NAPOMENA!


GODINA VI

> BROJ 4

> BROJ 3

> BROJ 2

> BROJ 1

GODINA V

> BROJ 6

> BROJ 5

> BROJ 4

> BROJ 3

> BROJ 2

> BROJ 1> KNJIGE

> LINKOVI

> IZRADA WEB STRANICA

Klikni za pregled priloga
PREGLED SVIH USLUGA ZA PODUZETNIKE KOJE SU VAM NA RAPOLAGANJU NA POSLOVNOM FORUMUIZRADA WEB STRANICA

Samostalna izrada web stranica. U svega nekoliko minuta, kreirajte vrhunsku web stranicu uz pomoć našeg CMS-a. Moderni dizajni za Vašu web stranice. Korištenje administracije slično je kao korištenje Facebooka, ne zahtjeva znanje kodiranja i programiranja. Započnite pisati, dodajte nekoliko fotografija te ostvarite svoju prvu web stranicu u trenu. Mijenjajte dizajn svoje stranice s lakoćom. Kreirajte web stranicu svoje tvrtke, web stranicu obrta, web stranicu udruge, započnite pisati blog...

Mobilna responzivnost predstavlja prilagođavanje web stranice svim uređajima (mobitel, tablet, računalo) i mora se implementirati na sve stranice. SEO optimizacija će omogućiti vašoj web stranici da se prikazuje u prvih deset rezultata na tražilicama (poput Google-a) za pojmove koje pretražuju vaši budući kupci.

Dizajn responzivnih web stranica, izrada CMS stranica, ugradnja web shopa, implementacija plaćanja karticama, ugradnja Google analyticsa, siguran hosting, prijava na tražilice, reklama na društvenim mrežama, ugradnja kontakt formulara za upite sa web stranica...
OSTACI SULFONAMIDA U MESU PERADI


Kozačinski1, L., M. Hadžiosmanović1, Ž. Cvrtila1, D. Bažulić2, J. Sapunar-Postužnik2

1 Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za higijenu i tehnologiju animalnih namirnica
2 Hrvatski veterinarski institut, Odjel za određivanje rezidua, Zagreb


SAŽETAK
U radu su prikazani rezultati određivanja ostataka sulfonamida u uzorcima mesa peradi sa zagrebačkog tržišta. Od ukupno pretraženih 30 uzoraka mesa peradi, 4 nisu zadovoljila odredbe Pravilnika (NN RH 39/2003). Nadalje, čak 13 pretraženih uzoraka mesa peradi, 3 od ukupno 30 pretraženih uzoraka masnog tkiva i 11 od 20 uzoraka iznutrica sadržavalo je graničnu vrijednost od 100 ppb sulfonamida.
Ključne riječi: sulfonamidi, meso peradi


SUMMARY
RESIDUES OF SULPHONAMIDES IN POULTRY MEAT
The paper presents the results of determination of sulfonamide residues in samples of poultry meat sold on the market of Zagreb. Four of 30 analyzed samples of poultry meat did not meat the requirements laid down by the Rule Book (Official Gazette of Croatia,
No. 39/2003). Furthermore, even 13 of examined poultry meat samples, then 3 of in total 30 fat tissue samples and 11 of 20 viscera samples contained a limit value of 100 ppb of sulphonamide.
Key words: sulphonamide, polutry meat
Cijeli članak dostupan je u tiskanom izdanju


Naslovnica

Riječ urednice

AKTUALNO

Europska legislativa

TEHNLOGIJA

Mesni sir

IZ LITERATURE I PRAKSE

Mikrobna fermentacija u proizvodnji trajnih kobasica

TRŽIŠTE MESA

Tržište svinja

Tržište goveda

TRŽIŠTE RIBA

Riba iz ribogojilišta

UZGOJ ŽIVOTINJA

Uzgoj kunića (II)

ODABRANE STRANICE

Pravilnik o razvrstavanju poslovnih subjekata prema nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti

Brojnost stoke novih članica EU

ZNANSTVENO - STRUČNI DIO

ZNANSTVENI RAD

Ostaci sulfonamida u mesu peradi

REVIJALNI PRIKAZ

Tvrdo, suho i tamno meso (TST) - problem u proizvodnji i preradi junećeg mesa

STRUČNI RAD

Postupak s pernatom divljači nakon odstrjela - tradicionalni pristup

REVIJALNI PRIKAZ

Higijensko značenje histamina namirnicama

STRUČNI RAD

Higijensko sanitarni i zdravstveni kriteriji vode za piće i napajanje

Prikaz iz literature

Upute autorima

Obavijesti
Ažurirano: 29. 11. 2022.MESO
PRVI HRVATSKI ČASOPIS O MESU

Poslovni forum d.o.o. - Usluge izrade web stranica