Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge
Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja.
Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV
Iskoristite ponudu za BESPLATNU izradu web stranica - Link na opširnije

OPIS MOGUĆNOSTI CMS STRANICA

SADRŽAJ (MENU) I STRANICE
- Mogućnost kreiranja neograničenog broja web stranica (članaka)
- Samostalno kreiranje potrebnih kategorija i potkategorija
- Mogućnost dijeljenja kategorija u potkategorije
- U svaku kategoriju možete dodati neograničeni broj stranica
- Samostalno ažuriranje svih članaka, kategorija i sadržaja
- Jednostavno kreiranje modernih foto-galerija
- Jednostavno objavljivanje YouTube video priloga
- Print verzija svake stranice prilagođena za ispis
- Svaka stranica je optimizirana za Google i druge tražilice

VIJESTI
- Posebna cjelina za dodavanje neograničenog broja vijesti
- Automatski prikaz najnovijih vijesti u obliku pokretnog teksta
- Arhiva vijesti sa brzim pregledom po naslovima i pretraživanjem
- Osim vijesti možete objaviti i bilo koji drugi tekst ili slike
- Mogućnost kreiranja foto i video galerija, PDF, Word dokumenata

KATALOG
- Web katalog za tablično predstavljanje proizvoda ili usluga
- Mogućnost predstavljanja nekretnina, apartmana, oglasa...
- Mogućnost otvaranja neograničenog broja kataloških kategorija
- Mogućnost samostalnog kreiranja karakteristika i opisa
- Mogućnost dodavanja linka za opširnije informacije, web shop...
- Slanja upita putem kontakt forme (narudžbe, rezervacije...)

DIZAJN
- Samostalni odabir gotovih predložaka (dizajna)
- Preko 240 gotovih dizajna koje možete samostalno mijenjati
- Izmjena slika u zaglavlju i svih drugih grafičkih elemenata
- Mogućnost kreiranja samostalne uvodne stranice u web portal
- Samostalno uređivanje dodatnih oglasnih prostora na stranicama
- Zastavice kao linkovi prema verzijama na stranim jezicima
- Mogućnost pretraživanja svih objavljenih članaka i vijesti
- Responsive web design - Stranice su prilagođene za mobitele

ADMINISTRATORSKI DIO
- Jednostavno upravljanje svim sadržajima, dizajnom stranica
- Unos i ažuriranje tekstova i slika putem WYSIWYG HTML alata
- Podrška za Google Analytics i slične aplikacije
- Samostalna detaljna statistika ugrađena u sam CMS
- Indikatori indeksiranosti na Google tražilici
- Mogućnost nadogradnje sustava sa drugim modulima
- Kompletna administracija je na hrvatskom jeziku

Iskoristite ponudu za BESPLATNU izradu web stranica - Link na opširnije

 

 

 
NAPOMENA!
U nastavku je sadržaj web stranice koja je izrađena prije dosta vremena. S obzirom na protek vremena, neke od informacija možda više nisu aktualne. Za aktualne i ažurirane informacije, posjetite naslovnu stranicu ovog web portala.
Link na naslovnu stranicu web portala www.poslovniforum.hr
 

 


NAPOMENA!


GODINA VI

> BROJ 4

> BROJ 3

> BROJ 2

> BROJ 1

GODINA V

> BROJ 6

> BROJ 5

> BROJ 4

> BROJ 3

> BROJ 2

> BROJ 1> KNJIGE

> LINKOVI

> IZRADA WEB STRANICA

Klikni za pregled priloga
PREGLED SVIH USLUGA ZA PODUZETNIKE KOJE SU VAM NA RAPOLAGANJU NA POSLOVNOM FORUMU 
ZAKON O HRANI

POČETAK OSNIVANJA HRVATSKE AGENCIJE ZA HRANU

Hadžiosmanović1, M.

