Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge
Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja.
Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV
Iskoristite ponudu za BESPLATNU izradu web stranica - Link na opširnije

OPIS MOGUĆNOSTI CMS STRANICA

SADRŽAJ (MENU) I STRANICE
- Mogućnost kreiranja neograničenog broja web stranica (članaka)
- Samostalno kreiranje potrebnih kategorija i potkategorija
- Mogućnost dijeljenja kategorija u potkategorije
- U svaku kategoriju možete dodati neograničeni broj stranica
- Samostalno ažuriranje svih članaka, kategorija i sadržaja
- Jednostavno kreiranje modernih foto-galerija
- Jednostavno objavljivanje YouTube video priloga
- Print verzija svake stranice prilagođena za ispis
- Svaka stranica je optimizirana za Google i druge tražilice

VIJESTI
- Posebna cjelina za dodavanje neograničenog broja vijesti
- Automatski prikaz najnovijih vijesti u obliku pokretnog teksta
- Arhiva vijesti sa brzim pregledom po naslovima i pretraživanjem
- Osim vijesti možete objaviti i bilo koji drugi tekst ili slike
- Mogućnost kreiranja foto i video galerija, PDF, Word dokumenata

KATALOG
- Web katalog za tablično predstavljanje proizvoda ili usluga
- Mogućnost predstavljanja nekretnina, apartmana, oglasa...
- Mogućnost otvaranja neograničenog broja kataloških kategorija
- Mogućnost samostalnog kreiranja karakteristika i opisa
- Mogućnost dodavanja linka za opširnije informacije, web shop...
- Slanja upita putem kontakt forme (narudžbe, rezervacije...)

DIZAJN
- Samostalni odabir gotovih predložaka (dizajna)
- Preko 240 gotovih dizajna koje možete samostalno mijenjati
- Izmjena slika u zaglavlju i svih drugih grafičkih elemenata
- Mogućnost kreiranja samostalne uvodne stranice u web portal
- Samostalno uređivanje dodatnih oglasnih prostora na stranicama
- Zastavice kao linkovi prema verzijama na stranim jezicima
- Mogućnost pretraživanja svih objavljenih članaka i vijesti
- Responsive web design - Stranice su prilagođene za mobitele

ADMINISTRATORSKI DIO
- Jednostavno upravljanje svim sadržajima, dizajnom stranica
- Unos i ažuriranje tekstova i slika putem WYSIWYG HTML alata
- Podrška za Google Analytics i slične aplikacije
- Samostalna detaljna statistika ugrađena u sam CMS
- Indikatori indeksiranosti na Google tražilici
- Mogućnost nadogradnje sustava sa drugim modulima
- Kompletna administracija je na hrvatskom jeziku

Iskoristite ponudu za BESPLATNU izradu web stranica - Link na opširnije

 

 

 
NAPOMENA!
U nastavku je sadržaj web stranice koja je izrađena prije dosta vremena. S obzirom na protek vremena, neke od informacija možda više nisu aktualne. Za aktualne i ažurirane informacije, posjetite naslovnu stranicu ovog web portala.
Link na naslovnu stranicu web portala www.poslovniforum.hr
 

 


NAPOMENA!


GODINA VI

> BROJ 4

> BROJ 3

> BROJ 2

> BROJ 1

GODINA V

> BROJ 6

> BROJ 5

> BROJ 4

> BROJ 3

> BROJ 2

> BROJ 1> KNJIGE

> LINKOVI

> IZRADA WEB STRANICA

Klikni za pregled priloga
PREGLED SVIH USLUGA ZA PODUZETNIKE KOJE SU VAM NA RAPOLAGANJU NA POSLOVNOM FORUMU
AKTUALNO


Europska legislativa

Na sastanku Ekonomsko socijalnog vijeća EU u lipnju 2003. godine istaknuto je da je "Bijela knjiga o sigurnosti hrane" (siječanj, 2000. god.) imala za cilj transformirati Europsko zakonodavstvo o zdravstvenoj ispravnosti i sigurnosti hrane u moderan sustav koji će odgovoriti na izazove 21. stoljeća. Navodi se da je danas, tri godine nakon objavljivanja nova legislativa gotovo završena. Europsko povjerenstvo za sigurnost hrane (European Food Safety Authortity; EFSA) koje je iniciralo sustav monitoringa i kontrole hrane unatrag nekoliko godina utvrdilo je da ga je neophodno unaprijediti jer je fragmentiran, nejasan i neprecizan.
Osnovu službene kontrole trebaju propisivati Zakon o hrani i Zakon o stočnoj hrani u odnosu na proizvođače namirnica i proizvodnju stočne hrane u zemljama EU. To uključuje uvjete koji se odnose na svaku fazu proizvodnje, prerade i prometa namirnicama i stočnom hranom. Prema riječima EU Povjerenika za zdravlje i zaštitu potrošača Davida Byrna organizacija nacionalnih sustava kontrole treba biti dio ukupnih koherentnih mjera umjesto izoliranih pristupa pojedinih zemalja. U tom smislu zemlje članice EU trebaju osigurati razvoj sustava koji će sadržavati glavne zajedničke principe. Uvoz namirnica i krmiva u EU treba biti pod odgovarajućom zajedničkom kontrolom koja će primjenjivati zajedničku europsku veterinarsku legislativu. Pojačat će se kontrola vanjskih granica Europske unije i osigurati uvid u evidencije nastalih rizika u zemljama izvoznicama. Također, EU će postaviti kontrolne planove uz odgovarajuće informacijske sustave. Ti kontrolni planovi osnivat će se po preporukama Ureda za hranu i veterinarstvo (Food and Veterinary Office; FVO).
Kako Europska unija uvozi hranu iz preko 200 zemalja svijeta potrebno je osigurati jednake uvjete kakvoće i zdravstvene ispravnosti za namirnice i stočnu hranu. U tom smislu treba promicati kontrolu u zemljama trećeg svijeta na osnovi uvjeta zemalja članica unije. EU će ponuditi edukacijske programe trećim zemljama u smislu primjene najboljih postupaka i prihvaćanja standarda za identifikaciju rizika i unapređenje sigurnosti i zdravstvene ispravnosti hrane. Kontrolni mehanizmi trebaju garantirati primjenu i učinkovitost zakonodavstva EU. Korektivne mjere i sankcije nedjeljiv su dio kontrolnih sustava. Sustav uključuje uvođenje krivičnog progona u smislu kršenja legislative za namirnice i stočnu hranu kao što je to i u drugim sektorima poput zakonodavstva zaštite okoliša i dr. Kao primjer može poslužiti ilegalni plasman GSE rizičnih tvari i drugih noksi koje mogu ugroziti zdravlje ljudi ili životinja.

