NAPOMENA!


GODINA VI

> BROJ 4

> BROJ 3

> BROJ 2

> BROJ 1

GODINA V

> BROJ 6

> BROJ 5

> BROJ 4

> BROJ 3

> BROJ 2

> BROJ 1> KNJIGE

> LINKOVI

> IZRADA WEB STRANICA

Klikni za pregled priloga
PREGLED SVIH USLUGA ZA PODUZETNIKE KOJE SU VAM NA RAPOLAGANJU NA POSLOVNOM FORUMUIZRADA WEB STRANICA

Samostalna izrada web stranica. U svega nekoliko minuta, kreirajte vrhunsku web stranicu uz pomoć našeg CMS-a. Moderni dizajni za Vašu web stranice. Korištenje administracije slično je kao korištenje Facebooka, ne zahtjeva znanje kodiranja i programiranja. Započnite pisati, dodajte nekoliko fotografija te ostvarite svoju prvu web stranicu u trenu. Mijenjajte dizajn svoje stranice s lakoćom. Kreirajte web stranicu svoje tvrtke, web stranicu obrta, web stranicu udruge, započnite pisati blog...

Mobilna responzivnost predstavlja prilagođavanje web stranice svim uređajima (mobitel, tablet, računalo) i mora se implementirati na sve stranice. SEO optimizacija će omogućiti vašoj web stranici da se prikazuje u prvih deset rezultata na tražilicama (poput Google-a) za pojmove koje pretražuju vaši budući kupci.

Dizajn responzivnih web stranica, izrada CMS stranica, ugradnja web shopa, implementacija plaćanja karticama, ugradnja Google analyticsa, siguran hosting, prijava na tražilice, reklama na društvenim mrežama, ugradnja kontakt formulara za upite sa web stranica...
TVRDO, SUHO I TAMNO MESO (TST)
PROBLEM U PROIZVODNJI I PRERADI JUNEĆEG MESA


Kuzmanović1, Ž.
1 Dr.sc. Željka Kuzmanović, PIK Vrbovec


SAŽETAK
Posljednjih godina u proizvodnji junećeg mesa sve je češća pojava različitih pogrešaka koje utječu na njegovu kakvoću. Najznačajniji problem ogleda se u pojavi tvrdog, suhog i tamnog mesa (TST-meso; engl. Dry, Firm, Dark; DFD-meat). Razlozi pojavi TST- mesa proizlaze prije svega iz različitih utjecaja poput stresa, transporta, hranidbe, smještaja i genetskih čimbenika. U raspravi su prikazana različita istraživanja koja obuhvaćaju obim kao i mogućnosti sprečavanja navedene pojave.
Ključne riječi: kakvoća junećeg mesa, TST-meso


SUMMARY
DARK, FIRM, DRY MEAT (DFD) - MAJOR PROBLEM IN
THE PRODUCTION AND PROCESSING OF BEEF MEAT
During the last few year, in the production and processing of beef meat, frequently misteakes effects on meat quality.Most common problem is dark, firm and dry (DFD) meat. DFD meat is result of different influences; stress, transport, feedlot, breeding conditions and genetics. Discussion shows results of different researches and proposals for reducing or avoiding of DFD meat apperance.
Key words: beef meat quality, DFD meat
Cijeli članak dostupan je u tiskanom izdanjuNaslovnica

Riječ urednice

AKTUALNO

Europska legislativa

TEHNLOGIJA

Mesni sir

IZ LITERATURE I PRAKSE

Mikrobna fermentacija u proizvodnji trajnih kobasica

TRŽIŠTE MESA

Tržište svinja

Tržište goveda

TRŽIŠTE RIBA

Riba iz ribogojilišta

UZGOJ ŽIVOTINJA

Uzgoj kunića (II)

ODABRANE STRANICE

Pravilnik o razvrstavanju poslovnih subjekata prema nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti

Brojnost stoke novih članica EU

ZNANSTVENO - STRUČNI DIO

ZNANSTVENI RAD

Ostaci sulfonamida u mesu peradi

REVIJALNI PRIKAZ

Tvrdo, suho i tamno meso (TST) - problem u proizvodnji i preradi junećeg mesa

STRUČNI RAD

Postupak s pernatom divljači nakon odstrjela - tradicionalni pristup

REVIJALNI PRIKAZ

Higijensko značenje histamina namirnicama

STRUČNI RAD

Higijensko sanitarni i zdravstveni kriteriji vode za piće i napajanje

Prikaz iz literature

Upute autorima

Obavijesti
Ažurirano: 29. 11. 2022.MESO
PRVI HRVATSKI ČASOPIS O MESU

Poslovni forum d.o.o. - Usluge izrade web stranica