Tijekom listopada 2003.godine Vlada republike Hrvatske raspisala je natječaj za članove Upravnog Vijeća Hrvatske agencije za hranu. Time je i faktično počeo njezin ustroj jer je čl.109. Zakona o hrani NN 117/2003 propisano da će Vlada u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu Zakona imenovati članove Upravnog vijeća.
Naime, Zakonom o hrani osniva se Hrvatska agencija za hranu koja obavlja znanstvene i stručne poslove vezano za zdravstvenu ispravnost i higijenu hrane i hrane za životinje. Agencija ima svojstvo pravne osobe. Za svoj rad sredstva se osiguravaju u Državnom proračunu a ima i vlastite prihode iz drugih aktivnosti. I pored navedenog agencija je neprofitna pravna osoba. Djelatnost agencije jest analiza rizika glede zdravstvene ispravnosti hrane i hrane za životinje ali i drugi poslovi utvrđeni Zakonom , Statutom i drugim propisima.

Tijela agencije su Upravno vijeće, ravnatelj, Savjetodavno vijeće, Znanstveno vijeće i Znanstveni odbori.

Upravno vijeće

Uloga Upravnog vijeća pretežno je administrativne naravi a sastoji se od toga da:
- odobrava, odnosno usvaja interne propise Agencije,
- donosi mišljenje o propisima za područje hrane i hrane za životinje,
- usvaja financijske propise Agencije,
- osigurava da Agencija obavlja svoje funkcije,
- osigurava da programi budu u skladu s prioritetima Vlade u području zdravstvene ispravnosti i higijene hrane,
- čini dostupnim javnosti dokumente i interne propise Agencije,
- usvaja program aktivnosti za razdoblje od 4 godine,
- izvješćuje o svojem radu u prethodnoj godini,
- donosi odluke većinom glasova članova,
- sastaje se na poziv predsjednika ili ravnatelja ili na zajednički zahtjev 3 člana

Ravnatelj

Ravnatelja i zamjenika ravnatelja Agencije imenuje Upravno vijeće na mandat od 5 godina. Ravnatelj rukovodi Agencijom, predstavlja je i zastupa.

Savjetodavno vijeće, znanstveno vijeće i znanstveni odbori

Savjetodavno vijeće ima 13 članova koji ne mogu biti članovi Upravnog vijeća, Znanstvenog vijeća i Znanstvenih odbora. Savjetuje ravnatelja u izvršavanju poslova Agencije. Zadaće i način rada utvrđuju se statuom i općim aktima Agencije. Agencija ima znanstveno Vijeće i Znanstvene odbore kao stručna tijela za utvrđivanje znanstvenih mišljenja u okviru djelokruga Agencije. Znanstveno vijeće daje znanstvena mišljenja u vezi s predmetom njegove nadležnosti te zakonodavstvom koje predviđa da se konzultira Znanstveno vijeće.

Cijeli članak dostupan je u tiskanom izdanju
1 Dr.sc. Mirza Hadžiosmanović, redoviti profesor, Zavod za higijenu i tehnologiju animalnih namirnica, Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Heinzelova 55

Naslovnica

Riječ urednice

AKTUALNO

Početak osnivanja Hrvatske Agencije za hranu

TEHNLOGIJA

Baza za izvrstan mesni pripravak

IZ LITERATURE I PRAKSE

Drniški pršut

ODABRANE STRANICE

Aktualno stanje u svinjogojstvu

Oznaka sigurnosti mesnih proizvoda

Velika Britanija: Prodaja mesa peradi neupotrebljivog za prehranu ljudi

TRŽIŠTE MESA

Stanje na europskom i hrvatskom tržištu svinja u 2002. g.

Svjetski porast proizvodnje mesa pataka

TRŽIŠTE RIBA

Slatkovodna riba iz ribogojilišta

Morska riba iz ribogojilišta

Morska riba iz ulova


ZNANSTVENO - STRUČNI DIO

ZNANSTVENA BILJEŠKA

Zastupljenost različitih vrsta bjelančevina animalnog porijekla u mesnim proizvodima i stočnoj hrani u periodu 1997 - 2002 godine

ZNANSTVENI RAD

Praćenje pojavnosti bakterija roda Salmonella u izmetu peradi

STRUČNI RAD

pH vrijednost - važan parametar kakvoće

STRUČNI RAD

Ocjena svježine morske ribe upotrebom uređaja "Torrymeter"

STRUČNI RAD

Utječe li postupak s jelenima prije klanja na kvalitetu divljačine?

Prikaz iz literature

Upute autorima
Ažurirano: 31. 3. 2020.MESO
PRVI HRVATSKI ČASOPIS O MESU

ZADRUŽNA ŠTAMPA d.d., Jakićeva 1, P.P. 910, Zagreb