NAPOMENA!


GODINA VI

> BROJ 4

> BROJ 3

> BROJ 2

> BROJ 1

GODINA V

> BROJ 6

> BROJ 5

> BROJ 4

> BROJ 3

> BROJ 2

> BROJ 1> KNJIGE

> LINKOVI

> IZRADA WEB STRANICA

Klikni za pregled priloga
PREGLED SVIH USLUGA ZA PODUZETNIKE KOJE SU VAM NA RAPOLAGANJU NA POSLOVNOM FORUMUIZRADA WEB STRANICA

Samostalna izrada web stranica. U svega nekoliko minuta, kreirajte vrhunsku web stranicu uz pomoć našeg CMS-a. Moderni dizajni za Vašu web stranice. Korištenje administracije slično je kao korištenje Facebooka, ne zahtjeva znanje kodiranja i programiranja. Započnite pisati, dodajte nekoliko fotografija te ostvarite svoju prvu web stranicu u trenu. Mijenjajte dizajn svoje stranice s lakoćom. Kreirajte web stranicu svoje tvrtke, web stranicu obrta, web stranicu udruge, započnite pisati blog...

Mobilna responzivnost predstavlja prilagođavanje web stranice svim uređajima (mobitel, tablet, računalo) i mora se implementirati na sve stranice. SEO optimizacija će omogućiti vašoj web stranici da se prikazuje u prvih deset rezultata na tražilicama (poput Google-a) za pojmove koje pretražuju vaši budući kupci.

Dizajn responzivnih web stranica, izrada CMS stranica, ugradnja web shopa, implementacija plaćanja karticama, ugradnja Google analyticsa, siguran hosting, prijava na tražilice, reklama na društvenim mrežama, ugradnja kontakt formulara za upite sa web stranica...
AKTUALNO


Europska legislativa

Na sastanku Ekonomsko socijalnog vijeća EU u lipnju 2003. godine istaknuto je da je "Bijela knjiga o sigurnosti hrane" (siječanj, 2000. god.) imala za cilj transformirati Europsko zakonodavstvo o zdravstvenoj ispravnosti i sigurnosti hrane u moderan sustav koji će odgovoriti na izazove 21. stoljeća. Navodi se da je danas, tri godine nakon objavljivanja nova legislativa gotovo završena. Europsko povjerenstvo za sigurnost hrane (European Food Safety Authortity; EFSA) koje je iniciralo sustav monitoringa i kontrole hrane unatrag nekoliko godina utvrdilo je da ga je neophodno unaprijediti jer je fragmentiran, nejasan i neprecizan.
Osnovu službene kontrole trebaju propisivati Zakon o hrani i Zakon o stočnoj hrani u odnosu na proizvođače namirnica i proizvodnju stočne hrane u zemljama EU. To uključuje uvjete koji se odnose na svaku fazu proizvodnje, prerade i prometa namirnicama i stočnom hranom. Prema riječima EU Povjerenika za zdravlje i zaštitu potrošača Davida Byrna organizacija nacionalnih sustava kontrole treba biti dio ukupnih koherentnih mjera umjesto izoliranih pristupa pojedinih zemalja. U tom smislu zemlje članice EU trebaju osigurati razvoj sustava koji će sadržavati glavne zajedničke principe. Uvoz namirnica i krmiva u EU treba biti pod odgovarajućom zajedničkom kontrolom koja će primjenjivati zajedničku europsku veterinarsku legislativu. Pojačat će se kontrola vanjskih granica Europske unije i osigurati uvid u evidencije nastalih rizika u zemljama izvoznicama. Također, EU će postaviti kontrolne planove uz odgovarajuće informacijske sustave. Ti kontrolni planovi osnivat će se po preporukama Ureda za hranu i veterinarstvo (Food and Veterinary Office; FVO).
Kako Europska unija uvozi hranu iz preko 200 zemalja svijeta potrebno je osigurati jednake uvjete kakvoće i zdravstvene ispravnosti za namirnice i stočnu hranu. U tom smislu treba promicati kontrolu u zemljama trećeg svijeta na osnovi uvjeta zemalja članica unije. EU će ponuditi edukacijske programe trećim zemljama u smislu primjene najboljih postupaka i prihvaćanja standarda za identifikaciju rizika i unapređenje sigurnosti i zdravstvene ispravnosti hrane. Kontrolni mehanizmi trebaju garantirati primjenu i učinkovitost zakonodavstva EU. Korektivne mjere i sankcije nedjeljiv su dio kontrolnih sustava. Sustav uključuje uvođenje krivičnog progona u smislu kršenja legislative za namirnice i stočnu hranu kao što je to i u drugim sektorima poput zakonodavstva zaštite okoliša i dr. Kao primjer može poslužiti ilegalni plasman GSE rizičnih tvari i drugih noksi koje mogu ugroziti zdravlje ljudi ili životinja.