Smisao osnovnog Zakona o hrani EU koji je stupio na snagu u siječnju 2002. godine je promicanje nadzora i sigurnosti hrane u cjelokupnom proizvodnom lancu uključujući primarnu proizvodnju, preradu i promet, pod motom "od farme do stola" ("from farm to table"; "from farm to fork"). Uvedene su mjere zaštite od TSE, ograničena je primjena animalnih tkiva u hranidbi životinja, nepoželjnih tvari i dodataka u krmivima, ograničena je primjena pesticida, aditiva u hrani, a posebno su zabranjeni antibiotici i promotori rasta u namirnicama i hranidbi životinja. Također, 2002. godine usvojene su posebne mjere za hranu animalnog podrijetla koje trebaju harmonizirati i pojednostavniti EU legislativu iz područja higijene namirnica koja je prethodno obuhvaćala 17 različitih propisa i omogućiti transparentnu higijensku zaštitu. Ova zaštita treba uključiti proizvođače hrane a obuhvaća instrumente sigurnosti i zdravstvene ispravnosti zbog budućih rizika duž cijelog lanca proizvodnje i prometa hranom.
Stočna hrana postaje sve značajnijim čimbenikom rizika u ljudskoj prehrani. Higijena proizvodnje i prerade krmiva zasigurno je vitalni čimbenik sigurnosti namirnica. Nedavno prihvaćeni kriteriji o higijeni stočne hrane sastavni su dio ukupne EU legislative u okvirima cijelog proizvodnog lanca.
U pogledu kontrole namirnica i stočne hrane Europski sustav o sigurnosti hrane sastoji se od tri dijela. Prva dva odnose se na namirnice i krmiva i dio su završene EU legislative. Treći dio koji se odnosi na provođenje inspekcijskog nadzora, upravo prolazi postupak pripreme i uključuje znanstveni pristup u skladu sa zahtjevima 21. stoljeća. Taj dio treba unaprijediti postojeću učinkovitost kontrole država članica EU, bolje definirati ciljeve, harmonizirati ulogu inspekcijskih službi i integrirati nadzor i kontrolu cjelokupnog hranidbenog lanca. On će definirati učinkovite mjere i odgovarajuće sankcije te poboljšati odnos zakonodavstva o hrani i hranidbi životinja.
Ovako postavljeni kontrolni sustav treba pokriti uvoz namirnica i stočne hrane te omogućiti pomoć razvijenih zemalja trećim zemljama u unapređivanju proizvodnje i postojećih standarda. Sve skupa treba pridonijeti jednake uvjete cijelog sustava i dati potrošačima zdravstveno ispravnu i sigurnu hranu.
Predložene su nove inicijative u području nutricionizma. One se odnose na nutricionističke karakteristike namirnica, obilježavanje, zdravstveni učinak i uključuju "novu hranu", dijetetsku hranu, dodatak aditiva, tvari u stočnoj hrani i načine njihove primjene. Također, predstavljene su inicijative za donošenje propisa o transportu životinja.Dr.sc. Mirza Hadžiosmanović, redoviti profesor, Zavod za higijenu i tehnologiju animalnih namirnica,
Veterinarski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Heinzelova 55, Zagreb

Naslovnica

Riječ urednice

AKTUALNO

Europska legislativa

TEHNLOGIJA

Mesni sir

IZ LITERATURE I PRAKSE

Mikrobna fermentacija u proizvodnji trajnih kobasica

TRŽIŠTE MESA

Tržište svinja

Tržište goveda

TRŽIŠTE RIBA

Riba iz ribogojilišta

UZGOJ ŽIVOTINJA

Uzgoj kunića (II)

ODABRANE STRANICE

Pravilnik o razvrstavanju poslovnih subjekata prema nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti

Brojnost stoke novih članica EU

ZNANSTVENO - STRUČNI DIO

ZNANSTVENI RAD

Ostaci sulfonamida u mesu peradi

REVIJALNI PRIKAZ

Tvrdo, suho i tamno meso (TST) - problem u proizvodnji i preradi junećeg mesa

STRUČNI RAD

Postupak s pernatom divljači nakon odstrjela - tradicionalni pristup

REVIJALNI PRIKAZ

Higijensko značenje histamina namirnicama

STRUČNI RAD

Higijensko sanitarni i zdravstveni kriteriji vode za piće i napajanje

Prikaz iz literature

Upute autorima

Obavijesti
Ažurirano: 9. 7. 2020.MESO
PRVI HRVATSKI ČASOPIS O MESU

ZADRUŽNA ŠTAMPA d.d., Jakićeva 1, P.P. 910, Zagreb