NAPOMENA!


GODINA VI

> BROJ 4

> BROJ 3

> BROJ 2

> BROJ 1

GODINA V

> BROJ 6

> BROJ 5

> BROJ 4

> BROJ 3

> BROJ 2

> BROJ 1> KNJIGE

> LINKOVI

> IZRADA WEB STRANICA

Klikni za pregled priloga
PREGLED SVIH USLUGA ZA PODUZETNIKE KOJE SU VAM NA RAPOLAGANJU NA POSLOVNOM FORUMUOBAVIJESTI


U organizaciji Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Sekcije za zdravstvenu ekologiju Hrvatskog farmaceutskog društva a pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske održan je od 9.-11. travnja 2003. godine u Zadru

XXIX STRUČNI SKUP ZDRAVSTVENIH EKOLOGA
na temu "Zdravlje kroz hranu i ljekovito bilje"


Održana su 24 predavanja a u poster sekciji izloženo je 25 postera. Zanimljiva tema je obuhvatila problematiku vezanu uz prehranu biljem, genetski modificiranu hranu, dodatak vitamina i minerala hrani, kontrolu namirnica animalnog podrijetla u zaštiti zdravlja potrošača, veterinarsko-sanitarne uvjete za izgradnju i uređenje klaoničkih objekata, kvalitetu vode, zdravstvenu ispravnost mlijeka i mliječnih proizvoda, meda, ribe, rakova i školjkaša.

Iz održane opsežnije rasprave iznosimo samo dio zaključaka:

1. Rasprava o Prijedlogu zakona o hrani:
• U izradi kako teksta Zakona, tako i koncepcije sustava osiguranja zdravstvene ispravnosti namirnica koju Zakon razrađuje, premalo su sudjelovali stručnjaci i znanstvenici;
• Formiranje Agencije za hranu s ovlastima kakve joj dodjeljuje Prijedlog zakona dovest će do prekida kontinuiteta funkcioniranja sadašnjeg sustava;
• Veterinarska struka smatra da će doći do lomova u integritetu ukupne veterinarske struke ukoliko u Agenciju prijeđe dio veterinarske struke koji se bavi namirnicama animalnog podrijetla. Smatra se, da je i zdravstvena zaštita životinja također nedjeljivi dio veterinarskog javnog zdravstva i osiguranja zdravstvene ispravnosti namirnica animalnog podrijetla;
• Zdravstvena ispravnost namirnica je središnje pitanje javnog zdravstva i kao takvo je integrirana u sustav javnog zdravstva i to kroz analize i praćenje zdravstvene ispravnosti namirnica, praćenje zdravstvenog stanja populacije, pa i vezu prehrane sa zdravstvenom ispravnosti namirnica, kroz edukaciju i zdravstvene preglede zaposlenih u proizvodnji i prometu namirnica, nadzor koji provodi sanitarna inspekcija i kroz zakonodavstvo toga područja koje donosi Ministarstvo zdravstva. Ova integriranost će bitno izgubiti na svojoj snazi i učinkovitosti ukoliko se neki od ovih poslova i odgovornosti izluče izvan zdravstva, a to se upravo predlaže Prijedlogom zakona.

2. Predlaže se da se uzorci morskih organizama (ribe, rakovi, mekušci, školjke, alge) u kojima je ukupni arsen veći od maksimalno dopustive količine prema Pravilniku o izmjenama Pravilnika o količinama pesticida, toksina, mikotoksina, metala i histamina i sličnih tvari koje se mogu nalaziti u namirnicama, te o drugim uvjetima u pogledu zdravstvene ispravnosti namirnica i predmeta opće uporabe (NN 39/2003) dodatno analiziraju na udio anorganskog arsena i temeljem tog nalaza ocijeni njihova zdravstvena ispravnost.

3. Predlaže se da se sadržaj ukupnih polifosfata u mesnim proizvodima uskladi s Codex Alimentariusom, tj. sadašnja granica u našem propisu od 0,5% poveća na 0,8%, jer je utvrđeno da sadržaj ukupnih polifosfata prelazi MDK vrijednosti, iako je sadržaj dodanih polifosfata u dozvoljenim granicama, što je znak da je sadržaj prirodnog fosfora visok, ili pak da se samo definira količina dodanih polifosfata, tj. da ona ostane kao i do sada 0,3%.


Cijeli članak i druge obavijesti dostupne su samo u tiskanom izdanju
Naslovnica

Riječ urednice

AKTUALNO

Okrugli stol "Veterinarsko javno zdravstvo - jamstvo zdravlja potrošača"

TEHNLOGIJA

RAUCHFASER SYSTEM - jednostavno i dobro

IZ LITERATURE I PRAKSE

Trajne kobasice

TRŽIŠTE MESA

Poljska očekuje ulazak u članstvo Europske unije

UZGOJ ŽIVOTINJA

Uzgoj kunića

KAKVOĆA MESA

Utjecaj hranidbe na kakvoću svinjetine

ZNANSTVENO - STRUČNI DIO

ZNANSTVENI RAD

Higijenska kakvoća proizvoda od jaja

REVIJALNI RAD

Geni za povećanu mišićavost ovaca i goveda

REVIJALNI PRIKAZ

Konzerviranje namirnica ionizacijskim zračenjem

STRUČNI RAD

Postupak s dlakavom divljači nakon odstrela, a u cilju poboljšanja održljivosti mesa divljači (divljačine)

STRUČNI RAD

Insekti uzročnici mijaza i njihovo suzbijanje

Prikaz iz literature

Obavijesti

Upute autorima
Ažurirano: 21. 1. 2021.MESO
PRVI HRVATSKI ČASOPIS O MESU

ZADRUŽNA ŠTAMPA d.d., Jakićeva 1, P.P. 910, Zagreb