Smisao osnovnog Zakona o hrani EU koji je stupio na snagu u siječnju 2002. godine je promicanje nadzora i sigurnosti hrane u cjelokupnom proizvodnom lancu uključujući primarnu proizvodnju, preradu i promet, pod motom "od farme do stola" ("from farm to table"; "from farm to fork"). Uvedene su mjere zaštite od TSE, ograničena je primjena animalnih tkiva u hranidbi životinja, nepoželjnih tvari i dodataka u krmivima, ograničena je primjena pesticida, aditiva u hrani, a posebno su zabranjeni antibiotici i promotori rasta u namirnicama i hranidbi životinja. Također, 2002. godine usvojene su posebne mjere za hranu animalnog podrijetla koje trebaju harmonizirati i pojednostavniti EU legislativu iz područja higijene namirnica koja je prethodno obuhvaćala 17 različitih propisa i omogućiti transparentnu higijensku zaštitu. Ova zaštita treba uključiti proizvođače hrane a obuhvaća instrumente sigurnosti i zdravstvene ispravnosti zbog budućih rizika duž cijelog lanca proizvodnje i prometa hranom.
Stočna hrana postaje sve značajnijim čimbenikom rizika u ljudskoj prehrani. Higijena proizvodnje i prerade krmiva zasigurno je vitalni čimbenik sigurnosti namirnica. Nedavno prihvaćeni kriteriji o higijeni stočne hrane sastavni su dio ukupne EU legislative u okvirima cijelog proizvodnog lanca.
U pogledu kontrole namirnica i stočne hrane Europski sustav o sigurnosti hrane sastoji se od tri dijela. Prva dva odnose se na namirnice i krmiva i dio su završene EU legislative. Treći dio koji se odnosi na provođenje inspekcijskog nadzora, upravo prolazi postupak pripreme i uključuje znanstveni pristup u skladu sa zahtjevima 21. stoljeća. Taj dio treba unaprijediti postojeću učinkovitost kontrole država članica EU, bolje definirati ciljeve, harmonizirati ulogu inspekcijskih službi i integrirati nadzor i kontrolu cjelokupnog hranidbenog lanca. On će definirati učinkovite mjere i odgovarajuće sankcije te poboljšati odnos zakonodavstva o hrani i hranidbi životinja.
Ovako postavljeni kontrolni sustav treba pokriti uvoz namirnica i stočne hrane te omogućiti pomoć razvijenih zemalja trećim zemljama u unapređivanju proizvodnje i postojećih standarda. Sve skupa treba pridonijeti jednake uvjete cijelog sustava i dati potrošačima zdravstveno ispravnu i sigurnu hranu.
Predložene su nove inicijative u području nutricionizma. One se odnose na nutricionističke karakteristike namirnica, obilježavanje, zdravstveni učinak i uključuju "novu hranu", dijetetsku hranu, dodatak aditiva, tvari u stočnoj hrani i načine njihove primjene. Također, predstavljene su inicijative za donošenje propisa o transportu životinja.Dr.sc. Mirza Hadžiosmanović, redoviti profesor, Zavod za higijenu i tehnologiju animalnih namirnica,
Veterinarski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Heinzelova 55, Zagreb

Naslovnica

Riječ urednice

AKTUALNO

Europska legislativa

TEHNLOGIJA

Mesni sir

IZ LITERATURE I PRAKSE

Mikrobna fermentacija u proizvodnji trajnih kobasica

TRŽIŠTE MESA

Tržište svinja

Tržište goveda

TRŽIŠTE RIBA

Riba iz ribogojilišta

UZGOJ ŽIVOTINJA

Uzgoj kunića (II)

ODABRANE STRANICE

Pravilnik o razvrstavanju poslovnih subjekata prema nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti

Brojnost stoke novih članica EU

ZNANSTVENO - STRUČNI DIO

ZNANSTVENI RAD

Ostaci sulfonamida u mesu peradi

REVIJALNI PRIKAZ

Tvrdo, suho i tamno meso (TST) - problem u proizvodnji i preradi junećeg mesa

STRUČNI RAD

Postupak s pernatom divljači nakon odstrjela - tradicionalni pristup

REVIJALNI PRIKAZ

Higijensko značenje histamina namirnicama

STRUČNI RAD

Higijensko sanitarni i zdravstveni kriteriji vode za piće i napajanje

Prikaz iz literature

Upute autorima

Obavijesti
Ažurirano: 29. 11. 2022.MESO
PRVI HRVATSKI ČASOPIS O MESU

Poslovni forum d.o.o. - Usluge izrade web stranica