NAPOMENA!


GODINA VI

> BROJ 4

> BROJ 3

> BROJ 2

> BROJ 1

GODINA V

> BROJ 6

> BROJ 5

> BROJ 4

> BROJ 3

> BROJ 2

> BROJ 1> KNJIGE

> LINKOVI

> IZRADA WEB STRANICA

Klikni za pregled priloga
PREGLED SVIH USLUGA ZA PODUZETNIKE KOJE SU VAM NA RAPOLAGANJU NA POSLOVNOM FORUMUIZRADA WEB STRANICA

Samostalna izrada web stranica. U svega nekoliko minuta, kreirajte vrhunsku web stranicu uz pomoć našeg CMS-a. Moderni dizajni za Vašu web stranice. Korištenje administracije slično je kao korištenje Facebooka, ne zahtjeva znanje kodiranja i programiranja. Započnite pisati, dodajte nekoliko fotografija te ostvarite svoju prvu web stranicu u trenu. Mijenjajte dizajn svoje stranice s lakoćom. Kreirajte web stranicu svoje tvrtke, web stranicu obrta, web stranicu udruge, započnite pisati blog...

Mobilna responzivnost predstavlja prilagođavanje web stranice svim uređajima (mobitel, tablet, računalo) i mora se implementirati na sve stranice. SEO optimizacija će omogućiti vašoj web stranici da se prikazuje u prvih deset rezultata na tražilicama (poput Google-a) za pojmove koje pretražuju vaši budući kupci.

Dizajn responzivnih web stranica, izrada CMS stranica, ugradnja web shopa, implementacija plaćanja karticama, ugradnja Google analyticsa, siguran hosting, prijava na tražilice, reklama na društvenim mrežama, ugradnja kontakt formulara za upite sa web stranica... 
Stručni rad

OCJENA SVJEŽINE MORSKE RIBE UPOTREBOM UREĐAJA "TORRYMETER"

Pavičić , M., L. Kozačinski , B. Njari

SAŽETAK

"Torrymeter" je prijenosni mjerni uređaj (Distell Industries LTD, Škotska), za koji proizvođač navodi da na objektivan način određuje svježinu ribe. Dobiveni rezultati izražavaju se torimejtrjskom vrijednošću u skali od 0-16. U ovom je radu uređajem određen stupanj svježine u uzorcima bijele i plave morske ribe pohranjene kroz četiri dana u hladnjaku na temperaturi od +4 °C. Nakon ulova i pohrane u hladnjaku kroz 24 sata u uzorcima ribe utvrđena je tor.-vrijednost od 10-16 koja je pokazatelj za besprijekornu ribu u postupku organoleptičke pretrage. Nakon 48 sati pohrane u hladnjaku (+4 °C ) vrijednost je iznosila od 6-10, a prema rezultatima organoleptičke pretrage riba je bila odstajala. Bijela i palva moraska riba nakon 72 sata i 96 sati pohrane u hladnjaku imale su tor.-vrijednosti od 3-6 koje su jednake ocjeni u organoleptičkoj pretrazi prema kojoj je riba pokvarena. Uz to, određen je stupanj svježine bijele i plave morske ribe smrznute na temperaturi od -20 °C, a zatim odmrznute. Očitana tor. -vrijednost (0-3) ukazala je da su smrznute pa zatim odmrznute ribe u orgnaoleptičkoj pretrazi ocijenjene kao besprijekorne.
Uređaj "Torrymeter" pokazao se pouzdanim u ocjeni svježine ribe. Napose je prikladan za rad veterinarskih inspektora te za utvrđivanje nedozvoljenih radnji kada se smrznuta riba nakon odmrzavanja prodaje kao svježa.
Ključne riječi: ocjena svježine, morska riba, "Torrymeter"SUMMARY

APPLICATION OF THE INSTRUMENT "TORRYMETER"
IN REVIEWING OF THE FRESHNESS OF SEA FISH

"Torrymeter" is portable instrument (Distell industries LTD., Scotland) that prescribes the freshness of fish. The results are expressed as torrymeter-values in scale 0-16. In this work the degree of the freshness of white and blue sea fish stored in the refrigerator for 4 days on the temperature of +4oC was evaluated. 24 hours after storage in refrigerator torrymeter-value 10-16 indicates fresh fish related to the procedures of sensorial searches. In the time of 48 hours after the storage in refrigerator, the values were 6-10 showed grow stale fish. Finally, after 72 and 96 hours from the storage in refrigerator white and blue sea fishes had the values between 3 and 6, conformably to sensorial mark for the fish imperiled by spoiling.
The degree of the freshness of with and blue fish frozen at the temperature of -20oC and than defrosted was measured. Tor.-values were 0-3 but in the sensorial evaluation fish samples were evaluated as the fresh fish.
The instrument "Torrymeter" is reliable for reviewing of the freshness of fish. It is especially reliable for use by experts in fish production and by veterinary inspectors and for establishment of unauthorized actions related to freezing of fish and offer for sale as "fresh" after thawing.
Key words: freshness of sea fish, "Torymeter"
Cijeli članak dostupan je u tiskanom izdanju
* Rad je izvadak iz diplomskog rada Marine Horvat-Pavičić (mentor: Prof.dr.sc. Bela Njari)


Marina Pavicic, dr.vet.med., Zagreb, Podrebernica 7
Dr.sc. Lidija Kozacinski, docent; dr.sc. Bela Njari, redoviti profesor, Zavod za higijenu i tehnologiju animalnih namirnica, Veterianrski fakultet Sveucilišta u Zagrebu, Heinzelova 55, Zagreb

Naslovnica

Riječ urednice

AKTUALNO

Početak osnivanja Hrvatske Agencije za hranu

TEHNLOGIJA

Baza za izvrstan mesni pripravak

IZ LITERATURE I PRAKSE

Drniški pršut

ODABRANE STRANICE

Aktualno stanje u svinjogojstvu

Oznaka sigurnosti mesnih proizvoda

Velika Britanija: Prodaja mesa peradi neupotrebljivog za prehranu ljudi

TRŽIŠTE MESA

Stanje na europskom i hrvatskom tržištu svinja u 2002. g.

Svjetski porast proizvodnje mesa pataka

TRŽIŠTE RIBA

Slatkovodna riba iz ribogojilišta

Morska riba iz ribogojilišta

Morska riba iz ulova


ZNANSTVENO - STRUČNI DIO

ZNANSTVENA BILJEŠKA

Zastupljenost različitih vrsta bjelančevina animalnog porijekla u mesnim proizvodima i stočnoj hrani u periodu 1997 - 2002 godine

ZNANSTVENI RAD

Praćenje pojavnosti bakterija roda Salmonella u izmetu peradi

STRUČNI RAD

pH vrijednost - važan parametar kakvoće

STRUČNI RAD

Ocjena svježine morske ribe upotrebom uređaja "Torrymeter"

STRUČNI RAD

Utječe li postupak s jelenima prije klanja na kvalitetu divljačine?

Prikaz iz literature

Upute autorima
Ažurirano: 29. 1. 2023.MESO
PRVI HRVATSKI ČASOPIS O MESU

Poslovni forum d.o.o. - Usluge izrade web stranica