10 farmi, rezidue sulfonamida na 9 farmi, odnosno rezidue antibiotika i sulfonamida na 5 farmi istovremeno. Konfirmacija pozitivnih nalaza nije obavljena potvrdnim metodama. Rezultati ovog istraživanja ukazuju na potrebu uvođenja sustavne kontrole tovne peradi na ostatke štetnih tvari, antibiotika i sulfonamida prije puštanja mesa u promet, kako bi se spriječilo štetno djelovanje rezidua lijekova na zdravlje ljudi.Svi prikazi iz literature dostupni su samo u tiskanom izdanju
Naslovnica

Riječ urednice

AKTUALNO

Okrugli stol "Veterinarsko javno zdravstvo - jamstvo zdravlja potrošača"

TEHNLOGIJA

RAUCHFASER SYSTEM - jednostavno i dobro

IZ LITERATURE I PRAKSE

Trajne kobasice

TRŽIŠTE MESA

Poljska očekuje ulazak u članstvo Europske unije

UZGOJ ŽIVOTINJA

Uzgoj kunića

KAKVOĆA MESA

Utjecaj hranidbe na kakvoću svinjetine

ZNANSTVENO - STRUČNI DIO

ZNANSTVENI RAD

Higijenska kakvoća proizvoda od jaja

REVIJALNI RAD

Geni za povećanu mišićavost ovaca i goveda

REVIJALNI PRIKAZ

Konzerviranje namirnica ionizacijskim zračenjem

STRUČNI RAD

Postupak s dlakavom divljači nakon odstrela, a u cilju poboljšanja održljivosti mesa divljači (divljačine)

STRUČNI RAD

Insekti uzročnici mijaza i njihovo suzbijanje

Prikaz iz literature

Obavijesti

Upute autorima
Ažurirano: 25. 2. 2021.MESO
PRVI HRVATSKI ČASOPIS O MESU

ZADRUŽNA ŠTAMPA d.d., Jakićeva 1, P.P. 910, Zagreb