NAPOMENA!


GODINA VI

> BROJ 4

> BROJ 3

> BROJ 2

> BROJ 1

GODINA V

> BROJ 6

> BROJ 5

> BROJ 4

> BROJ 3

> BROJ 2

> BROJ 1> KNJIGE

> LINKOVI

> IZRADA WEB STRANICA

Klikni za pregled priloga
PREGLED SVIH USLUGA ZA PODUZETNIKE KOJE SU VAM NA RAPOLAGANJU NA POSLOVNOM FORUMUIZRADA WEB STRANICA

Samostalna izrada web stranica. U svega nekoliko minuta, kreirajte vrhunsku web stranicu uz pomoć našeg CMS-a. Moderni dizajni za Vašu web stranice. Korištenje administracije slično je kao korištenje Facebooka, ne zahtjeva znanje kodiranja i programiranja. Započnite pisati, dodajte nekoliko fotografija te ostvarite svoju prvu web stranicu u trenu. Mijenjajte dizajn svoje stranice s lakoćom. Kreirajte web stranicu svoje tvrtke, web stranicu obrta, web stranicu udruge, započnite pisati blog...

Mobilna responzivnost predstavlja prilagođavanje web stranice svim uređajima (mobitel, tablet, računalo) i mora se implementirati na sve stranice. SEO optimizacija će omogućiti vašoj web stranici da se prikazuje u prvih deset rezultata na tražilicama (poput Google-a) za pojmove koje pretražuju vaši budući kupci.

Dizajn responzivnih web stranica, izrada CMS stranica, ugradnja web shopa, implementacija plaćanja karticama, ugradnja Google analyticsa, siguran hosting, prijava na tražilice, reklama na društvenim mrežama, ugradnja kontakt formulara za upite sa web stranica...
Na temelju članka 5. stavka 3. i članka 8. stavka 2. Zakona o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti ("Narodne novine" broj 98/94) i Odluke o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD 2002 ("Narodne novine" broj 13/03) ravnatelj Državnog zavoda za statistiku donio je

PRAVILNIK O RAZVRSTAVANJU POSLOVNIH SUBJEKATA PREMA NACIONALNOJ KLASIFIKACIJI DJELATNOSTI

NKD 2002
NN RH 52/2003


NACIONALNA KLASIFIKACIJA DJELATNOSTI
– pročišćeni pregled –


Izvor podataka www.poslovniforum.hr


01 POLJOPRIVREDA, LOV I USLUGE POVEZANE S NJIMA
01.2 Uzgoj stoke, peradi i ostalih životinja
01.21 Uzgoj goveda, proizvodnja mlijeka
01.21.1 Uzgoj goveda za proizvodnju mesa
01.21.2 Uzgoj goveda za mlijeko i priplod
01.22 Uzgoj ovaca, koza, konja, magaraca, mula i mazgi
01.22.1 Uzgoj ovaca i koza
01.22.2 Uzgoj konja, magaraca, mula i mazgi
01.23 Uzgoj svinja
01.24 Uzgoj peradi
01.25 Uzgoj ostalih životinja
01.3 Uzgoj usjeva i uzgoj stoke, peradi i ostalih životinja (mješovita proizvodnja)
01.4 Uslužne djelatnosti u biljnoj proizvodnji i stočarstvu, osim veterinarskih usluga
01.42 Uslužne djelatnosti u stočarstvu, osim veterinarskih usluga
01.42.1 Usluge umjetnoga osjemenjivanja
01.42.2 Ostale uslužne djelatnosti u stočarstvu, osim veterinarskih usluga
01.5 Lov, stupičarenje i briga o divljači, uključujući usluge povezane s njima

05 RIBARSTVO, MRJESTILIŠTA I RIBNJACI; USLUGE U RIBARSTVU
05.01 Ribarstvo
05.01.1 Oceanski i morski ribolov
05.01.2 Slatkovodni ribolov
05.02 Mrjestilišta i ribnjaci
05.02.1 Morska mrjestilišta i ribnjaci
05.02.2 Slatkovodna mrjestilišta i ribnjaci

15 PROIZVODNJA HRANE I PIĆA
15.1 Proizvodnja, prerada i konzerviranje mesa i mesnih proizvoda
15.11 Proizvodnja, obrada i konzerviranje mesa
15.12 Proizvodnja, obrada i konzerviranje mesa peradi
15.13 Proizvodnja proizvoda od mesa i mesa peradi
15.2 Prerada i konzerviranje riba i ribljih proizvoda
15.4 Proizvodnja biljnih i životinjskih ulja i masti
15.41 Proizvodnja sirovih ulja i masti
15.42 Proizvodnja rafiniranih ulja i masti
15.7 Proizvodnja hrane za životinje
15.71 Proizvodnja stočne hrane
15.72 Proizvodnja hrane za kućne ljubimce
15.8 Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvodaNaslovnica

Riječ urednice

AKTUALNO

Europska legislativa

TEHNLOGIJA

Mesni sir

IZ LITERATURE I PRAKSE

Mikrobna fermentacija u proizvodnji trajnih kobasica

TRŽIŠTE MESA

Tržište svinja

Tržište goveda

TRŽIŠTE RIBA

Riba iz ribogojilišta

UZGOJ ŽIVOTINJA

Uzgoj kunića (II)

ODABRANE STRANICE

Pravilnik o razvrstavanju poslovnih subjekata prema nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti

Brojnost stoke novih članica EU

ZNANSTVENO - STRUČNI DIO

ZNANSTVENI RAD

Ostaci sulfonamida u mesu peradi

REVIJALNI PRIKAZ

Tvrdo, suho i tamno meso (TST) - problem u proizvodnji i preradi junećeg mesa

STRUČNI RAD

Postupak s pernatom divljači nakon odstrjela - tradicionalni pristup

REVIJALNI PRIKAZ

Higijensko značenje histamina namirnicama

STRUČNI RAD

Higijensko sanitarni i zdravstveni kriteriji vode za piće i napajanje

Prikaz iz literature

Upute autorima

Obavijesti
Ažurirano: 29. 11. 2022.MESO
PRVI HRVATSKI ČASOPIS O MESU

Poslovni forum d.o.o. - Usluge izrade web stranica