NAPOMENA!


GODINA VI

> BROJ 4

> BROJ 3

> BROJ 2

> BROJ 1

GODINA V

> BROJ 6

> BROJ 5

> BROJ 4

> BROJ 3

> BROJ 2

> BROJ 1> KNJIGE

> LINKOVI

> IZRADA WEB STRANICA

Klikni za pregled priloga
PREGLED SVIH USLUGA ZA PODUZETNIKE KOJE SU VAM NA RAPOLAGANJU NA POSLOVNOM FORUMUPRETHODNO PRIOPĆENJE

Higijenska ispravnost polutrajnih kobasica

Škrivanko , M., M. Krznarić1, D. Svoboda1,
M. Hadžiosmanović2, Ž. Cvrtila2

Sažetak

U okviru ovog istraživanja u razdoblju od 1997. – 2001. godine na području Vukovarsko – Srijemske županije uvjete bakteriološke ispravnosti od ukupno pretraženih 527 uzoraka nije zadovoljavalo 37 uzoraka prema odredbama Pravilnika o mikrobiološkim standardima za namirnice (NN RH br. 46/94;20/01;40/01). Odredbe Pravilnika o kakvoći mesnih proizvoda (NN RH br. 53/91), Pravilnika o aditivima koji se mogu nalaziti u namirnicama (NN RH br. 130/98) i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o aditivima koji se mogu nalaziti u namirnicama (NN RH br. 122/2000) nije zadovoljilo čak 87 od 527 pretraženih uzoraka.

Ključne riječi: polutrajne kobasice, bakteriološka ispravnost, kemijski sastav


CONFERENCE PAPER

HYGIENIC QUALITY OF SAUSAGES

Summary

In the area of Vukovarsko-Srijemska county 527 samples of sausages were examined during the period from the year 1997. to 2001. In bacteriological examination 37 samples were not in accordance with the rules of Regulations on microbiological standard for foodstuffs (NN RH no. 46/94;20/01;40/01). Rules of Regulations on meat products quality (NN RH 53/91), Regulations on additives (NN RH 130/98; NN RH122/2000) weren't satisfied in 87 among 527 examined samples.

Key words: semi-hard sausages, bacteriological correctness, chemical properties

 Cijeli članak dostupan je u tiskanom izdanju

1 Mr.sc. Mario Škrivanko; Dr.sc. Marko Krznarić; Dubravka Svoboda, dr.vet.med., Hrvatski veterinarski institut, Veterinarski Zavod Vinkovci
2 Dr.sc. Mirza Hadžiosmanović, redoviti profesor; Mr.sc. Željka Cvrtila, asistent, Zavod za higijenu i tehnologiju animalnih namirnica, Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Heinzelova 55, Zagreb


Naslovnica

Riječ urednice

AKTUALNO

"Hrvatska kvaliteta" i "Izvorno Hrvatsko"

TEHNLOGIJA

Soljenje u proizvodnji trajnih proizvoda (I)

IZ LITERATURE I PRAKSE

Aktivitet vode (aw) kao čimbenik održivosti mesa

SVIJET OKO NAS

Mađarska preuzima vodstvo

TRŽIŠTE MESA

Tržište svinja

Tržište goveda

TRŽIŠTE RIBE

Slatkovodna riba u uzgajalištima

Morska riba u uzgajalištima

ODABRANE STRANICE

Iz Zakona o zaštiti potrošača (NN RH broj 96/2003)

UZGOJ ŽIVOTINJA

Uzgoj pernate divljači - fazan

ZNANSTVENO - STRUČNI DIO

ORGINALNI ZNANSTVENI RAD

Utjecaj omamljivanja strujom na kakvoću brojlera

PRETHODNO PRIOPĆENJE

Higijenska ispravnost polutrajnih kobasica

STRUČNI RAD

Čišćenje i dezinfekcija u mesnoj industriji

REVIJALNI PRIKAZ

Značenje starter-kultura u proizvodnji trajnih kobasica

REVIJALNI PRIKAZ

Brze metode za određivanje mikroorganizama u namirnicama

Prikaz iz literature

Obavijesti

Upute autorima

IN MEMORIAM

Ažurirano: 1. 3. 2021.MESO
PRVI HRVATSKI ČASOPIS O MESU

ZADRUŽNA ŠTAMPA d.d., Jakićeva 1, P.P. 910, Zagreb